Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Hakutulos

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Hakutulokset: *HYK ms., Häm. osak. matr.

Hakuehdolla tietokannasta löytyi 648 henkilöä. Olet sivulla 2 / 14.

< edellinen   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14   seuraava >

Voit valita ruksaamalla ne tietueet, jotka haluat tulostaa tai tallentaa. Napsauttamalla henkilönumeroa voit lukea henkilön täydelliset tiedot.

Valitse tältä sivulta kaikki  |  Tyhjennä kaikki

51 11899 [MDCCCIV Dec. V] Johannes Christophorus Streng natus die XXIV Augusti 1788 Patre Carolo Streng Pastore et Praeposito in Syssmä. | Apotekare i Heinola.
52 11908 [MDCCCIV] Dec. XVI Carolus Fredricus Mennander Natus die XIV Augusti 1787. Patre Jacobo Mennander Adjuncto Ministerii in S:t Maria | Prestvigd i Åbo stift Höst-Termin 1811. | Choralis vid Åbo Domkyrko Finska Församling 1817. | Död 1827.
53 11922 [MDCCCV Febr XIII.] Gustavus Otto Wasenius. Natus IV MDCCLXXXIX. Patre olim Mercatore Tavasteburgi Adolpho Johane Vasenio. | afgången. | Handlande i Helsingfors 1817. Universitetets Bokhandlare 1834. | Död i Helsingfors den 19. April 1852.
54 11923 [MDCCCV] Febr. XIII. Carolus Gustavus Teetgrén Natus XI. October 1787. Patre qvondam Locum Centuruonis Tenente Carolo Frederico Teetgren. | Ausc. vid Åbo HofRätt 1807. | 1817 d. 15 Aug., såsom vorden Kanslist i K. Senatens Just. Depart., befordrad till Registrator. | 1819 d. 22 Maj / 3 Juni befordrad till Protokolls Sekreterare i K. S:ns Just. Dep. | Referendarie i K. Senatens Justitie Depart.
55 11928 [MDCCCV] Johannes Reginaldus Bergstadius Natus 29 Septembris 1788 Patre olim Sacellano E: R: Bergstadio. | afgången.
56 11941 [MDCCCV] 12 Martii Henricus Konsin natus 17 Octobris 1784 Patre olim Colono in Hattula. | Prestvigd till Adjunctus Pastoris i Tavastehus år 1809. | Kapellan i Tavastehus 9/8 1815. | i Längelmäki och Kuorehvesi 1822 | Kyrkoherde i Somero 1836. Honor. Prost 1839. | Uti Juni Månad 1836, såsom allaredan vorden Kapellan i Längelmäki och Kuorehwesi, samt titulerad vice Pastor, utnämd til Kyrkoherde i Somero.
57 11942 [MDCCCV] 13. Martii Andreas Fredericus Gååsman natus 16: Martii 1784. Patre Subvexillifero (Sergeant) Arvid Gååsman. | Död.
58 11944 [MDCCCV] Martii 13. Adamus Melén natus 28. Febr. 1780. patre colono industrio Paroeciæ Jämsioensis. | afg. med Betyg 1805. | Präst i Borgå Stift.
59 11943 [MDCCCV] Martii 13. Johannes Rönn natus 4. Oct. 1780 patre villco in Paroeciæ Helsingæ | Afg. med Betyg 1806. | Tjenstgörande prest i Elimä 18‹–›
60 11957 [MDCCCV] Maji 25. Johannes Dickman natus 20 Aprilis 1786 patre Sacellano in Hitis Fredrico Dickman. | Auscultant i Kejserl. HofRätt 1808. | Protokolls-Secreterare i K. Senatens Just. Dep.
61 11958 [MDCCCV] Maji 28 Gustavus Nicolaus Gyllenberg. Natus 1782: Patre Arone Gyllenberg. | afgången.
62 11969 [MDCCCV] Junii 7. Johannes Henricus Gustavson, natus 1781 Patre Fredrico Gustavson. | Afg. med betyg och Präst i Borgå stift 1805. | Kyrkoherde i Fredrikshamns och Wederlax församlingar 1818. | Honor. Prost 1829.
63 11983 [MDCCCV] Septembris d. 4 Odertus Guilielmus Gripenberg. Natus d. 11 Julii MDCCLXXXIX Patre Vigiliarum Praefecto ad Legionem Tormentariam (Major) Oderto Alberto Gripenberg. | Död år 1808.
64 11988 [MDCCCV] Septembris d 28 Engelbrecht Rancken. Natus d. 26 Decembr. MDCCXC Patre Pastore Ecclesiæ Bjernoënsis Gustavo Rancken. | afgången. | Prestvigd d. 18 December 1813 med omdöm. Approbatur cum Laude. | Kapellan i Mietois 1818. | Vice Pastor 1836. | Redacteur af Eccles. Intelligensblad till Åbo Tidningar 1839; Redacteur af Eccles. Litteratur Blad 1840
65 11999 [MDCCCV] Octobris die 23 Johannes Fridericus Schreck, Natus die 7:mo Septembris MDCCLXXXIII. Patre Chirurgo Legionis Tavastensis Extraordinario Georgio Wilhelmo Schreck. | Auscultant i Höglofl. Kejsl. Åbo HofRätt 1811. | 1816 d. 17 Dec., såsom vorden Kopist, befordrad till Kanslist i K. Senatens Eccles. Expedition. | Prot. Sekr. i Kejs. Senaten | Hof Råd | Död 1849.
66 12002 [MDCCCV] Octobris die 26. Samuel Grönqvist natus die 28 Februarii MDCCLXXXII. Patre sub officiario August Grönqvist. | afg. med Betyg 1807. | Curam gerens i Lampis 1830. Död 183‹–›
67 12000 [MDCCCV] Octobris die 23 Georgius Hindricus Tammelander Natus die 6 Maii 1784 Patre Vexillifero Carolo Fr: Tammelander. | afgången
68 12001 [MDCCCV Octobris die 23] Gustaf Adolph Tammelander Natus die 19 Aprill 1789. Patre Vexillifero Carolo Fr Tammelander | afgången.
69 12026 [MDCCCVI] Martii die XVIII: Otto Henricus Neovius natus die VI. Junii MDCCLXXXII patre Thoma Neovio Sacellano in Joutza Sacelli Paroeciae Gustavi Adolphi. | Afg. med Betyg 1806. | Kapellan i Gustaf Adolfs och Joutza församlingar 1828
70 12030 [MDCCCVI] Aprilis d. 23 Jacobus Andersin, nat. d. XXI Sept. 1781 Patre C. G. Andersin, Geodæta. | Munsterskrifvare. | afgången ‹Nimi on erehdyksessä kirjoitettu ensin sivun 13 alareunaan numeron Tav. #52 jälkeen, yliviivattu sieltä, ja kirjoitettu sitten oikealle paikalleen sivun 17 alareunaan numerolla #70.›
71 12033 [MDCCCVI] Majus d: XXI. David. Lönneström Natus d: III. Junii MDCCLXXXXI. Patre Vice Pastore Davide Lönneström. | afgången
72 12048 [MDCCCVI] Aug. d. 22. Carolus Johannes Masalin Natus d. 16 Junii MDCCXCI Patre Prætore Territorii supere Hollolensis. Carolo Masalin | afgången.
73 12063 [MDCCCVI] Octobris die VII. Carolus Fredericus Norring. Natus d 8 Decem: 1783. Patre Ligni fabro Andrea Norring. in Kärkölä. | afgått med Testimonium d. 22 Jan. 1808 erlagt Bibliotheks afgiften. | Kapellan i Luumäki 1819 | Vice Pastor 1830
74 12064 [MDCCCVI] Octobris die XIII Carolus Gustavus Ferrin. Natus d. 1. Septembris 1783. Patre Sacellano Jacobo Ferrin in Mentzelä. | afgången | Kyrkoherde i Imbilax 1822.
75 12069 [MDCCCVI] Octobris d. XXVIII. Carolus Dettl: Sipelius Natus d. 2. Septembris 1787. Patre Henrico Sipelio Collega Scholæ Tavasteburgensis. | Prest i Åbo stift Höst-Termin 1811. | Phil. Mag. 1815 och Collega i T:hus Skola. | Collega i Åbo Cathedr. skola 1819. | Kyrkoherde i Saltvik 1822. | Praepositus Honorarius 1836.
76 12070 [MDCCCVI] Octobris d: XXVIII Ericus Wolth: Nordanwehr natus die 1. Januarii 1790 Patre W: E: Nordanwehr. Scriba territorii | afgången. | 1815 d. 17 Juni utnämd till Extra Notarie af HofRätten i Åbo.
77 12071 [MDCCCVI Octobris d: XXVIII] Carolus Henricus Forssell natus die 7. Januarii 1790. Patre Carolo Jacobo Forssell. Vexillifero. | Auscultant i K. Åbo HofRätt, i December 1810. | 1816 d. 21 Dec., såsom titulerad V. Härads Höfd., antagen till Kanslist i K. Vasa Hof Rätt. | 1819 d. 20 Febr., antagen till Notarie i samma HofRätt. | Assessor i Wasa HofRätt. HofRätts Råd i Wasa HofRätt | 2/1 1845. Död i Lappo Socken.
78 12089 [MDCCCVII] Jan. d. XXXI Carolus Sederholm Natus die VI Junii 1789 Patre Secretario Carolo Albrechto Sederholm. in Menselä. | afgången utan Betyg: skall vara prest i Odessa | sedermera prest uti Moskva.
79 12098 [MDCCCVII] Febr: d: XIX. Carolus Gabriel Lyra Natus die XXVIII Maj 1786 Patre Sacellano Gabriele Lyra in Asickala. | Prestvigd i Borgå Stift år 1810. | Kapellan i Pihtipudas 1818. Vice Pastor 1830. | Kyrkoherde i Hollola 1849.
80 12103 [MDCCCVII] Martii. d. 2. Gab: Fredr: Neovius natus die 29 Martii Anno 1786 patre Sacellano Thoma Neovio in Joutza. | afgången. | Kyrkoherde i Sulkava 1826 | Honorarii Prost 1838 | Kyrkoherde i Kerimäki 1841.
81 12110 [MDCCCVII] Junii die XII Gottlieb Johan John natus die 12 Decembris Anno 1792 patre Magistro Johanne Henrico Johan in Tavastehus. | Ausc. i Åbo Hofrätt. | 1818. d. 7 April, såsom vorden E. Notarie, befordrad till Kanslist i K. Åbo Hof Rätt.
82 12121 [MDCCCVII] Junii d. XV Elias Waldin natus die 14. Aprilis 1787. patre Sartore Mathia Fogelberg Someroënsi. | afgången.
83 12124 [MDCCCVII] Junii die XX Fredericus Wilhelmus Barck natus die 2 Maij 1790 patre Consiliario Supr: Reg: Dicasterii Aboensis Johanni Barck. | afgången. | död 1817.
84 12131 [MDCCCVII] Septembris die XXII Johannes Adolphus Neovius natus die 1 Sept 1787. Patre Sacellano Thoma Neovio in Joutza. | Afgången med betyg till Borgå stift, år 1811. | Conrector vid Helsingfors Trivial Skola 1813. | Pastoral Examen 1824 med vitsordet: Laudatur.
85 12145 [MDCCCVII] Septembris die X:mo Ericus Johannes Lignell Natus die 19 Oct: 1785. Patre Pastore Nicolao Lignell in Janackala. | prestvigd i Åbo Stift 1813. | År 1837 befordrad till Kapellan i Rengo.
86 12146 [MDCCCVII] Octobris die XIV. Carol: Hinric: Granfelt natus die 28 Maji 1791. Patre Carolo Adolpho Granfelt præfecto vigiliarum. | afgången. | Häradshöfding.
87 12149 [MDCCCVII] Octobris die XVII Bernhard. Johan: Floor natus die XI Januari 1785 Patre, Scribae ad pedestrem legionem Tavastensem Wicario, Johanne Floor | Ordinerad till Adjunctus Pastoris i Bjerno 1809. | Interims predikant i Sahalax.
88 12161 [MDCCCVII] Decembris die VII Axelius Ericus Boije Lib: Baro natus die 9‹!› Julii 1793 patre centurione Benedicto Axel. Boije. | Auscultant i Kejserl. Åbo HofRätt 1811. | Banco Directeur. Banco Commisssarie vid Vexelanstalten i Kuopio.
89 12162 [MDCCCVII] Decembris die XII Ericus Magnus Salvenius natus die XVI februarij 1792 patre præposito Contractus Hattulensis et pastore Säxmäkiensis Adamo Salvenio. | Auscultant i Kejserl. Åbo HofRätt 1811. | 1818 d. 22 Juni, erhållit titel af Vice Härads Höfdinge. | död 183?
90 12176 [MDCCCVIII] Febr. die XXVII Arnoldus Johannes von Hausen, natus die 26 Junii anno 1792. patre Centurione Arnoldo Johanne von Hausen. | Auscultant i Kejserl. Åbo Hof Rätt V.T. 1811. | Referendarie-Sekreterare i K. Senatens Oec. Dep.
91 12204 [MDCCCVIII] Junii die XVIII Johannes Fridericus Borenius, natus die 3 Junii anno 1784. patre Sacellano Carolo Petro Borenio. | Ordinerad till Adjunctus Past. i Sjundeå 1809.
92 12221 [MDCCCIX] Jan. d. XIX Alexander Saurén, natus d. 12 Dec. A. 1792, Patre Alexandro Sauren Pastore in Kalvola. | Auscultant i Kejserl. Åbo HofRätt 1811. | Broder till J. J. Saurén, inskrifven 14/3 1801.
93 12163 [MDCCCIX] Martii d. IV. Carolus Sabel Florus Toll natus d: V Martii a: 1794. Civitati Acad. inscriptus d. 14 Dec. 1807. | Ausc. i Åbo HofRätt | Protokolls Sekret. i K. Senaten för Finland | Hof Rätts Råd i Kejs. Åbo Hof Rätt d. 5 Febr. n. st. 1834. | Död i Masku d. 9 Dec. 1844.
94 12233 [MDCCCIX] April. XIV Gustafvus Pelander natus d XXV Maji A. 1784 Patre Clemeto Clemetis filio inqvilino praedii Harkälä in Ecclesia Someroënsis | Prestvigd i Åbo stift år 1811. | Kapellan i Kjulo och Säkyla 1827. Vice Pastor 1837.
95 12234 [MDCCCIX] April XIV Matthias Rautelius natus Februari Anno 1784. Patre Georgeo Henrici filio Colono industrio in Ecclesia Someroënsi. | Prestvigd i Åbo stift år 1812. | Jernvall
96 12240 [MDCCCIX] Maji d. XXIX Eliseus Augustus Rancken Natus Augusti mensis die 6 A. 1794. Patre Gustavo Rancken Pastore in Bjerno. | afgången
97 12264 [MDCCCIX] Oct. d. V. Josephus Gabriel Wallenius natus Die XXV Octobris anno MDCCLXXXV Patre Isaco Wallenio Pastore et præposito in Mentzelae. | Prestvigd i Borgå.
98 12265 [MDCCCIX] Oct: d V. Matthias Wirén natus die 1 Martii Anno 1786. Patre Agricultore Erico Mathiæ filio in Jämsä. | Afgången med Betyg, för att Prestvigas i Vallofl. Borgå stift, i Decemb. 1810.
99 12266 [MDCCCIX] Oct: d: V. Ericus Johannes Lyra natus die XXXI. Decembris Anno 1786. Patre Gabriele Lyra Sacellano in Asickala. | Uttagit betyg för att Prestvigas i Borgå stift, den 1 Aprill 1811. | Kapellan in Haukivuori 1818. Past. Ex. 1828 | Kyrkoherde i Christina Socken död 1834.
100 12274 [MDCCCIX] Nov. d. ‹Numero XI. on yliviivattu ja päälle on kirjoitettu VI.› Axelius Gabriel Sjöström natus die XXVI Augusti Anno 1794. Patre Matthia Sjöström, Assessore Magistratus Tavastburgensis. | Magister 1815. | Litterat. Græcæ Docens 30 Aug. / 11. Sept. 1816. | E. O. Adjunckt i Philosophiska Facult. vid Kejs. Univers. i Åbo d. 4 Juli 1821. Enhälligt kallad till Curator för Tavastenserna d. 21 Febr. 1824. Ordinarie Adjunct i Grekiska Literaturen d. 2 Juni 1826. Enligt de nya statuternas innehåll, och till följe af eget medgiörande, Ordinarie Adjunkt i Grekiska och Romerska Literaturen, ifrån den 17 Januari 1829. Afsade sig Curatorskapet, hvars förvaltande, andre göromål icke medgåfvo, den 4 Februari 1829. Ordinarie Professor i Grekiska Literaturen d. 12/24 April 1833. Enhälligt vald till Tavastländningarnes Inspector d. 5. October 1833. | Afgick, med anledning af Sjuklighet, från Inspektors Embetet, d. 8 April 1842. | död d. 11 Dec. 1846

Siirry sivulle:
< edellinen   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14   seuraava >