Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Hakutulos

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Hakutulokset: *V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95)

Hakuehdolla tietokannasta löytyi 8144 henkilöä. Olet sivulla 99 / 165.

< edellinen   1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160   seuraava >

Voit valita ruksaamalla ne tietueet, jotka haluat tulostaa tai tallentaa. Napsauttamalla henkilönumeroa voit lukea henkilön täydelliset tiedot.

Valitse tältä sivulta kaikki  |  Tyhjennä kaikki

s. 401 11342 Gadelius, Ericus Sveog. [Stockholm.]. p. 824 || Svg. II, 55: 19.10.1799, i Ups. 1795 och medic. filos. kand. der 1797. Son af auktionsnot. Sven G. Född 16.7.1778. Stipendiat, Haartm. i Åbo 1799–1802 v. t. Medic. kand. och licent. i Åbo 1800. Respondens 12.6.1802 för medic. grad u. G. E. Haartman. Läkare vid Karlberg 1801. Medic. d:r i Åbo 14.6.1802. Professor vid Karolinska instit. 1811. En stor vän af Finland o. Finnar. Död 2.2.1827. Skrifter, se Sackl.
s. 401 11356 Gardberg, Carol. Andr. Nyl. p. 826 || Student 5.2.1800. Betyg 16.12.1802 till auskult. i Åbo hofr.
s. 401 11381 Granfelt, Gabr. Frid. Nob. Sat. p. 829 || Sat. 1275: 9.4.1800, Birckal. Son af öfverstelöjtn. Gabr. Gust. G. († 1800). Född 29.6.1783. Stipendiat, Ekest. 1801–04. Betyg 21.6.1804 till auskult. i Åbo hofr. (25.6). Possessionat. Död 1.4.1824 på Sivikkala i Birkala.
s. 401 11382 Granfelt, Bernhardus [Otto] Nob. Sat. p. 830 || Sat. 1276: 9.4.1800, Birckal. Föregåendes bror. Född 31.5.1785. Betyg 29.8.1805 till militären. Sergeant vid Björneb. reg. (11.5?).1805. Fänrik s. å. Bevistade kriget 1808, 1809. Löjtnant vid södra Skånska reg. 1810. Bevistade fälttågen i Tyskland och Norge 1813, 1814. Kapten. Major 1836. Afsked 1843. Postmästare i Fahlköping 1846. Död der 9.1.1858.
s. 402 11328 Granqvist, Johannes Satac. p. 822 || Sat. 1272: 19.10.1799 [13.10], Ulfsbyens. Torpareson från Hvittisbofjärd kapell till Ulfsby. Född 28.3.1781. Stipendiat 1799–1801 afförd såsom absens. Betyg 27.5.1806 till pvg (31.5). Kaplansadj. i Ulfsby s. å. Sockneadj. i Eura 1814. Kh i Pungalaitio 1848. Död 1851.
s. 402 11395 Grönforss, Isaacus Sat. p. 831 || Sat. 1284: 18.6.1800, Sastmolaens. Bondeson. Född 12.5.1779. Betyg 15.6.1804 till pvg.
s. 402 11386 Grönlund, Joh. Gust. Sat. p. 830 || Sat. 1277: 4.6.1800. Född 17.4.1785.
s. 402 11358 Halleen, Joh. Fredr. Nyl. p. 827 || Student 5.2.1800. Betyg 16.12.1802 till auskult. Son af tullinsp. (1790) H. Hallén i H:fors?
s. 402 11353 Heikel, Carol. Petr. Ostrob. p. 826 || Ob. 1581: 18.12.1799. Född 3.7.1784.
s. 402 11322 Heinricius, Gabriel Vib. p. 822 || Vib. 1267: 3.10.1799 [1.9]. Hans far p. 349, bror p. 648. Född 24.12.1775. Följde domare på ting innan blef student. Betyg 28.3.1800 till auskult. i Vasa hofr. Vicehäradsh. Vicelandskamrer i Kuopio. Död 30.6.1836.
s. 402 11377 Hemanus, Israel Ab. p. 829 || Student 1800.
s. 402 11357 Holm, Carol. Joh. Nyl. p. 826 || Student 6.2.1800. Fadren skomakaremästare i H:fors. Född 25.8.1781. Stipendiat 1802–05 med afbrott. Respondens 15.12.1802 u. Porthan, 15.6.1804 pro gradu u. Joh. Gadolin. Magister 28.6.1805; jubelmagister 1857. Betyg 23.10.1806 till pvg i Borgå stift. E. o. bataljonspred. vid Savolax jägarereg. s. å. Bevistade kriget 1808, 1809. (Hans anteckningar om kriget tryckta i Sth 1836). Bataljonspred. vid Helsinge reg. 1810. Bevistade fälttåget i Norge 1814. Regementspastor 1815. Kh i Själevad, Hernösands stift 1824. Riksdagsman 1835 & 1850. Död 3.6.1867. Skrifter, se hans egen uppgift i progr. till promot. 1857, der dock de nämda anteckningarna, såsom förbjudna, utelemnats.
s. 402 11329 Holstius, Claes Reinh. Ostrob. p. 823 || Ob. 1572: 18.9.1799 [3.10], i Ups. 9.11.1798. Son af lm Joh. H. († 1787). Född 20.7.1779. Betyg 15.7.1801 till handelsståndet. Handl. i Vasa. Död 23.4.1820 (8.1820?).
s. 402 11396 Hornborg, Carol. Joh. Nyl. p. 831 || Student 17.6.1800. Fadren „civil“. Stipendiat 1803–08. Betyg 9.6.1810 till auskult. i Åbo hofr. Död 18.1.1815 i Åbo i sitt 31 år.
s. 402 11331 Högman, Jonas Gustaf Ostr. p. 823 || Ob. 1578: 4.10.1799 [3.7]. Hans far p. 430? Född 5.6.1776 (6.1.1779?). Betyg 15.6.1804 till pvg (16.6). Interimspred. i Sotkamo. D:o i Pudasjärvi 1809. Kpl i Kuhmoniemi, t. f. 1810, ordinarie 1814. Vicepastor. Död 1846.
s. 402 11402 Jahn, Carol. Frid. Ab. p. 832 || Student 1800. Ansökte stipend. 1801. Stadsläkare i Raumo. Död der 1815, gml 31, 6. Son af musiker?
s. 403 11366 John, Nicol. Gust. Tav. p. 828 || Student 1800. Fadren slottsfogde i T:hus. Född 16.5.1780. Gymnasist i Borgå 1796. Akad. befallningsman 29.1.1812. Död 1.2.1823 i Åbo, gml 42, 9, 15.
s. 403 11364 Kuhlberg, Adolphus Nyl. p. 827 || Student 27.2.1800. Fadren häradsh. Född 1783. Gymnasist i Borgå 1796. Betyg 16.12.1802 till auskult.
s. 403 11362 Krogius, Adolphus Vib. p. 827 || Vib. 1268: 14.2.1800. Hans far p. 407, bror p. 680. Född 27.12.1783. Betyg 15.6.1801 till auskult. i Vasa hofr. (20.4.1802). Vicehäradsh. 1804. Bestred fältsekret. och auditörstjenster vid armén. Assessors tit. 1810. Häradsh. i Stranda doms. 1817. Lagmans tit. 1825. Död 3.3.1846.
s. 403 11344 Kåhlman, Carol. Nyl. p. 824 || Student 1799.
s. 403 11345 Lagus, Carol. Georgius Nyl. p. 824 || Student 1799. Hans far p. 413, bror p. 624. Född 1773. Revisor och postm. på Sveaborg vid dess öfvergång. Försändes till Tula. Postinsp. i Stockholms län, sedan i Vestervik. Död 2.11.1831.
s. 403 11368 Lannér, Jac. Frid. Nyl. p. 828 || Student 4.3.1800. Son af regementssekr. vid Nylands dragonbrigad Joh. L. Född 11.10.1782 i Sjundeå. Gymnasist i Borgå 1794. Betyg 17.6.1806 till auskult. i Åbo hofr. (20.12). E. o. kammarskr. i senaten 1811. Kopist. Kanslist. Sekret. i tulldirekt. 1820. Tullförvaltare i H:fors 1823, i Torneå 1828, i Nykarleby 1844. Afsked 1847. Död 1855.
s. 403 11401 Lemgren, Gabr. Bor. p. 832 || Bor. 845: 18.6.1800. Bondeson. Teolog.
s. 403 11398 Lempelein, Emanuel Bor. p. 831 || Bor. 844: 17.6.1800. Bondeson. Född 7.7.1779. Död 1805.
s. 403 11387 Lilius, Broderus Eman. Sat. p. 830 || Sat. 1285: 18.6.1800 [16.6], Kangasal. Hans far (Eman.) i CVII (var vicehäradsh., † 1815 å Toikala gård i Kangasala). Född 1782. Betyg 21.6.1804 till auskult. i Åbo hofr. Ännu 1819 obefordrad.
s. 403 11392 Lindeman, Carol. Sat. p. 831 || Sat. 1281: 18.6.1800, Luviens. Bondeson. Född 7.7.1783. Afförd 1804 om hösten för frånvaro öfver 2 år.
s. 403 11339 Lindemark, Johannes [Magn.] Smol. p. 823 || Svg. II, 52: 10.10.1799, i Lund 1.10.1793. Son af masmästaren vid Ryd Magn. L. Född 15.2.1773 (1776?). Stipendiat 1799–1803 afförd såsom frånv. Respondens i Lund 1795 u. Sommelius, i Åbo 3.3.1802 pro gradu u. Joh. Gadolin; sjelf præses 10.4.1805, 1812. Magister 15.6.1802. Docens i kemin. 24.5.1805. Adjunkt i ekonomin och teknologin 1813 (tjensten indrogs 1828). Derjemte föreståndare för kontrollverket. Kurator för Sveogoterne 1816–28. Död 22.11.1833.
s. 403 11338 Ljungstedt, Bened. Smol. p. 823 || Svg. II, 51: 9.10.1799 [7.10]. Fadren afskedad soldat. Född 15.7.1775 i Ljunga. Gymnasist i Vexiö. Betyg 8.5.1801 till Lund. Student der 3.2.1802. Departementssekr. i Karlskrona.
s. 403 11378 Lucander, Carolus Frid. Vib. p. 829 || Vib. 1270: 31.3.1800. Hans far (Er.) p. 484. Född 2.11.1780 (7.10, 6.10?). Gymnasist i Borgå 1796. Informator hos löjtn. Boisman i Sysmä. Betyg 1.4.1805 till pvg i Borgå stift (16.10). Kaplansadj. i Piexämäki. Pastoralvård i Kuopio 1813, 1814. Vicepastor 1813. Kaplansadj. i Rautalampi 1814. Kpl i Uguniemi 1816. Död 10.3.1841.
s. 404 11326 Malmberg, Herman Ostrob. p. 822 || Ob. 1574: 12.9.1799 [17.9]. Son af brofogden och vicelänsm. i Storkyro, kommissarien Gust. M. Född 24.10.1780 (24.10.1779, 24.10.1782?). Respondens 29.10.1803 (med ded. till sin far och sin mor, född Ulsing) u. Abr. Cajanus (p. 815), 19.6.1805 vdm pro gradu u. Hällström. Magister 28.6.1805. Betyg 29.5.1805 till pvg (1.6). Sockneadj. i Storkyro 1806. Död 1.7.1809.
s. 404 U929 Meckelin [vanl. Meklin], Joh. – Student i Upsala 11.10.1799. Skräddareson från Idensalmi. Född 5.7.1778. Gymnasist i Borgå 1797, demitterad till akad. i Åbo 21.11.1798 (men icke inskr. der). Pvgd 21.12.1803. Kaplansadj. i Idensalmi s. å. Pastorsadj. i Libelits 1805, i Kaavi 1806, der tillika sockneskolmästare. Kpl i Karttula 1816. Vicepastor. Död 17.11.1859.
s. 404 11323 Meyer Levin, [Fredr. Anton] Sveog. p. 822 || Svg. II, 56: 23.11.1799 [17.11]. Senare blott Meyer. Son af handl. Sam. Levin i Sth, dit inflyttad omkr. 1772. Född 18.3.1771 (1774?) i Mecklenburg. Uppfostrad i Sth. Student i Königsberg 8.4.1794 der studerade matem. och medicin. Äfven i Åbo ärnat idka samma vetenskaper (se Porthans bref till Calonius p. 578). Nämd i prot. 27.2.1801 att på ansökan får inrätta ett lånebibl. i Åbo; 28.6.1802 att söker sig till språklärare vid akad., men k:m tveksamt i anledn. af hans konfession; 29.10 att utnämd till tjensten 16.10, emedan kansler icke funnit betänkligheterna stödda på lag. Lektors tit. 1812. Akad. bokhandlare 1813–31. Död 14.11.1831. Skrifter, verser vid särsk. tillfällen, tryckta dels i Königsberg, dels i Åbo, der ock år 1800 utgaf sin öfvers. af Schillers Cabal och Kärlek (jfr hans meritfört. i registraturet 13.8.1802) samt 1801 af kanslirådet af Schulténs tal i vet. akad. i Sth om de finska sjöarne, samt 1812 af prof. Henr. Snellmans festoration, äfvensom af Cunos Kusin Benj. fr. Pohlen, lustspel i 5 akter, hvarom se Åbo T. 1822 n:o 68.
s. 404 11393 Montén, Elias Sat. p. 831 || Sat. 1282: 18.6.1800 [16.6], Ulfsbyens. Hans far p. 473. Född 31.11.1780. Betyg 27.5.1806 till pvg (31.5). Sockneadjunkts adjunkt i Mouhijärvi s. å. Sockneadj. i Jockis, Bertula och Humpila kapeller till Tammela 1815. Afsatt 1829 för fylleri.
s. 404 11369 Neclair, Gustavus Tav. p. 828 || Student 4.3.1800. Fadren befallningsman i Hauho. Född 2.5.1780. Gymnasist i Borgå 1792. Stipendiat 1803–08. Respondens 20.12.1806 u. J. H. Avellan, 22.6.1810 pro gradu u. Joh. Bonsdorff. Magister 6.7.1810. Betyg 12.10.1810 att söka befordr. i Borgå stift. T. f. rektor och konrektor vid Lovisa skola 1812. Konrektor 1813. Rektor 1814. Pvgd 1820. Kh i Lampis 1831. Död 15.10.1840.
s. 404 11408 Nordman, Johannes Ostrob. p. 832 || Ob. 1589: 30.6.1800 [28.6]. Fadren soldat. Född 1.11.1780. Betyg 27.5.1806 till pvg. Predikantsadj. i Pörtom. Sedan lös prestman. Dömd att afsättas. Död kort förut 1824.
s. 404 11317 Olander, Jacob. Satac. p. 821 || Sat. 1270: 26.6.1799, Ulfsbyens. Bondeson. Född 25.11.1782. Stipend. examen 1800. Död 1804 i Ulfsby.
s. 405 11318 Pachalén, Carl Johan Satac. p. 821 || Sat. 1271: 26.6.1799 [25.6], Mouhijärv. Fadren sergeant. Född 9.7.1778. Betyg 16.12.1806 till pvg (17.12). Interimspred. i Karkku s. å. Sockneadj. der 1810. Kpl i Vambula 1825 Vicepastor. Död 1840.
s. 405 11348 Palander, Theophilus Tav. p. 825 || Student 1799.
s. 405 11384 Paldani, Laur. Joh. Vib. p. 830 || Vib. 1271: 30.5.1800. Fadren kronolänsm. i Idensalmi. Född 19.12.1780. Betyg 20.12.1800, kallas deri länsman.
s. 405 11370 Petterson, Joh. Ostrob. p. 828 || Ob. 1586: 7.3.1800 [5.3]. Hans far p. 521. Född 6.6.1779 (6.6.1780). Betyg 29.5.1805 till pvg (1.6). Pastorsadj. i Pudasjärvi s. å. Predikant i Piippola 1814. Kpl i Sotkamo 1822. Vicepastor. Död 1860.
s. 405 11371 Petterson, Isaacus Ostrob. p. 828 || Ob. 1587: 7.3.1800 [5.2]. Föregåendes bror. Född 28.3.1782. Betyg 4.6.1807 till pvg (8.6). Nådårspred. i Frantsila. Död 11.10.1808.
s. 405 11337 Pihlblad, Johannes Smol. p. 823 || Svg. II, 50: 9.10.1799. Bondeson från Pilsjö by i Sjösås s:n. Född 15.8.1777. Gymnasist i Vexiö. Informator hos kh Hägg i Österbotten och sedan i Åbo. Betyg 22.4.1802 till pvg å hemorten. Pvgd 10.3.1803 i Kalmar. Kmn i Döderhult.
s. 405 11334 Pijponius, Henricus Ostrob. p. 823 || Ob. 1576: 4.10.1799 [29.10], i Upsala 14.10.1796. Murareson från Uleåborg. Född 21.5.1775. Betyg 25.4.1800 till pvg (26.7). Pastorsadj. i Lochteå s. å. Interimspred. i Uleåborg 1803. T. f. apologist i skolan der 1804; ordinarie 1808. Kpl i Alavieska 1816. Död 24.9.1836.
s. 405 11350 Renvall [äfv. Renvald], Joh. Gabr. Austr. p. 825 || Student 14.12.1799. Född 3.4.1783. Betyg 21.6.1804 till auskult. i Åbo hofr. (25.6). Vicehäradsh. 1809. Häradsh. i Jääskis doms. 1817. Död 5.5.1844.
s. 405 11404 Renvall, Anders Viburg. p. 832, se nedan Rifvell.
s. 405 11365 Riddarborg, Carol. Gust. Nob. Tav. p. 827 || Student 2.1799. Son af kapten Lor. Henr. R. († 1795). Född 20.12.1783. Betyg 16.12.1801 till auskult. i Åbo hofr. (20.12). Fänrik vid Jägerhornska reg. 1804 och sedan vid konungens eget värfvade reg. Löjtnant vid södra Skånska reg. 1813. Kaptens afsked 1815. Flyttade öfver till Finland och bosatte sig på Ruotsala i Pälkäne. Död 3.1.1822 vådligen.
s. 405 11404 Rifvell [sedan Renvall], Andreas Vib. p. 832 || Vib. 1272: 30.5.1800 [17.6]. Soldatsson från S:t Mikel. Född 10.7.1777 (15.7). Betyg under namnet Renvall 14.10.1802 till pvg i Borgå stift (7.12). Pastors och sockneadj. i Pelgjärvi s. å. Tjenstgjorde i Ingermanland 1813. Pastorsadj. i Impilax 1817. Interimspred. i Kesälax 1817. Kaplansadj. i Sordavala 1823. Kaplanssubstitut i Joutseno. Kpl i Mohla 1824. Afsatt för liderlighet 1841.
s. 405 11361 Rosengren, Ericus Satac. p. 827 || Sat. 1286: 18.6.1800 [8.2], Cumoens. Bondeson. Född 11.3.1781. Betyg 27.5.1806 till pvg (31.5). Pastorsadj. i Somero s. å. T. f. apologist i T:hus skola 1810. Kpl i Vehmo 1814. Död 1852.
s. 406 11325 Sabel [sedan Sabelli], Johan Eric. Ostrob. p. 822 || Ob. 1573: 18.9.1799. Bondeson. Född 17.1.1781. Student i Upsala 1.10.1805, hvarest fortsatte och slutförde sina studier. Respondens 1807 u. H. Lyth, 1809 pro gradu u. Svanborg. Magister 15.6.1809. Medic. kand. 1815, licent. 1817, d:r s. å. Provinsialläkare i T:hus s. å., i Vasa 1822. Död 7.4.1856.
s. 406 11343 Sacklén, Carol. Henr. Boreal. p. 824 || Bor. 840: 26.10.1799. Hans bror p. 769. Född 9.9.1783. Auskult. i Åbo hofr. 1802.

Siirry sivulle:
< edellinen   1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160   seuraava >