Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Hakutulos

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Hakutulokset: *V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91)

Hakuehdolla tietokannasta löytyi 7357 henkilöä. Olet sivulla 110 / 150.

< edellinen   1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140   seuraava >

Voit valita ruksaamalla ne tietueet, jotka haluat tulostaa tai tallentaa. Napsauttamalla henkilönumeroa voit lukea henkilön täydelliset tiedot.

Valitse tältä sivulta kaikki  |  Tyhjennä kaikki

s. 341 5077 Keckonius, Engelbert. p. 274 || Sat. 475: – Gabr[ielis], Björneburgensis, 26.3. Hans bröder p. 204, 263. Rådman i Åbo. Död 1.2.1751.
s. 341 5094 Lagus, Georgius. p. 275 || Hans far p. 141. Kaplansadjunkt i Kuru. Falskt angifven, torterad af Ryssarne till döds på T:hus slott 1716.
s. 341 5055 Liifman, Joh. Ab. p. 272 || På ansökan 10.2.1709 erhöll stipendium 1710, det honom lofvas 27.10.1712 att få bibehålla om återkommer, 13.2.1713 väntas från Stockholm. Hans far († 1703) p. 155?
s. 341 U610 Lilielund, Jac. Ostrob. – Student i Upsala 7.9.1708: sub informatione privata d:ni Andreæ Gedda Ostrob. (i LXIV).
s. 341 5074 Martinius, Martinus Vib. p. 274 || Vib. 437: 17.3.1709. Hans far p. 135. Född 1689. Nämd i prot. 10.5.1712 jemte Jac. Bars å Viborgska nationens vägnar klagat i k:m på dess insp. prof. Sveder att kränker och slår dem, 31.5 förlikas. På flykten i Sverige. Pvgd der till pastorsadjunkt i Örebro. Kh, jemte fadren, i Hauho 1723, efter hvars död ensam. Död 1761.
s. 342 5089 Meyholm, Matth. p. 275 || Bor. 301: Meiiholm Rimitoensis, 23.6. I prot. 13.2.1713 tillförsäkras stipendium „härnäst“. Sockneadjunkt 1722 och kpl 1736 i Rimito. Död s. å.
s. 342 5061 Munster, Johan. Prof. fil. p. 273 || Hans far p. 134. Stipendiat 8.5.1711–13. Fången jemte fadren, antog grek. trosbekännelsen, bosatt i Petersburg 1716. – I prot. 9.6.1744 och 19.12.1747 nämnes en kontrollör Joh. Munster, bosatt i Stockholm.
s. 342 5062 Munster, Jac. Bernh. Prof. fil. p. 273 || Föregåendes bror. Väl inskrifven alldeles ung af fadren, som detta år rektor. Kompastor i Gubanits 1731. Kh i Koporie 1771–80.
s. 342 5063 Munster, Andr. Prof. fil. p. 273. Föregåendes bror. Född 1709. Nämd i prot. 8.5.1741 såsom auskultant. Vice notarie. Död 1787.
s. 342 5064 Munster, Elias Bernh. Andreæ fil. p. 273 || Hans far, adlad Munsterhjelm (1726), p. 144. Född 1694. Adjutant. Död 1717 under flykten för Ryssarne.
s. 342 5065 Munster, Johan. Andreæ fil. p. 273 || Föregåendes bror. Född 1699. Löjtnant vid lifdragonerna. Kaptens afsked 1750. Död 1773 på Kurjala i Koskis kapell af Lampis.
s. 342 5066 Munster, Joh. Bernhardi. p. 273 || Hans far (advokatfiskal i Åbo hofr. 1719, † 1722) p. 170. – En Joh. Berndt Munster adjutant vid Åbo läns regem. (1735).
s. 342 5075 Nircho, Carol. Vib. p. 274 || Vib. 438: 17.3.1709. Hans far p. 135? Kpl i Elimä 1723. Död 1731.
s. 342 5044 Odelin, Laur. Smol. p. 271 || Sm. 451: 11.7. Från Odenslanda gård i Vedeslöf s:n. Född 1686. I Åbo informator hos prof. Hahn (se prot. 22.1.1709). Stipendiat 1709–13. Respondens 22.12.1711 pro gradu u. L. Tammelin. Magister 15.2.1712. Pvgd i Vexiö 1714. Apologist och sist teol. lektor der. Kh i Elmeboda 1739. Död 1755.
s. 342 5048 Paulinus, Arvid. Veckalaxens. p. 271 || Vib. 434: Vekelaxens. 9.9.1708. Född i Vederlax. Son af qvartermästare († 1700 i slaget vid Narva). Pvgd 1712. Kpl 1724 och kh 1736 i Halikko. Död 1750.
s. 342 5070 Polviander, Jacob. Icalens. p. 273 || Sat. 473: 26.3, Sim. fil., vices egit judicis, obiit circa initium a:i 1732. Hans far p. 72. Stipendiat 1712, 1713. Nämd i prot. 1.4, 6.5, 8.5.1713 att öfverfallit notarien Sam. Köhl (p. 251). Student i Upsala 31.1.1715 jemte sina bröder Andreas och Martinus (p. 286).
s. 342 5071 Polviander, Andr. Icalens. p. 273 || Sat. 474: 26.3. Föregåendes bror, jemte hvilken student i Upsala. Pvgd 1720 till predikant vid Åbo läns kavalleriregem. Kpl i Kumo 5.4.1722. Process i hofr. 1736–38 för fylleri etc. Kh i T:hus 1741. Död 1743.
s. 342 5081 Prochman, Car. Ostrob. p. 274 || Ob. 560: 1709. Hans far i XXXVII. Hospitalspredikant i Åbo 1723. Död 1735 (1734?).
s. 342 5068 Prochman, Petr. Ostrob. – Ob. 558: [men först under nästa rektorat inskr. i ak:s Album].
s. 342 5085 Rivelius, Martin. Ostrob. p. 274 || Ob. 563 [således först under nästa rektorat inskr. i nationsmatrikeln]: Revelius, Martini, 22.6.1709; geometra [landtmätare] provinciæ Nycopensis. Hans far p. 121. Student i Upsala 24.10.1710: Martinus Johannes Rivelius Ostrob. ex. acad. Aboensi.
s. 343 5056 Rudeen, Xphorus Torstani. p. 272 || Son af prof. i Åbo, sist bisk. i Linköping Torsten Rudén, adlad Rudensköld (1719, † 1729). Född i Åbo 1695. Löjtnant. Död 1736.
s. 343 5057 Rudeen, Carolus Torstani. p. 272 || Föregåendes bror. Född i Åbo 1698. Kanslist på Brauenschweigska kongressen 1719. Minister vid Polska hofvet 1733, vid Porten 1735. Statssekreterare 1747. Baroniserad 1747: Rudensköld. Riksråd 1761. Grefve 1770. Upsala ak:s kansler 1771. Död 1783. (Far till den beryktade frök. Magd. Charl. Rudensköld, † 1823).
s. 343 5058 Rudeen, Johann. Torstani. p. 272 || Föregåendes bror. Född i Åbo 1701. E. o. kanslist vid utrikes expeditionen 1721, ordinarie 1728. Notarie vid kommissionen i Finland 1725.
s. 343 5059 Rudeen, Benedict. Torstani. p. 272 || Föregåendes bror. Född i Åbo 1702. Student i Upsala. Kanslist i statskontoret 1720. Statskommissarie 1743. Död 1760.
s. 343 5060 Rudeen, Ulricus Torstani. p. 272 || Föregåendes bror. Född i Stockholm 1704. Student i Upsala. Auskultant i kammarkollegiet 1726. Kommissionssekreterare i Madrid 1740. Assessor i kommersekollegiet 1740. Kommerseråd. Död 1765.
s. 343 5043 Selin [l. Sellin], Joh. Smol. p. 271 || Sm. 450: 11.6; obiit sacellanus in Svenarum a:o 1747, ætatis suæ 65. Tillträdde tjensten 1713.
s. 343 5087 Sevonius, Jacobus. p. 275 || Pedagog 1711 och kpl 1713 i Ekenäs. Flykting till Sverige 1713–22. Vicepastor och 1737 kh i Karis. Död 1774.
s. 343 5082 Sillenius, Barthollus. p. 274 || Pvgd af prosten Ritz. Sockneadjunkt i Töfsala 1723. Död 1734.
s. 343 5073 Sirelius, Clem. Vib. p. 274 || Vib. 436: 15.11.1709. Krigsprest. Kh i Saarijärvi 1723. Död 1734.
s. 343 5088 Stockman, Joh. Ab. p. 275 || Stipendiat 1711–13.
s. 343 5069 Sundeliin, Joh. – Ob. 559: 1709; civis Brahepolitanus.
s. 343 5045 Tolstorp, Martin. Smol. p. 271 || Sm. 452: 11.7. Stipendiat 1709–13. Student i Lund 23.11.1714. Pvgd. Död kort derefter.
s. 343 5049 Vadstenius, Matth. Vib. p. 272 || Vib. 435: 7.10.1708.
s. 343 5083 Wallman, Gabr. Tav. p. 274 || Hans far i XL? Nämd i prot. 20.12.1711 vitne. Pvgd af prosten Ritz. Sockneadjunkt 1718 och kpl 1722 i Vambula, i Hvittis moderförsamling 1730. Tog afsked 1747. Död 1752.
s. 343 5093 Wegelius, Joh. – Sat. 482: Törfviensis, 23.7.1709. Hans far i XLI. Född 1693. Med föräldrarna flykting i Torneå och Sverige 1713. Pvgd 1720. Kpl i Enonteki 1721. Skolmästare i Torneå 1726. Kh i Uleåborg 1757. Död 1764. Skrifter, se Strandb. II, 195; Elmgr. I, 137.
s. 343 5095 Wendström, Johan. p. 275 || I prot. 10.2.1709 förvägras att bli student, emedan ej har betyg från skolan.
s. 343 5072 Wiidbom, Petr. Nic:i Raum. p. 273 || Sat. 478: Widbohm Birchalensis, 26.3. Sockneadjunkt under ofreden och 1722 kpl, samt 1733 kh i Kangasala. Död 1749. Minnesskrift öfver honom af C. Fr. Mollerus i Korpo, tr. 1749.
s. 344 5079 Wrigstadius, Joh. Nicolai Raum. p. 274 || Sat. 477: Euraensis, 26.3. Nämd i prot. 13.6.1712: att från Euraåminne och af våda ihjälskjutit en qvinna. Hans far p. 144.
s. 344 5084 Wulff, Barthollus. p. 274.
s. 344 Lue LXX.
Rectore Laur. Tammelin II 1709.
Studiosi inscripti 49. Pagg. 276–277.
Bor. 303–305; Ob. 561–572; Sat. 483–489; Sm. 455–458; Svg. 0; Vib. 440–446.
s. 344 4857 Alander, Olaus. – Bor. 304: 16.6.1710. Redan p. 255 i Index.
s. 344 4858 Alander, Christiernus. – Bor. 305: 16.6.1710. Redan p. 255 i Index.
s. 344 5102 Alopæus, Joh. [Magni] Vib. p. 276 || Vib. 440: 24.9.1709. Son af kpl i Jääskis Magn. Magni Alopæus († 1692) och bror till sist kh i Viborg Magn. Magni A. (p. 211). Respondens pro gradu 16.2.1710 (med ded. till sin farbror Arvid, p. 133, och sin slägting Joh. Samuelis, p. 248) u. Nesselius. Magister 15.2.1712. Konsist. notarie i S:t Mikel 1712. Död 1722? Redan p. 222.
s. 344 5125 Bars [Barse], Jacob. Vib. p. 277 || Vib. 443: Baers, 18.2.1710. Nämd i prot. 10.5.1712 jemte Martinius (p. 274). Kh i Rautalampi 1724. Död 1740. Trol. Bors i LXXIV.
s. 344 4970 Berg, Jac. – Student, gift 1711, blef länsman, lefde i Åbo 1720. (Carpelan I, 163)?
s. 344 U621 Cajanus, Andr. E. – Student i Upsala 12.10.1709. Jfr i LXVI.
s. 344 5115 Carelius, Johannes Aboens. p. 277 || Pvgd af prosten Ritz. Sockneadjunkt i Bierno 1716. Död 1723. Nämd i prot. 9.9.1712 att i sin mors gård begått öfverfall.
s. 344 4749 Chytræus, Dan. Aboens. p. 276 || Redan p. 248. Å nyo inskrifven efter återkomst från Upsala.
s. 344 5138 Dahlman, Henr. Aboensis. p. 277 || Bor. 303: Töfsalensis, 18.3. Nämd i prot. 12.9, 14.9.1710 att öfverfallit. Löjtnant.
s. 344 5127 Drysell, Henricus [Johannis?] p. 277 || Ob. 565: 12.3.1710. Kanslist vid kammarrevisionen. Sekreterare der 1736. Assessor i Åbo hofrätt 1737. Död 1738. Förtjenstfull jurid. författare. Skrift, se Åbo Hofr. Hist. p. 360; Elmgr. I, 125.

Siirry sivulle:
< edellinen   1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140   seuraava >