Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Hakutulos

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Hakutulokset: *V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95)

Hakuehdolla tietokannasta löytyi 8144 henkilöä. Olet sivulla 2 / 165.

< edellinen   1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160   seuraava >

Voit valita ruksaamalla ne tietueet, jotka haluat tulostaa tai tallentaa. Napsauttamalla henkilönumeroa voit lukea henkilön täydelliset tiedot.

Valitse tältä sivulta kaikki  |  Tyhjennä kaikki

s. 4 6725 Lindquist, Thomas Satac. p. 387 || Sat. 674: Cumoensis, 16.12.1740. Född 1710. Kpl i Säkylä 1746. Död 1790.
s. 4 6776 Lindsten, Jacob. Ab. p. 389 || Sockneadj. i Kalvola 1758. Kpl i Sääxmäki 1765. Död 1786. Hans bröder p. 396, 424? Jfr p. 355.
s. 4 6715 Ludeen, Henr. Holm. p. 386 || En Henr. Ludén f. 1716, pvgd till pastorsadj. i Nystad, kpl i Hvittisbofjärd 1746, en tid svagsint, † 1796.
s. 4 6770 Malm, Carol. Nyl. p. 389.
s. 4 6720 Melartopæus, Car. Gustav. Vib. p. 387 || Vib. 616: 24.10.1740. Hans far p. 244. Student i Åbo, Upsala och Rostock. Skolkollega i Viborg 1751, kallade sig Melart. Rådman 1767 och handl. i Viborg. En Car. Gust. Melart Ostrob. upptages i förteckn. af 14.1.1747. Jfr p. 374.
s. 5 6785 Mondolin, Andr. Austr. p. 389.
s. 5 6710 Mucalin, Henr. Ostrob. p. 386 || Ob. 796: 1740. Handl. och sjöman i Ostind. kompaniets tjenst.
s. 5 6728 Nordmark, Petr. Ostrob. p. 387 || Ob. 800: 1740. Begär i prot. 15.11.1740 att slippa afgiften till cassa pauperum, hvilket för principens skull vägras. Student i Upsala 10.12.1745. Pvgd 1747 till nådårspred. i Tervola. Kpl i Brahestad (Vihandi) 1751. Död 1756.
s. 5 6721 Nybom, Carol. Suderm. p. 387 || Son af kh i Thorshella And. Nybohm († 1748). Född 1710. Student i Upsala 1740, kort derpå i Åbo. Respondens 8.11.1740 (med ded. till sin far) och pro gradu 1741 u. Hassel. Magister 18.7.1741. Pvgd i Strengnäs 1742. Sist kh i Gilberga. Död 1796.
s. 5 6729 Ollin, Elias Ostrob. p. 387 || Ob. 801: 1740. Student i Upsala 8.8.1741. Blef svagsint. Död på Sjählö.
s. 5 6767 Packalenius, And. Laurentii [Laurentius?] Bor. p. 389 || Bor. 457: Virmoensis; 11.11.1741; rei oeconomicae sese dedit. Vistades i Masku 1748. Följde 1749 med prof. Gadolin på förrättningar vid landtmäteriet. Hans far p. 282.
s. 5 6761 Petrell, Joh. [Andreæ] Nyl. p. 388 || Student 1741. Gymnasist i Borgå 1735.
s. 5 6786 Philippæus, Car. Vib. p. 389 || [Vib. 624]: 16.6.1741. Gymnasist i Borgå 1735. Nämd i prot. 7.4.1746 att fattig och antagit kondition i Borgå; der ännu 1750.
s. 5 6705 Pontenius, Isaac. Austr. p. 386 || Enl. prot. 14.7.1742 funnen död i Tenala.
s. 5 6760 Portanus, Joh. Tav. p. 388 || Student 1741. Hans far p. 178. Född 1723? Gymnasist i Borgå 1738. Pvgd 1744 till sin sjukliga bror Sigfrids (p. 307) vicepastor. Kpl i Viitasaari 1784. Död 1797.
s. 5 6714 Rautell, Abr. Nyl. p. 386 || Student i Upsala 8.1.1743: profugus. Hans bror p. 384.
s. 5 6754 Reinius, Herman Joh. Ostrob. p. 388 || Ob. 810: 1741. Hans far i LXXIV. Född 1725. Gjorde jemte sin bror en resa till Kina (se nedan). Handlande i G. Karleby. Död 1796.
s. 5 6755 Reinius, Israel Ostrob. p. 388 || Ob. 811: 1741. Föregåendes bror. Född 1727. Auskultant i kommersekollegium 1744. På dess skepp till Ostindien och Kina 1746–48. Respondens i Åbo för sina „Anmärkningar samlade under en resa till China“ 12.12.1749 (med ded. till sin far samt grat. af sin bror) u. Mennander. Betyg 20.4.1752 att pvg till sin fars adjunkt i Letala. Kpl i Storkyro 1769. Död 1797. Skrifter, se Strandb. II, 68; Elmgr. I, 135; Vasabladet 1882, der hans resedagbok tryckt.
s. 5 6718 Reuter, Sam. Vbotn. – Svg. 241: 23.1.1740. Född i Luleå. Vistades 1741 på våren i Tavastland. Informator i Åbo hos assess. Martinus 1742–45. Respondens 20.6.1742 (med ded. till sin „consanguineus“ Sam. Reuter V.D.M. i Hattula, p. 268) u. Brovallius, 15.6.1745 pro gradu u. Scarin. Magister 18.7.1745. Afreste s. å. till Vesterbotten. E. o. bataljonspredikant. Kmn i Boo, Upsala stift, 1751. Död 1771.
s. 5 6708 Röring, Joh. J[acobi] Ostrob. p. 386 || Ob. 794: 1740; antea stud. Upsaliensis. Handl. i G. Karleby; sedan i Brahestad.
s. 6 6775 Salvenius, Eric. Tav. p. 389 || Sockneadj. i Sahalax 1746. Död 1758.
s. 6 6751 Schöring, Andr. p. 388 || Ob. 807: 1741. Mantalskommissarie i Ilmola.
s. 6 6782 Sideen, Joh. Bor. p. 389 || Bor. 458: 11.11.1741. Född 1720. Betyg 1.8.1751 att pvg till pastorsadj. i Tyrvis. Sockneadj. der 1755. Död 1768.
s. 6 6778 Strandman, Carol. Nyl. p. 389 || Student 16.7.1741. Född 1718. Pvgd 1747. Nådårspred. i Vichtis 1748. Sockneadj. der 1750. Död 1782.
s. 6 6780 Sundström, Henr. Tav. p. 389 || Inskrifven i nation 17.7.1741. Sällan inne vid akad. Nämd i prot. 12.4.1750 att utfår betyg i och för ordination. Sockneadj. i Orihvesi 1751. Kpl i Erijärvi. Död 1789.
s. 6 6740 Tantau [l. Tanto], Andr. p. 387 || Bor. 453: 4.3.1741. Fadren sergeant Carl Ulr. Tanto i Pyhämaa. Död som student. Bodde 1748 och 1751 i Pyhämaa. Uttog betyg 17.9.1756.
s. 6 6763 Ursinus, Petr. Vib. p. 388 || Vib. 621: 27.5.1741. Hans far p. 162. Född 1718. Kpl i Pyhäjärvi 1743. Kh i Räisälä 1752. Död 1771.
s. 6 6765 Wadsteen, Joh. Vib. p. 388 || Vib. 623: 27.5.1741. Son af landskamreraren Joh. Wadsteen (f. 1707 † 1788)? Hans bror p. 413?
s. 6 6712 Walleen, Fredr. Nyl. p. 386 || Hans far (Jeremias) p. 282. Född 1728 i Sth. Student i Upsala 8.1.1743: profugus. Höll i Åbo ett äreminne på vers öfver akad. kansler, riksrådet gr. Ernst Joh. Creutz, tr. 1744. E. o. kanslist i kongl. kansliet. Hofjunkare. Flyttade till Frankrike och blef katolik. Död före 1788.
s. 6 6713 Walleen, Sam. Christian. – Föregåendes bror. Född 1730 i Åbo. Skall ock varit student der. I tjenst 1744. Adjutant vid fortifikationen i Finland 1749. Kapten der 1755. Sist stadsmajor i Sth och öfverste. Död 1792; slöt sin ätt. Egde en samling af 14,600 porträtt i kopparstick med handskrifna biografier till 9,600; dess öde okändt.
s. 6 6722 Wallens, Jeremias. p. 387 || Hans far (Joseph) p. 282. Född 1725. Stipendiat 1740–29.6.1744 afförd, emedan inskr. som auskultant i hofr. Vicehäradshöfding (1756). Landssekreterare i Lovisa 1761, i Heinola (ännu 1788). Häradshöfding. Lagman. Död 1791. Skrift: Tankar vid vicehäradsh. C. G. Loffmans och jungfru Cat. Krooks bröllopsfest på Carlsnäs 1758, tr. s. å.
s. 6 6717 Vediin, Joh. Vbotn. p. 387 || Svg. 240: 23.10.1740. Från Ångermanland. Vistades 1741 i Tavastland. Lemnade studierna 1742 och „valde annat vitæ genus“.
s. 6 6766 Wrang, Jonas Ab. p. 389 || Hans bror p. 344. Nämd jemte honom i prot. 10.8.1748.
s. 6 6735 Wång, Pet. Nyl. p. 387 || Hans far p. 208, bror p. 348. Född 1723. Gymnasist i Borgå 1737; grant afgångsbetyg 1740. Pastor vid Karelska dragonregem. Död 1750.
s. 6 6772 Ålund, Henr. Aboens. p. 389.
s. 6 U731 Åström, Petr. Ostrob. – Student i Upsala 8.6.1741.
s. 7 Lue XCIV.
Rectore Petr. Filenio 1741.
Studiosi inscripti 76. Pagg. 390–393.
Bor. 459–467; Ob. 815–819; Sat. 680–693; Sm. 0; Svg. 243, 244; Vib. 624–631.
s. 7 6797 Ahlberg, Jacob [Andreæ] Ostrob. p. 390 || Ob. 816: 1741. Född 1720. Pvgd 1753. Kpl i Pyhäjoki 1754. Död 1781.
s. 7 6845 Almenius, Henr. Tavast. p. 392 || Pvgd 1748. Ministerii adjunkt i Pelgjärvi 1750. Död 1777.
s. 7 6824 Ascanius [l. Aschanius], Georg. Vib. p. 391 || Vib. 627: 10.2.1740. Gymnasist i Borgå 1739. Kpl i S:t Mikel 1751. Död 1760. Hans far p. 230 l. i LVIII.
s. 7 6807 Asp, Johan Nyland. p. 391 || Gymnasist i Borgå 1738. Student 1741.
s. 7 6819 Bergén, Andr. p. 391 | Sat. 688: 25.1.1742, Björneburgensis; obiit studiosus.
s. 7 6862 Burmann, Johann. Aboens. p. 393 || Hans bror p. 399?
s. 7 6842 Buschman, Joh. Nyl. p. 392 || Från Hollola. Gymnasist i Borgå 1738. Pedagog i Nyslott 1747–60. Närmare om honom hos Akiander p. 292.
s. 7 6860 Charström [Carström], Joh. Aboens. p. 393 || Född 1723. Köpmansson från Åbo. Ännu 1749 vid akad.
s. 7 6857 Dahling, Andr. Boreal. p. 393 || Bor. 467: 6.8.1742, Nondalensis; profectus est in Germaniam. Var 1748 i Sth.
s. 7 6798 Dalin, Henric. Austrof. p. 390.
s. 7 6808 Degerholm, Petrus Nyl. p. 391 || Gymnasist i Borgå 1738. Student 1741.
s. 7 6774 Demoën, Henr. Joh. – Bor. 459: 11.11.1741, Töfsalensis; pagimagister in Töfsala; obiit 1768.
s. 7 6848 Ekedahl, Arv. Aboens. p. 392 || Adj. hos kh Limatius i Padasjoki 1749. Kpl i Strömfors 1756. Död 1778.

Siirry sivulle:
< edellinen   1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160   seuraava >