Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Hakutulos

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Hakutulokset: *HYK ms., Turkul. osak. matr. II

Hakuehdolla tietokannasta löytyi 170 henkilöä. Olet sivulla 2 / 4.

< edellinen   1 2 3 4   seuraava >

Voit valita ruksaamalla ne tietueet, jotka haluat tulostaa tai tallentaa. Napsauttamalla henkilönumeroa voit lukea henkilön täydelliset tiedot.

Valitse tältä sivulta kaikki  |  Tyhjennä kaikki

324 14889 21/1 1832. Knut Felix von Willebrand \ 11/6 1814. Född i Uskela Skn. Hans fader var: Majoren vid f. d. Åbo Läns Regemente E. J. v. Willebrand. \ ... \ Skrifprof pro Exerc. H.T. 1834, med omd. Approbatur; Stipend. ex. V.T. 1835, med 6 röster; Disp. pro Ex. s. t. Skrifprof pro Gradu 4/12 1835, med omd. Admittitur; Exam. rigoros. V.T. 1836, med 11 Bifalls-röster; Prom. Ph. Mag. 21/6 1836; Med. Cand. V.T. 1839, med omd. c. laude Approbatur. Med. Licent. Exam d. 1/6 1840, med omd. c. laude Approbatur. Disp. d. 20/6 1840. Promov. Medicinae och Chirurgiae Doctor 18/1840. \ [Afgång från Afdelningen:] d. 2/6 1840, med omdömet: utmärkt flit samt ett hedrande och berömvärdt uppförande. \ Antagen till Medlem i Collegium Medicum d. 10/6 1840; Antagen till Under-Läkare vid 1. Finska Sjö Eqvipaget d. 25/7 1840; Medicinae Adjunkt 1843. Gjordt en utländsk resa s. å.
325 14917 7/4 1832. Henric Wilhelm Mellbohm. \ 29/3 1813. Fadren Borgare i Åbo. \ ... \ [Anmärkningar:] Vådligen omkommen (drunknad) 1836 om sommaren. ‹Turkulaisten vanhassa matrikkelissa: Studerade på Philosophiska Graden. Drunknade 1836.›
326 14919 7/4 1832. Joachim Eric Dahl. \ 15/7 1813. Född i Åbo. Fadren, Samuel Dahl, var Hof-Rätts Assessor och Lagman. \ ... \ Rysk exam. V.T. 1834, med omdöme: utmärkt Nöjakt. Theolog. ex. 28/3 1835 med omd. Nöjakt. Exam i Svenska språket 21/5 1835, med omd. ganska Nöjakt. Logic. exam. 15/12 1835 med omd. Beröml. i Språk, fullk. Nöjakt i Logik och Mathematik samt Historie; Ryskt Skrifprof för Cameral exam. 18/5 1836 med vitsordet ganska Nöjakt. Domare exam. 16/12 1840 med omdöm. Berömliga i Finlands Allm. och Oeconomiska Lagfar. samt Nordiska folkslagens Rätts historie Fullkoml. Nöjakt i Rättsphilosophien. \ [Afgång från Afdelningen:] 11/12 1840, med omdöme Utmärkt flit i studier jemte ett hedrande och berömvärdt uppförande. \ Auskultant i Kejs. Åbo Hof Rätt 19/12 1840;
327 14961 20/10 1832. Edvard Const. Sjöstedt. \ 23/1 1814. Fadren Häradshöfdin i Raseborgs Östra Domsaga Lagman Sjöstedt. \ ... \ Rysk Examen V.T. 1833. Omdöme: Nöjaktiga. Styrmans-Examen i Åbo V.T. 1841. \ ‹–› \ ‹–› \ [Anmärkningar:] Underofficer vid Petroffska Regim. sedan vid 9:de Linje Bataillon, och sedan vid Finske Eqvipaget. sedermera Coupwaerdie farare
328 14962 20/10 1832. Albert Fredric Sjöstedt. 14/12 1815. Fadren, Se N:o ‹327›. \ ... \ ‹–› \ ‹–› \ Auskultant i Kejserliga Åbo HofRätt 1837;
329 14970 20/10 1832. Lars Gabriel Cavonius. \ 21/6 1813. ‹–› \ ... \ † Vådligen omkommen 1832.
330 15007 20/10 1832. Anders Cajander. \ 16/11 1814. Född i Åbo; Fader: Matthias Cajander, Skeppare. \ ... \ Student Exam d. 4/10 1832. med omd: Laudatur (44 röster); Stipend. Ex. V.T. 1833 med 7 Suffragier; Skrifprof pro Exerc. d. 26/5 1834. med omd: cum laude Approbatur; Theologiae Exam. d. 17/6 1834, med omd: Approbatur cum laude; Disp. pro Exerc. d. 28/10 1835. Skrifprof pro gradu d. 28/11 1835 med omd: c. laude Approbatur; Ph. Cand. d. 12/4 1836 med Epithet: Dignissimus (28 röster). Prom. Phil. Mag. d. 21/6 1836, såsom Primus. Exam. i Pharmacien d. 23/6 1837. med omd: Approbatur c. laude; Mex. Cand. Exam. d. 25/4 1839. med omd: Laudatur; Amanuens vid Clinicum d. 30/4 1839; Licentiat Ex. d. 1/6 1840 med omd. c. laude Approbatur. Disp. d. 13/6 1840. Promov. Medic. och Chir. Doctor 18/7 1840. \ [Afgång från Afdelningen:] d. 2/6 1840 med omdömet Utmärkt flit samt ett hedrande och berömvärdt uppförande. \ Antagen till Medlem i Collegium Medicum d. 10/6 1840. \ [Anmärkningar:] H.T. 1837, då Casseurs och Bibliothekarie-befattningarne skildes från Curatelet, blef A. C. utvald till Bibliothekarie, och innehade denna värdighet till V.T. 1839, då han afsade sig densamma och dåvarande Curator (T. f.) O. D., som redan förut var Casseur, öfvertog äfven Bibliothekarie-tjensten. | E. O. Läkare i Finland 18/10 1842.
331 15009 20/10 1832. Bernhard Gustaf Holmström. \ 19/2 1816. Fadren Kronofogden i Masku Härad, Kamereraren Holmström. \ ... \ Promoverad Philosophiae Magister 1840. Medicinae Candidat-ex. 1843. \ ‹–› \ ‹–›
332 14676 20/10 1832. Johan Fredric Schmidt. \ 25/5 1813. ‹–› \ ... \ † 1835. ‹Turkulaisten vanhassa matrikkelissa: Studerade på Seminarii examen. +.›
333 15008 20/10 1832. August Ferdinand Palmros. \ 1/5 1813. ‹–› \ ... \ ‹–› \ ‹–› \ Auskultant i Kejserl. Åbo Hof Rätt 183‹–› Extra Notarie 1838; ‹Turkulaisten vanhassa matrikkelissa: Copist i Kejserliga Senatens Cancellie-Expedition. 1839.›
334 15019 27/10 1832. Alexander Ernst Bodén \ 7/7 1815. Född i Åbo; Fadren: Pehr Gustaf Bodén, Öfver-Jägmästare. \ ... \ Praesterat examen i Ryska Språket 14/5 1833 med omdömet Fullkomligt nöjaktiga; examen i Theologien den 4/12 1833 med omd: Approbatur; Stipendiat examen 10/12 1834 med 6 suffragier; Ryskt skrifprof för Cameral examen 12/2 1835; Skrifprof pro Exercitio den 28/10 1835 med omd: admittitur; Skrifprof pro Gradu 28/5 1838 med omd: Approbatur; Exam. rigoros. 21/6 1839, med 12 Suffrag. prom. Ph. Mag. 20/7 1840. Medicinæ Stipendiat Exam. /12 1840. Medicinæ Candidat. \ Uttog i April 1842 Afdelnings Betyg (Beröml. Flit och Hedrande och Berömvärdt Uppförende) för att skiljas fr. Universitetet för en kort tid, och företaga en resa till Spanien. | Uttog Afd. betyg för enskilda angelägenheter Oktob. 1844. med bästa vitsord. \ Extra Cancellist vid Medicinal-öfverstyrelsen 25/5 1841. \ [Anmärkningar:] Gjorde en resa till Sverge 1844.
335 15024 10/11 1832. Johan Wilhelm Enlund. \ 10/9 1811. ‹–› \ ... \ ‹–› \ ‹–› \ Länsman i Kjulo och Säkylä. ‹Turkulaisten vanhassa matrikkelissa: Krono-Länsman i Korpo-Socken.›
336 15050 16/2 1833. Johan Gustaf Mansén \ 13/9 1805. Född i Kimito Socken. Fadren var Arbetskarl‹!› \ ... \ Studerade Theologi; men efter några misslyckade Skrifprof pro Seminario öfvergaf han detta studium, för att söka sin fortkomst på den Civila banan. \ ‹–› \ Ingick såsom Extra vid Lands Contoret i Åbo 1839. \ † 1845
337 15051 9/3 1833. Magnus Georg Ekman. \ 21/10 1815. ‹–› \ ... \ [Anmärkningar:] Underofficer
338 15061 28/3 1833. Carl Johan Carpelan. \ 15/6 1811. ‹–› \ ... \ ‹–› \ ‹–› \ Auskultant i Kejserl. Åbo Hof-Rätt 1834; erhöll vice Häradshöfd. titel 20/12 1838, Copist i Cancellie Expedit. af Kejs. Senaten för Finl. 16/3 1841.
339 15077 17/5 1833. Johan Gustaf Lange. \ 7/9 1810. Åbo. Fadren var Bagare. \ ... \ Praesterade Theologiae examen, Skrifprof pro Exercitio, samt Disputerade pro Ex. d. 20/4 1836. \ Uttog Betyg d. 2/5 1839. Vitsordad med: Nöjaktig flit samt ett hedrande och berömvärdt Uppförande. \ Lärare vid vexelundervisnings skolan i Helsingfors 1842.
340 15109 5/10 1833. Magnus Abraham Ahlberg \ 17/8 1817. Född i Åbo, hans fader, Abraham Joh:son Ahlberg, var handlande. \ ... \ Skrifprof pro Exerc. V.T. 1837, med omd. Admittitur. Disp. pro Exerc. V.T. 1838 Skrifprof pro Gradu V.T. 1839, med omd. Admittitur; Examen rigorosum d. 5/6 1840, med 14 Suffragier; promov. Philosoph. Magister d. 20/7 1840. \ Uttog Afdelnings betyg för enskilda angelägenheter den 19 Juni 1841, med omd. berömlig flit samt ett hedrande och berömvärdt uppförande. \ ‹–›
341 15115 5/10 1833. Matts Johan Hydén \ 29/6 1814. Åbo; fadren M. Hydén var victualie Handlande. \ ... \ Theol. ex. V.T. 1834, med omd. Approbatur; Stipend. ex. V.T. 1835, med omd. 7 röster; Skrifprof pro exercitio H.T. 1836, med omd. Admittitur; Disp. pro Exerc. V.T. 1837; Skrifprof pro Gradu H.T. 1838, med omd. Approbatur. Examen rigorosum d. 24/4 1840. med 19 röster. Promov. Philosophiae Magister 20/7 1840. \ [Afgång från Afdelningen:] 28/5 1841, med omdömet: berömlig flit i studier samt ett hedrande och berömvärdt uppförande. \ Vice-Collega vid Åbo Skola 1840. Pastors Adjunct i Sagu 1842; Curam Gerens i S:t Karin. \ † 1845 d. 9 Jan.
342 15116 5/10 1833. Johan Samuel Fredriksson. \ 14/12 1809. ‹–› \ ... \ ‹–› \ ‹–› \ Prest.
343 15118 5/10 1833. Gustaf Johansson. \ 13/12 1810. ‹–› \ ... \ ‹–› \ ‹–› \ Prest.
344 14930 17/10 1833.‹! Turkulaisten vanhan matrikkelin mukaan 7/10 1833.› Johan Wilhelm Palm. \ 25/3 1811. ‹–› \ ... \ ‹–› \ ‹–› \ Landtmätare.
345 15131 13/2 1834. Johan Leonard Häggroth \ 17/5 1816. Född i Åbo; fadren, Johan Häggroth, var Borgare. \ ... \ Theologiae Exam. d. 9/5 1834 med omd: Approbatur; Stipend. Ex. d. 30/4 1835 med 6 röster; Skrifprof pro Exercitio d. 12/5 1837. med omd: Approbatur; Disp. pro Exerc. d. 21/2 1838; Skrifprof pro Gradu d. 21/11 1838 med omd: Admittitur: Exam. rigoros. H.T. 1839, med 16 röst. Promov. Philos. Magister 20/7 1840. Medicinæ Candid 7/12 1843. \ ‹–› \ ‹–›
346 15140 13/2 1834. Johan Blechard Knut Lybecker. \ 16/10 1814. ‹–› \ ... \ ‹–› \ ‹–› \ Auskultant i Kejserliga Åbo Hof-Rätt 20/12 1837. V. Häradsh. /12 1841. Copist i Prokuratorsexpedition 1845.
347 15139 13/2 1834. Fredric Wilhelm Strömberg. \ 30/11 1815. Se Joh. Otto Strömberg. N:o ‹314›. \ ... \ Examina och öfriga Lärdomsprof, theorethiska och practiska, vid Kejs. Alex. Univ:t och Gen. Landtmät. Contoir:t, för inträde i Landtmäteri-staten och Competence till tjenster derstädes. \ [Afgång från Afdelningen:] 1843. \ Landtmäteri-Auscultant d. 5. December 1843. Förordnat Comm. Landtm. C. H. Aminoff till Tjenste-medhjelpare (i Kuopio Län) s. d. | Chartae-ritare vid Gen. Landtmäteri-Contoret 1845
348 15146 13/2 1834. Nils Ludvig Emil Hjelt. \ 4/7 1817. Åbo; fadren var Boktryckare \ ... \ Theolog. ex. V.T. 1835, med omd. approbat. c. laude; Ryska ex. s. t. med omd. Fullkoml. Nöjakt. samt Ryskt Skrifprof med omd. Nöjakt. Skrifprof på Sv. Språket H.T. 1835 med omd. Fullkoml. Nöjakt. samt Log. ex. med fullkoml. Nöjakt. i Latin och Nöjaktiga i Mathem. philos. och Historie. Domare examen H.T. 1839. med omd. Fullkoml. Nöjakt. i Allm. Lagfarenh. G. Nöjakt. i Ekonom. Lagfar. och Rättsphilosophi samt Nöjakt. i Rom. Lfrh. \ [Afgång från Afdelningen:] H.T. 1839. \ Auscultant i Åbo Hof Rätt 1839. Extra Notarie dersammastädes 20/6 1840. Särskilda gånger förordnad att förestå Wirmo Domsaga. V. Häradshöfd. /6 1842. Copist vid Cancellie-expeditionen 1845.
349 15199 28/5 1834 Gustaf Pettersson \ 17/9 1811 Född i Kimstad Socken i Sverige; Fadren Eric Pettersson, Klädesfabriqueur. \ ... \ Stud. ex. m. omd. Approbatur c. laude (14 röster); Theol. ex. m. omd. nöjaktiga; Rysk ex. vårterm. 1836 m. omd. nöjaktiga; Logices ex. vårterm. 1839; Domare ex. 9/6 1843 med omd. Nöjaktiga. \ [Afgång från Afdelningen:] 10/6 1843 med omd. ganska nöjaktig flit och hedrande uttförande. \ Auscultant i Kejs. Åbo Hof Rätt.
350 15247 4/10 1834. Herrman David Elmgren. \ 6/6 1815. Född i Pargas, der hans fader Gabriel Elmgren var Kapellan. \ ... \ Stud. ex. 17/6 1834, med omd. Approbatur (14 röster), Theol. ex. 27/5 1835, med omd. Nöjaktiga; Phil. Landtmäteri ex. 17/6 1836, med omd. Nöjaktiga; Rysk examen 14/12 1837 med omd. ganska Nöjaktiga; Förhör i Logiken 23/5 1838, med omd. Nöjaktiga; Sv. Skrifprof 25/5 1838, med omd. Nöjaktiga; juridisk Landtmät. examen 14/6 1838, med omd. Fullkoml. Försvarliga. \ [Afgång från Afdelningen:] 23/7 1840, med omd. nöjaktig flit samt ett hedrande och berömvärdt upprörande. \ Landtmäteri Auscultant V.T. 1841.
351 15227 1/11 1834. Carl Gustaf Brummer \ 6/7 1818. Född i Åbo; Fadren, C. J. Brummer, var Färgare derstädes. \ ... \ Stud. Ex. 14/6 1834 med omd: c. laude Approbatur (16 röster); Theologiae Ex. d. 19/10 1836. med omd: Berömliga; Sv. Skrifprof d. 26/11 1836 med omd: Berömliga; Logices Ex. d. 14/12 1836 med omd: Fullkoml. Nöjaktiga i Historie, Fullkoml. Nöjaktiga i Språk, Fulllkoml. Nöjaktiga i Logik och Naturrätt, samt Berömliga i Mathematik; Rysk Exam. den 30/5 1837, med omd: ganska Nöjaktiga; Domare ex. d. 11/12 1839, med omd. Beröml. i Rättsphilos. Fullkoml Nöjakt. i Allm. Oeconom. och Romersk Lfht. \ [Afgång från Afdelningen:] H.T. 1839. \ Auscultant i Kejserl. Åbo Hof-Rätt 1839. d. 20/12.
352 15212 4/10 1834.‹! Turkulaisten vanhan matrikkelin mukaan: 1/11 1834.› Carl Anton Nystedt. \ 30/11 1815. Född i Åbo; Fadren, Anders Nystedt, var Rådman i Åbo. \ ... \ Theologiae Ex. H.T. 1835 med omd: Nöjaktiga; Ryska Ex. s. T. med omd: Nöjaktiga; Logices Ex. V.T. 1836 med omd: Ganska Nöjaktiga i Mathematik, Nöjaktiga i Logik m. m., Fullkoml. Nöjaktiga i Språk och ganska Nöjaktiga i Historie; Sv. Skrifprof hade han s. T. aflagt med omd: Nöjaktiga; Juridiskt Skrifprof V.T. 1839 med omd. ganska Nöjaktiga. Domare exmaen den 11 Juni 1840, med omd. Ganska Nöjaktiga i Allmän Lagfarenh.; Nöjaktiga i Ekonom. Lagfarenh. Nöjakt. i Romersk Lagfar. och Nöjakt. i Rättsphilosophi. \ [Afgång från Afdelningen:] d. 11/6 1840, med omd. berömlig flit samt ett hedrande och berömvärdt uppförande. \ Auskultant i Kejserl. Åbo Hof Rätt d. 20/6 1840.
353 14988 15/11 1834. Carl Samuel Ceder. \ 18/11 1810. ‹–› \ ... \ ‹–› \ ‹–› \ Landtmätare.
354 15241 7/2 1835. Gustaf Herman Sjöstedt. \ 14/12 1817. Född i Åbo; hans fader, Gustaf Fredric Sjöstedt, var Häradshöfding i Raseborgs Östra Härad Lagman. \ ... \ Exam. i Allm. kunskapsstycken H.T. 1836, med omdöm.: fullkoml Nöjakt. i Mathematik och i Rättsphilosophie ganska Nöjaktiga i Språk och Nöjakt i Historie. Juridiskt Skrifprof V.T. 1839, med omd. ganska Nöjakt., Domare examen 10/12 1840, med omd. Fullkoml. Nöjakt. i Allmän Lagfarenh. och ganska Nöjakt. i Ekonom. samt Romserk och Rysk Lagfarenh. och i Rättsphilosophien. \ [Afgång från Afdelningen:] d. 11/12 1840, med omd. Berömlig flit samt ett hedrande och berömvärdt uppförande. \ Auscultant i Kejserl. Åbo HofRätt 19/12 1840.
355 15278 7/2 1835. Carl Otto Fabrell. \ 24/4 1813 Född i Uskela Socken. Fadren, Carl Fabrell, var Possessionat \ ... \ Theol. exam. 27/5 1835, med omd.: c. laude Approb.; Rysk ex. 14/12 1835, med omd. fullk. Nöjakt. Logices ex. 14/12 1836, med G. Nöjakt i Historie, Fullk. Nöjakt. i Latin, Nöjakt. i Logik; fullk. Nöjakt i Arithmet. och Geometri. Jurid. Skrifpr. 17/5 1841, med omd. G. Nöjakt. Domare ex. 28/5 1841 med omd. fullk. Nöjakt. i Rom. Lagfarh. samt i Finlands Civila och Crim. Rätt; G. Nöjakt. i Oeconom. Lfh. och i Naturrätten; \ [Afgång från Afdelningen:] 28/5 1841, med omdömet: berömlig flit i studier samt ett hedrande och berömvärdt uppförande. \ Auskultant i Kejserl. Åbo Hof-Rätt 19/6 1841.
356 15295 14/4 1835. Henric Johan Hellenius. \ 30/10 1811. ‹–› \ ... \ ‹–› \ ‹–› \ Landtmätare.
357 15167 26/9 1835. Carl Algoth Nyman. \ ‹–› \ ... \ † /2 1838
358 15240 26/9 1835. August Robert Ahlberg. \ 18/10‹!› 1810 Åbo; Fadren var: Klensmeden Joseph Ahlberg. \ ... \ Skrifprof för Seminarium Theolog. V.T. 1836 på Sv. och Lat. språket, med omd: Approbatur i det sednare; Skrifprof pro Exerc. H.T. 1837. med omd: Admittitur; Disp. V.T. 1838. Skrifprof pro Gradu H.T. 1838, med omd: Admittitur; Examen rigorosum Juni 1844 med 8 röster. Promoverad s. å. \ Uttog afdelnings Betyg d. 23 Mars 1842, för att resa till Kronstadt att biträda Pastor Otto Ehrström i Predikande. Omdöme: Nöjakt. Flit, hedr. o. berömv. Uppf. | Åter kommen /9 1842. | Uttog Afdelnings betyg i October 1844 och erhöll vitsorden berömlig flit hedr. o. berömv. uppf. \ Lärare vid lägre Elementarskolan i Ekenäs 1844. Rector vid Lägre Elemk. Sk. i Torneå 1845
359 15280 26/9 1835. Anders Gustaf Indrén. \ 3/8 1815. ‹–› \ ... \ ‹–› \ ‹–› \ Pastors Adjunct i Lojo 15/12 1838. Bruks Predikant vid Tychö Bruk i Bjerno Socken.
360 15309 26/9 1835. Berndt Gustaf Palmros. \ 30/11 1814. Född i Åbo; hans fader var: Handlanden Henric Palmros. \ ... \ Student Exam. d. 10/6 1835 med omd: Laudatur (25 röster); Theolog. Ex. 17/2 1836 med omd: Berömliga; Ryska Ex. d. 26/4 1836 med omd: ganska Nöjaktiga; Ex. i Sv. Språket d. 1/6 1836. med omd: Nöjaktiga; Logices Exam. d. 14/6 1836 med omd: Berömliga i Historie, ganska Nöjaktiga i Latinska Språket; ganska Nöjaktiga i Logik m. m. och ganska Nöjaktiga i Mathematik; Jurid. Skrifprof d. 8/4 1839. med omd: fullkoml. Nöjaktiga. Domare exam: d. 7/6 1839 med omd: fullkoml. Nöjaktiga i allmän Lagfarenhet och Rättsphilosophi; ganska Nöjaktiga i Ekonom. Lagfarenh. och Nöjaktiga i Romersk Lagfarenhet. Stora Cameral Ex. d. 12/6 1840 \ Uttog Afdelnings betyg V.T. 1839, för att ingå i Rättegångs-Werken, och erhöll det högsta Vitsord. \ Auscultant i Kejserl. Åbo Hof-Rätt 1839. HofRätts Extra Notarie 1839.
361 15313 26/9 1835. Axel August Barck. \ 13/12 1816 Född i Åbo; Fadren var: Advokat Fiskal \ ... \ Rysk Examen 13/12 1836 med omdöme: Nöjaktiga. Logices Ex. 14/6 1839. Nöjaktiga i Språk; Fulkoml. Nöjaktiga i Mathematik; Ganska Nöjakt. i Historien, Ganska Nöj. i Logik och Naturrätt; Jurid. Skrifprof 23/5 1843; Domareexamen 9/5 1843 med Omd: ganska nöjaktiga i Allm. Lfh. Rättsphilos. och Rom. Lfh samt Nöjaktiga i Ekon. Lfh. \ [Afgång från Afdelningen:] d. 10/6 1843 med ganska nöjaktig flit och hedrande och berömvärdt uppförande \ Auscultant i Kejs. Åbo HofRätt d. ‹–›
362 15320 26/9 1835. Johan Daniel Dahl. \ 17/6 1816. Född i Åbo; hans fader var: Hof Rätts Assessoren och Lagmannen S. Dahl. \ ... \ Stud. Exam: d. 17/6 1835 med omd. c. laude Approb.; Rysk Exam. V.T. 1836, med omd. Utmärkt Nöjakt.; Theolog. Exam. V.T. 1837, med omd. Berömliga; Skrifprof och Exam. i Svenska Språket H.T. 1837, med omd. Berömliga; Logices Ex. V.T. 1838, med omd. Berömliga i Språk, ganska Nöjakt. i Historie, ganska Nöjakt. i Mathem. samt Beröml. i Logik och Naturrätt; Jurid. Skrifprof d. 24/5 1841, med omd: Berömliga; Domare exam d. 28/5 1841 med omd.: Beröml. i Allm. Lfh och Rättsphilos.; Fullk. Nöjakt. i Rom. Lfh. och ganska Nöjakt i Ekonom. Lfh. \ [Afgång från Afdelningen:] 28/5 1841, med omdömet: berömlig flit i studier, samt ett hedrande och berömvärdt uppförande. \ Auskultant i Kejserl. Åbo Hof-Rätt 19/6 1841.
363 15329 26/9 1835. Walfrid Leopold Bremer. \ 9/3 1818. Född i Bjerno Skn. Hans Fader, Joseph Bremer, var Capitaine. \ ... \ Theologiae Exam. d. 23/3 1836, med omd. Approbatur; Skrifprof pro Exerc. med omd: Admittitur; Disp. pro Exerc. d. ‹–›. Skrifprof pro Gradu H.T. 1839, med omd. Admittitur; Examen rigorosum d. 18/5 1840. med 11 röster. Promov. Philos. Magister 26/7 1840. \ [Afgång från Afdelningen:] d. 26/9 1840. med berömlig flit samt ett hedrande och berömvärdt uppförande. \ For till Fahlu Bergs Skola 1840 H.T. återkom 1842 H.T. Bruks-Patron.
364 15346 26/9 1835. Victor Wilhelm Strandberg. \ 17/10 1818. Åbo. Fadren var vice Lands Secreterare i Åbo. \ ... \ ‹–›
365 15363 20/10 1835. Johan Christopher Frenckell. \ 4/9 1819. Åbo; Hans Fader, J. Chr. Frenckell, var Boktryckare. \ ... \ Theologiae examen H.T. 1835. med omd.: Approbatur; Skrifprof pro Exerc. V.T. 1839 med omd.: cum laude Approbatur; Disput. 4/5 1839. Promov. Philos. Magister 1844. \ ‹–› \ ‹–› \ [Anmärkningar:] Erhöll V.T. 1839 Afdelnings betyg, med bästa Videtur, för att under sommarn göra en resa till Sverige.
366 15332 9/2 1836. Johan Alexander Friman. \ 25/4 1819. Född i Åbo; Fadren Johan Friman, var Senats Waktmästare. \ ... \ Theologiae Exam. V.T. 1836 med omd: Approbatur; Stipend. Exam. H.T. 1838 med 5 röster; Skrifprof pro Exerc. V.T. 1839 med omd: Approbatur. Disp. pro Exerc. d. ‹–› Skrifprof pro Gradu, H.T. 1839, med omd. Approbatur; Exam rigoros. d. 18/5 1840, med 14 röster; Medicinæ Candidat 27/4 1843 med omd. approbatur. Medicinae Licentiat 1845 \ Uttog Afdelnings betyg med bästa videtur i October 1844. Återkom i Juni 1845. \ ‹–› \ [Anmärkningar:] Gjorde en resa till Sverge 1844.
367 15375 9/2 1836. Hjalmar Tavaststjerna. \ 31/12 1818. ‹–› Fadren Major i Svensk tjenst. \ ... \ Kameral-examen som Löjtnant \ ‹–› \ Midshipsman vid 1 Finska Sjö Equipaget. Lieutenant vid Sjöeqvipaget.
368 15394 9/2 1836. Bror Anton Palin. \ 14/2 1817. ‹–› \ ... \ ‹–› \ ‹–› \ Sjöman.
369 15319 14/10 1836. Carl Hidström. \ 6/9 1813. Född i Pargas Skn. Fader: Inspectoren Carl Hidström \ ... \ Rysk exam. d. 13/12 1836 med omd. fullkoml. Nöjakt. Theol. ex. d. 25/2 1837 med omd. Nöjakt. Sv. Skrifprof och förhör d. 30/11 1837 med omd. ganska Nöjaktiga; Logices ex. d. 14/12 1838 med omd. G. Nöjakt. i Historie. F. Nöjakt. i Latin, G. Nöjakt. i Logik, samt Nöjaktiga i Mathematik. Juris Ex. /6 1842. \ [Afgång från Afdelningen:] /6 1842. V.T. \ ‹–›
370 15413 14/10 1836. Victor Fredric Norring \ 21/1 1816 Född i Åbo; hans fader var: Guld och Silfver arbetaren Fredrik Norring. \ ... \ Examen i Ryska Språket 13/12 1836. med omd: fullkoml. Nöjaktiga; Theologiae ex. d. 25/2 1837 med omd: Berömliga; Sv. Skrifprof samt exam. i Sv. språkets Grammatik med omd: Fullkoml. Nöjaktiga, den 4/6 1837; Logices Ex. d. 13/6 1837, med fullkoml. Nöjaktiga i de Mathematiska Vetenskaperna, Ganska Nöjakt. i de Historiska, Ganska Nöjakt. i Språken och Nöjaktiga i de Philosophiska. Domare exam. d. 11/6 1840, med omd. ganska Nöjakt. i Allm. Lagfarenh. och Rätts-philosophi, Nöjakt. i Ekonom och Rom. Lagfarenh. \ [Afgång från Afdelningen:] 11/6 1840, med omd. berömlig flit samt ett hedrande och berömvärdt uppförande. \ Auskultant i Kejserl. Åbo HofRätt d. 20/6 1840.
371 15409 14/10 1836. Carl Henric Söderholm \ 1/8 1816. Född i Åbo; fadren Henric Söderholm, var Skeppare. \ ... \ Ryska Exam. H.T. 1836 med omd: fullkoml. Nöjaktiga; Theologiae Ex. V.T. 1837, med omd: Berömliga; Ex. i Sv. Språket samt skrifprof, s. t., med omd: fullkoml. Nöjaktiga; Logices Ex. s. t. med omd: ganska Nöjaktiga i Språk, Nöjaktiga i Logik m. m., fullkoml. Nöjaktiga i Logik m. m., fullkoml. Nöjaktiga i Historie och fullkoml. Nöjaktiga i Matematik. Följt på ting med Häradsh. Ekestubbe i Nedra Satakunda härad. \ ‹–› \ ‹–›
372 15433 14/10 1836. Frans Wilhelm G. Hjelt \ 21/5 1819 Född i Lundo; hans fader var: Philosoph. Doctorn och Bokhandlarn Chr. Ludv. Hjelt. \ ... \ Student examen d. 20/6 1836, med omd.: Laudatur; Theologiae exam. d. 8/12 1836, med omd.: Approbatur c. laude; skrifprof pro Exercit. d. 22/5 1838, med omd.: Approbatur; Disp. H.T. 1839, Examen rigorosum d. 11/6 1840, med 18 bifallsröster. Promov. Philos. Magister 20/7 1840. Förestått L. L. sacrarum Lection vid Åbo Gymnasium hela Vår termin 1841. samt Adjuncts tjensten dersammanstädes ifr. d. 24 Aug. 1840 till d. 15 Dec. 1841. \ [Afgång från Afdelningen:] 30/4 1842 uttagit Afdeln:s Betyg, för att göra en resa till Upsala m. m. Omdöme: Utmärkt flit hedr. och berömv. uppförande. \ T. f. Gymnasii Adj:t i Åbo 1840; T. f. Gymnasii Lector i Åbo i Latinet 1842. Lector i Latinet vid Åbo Gymnasium 1845.
373 15448 14/2 1837. Carl Frans von Haartman. \ 8/12 1819 Född i Åbo; hans Fader var: General Directeuren för Medicinal Werket Carl von Haartman. \ ... \ ‹–› \ Uttog Afd. Betyg för att företaga en resa till Sverige 7/6 1842. återkom efter några veckor. Medicine Candidat 27/4 1843 med omd. Laudatur. Medicinae Licentiat 1845, uttog Afdelningsbetyg den 14 Juni 1845 med bästa vitsord. \ ‹–› \ [Anmärkningar:] Gjorde en resa till Ryssland i vetenskapligt ändamål 1840, 1841,

Siirry sivulle:
< edellinen   1 2 3 4   seuraava >