Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Hakutulos

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Hakutulokset: *V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91)

Hakuehdolla tietokannasta löytyi 7357 henkilöä. Olet sivulla 120 / 150.

< edellinen   1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140   seuraava >

Voit valita ruksaamalla ne tietueet, jotka haluat tulostaa tai tallentaa. Napsauttamalla henkilönumeroa voit lukea henkilön täydelliset tiedot.

Valitse tältä sivulta kaikki  |  Tyhjennä kaikki

s. 380 Lue LXXVIII.
Rectore Illustri Claud. Ekeblad Com. de Stola 17.7.1725.
Studiosi inscripti 38. Pagg. 308–311.
Bor. 344–346; Ob. 606–610; Sat. 549–555; Sm. 467–471; Svg. 169, 170; Vib. 481–486.
s. 380 5491 Agerlin, Haqv. Smol. p. 309 || Sm. 468: 6.7. Stipendiat 1725–27. Informator hos ass. Ol. Wallenstjerna. Rymde 25.9.1728 i skogen. Sinnessvag. Insattes i Sjählö hospital. Död 1736.
s. 380 5508 Argillander, Axelius. – Vib. 483: 5.2.1726. Född 1705. Pvgd 1730. Kpl i Tohmajärvi 1731. Fick af gen. Campenhausen fullmagt på Leppävirta pastorat 1743, utan verkan. Död 1779.
s. 380 5506 Argillander, Ivarus Viburg. p. 310 || Vib. 481: 5.3.1726.
s. 380 5507 Argillander, Zacharias Viburg. p. 310 || Vib. 482: 5.3.1726. Hans far p. 156. Nämd i prot. 11.3, 22.3.1727 för oväsen. Pvgd 1730. Kpl i Kuopio 1731. Död 1785.
s. 381 5517 Cerenius, Martin. Ab. p. 310 || Hans far i LXII*). Stipendiat 1736–52. Uppbar ofta dubbelt stip., såsom konsist. amanuens l. vicesekr. sedan 1738, samt t. f. notarie i teol. och filos. fakulteterna. Nämd i prot. 22.11.1746 bland dem, hvilka enl. kanslers resolution erkännas som „magistri docentes“. Var dock icke promov. magister. Utgaf 18.3.1747 såsom præses en akad. dissert. E. o. teol. adjunkt. Kurator för Åbo nation 1745–52. Rektor i Åbo skola 1753. Död 1765. — *) Den afsedda artikeln har på sitt ställe vid trycket bortfallit och lyder: Cerenius, Jac. Aboens. – Nämd i prot. 22.7.1707 att i går låtit viga sig med en trumslagareenkas dotter, anges af nat. insp. prof. Tolpo för lättja, ehuru lofvat bättra sig och har redan venia concionandi, 29.7 kunde gå i militären, 17.3, 16.5.1708 vitne. T. f. apologist i Åbo skola. Sockneadjunkt i Lemo 1725. Död 1730.
s. 381 5499 Dillman [läs Billman], Gust. Holm. p. 310 || Svg. 170: 18.10.1725. Köpmansson från Stockholm. Studerade juridik. Återvände till Stockholm 1728.
s. 381 5490 Ekedahl, Laur. Smol. p. 309 || Sm. 467: 6.7.1725, inskr. i i nationen 26.7. Hans far p. 198. Född 1706. Stipendiat 1725–32. Respondens 8.3.1729 u. J. Haartman, 28.11.1730 pro gradu u. Scarin. Magister 4.7.1732. Kh i Forsheda 1741. Död 1774.
s. 381 5522 Elgh, Andreas [Matthiae] Satac. p. 311 || Sat. 554: 20.6.1726. Hans far p. 222. Född 1709. Nämd i prot. 18.3.1727 att för sin ungdoms skull ej får vitna. Respondens 1.12.1733 (med ded. till sin „patruelis“ Joh. Elg) u. Haartman, 22.5.1735 (med ded. till handl. Joh. Spalding i Stockholm, hos hvilken under flykten jemte sin far åtnjutit alt godt) pro gradu u. Björklund. Magister 11.7.1735. Kurator för Satakunda nation. Kh i Lemo 1747. Död 1766.
s. 381 5523 Elgh, Johan. [Joh:is] Satac. p. 311 || Sat 555: Hvittensis. Hans far p. 209. Nämd i prot. 11.3, 15.3.1727 att deltagit i nattskoj med Joh. Forsteen (se nedan), huggit hofrättshusets port med värja, 18.3, 22.3 dömd, med förlust af värjan, till 2 dars fängelse; 15.5 att af hämd sönderhuggit fruktträd i ass. Wallvijks trädgård; bidar sitt straff. Kpl i Sibbo 1732. Kh i Mäntsälä 1741. Död 1749.
s. 381 5496 Fabricius, Gustav. V. G. [läs V. B. = Vestrobotn.] p. 309 || Ob. 606: 1725, Upsalia accessit. Son af borgaren i Piteå Christian Fabricius. Född 1698. Respondens 5.6.1728 (med ded. till Jac. Fabricius kapten i Vesterbotten, farbrodren Laur. Fabricius, rådman i Piteå, m. fl., samt grat. bl. a. af Petr. Cajanus G. F. på finsk runovers) u. Scarin, 24.5.1729 pro gradu u. J. Haartman. Magister 25.6.1729. Konrektor i Vilmanstrand 1733. Kh i Ijo 1736. Död 1752.
s. 381 5497 Fant, Johan. Ostrob. p. 309 || Ob. 607: 1725, Upsalia advenit. Hans far (Mich.) p. 204. Student i Upsala 16.5.1723: præceptore Henr. Helsingio Ostrob., p. 305). Respondens 5.6.1728 (med ded. till sin far och sin farbror Er.) u. Scarin. Amanuens vid Borgå domkapitel. Död 1733.
s. 382 5667 Forsman, Joh. Erici Suderm. – Son af kmn i Björnlunda, Strengnäs stift, Er. Forsman († 1722). Student i Upsala 1720, sedan i Åbo. Respondens 14.6.1729 u. J. Haartman, 19.6.1729 pro gradu u. Scarin. Magister 25.6.1729. Pvgd i Strengnäs 1729. Kh i Mellösa 1738, i Stigtomta 1744. Död 1759.
s. 382 5520 Forstein [äfv. Forsteen], Joh. Bor. p. 311 || Bor. 344: Letalensis, 22.6.1726. Nämd i prot. 19.10.1726 för oväsen, 11.3.1727 för samma nattskoj som Joh. Elgh (se ofvan), fick samma dom 22.3. Pastorsadj. i Viborg 1736. Af honom: Fägnedikt vid promotionen 1732.
s. 382 5504 Fortelius, Petrus [Gabrielis] Satac. p. 310 || Sat. 549: 20.1.1726. Hans bröder p. 294, 297. Stipendiat 1731–33. Respondens 20.11.1731 (med ded. till sina bröder, och grat. af sin disc. Sam. Forseen) u. Björklund, 1.7.1732: „De primis initiis Björneburgi“ pro gradu u. J. Haartman, som i ett företal 1.7.1735 upplyser att respondenten, då nyl. död, till promot. endast hunnit utge de 4 första sidorna, emedan emottagit presttjenst, hvarför præses på egen bekostnad låtit trycka arbetet, en frukt af bådas flit. Magister 4.7.1732. Slottspredikant i Åbo 10.11.1732. Död 17.5.1735.
s. 382 5513 Gezelius, Laurent. Ostrob. p. 310 || Ob. 610: 1726; obiit in flore juventutis 1729. Hans far p. 184.
s. 382 5515 Hassel, Henr. Aland. p. 311 || Hans far p. 201. Född 1700. Under flykten af fadren satt i Strengnäs gymn. Student, kallad Ostrob., i Upsala 4.6.1720 [enl. Porthans uppgift: 1718]. Vistades der till 1724. Respondens 6.6.1726 (med ded. till sin far) u. Dan. Juslenius, 11.6.1726 pro gradu u. Scarin. Magister 14.6.1726. Eloqv. professor 1728. Akademins rektor 5 gånger. Kansliråds titel 1773. Död 1776. Skrifter, se Lidén; Marklin; Elmgr. I, 129.
s. 382 5521 Holstius, Gabr. Nyl. p. 311 || En Gabr. Holst Ostrob. student i Upsala 24.10.1732.
s. 382 5518 Hornborg, Bogislaus Nyl. p. 310 || Född 1700. Kpl i Toxova. Kh i Valkeasaari, Ingermanland, 1730, i Björkö 1740, i Jaakimvaara 1748. Död 1764.
s. 382 5501 Kik [vanl. Kijk], Joh. Jacob. p. ? || Född 1706. Blef brukspatron och bergsråd. Köpte Tykö 1743. Död 1777.
s. 382 5514 Lithanus, Henr. Satac. p. 310 || Sat. 553: Hvittensis, 26.5.1726. Nådårspredikant i Eura. Sockneadjunkt i Tavastkyro 1731. Död 1735.
s. 382 5493 Ljungman, Nic. Smol. p. 309 || Sm. 470: stud. inscript. Upsal. 9.8. Nämd i Smål. nations prot. 13.10.1725 bland dem, som önskat och utverkat att Smål. och Sveog. nationerna åter blifvit skilda hvar för sig, dock under gemensam insp. prof. Fahlenius. Respondens 1.4.1726 u. Alstrin.
s. 382 5500 Malmerin, Joh. Smol. p. 310 || Sm. 471: 25.10. Från Kalmar. Ytterst fattig. Stipendiat 1725–26. Reste åter, försedd med testim. af rector illustris gr. Ekeblad 8.6.1726.
s. 382 5510 Mulinus [äfv. Moliin], Simon Satac. p. 310 || Sat. 551: Mullinus, 24.3.1726. Skolkollega i Helsingfors 1729. Landskpl i Borgå 1730. Kh i Padasjoki 1734. Död 1741.
s. 383 5494 Odelström, Carl Casten Nob. p. 309 || Son af öfverstelöjtnanten och landshöfd. i Vester Norrland Er. Odelström († 1753). Född 1713. E. o. kanslist vid inrikes expeditionen 1732. Kopist der 1741. Afsked. Död 1756.
s. 383 5498 Peldan, Isaac. Ostrob. p. 310 || Ob. 608: 1725. Student i Upsala 6.12.1717. Hans far p. 154, bröder p. 258, 268. Född 1699. Respondens i Åbo 14.12.1728 (med ded. till sin bror Gabr. och grat. af sin bror Isr. samt sin discipel H. E. Fleege Austr.) u. Joh. Haartman, samma dag 14.12.1728 (med ded. till sina bröder och nämnda discipel) pro gradu u. Björklund. Magister 25.6.1729. Kurator för Österb. nation, i hvars matrikel skrifvit „Brevis hist. noctium novennium Russicarum ab a. 1713 ad a. 1721 et dehinc ad a. 1728; dat. Aboæ 18 Nov. 1728“. Vicerektor 1731, konrektor 1732 och rektor 1738 i Björneborgs skola. Kh i Lappfjärd 1746. Död 1748.
s. 383 5511 Polviander, Johan. [Joh:is] Satac. p. 310 || Sat. 552: Cumoensis, 24.3.1726. Hans far p. 191. Nådårspred. i Kumo, sedan i Kiikala. Sockneadjunkt i Lojo 1733. Kpl i Nummis 1739. Liderlig. Död 1784 (1785).
s. 383 5527 Poppius, Laurent. Vib. p. 311 || Vib. 485: 20.6.1726. Hans far p. 120. Nämd i prot. 15.5.1727 vitne, 8.9.1738 att svårt sjuk, får hjelp. Blef sinnessvag. Död 1757.
s. 383 5528 Poppius, Jacob. Reinh. Vib. p. 311 || Vib. 486: 20.6.1726. Föregåendes bror enl. prot. 15.5.1727, men enl. Akiander I, 276 hans brorson [p. 227] och korporal, skjuten vid Vilmanstrand.
s. 383 5495 Schalin, Laur. Calmar. p. 309 || Svg. 169: 27.9.1725. Son af Ol. Schalin, häradsskrifvare i Södra Möre. Född 1701. Student i Upsala 1721, sedan i Åbo. Informator hos Odelström 1725–26. Student i Lund 1726, åter i Upsala 1728. Magister i Upsala 1729. Gymnasiiadjunkt i Kalmar 1729. Sist kh i Gerdslösa 1737. Död 1740.
s. 383 5492 Schatelovius, Nic. Smol. p. 309 || Sm. 469: 6.7.1725. Hans far p. 133. Stipendiat 1725–30. Respondens 25.6.1734 u. J. Haartman. Kmn i Öja 1737. Afsatt 1759.
s. 383 5525 Sylvanus [l. Silvanus], Johan. Bor. p. 311 || Bor. 345: Resoensis, 22.6.1726. Hans bröder i LXXIV och p. 319. Född 1702. Stipendiat 1727–29. Kpl i Hvittisbofjärd 1729. Död 1745.
s. 383 5529 Tectonius, Abr. Nyl. p. 311 || Relegerad 17.4.1733.
s. 383 5383 Tenlenius, Mich. Bor. p. 308 || [Bor. 321]: Lappoensis, 27.3.1723. Informator hos ryttm. Ramsay i Borgå. Stipendiat 1725–26. Pvgd 1726. Kpl i Borgnäs 1729 Död 1754. Hans bror p. 282.
s. 383 5512 Thauvonius, Abrah. Ostrob. p. 310 || Ob. 609: 1726. Hans far p. 144. Respondens 29.5.1734 u. Hassel; ej pro gradu. Magister 4.7.1738. Pedagogierektor i G. Karleby 1732. Konrektor i Uleå skola 1742. Död samma år.
s. 383 5509 Thorenius [äfv. Torenius], Henr. Pemar. p. 310 || Austr. „En förlupen skoldjekne“, enl. prokanslers yttrande i prot. 19.4.1726; rector illustris ursäktar sig att inskrifvit honom på testim. af dekanus, denne åter med prof. Elfvings rekommendation; beslutes att återsända honom till skolan. Senare å nyo student. Stipendiat 1729–32. Sockneadjunkt i Lojo 1737. Ofta suspenderad. Död 1772.
s. 384 5516 Tönnerus, Johan. Vib. p. 311 || Vib. 484: 18.6.1726. Informator hos ass. Wallvik. Nämd i prot. 22.10.1726, 15.3.1727 vitne, 7.12.1731 att är gift, afgår. Stipendiat 1727–31. Af honom verser vid hofr. rådet Er. Stjernvalls begrafning i Åbo domkyrka 1729., En äldre Joh. Tönnerus p. 134.
s. 384 5526 Weckman, Henr. Nyl. p. 311 || Hans far p. 206. Kpl i Lappträsk 1730. Död 1740.
s. 384 5502 Widberg, Joh. Upl. p. 310 || Månne son af kh Petr. Widberg Upl. i Lillkyro († 1726)?
s. 384 5505 Winquist, Dan. Satac. p. 310 || Sat. 550: Björneburgensis, 20.1.1726; adjunctus vitrici in Salo et Brahestad. Sockneadjunkt der 1732, tillika pedagog 1737. Död 3.4.1738.
s. 384 5524 Yllonius, Henr. Satac. p. 311 || Bor. 346. Pöytiensis, 22.6.1726. Född 1705. Kpl i Masku 1731. Död 1786.
s. 384 Lue LXXIX.
Rectore Andr. Pryss II 1726.
Studiosi inscripti 41. Pagg. 313–316.
Bor. 347–350; Ob. 0; Sat. 556; Sm. 0; Svg. 171; Vib. 487–492.
s. 384 5537 Afzelius, Eric. Vg. p. 314 || Svg. 171: 12.11.1727. Son af kmn i Dala, Vestergötland, Lars Afzelius († 1743). Född 1698. Student i Upsala 1720. Respondens der 1726 u. Arrhenius. Informator hos landsh. baron Yxkull i Åbo 1727. Föreslog jemte P. Scarin (p. 306), enl. Smål. nations prot. 13.1.1727, att denna nation, afläggande sitt namn, ville med Öst- och Vestgöterne bilda en gemensam „natio Gothica“; detta afslogs på den grund, att äfven i Upsala och Lund en skilt Smål. nation. Pvgd i Borgå 1728 till adjunkt hos dompr. prof. J. Fahlenius. Respondens 7.5.1729 pro gradu u. Scarin. Magister 25.6.1729. Adjunkt i Broddetorp 1730. Kh i Bellefors 1731, i Fredsberg 1748. Död 1762. Af honom verser vid fröken Anna Dorothea Apollofs begrafn. i Åbo domk. 5.5.1728, till tröst för hennes moder friherrinnan Otteliana Yxkull, tr. i Åbo.
s. 384 5553 Alstrin, Laur. fil. Prof:is p. 315 || Svg. 182: 3.6.1727. Son af eloqv. prof. L. Alstrin i Åbo († 1728) och styfson till prof. Scarin. Trol. inskrifven mycket ung, ty synes först sedan 1730 i nationen. Stipendiat 1731–39. Kurator för Sveogoterne 1734. Afreste till Stockholm 1738. Bergmästare. Död 1775 i Vadstena. Af honom verser vid mag. Jon. Mårt. Fribergs och Kristina Fleeges bröllop i Åbo 1.10.1735, tr. derur utdrag hos G. Lagus i F. Vet. Soc:s Bidr. VIII, 67.
s. 385 U690 Bonge, Daniel Ostrob. – Student i Upsala 20.10.1726. Hans far p. 211?
s. 385 5538 Brandberg, Ericus. p. 314 || Jfr i LXXX.
s. 385 5532 Fortelius, Gregorius Satac. p. 313 || Hans far p. 54, bröder p. 294, 297, 310. Kh i Mäntsälä 1732. Död 1739. Ej i Satak. matr.
s. 385 5549 Garvolius, Jac. Jac. Sat. p. 314 || Sat. 556: Björneburgensis, 27.3.1726. Hans far p. 175. Nämd i prot. 15.5.1727 vitne. Respondens 30.6.1731 (med ded. till sin far) u. J. Haartman, 7.6.1732 (med grat. af C. F. Mennander på tysk vers och af Mich. Wanonius på finsk vers) u. Björklund. Magister 4.7.1732. Pvgd 1734 till nådårspredikant i Siikajoki. Kh der 1735. Död 1761.
s. 385 5543 Gestrinius, Salomon Vib. p. 314 || Vib. 489: 13.3.1727. Efterföljandes bror. Gymnasist i Borgå 1726. Pvgd 1728. Kpl i Elimä 1742. Kh der på ryskt förordnande, ogiltigt efter fredsslutet. Död 1771.
s. 385 5544 Gestrinius, Jonathan Vib. p. 314 || Vib. 490: 13.3.1727. Son af kh i Mäntyharju Joh. Gestrin (afsatt 1730). Gymnasist i Borgå 1726. Nämd i prot. 3.4.1730 att rekommenderas till studentpengar hos domkap. i Borgå. Kpl i Pelgjärvi 1734, i Savitaipale 1740. Kh i Luumäki 1749. Död 1764 af en förpestad björnhud (se Büsching, Abhandll, I, 2, p. 83–88).

Siirry sivulle:
< edellinen   1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140   seuraava >