Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Hakutulos

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Hakutulokset: *T. Carpelan, Studentmatrikel (1928–30)

Hakuehdolla tietokannasta löytyi 2627 henkilöä. Olet sivulla 11 / 53.

< edellinen   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53   seuraava >

Voit valita ruksaamalla ne tietueet, jotka haluat tulostaa tai tallentaa. Napsauttamalla henkilönumeroa voit lukea henkilön täydelliset tiedot.

Valitse tältä sivulta kaikki  |  Tyhjennä kaikki

s. 37 15028 Carl Julius Lauraeus f. Åbo 13.4.1815. Fdr khd i Lojo FD Alexander L. och hans tredje hustru Fredrika Ziervogel. Vb P. A. Ervast. Nyl. Godsägare. † på sin egendom Karlsberg i Kyrkslätt 3.9.1856.
s. 37 15029 Carl Magnus Montell f. Kangasala 7.8.1814. Fdr fänriken (löjtn.?) Gustav Gabriel M. och Maria Margareta Liljefors. Vb G. Rein. Tav. Farmaceut 1839. Provisor. Sinnessjuk 1853. † Geta Bolstaholm 12.8.1894.
s. 37 15030 Petter Aulin f. Loimijoki 24.11.1806. Fdr bonden på Punto Johan Simonsson och Kaisa Bertilsdotter. Vb N. A. Gyldén. Satak. Teol.ex. 1834. Predikant i Kodisjoki 1841. † Lappi 9.9.1858.
s. 37 15031 Bernt Adolf Rotkirch f. Borgå sn Stensböle 7.11.1816. Fdr presidenten frih. Carl Fredrik R. och Augusta Fredrika Elisabet Aminoff. Vb G. Rein. Österb. Elev vid Degebergs lantbruksinst. i Sverige 1839. Innehavare av Stensböle fideikommiss. † där 30.5.1866.
s. 37 15032 Edvard Jonas Wilhelm Brunér f. Borgå tingsgård 30.10.1816. Fdr häradshövd. Jonas B., 1840 adlad af B., och Sara Kristina Franzén. Vb C. E. Alopaeus. Nyl. FK och FM 1836. Docent i romersk litteratur 1840. FL 1846. FD 1847. Adjunkt i grekisk och romersk litteratur 1848. Professor i vältalighet och skaldekonst (romersk litteratur) 1851. † Helsingfors 1.9.1871.
s. 37 15033 Johan [J. August] Andberg f. Vihtis 22.4.1810. Fdr bonden på Lahtis Antila Erik Johan A. och Eva Kajsa Henriksdotter. Vb G. R. Hartman. Nyl. Domarex. 1841. Vicehäradshövding 1848. † Vihtis 28.3.1870.
s. 38 15034 Alexander Magnus Brofeldt f. Helsingfors 6.12.1813. Fdr handl. Georg Magnus B. och hans första hustru Fredrika Åberg. Vb J. E. Ahlstedt. Nyl. Underofficer vid nionde finska linjebat. 1841. Major. † Åbo 31.5.1874.
s. 38 15035 Anders Johan Gjös f. Savitaipale 30.10.1813. Fdr kronolänsmannen Johan G. och Eva Kristina Londén. Vb G. Rein. Vib. Övergav univ. 1833. Tjänsteman vid utrikesministeriet i Petersburg s. å. Kanslist vid statssekretariatet för Finland 1839, arkivarie 1856. Avsked 1880. † 31.10.1881.
s. 38 15036 Johan Cygnaeus f. Tavastehus 30.10.1815. Fdr lanträntmästaren Jakob Georg C. och Johanna Fredrika Aejmelæus. Vb P. U. Florin. Vib. Kameralex. 1836. Förste revisor i revisionsrätten 1867. † Helsingfors 14.11.1882.
s. 38 15037 Gabriel August Uhlenius f. Helsingfors 17.10.1815. Fdr skolrektorn FD Zacharias U. och Margareta Sofia Leistén. Vb G. A. Uhlenius. Nyl. Kopist i censurkomitén 1850. † Helsingfors 31.1.1856, i lungsot.
s. 38 15038 Johan Snellman f. Uleåborg 13.5.1815. Fdr landssekret. Jakob S. och Albertina Julin. Vb G. A. Uhlenius. Österb. Domarex. 1836. Senator i just.dep. 1867. President i Viborgs hovrätt 1875. † Viborg 27.8.1883.
s. 38 15039 Niklas Henrik Snellman f. Åbo 24.2.1817. Fdr teol.prof., sedan khd i Mustasaari TD och FD Henrik S. och Anna Katarina Gottschick. Vb N. A. Gyldén. Österb. Ingick vid milit. 1835. Kapten vid en grenadiärskarpskyttebat. 1853. † Ekenäs 3.6.1855.
s. 38 15040 Edvard Julius Höckert f. Vasa 24.12.1816. Fdr kommerserådet Herman H. och hans andra hustru Kristina Magdalena Westling. Vb P. A. Ervast. Österb. Domarex. 1843. Hovrättsråd i Vasa 1879, avsked 1882. † Vasa 30.4.1898.
s. 38 15041 Wilhelm Grönqvist f. Kuhmalax 14.9.1810. Fdr bonden i Lillpeudo Matts Johansson Brusila och Valborg Larsdotter. Vb P. A. Ervast. Satak. Skollärare 1842. Lärare vid lägre elementarsk. i Nykarleby 1849. † där 25.1.1858.
s. 38 15042 Gustav Reinhold Sederholm f. Helsingfors 13.9.1813. Fdr handl. Gustav Adolf S. och hans första hustru Hedvig Beata Sederholm. Vb S. J. Backman. Nyl. Lantmäterielev. † Lojo 13.7.1854.
s. 38 15043 Fredrik Ferdinand [Lars F. F.] Sederholm f. Helsingfors 5.11.1814. Fdr handl. Gustav Adolf S. och hans första hustru Hedvig Beata Sederholm. Vb S. J. Backman. Nyl. † f. d. student i Lojo 21.12.1860.
s. 38 15044 Carl August Åberg f. Ekenäs 2.11.1814. Fdr handl. Carl Gustav Å. och Anna Östman. Vb N. A. Gyldén. Nyl. † f. d. student i Ekenäs 27.5.1851.
s. 38 15045 Carl Anton Ruth f. Helsinge 28.1.1815. Fdr expeditionsfogden Gustav R. och Sofia Ulrika Gagge. Vb C. N. Keckman. Nyl. Domarex. 1846. Notarie vid poliskammaren i Helsingfors 1851. † där 1.9.1862.
s. 38 15046 Ernst Odert Reuter f. Vörå (Kimo bruk) 8.10.1815. Fdr bruksbokhåll. Johan Fredrik R. och Gustava Elisabet von Essen. Vb J. L. Runeberg. Österb. Teol.ex. 1840. Kapellan i Ekenäs 1859. † där 11.5.1890.
s. 38 15047 Alexander Popoff f. Viborg 7/19.7.1812. Fdr handl. Ivan P. Vb G. Rein. Vib. Skollärare 1843, avsked 1846. Translator vid länsstyr. i S:t Michel 1846. Övertranslator vid länsstyr. i Åbo 1855. † där 17.11.1868.
s. 39 15048 Ernfrid Leonard Gagneur f. Elimä 7.7.1816. Fdr löjtn. Jean G. och Klara Ulrika Ekholm. Vb G. R. Hartman. Nyl. Lantmäterielev 1834. Kvartermästare vid finska sjöekipaget 1836. Underofficer i rysk tjänst, underlöjtnant 1843. † maj 1845.
s. 39 15049 Knut Viktor Crusell f. Finström [Lempäälä] 27.3.1815. Fdr kronofogden Samuel Gabriel C. och Johanna Charlotta Cairenius. Vb S. E. Sjöman. Bor. FK 1838. FM 1840. Lärare vid Björneborgs skola 1840. Utnämnd förste kollega i Tavastehus 1844. † Björneborg 8.12.1844.
s. 39 15050 Johan Gustav Mansén f. Kimito 13.9.1805 [1803]. Fdr arrendatorn Matts M. och Lisa Eriksdotter. Vb H. S. Savenius. Aboens. Extra landskontorist i Åbo 1839. Vaktmästare vid Kastelholms häkte. † Åbo 23.10.1845, i lungsot.
s. 39 15051 Magnus Georg Ekman f. Stockholm 21.10.1815. Fdr grosshandlaren Per Magnus E. och Rebecka Kihlstedt. Vb A. Hedberg. Aboens. Betyg till milit. 1837. Underofficer (troligen i rysk tjänst).
s. 39 15052 Johan Justus Staudinger f. Kronoby 1.5.1814. Fdr hospitalsläkaren Johan Georg S. och Beata Helena Borg. Vb J. L. Runeberg. Österb. FK 1839. FM 1840. MK 1843. ML 1846. MKD 1847. Provinsialläkare i Brahestad 1872. † där 15.3.1879.
s. 39 15053 Johan Henrik Logrén f. Alahärmä 22.7.1811. Fdr klockaren Johan Henrik L. och Maria Fredrika Nygrén. Vb L. I. Ahlstubbe. Lantmäterielev. Österb. Lantm.ex. 1836. Vicelantmätare 1837. † Tavastkyrö 16.5.1859.
s. 39 15054 Henrik Constantin Corander f. St. Michels sn 21.9.1814. Fdr expeditionsfogden Carl Fredrik C. och Lovisa Charlotta Nass. Vb Borgå gymn. »dimissus cum testimonio honorifico». Vib. FK och FM 1836. Teol.ex. 1837. Skollärare 1843. HFL och HFT 1857. Docent i finska språket 1860. Kyrkoherde i S:t Andreæ 1867. † där 16.1.1878.
s. 39 15055 Johan Rosberg f. Heinävesi 1.5.1812. Fdr kap. Anders Ambrosius R. och Amanda Aurora Andersin. Vb Borgå gymn. Vib. (Sav.kar.) Lantm.ex. 1835. Länslantmätare i Nylands län 1867, avsked 1880. † Pärnå Lillmars 27.12.1894.
s. 39 15056 Carl Hellén f. Korpilax 11.9.1806 [23.1.1809]. Fdr torparen Jonas Tomasson och Maria Eriksdotter. Vb Borgå gymn. Tav. Teol.ex. 1836. Kapellan i Taipalsaari 1866. † där 28.2.1874.
s. 39 15057 Carl Gustav Erik Taube f. Sysmä 14.6.1812. Fdr löjtn. Petter Johan T. och Margareta Kristina Röö. Vb Borgå gymn. Tav. Skollärare 1836. Förste kollega vid högre elementarsk. i Borgå 1841. † Lovisa 26.6.1842.
s. 39 15058 Johan August Kjellman f. Laukas 26.7.1813. Fdr kommissionslantmät. Magnus K. och Johanna Schöneman. Vb Borgå gymn. Tav. † student i Borgå 2.8.1833, på kondition.
s. 39 15059 Wilhelm Sucksdorff f. Lovisa 24.10.1813. Fdr handl. Wilhelm S. och Helena Boxberg. Vb Borgå gymn. Nyl. Notarie. † Lovisa 10.6.1869.
s. 40 15060 Samuel Fredrik Salonius f. Åbo 14.4.1811. Fdr skomakarmäst. Samuel S. och Sigrid Elisabet Alander i hennes 1 gifte. Vb C. H. Ståhlberg. Aboens.
s. 40 15061 Carl Johan Carpelan f. Tunhem, Sverige 15.6.1811. Fdr hovjägmäst. frih. Carl Maximilian Carpelan och Lovisa Eleonora Carpelan. Vb Univ. i Uppsala »cum testimonio honorifico» (student där 2.10.1830). Aboens. Domarex. 1834. Referendariesekreterare i just.dep. 1855, avsked 1862. Tf lagman 1864–68. † Masku Odensari 3.2.1893.
s. 40 15062 Carl Johan Antell f. Mäntyharju 7.11.1810. Fdr expeditionsfogden Carl Fredrik A. och Emerentia Laurell. Vb Borgå gymn. Vib. (Sav.kar.) Teol.ex. 1837. Kapellan i Rautus 1858. † där 13.6.1876.
s. 40 15063 Samuel Antell f. Mäntyharju 21.1.1813. Fdr expeditionsfogden Carl Fredrik A. och Emerentia Laurell. Vb Borgå gymn. Vib. Domarex. 1846. Vicehäradshövding 1851. † Mäntyharju Lahtis 10.8.1858.
s. 40 15064 Adolf Edvard Arppe f. Kides 9.6.1818. Fdr häradshövd Nils A. och hans tredje hustru Amalia Beata Cairenius. Vb I. Ahlholm. Vib. FK och FM 1840. Docent i kemi 1844. FL 1844. FD 1847. Professor i kemi 1847. Universitetets rektor 1858–69. Avsked 1870. Tf överintendent i industristyrelsen 1885. Senator och chef för handels- och industriexp. 1890. Lantdagsman. Adlad 1863. † Helsingfors 13.4.1894.
s. 40 15065 Gustav Ulrik Rosenqvist f. Helsingfors 11.5.1811. Fdr fattighusinspektoren Gustav R. och Lovisa Ulrika Hammar. Vb Borgå gymn. Nyl. Teol.ex. 1835. Kapellan i Lappträsk 1857. † där 3.7.1872.
s. 40 15066 Wilhelm Ludvig Lundan f. Klemis 19.10.1813. Fdr khd Johan Gabriel L. och hans andra hustru Helena Katarina Mellin. Vb Borgå gymn. Vib. Teol.ex. 1837. Kyrkoherde i Itis 1860. † där 19.4.1904.
s. 40 15067 Anders Johan Wilhelm Streng f. Sysmä 24.7.1813. Fdr khd Anders Joakim S. och Hedvig Beata Wallgren. Vb C. N. Keckman. Tav. Betyg till milit. 1835. † Sysmä 23.3.1835.
s. 40 15068 Mikael [M. Emanuel] Polviander f. Mouhijärvi 22.12.1809. Fdr khd Daniel P. och Katarina Sofia Tollet. Vb J. J. Amnell. Satak. Övergav studierna. † f. d. student i Virdois Impilä 9.10.1874.
s. 40 15069 Petter Hanén f. Säminge (Kihlanmäki) 24.8.1813. Fdr häradsdomaren Mikael Hannikain och Katarina Leppänen. Vb J. E. Ahlstedt. Vib. (Sav.kar.) Lantm.ex. 1835. Kallade sig från 1852 Hannikainen. Kommissionslantmätare i Nylands län 1866, avsked 1879. † Parikkala 27.9.1899.
s. 40 15070 Bernt Fredrik Löfman f. Tavastehus 19.7.1815. Fdr traktören Johan Wilhelm L. och Ulrika Lovisa Brenner. Vb C. G. Pfaler. Tav. Övergav studierna 1837. † sjöman på 1830-t.
s. 40 15071 Fredrik Carlenius f. Haparanda 19.12.1812. Fdr handl. Fredrik C. och Sofia Pipping. Vb A. Frosterus. Österb. Extra landskanslist vid länsstyr. i Piteå 1844.
s. 40 15072 Johan Semelius f. Kurikka 13.1.1808. Fdr bonden Samuel Orhasela och Susanna Johansdotter. Vb L. I. Ahlstubbe. Österb. Matros vid 1 finska sjöekipaget 1838, avsked 1844. † Kurikka 3.7.1847.
s. 40 15073 Per Gustav Hypén f. Pieksämäki 16.10[6.10].1815. Fdr kronolänsm. Abraham H. och Vendla Magdalena Bonsdorff. Vb J. E. Ahlstedt. Lantmäterielev. Vib. (Sav.kar.) Lantm.ex. 1835. Kommissionslantmätare i S:t Michels län 1862, avsked 1875. † Kerimäki 25.1.1876.
s. 41 15074 Anselm Israel Lagus f. Åbo 21.4.1815. Fdr teologieprof. Anders Johan L. och Sigrid Helena Hoffrén. Vb G. Geitlin. Vib. Kopist i allm. revisionsrätten 1843, förste revisor 1854. † Helsingfors 20.8.1870.
s. 41 15075 Paul Enok Wirzenius f. Loimijoki 10.3.1813. Fdr vicehäradshövd. godsägaren Carl Daniel W. och Johanna Magdalena Tennberg. Vb S. J. Backman. Satak. Domarex. 1838. Vicehäradshövding 1841. Godsägare. † Loimijoki 18.2.1874.
s. 41 15076 Carl Christian Carlstedt f. Borgå 5.7.1814. Fdr rådmannen Isak C. och Magdalena Binder. Vb Borgå gymn. Nyl. Underofficer i rysk tjänst 1837. Kapten 1852. † Viborg 16.11.1855.
s. 41 15077 Johan Gustaf Lange f. Åbo 7.9.1810. Fdr bagaren Johan Magnus L. och Ulrika Lindblom. Vb A. G. Dahl. Aboens. Lärare vid växelundervisningssk. i Helsingfors. † där 2.7.1853.

Siirry sivulle:
< edellinen   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53   seuraava >