Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Hakutulos

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Hakutulokset: *HYK ms., Häm. osak. matr.

Hakuehdolla tietokannasta löytyi 648 henkilöä. Olet sivulla 12 / 14.

< edellinen   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14   seuraava >

Voit valita ruksaamalla ne tietueet, jotka haluat tulostaa tai tallentaa. Napsauttamalla henkilönumeroa voit lukea henkilön täydelliset tiedot.

Valitse tältä sivulta kaikki  |  Tyhjennä kaikki

549 16171 [1844] ‹–› Victor Mortimer, son till Kapten Gustaf Adolf Gadding, född i Sysmä Socken den 2 Maij 1825, har vid Student-examen den 15 Februarii 1844 erhållit vitsordet Laudatur, grundadt på Tjugu Två Bifallsröster. | Närv. H.T. 1844. | V.T. 1845. | H.T. 1845. | V.T. 1846. | H.T. 1849. | Skrifprof pro Gradu Philos. 184‹–›.
550 16166 [1844] ‹–› Tobias Tranholm, son till Bonden Dawid Simonsson, född i Ithis Socken den 30:de Augusti 1819, har vid Student examen den 13:de Februarii erhållit vitsordet approbatur cum laude, grundadt på fjorton Bifallsröster. | Fadren, David Simonsson, Torpare. | Närv. V.T. 1845. | H.T. 1845 | V.T. 1846. | H.T. 1846. | V.T. 1847. | H.T. 1849. | Seminarii examen d. 7 Dec. 1847. | Skrifprof pro Exercitio d. 10. Dec. 1849. | Afdelnings Betyg d. 23. Jan 1850. Vitsord. Flit. 2 kl. Uppf. 1. kl. | Genast återkommen till afdelningen. | Afled den 2. April 1851. efter längre tids sjuklighet, på Universitetets Clinicum.
551 16175 [1844] Juni d: 8. Gustaf Fredrik Canth, född den 20. Mars 1825. har vid Student Examen den 7 Juni erhållit vitsordet Approbatur cum laude, grundadt på 18. Bifallsröster. | Närv. H.T. 1844. | V.T. 1845. | Fadren Kapellan i Pelkäne. | I Ryska Examen d. 5 December 1844 erhållit vitsordet: ganska nöjaktiga. Uttagit d. 6 Dec. samma år afdelningsbetyg med vitsord af berömlig flit och ett i alla afseenden hedrande och berömvärdt uppförande. | Afd. bet. med samma vitsord som förut i Mai 1845. | Afreste till Moskwa i början af höstterminen 1845. | Afd. Bet. 19 October 1847. Vitsord ss. sista gången förut. | ‹Sanat Rysk Språklärare on yliviivattu ja niiden päälle on kirjoitattu T. f. Lärare i Historien vid Cadet-Corpsen.› i Fredrikshamn. | Rysk Språklärare vid Högre Elementar Skolan i Kuopio den 1. Maj 1849. | ‹Lyijykynämerkintä: Rysk Lektor vid Gymnasium i T:hus. + 1877.›
552 16172 [1844] Iwar Gylling, född i Tavastehus den 5 November 1826, har vid Student Examen den 5 Junii 1844 erhållit Vitsordet Approbatur cum laude, grundadt på 19 Bifallsröster. | Fadren, Kapten och Kronofogde. | Närv. H.T. 1844. | V.T. 1845 | H.T. 1845. | V.T. 1847. | H.T. 1847. | Uttog Betyg i Juni 1848. | Domare Examen Juni 1848. | Större Kameral examen d. 14. Dec. 1849.
553 16184 [1844] Junii 15. Enoch Hjalmar Furuhjelm född 3. October 1823 har vid Student examen den 10 Junii erhållit vitsordet Aprobatur grundadt på 12 Bifallsröster. | Närv. H.T. 1844. | V.T. 1845. | H.T. 1845. | V.T. 1846. | H.T. 1846. | V.T. 1847. | Fadren, Otto Vilhelm Furuhjelm, Hofråd. | Afd. Bet. d. 4 Juni 1844. Berömlig flit. Hedrande o. Berömvärdt uppförande. | Afreste i början af hösten 1847. med publikt understöd till Freiberg att studera Bergsvetenskapen. | Återkom ifrån Bergsakademien i Freiberg i Maj 1850.
554 16191 [1844] Juni 13. Adolf Fredrik Wasenius, född i Helsingfors den 16 Januari 1829, har vid Student Examen den 13 Juni 1844 erhållit Vitts Ordet Laudatur, grundadt på 21 Bifallsröster. | Fadren G. T. Wasenius, Handlande i Helsingfors. | Närv. H.T. 1844. | Afd. Betyg i Juni 1845. vitsorden: Berömligt flit och i alla afseenden hedrande och berömvärdt uppförande. | Rest utomlands för att inhemta kunskaper nödige för handel.
555 16195 [1844] Oct. 10. Olof Frithiof Holmberg, född i Helsingfors den 2 Junii 1828, har vid Student Examen den 18 Juni 1844 erhållit Vitts ordet Laudatur, grundadt på 23 Bifallsröster. | Närv. H.T. 1844. | V.T. 1845. | H.T. 1845. | V.T. 1846. | V.T. 1847. | H.T. 1847. | Fadren Henrik Olof Holmberg, Kamrerare i General Tull-Directionen. | Domare examen d. 10 Dec. 1847. | Afd. Bet. d. 11 Dec. 1847. Uppf. Hedrande o. Berömvärdt. Flit Berömlig | Kammarskrifvare uti General Tull-Direktion
556 16186 [1844] Oct: 10. Carl August Krook, född i Tavastehus stad den 17 Augusti 1826 har vid Student-Examen den 10 Juni 1844 erhållit vitsordet Laudatur grundadt på 22 bifallsröster. | Fadren, Lagman. | Närv. H.T. 1844. | V.T. 1845. | H.T. 1845. | V.T. 1846. | H.T. 1846. | V.T. 1847. | H.T. 1847. | H.T. 1849. | Aflagt Skrifprof pro Gradu den 10. Dec. 1849. | Philosophiae Candidat den 4. Februari 1851.
557 16227 [1844] Octob. 10. Johan Porthén, född i Tammela socken den 19. November 1822. har vid Student examen den 9. octob. 1844. erhållit vittsordet Laudatur grundadt på 25. Bifallsröster. | Fadren, Bonde i Portas by i Tammela | Närv. H.T. 1844. | V.T. 1845. | H.T. 1845. | Afd. Betyg den 29 November 1845. Vitsord: Utmärkt berömlig flit Hedrande och Berömvärdt uppförande | Prest i Åbo Stift
558 16218 [1844] Oct. 14. Johan Fredrik Mannström, född i Urdiala Socken den 21 Februarii 1821. har vid Student-Examen den 22 Junii erhållit vitsordet Laudatur grundadt på 26 bifallsröster. | Fadren Prest i Loppis. | Närv. H.T. 1844. | V.T. 1845 | H.T. 1845. | Seminarii examen 1845. | Afd. Betyg d. 29 November 1845. Vitsorden Utmärkt Berömlig flit, Hedrande och Berömvärdt uppförande. | Prest i Åbo Stift
559 16233 [1844] Oct 24 Carl Eric Leonard Löfgrén född i Orimattila Socken den 13 Junii 1823 har vid Student-Examen den 12 October erhållit vitsordet Approbatur cum laude grundadt på 20 bifallsröster. | Fadren Kronolänsman i Orimattila. | Dimitterad ifrån Borgå Gymnasium. | Närv. H.T. 1844. | V.T. 1845 | H.T. 1845. | V.T. 1846. | H.T. 1846. | V.T. 1847. | H.T. 1847. | H.T. 1849. | Afdelnings Betyg den 30 Aug. 1850. | Vitsord, Uppför. 1 kl. Flit 3 klassen. | Afrest med publikt understöd till Ryssland år 1850.
560 16245 [1844] Dec: 17. Oscar Victor Kyrklund född i Tavastehus stad den 22 Januarii 1828 har vid Student examen den 16 December erhållit vitsordet Approbatur cum laude grundadt på 19 bifallsröster. | Närv. V.T. 1845. | ‹H.T. 1845. on yliviivattu.› | V.T. 1846 | H.T. 1846. | V.T. 1847. | H.T. 1847. | H.T. 1849. | Fadren Johan Kyrklund. Stads Cassör och Rådman i Tavastehus. | Undergått Domare examen den 8. December 1851. Undfått Afdelningsbetyg den 10. Dec. 1851. med vitsord af Berömlig flit samt hedrande och berömvärdt uppförande.
561 16246 [1844] Dec: 17. Julius Henrik Lind född i Lampis den 29. September 1819. har vid Student examen den 16. December erhållit vitsordet Approbatur cum laude grundadt på 14. bifallsröster. | Fadren, Major. | Närv V.T. 1845. | V.T. 1846. | V.T. 1847. | Afd. Bet. d. 19 Maji 1847. Vitsord Flit 2 Kl. Uppförande 1 Kl. | Prest i Borgå Stift
562 16209 [1845] Februarii 3. Erik Selin född i Tyrvändö Kapell den 9. November 1825. har vid Student examen den 19. Junii erhållit vitsordet Approbatur grundadt på 11. bifallsröster. | Fadren, Borgare i Tavastehus. | Närv. V.T. 1845 | V.T. 1846. | V.T. 1847 | H.T. 1847. | H.T. 1849. | Afd. Betyg d. 15 Juni 1850. Flit 2 kl. Upp. 1 kl. | Kameral Examen d. 14. Juni 1850. | Domare examen den 27. Maji 1852.
563 16248 [1845] Februarii 8. Ernst Johan Gustaf Gestrin född i Assickala Socken den 6 Junii 1824 har vid Student examen den 7 Februarii erhållit vitsordet approbatur grundat på 10 bifalls röster. | Fadren, Löjtnant. | Närv. V.T. 1845 | V.T. 1846. | H.T. 1846. | V.T. 1847. | Uttog betyg den 20. Mars 1849. med vittsord af nöjaktig flit samt ett i alla afseenden hedrande och berömvärdt uppförande. Landtmäteri Auscultant.
564 16259 [1845] Junii 10. Frans Sjöström född i Åbo den 29 Julii 1828 har vid Student examen den 9 Junii erhållit vitsordet Laudatur grundadt på 21 bifallsröster. | Fadren, Axel Gabriel Sjöström, Professor i Grek. Litteraturen vid Helsingfors Universitet. | Närv. H.T. 1845. | V.T. 1846 | H.T. 1846. | V.T. 1849. | Afdelningsbetyg den 10 Maj 1850. Uppför. 2 kl. Flit 3 klassen. | Underofficer vid Lifgardes F. Skarp. Bataillon 1850 i Maj.
565 16282 [1845] September 20. Birger Stephan Longström, född i Tavastehus den 26. December 1824. har vid Student examen den 21. Junii erhållit vitsordet Laudatur, grundadt på 23. bifallsröster. | Fadren Henric Longström, Rector Scholae i T:hus. | Närv. H.T. 1845. | V.T. 1846. | V.T. 1847. | H.T. 1847. | H.T. 1849. | Phil. Cand. Examen den 10 Maj 1850.
566 16278 [1845] Oktober 9. Johan Oskar Bergroth född i Pelkäne den 30. April 1823; har vid Student examen den 21. Junii erhållit vitsordet Laudatur, grundadt på 26. bifallsröster. Fadren, Nils Aron Bergroth, Kyrkoherde i Sahalax död 1833. | Närv. H.T. 1845. | V.T. 1846. | H.T. 1846. | Erhöll i Seminarii Examen ‹–› Junii 1846. Laudatur med 11 röster. | Afd. Betyg i Dec. 1846 med vitsord af Utmärkt berömlig flit samt Hedrande o. Berömvärdt uppförande. | Prest i Åbo Stift.
567 16296 [1845] October 9. ‹Päiväys on sittemmin varustettu kysymysmerkillä ja kuukauden päälle on kirjoitettu November.› Isak Alexis Wallenius född i Nurmijärvi den 12. Junii 1826.; har vid Student examen den 12.‹!› October erhållit vitsordet Laudatur, grundadt på 26. bifalls röster. | Fadren, Prosten och Kyrkoherden i Laukkas Carl Is. Wallenius. | Närv. H.T. 1845. | V.T. 1846. | H.T. 1846. | H.T. 1847. | V.T. 1847. | Seminarii examen d. 7 Dec. 1847. | Prest examen i Borgå vitsordet Laudatur 1849.
568 16315 [1845] December 11 Carl Emanuel Nystedt född i Tavastehus den 20 Januarii 1825 har vid Student examen den 9 December erhållit vitsordet approbatur cum laude grundadt på 20 bifallsröster. | Fadren Färgare i Tavastehus | Närv. V.T. 1846 | H.T. 1846. | V.T. 1847. | H.T. 1847. | V.T. 1849. | Undergått Större Kameral-Examen den 13. Junii 1851. Undfått Afdelningsbetyg s. dag, med vitsord af Uppf. i 1:a och flit i 2:a Kl.
569 16328 [1846] Februari 6. Carl Fredric von Pfaler född i Pelkäne Socken den 2 November 1827. har vid Student examen ‹–› December 1845. erhållit vitsordet approbatur cum laude grundadt på 14. bifallsröster. | Fadren, Kapten. | Närv. V.T. 1846. | H.T. 1846. | H.T. 1847. | H.T. 1849. | Undergått Större Kameral Examen d. 17. Junii 1852. Undfått Afdelningsbetyg d: ‹–› Junii 1852. med vitsord af Berömlig Flit. samt hedrande och berömvärdt uppförande. | ‹Lyijykynämerkintä: död 24 November 1889!›
570 16332 [1846] Februarii 13. Carl Ekman född i Jämsä den 21. Martii 1815. har vid Student examen den 13. December 1845. erhållit vittsordet approbatur, grundadt på 10. bifallsröster. | Fadren Bonde, Hemmansägare i Jämsä. | Närv. V.T. 1846. | H.T. 1846. | V.T. 1847. | H.T. 1847. | Seminarii examen d. 7 Dec. 1847. | Afd. Bet. d. 8 Febr. 1848. Nöjaktig flit Hedrande o. Berömvärdt uppförande. | Prest i Borgå Stift
571 16336 [1846] Februarii 24. Johan Henric Wahlroos född i Tavastehus den 23 April 1824 har vid Student examen den 14‹!› Februarii 1846 erhållit vitsordet Aprobatur cum laude grundadt på 18 bifallsröster. | Fadren J: I: Wahlroos, Handlande i Tavastehus, död 1847. | Närv. H.T. 1846. | V.T. 1847. | H.T. 1849. | Undergått Logices-examen Wår-Termin 1847, Philos: Landtmäteri examen Höst-Termin 1847. | Afdelningsbetyg den 18. December 1849.
572 16314 [1846] Mars 3 Carl Axel von Pfaler, född i Heinola den 5. Januarii 1826, har vid Student-Examen den 9. December 1845. erhållit vitsordet Approbatur cum Laude, grundadt på 20. bifallsröster. | Fadren: Häradsskrifvaren i Heinola Härad, v: Auditeuren Robert Ulrick von Pfaler. död år 1847. | Närv. H.T. 1846. | V.T. 1847. | Seminarii-Examen d. 10. Dec. 1846. | Afd. Bet. d. 19 Mai 1847. Vitsord: flit Berömlig Uppförande Hedrande o. Berömvärdt | Lärare vid Lägre Elementarskolan i Helsingfors i April 1848. | Philosophiae Candidat examen d. 14. Dec. 1849 med 10. röster. | Återintagen i Afdelningen den 18 Febr. 1850. | Promov. Phil. Mag. d. 19 Juni 1850.
573 16358 [1846] September. 23. Jeremias Laurinus, född i Kärkölä Kapell den 20. Februarii 1814, har vid Student Examen den 11. Juni 1846. erhållit vitsordet approbatur grundadt på 11. bifalls röster. | Fadren, Bonde, Hemmansägare. | Närv. H.T. 1846. | V.T. 1847. | H.T. 1847. | Seminarii examen d. 7 Dec. 1847. | Afd. Bet. d. 13 Dec. 1847. Uppf. Hedrande o. Berömvärdt Flit ‹Sana Berömlig on yliviivattu.› Nöjaktig | Prest i Borgå Stift.
574 16353 [1846] Sept: 28: Joseph. Frans Oscar Idestam, född i Helsingfors stad den 11:te September 1828. har vid Student Examen den 11:te Junii 1846 erhållit vitsordet Laudatur grundadt på 23 bifallsröster | Fadren Bergmästaren i Finland Gustaf Idestam. | Närv. H.T. 1846. | V.T. 1847 | H.T. 1847. | – H.T. 1849. | AfdelningsBetyg d. 23. Jan. 1850. Vitsord: Flit 3 kl. Uppf. 1 Kl. | Undergick Domare examen den 6. Junii 1851. Undfick Afdelningsbetyg den 7. Junii 1851. med vitsord af berömlig flit, samt hedrande och berömvärdt uppförande.
575 16366 [1846] Sept 28. Carl Oscar Wallenius, född i Helsingfors stad den 10. Mars 1829, har vid Student-examen den 13 Junii 1846 erhållit vitsordet approbatur, grundadt på 11 bifallsröster | Fadren, Assessor. | Närv. H.T. 1846. | V.T. 1849. H.T. | Återintagen den 9. Januari 1849. | S. å. afrest till Amerika.
576 16363 [1846] Sept: 28. Alexander Eugène Wallenius, född i Helsingfors stad den 17 December 1830, har vid studentexamen den 13 Juni 1846. erhållit vitsordet approbatur, grundadt på 13. bifallsröster. | Broder till föregående. | Närv. H.T. 1846. | V.T. 1847. | H.T. 1847. | V.T. 1848 | H.T. 1848. | V.T. 1849. | H. 1849.
577 16401 [1846] Octob: 14 Erik Wolmar Streng, född i Luhango kapell den 4 Maji 1826, har vid studentexamen den 10 October 1846 erhållit vitsordet approbatur cum laude, grundadt på 19 bifallsröster. | Fadren, Provisor. | Närv. H.T. 1846. | V.T. 1847. | H.T. 1847. | Seminarii examen 7 Dec. 1847. | Afd. Bet. d. 8 Febr. 1848. Vitsord: Berömlig flit Hedrande o. Berömvärdt uppf. | Prest i Borgå Stift
578 16402 [1846] October 14. Fredrik Johan Grönholm, född i Jämsä Socken den 4 Juli 1824. har vid Student examen den 10 October 1846. erhållit vitsordet approbatur cum laude, grundadt på 18. bifallsröster. | Fadren, Kronolänsman i Jämsä socken. | Närv. H.T. 1846. | V.T. 1847. | H.T. 1847. | Seminarii examen d. 7 Dec. 1847. Afd. Bet. d. 8 Febr. 1848. Uppf. Hedrande o. Berömvärdt Flit Berömlig | Prest i Borgå Stift
579 16403 [1846] October 14. Johan Perenius, född i Hollola Socken den 3 Decemb. 1821. har vid studentexamen den 10 Octob. 1846 erhållit vitsordet approbatur cum laude, grundadt på 17 bifallsröster. | Fadren, Smed. | Närv. H.T. 1846. | V.T. 1847 | H.T. 1847 | Seminarii Examen 1847 Vårtermin. | Afd. Betyg d. 11 Dec. 1847. Uppf. Hedrande o. Berömvärdt Flit Berömlig | Prest i Borgå Stift. | ‹Lyijykynämerkintä: Kaplan i Tuulois, Kyrkoherde i Petäjävesi.›
580 16413 [1846] Octb: 14 Carl Emil Rancken född den 26 Februari 1828 i Mietois kapell, har vid studentexamen den 13 October 1846 erhållit vitsordet approbatur cum laude grundadt på 14 bifalls röster. | Fadren, Engelbr. Rancken, Kapellan i Mietois. | Närv. H.T. 1846. | V.T. 1847. | H.T. 1847. | H. 1849. | Filosofisk Landtmäteri Examen i Maj 1850. | Juridisk d:o d:o d. 27. Mars 1851. | Undfått Afdelningsbetyg den 29. April 1851, med vitsord för Uppf:de i 1:a Kl. och Flit i 2:dra Kl. | d:o d:o för att skiljas, den 18. Febr. 1852. med lika vitsord.
581 16350 [1846] Oct: 14. Ivar Fredrik Danielsson född den 2 Augusti 1825. i Laukkas Socken har vid Student examen den 9 Junii 1846 erhållit vitsordet adprobatur grundat på 13. bifallsröster. | Fadren, Länelandtmätare i Åbo Län | Närv. H.T. 1846. | V.T. 1847. | H.T. 1847. | Hösten 1849. | Logices Examen 1849 d. 10. Nov. | Rysk examen d. 14. Junii 1851.
582 16405 [1846] Octb. 16. Wilhelm Carlstedt född den 4. October 1820. i Hausjärvi Kapell, har vid student examen den 10. October 1846 erhållit vitsordet adprobatur cum laude grundadt på 15 bifallsröster. | Fadren, Mjölnare i Hausjärvi. | Närv. H.T. 1846. | V.T. 1847. | H.T. 1847 | Seminarii examen d. 7 Dec. 1847. | Afd. Bet. d. 13 Dec. 1847 Uppf. Hedrande o. Berömvärdt Flit nöjaktig. | Prest i Åbo Stift | ‹Lyijykynämerkintä: i Sääksmäki.›
583 16436 [1847] Janua 21. Carl Erland Salovius född den 8 Februarii 1824. i Orihvesi socken har vid Student examen den 11 December 1846 erhållit vitsordet adprobatur cum Laude grundadt på 17 bifalls-röster. | Fadren, Kapellan i Orihvesi. | Närv. V.T. 1847. | H.T. 1847. | H. 1849. | Afdelningsbetyg den 12. Dec. 1849. Vittsord: Uppför 1 kl. Flit 2 kl. | Undergått större Kameral Examen den 13. Junii 1851. Undfått Afdelningsbetyg samma dag; Vitsord Uppförande i 1:a och Flit i 2:dra kl.
584 16428 [1847] Februarii 4. Johannes Napoleon C. Hofdahl född den 3 Juni 1824 i Tavastehus stad, har vid Studentexamen den 11 December 1846 erhållit vitsordet Laudatur grundadt på 24 bifalls-röster. | Fadren, Borgare i Tavastehus. | Närv. V.T. 1847. | H.T. 1847. | H.T. 1849. | Kameral Examen 14. Dec. 1850.
585 16437 [1847] Februarii 6. Frans Emil Lilius, född den 27 Februarii 1827 i Wesilax Socken, har wid Studentexamen den 14. December 1846 erhållit vittsordet Laudatur grundadt på 23. bifalls-röster. | Fadren, v. Häradshöfding. | Närv. V.T. 1847. | H.T. 1847. | Seminarii examen d. 7 Dec. 1847. | Afd. Bet. d. 13 Dec. 1847. Uppf. Hedrande o. Berömvärdt. Flit Berömlig | Prest i Åbo Stift
586 16444 [1847] Februarii 7 Johan Adolf Lang, född den 6. December 1825. i Åbo stad, har vid Student examen den 14. December 1846. erhållit vittsordet Approbatur grundadt på 13. bifalls-röster. | Fadren, Sockneadjuncten i Hollola, Phil. Mag. Adolf Lang. | Närv. V.T. 1847. | Afd. Betyg V.T. 1847. Uppf. Hedrande o. Berömvärdt Flit Berömlig | Flyttat till Sverige år 1847.
587 16453 [1847] Februarii 10. Carl Albert Sebastian Borgenström, född den 17. October 1822 i Sysmä Socken, har vid Student examen den 9. Februarii 1847 erhållit vittsordet Approbatur cum laude grundat på 14 bifalls röster. | Närv. V.T. 1847. | Afdelningsbetyg den 20 Maj 1849 Uppf. 1. kl. Flit 3 kl. | Afdelningsbetyg den 12 Dec. 1849. Vitsord som förra gången. | Med publikt understöd afrest till Ryssland, att derstädes studera Ryska språket. i Maj 1850. | ‹Lyijykynämerkintä: Stenograf.›
588 16445 [1847] Februari 11. Adolf Abraham Gestrin född den 20 Septemb: 1827 i Gustaf Adolfs Socken, har vid Studentexamen den 14 Decemb. erhållit vittsordet Approbatur grundadt på 13 bifalls röster. | Fadren, Löjtnant. | Närv. V.T. 1847. | H.T. 1847. | V.T. 1848. | Afgången utan betyg, bosatt i Gust. Adolfs Socken. | Uttagit Afdelningsbetyg den 27. Martii 1851, med vitsord om Uppförande i 1:sta klassen, och Flit i 3:dje klassen.
589 16458 [1847] Februari 12. Wilhelm Sjöström född den 9 Mars 1830 i Helsingfors stad, har vid Studentexamen den 11 Februarius erhållit vitsordet Approbatur cum Laude grundadt på 20 bifallsröster. | Fadren, A. G. Sjöström, Professor. | Närv. V.T. 1847. | H.T. 1847. | H.T. 1849. | Phil. Candidat Vår Terminen 1852. | Rysk examen Höst Terminen 1852.
590 16418 [1847] Februari 14. Carl Henric Strandman född den 10 Januari 1824 i Laukas Socken, har vid Student examen den 9 December erhållit vittsordet Approbatur cum laude grundadt på 20 bifalls röster. | Fadren Kyrkoväktare i Laukas. | Närv. H.T. 1847. | Seminarii examen d. 7 Dec. 1847. | Afd. Bet. d. 13. Dec. 1847: Uppf. Hedrande o. Berömvärdt Flit Berömlig. | Prest i Borgå Stift
591 16422 [1847] Martii 4 Carl Johan Strandman född den 3 Martii 1826 i Rautalambi Socken, har vid Student examen den 9 December erhållit vittsordet Approbatur cum laude grundadt på 19 bifalls röster. | Fadren, Kyrkoväktare i Rautalampi. | Närv. H.T. 1849. | Theol. Dimissions Examen Dec. 1850. Afd. Betyg. den 9. Jan. 1851. Uppf. 1 kl. Flit 3. klassen. | Prestvigd i ‹–›
592 16512 [1847] Junii 23. Bernhard Christfried Sarlin, född den 13 April 1828 i Wiitasaari socken, har vid Student-examen den 23. Junii erhållit vittsordet Laudatur grundadt på 25 Bifalls röster. | Fadren, Klockare. | Närv. H.T. 1849. | Afdelningsbetyg d. 12. Dec. 1849 för att i Prestaståndet ingå. Uppf. 1 Kl. Flit 2 Kl.
593 16490 [1847] October 2. Paul Frans Wilhelm von Hausen född d 6 Junii 1830 i Helsingfors stad har vid Student-examen d: 16 Junii erhållit vittsordet Approbatur cum Laude grundadt på 19 bifalls-röster. | Fadren, Referendarie Sekreterare. | Närv. H.T. 1847. | H.T. 1849. | Undergått Domare examen den 8. December 1851. Undfått Afdelningsbetyg den 10. December 1851. med vitsord af berömlig flit samt hedrande och berömvärdt uppförande.
594 16495 [1847] October 8 Pehr, Eberhard, Heribert, Rudolf af Enehjelm född den 17 Junii 1830 i Lappträsk Socken, har vid Student-Examen den 19 Junii erhållit vittsordet Laudatur, grundadt på 27 bifallsröster. | Fadren, Auditeur vid Femte Finska Skarpskytte Bataillon. | Närv. H.T. 1847. | H.T. 1849.
595 16484 [1847] October 14 Anders Reinhold August Salovius född 9 Maji 1822 i Orihvesi socken har vid student examen erhållit vittsordet approbatur grundadt på 10 bifalls röster. | Fadren, Kapellan i Orihvesi Jac. Joh. Salovius | Närv. H.T. 1847. | H.T. 1849. | ‹Teksti Afd. Betyg d. 12. Dec. 1849. Uppförande 1. kl. Flit 2 klassen. on yliviivattu.›
596 16533 [1847] October 12 Anders Wilhelm Mélart, född i Kärkölä kapell den 21. Julii 1824., har vid student examen den 9. October erhållit vittsordet Laudatur, grundadt på 25. bifallsröster. | Närv. H.T. 1847. | Fadren hemmansbonden Erik Johansson och Modren Ulrica Andersdotter. Bivistat Borgå Gymnasium ifrån hösttermins början år 1842 och intill vårtermins slut år 1846. | Närv. H.T. 1849.
597 16398 1848. Februarii 16. Johan Warén, född i Rautalampi Socken den 7 Februarii 1827, har vid Student examen den ‹–› October 1846. erhållit vitsordet Laudatur, grundadt på 21 bifalls-röster | Dimitterad ifrån Kuopio Gymnasium. | Fadren Bonden Isaak Waris Modren Anna Hintikka. Bivistat Kuopio Gymnasium. | Erhöll i Theologiska Dimissions-examen, den 12. Juni 1849, 13 bifallsröster af högsta möjliga antalet 16. Uttog den 13. s. m. Afdelnings betyg med vitsord af berömlig flit, samt ett i alla afseenden hedrande och berömvärdt uppförande.
598 16521 1848. Februari 28. Carl Oscar Emil Grönholm, född den 18. Februari 1826. i Jämsä Socken har vid Student examen den 7. October 1847. erhållit vittsordet Laudatur, grundadt på 21. bifallsröster. | Fadren Krono Länsman och Gouvernements Sekreterare. | död den 25. April 1848. å sin hemort Jämsä.

Siirry sivulle:
< edellinen   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14   seuraava >