Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Hakutulos

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Hakutulokset: *V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91)

Hakuehdolla tietokannasta löytyi 7357 henkilöä. Olet sivulla 2 / 150.

< edellinen   1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140   seuraava >

Voit valita ruksaamalla ne tietueet, jotka haluat tulostaa tai tallentaa. Napsauttamalla henkilönumeroa voit lukea henkilön täydelliset tiedot.

Valitse tältä sivulta kaikki  |  Tyhjennä kaikki

s. 3 150 Folkenius, Sveno Laur:ii. p. 9 || Nericius. Stipendiat. Respondens 1643 u. Ge. Alanus. Magister 4.5.1643. Öfverreste till Sverige och utgaf teser vid Strengnäs gymn. 1644. Återkom till Åbo, hvarest presiderade för 2 diss. 17.5.1645 o. 21.3.1646. Konrektor i Strengnäs. Död 1651.
s. 3 99 Fordelin, Henr. Johannis. p. 7 || Finno. Student i Upsala 1639. Månne = Henr. Joh:is Fordelius, borgmästareson, kpl i Uleåborg 1642, död 1673?
s. 4 33 Forsman l. Forsmannus, Thorbernus Svenonis. – Bondeson från Forsnäs i Karlstads stift. Student i Åbo 1640. Pvgd 1652. Krigsprest i Finland. Kpl i Karlstad. Död 1667.
s. 4 20 Frostenius, Petrus. p. 1 || Länsmansson från Östergötland. Född 1617. Student i Upsala 1638, sedan i Åbo. Prestvigd 1646. Sist kh i Björsätter 1663. Död 1668.
s. 4 45 Gabriel Arvidi. p. 3 || Sannolikt bror till de på samma gång med honom inskrifvne Er. Arvidi här ofvan och Th. Arvidi här efteråt.
s. 4 112 Gabriel Simonis Cumoensis. Sat. 19: Vexillifer [fänrik].
s. 4 222 Gadd, Hemmingius. – Nämd i prot. 8.12.1641 studiosus. Son af Hemming Gadd, syndicus i Helsingfors?
s. 4 374 Gartzius [äfv. Garsius], Johannes Matthiæ Arbogensis. – Borgareson från Arboga. Ovisst, om student redan i detta rektorat. I kost hos ass. Joh. Munck i Åbo. Stipendiat 1643–51. Respondens 3.5.1645 u. Ge. Alanus och 23.5.1646–26.8.1650 särskilda gånger u. Vexionius; sjelf præses 1652, 1653. Filosofie kandidat. Juris doktor 1650. Sekreterare i Åbo hofrätt och tillika häradshöfding i Jääskis o. Eurepää härader 1653. Assessor i Åbo hofrätt 1673. Död 1680 l. 1681. – Skrifter, se Stjernm. p. 36; Elmgr. 1, 49; Lidén; Marklin; fullständigast i Åbo Hofr. Hist. p. 236.
s. 4 46 Georgius Matthiæ Lempälensis. Sat. 6 || En Ge. Matthiæ Sampoensis (sic!) Finno nämnd i prot. 1646 och 1647.
s. 4 73 Georgius Henrici Carkuensis. Sat. 16.
s. 4 169 Hamnius, Jacob. Marci. p. 10 || Ob. 8: Hamnius, Isacus Marci, sacellanus in Vasa. Efterträdde sin far. Jfr p. 54.
s. 4 321 Hartman, Samuel Georgii Helsingforsiensis. – Rektor i Åbo skola 1640. Respondens 20.4.1643 u. Vexionius. Magister 4.5.1643. Eloqventie professor 28.9.1649. Död 1653. – Skrifter, se Stjernm. p. 21; Elmgr. 1, 50.
s. 4 174 [Hasselgreen], Ericus Magni Nycopensis. – I prot. 17.2.1641 att han af regeringen anbefalts till stipendium; åtnjöt detta (i 1 kl.), då han afgick 1646.
s. 4 110 Herlejus [Herlicius], Sigfrid. Magni. p. 7 || Smol. Stipendiat 1641–45. Respondens 1643 u. Kexlerus. Magister 4.5.1643. Lektor i Vexiö. Död 1651.
s. 4 11 Hermolanus, Ol. Simonis. p. 1.
s. 4 137 Herrainen [äfv. Jamalenius], Georgius Henrici Aboens. – Nämd i prot. 12.12.1640–52. Sockneadjunkt 1652 och kpl 1674 i Halikko. Död 1695.
s. 4 126 Holmenius [Halmenius], Eric. Andreæ; p. 8 || Neric. Stipendiat, afgick 1647.
s. 4 77 Horn, Georg & Gustav. p. 51 || Af Kankas slägten. Söner af öfversten Henr. Horn till Hapaniemi o. Liesniemi i Sagu († 1629). Gustaf, f. 1621 † 1673; sist öfverste för Österbottens reg.; herre till Hapaniemi, Liesniemi o. Wuorentaka; far åt slutl. gr. Arvid Bernhard Horn. – Georg l. Göran drunknade 1656.
s. 4 78 Horn, Georg & Gustav. p. 51 || Af Kankas slägten. Söner af öfversten Henr. Horn till Hapaniemi o. Liesniemi i Sagu († 1629). Gustaf, f. 1621 † 1673; sist öfverste för Österbottens reg.; herre till Hapaniemi, Liesniemi o. Wuorentaka; far åt slutl. gr. Arvid Bernhard Horn. – Georg l. Göran drunknade 1656.
s. 4 141 Hultenius, Joh. Haqvini. p. 9.
s. 4 79 Humble, Sveno Petri. Sm.2: adsessor regii dicasterii Junecopensis (misstag! ty i Göta hofr. blott en Petrus Nicolai Humble assessor 1674, afsatt 1683). Enl. prot. 20.5.1641 etc. en väldig grassator. Stipendiat 1643–45.
s. 5 88 Hödius, Ericus Nicolai Verml. p. 6 || Tyckes i Index på något sätt förvexlad med följande.
s. 5 36 Högvallius, Eric. Nicolai. p. 2 || Bondeson från Högvalta i Arvika socken, Vermland. Student i Åbo 1640, kallande sig Hödius. Stipendiat 1643–45. Inskrefs vid Upsala akademi 27.9.1647. Kh i Ny och Dalbo, Karlstads stift. Död 1667.
s. 5 139 Hörling, Martin. Joh:is. p. 9 || Jfr i XXIII.
s. 5 56 Jacobus Benedicti Limingens. p. 4 || Ob. 3.
s. 5 70 Jacobus Andreæ. p. 5.
s. 5 258 Jacobus Nicolai. – Kallas i prot. 23.3.1642 Verml., 29.1.1645 Suderm.
s. 5 39 Jehringius [Iheringius], Christ[ianus]. p. 3 || Suderm. Son af kh i Nyköping, sist biskopen i Reval Joachim Iheringius († 1657). Född 1629. Studerade i Dorpat 1644. Sist generalguvernementssekreterare i Estland och assistensråd. Adlad 1673: Liljering. Död 1697.
s. 5 40 Jehringius, Medardus. p. 3.
s. 5 6 Jemsenius, Eric. Stephani. p. 1 || Utan tvifvel son af kh i Jämsä Steph. Matthiæ Svanstrupe († 1640), nml. = antingen (genom missskrifning för) Elias Stephani Jemsenius [Svanstrupe], student i Upsala 1638, Åbo akademis första depositor 15.6.1640, död 1644; eller Ericus Svanstrupe, kpl i Jämsä 1675–91. – Jfr p. 31: Svanstrupe.
s. 5 119 Jensenius, Jac. Olai. p. 8.
s. 5 164 Johannes Andreæ. p. 10 || Ej Tibelius, hvilken först p. 12?
s. 5 102 Johannes Beronis Vermel. Wise. p. 7 || Från Visnum socken i Vermland?
s. 5 60 Johannes Georgii Kymitolensis. Bor. 4.
s. 5 62 Johannes Matthiæ Nousensis. Bor. 6.
s. 5 64 Johannes Martini Rimitensis. Bor. 8.
s. 5 51 Johannes Pauli Carkuensis. Sat. 11: pastor in Ittis || Således väl Joh. Paulinus. Kpl i Asikkala 1655. Kh i Ithis 1670–1704.
s. 5 154 Isaacus Petri Holmensis. – Nämd i prot. 22.5.1641 och, såsom bortresande, 9.2.1642.
s. 5 260 Isaacus Petri Smol. Enl. prot. 14.2.1642 ihjälslagen.
s. 5 55 [Jurvelius], Michael Jacobi Uhloensis. Ob. 2 || Afvek för lönskaläge till Sverige 1642 och höll sig hos Arn. Messenius, men återkom följande år. Akademins notarie el. sekreterare 1643–56. Respondens 2.1647 u. Ge. Alanus, 28.1.1648 u. Petræus; sjelf præses 1650, 1651. Magister 4.5.1647. Adjunkt i filos. fakult. 1649. Kh i Uleå 1657. Död 1671(?). – Skrifter, se Stjernm. p. 38; Elmgr. 1, 51; Lidén; Marklin.
s. 5 69 Jägerhorn, Klas. – Son af borgmästaren i Vasa Christer Jägerhorn. Född 1632. Enligt ättartaflorna student i Åbo 1640. Page hos fältmarskalken frih. Gustaf Evert Horn 1650. Major 1685. Död 1691.
s. 5 U62 Keckonius, Andr. Johannis. – Född i Öfra Satakunda. Student i Upsala 1636–39 och sedan inskrifven vid Åbo akademi. Adjunkt i filos. fakult. 20.7.1640. Skolrektor i Björneborg 1642. Kh i Hvittis 1659. Död 1675.
s. 5 168 Kempe, Axelius Andreæ. Ob. p. 10 || Ob. 7. – Son af sist kh i Lappfjärd And. Magni Kempe från Vermland († 1658). Född 1623. Student på våren 1641. Stipendiat 1643–51. Respondens 4.4.1646 u. Vexionius, 7.11.1646 u. Ge. Alanus, 20.3.1647 u. Nycopensis; sjelf præses 1648–70. Magister 4.5.1647. Depositor. Bibliotekarie 1650 och sedan 1653 tillika adjunkt. Professor i politik och historia 1658, i juridik 1671. Död 1682. – Skrifter, se Stjernm. p. 63; Elmgr. 1, 51; Lidén; Marklin.
s. 6 124 Ketarenius, Eric. Pauli. p. 8 || Aboensis. Student i Upsala 1638, sedan i Åbo. Vice depositor 21.2.1644. Respondens 30.3.1644 u. Ge. Alanus. Kpl 1644 och kh 1647 vid finska församl. i Stockh. Kh i Sagu 1661. Död 1664. – Skrifter, se Stjernm. p. 27; Elmgr. 1, 52.
s. 6 21 Ketarmannus, Johannes [Matthiæ] Cumoensis. Sat. 4: designatus professor || Son af Mats Jakobsson. Student 1640. Stipendiat 1641–50. Respondens 8.6.1644 u. Nycopensis, 1645 u. Kexlerus och Vexionius, 17.3.1647 u. Ge. Alanus; sjelf præses 1648, 1649. Föreslagen till adjunkt 1649, till LL professor 1652. Död i Stockholm 1653. – Skrifter, se Stjernm. p. 38; Lidén.
s. 6 322 Kjellinus, Brynolphus Magni Verml. – Bondeson från Kjellås i Gilberga socken. Född 1612. Gymnasist i Åbo 1639. Student 1640. Stipendiat, afgick 1645. Prestvigd i Mariestad 1645. Kh i Sund på Åland 1656. Död 1675 (1680?). – Jfr Kjellman i III.
s. 6 90 Kindius, Petrus Olai Vg. Svg. 1: 1640. || Stipendiat 1644 i 1 kl., afgick (till Sverige) 1647. Respondens 18.9.1646 u. Petræus. Orerade i Åbo 31.1.1647 De conscientiæ examine.
s. 6 87 Klemstedius, Joh. Johannis. p. 6 || Väl den Joh. Joh:is Suderm., som nämd i prot. 10.5.1641?
s. 6 151 Klingius, Joh. Laurentii. p. 9 || Neric. Son af Laur. Joh:is, kh i Kräklinge († 1693 i sitt 91 år). Stipendiat 1642–47. Respondens 23.11.1644 u. Vexionius, 21.3.1646 u. Sv. Folkenius. Aktör i Chronanders Surge 1647. Afreste samma år till Sverige.
s. 6 75 [Kollanius], Johannes Abrahami. p. 5 || Sat. 18. – Karkuensis. Son af kpl i Karkku Abr. Matthiæ († 1637) och sonson till kh der Matth. Matthiæ († efter 1639). Blef kpl i Sagu 1651.

Siirry sivulle:
< edellinen   1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140   seuraava >