Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Hakutulos

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Hakutulokset: *HYK ms., Häm. osak. matr.

Hakuehdolla tietokannasta löytyi 648 henkilöä. Olet sivulla 11 / 14.

< edellinen   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14   seuraava >

Voit valita ruksaamalla ne tietueet, jotka haluat tulostaa tai tallentaa. Napsauttamalla henkilönumeroa voit lukea henkilön täydelliset tiedot.

Valitse tältä sivulta kaikki  |  Tyhjennä kaikki

499 15760 [1840] Februari 17. Robert Vilhelm Pihlman född den 31. Maji 1820. uti Hattula Socken, har vid Student examen den 16. December 1839. erhållit vittsordet Approbatur grundadt uppå 11. bifalls-röster. | Fadren, Kronolänsman i Hattula. | Uttagit om våren 1843 sina nations betyg med Epith: Nöjaktig flit och oklandradt uppförande. | + i Petersburg 1843 efter att hafva assurerat sitt lif.
500 15766 [1840] April 13. Gabriel Plathan född den 15. Februarii 1809. uti Saarijärvi Socken, har vid Student examen den 12. Martii 1840., erhållit vittsordet Approbatur cum Laude, grundadt uppå Fjorton bifalls röster. | Fadren, Klockare. | Uttagit om våren 1843 sina nations betyg med Epith: Berömlig flit och ett i alla afseenden Hedrande och Berömvärdt uppförande. | Rest såsom Prest till Sitka.
501 15796 [1840] Juni 18. Claes Johan Fredrik Grönholm född den 15 Junii 1812 uti Hollola Socken har vid Student examen den 16 Junii 1840 erhållit vitttsordet Approbatur grundadt uppå tio bifalls röster. | Fadren, Gästgifvare. | Död om våren 1844 uti Helsingfors.
502 15798 [1840] Juni 18. Seraph Constantin Bellman född den 24 Augustii 1819. uti Koskis Capel har vid Student examen den 16 Junii 1840 erhållit vittsordet Approbatur grundat uppå Elfva bifalls röster. | Fadren, Landtmätare. | Närv. H.T. 1844. | V.T. 1845. | V.T. 1846. | V.T. 1847 | Domare-examen Juni 1848. | Uttog Betyg i Juni 1848.
503 15803 [1840] Juni 19. Gustaf Adolf Schultz född den 6 November 1821 uti Tawastehus Stad har wid Student examen den 18 Junii 1840 erhållit vittsordet Laudatur grundadt uppå tjugufem bifallsröster. | Fadren Zacharias Schultz, Guldsmed i Tavastehus. | Närv. H.T. 1844. | V.T. 1845. | H.T. 1845. | V.T. 1846. | H.T. 1846. | V. 1847. | Skref pro gradu d. ‹–› 1846. och erhöll vitsordet admittitur | Philosophiae Candidatexamen d. 31. Maji 1847. Erhöll 17 röster. | Promoverad Phil. Mag. 1847. | Afd. Bet. d. 5 Juni 1847. Vitsord: Utmärkt Berömlig flit, Hedrande o. Berömvärdt uppförande. | t: f: Collega Scholæ i Åbo H.T. 1847. | Gift m. Sofia Rydman 29/12 1848. | +. 1850.
504 15804 [1840] Juni 19. Fredrik Rosenqvist. född den 19 Julii 1821 uti Tavastehus stad har vid Student examen den 18 junii 1840 erhållit vittsordet Laudatur grundadt uppå tjugu tre bifalls röster. | Fadren Borgare i T:hus. | Uttagit afd. betyg 1844. V.T. för att i Prästa-Ståndet ingå.
505 15809 [1840] Juni 19. Gustaf Nyholm, född den 14. Januarii 1820 uti Janakkala Socken, har vid Student-Examen den 18. Juni 1840 erhållit vittsordet Laudatur, grundadt på 21. Bifalls röster. | Fadren, Skräddare. | Uttog afd. betyg 1842 V.T. | Prest i Åbo Stift.
506 15824 [1840] Juni 20. Anders Johan Silvander, född den 14 Juni 1817 uti Heinola Kapell, har vid Student-Examen den 20 Juni 1840 erhållit vittsordet Laudatur, grundadt på 21 Bifalls röster | Afd. Bet. 1842 V.T. | Fadren, Klockare i Heinola Landsförsamling. | Prest uti Borgå Stift.
507 15832 [1840] October 13. Ludvig Fredrick Heimbürger född d: 27 Junii 1822 i S:t Petersburg, har vid Student-examen d: 20 Junii 1840 erhållit vitsordet Laudatur, grundadt på 30 Bifallsröster. | Fadren, Possessionat i Tyrvändo Kapell, Rysk Hedersborgare. | Afd. Bet. 31/V 1842. Uppförande, i alla afseenden hedrande o. berömwärdt; flit, ganska nöjaktig. | Ånyo intagen i Afdelningen ‹–› Februari 1846. Under sin frånvaro hade han varit inskrifven vid Universitetet i Dorpat ss. Medicinae Studerande. | Närv. V.T. 1846. | H.T. 1846. | V.T. 1847. | H.T. 1849. | Afd. Bet. d. 11 Dec. 1847. Uppf. Hedrande o. Berömvärdt, Flit nöjaktig | återintagen i Februari 1848. | Afdelnings Betyg för att skiljas d. 12 Dec. 1849. Uppför. 1 Kl. Flit 2 Kl. | Kameral Examen Dec. 1849.
508 15837 [1840] October 14. Gustaf Vilhelm Engelbrekt Rancken, född den 2 Augusti 1821 uti Åbo Stad, har vid Student-Examen den 12 October 1840 erhållit vittsordet Laudatur, grundadt på 27 Bifalls röster. | Fadren, Engelbrecht Rancken, Kapellan i Mietois. | Närv. H.T. 1844. | V.T. 1845 | H.T. 1845. | V.T. 1846. | H.T. 1846 | Philos. Candidat examen i Juni 1846 med 18 röster. | Phil. Mag 1847. | Afd. Betyg 1847 V.T. | Prestvigd 1849.
509 15838 [1840] October 14. Johan Oscar Immanuel Rancken, född den 23:dje Januari 1824 uti Bjerno Socken, har vid Student-Examen den 12 October 1840 erhållit vittsordet Laudatur, grundadt på 25 Bifalls röster. | Broder till föregående. | Närv. H.T. 1844. | V.T. 1845. | H.T. 1845 | V.T. 1846. | Uttog betyg i Jan. 1845 med vitsorden: Utmärkt berömlig flit och ett i alla affseenden hedrande och berömvärdt uppförande | Phil Mag. 1844. | Tysk Språklärare vid Gymn. i Wasa 1846. | Ph. Licent. Examen d. 17. Juni 1850.
510 15855 [1840] December 15. Gustaf Johan Lönnblad född den 1 December 1818 uti Gustaf Adolfs Socken, har vid Student Examen den 14 December 1840 erhållit vittsordet Approbatur cum laude, grundadt på femto bifalls röster. | Fadren Kyrkoherde | Närv. H.T. 1844. | V.T. 1845. | H.T. 1845. | V.T. 1846. | H.T. 1846. | V.T. 1847. | H.T. 1847. | Uttog Afdeln. Betyg den 6 Dec. 1844. Vitsorden: Ganska nöjaktig flit och ett i alla afseenden hedrande och berömvärdt uppförande. | Seminarii examen den 7 Dec. 1847. | Uttog Afdeln. Betyg den 18 Februarii 1848 för att i Prästaståndet ingå: vitsorden: nöjaktig flit och Hedrande och berömvärdt uppförande.
511 15722 [1841] Januari 20. Frans Michaël Perdén, född den 7:de Februarii 1820 uti Keuru Socken, har vid Student Examen den 22 Junii 1839 erhållit vittsordet Laudatur, grundadt på 29 Bifalls röster. | Fadren, Prost i Akkas. | Närv. H.T. 1844. | Uttog den 6 December 1844 Afd. betyg för att ingå i prestståndet. Vitsorden: Utmärkt berömlig flit och ett i alla afseenden hedrande och berömvärdt uppförande | Phil. Magister 1844. | Död i Akkas 1845. den 21. October.
512 15854 [1841] Februari 4. Alexander Fernberg, född den 19:de Julii 1814 uti Saarijärvi Socken, har vid Student Examen den 15 December 1840 erhållit vittsordet Approbatur, grundadt på 12 Bifalls röster. | Fadren, Kronolänsman | Nations betyg 12/10 1843 med Epith. Berömlig flit och ett i alla afseenden hedrande och berömvärdt uppförande. | Prest i Borgå Stift.
513 15860 [1841] April 29. Gustaf Magnus Sirelius född den 18 Aprill 1824 uti Tavastehus stad, har vid Student Examen erhållit, den 28 Aprill 1841, vittsordet approbatur cum laude, grundadt på sjutton bifallsröster. | Fadren Magn: Gustaf Sirelius, Handlande i Tavastehus, död 1833. | Närv. H.T. 1844. | Uttog d. 10 Dec 1844 Afd. Bet. med vitsord af Berömlig flit och i alla afseenden hedrande och berömvärdt uppförande. | Erhöll i Domare Examen samma dag vitsorden: af Prof. Lagus Fullkomligt nöjaktiga, af Proff. Nordström och Palmén ganska nöjaktiga, af Prof. J. J. Tengström nöjaktiga insigter | Auscultant i Åbo Hof-Rätt Dec 1844. | v. Häradshöfding.
514 15867 [1841] Juni 11. Paul Ludvig Carl Roschier, född den 29 October 1824 uti Saarijärvi Socken, har vid Student Examen erhållit, den 10 Junii 1841. vittsordet Approbatur, grundat på tolf bifallsröster. | Närv. H.T. 1844. | V.T. 1845. | Fadren, Predikant i Uurais bönehusgäll af Saarijärvi Socken. | Juris Examen den 9 Junii. med vitsord. af Berömlig flit, hedrande o. berömvärdt uppförande | v. Häradshöfding
515 15871 [1841] Juni 15. Carl Albert Hackzell, född den 11 Julii 1820, uti Saarijärvi Socken, har vid Student examen, den 14 Junii 1841, erhållit vittsordet approbatur, grundadt på tolf bifallsröster. | Fadren Joh. Jac. Hackzell, Landtmätare. | Närv. H.T. 1844. | V.T. 1845. | H.T. 1845. | H.T. 1846. | Seminarii Examen ‹–› Junii 1846. Vitsord. approbatur grundadt på 6 röster. | Afd. Betyg i Dec. 1846 vitsord Hedrande och berömvärdt uppförande ganska nöjaktig flit. | Prestvigd 1847.
516 15888 [1841] Juni 19. Carl Ferdinand Forstén, född den 23 Augusti 1823 uti Ithis Socken, har vid Student examen, den 18 Junii 1841, erhållit vittsordet approbatur cum laude, grundadt på Nitton bifallsröster. | Närv. H.T. 1844. | V.T. 1845 | V.T. 1847. | Afd. Bet. d. 19. Mai 1847. Vitsord: uppf. 1 Kl., flit 3 Kl. | Prest i Borgå Stift 1847. | Pastors Adjunkt i Hfors.
517 15892 [1841] Juni 19. Matthias Enroth, född den 20. September 1814. uti Pälkäne Socken, har vid Student Examen erhållit, den 18. Junii 1841. vittsordet Approbatur cum laude, grundadt på Fjorton bifalls röster. | Fadren, Bonde. | Afd. betyg 12/10 1843. Uppförande: ett i alla afseenden hedrande och berömvärdt. flit: utmärkt berömlig. | Prest i Åbo Stift.
518 15911 [1841] Juni 21. Malachias Faler, född den 15 Januarii 1816 uti Gustaf Adolf Socken, har vid Student Examen den 21. Junii 1841, erhållit vittsordet Approbatur cum laude, grundadt på Fjorton bifalls röster. | Fadren, Bonde. | Afd. betyg 12/10 1843. Uppförande: ett i alla afseenden hedrande och berömvärdt, flit: utmärkt berömlig. | Prest uti Borgå Stift.
519 15915 [1841] Juni 23. Knut Victor Berghäll, född den 20 Maji 1822 uti Tammela Socken, har vid Student Examen den 23 Junii 1841. erhållit vittsordet Laudatur, grundadt på 28 bifallsröster. | Fadren Philosophie Magister och Paedagog i Hollola. | Närv. H.T. 1844. | V.T. 1845. | H.T. 1845. | V.T. 1846. | H.T. 1846. | V.T. 1847. | H.T. 1847. | V.T. 1848. | H.T. 1848. | H.T. 1849 | V.T. 1850 | H.T. 1850 | ‹Teksti Seminarii examen d. 7. Dec. 1847. on yliviivattu.› | Philos. Cand. Examen d. 21. Juni 1848. med 20 röster. | Promov. Ph. Mag. d. 19 Juni 1850.
520 15916 [1841] Juni 23. Gustaf Fredrik Gejtel, född den 24 Maji 1821 uti Hattula Socken, har vid Student Examen den 23 Junii 1841 erhållit vittsordet Laudatur, grundadt på Tjugu tre bifallsröster. | Fadren, Kapten. | Närv H.T. 1844. | Den 6 December 1841 undergått Ryska Examen med vitsordet Ganska Nöijaktiga. Den 15 Mars 1842 undergått förhör i Religionsläran samt erhållit vitsordet Ganska Nöijaktiga. Den 11 Junii 1842 i förhöret uti Svensk Grammatik och aflagdt Svenskt skrifprof erhållit vitsordet Ganska nöijaktiga. Den 20 Junii 1842 undergått ‹Sana Domare on yliviivattu.› Logis Examen och uti Fäderneslandets och allmän Historien erhållit vitsordet Ganska Nöijaktiga, uti Latinska språket Ganska Nöijaktiga, uti Logik och Naturrätt Nöijaktiga, samt Geometri och Arithmetik fullkomligt Nöijaktiga. Den 10 December 1844 i Juris Examen af Professor Lagus erhållit vitsordet Fullkomligt Nöijaktiga, af Professor Nordström Nöijaktiga, af Professor Palmèn Ganska Nöijaktiga och af Professor Tengström Nöijaktiga. | Uttog den 10 Dec 1844 Afd. Bet. med vitsord af berömlig flit och ett i alla afseenden hedrande och berömvärdt uppförande. | v. Landssekreterare i Åbo. 1850.
521 15930 [1841] November 13. Carl Fredrik Nikander, född den 8:de Augusti 1822. uti Hattula Socken, har vid Student Examen den 11. November 1841 erhållit vittsordet Laudatur, grundadt på (27.) Tjugusju Bifalls röster. | Fadren: Bonde. | Död 1845. d. 26. Februari.
522 15932 [1841] November 13. Eric Wilhelm Johan Boisman, född den 3:dje November 1821 uti Sysmä Socken, har, vid Student Examen den 11 November 1841, erhållit vittsordet Laudatur, grundadt på (23) Tjugu tre Bifalls röster. | Fadren, vice Häradshöfding. | Uttog för en resa till Sverige sina Nations betyg den 13 Maji 1843 och erhöll då Epith.: Berömlig flit och ett i alla afseenden Hedrande och Berömvärdt uppförande. | Närv. H.T. 1844. | Uttog den 13 Decemb. 1844 betyg med vitsord af berömlig flit och i alla afseenden hedrande och berömvärdt uppförande. | Afreste i början af vårterminen 1845 med stipendium till Moskva | Skref pro Gradu i början af vårterminen 1845. Erhöll vitsordet Approbatur. | Afd. Bet. d. 10 Mars 1847. Samma vitsord som förut. | Rysk Språklärare vid Högre Elementarskolan i Helsingfors.
523 15935 [1841] November 29. Ernst Reinhold Ferdinand Sagulin född den 25. Februarii 1819. uti Somero Socken, har vid Student Examen den 25. November 1841 erhållit vittsordet Approbatur, grundadt på (9.) Bifallsröster. | Fadren Carl Gust. Sagulin, Possessionat. | Närv H.T. 1844. | V.T. 1845 | Uttog betyg om våren 1845. med Vitsord: berömlig flit o. Hedrande o. Berömvärdt uppförande. | Landtmätare.
524 15961 [1841] December 19. Carl Wilhelm Petersen, född den 22 Februarii 1822 uti Tuulois kapell, har vid Student Examen den 18 December 1841 erhållit vittsordet Laudatur, grundadt på (30) Bifallsröster. | Fadren Frans Fredrik Petersen Kapellan i Tuulois död 1825. | Afdeln. betyg 14/V 1842. Witsord för uppförande: i alla afseenden hedrande och berömwärdt; för flit: berömlig. | Närv. H.T. 1844. | V.T. 1845. | H.T. 1845. | V.T. 1846. | H.T. 1846. | V.T. 1847. | H.T. 1847. | H.T. 1849. | Erhöll i Stipendiat Examen Jun. 1845 8 röster. | Förnyade Stip. Ex. Decemb. 1845. Erhöll 11 röster | Afd. bet. vårterminen 1845, vitsord som förra gången | Skrifprof pro exercitio Juni 1849. | Betyg af Afdeln. d. 23 Jan. 1850. Uppf. 1 Kl. Flit. 3 Kl. | Åter betyg den 30 Aug 1850.
525 15967 [1842] Februari 12. Carl Gustaf Dahlgrén, född den 9. Februarii 1821 uti Hollola Socken, har vid Student-examen den 10. Februarii 1842. erhållit vitsordet Laudatur, grundadt på Tjugu fem (25.) Bifallsröster. | Närv. H.T. 1844. | V.T. 1845 | Erhöll höstterminen 1844 vid Seminarii Examen 10 röster. | Uttog betyg om våren 1845 med vitsord af berömlig flit samt hedrande och berömvärdt uppförande. | Prest i Borgå Stift. | ‹Lyijykynämerkintä: Kaplan i Korpilaks.›
526 16028 [1842] October 5 Carl Isaac Ridderborg, född den 19 Augusti 1816 uti Pelkäne Socken, har vid Student examen den 18 Junii 1842 erhållit vitsordet Approbatur cum laude grundat på Femton (15) Bifallsröster. Fadren: Carl Gustaf Ridderborg Kapitain. | Närv. H.T. 1844. | V.T. 1845. | H.T. 1845. | V.T. 1846. | Erhöll vid Seminarii examen December 1845. 5 röster | Uttog Afd. Bet. den 10 Juni 1846. Vitsord. Berömlig flit, Hedrande och Berömvärdt uppförande. | Prest uti Åbo Stift.
527 16017 [1842] October 5. Carl Gustaf Törnqvist född den 8 Augusti 1822 har vid Student examen den 17 Junii 1842 erhållit vitsordet Laudatur grundadt på Tjugu tre (23) Bifallsröster. Fadren: Carl Christian Törnqvist. Sockne-Adjunct | Afd. betyg 13/12 1843. Epith. utmärkt berömlig flit, och ett i alla afseenden hedrande och berömvärdt uppförande. | Prest i Åbo Stift.
528 16006 [1842] October 6. Carl Vitalis Hammarin, född den 3 December 1822, har vid Studentexamen den 17 Junii 1842 erhållit vitsordet Laudatur, grundadt på Trettio fem (35) Bifallsröster. Fadren: Carl Hammarin Gårds-Inspector. | Närv. H.T. 1842. V.T. 1843. H.T. 1843. V.T. 1844. H.T. 1844. | V.T. 1845. | H.T. 1845. | V.T. 1846. | H.T. 1846. | V.T. 1847. | H.T. 1847. | Afd. Betyg 1847 H.T. | Aflagt Th. Specim. för Högre Skollär. tjenster, gilladt med omd. Appr. cum laude d. 15. Dec. 1847, Prakt. Sp. för Lägre Skollär. tjenster, gilladt med omd. Appr. cum laude d. 29. Jan. 1848. | Phil Cand. Ex. d. 31 Maj 1847. med 21 röster. | Prom: Phil: Mag 1847. | t: f: Collega Scholæ i Uleåborg V.T. 1848. | i Tavastehus H.T. 1848. | Närv. vid Univ. V.T. 1849. H.T. 1849. V.T. 1850. | Uttog Afdelnings Betyg den 6. Maji 1851 med vitsord af Utmärkt flit, samt hedrande och berömvärdt uppförande.
529 16043 [1842] Octob. den 6. Carl Hjalmar Adlerstjerna, född den 31. Augusti 1825 har vid Student-examen den 23.‹!› Junii 1842. erhållit vitsordet Laudatur, grundadt på Tjugo nie (29) bifallsröster. Fadren Carl Adam Adlerstjerna Präsident i Wasa Hofrätt. | Närv. H.T. 1844. | V.T. 1845. | H.T. 1845. | V.T. 1846. | H.T. 1846. | Afd. Betyg i Dec. 1846 med vitsord af Fullkomligt nöjaktig flit samt hedrande o. berömvärdt uppförande. | Undergick Domare examen i Dec. 1846. | Kanslist i Åbo Hof Rätt 1850
530 16034 [1842] Oktober d. 6 Robert Wilhelm Brummer född den 14 April 1817. har vid Student Examen den ‹–› Juni 1842 erhållit vitsordet Approbatur grundadt på Tretton (13) Bifallsröster. | Uttagit Afdelnings betyg d. 8 Juni 1844 för att i Presta-ståndet ingå; vitsorden: berömlig flit samt ett i alla afseenden hedrande och berömvärdt uppförande. | Fadren, Sergeant. | Prest i Borgå Stift.
531 16023 [1842] October den 8. Robert Herman Sagulin, född den 13. September 1823. har vid Student-examen den 17 Junii 1842 erhållit vitsordet Laudatur grundadt på 31. bifallsröster. Fadren Carl Gustaf Sagulin, Possessionat i Somero. | Närv. H.T. 1844. | V.T. 1845 | H.T. 1845. | V.T. 1846. | H.T. 1846. | V.T. 1847. | H.T. 1847. | H.T. 1849. | Skrifprof pro Gradu vårterminen 1849. med vittsordet Approbatur cum laude. | Philosophiae Cand. Examen den 29 Maj 1850 med 18 röster. | Prom. Mag. 1850. | Afdelningens Curator från den 6. Maji 1851. till och med den 31. December 1852. Rysk examen d. 11. Dec. 1852.
532 16050 [1842] October den 19. Knut Samuel Sirelius, född den 9 Februari 1827. har vid Student examen den 7 October 1842 erhållit vitsordet Laudatur grundadt på 26 bifalls röster. Fadren Magnus Gustaf Sirelius, Handlande i Tavastehus, död 1833. | Närv. H.T. 1844. | V.T. 1845 | H.T. 1845. | V.T. 1846. | H.T. 1846. | V.T. 1847. | H.T. 1847. | H.T. 1849. | Aflagt Skrifprof pro Gradu December 1846 vitsord Approbatur cum laude. | Phil. Cand. Ex. d. 10 Junii 1847. med 20 röster: | Promov: Phil: Mag: 1847. | Medicinae Candidat d. 13. Dec. 1850. | Afdeln. betyg utfärdadt den 18. December 1851, (i afseende å ansökning om tillstånd till utrikes resa,) med vitsord af Utmärkt flit samt hedrande och berömwärdt uppförande.
533 16066 [1843] Februarii 9. Lars Theodor von Hellens, född den 11 Oktober 1826 har vid student-examen den ‹–› December 1842 erhållit vitsordet Laudatur grundadt på 24 bifallsröster. | Fadren L. G. von Hellens, Hofrättsråd i Åbo Hofrätt. | Närv. H.T. 1844. | H.T. 1845. | H.T. 1846. | V.T. 1847. | H.T. 1847. | V.T. 1848. | H.T. 1848. | Uttog betyg i Februari 1849 med vitsord nöjaktig flit samt ett i alla afseenden hedrande och berömvärdt uppförande. | Domare examen den 15. Febr. 1849.
534 16078 [1843] Februarii 14. Otto Wilhelm Nyberg, född den 6. Augusti 1821. har vid Student-examen den ‹–› Februarii 1843 erhållit vitsordet Approbatur grundadt på Tio bifallsröster. | Närv. V.T. 1845. | H.T. 1845. | H.T. 1846. | Afd. Betyg den 15 Febr. 1847. vitsord: Hedrande o. berömvärdt uppförande. berömlig flit | Landtmäteri Auscultant
535 16070 [1843] Februarii 14. Ulrik Polon född den 2 Februarii 1822 har vid Student examen den 12 December 1842 erhållit vitsordet Approbatur grundadt på Tio bifalls röster. | Fadren, Landthushållare. | Närv. H.T. 1844. | V.T. 1845. | H.T. 1845. | H.T. 1847. | Afd. Bet. d. 8 Febr. 1848. Uppf. Hedrande o. Berömvärdt. Flit. Nöjaktig. | Krono Länsman i Nastola.
536 16073 [1843] Febr: 18. Gustaf Fredric Krook, född den 29 Dec 1824, har vid Student Examen den 14 December 1842, erhållit vitsordet Approbatur grundadt på Tretton Bifallsröster. | Fadren, Lagman. | Närv. H.T. 1844. | V.T. 1845. | V.T. 1846. | H.T. 1846. | V.T. 1847. | H.T. 1847. | Juris-examen Vårtermin 1848. | Uttog Betyg i Juni 1848.
537 16086 [1843] Junii 11. Carl Immanuel Hällförs, född den 19. Maji 1826. har wid Student examen den 7 Junii erhållit Vittsordet Approbatur cum laude, grundadt på 16 Bifalls Röster. | Fadren: Isak Immanuel Hällförs, Prost och Kyrkoherde i Pelkäne | Närv. H.T. 1844. | V.T. 1845. | V.T. 1846 | H.T. 1846. | V.T. 1847. | H.T. 1847. | Seminarii examen d. 7 Dec. 1847. | Afd. Bet. d. 8. Febr. 1848. Uppf. Hedrande och Berömvärdt. Flit: Nöjaktig. | Prest i Åbo stift
538 16104 [1843] Junii 16 August Fredric Reinhold Blåfield, född den 7 Mars 1826, har vid Student-Examen den 15 Junii erhållit Wittsordet Aprobatur cum laude, grundadt på 18 Bifalls Röster. | Fadren, Häradshöfding C. J. Blåfield. | Närv. H.T. 1844. | V.T. 1845 | V.T. 1846. | H.T. 1846. | V.T. 1847. | H.T. 1847. | V.T. 1848. | H.T. 1848. | Rysk examen Dec. 1843. Logices examen 20. Junii 1844. Domare examen 15. Febr. 1849. | Afd. Bet. d. 16. Febr. 1849 med vitsord af nöjaktig flit samt ett i alla afseenden hedrande och berömvärdt uppförande.
539 16099 [1843] Junii 16 Edvard Valfrid Blåfield, född den 17 Julii 1827, har vid Student-examen den 15 Junii erhållit Vittsordet Laudatur, grundadt på 37 bifalls Röster. Fadren, Häradshöfding C. J. Blåfield. | Närv. H.T. 1844. | V.T. 1845. | H.T. 1845. | V.T. 1846. | H.T. 1846. | V.T. 1847. | H.T. 1847. | V.T. 1848.
540 16103 [1843 Junii 16] Philemon Christopher Victor Jonas Planman, född den 8. Mars 1822, har vid Student examen den 15 Junii erhållit vittsordet Approbatur cum laude grundadt på 19 bifalls Röster. | Fadren, Kapellan i Jokkis kapell. | Närv. V.T. 1846. | H.T. 1846. | H.T. 1849.
541 16076 [1843] October 9. Eric Emil Ferdinand Finström, född den 28. Mars 1824, har vid Student Examen den 14. December 1842. erhållit Vitsordet approbatur grundadt på Tolf (12). Bifalls röster. | Fadren, Klockare i Tavastehus. | Närv. V.T. 1845. | H.T. 1845. | V.T. 1846. | H.T. 1849.
542 16010 [1843] October. 9. Matthias Malin, född den 22 April 1822, har vid Student Examen den 17 Junii 1842 erhållit Vitsordet Laudatur, grundadt på Trettio Sex (36) Bifalls röster. | Fadren, Bonde. | Närv. 1844. H.T. 1844. | V.T. 1845. | H.T. 1845. | V.T. 1846. | H.T. 1846. | V.T. 1847. | H.T. 1847. | V.T. 1849. | Erhöll i Stipendiat Examen d. 9 Dec 1844. 7 röster. | Erhöll för skrifprof pro gradu den ‹–› 1846 vitsordet approbatur. | Phil. Cand. Ex. d. 31 Maj 1847. med 19 röster; Prom: Phil. Mag: 1847. | Afdelnings Betyg Vårtermin 1849. | Theor. Spec. för Högre Skollär. tjenster, gilladt med omd. Appr. cum laude i Sept. 1849. Prakt. Sp. för Lägre Sk. tjenster, med omd. Appr. cum laude i Sept. 1849. | T: f: Andr. Collega i T:hus H.T. 1849, V.T. 1850, | + i nov. 1867.
543 16111 [1843] October 9. Henric Malin, född den 4 Julii 1824, har vid Student Examen den 22 Junii 1843. erhållit Vitsordet Laudatur, grundadt på 22 Bifalls röster. | Fadren, Bonde. | Närv. H.T. 1846. | V.T. 1847. | H.T. 1847. | Seminarii examen d. 7 Dec. 1847. | Uttagit Afdeln. Betyg d: 15 Febr: 1848. vitsord: Berömlig Flit, Hedrande och Berömvärdt Uppförande. | Prestvigd Våren 1848. Kapellans Adjunkt i Tavastehus.
544 16095 [1843] October 9. Hans Gustaf Boije, född 19 December 1828, har vid Student Examen den 15 Juni 1843. erhållit Vitsordet laudatur, grundad på 27. bifalls röster. | Fadren, Possessionat i Janakkala, Friherre. | Närv. H.T. 1844. | V.T. 1845 | H.T. 1845. | V.T. 1846. | V.T. 1847. | H.T. 1847. | Domare examen d. 10 Dec. 1847. | Afd. Bet. d. 11 Dec. 1847. Uppf. Hedrande o. Berömvärdt; Flit berömlig.
545 16096 [1843] October d 19. Carl Wilhelm Axel Napoleon Becker, född d: 18 Maij 1826, har vid Student Examen d: 15 Junii 1843, erhållit Vitsordet Laudatur, grundadt på 25 bifalls röster. | Fadren, Kaptenen G. W. J. Becker. | Närv. H.T. 1844. | V.T. 1845. | H.T. 1845. | H.T. 1846. | Juris examen d. 4 Juni 1847. | Afd. Bet. d. 4 Juni. Vitsord Utmärkt Berömlig flit, Hedrande och Berömvärdt uppförande. | Auditeur vid LifGardets Finska Skarpskytte Bataillon Jan. 1851.
546 16014 [1844] ‹–› Edvard Finström, född d: 26. October 1819. har vid Student-Examen den 17 Junii 1842. erhållit Vitsordet Laudatur grundadt på Tjugu fyra bifallsröster. | Fadren Klockare. | Närv. H.T. 1844. | V.T. 1845. | H.T. 1845. | V.T. 1846. | H.T. 1846. | V.T. 1847. | H.T. 1847. | H.T. 1849. | V.T. 1850 | Seminarii examen d. 7 Dec. 1847.
547 16151 [1844] ‹–› Carl Adolf Streng, född den 7 December 1823, har vid Student-Examen den 15 December 1843 erhållit Vitsordet Approbatur cum laude grundadt på Sexton bifallsröster. | Fadren, Provisor. | Närv. H.T. 1844. | V.T. 1845. | H.T. 1845. | V.T. 1846. | Seminarii examen Dec. 1845 med 5 röster. | Afd. Bet. d. 18 Sept. 1846. Vitsord: Berömlig flit Hedrande och Berömvärdt uppförande. | Prest i Borgå Stift
548 16167 [1844] Febr. 10. Oscar Reinhold Wilhelm von Konow, född den 26 Februari 1819. har vid Student-Examen den 9. Februari 1844 erhållit vitsordet Approbatur cum laude, grundadt på Femton bifalls-röster. | Närv. H.T. 1844. | V.T. 1845 | H.T. 1846. | V.T. 1847. | H.T. 1847. | H.T. 1849. | V.T. 1850. | H.T. 1850. | Fadren v. Auditeuren And: Reinh. v. Konow, | Uttog d. 6 Dec. 1844. Afdeln. betyg med vitsord af ganska nöjaktig flit och ett i alla afseenden hedrande och berömvärdt uppförande. | Återintagen i Afdelningen den 15. Dec 1844. | ‹Sana Cancellist on yliviivattu ja sen päälle on kirjoitettu Copist.› vid Allmänna Revisions Rätten den 27 Januari 1851. | Undfick Afdelningsbetyg den 11. Febr. 1851. med vitsord af Flit 3:dje kl. och Uppf:de 1:sta kl.

Siirry sivulle:
< edellinen   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14   seuraava >