Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Hakutulos

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Hakutulokset: *V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95)

Hakuehdolla tietokannasta löytyi 8144 henkilöä. Olet sivulla 110 / 165.

< edellinen   1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160   seuraava >

Voit valita ruksaamalla ne tietueet, jotka haluat tulostaa tai tallentaa. Napsauttamalla henkilönumeroa voit lukea henkilön täydelliset tiedot.

Valitse tältä sivulta kaikki  |  Tyhjennä kaikki

s. 453 11806 Åkeson, Ericus Johannes Nylandus. p. 904 || Student 23.2.1804. Löjtnantsson från Illby vid Borgå. Född 3.9.1785. Gymnasist i Borgå 1798. Betyg 13.12.1805 till auskult. i Åbo hofr. (19.12). Extra notarie 1812. Just. rådman och rådsturättsnotarie i Borgå 1814. Vicehäradsh. 1817. Borgm. i Borgå 1820. Koll. assess. 1826. Häradsh. i Heinola doms. 1832. Död 25.11.1860.
s. 453 11777 Örn, Georg. Alexand. Viburg. p. 901 || Vib. 1333: 15.10.1803. Fadren magistratssekr. i Viborg. Född 9.4.1786. Gymnasist i Borgå 1802. Betyg 8.12.1803 till pvg (12.2.1804 i Viborg). Pastorsadj. i Björkö s. å. Tjenstgjorde sedan vid sv. församl. i Petersb. (1807–12), i Parikkala, F:hamn, Mola, Nykyrka, Kivineb. Kpl i Kuolemajärvi 1818, i Räisälä 1822. Död 6.2.1833.
s. 453 11792 Österblad, Jacob. Ostrobotn. p. 902 || Ob. 1663: 6.2.1804. Fadren skomakare. Född 11.2.1786 i Pyhäjoki. Stipendiat 1808–11. Respondens 9.12.1807 u. A. R. Hjelt (p. 761), 8.6.1810 pro gradu u. Hällström. Magister 6.7.1810; jubelmagister 1860. Betyg 16.1.1815. Underlöjtn. Informationsofficer vid topograf. kåren i Haapaniemi. Löjtnant 1817. Kapten vid kadettkåren i F:hamn 1830. Öfverstelöjtn. 1837. Klassinspektor vid kadettkåren s. å. Afsked med verkl. statsråds karakter 1847. Död 1862.
s. 453 Lue CLVI.
Rectore Gust. Gadolin 1804.
Studiosi inscripti 110. Pagg. 910–925.
Ab. 8–11; Bor. 884–889; Ob. 1670–1701; Sat. 1342–1352; Svg. II, 107–116; Tav. 49–62; Vib. 1368–1389.
s. 453 11838 Apolloff, Car. Jac. – Sat. 1346, se p. 906.
s. 453 11868 Appelberg, Joh. Anton. Satac. p. 910 || Sat. 1344: 10.10.1804, Björneb. Hans bror p. 821. Född 11.3.1789. Stipendiat 1806–11. Respondens 16.3.1808 (med ded. på sv. vers till sin mor, enkefru Maria Beata A.) samt pro gradu 22.6.1810 u. J. Fr. Wallenius. Magister 6.7.1810. Död 6.5.1830, gml 41, 2, 6.
s. 453 11920 Arenius, Gabr. Ostrob. p. 917 || Ob. 1688: 15.2.1805 [9.2]. Son af regem. skrifv. vid Österb. infant. reg. fältkamrer Gerh. A. († 1827). Född 29.11.1783 (1785?). Betyg 13.6.1811 till auskult. i Vasa hofr. Landskanslist i Vasa.
s. 454 11921 Arenius, Israel Ostrob. p. 918 || Ob. 1689: 15.2.1805 [9.2]. Föregåendes bror. Född 3.9.1784 (1787?). Betyg 13.6.1811 till auskult. i Vasa hofr. Munsterskrifvare. Länsman i Ilmola.
s. 454 11886 Aulander, Sv. Andr. Sviog. [Sm.]. p. 912 || Svg. II, 111: 29.9.1804. Fadren jordbrukare. Född 26.3.1782 i Alsheda. Gymnasist i Vexiö. Betyg 16.5.1807 till hemorten. „Prest i Vexiö stift“.
s. 454 11916 Belitz, Otto Ern[est] Vib. p. 917 || Vib. 1377: 9.2.1805. Fadren expedit. fogde i Laukas. Född 13.10.1783. Teolog.
s. 454 11898 Berg, Bern. Joh. Tavast. p. 914 || Tav. 50: 5.12.1804. Son af fänr. Joh. B. Född 4.12.1789. Öfverstelöjtn. i sv. tjenst.
s. 454 11928 Bergstadius, Joh. Reginald. Tavast. p. 918 || Tav. 55: 18.2.1805. Hans far p. 516. Född 29.9.1788. Betyg 16.12.1809 till auskult. i Åbo hofr. Död obefordrad 10.7.1821 i Pälkäne.
s. 454 11937 Bladh, Joh. Guil. Ostrob. p. 920 || Ob. 1695: 4.3.1805. Hans far (P. J.) p. 485. Född 22.4.1788. Extra kammarskr. vid sv. flottans tygkontor i Sth 1808; ordinarie 1809. Afsked 1812. T. f. ordningsman i Kaskö. Rådman der 1817. T. f. postmäst. der s. å.; ordinarie 1822. Postinsp. i Vasa 1841.
s. 454 11938 Bladh, Car. Edv. Ostrob. p. 920 || Ob. 1696: 4.3.1805. Föregåendes bror. Född 14.3.1790. Betyg 15.12.1810 till auskult. i Vasa hofr. Svensk konsul i Rio Janeiro. Skrifter (om Chili och Montevideo), se Elmgr. II, 47.
s. 454 11905 Broman, Henr. Joh. Borealis. p. 915 || Bor. 885: 13.12.1804 [12.12]. Fadren handl. Född 24.11.1787. Stipendiat 1810–12, ofta absens. Respondens 9.12.1812 u. Lindemarck. Lemnade studierna. Död 3.3.1838 i Raumo.
s. 454 11971 Bröker [äfv. Bröcker], Joh. Austr. p. 924 || Student 13.6.1805. Fadren väckare. Född 13.4.1780. Stipendiat 1805–07. Betyg 4.6.1807 till pvg. Pastorsadj. i S:t Marie s. å. Kpl i Nådendal 1809, i Piikkis 1815. Död 1819. Hans bror p. 706?
s. 454 11915 Calamnius, Frider. Ostrob. p. 917 || Ob. 1684: 5.2.1805 [4.2]. Hans far p. 504. Född 13.2.1787. Betyg 11.6.1807 till auskult. i Åbo hofr. Kort derpå i Vasa. Vicehäradsh. 1812. Kämnerspræses i Uleåborg 1814. Borgm. i Nykarleby 1819. Häradsh. i Kajana doms. 1835. Död 24.6.1840 i Paldamo.
s. 454 11947 Dahlbeck, Petr. [Gerhard.] Sviog. [Stockh.]. p. 921 || Svg. 115: 23.3.1805, i nat. 15.6. Son af öfvertullinsp. i Åbo, sist kamreraren vid kartasigillata kontoret i H:fors, assess. Gerh. D. († 1831 i Nådendal). Född 25.7.1791 i Sth. E. o. kammarskr. vid tullkammaren i Åbo 1806. Betyg 24.3.1810 att söka befordr. i reger. konseljen; 25.2.1811 till befordr. i Sverige. Auskult. i tulldir. i Åbo 1816. E. o. kammarskr. i senaten 1817. Tullförvaltare i Brahestad 1820, i Björneborg 1828. Död 184X.
s. 454 11883 Dahn, Ern. Frid. Ostrob. p. 912 || Ob. 1674: 3.10.1804 [25.9]. Fadren lm. Född 1.9.1788. Betyg 1.10.1811 till ngn befordran.
s. 454 11957 Dickman, Joh. Tavast. p. 922 || Tav. 60: 25.5.1805. Hans far p. 512. Född 20.4.1786 (23.3?) i Kimito. Betyg 22.2.1808 till auskult. i Åbo hofr. (1.6). Extra notarie 1810. Kopist i reger. konseljens just. dep. 1814. Kanslist. Protokollsekr. 1820. Assessor i Åbo hofr. 1826. Död 31.12.1831 i Åbo.
s. 455 11880 Ekblad, Car. Joh. Ostrob. p. 912 || Ob. 1671: 3.10.1804. Född 13.1.1788.
s. 455 11876 Europæus, Car. Jos. Vib. p. 911 || Vib. 1371: 14.8.1804. Hans far (Joh. Ad.) p. 505. Född 9.11.1788 (16.12.1789?). Gymnasist i Borgå 1803. Pvgd 21.2.1806 till pastorsadj. i Kronoborg. Tjenstgjorde derefter i Lempala (1809), Ruokolax (1810), Parikkala (1813). Kpl i Kronoborg 1815. Afsatt för fylleri 1839. Död 9.7 s. å.
s. 455 11932 Fabritius, Abrah. Vib. p. 919 || Vib. 1380: 27.2.1805 [1.3]. Hans far (Abr.) p. 468. Född 17.12.1786. Gymnasist i Borgå 1800. Stipendiat 1810, 1811. Respondens 5.12.1809 u. Franzén, 5.7.1810 pro gradu u. J. Fr. Wallenius. Magister 6.7.1810; jubelmag. 1860. Betyg 3.3.1812 till befordr. i Sverige. E. o. kanslist i krigsexped. af konungens kansli 17.4 s. å. Förste exped. sekr. vid krigsexpeditionen 1833. Afsked 1842. Öfverflyttade till Finland 1843. Död 1873.
s. 455 11896 Fagerström, Ant. Er. Ostrob. p. 914 || Ob. 1678: 10.11.1804 [8.11]. Hans far p. 499. Född 27.1.1786 (26.1?). Stipendiat 1809, 1809. Betyg 17.6.1800 till auskult. i Åbo hofr. (19.6).; i Vasa hofr. 1810. Vicehäradsh. 1815. Kanslist. Extra fiskal. Notarie. Protonotarie 1822. Assessor 1823. Hofrättsråd 1837. Transp. till Viborgs hofr. 1839. Död
s. 455 11891 Fellman, Jesajas Ostrob. p. 913 || Ob. 1676: 9.10.1804. Hans far (Nic.) p. 462, bror p. 823. Född 12.12.1781 (4.12.1780?). Död 22.6.1810.
s. 455 11954 Finonius, Joh. Bor. p. 922 || Bor. 888: 20.4.1805. Fadren stadsfiskal i Raumo. Född 12.12.1783. Död som student 1808?
s. 455 11966 Forssbom, Pet. Austr. p. 923 || Student 3.6.1805. Bondeson. Född 22.5.1783. Privatist. Död som student 24.4.1809 i Åbo 26-årig.
s. 455 11869 Forsell, Andr. Satac. p. 910 || Sat. 1345: 10.10.1804 [23.6], Hvittis. Född 5.11.1780. Betyg 27.5.1806 till pvg. Kaplansadj. i Vörå s. å. E. o. bataljonspred. vid Nyl. inf. under kriget 1808. Kpl i Nedertorneå 1814. Död 1819.
s. 455 11935 Forssman [Forsman], Joh. Wilh. [sedan William] Ostrob. p. 920 || Ob. 1692: 4.3.1805. Son af ordningsm. i Kaskö Vilh. F. († 1815). Född 20.10.1788. Stipendiat 1805–08. Auskult. i Vasa hofr. 12.4.1808. Vicehäradsh. 1811. Kanslist. Extra fiskal. Notarie. Viceadvokatfiskal 1820. Häradsh. i Idensalmi doms. 1822, i Karelens nedre doms. 1827. Lagmans tit. 1834. Ledamot i senatens just. dep. 1834. Statsråd 1844. Verkl. statsråd 1855. President i Vasa hofr. 1856. Adlad s. å. Afsked 1862. Död 4.2.1783 i H:fors.
s. 455 11964 Friberg, Er. Joh. Austr. p. 923 || Student 1.6.1805 [14.6]. Torpareson från Halikko. Född 4.10.1782. Privatist. Stipendiat 1806–08. Betyg 13.6.1808 till pvg (15.6). Nådårspred. i Kiikala 1809–12. Koralis i Åbo 1816. Tillika spinnhuspred. der. Kh i Pälkäne 1827, i Tavastkyro 1832. Död 1841.
s. 455 11892 Frosterus, Car. Gust. Ostrobotn. p. 913 || Ob. 1677: 27.10.1804 [26.10]. Hans far p. 483. Född 12.2.1778 (22.2?). Betyg 15.6.1806 till auskult. i Vasa hofr. Rådsturättsnotarie i Åbo. Expeditionsmunsterskr. vid Björneb. reg. Död 11.4.1815 å Lindula rusth. i Vambula, i sitt 38 åldersår.
s. 456 11929 Frosterus, Gust. Fredr. Ostrob. p. 919 || Ob. 1691: 23.2.1805. Hans far (Abr.) p. 480, bröder p. 722, 754, 769. Född 25.2.1785. Respondens 13.4.1808 u. Gabr. Isr. Hartman. Kandidat. Död 29.7.1808 på Königstedt vid H:fors, i sitt 23 åldersår.
s. 456 11939 Garvolius, Car. Chr. Ostrob. p. 920 || Ob. 1698: 9.3.1805. Hans bror p. 900. Född 15.9.1783 (30.8.1782?). Lm auskult. 1805. Vice lm 1814. Kommiss. lm 29.8.1820. Död 15.10.1821.
s. 456 11894 Gestrin, Davides Ross. Vib. p. 914 || Vib. 1374: 3.11.1804 [1.11]. Hans far p. 496. Född 23.4.1783. Gymnasist i Borgå 1802. Betyg 15.10.1805 till pvg på hemorten. Blef kronolänsman.
s. 456 11895 Gestrin, Jonathan Ross. Vib. p. 914 || Vib. 1375: 3.11.1804 [1.11]. Föregåendes bror. Född 8.1.1786 (8.12?). Gymnasist i Borgå 1802. Betyg 15.10.1805 till pvg på hemorten (18.2.1806). Pastorsadj. i Kymmene s. å. Derefter dels adjunkt, dels interimspred. i Savitaipale, Vederlax, Luumäki, Björkö, Jääskis, Sakkula. Död 1829.
s. 456 11940 Grönberg, Matth. Satac. p. 920 || Sat. 1351: 16.3.1805 [12.3], Kivikirkoens. [= Messuby]. Skräddareson från Sahalax? Född 30.3.1780. Skolgången i T:hus. Betyg 5.6.1810 till pvg (10.6). Sockneadj. i Sahalax 1816. Kpl i Tyrvändö 1817. Död 1828.
s. 456 11969 Gustavson, Joh. Henr. Tavast. p. 924 || Tav. 62: 7.6.1805. Son af kapt. Fr. G. i Nastola. Född 4.1.1781. Gymnasist i Borgå 1801. Betyg 13.9.1805 till pvg (10.1.1806). Domkyrkoadj. i Borgå s. å. D:o i Helsingfors s. å. Predikant vid tyska och sv. församl. på Sveaborg 1809. Fånghuspred. der 1816. Kh i F:hamn 1818. Död 24.10.1831.
s. 456 11958 Gyllenberg, Gust. Nic. Tavast. p. 922 || Tav. 61: 20.5.1805. Fadren: Aron G. Född 1782.
s. 456 11942 Gååsman, Andr. Frider. Tavast. p. 920 || Tav. 57: 13.3.1805. Son af sergeanten Arv. G. i Sysmä. Född 16.3.1784. Gymnasist i Borgå 1799, afgångebetyg 14.6.1804 med uppgifven afsigt att bli jurist.
s. 456 11967 Haartman, Car. Dan. Ab. p. 923 || Ab. 11: 5.6.1805 [4.6]. Hans bror p. 902. Född 5.5.1792. Student jemte sin bror i Upsala 27.9.1806. Återkom efter 1 år. Å nyo stud. i Upsala 1809–10 på sommaren. Respondens der 1811 u. Thunberg. Filos. kand. i Åbo 1813. Respondens 9.1815 pro gradu u. Joh. Gadolin. Magister 13.10.1815; jubelmag. 1869. Medic. kand. 1814, licent. 1816. Disp. för medic. grad (sjelf auktor) 15.3.1817 u. Törngren. Medic. d:r 4.11.1817. Tjenstgjorde som ordinator vid Abuchoffska sjukhuset i Petersb. 1815. Besökte England, Skottland, Frankrike, Tyskland, Danmark och Sverige 1815–16. Stadsfysiker och lasarettsläkare i Åbo 1817. Disp. 27.5.1818 för adjunkturen i kirurgin och obstetriken, hvartill utn. 1.8 s. å. Kurator för Åbo nation 1819–25. Professors tit. 1830. Professor i kirurgin och barnförlossningskonsten 1833. Generaldirektör för medicinalverket, t. f. 1833, ordinarie 1836. Afsked från professuren 1838. Statsråd 1842. Afsked från gen. direkt. embetet 1855. Död 15.8.1877 på sin egendom Radelmaa vid Åbo. Ledamot i flere lärda sällsk. (se hans biogr. i progr. till mag. promot. 1869). Skrifter, se Elmgr. II, 57. 121; Renvall.
s. 457 11919 Hammarström, Mart. Ostrob. p. 917 || Ob. 1687: 15.2.1805 [9.2]. Son af tenngjutaren i Vasa Mart. H. Född 10.11.1786. Stipendiat, Vahlsk 1805–06. Betyg 13.6.1806 till auskult. i Vasa hofr. (20.6). Extra kanslist 1807, ordinarie 1811. Extra fiskal. Notarie. Viceadvokatfiskal. Sekreterare 1818. Assessor 1819. Hofrättsråd 1831. Död 11.1.1832.
s. 457 11934 Hartman, Jac. Chr. Ostrob. p. 919 || Ob. 1697: 4.3.1805. Född 17.2.1788. Handl. i Vasa.
s. 457 11884 Hasselblatt. Maur. Wilh. Ostrob. p. 912 || Ob. 1675: 3.10.1804. Rådmansson. Född 11.1.1786. Borgm. i Kristinestad?
s. 457 11890 Hellzén, Gust. Mart. Sveog. [Angerm.]. p. 913 || Svg. II, 110: 15.12.1804. Hans bror p. 868. Född 10.1784. Gymnasist i Hernösand.
s. 457 11917 Herpman, Geo. Lud. Ostrob. p. 917 || Ob. 1685: 15.2.1805. Hans bror p. 872? Född 25.1.1797. Landsfiskal i Nykarleby.
s. 457 11933 Hjertman, Andr. Jac. Ostrob. p. 919 || Ob. 1694: 4.3.1805. Son af krigskommiss. och tullförv. först i Brahestad, sedan i G. Karleby Christoff. H. Född 1.3.1788. Stipendiat 1810–12. Respondens 1811 u. C. J. Tengström, 26.10.1816 för medic. grad u. Törngren. Medic. licent. 1816; d:r 4.11.1817. Provinsialläkare o. stadskirurg i Brahestad 1817. Tillika t. f. prov. läkare i Kajana 1820–23. Död 19.9.1833 (9.9?).
s. 457 11911 Hinders, J. Lager, Jos. Ostrob. p. 916 || Ob. 1680: 5.2.1805 (Hinders). Bondeson. Född 29.12.1786.
s. 457 11902 Holmberg, Henr. Joh. Australis. p. 915 || Student 12.12.1804. Fadren inspektor på Sjählö. Född 1784 (1787?). Privatist. Betyg 26.6.1809 till pvg. Kpl i Kökar 1816. Kh vid finska församl. i Reval 1821. Död 1840.
s. 457 11956 Holmlin, Jon. Sviog. [Suderm.]. p. 922 || Svg. II, 113: 13.5.1805, i Upsala 5.1803. Fadren jordbrukare. Född 5.10.1783 i Vansö. Gymnasist i Strengnäs. Respondens 11.6.1806 u. P. A. Hellzén (p. 865), 27.5.1807 pro gradu u. J. Fr. Wallenius. Betyg s. d. till pvg i Strengnäs stift. Kh i Thorshälla 1822.
s. 457 11878 Hornborg, Joh. Christ. Vib. p. 911 || Vib. 1372: 17.9.1804. Son af kh i Sordavala Krist. H. († 1802). Född 6.1785 (4.1785, 28.4.1783?). Gymnasist i Borgå 1803. Betyg 4.12.1804 till hemorten. Pvgd i Viborg 8.6.1805. Kpl i Kronoborg 1807. Kh i Valkeala 1808. Död 8.2.1864.

Siirry sivulle:
< edellinen   1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160   seuraava >