Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Hakutulos

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Hakutulokset: *HYK ms., Uusm. osak. matr.

Hakuehdolla tietokannasta löytyi 586 henkilöä. Olet sivulla 11 / 12.

< edellinen   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   seuraava >

Voit valita ruksaamalla ne tietueet, jotka haluat tulostaa tai tallentaa. Napsauttamalla henkilönumeroa voit lukea henkilön täydelliset tiedot.

Valitse tältä sivulta kaikki  |  Tyhjennä kaikki

490 16613 [1848 Oktober 24.] Carl Johan Mennander född i Lovisa den 4 Maij 1830. | Fadren Färgare. Ank. md betyg af ensk. lärare. Inskr. i Univ. Matr. d: 15 Juni 1848 med omdömet approbatur och 11 röster. | Uttagit Afd:s betyg den 7 Juni 1851. för att ingå vid Militairen.
491 16634 [1848 Oktober 24.] August Wilhelm Lucander. född i Mentzelä socken den 21 December 1829. | Fadren Länsman. Ank. med betyg från Borgå Gymnasium. Inskr. i Univ. Matr. d: 20 Juni 1848 med omdömet Laudatur och 26 röster.
492 16635 [1848] Oktober 24. Ismaël Ruuth, född i Borgå socken den 28 December 1828. Fadren Bonde. Ank. md betyg från Borgå Gymnasium. Inskr. i Univ. Matr. d: 20 Juni 1848 md omdömet Laudatur och 25 röster. | Uttag. Afd:s Betyg Juni 1850 för att ingå i prestaståndet.
493 16636 [1848 Oktober 24.] Carl Oscar Gadd, född i Borgå Stad den 25 Januarii 1829. | Fadren Apothekare. Ank. med betyg från Borgå Gymnasium. Inskr. i Univ. Matr. d: 20 Juni 1848 med omdömet Laudatur och 24 röster. | Prom. Fil. Mag. 1853.
494 16639 [1848 Oktober 24.] Fredric Kuno Gabriel Kniper, född i Helsingfors den 19. September. 1827. | Fadren Tullförvaltare. Ank. med betyg från Borgå Gymnasium. Inskr. i Univ. Matr. d: 20 Juni md omdömet Laudatur och 23 röster. | Död i Helsingfors den 24 Maj. 1852.
495 16640 [1848 Oktober 24.] Alexis Kniper född i Helsingfors den 7 Martii 1829. Broder till föregående. Ank. med betyg från Borgå Gymnasium. Inskr. i Univ. Matr. d: 20 Juni 1848 med omdömet laudatur och 23 röster. | Uttagit Afd:s betyg för att i Presta ståndet ingå den 20 Dec 1851.
496 16614 1849. Februari 13. Carl Wictor Hjalmar af Forselles född i Elimä Socken den 28 Augusti 1830. | Fadren Major. Ank. med betyg af enskild lärare. Inskr. i Univ. Matr. d: 15 Juni 1848 med omd. Approbatur och 13 röster. | Ing. vid rättegångsverken.
497 16645 [1849 Februari 13.] Johan Gustaf Rénholm född i Lovisa den 27 Januari 1828. | Ank. med betyg från Borgå Gymnasium. Fadren Gårdsförvaltare. Inskr. i Univ. Matr. d: 20 Juni 1848 med omdöm. Laudatur och 22 röster. | Uttagit Afd:s vittnesbörd 1/X 1852. | Död 1854.
498 16647 [1849 Februari 13.] Evold Oscar Alexander Kuhlefelt född i Mäntzälä den 5 Mars 1828. | Fdrn. Kapten. Ank. med betyg från Borgå Gymnasium. Inskr. i Univ. Matr. d: 20 Jun. 1848 med omdömet Approbatur cum laude och 20 röster.
499 16681 [1849 Februari 13.] Erik August Hagfors, född i Ingo Socken den 28 September 1827. | Fdrn. Klockare. Ank. med betyg fr. Borgå Gymnasium. Inskr. i Univ. Matr. d: 12 Dec. 1848 med omd. approbatur cum laude och 20 röster. | Prom. Fil. Mag. 1853.
500 16433 [1849] Oktober 16. Emil Robert Sternberg, född i Pojo Socken den 13 Maji 1826. | Fder. Bruks Inspektor. Inskr. i Univ. Matr. d: 11 Dec. 1846 med Omd. Laudatur och 21 röster. Ank. md Betyg från Åbo Gymnasium. | Prom. Fil. Mag. 1853. Död 1855.
501 16700 [1849 Oktober 16.] Jöran Eric Axel Silfverhjelm, född i Björneborgs Stad den 7 Julii 1830. | Fder. Friherre, Tullförvaltare. Ank. md bet. af Ensk. Lärare. Inskr. i Univ. Matr. d: 9 Jun. 1849 md omd. Approbatur cum laude och 19 röster. | Hofrätts Extra Notaire.
502 16701 [1849 Oktober 16.] Johan Gustaf Ferdinand Brandt född i Borgå Stad den 9 September 1829. | Fder. Handlande. Ank. md bet. af Ensk. Lärare. Inskr. i Univ. Matr. d: 9 Juni 1849 md Omd. Approbatur cum laude och 15 röster. | Possessionat.
503 16703 [1849 Oktober 16.] August Wilhelm Linsén född i Helsingfors stad den 10 Junii 1830. Fder. Professor. Ank. med bet. af Enks. Lärare. Inskr. i Univ. Matr. d: 9 Juni 1849 md Omd. Approbatur cum Laude och 14 röster.
504 16706 [1849] Oktober 16. Axel Hampus Dahlström född i Helsingfors Stad, den 22 Mars 1829. | Fdn. Tullnär. Ank. md bet. af Ensk. lärare. Inskr. i Univ. Matrick. d: 9 Juni 1849 md Omd. Approbatur och 11 röster. | Uttagit Afd:s betyg den 13:de Deceb 1851.
505 16728 [1849 Oktober 16.] Gustaf Ferdinand Ferrin född i Imbilaks Socken den 12 Julii 1829. | Fdn. Kyrkoherde. Ank. md Betyg från Borgå Gymnasium. Inskr. i Univ. Matr. d: 21 Juni md Omd. Laudatur och 24 röster.
506 16727 [1849 Oktober 16.] Carl Johan Gyllenbögel född i Borgå Stad den 28 Februarii 1831. | Fdn. Tulluppsyningsman. Ank. md Betyg fr. Borgå Gymn. Inskr. i Univ. Matr. d: 21 Jan. 1849 med Omdömet Laudatur och 24 röster. | Uttagit Afd:s betyg den 15 Dec 1852 för att i Presta ståndet ingå.
507 16739 [1849 Oktober 16.] Gustaf Jansson född i Nummis Kapell af Lojo Socken den 6. Junii 1825. | Fdn. vice Länsman. Ank. md Betyg fr. Åbo Gymn. Inskr. i Univ. Matr. d: 21 Juni 1849 med Omdömet Laudatur och 21 röster. | Uttagit Afd:s betyg den 31 Dec 1852 för att i Presta ståndet ingå.
508 16764 [1849] Oktober 16. Herman Gabriel Crohns född i Hfors den 9 Mars 1830. | Fdn. Rådman. Ank. md bet. från Kuopio Gymnasium. Inskr. i Univ. Matr. d: 23 Juni 1849 md omd. Laudatur och 23 röster. | Uttagit Afdelnings betyg d. 15 Decemb. 1852. för att i Hof-Rätten ingå.
509 16714 [1849 Oktober] 23. Anton Mauritz Reuter född i Esbo den 6 December 1830. | Fdn. Extra kammarskrifvare. Ank. md bet. af Ensk. lärare. Inskr. i Univ. Matr. d: 16 Jun. 1849 md omd. Approbatur cum laude och 16 röster.
510 16773 [1849 Oktober 23.] Bernhard Johan Henricsson född i Borgå den 9 Junii 1831. | Fdn. Kopparslagare. Ank. med bet. fr. Borgå Gymnas. Inskr. i Univ. Matr. d: 11 Oktob. 1849 md omdömet approbatur cum laude och 15 röster. | Uttagit Afd:s betyg den 14 Dec 1852 för att i Presta ståndet ingå.
511 16768 [1849] November 27. Victor Wilhelm Krogell född i Sibbo den 15 Junii 1827. | Fdn. Landtbrukare. Ankom md betyg fr. Borgå Gymnasium. Inskr. i Univ:s Matrickeln d: 11 Oktober 1849 med omdömet Laudatur och 21‹!› röster. | Uttagit Afd:s betyg den 11:te Juni 1852 för att i Presta ståndet ingå.
512 16780 1850. Februari. 5. Carl Ferdinand Fagerström född i Lovisa den 19 Aprill 1830. | Fdn. Skeppare. Ank. med Betyg af Ensk. Lärare. Inskr. i Univ. Matr. d: 10 Dec. 1849 med Omdömet Approbatur cum laude och 17 röster.
513 16783 [1850 Februari 5.] Carl Gustaf Bergström född i Perno den 27 September 1827. | Fadren Vaktmästare. Ank. med Bet. af ensk. lärare. Inskr. i Univ. Matr. d. 10. Decemb. 1849. med omd. approbatur cum laude och 16. röster. | Död i Perno den 13 Oktober 1852.
514 16788 [1850 Februari 5.] Achates Norrmén född i Esbo den 1 Octob. 1832 | Fdn. Lagman. Ank. med Betyg af Ensk. lärare. Inskr. i Univ. Matrick. d: 4 Febr. 1850 med Omd. Approbatur cum laude och 14 röster. | Uttagit betyg den 27:de Oktober 1852. för att fortsätta sina studier i Sverige.
515 16796 [1850] Mars 19. Wilhelm Theodor Lindfors född den 30 Maj 1831. i Helsingfors. | Fdn. Handlande. Ank. md betyg af Ensk. lärare. Inskr. i Univ. Matr. d: 16 Febr. 1850 med Omdömet Approbatur och 13 röster.
516 16776 [1850] September 24. Rudolf Georg Mathias Lindblad, född i Kolonien Reinhardt i Saratovska Guvernementet den 12 Januari 1830. | Fdn. pastor. Ank. md betyg af Ensk. lärare. Inskr. i Univ. Matr. d: 10 Dec. 1849 med omdöm. laudatur och 24 röster.
517 16799 [1850 September 24.] Anshelm Fridolf Ludvig Åberg. född i Borgå stad den 21 Januarii 1830. | Fdn. Comm. landtmätare. Ank. med betyg af ensk. lärare. Inskr. i Univ. Matr. d: 9 Juni 1850 med omdömet Approbatur cum laude och 16 röster.
518 16805 [1850 September 24.] Erik Niklander född i Mentsälä socken den 9 september 1835. | Fdn. Kapellan. Ank. med betyg från Borgå Gymnasium. Inskr. i Univ. Matr. den 20 Juni 1850 med Omd. laudatur och 32 röster.
519 16803 [1850 September 24.] Theodor Fabian Neovius född i Sordavala den 7 September 1833. | Fdn. Kyrkoherde. Ank. med betyg af ensk. lärare. Inskr. i Univ. Matr. den 22 Juni 1850 med Omdömet Approbatur cum laude och 16 röster.
520 16838 [1850] September. 24. Victor Wilhelm Öhberg, född den 15 Februari 1830. i Perno socken. | Fdn. Klockare. Ank. med betyg af enskild lärare. Inskr. i Univ. Matr. d: 21 Sept. 1850 med Omd. Approbatur cum laude och 18 röster.
521 16726 [1850] Oktober 8. Selim Ekelund, född den 14 Mars 1828, i Artsjö Kapell. | Fdn. Sjötulls Waktmästare. Ank. md Bet. fr. Borgå Gymnasium. Inskr. i Univ. Matr. d: 21 Juni 1849 md Omd. Laudatur och 25 röster.
522 16804 [1850 Oktober 8.] Adam Alfred Ottelin född den 28 November 1830 i Borgå Stad. | Fdn. Biskop i Borgå Stift. Ank. md bet. af ensk. lärare. Inskr. i Univ. Matrickeln den 14 Jun. 1850. md Omd. approbatur och 12 röster.
523 16807 [1850 Oktober 8.] Georg Reinhold Björkstén född den 14 Januari 1832 i Lovisa Stad. | Fdn. handlande och vice Konsul. Ank. md bet. fr. Borgå Gymnasium. Insk. i Univ. Matr. d: 20 Juni 1850 med Omd. Laudatur och 24 röster. | Död i Hfors den 27 November 1850.
524 16812 [1850] Oktober 8. Georg Theodor Öhmann född den 3 April 1832 i Helsingfors. Fdn. Öfverste. Ank. md bet. af Ensk. lärare. Inskr. i Univ. Matr. d: 20 Jun. 1850 med Omd. Approbatur och 13 röster.
525 16849 [1850 Oktober 8.] Axel August Alfström född den 14 Maji 1831 uti Pojo Socken. | Fdn. Tingsskrifvare. Ank. md bet. fr. Åbo Gymnasium. Inskr. i Univ. Matr. den 5 Oktober 1850 med Omd. laudatur och 23 röster.
526 16847 [1850 Oktober 8.] August Saxelin född den 18 October 1826 uti Nurmijärvi socken. | Fdn. Rusthållare. Ank. md bet. fr. Borgå Gymnasium. Inskr. i Univ. matr. d: 3 Oktober 1850 med Omd. Approbatur cum laude och 19 röster. | Uttagit Afd:s betyg den 14 Dec. 1852 för att i Presta ståndet ingå.
527 16465 [1850 Oktober 8.] Carl Otto Nordenskiöld född den 27 december, 1826 uti Thusby socken. | Fdn. Löjtnant. Ank. med betyg af Ensk. Lärare. Inskr. i Univ. Matr. den 8 Juni 1847 med Omd. Approbatur cum laude och 20 röster.
528 16861 1851. Februari 11 Knut Felix Lange. född den 15:de Januarii 1832. uti Helsingfors. | Fdr. Kamrerare. Ank. med betyg af enskild Lärare. Inskr. i Univ. Matr. den 11. Dec. 1850. med omd. Appr. c. laude och 16 röster.
529 16868 [1851 Februari] 11. Edv. Hisinger. född d. 16 Juli 1832 på Fagervik i Ingå socken. Fadr. Friherre Brukspatron. Ank. med bet. af ensk. Lärare. Inskr. i Univ. Matr. den 14 Dec. 1850. med vittso Appr. c. laude och 19 röster.
530 16876 [1851 Februari] 11. Carl Alexander Weckström. född 12‹?› September 1832 i Helsingfors. | Fadr. Expeditör. Ank. med bet. af ensk lärare. Inskr. i Univ. Matr. den 16 Dec 1850, med vitts. Appr. c. laude och 15 röster.
531 16879 [1851 Februari] 11. Alfred Sillfors född den 11. April 1827 uti Mäntsäla. | Fadr Drengfogde. Ank. med bet. från Borgå Gymn. Inskr. i Univ. Matr. den 3 Febr. 1851. med vitts. Appr. c. laude och 17 röster.
532 16891 [1851] Februari 11. Adolf Leopold Linsen född i Åbo stad den 22 Oct. 1830. | Fadr. Assessor. Ank med bet. af ensk. Lärare. Inskr. i Univ. Matr. den 3:dje Febr 1851. med vittsor. Laudatur och 24 röster.
533 16877 [1851 Februari] 18. Severin Gabr. Falkman född i Stockholm den 25 Apr. 1831. | Fadren Fabrikör. Ank. med bet. af ensk. lärare. Inskr. i Univ. Matr. den 12 Febr. 1851. med vittsor. Appr. och 12 röster.
534 16904 [1851 Februari] 18. Claes Theodor Sederholm född i Mänzälä socken den 9 Januarii 1832. | Possessionat. Ank med betyg af ensk. lärare. Inskr. i Univ. Matr. den 12:te Febr. 1851, med vitts. Appr. c. laude och 19 röster.
535 16905 [1851 Februari] 18. Ulrik Werner Wessman född i Helsingfors den 29 December 1826. | Fadr. Trädgårdsmästare, Ank. med betyg af ensk. lärare. Inskr. i Univ. Matr. den 13 Febr. 1851 med 16 röster.
536 16897 [1851] Februari 18 Alexander Johan Michael Hisinger född på Fagervik Bruk & Ingo Socken d. 16 October 1833. | Fadr. Friherre Brukspatron. Ank med bet af ensk lärare. Inskr. i Univ. Matr. den 13 Febr. 1851. med Vittsor. Appr. och 13 Röster | Uttagit Afd:s vittnesbörd den 30 Sept 1851 för att vid militären ingå. | Död 28/3 1856 s. Löjtnant vid Lifgardets Första Skarp. Bat.
537 16900 [1851 Februari] 18 Michael Anders Khvostoff född i St: Petersburg den 27 November 1832. | Fadr. Hof Råde. Ank. med betyg af ensk. lärare. Inskrif. i Univ. Matr. den 13 Febr 1851 med vitts. Appr. och 9 röster.
538 16907 [1851 Februari] 18 Fredrick Richard Weurlander. född i Helsingfors den 3 September 1831. | Fadr. Skeppare. Ank med bet. af ensk lärare Inskr. i Univ. Matr den 13 Febr 1851. med vitts Appr. och 13 röster.
539 16906 [1851 Februari] 18 August Dannberg född i Kyrkslätt d 22 Februari 1828. | Fadr. Landtbrukare. Ank. med betyg af ensk. lärare. Inskr. i Univ. Matr. den 13 Febr 1851 med 13 röster.

Siirry sivulle:
< edellinen   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   seuraava >