Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Hakutulos

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Hakutulokset: *V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91)

Hakuehdolla tietokannasta löytyi 7357 henkilöä. Olet sivulla 100 / 150.

< edellinen   1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140   seuraava >

Voit valita ruksaamalla ne tietueet, jotka haluat tulostaa tai tallentaa. Napsauttamalla henkilönumeroa voit lukea henkilön täydelliset tiedot.

Valitse tältä sivulta kaikki  |  Tyhjennä kaikki

s. 309 4627 Arenberg, And. Leonhardi Vg. p. 242 || Svg. 153: 12.8.1701. Född i Vestergötland 1676. Från Åbo till Upsala. Skolmästare i Filipstad, Karlstads stift, 1715. Död 1754. I fall, såsom förmodats, son af kmn i Härened Andr. Petri Arenberg († 1691), att läsa Leonhard, ej Leonhardi.
s. 309 4675 Arvidius, Joh. Ulsbyens. p. 244 || Sat. 437: 14.6; pastor castrensis, obiit Rigae 1710 per pestem.
s. 309 4648 Aspelin, Jac. Henr. Vicht. p. 243 || Kpl i Pyhäjärvi (Vichtis) 1705. Död 1722.
s. 309 4670 Avellanus, Mich. Euraens. p. 244 || Sat. 436: 4.6; adjunctus in Nummis [S:t Karins], postea sacellanus ibidem [1717], obiit 1761 [1753?]. Avellanska slägtens stamfar.
s. 309 4622 Bergbohm, Joh. Joh:is. – Sat. 430: Björneb. Adjunkt först i Björneborg och 1712 i Sagu. Kh i Säkylä 1722, i Eura 1730. Död 1732 i apr.
s. 309 4623 Bernstrand, Eric. Björneb. p. 241 || Sat. 431: Bärnstrandh. Kpl i S:t Marie 1705 och vicepastor der i 4 år under Tammelins flykt. Kh i Janakkala 1727. Död 1729 i maj.
s. 309 4685 Betulinus, Thomas Georgii Aboens. p. 245 || Hans far p. 95. Nämd i prot. 10.3.1706 för oskick. Kpl i Alavo 1707. Flyktade 1714. Kmn i Kärrbo, Vesterås stift, 1716. Efter fredsslutet kh i Lappo 1722. Död 1732.
s. 309 4413 Boisman, Henr. Jacobi Carol. p. 241 || Vib. 357: Böisman, 3.7.1701. Nämd i prot. 22.8.1701 tvistar med sin informator Sipponius (se nedan). Jfr p. 225.
s. 309 4667 Bondelius, Simon Thomae Ab. p. 244 || Åtnjöt i egenskap af akad. kursor stipendium 1707–13. Jfr nedan Pondelius.
s. 309 4679 Borgerus, Car. Gabrielis. p. 244 || Bor. 262: 23.6, Bor. albo inscr. 13.9; senator civit. Jacobeæ, postea consul, obiit 1728. Jemte sin bror redan p. 226. Student i Upsala 19.9.1706. Nämd i prot. 27.3.1709 att återkommit, bör å nyo inskrifva sig.
s. 310 4650 Bunovius, Abrah. Siund. Nyl. p. 243 || Hans far p. 135.
s. 310 4672 Burssman, [Bursman], Joh. [J. fil.] Neapolit. p. 244 || Bor. 260: Nylandus. Student i Upsala 8.3.1705. Åter i Åbo, der 21.5–25.6.1708 hade lägersmålsprocess, men frikändes. Respondens 30.4.1709 (då redan prest i Sagu) u. Abr. Alanus. Magister 15.2.1712. Kpl i Nykyrka 1712. Flyktade till Sverige 1714. Nådårspredikant i Frösunda, Upsala stift, 1715. Kh i Söderby 1718. Död 1726 (ej 1729).
s. 310 4671 Carstenius, Johan. Vib. p. 244 || Vib. 370: 8.6.1702. Far p. 80.
s. 310 4636 Colliander, Martinus Helsingf. p. 242 || Hans bror p. 199? En Mårten C. pastorsadjunkt.
s. 310 4637 Cronhjort, Joh. Henr. L. B. p. 242 || Son af baron Abr. Cronhjort, landshöfd. i Nylands och T:hus län (1696, † 1703 i Helsingfors). Född 1688. Volontär 1704. Löjtnant vid adelsfanan 1707. Lifdrabant 1708. Fången vid kalabaliken i Bender 1713; kort derpå fri. Korporal vid lifdrabanterna 1718. Sist rysk generalmajor. Död 1727.
s. 310 4674 Dahl, Eric. Uhloens. Obotn. p. 244 || Ob. 506: 1702. Son af borgaren i Uleåborg Mich. Dahl. Kpl i Kimito 1718. Död 1732.
s. 310 4630 Ellonius, Joh. Vib. p. 242 || Vib. 361: 13.9.1701.
s. 310 4683 Fors, Joh. Abrahami Bor. p. 242 || Bor. 263: inskr. vid akad. 23.6, vid Bor. afdeln. 13.9. Nämd i prot. 1.6, 4.6, 15.6.1708 för lägersmål, 22.1.1709 sedan pliktat derför, frias från relegation, eftersom ½ år hållit sig från akad. Blef prætor territorialis [länsman].
s. 310 4638 Forsenius, Joh. Joh. Lojoens. p. 242 || Hans far p. 108.
s. 310 4652 Forsmarck, Henr. Nyl. p. 243.
s. 310 4658 Frees, Laur. Caroli Ingerm. p. 243 || Vib. 365: 17.3.1702; Upsalia huc accessit. Son af häradsh. i Kexholms län Karl Freese († 1710). Student i Upsala 9.7.1700: Lorentz & Joh. [se p. 268] Freese Kexholmia Carel. fratres, filii judicis provincialis, qui aderat; & Carl Grotte Ingermannus [se i LXI], de förras slächting; Laurentius præsterade juramentum, de andra tvenne voro för unga. – Advokat i Åbo hofr. Häradshöfding i Kexholms län efter fadren 1710. Död 1727?
s. 310 U1138 Fremling, Henr. – Student? Hans demissionsbetyg från Viborgs gymnasium 19.8.1701, aftryckt i Leinbergs Handl. III, 197 f.
s. 310 4631 Gerlander, Ambros. Vib. p. 242 || Vib. 362: 29.9.1701. Kpl i Rantasalmi 1722. Död 1727.
s. 310 4407 Gyldenbring, Eric. – Student i Upsala 22.11.1701: nobilis ex acad. Aboensi sub pr[ivato] pr[æceptore]. Son af kaptenen vid Skånska infanteriet Er. Gyldenbring. Född 1686. Sergeant vid gardet. Löjtnant 1706. Majors titel 1723. Död 1731.
s. 310 4644 Hahn, Petrus Petri Smol. p. 243 || Sm. 422: 19.12. Nämd i prot. 29.12.1703 att varit i slagsmål.
s. 310 4624 Hamn, Jac. Svenonis Smol. p. 242 || Sm. 420: 6.8. Bondeson från Ljunga. Född 1676. Nämd i prot. 9.2, 1.3.1705 för öfverfall, 3.3.1706 i tvist. Skolkollega i Jönköping 1707, i Vexiö s. å. Domkyrkosysloman i Vexiö. Kh i Täfvelsås 1731, i Dädesjö 1741. Död 1755.
s. 311 4620 Hartvig, Dav. Joh. Livon. p. 241 || Vib. 360: 30.7.1701.
s. 311 4641 Helding, Petrus Holmens. p. 242 || Möjl. son af kammarskrifvaren Sam. Helding († 1705), hvars son Hans (f. 1679, skrifvare på landskansliet i Åbo 1701, sist general krigskommissarie, † 1753) adlad Cederstolpe 1719, och sonen Samuel (f. 1683, sist skeppskapten, † 1721) adlad Heldenhjelm 1717.
s. 311 4654 Helin, Eric. Henrici Padasjok. p. 243 || Vib. 363: 30.1.1702. Nämd i prot. 18.4.1703 för lägersmål, 3.10.1706 försvunnen.
s. 311 4629 Jesenhaus, Mich. Mich. Ostrob. p. 242 || Ob. 503: 2.9.1701. Kallas „egregii quondam patris proles“. Son af akad. räntmästaren Mich. Jesenhaus (1684–88). Student i Upsala 26.7.1705. Respondens 16.1.1705 u. Rudeen, 4.12.1709 pro gradu u. Abr. Alanus. Magister 15.2.1712. Kpl 1713 och kh 1742 i Nykarleby. Död 80-årig 1761. Jfr p. 276.
s. 311 4647 Kempe, Joh. Joh. Aboens. p. 243 || Stipendiat 1705–11.2.1711 då nyss „gifvit sig till landskontoret.
s. 311 4665 Keplerus, Gabr. Alexandri. p. 244 || Bor. 261: 22.5.1702. Hans far 69, bror p. 209? Stipendiat 1705, 1706. Respond. 4.11.1705 u. Dan. Juslenius. Veckopredikant i Reval 1705–10. Vicesekreterare vid akad. 20.1.1713. Regementspastor vid lifdragonerna s. å.; bevistat norska kompanien. Kh i Lojo 1722. Död 1754.
s. 311 4655 Krook, Matth. Matthiae Lemo. p. 243 || Bor. 259: 31.1.1702; demersus rupta glacie. Hans far p. 108? I prot. 31.8.1708, 30.3.1711 angifven.
s. 311 4669 Laihiander, Henr. Joh. Eur. p. 244 || Sat. 435: 7.6.1702. Hans far p. 89. Född 1682. T. f. skolkollega i Raumo. Kpl i Säkylä och Kjulo 1712. Vicepastor under ofreden 1717–22. Kh i Säkylä 1730. Död 1753.
s. 311 4632 Lindheim, Simon Henrici Paulin. p. 242 || Se nedan Paulin.
s. 311 4626 Ljungberg, Petr. Magni Vg. p. 242 || Svg. 152: 12.8.1701. Född i Ljunghem. Bataljonspredikant vid Vesterbottens regem. 1708 och med detta till Fredrikshall 1718. Kompastor i Hjellby, Skara stift, 1719. Död 1731.
s. 311 4613 Lunelstedt [läs Lundstedt], Andr. Og. p. 241 || Stipendiat 1702, 1703.
s. 311 4611 Lyra, Thom. Vib. p. 241 || Vib. 356: 3.7.1701. Son af kh i Kuhmois Mart. Petri Lyra († 1688). Nämd i prot. 17.12.1701 att ovettig, hvarför Viborgenserne skola varnas genom sin insp. prof. Svederus.
s. 311 4639 Mechælin, Eric. Nyl. p. 242 || Vicepastor i Idensalmi under stora ofreden.
s. 311 4116 Melarchtopæus, Henr. Austr. p. 244.
s. 311 4684 Melartopæus, Christian. Gabrielis. p. 244 || Hans far p. 86. Prest vid Nylands dragoner. Tillfångatogs, fördes till Moskva och sedan till Petersburg. Kh i Viborg 1718. Dödsåret okändt (1754?).
s. 311 4610 Michael Olai. – Vib. 355: 3.7.1701. Kpl i Hirvensalmi 1723–25.
s. 311 4619 Modelius, Joh. Andreæ Vex. p. 241 || Sm. 419: 15.7. Kanske den stud. Joh. Modelberg, som i prot. 9.5.1703 jemte Arell (p. 207) begär rekommend. till militären.
s. 312 4628 Montin, Laur. Andreæ Vg. p. 242 || Svg. 154: 12.8.1701.
s. 312 4660 Munck, Johan. Ingerm. p. 243 || Vib. 366: 27.3.1702. Jfr p. 198.
s. 312 4661 Munck, Carol. Ingerm. p. 243 || Vib. 367: 27.3.1702.
s. 312 4651 Myrberg, Gabr. Sjund. Nyl. p. 243 || Nämd i prot. 4.3.1708 att misshandlat en qvinna.
s. 312 4616 Nidelström, Sveno [S.] Vex. p. 241 || Sm. 416: 15.7. Stipendiat 1703–06. Respondens 12.11.1704 u. Hahn, 23.5.1706 pro gradu u. Tammelin. Magister 17.6.1707. Rektor i Jönköpings skola och kh i Barnarp 1711. Död 1720.
s. 312 4614 Norberg, Andr. Henrici Vib. p. 241 || Vib. 358: 15.7.1701. Nämd i prot. 17.12.1701 såsom Lyras (se ofvan) landsman.
s. 312 4686 Oitelius, Petr. Ab. p. 245 || En stud. Petr. Oithenius enl. prot. 1705–07 odoga, 29.7.1707 säges att kunde gå till militären.

Siirry sivulle:
< edellinen   1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140   seuraava >