Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Hakutulos

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Hakutulokset: *V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95)

Hakuehdolla tietokannasta löytyi 8144 henkilöä. Olet sivulla 100 / 165.

< edellinen   1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160   seuraava >

Voit valita ruksaamalla ne tietueet, jotka haluat tulostaa tai tallentaa. Napsauttamalla henkilönumeroa voit lukea henkilön täydelliset tiedot.

Valitse tältä sivulta kaikki  |  Tyhjennä kaikki

s. 406 11385 Sagulin, Benjamin Ab. p. 830 || Student 1800. Hans bror p. 776?
s. 406 11321 Salomon, Carl Jacob. Sveog. [Stockh.]. p. 822 || Svg. II, 47: 28.8.1799 [21.8]. Son af fältläkaren under finska kriget 1788–90 assess. Ernst Didr. S. († 1790, drunknade mellan Åbo och Åland). Född 1784. Betyg 16.12.1802 till auskult. Krigsråd och ledamot i krigskollegium.
s. 406 11354 Schalin, Herm. Petr. Ostrob. p. 826 || Ob. 1582: 18.12.1799. Borgareson. Född 13.3.1781. Jurist.
s. 406 11324 Snellman, Eric Johan Ostrob. p. 822 || Ob. 1571: 4.9.1799 [3.9]. Hans far p. 444. Född 24.8.1780 (enl. Ob. matr., men 24.4.1777 enl. egenh. meritfört.) i Limingo. Respondens 10.6.1802 (med ded. till sin morbror räntmäst. Gust. Bergbom) u. Fattenborg. Betyg 31.5.1802 till pvg (5.6). Kaplansadj. i Lumijoki. Nådårspred. i Uleåborg 1808. Pastoralvård i Pyhäjoki 1809–11. Pred. i Piippola 1811. Kpl i Muhos 1813. Pastoralvård der 1814, 1819–23. Kh i Kuortane 1826, i Laihela 1844. Död 1852.
s. 406 11349 Stephanius, Henr. Joh. Tav. p. 825 || Student 1799. Hans far p. 481? Född 1776. Landskanslist i T:hus 1795. Derefter till akad. T. f. landssekr. i T:hus 1801. Kronofogde i nedre Hollola härad 1806. Död 3.10.1842.
s. 406 11376 Sundell, Henricus Ostrob. p. 829 || Ob. 1588: 26.3.1800 [9.3]. Borgareson. Född 14.12.1782. Betyg 13.6.1806 till auskult. i Vasa hofr. Vicehäradsh. Död 1822.
s. 406 11397 Sundvall, Matthias Tav. p. 831 || Student 1800.
s. 406 11363 Sundvik, Jonas Henr. Ostrob. p. 827 || Ob. 1585: 19.2.1800 [18.2]. Son af sockneskr. i Mustasaari Joh. S. († 1813). Född 24.4.1782. Betyg 5.6.1805 till auskult. Död 1821.
s. 406 11405 Synnerberg, Frider. Sveog. p. 832 || Svg. II, 57: 20.6.1800 [18.6]. Hans far p. 445, bröder p. 692, 788. Född 1784. Betyg 11.6.1802 till auskult. i Åbo hofr. Auditör vid Viborgs jägarereg. Död 12.9.1815 i Lovisa i sitt 31 lefnadsår.
s. 406 11394 Söderborg, Joh. Jerem. Sat. p. 831 || Sat. 1283: 18.6.1800, Björneb. Fadren f. d. sergeant. Född 26.5.1781. Afförd 1804 om hösten för frånvaro öfver 2 år.
s. 406 11313 Tandefelt, Adolph. Fredric Nob. [L. B.]. p. 821 || Student 22.6.1799. Hans far (Otto) p. 433. Född 17.11.1778. Betyg 20.12.1799 till auskult. i Åbo hofr. (20.12). Extra notarie 1802. Kanslist 1806. Kammarjunkare 1809. Notarie s. å. Protonotarie 1811. Adopterad friherre på sin farbror, presid. baron T:s (p. 476) nummer s. å., men kejs. brefvet derom först kungjordt på hans bröllopsdag 1818. Assessor 1811. Hofrättsråd 1822. Kammarherre 1827. Död 2.11.1831 i Åbo i kolera.
s. 407 11336 Tellander, Ulricus Smol. p. 823 || Svg. II, 49: 9.10.1799. Hans bror p. 810. Född 1776 (samma år som brodren?). Gymnasist i Vexiö. Betyg 2.5.1801 till pvg på hemorten.
s. 407 11340 Thelaus, Johannes Samuel Angerm. [VDM]. p. 824 || Svg. II, 53: 19.10.1799, i Ups. 1791. Son af kh Er. Sellin i Anundsjö, Hernösands stift († 1819), men kallade sig efter sin mor. Född 1771 i Ramsele. Respondens 1794 i Upsala u. Christiernin, 20.6.1801 i Åbo pro gradu u. Porthan. Magister 15.6.1802. Pvgd 1797 i Hernösand till kmn adj. i Hellgum. Pastorsadj. i Nätra 1802; kmn der 1804. Stadskmn i Hernösand 1814. Kh efter fadren 1820. Död 1848.
s. 407 11359 Thuring, Laur. Nyl. p. 827 || Student 6.2.1800. Son af tullförv. i H:fors och derpå (1797) i Åbo samt sist insp. vid stora sjötullen i Sth Lars Nils T. († 1815). Född 20.10.1783. Betyg 11.6.1802 till auskult. i Åbo hofr. (22.6). Extra notarie 1803. Inskr. vid Vasa hofr. 1804. Vicehäradsh. s. å. Kanslist 1806. Hofrättsfiskal 1811. Notarie s. å. Assessor 1812. Död 11.4.1820.
s. 407 11389 Thurman, Reg. Gabr. Sat. p. 830 || Sat. 1278: 18.6.1800 [16.6], Björneb. Född 6.8.1784. Skolgången i Björneb. Betyg 17.12.1810 till pvg. Vicepedagog i Nådendal; ordinarie 1812. Tillika interimspred. vid Sjählö hospital 1820 och äfven sysloman der 1823, 1824. Pensionerad 1841. Död 6.12.1842 i Nådendals landsförsamling.
s. 407 11304 Wahlsten, Zach. Ab., se p. 819.
s. 407 11335 Weltzin, Carol. Frid. Sveog. [Stockh.]. p. 829 || Svg. II, 48: 9.10.1799, i Upsala 16.10.1795. Son af sekr. vid generalassist. kontoret, ass. Pet. W. Född 1778 i Sth. Hade vid ankomsten till Åbo redan undangjort en del af sin medic. kurs. Stipendiat, Haartm. 1800–02. T. f. uppbördsläkare på örlogsflottan 1801; reste i början af 1802 som förste kirurg till Ostindien. Dispenserad från disp. för medic. grad (jfr prot. 4.6, 14.6.1802). Promov. medic. d:r i Åbo 14.6.1802 frånvarande. Fältläkare 1808. Provinsialläkare på Gottland 1810. Professor i praktisk medicin vid Karolinska instit. 1811. Öfverläkare vid svenska armén i Pommern 1812. Död i Göteborg 31.3.1828.
s. 407 11380 Westén, Henr. Nyl. p. 830 || Student 7.4.1799 (således egentl. till föreg. rektorat). Betyg 4.3.1803 till pvg på ryska sidan. Kh i Liisilä, Ingermanl. 1813. Död 1818.
s. 407 11332 Westzynthius, Joh. Fredr. Ostr. p. 823 || Ob. 1579: 4.10.1799 [3.10]. Hans far p. 436, bror p. 574. Född 8.4.1781. Betyg 14.12.1802 till auskult. i Vasa hofr. Kallade sig Westerheim. Vicehäradsh. Död 7.1808 i Jakobstad.
s. 407 11333 Westzynthius, Carol. Gabr. Ostr. p. 823 || Ob. 1580: 4.10.1799 [3.10]. Föregåendes bror. Född 21.8.1782 (21.8.1784?). Respondens 5.12.1804 u. Gabr. Isr. Hartman, 12.6.1805 (med ded. till sin mor Anna Mathesius, enkeprostinna) pro gradu u. J. Fr. Wallenius. Magister 22.6.1805. Notarie i k:m 1807, i domkap. 1810. Pvgd 1823. Referendariesekr. i senatens eckles. exp. s. å. Teol. d:r 1840. Afsked 1852. Död 2.7.1853 på Prostvik i Nagu.
s. 407 11320 Wichman, Jacob Ostrob. p. 822 || Ob. 1570: 1.8.1799. Hans far p. 426, bror p. 594? Född 9.10.1770. Underofficer vid Kajana bataljon under kriget 1788–90. Afsked som fänrik 1797. Derpå student. Betyg 25.7.1800 till pvg. E. o. pred. vid Kajana bataljon s. å. Kpl och pedagog i Kajana 1807. Afsatt för fylleri 1810.
s. 408 11341 Wikfors, Jonas Jemtl. p. 824 || Svg. II, 54: 19.10.1799 [29.10], i Upsala 1.3.1799. Bondeson. Född 1777. Respondens 23.4.1800 och pro gradu 12.5.1802 u. Porthan. Magister 15.6.1802. Betyg 18.8.1802 till civil tjenst.
s. 408 Lue CLII.
Rectore Matth. Calonio II 1800.
Studiosi inscripti 114. Pagg. 833–862.
Ab. 4; Bor. 846–850; Ob. 1590–1622; Sat. 1291–1305; Svg. II, 58–71; Tav.*) 1–15; Vib. 1273–1285.

*) Se Prooem. p. XXX.
s. 408 11428 Ahla, Zachar. Ostrob. p. 838 || Ob. 1598: 15.10.1800. Bondeson. Född 27.9.1780.
s. 408 11423 Albom [äfv. Ahlbom], Sven Edvard Vermel. p. 837 || Svg. II, 64: 10.10.1800 [8.10], i Upsala 9.1795. Son af kmn i Karlstad Karl A. († 1781). Född 27.8.1777. Börjat sina medic. studier i Upsala och Sth. Disp. i Upsala u. Thunberg 1796. Fil. kand. i Åbo 1801. Underläkare vid arméns sjukhus i Göteborg 1801. Utrikes resa. Stipendiat i Åbo 1807, 1808. Medic. kand. i Åbo 1808 och tjenstgjorde 2 månader vid ryska fältlasarettet der. Tal i musikal. sällsk. i Åbo (se Å. T. 1808 n:o 8). Sjukhusläkare i Karlstad 1808. Disp. i Åbo för medic. grad 20.6.1810 u. G. E. Haartman. Betyg 22.6.1810 till Sverige. Erhöll der medic. d:rs diplom 1811. Regementsläkare. Praktiserande läkare i Sth. Sekret. i svenska läkaresällsk. Död 5.3.1820 i Sth.
s. 408 11508 Andell, Joseph. Satac. p. 858 || Sat. 1297: 17.6.1801, Lappoens. Rusthållareson. Född 14.9.1784. Stipendiat 1803–06 afförd såsom öfver 2 terminer frånv. Död 1.1806.
s. 408 11414 Arvé [vanl. Arvidson], Andreas [Fredr.] Ogothus. p. 834 || Svg. II, 60: 18.9.1800 [17.9]. Son af gårdsinsp. i Ringstad Arvid Hall. Född 12.4.1780 i Svanhals. Betyg, deri kallad Arvidson, 16.7.1804 civilist; åter 16.6.1806 till pvg på hemorten. Pvgd i Linköping s. å. Kmn i Stenby 1824.
s. 408 11413 Askelöf, Johan [Gust.] Ogothus. p. 834 || Svg. II, 59: 18.9.1800. Son af kh i Klockrike, Linköpings stift, Joh. Askelöf († 1809). Född 17.8.1782. Ansökte stip. 1804. Respondens 1.12.1802 (med ded. till vicepresidentskan Anna Christ. Ignatius, f. Scarin) u. A. J. Lagus, 19.12.1804 pro gradu u. Joh. Gadolin. Magister 28.6.1805. Betyg 13.6.1807. Pvgd s. å. E. o. pred. vid enkedrottningens reg. på Sveaborg. Adjunkt i Skeninge 1809. Kh i Å, Linköpings stift, 1830. Död 28.11.1842.
s. 409 11470 Aurén, Johan Tavast. p. 848 || Tav. 5: 22.8.1801 [25.2]. Rusthållareson från Kuhmalax. Född 28.2.1777 (ej 1780). Gymnasist i Borgå 1796. Betyg 3.7.1802 till pvg i Borgå stift, åter 16.12.1806 till pvg (17.12). Pastorsadj. i Esbo s. å. Sockneadj. i Akkas 1818. Död 1842.
s. 409 11448 Bergström, Henric Gustaf Aboens. p. 843 || Student 20.12.1800. Fadren exped. befallningsman. Betyg 14.6.1806 till auskult. i Åbo hofr.
s. 409 11468 Björksten, Carl Fridric Tav. p. 848 || Tav. 3: 28.2.1801 [21.2]. Hans far p. 495, bror p. 800. Född 24.6.1782 (29.6?). Gymnasist i Borgå 1795. Betyg 15.5.1804 till skolverket. Kollega vid Borgå pedagogi 8.8.1804. Pvgd 1807. Stadskpl i Kuopio 1809, men tillträdde ej. Kpl i Hollola efter fadren 1810. Vicepastor. Död 23.7.1828.
s. 409 11469 Björksten, Gustaf Magnus Tavast. p. 848 || Tav. 4: 28.2.1801 [23.2]. Föregåendes bror. Född 24.4.1784. Gymnasist i Borgå 1795. Betyg 17.6.1806 till auskult. i Åbo hofr. Löjtnant vid Vasa reg. 1808. Kapten. Öfverstelöjtn. i sv. tjenst. Postkommissarie i Ystad 1837. Död 1842.
s. 409 11495 Bodin [Bodén], Petrus Gustav. Ogothus. p. 855 || Svg. II, 71: 20.6.1801 [4.6], i Ups. 16.9.1800. Bondeson från Hällestad. Född 24.6.1779. Betyg (Bodén) 21.6.1804 till auskult. i Åbo hofr. Öfverjägmästaren Pehr Gust. Bodén död 8.11.1828 i Åbo, gml 50, 4, 1.
s. 409 11463 Borg, Carl Gustaf Ostrob. p. 847 || Ob. 1614: 18.2.1801 [16.2]. Hans far p. 494. Född 12.9.1779 (27.3.1784?). Betyg 29.5.1805 till pvg (1.7). Kaplansadj. i Ylikannus s. å. Pred. i Ullava 1808. Kpl i Ylihärmä 1814, i Ylikannus 1815. Vicepastor. Död 23.12.1839.
s. 409 11499 Borgenström, Adolph. Fridr. Tav. p. 856 || Tav. 13: 12.6.1801. Son af kapt. vid T:hus reg. Lor. Fr. B. Född 1.11.1787. Död som student 22.11.1802 på Ravola boställe i Asikkala, gml 15 år.
s. 409 11493 Borgström, Carolus Frideric. Nyl. p. 854 || Student 1801. Hans bror p. 800?
s. 409 U931 Bremer, August. Fenno. – Student, mente sin bror Josef, i Upsala 8.4.1801: spondente past. leg. Upl. Petro Ax. Rönqvist. Hans bröder p. 681. Född 9.8.1787. Deltog i kriget 1808. Löjtnant. Egde Kalmusnäs i Kimito.
s. 409 U932 Bremer, Joseph. Fenno. – Student 8.4.1801 jemte föreg. sin bror. Född 1788. Deltog i kriget 1808. Kapten. Egare (efter v. Willebrand) af Jockis gods. Död 5.12.1874. Jfr Biogr. Nimikirja p. 86.
s. 409 11436 Cajaner, Jacob Ostrob. p. 840 || Ob. 1603: 10.12.1800 [6.12]. Hans far p. 433, bröder p. 602, 697, 733. Född 30.7.1782. Häradsskrifvare.
s. 409 11416 Callerstedt, Carolus [Gust.] Ogothus. p. 835 || Svg. II, 62: 18.9.1800. Handtverkareson från Linköping. Född 1780. Betyg 29.3.1805 till kammarverket.
s. 409 11483 Canthén, Benjamin Viburg. p. 852 || Vib. 1281: 12.3.1801, i nat. 13.3. Bondeson från Saarijärvi. Född 31.12.1777. Skolgången i Vasa. Stipendiat 1802–03. Betyg 21.5.1803 till pvg i Borgå stift (6.1803). Adj. i Saarijärvi. Död 23.3.1809.
s. 410 11410 Castrén, Zacharias Ostrob. p. 833 || Ob. 1590: 29.8.1800 [23.8]. Hans far p. 423, bröder p. 596, 685, 777. Född 29.12.1779 (29.12.1781?). Stipendiat 1800–05, 1803–05. Respondens 6.6.1801 u. Choræus, 19.6.1805 (med ded. till sin bror Matth. C. kh i Kemi) pro gradu u. Hellenius. Magister 28.6.1805. Betyg 29.5.1805 till pvg. Pastorsadj. i Kemi s. å. Kpl i Säresniemi 1812. Död 29.10.1818.
s. 410 11519 Ceder, Samuel Borea Finl. p. 861 || Bor. 848: 17.6.1801. Bondeson. Född 16.3.1779 (26.3?) i Nystad. Stipendiat 1802–04. Betyg 13.3.1804 till pvg i Borgå stift (13.4). Pastorsadj. i Helsinge s. å. Nådårspred. i Liljendal 1805. Pred. vid Forsby järnbruk 1807. Kpl i Borgnäs 1811. Kh i Kesälax 1830. Död 15.3.1833.
s. 410 11407 Collan, Car. – Bor. 846, se p. 832.
s. 410 11507 Corpolander, Daniel Satac. p. 858 || Sat. 1296: 17.6.1801, Ulfsbyens. Hans far p. 461. Född 3.3.1778. Död 1805 om våren.
s. 410 11512 Cumenius, Eric Johan Satac. p. 859 || Sat. 1301: 17.6 [16.6], Hvittiens. Hans far (Er.) p. 524. Född 1.5.1781. Stipendiat 1803–06. Respondens 12.12.1806 u. Palander, 3.5.1815 pro gradu u. Fattenborg, 22.10.1817 för medic. grad u. Joh. Agap. Törngren. Magister 13.10.1815. Betyg 16.12.1806 till pvg (17.12). Kaplansadj. i Korpo s. å. Bataljonspred. vid Björneb. reg. Tjenstgjorde vid sitt reg. i Pommern samt under kriget 1808–09. Bataljonspred. vid första finska jägarereg. 1812. Medic. licentiat 1817, d:r 4.11. Läkare vid Vasa bataljon 1822–24. Kh i Nystad o. Nykyrka 1834. Kontraktsprost. Död 6.11.1853.
s. 410 11437 Durkman, Simon Ostrob. p. 840 || Ob. 1604: 10.12.1800. Murmästareson. Född 26.2.1781. Kronolänsman i Ijo. Död 1823. Hans bror p. 686?
s. 410 11475 Edgren, Johan Ostrob. p. 850 || Ob. 1619: 4.3.1801 [3.3]. Hans bror p. 606. Född 29.9.1782. Gymnasist i Borgå 1797, från skolan i Lovisa. Stipendiat (sist Haartmansk) 1803–10. Respondens 15.6.1804 u. Fattenborg, 9.6.1810 (med ded. till sin bror Jac. E.) för medic. grad u. G. E. Haartman. T. f. regem. läkare vid Björneb. reg. under kriget 1808–09. Sjukhusläkare i Råneå s:n 1809. Medic. licentiat 1810, d:r 4.11.1817. Stadsfysiker i Uleåborg 1811. Provinsialläkare i Lovisa distrikt s. å. Död 20.11.1837.
s. 410 11409 Ekewurtzel [Ekwurzel], Carl Fridric Smol. p. 833 || Svg. II, 58: 1.8.1800, i Upsala 1797. Son af qvartermästaren Karl E. Född 1776. Respondens 15.12.1801 u. Porthan, 2.6.1802 pro gradu u. Hällström, men, liksom Erling (p. 752) och Hartvig (p. 866), utesluten från årets promotion. Betyg 17.12.1802 till ngn befordran.
s. 410 11424 Ekmark, Gustaf Smoland. p. 837 || Svg. II, 66: 10.10.1800 [8.10], i Upsala 1797. Son af kh i Tofteryd Pet. E. († 1802). Född 1778. Respondens 2.3.1803 u. Porthan, 25.6.1805 pro gradu u. Hällström. Magister 28.6.1805. Betyg 5.6.1805 till auskult. i Åbo hofr. Extra notarie. Död 10.7.1829 å Karela rsth i S:t Marie, gml 51, 1, 16.

Siirry sivulle:
< edellinen   1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160   seuraava >