Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Hakutulos

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Hakutulokset: *V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95)

Hakuehdolla tietokannasta löytyi 8144 henkilöä. Olet sivulla 120 / 165.

< edellinen   1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160   seuraava >

Voit valita ruksaamalla ne tietueet, jotka haluat tulostaa tai tallentaa. Napsauttamalla henkilönumeroa voit lukea henkilön täydelliset tiedot.

Valitse tältä sivulta kaikki  |  Tyhjennä kaikki

s. 498 12271 Schröder, Adolphus Viburg. p. 983 || Vib. 1435: 10.10.1809. Hans far p. 424. Född 23.2.1781 (6.3). Vicehäradsh. och titulärråd. Chef för 2 exped. i generalguv. kansliet 1812. Assessor i Åbo hofr. 1818. Död 2.9.1819.
s. 498 12344 Selin, Joh. Satacund. p. 997 || Sat. 1399: 20.6.1810. Son af handl. Joh. S. i Björneb. Född 16.12.1794 (8.12). Handl. i Björneb. 1818. Död 27.10.1863.
s. 498 12274 Sjöström, Axel. Gabr. Tavast. p. 984 || Tav. 100: 6.11.1809. Son af gårdsinsp. sergeanten Matth. S., i Tav. matr. kallad „assessor magistratus Tavastburgensis“. Född 26.8.1794 i Janakkala. Stipendiat 1810–17. Respondens 31.10.1812 u. H. Snellman, 7.6.1815 pro gradu u. J. Fr. Wallenius; sjelf præses 8.6.1816, 12.12.1818 etc. Magister 13.10.1815. E. o. aman. vid bibliot. 3.11 s. å. Docens i grek. litt. 1816. Kurator för Tav. nat. 1824–29; inspektor 1833–42. T. f. professor i grek. litt. 1824, 1826–33. Adjunkt i d:o 1826. Orerade 1826 i anl. af kejs. Alexander I:s död. Betyg 4.3.1829 deri hans skrifter uppräknas. Professor i grek. litt. 1833. Död 11.12.1846 i H:fors. Skrifter, se Marklin; Renvall.
s. 498 12312 Spåre, Rob. Ulr. Nob. Vib. p. 991 || Vib. 1448: 6.3.1810. Son af kaptenen krigsrådet Henr. Rob. S. († 1829 på Gustafslund i Thusby). Född 9.9.1789 i Åbo. Stipendiat, Ekest. 1810–12. Betyg 16.6.1812 till ausk. i Åbo hofr. (22.6). E. o. kammarskr. i senaten 1820. T. f. revisor i revisionskontoret 1825. Död 18.7.1841 i H:fors.
s. 499 12294 Stjernvall, Henr. Gust. Nob. Vib. p. 988 || Vib. 1444: 21.2.1810. Son af possessionaten löjtn. Hans Henr. S. († 1820 på Lindnäs i Mäntsälä). Född 8.2.1794 på Lindsnäs. Stipendiat 1810, 1811. Fourir vid Adlercr. reg. 1804. Underlöjtn. vid 1 finska jägarereg. 1812. Löjtn. Kapten. Majors afsked 1813. Död 22.4 s. å. på Bollstaholm i Finström.
s. 499 12290 Sundvall, Joh. Matth. Satac. p. 987 || Sat. 1390: 15.12.1809, Pöytiens. Hans far p. 593. Född 29.5.1793. Stipendiat 1813–17. Respondens 20.6.1812 u. Myreen, 11.10.1815 pro gradu u. Palander; sjelf præses 13.12.1817, 1822 etc. Magister 13.10.1815, primus. Docens i teoret. och prakt. filos. 1818. Adjunkt i d:o 1825. Kurator för Satac. nat. 1817–29. Föreslagen i 1 rummet till prof. i filos. 1826. Professors tit. 1829. Lektor i filos. och naturalhist. vid gymnas. i Åbo 1829–32. Professor i teol. moralen 1833, med Masku prebende. Inspekt. för Vib. nat. 1833–35. Kh i Janakkala prebende 1834. Teol. d:r 1840. Död 6.9.1843 på Janakkala prestg. Skrifter, se Marklin; Renvall.
s. 499 12286 Sölfverarm, Gust. Joh. Nob. Ostrob. p. 986 || Ob. 1760: 13.12.1809. Son af sergeant Henr. Joh. S. († 1811). Född 22.10.1778. Volontär vid Österb. reg. 1791; rustm. der 1794; fourir 1796; sergeant 1799; fanjunkare 1807; fänrik 1808; bevistade kriget, sårades vid Kauhajoki; löjtnants afsked 1.4.1809. Derefter student. Auskult. i Vasa hofr. 1814. Vicehäradsh. 1815. T. f. häradsh. i Korsholms doms.; ordin. i Jokkas doms. 1837. Död 24.8.1852 på Lolax i Petalax kapell af Malax.
s. 499 12284 Tandefælt[-felt], Rob. Nob. Viburg. p. 986 || Vib. 1440: 12.12.1809. Son af sist öfverstelöjtn. Rob. T. († 1823 på Koskipää i Gust. Ad. s:n). Född 10.9.1791. Betyg 17.12.1811 till auskult. i Åbo hofr. (19.12). Vicehäradsh. 1818. Död 9.1.1831 på Koskipää.
s. 499 12285 Tandefælt[-felt], Otto Nob. Viburg. p. 986 || Vib. 1441: 12.12.1809. Föregåendes bror. Född 3.4.1793 (2.4.1794). Betyg 17.12.1811 till auskult. i Åbo hofr. (19.12). Extra notarie 1814. Vicehäradsh. 1823. Possessionat. Död 5.4.1853 på Koskipää.
s. 499 12348 Taxell, Jon. Gabr. Satac. p. 998 || Sat. 1403: 20.6.1810, Pungalait. Son af fältväb. Er. Joh. T. Född 10.10.1791. Betyg 13.12.1814 till pvg (17.12). Predikantsadj. i Nurmo s. å. Tjenstgjorde derefter i Kalajoki, Haapajärvi och Jalasjärvi. Kpl i G. Karleby 1823, i Messuby 1845. Vicepastor. Död 1852.
s. 499 12259 Tengström, Andr. Ostrob. p. 981 || Ob. 1755: 4.8.1809 [3.8]. Hans bröder p. 887, 940. Född 7.5.1792 (6.5). Betyg 17.12.1811 till ausk. i Vasa hofr. Död 18.6.1814 i Vasa.
s. 499 12298 Tengström, Rupertus Ostrob. p. 989 || Ob. 1764: 14.2.1810 [12.2]. Föregåendes bror. Född 20.9.1794. Respondens 1812 u. sin bror Joh. Jak. Betyg 13.12.1814 till rätteg.v. Ausk. i Vasa hofr. 9.2.1815. Vicehäradsh. 1817. Borgm. i Kaskö 1822. Död 5.11.1856.
s. 500 12340 Tengström, Joh. Magn. a, Nob. Ostrob. p. 997 || Ob. 1769: 21.6.1810 [19.6]. Hans far (erkeb.) p. 531, bröder p. 909, 1063. Född 5.12.1793. Respondens 29.5.1813 u. J. Fr. Wallenius, 27.5.1815 pro gradu u. Hällström, 20.6.1817 för medic. grad u. Gabr. Bonsdorff; sjelf præses 12.6.1816. Magister 13.10.1815, ultimus. Docens i nat. hist. 1816. Medic. kand. 1816, licent. 1817, d:r 4.11.1817. Utrikes resa 1817–19. Musei inspektor 1818. Bestred professuren i nat. hist. 1824, 1825. professors tit. 1826. Orerade 1826 i anledn. af kejsar Nikolais kröning. Adjunkt i zool. och botan. 1828. Ledamot i cencurkomitén 1830. Bestred prof. i zool. och botan. föreläsningar 1840, 1841. Professor i zool. och botan. 1842. Afsked 1847, men förestod botan. trädg. till 1849. Död 20.11.1856 i H:fors. Ledamot af åtskilliga sällsk. Skrifter, se Marklin; Renvall; dessutom efterl. ms hvari smärre poesier och beskr. öfver sin utr. resa.
s. 500 12297 Törnudd, Andr. Gust. Ostrob. p. 989 || Ob. 1762: 14.2.1810 [8.2]. Hans far p. 504, bror p. 747. Född 6.4.1791 (17.11.1793). Skilde sig från Åbo skola 1808. Respondens 14.2.1814 u. J. Fr. Wallenius, 17.6.1815 pro gradu u. Fattenborg. Magister 13.10.1815. Betyg 10.6.1816 till pvg (12.6). Kpl i Toholampi 1820. Kh der 1835. Död 3.11 s. å.
s. 500 12264 Wallenius, Jos. Gabr. Tavast. p. 982 || Tav. 97: 5.10.1809. Hans far p. 458. Född 25.10.1785 (24.10). Gymnasist i Borgå 1803. Betyg 12.2.1811 till pvg i Borgå stift (25.4). Pastorsadj. i Gust. Ad. s:n s. å. Tjenstgjorde derefter i Lappträsk och Artsjö. Kpl i Anjala 1822. Död 25.3.1824.
s. 500 12329 Wallenstjerna, Otto Frider. Nob. Vib. p. 995 || Vib. 1457: 9.6.1810. Son af major Karl Fr. W. († 1825 på Perno i Reso). Född 27.11.1793 (26.11) i Åbo. Betyg 13.12.1813. Ausk. i Åbo hofr. 26.12 s. å. Extra notarie. Kopist i senatens prokurat. exped. 1818. Kanslist i militie exped. 1821. Kammarfiskal i kammar- och räkensk. exped. 1831. Protokollssekr. tit. 1832. Afsked 1847. Död 7.1.1854 på Gumtäckt vid H:fors.
s. 500 12275 Wallgren, Arv. Dieter. Viburg. p. 984 || Vib. 1436: 6.11.1809. Hans far p. 552. Född 18.1.1790. Gymnasist i Borgå 1804. Stipendiat 1810, 1811. Betyg 12.12.1816 till senaten.
s. 500 12336 Wellingk, Car. Ad. Nob. Ab. p. 996 || Ab. 28: 29.6.1810. Af adlig ointroducerad ätt. Född 11.2.1792. Stipendiat 1814. Betyg 15.12.1815 till pvg (16.12). Kaplansadj. i Brändö.
s. 500 12280 Wennerqvist, Florentin Austr. p. 985 || Ab. 23: 3.12.1809. Född 23.10.1793. Fadren regementsskrifvare?
s. 500 12315 Wikberg, Er. Viburg. p. 992 || Vib. 1450: 6.4.1810. Fadren klädesfabrikant och färgare i Maaninga. Född 20.1.1786. Gymnasist i Borgå 1801, från pedagogin der. Betyg 9.3.1811 till pvg i Borgå stift. Obefordrad.
s. 500 12278 Willebrand de, Eric Joh. Nob. Vib. p. 985 || Vib. 1438: 1.12.1809. Son af major Er. Joh. W. i Uskela († 1838 i H:fors). Född 2.6.1791 (3.7). Stipendiat, Ekest. 1813–15. Betyg 16.10.1815. Munsterskrifvare 1816. Afsked. Död 31.1.1841 på Eriksberg i Uskela.
s. 501 12322 Willebrand de, Car. Otto Nob. Vib. p. 993 || Vib. 1453: 14.5.1810. Föregåendes bror. Född 12.9.1792. Kadett på Haapaniemi 1807. Fänrik 1812. Majors afsked 1831. Landträntmästare i Vasa 1834. Afsked 1860. Död 20.1.1862 i Vasa.
s. 501 12265 Wirén, Matth. Tavast. p. 982 || Tav. 98: 5.10.1809. Bondeson från Jämsä. Född 1.3.1786. Gymnasist i Borgå 1803. Teol. seminarist. Betyg 17.12.1810 till pvg i B. stift (25.4.1811). Kpl i Kesälax 1819. Vicepastor. Död 28.6.1824.
s. 501 12338 Öblom, Er. Austr. p. 996 || Student 19.6.1810. Bondeson. Född 5.10.1787. Stipendiat. Betyg 3.6.1812 till pvg (6.6). Bataljonspred. vid Vib. reg. s. å. Kpl i Dragsfjärd 1820. Död 22.11.1857.
s. 501 Lue CLXII.
Rectore Gabr. Bonsdorff III 1810.
Studiosi inscripti 98. Pagg. 1000–1014.
Ab. 30–38; Bor. 924–931; Ob. 1771–1794; Sat. 1409–1420; Svg. II, 147; Tav. 106–116; Vib. 1458–1481.
s. 501 12390 Agricola, Joh. Georg. Tavast. p. 1005 || Tav. 110: 4.2.1811. Hans far (Joh.) p. 597. Född 9.6.1792 i Esbo. Gymnasist i Borgå 1808. Ausk. i Åbo hofr. 10.6.1814. Extra notarie. Vicelandssekr. i Vib. län 1817. Kopist i senatens prokurators exp. 1820. Vicehäradsh. 1824. Kanslist i eckles. exp. 1826. Protokollssekr. i finansexp. 1832. Afsked 1841. Possessionat å Kilo i Esbo. Såsom i rätt nedstigande 8:de led härstammande från bisk. Agricola, på ansökan, introducerad å finska riddarhuset 1864. Cederade bonis 1870. Död 3.5.1872 på Kilo.
s. 501 12434 Almberg, Ericus Boreal. p. 1011 || Bor. 928: 18.6.1811. Bondeson från Letala. Född 25.7.1789 (25.6). Pvgd 26.5.1813. Pedagog i Nystad 1815. Kpl i Brunkala 1828. Kh i Kiikala 1833, i Masku 1835, i Pöytis 1857. Död 3.2.1858.
s. 501 12368 Aminoff, Carol. Henr. Nob. Viburg. p. 1002 || Vib. 1460: 8.10.1810 [6.10]. Son af kapt. Zach. A. († 1806). Född 14.3.1795 (20.2) å Jokiniemi hmn i Idensalmi. Stipendiat, Ekest. 1811. Betyg 14.6.1815 till rätteg.v. Ausk. i Åbo hofr. 19.6 s. å. Extra notarie. E. o. kopist i senaten 1818. Ausk. vid general lm kontoret 1820. Kopist i senaten 1821. Kom. lm i Savolax och Karelens (Kuopio) län s. å., i Vib. län 1844. Afsked 1851. Död 27.5.1872 i Idensalmi.
s. 501 12361 Andström, Gustav. Adolph. Ostrob. p. 1001 || Ob. 1773: 9.10.1810 [5.10]. Son af guldsmed i Vasa. Född 15.10.1791. Betyg 5.6.1817 till pvg (11.6). Pastorsadj. i Ilmola. Vicepastor 1837. Kpl i Kauhajoki 1839. Död 1841.
s. 501 12364 Arvidsson, Adolph. Joh. [ändradt namn: Ivar] Viburg. p. 1001 || Vib. 1458: 8.10.1810. Hans far p. 577. Född 7.8.1791 i Padasjoki. Gymnasist i Borgå 1806. Stipendiat 1812–15. Respondens 30.5.1812 u. Pipping, 31.5.1815 – nu och hädanefter kallande sig Ivar i st. f. Johan – (med ded. på vers till sina föräldrar) pro gradu u. Ahlstedt; sjelf præses 16.4.1817, 1820, 1821. Magister 13.10.1815. Docens i hist. 1817. Inskr. vid akad. i Upsala 7.11.1817–18. Utgaf veckobladet Åbo Morgonblad 1821. Aflägsnad från akad. 1822. Aman. vid kongl. bibliot. i Sth 1824. Bibliotekarie der 1843. Död 21.6.1858 på resa i Finland. Skrifter, se Marklin; Elmgr. II, 46, 51. 72. 82; Sv. Biogr. Lex. och flerstädes.
s. 502 12365 Arvidsson, Carol. Magn. Viburg. p. 1001 || Vib. 1459: 8.10.1810. Föregåendes bror. Född 3.10.1792. Gymnasist i Borgå 1806. Död 23.3.1812.
s. 502 12417 Asp, Johan. Eric. Ostrob. p. 1009 || Ob. 1792: 25.5.1811. Född 28.6.1793.
s. 502 12394 Bange, Jacob. Gabr. Ostrob. p. 1005 || Ob. 1783: 13.2.1811 [12.2]. Hans far p. 522. Född 3.5.1794. Betyg 13.12.1814 till rätteg.v. Vicehäradsh. Död 2.11.1819 i Vasa, gml 25, 6 m.
s. 502 12468 Bergroth, Fridericus Austr. p. 1010 || Ab. 37: 9.10.1811. Född 28.9.1793. Betyg 30.10.1813 till handel.
s. 502 12380 Biörcksten, Wilhelm Tavast. p. 1003 || Tav. 107: 26.10.1810. Hans far p. 495. Född 14.1.1793. Gymnasist i Borgå 1805. Betyg 17.10.1812 till skolverket i Borgå stift. Rektor vid pedagogin i Borgå 1813. Pvgd 1815. Pastorsadj. i Säkkjärvi s. å., d:o i Hollola 1818. Sockneadj. der 1820, i Tuulois 1828, i Hollola 1829. Vicepastor. Miste af slag målföret 1860 och synen 1865. Död 7.1.1867.
s. 502 12422 Blidberg, Guilielm. Subcenturio [Verml.]. p. 1009 || Svg. II, 147: 7.6.1811 [7.1]. Fadren bruksdirektor, possessionat i Sulkava. Född 15.11.1789 i Gilberga s:n. Antogs till vargerings underofficer vid Nylands dragoner 1794. Gymnasist i Borgå 1801. Kadett på Haapaniemi 1804. Underlöjtn. Bevistade vid sagda reg. kriget 1808, 1809. Löjtnants afsked 6.9.1810. Derefter student. Betyg 16.6.1812 till ausk. i Åbo hofr. (22.6). Bokhållare i finska banken s. å. Andre kamrerare 1817, förste 1820. Kollegiiassessors tit. 1835. Bankdirektör 1841. Död 1861.
s. 502 U1006 Brunnius, Car. Theod. Ostrob. – Student i Upsala 20.5.1811. Hans bror i CLIX. Född 1.7.1798. Svensk militär 1815. Ryttmästare.
s. 502 12391 Byman, Gust. Magn. Tavast. p. 1005 || Tav. 111: 6.2.1811. Son af rådm. And. B. i T:hus. Född 5.11.1795. Betyg 22.6.1813 till ausk. i Åbo hofr. (23.6). Extra notarie. E. o. kopist i senaten 1815. Vicehäradsh. 1817. Kopist i senaten 1821. Sekret. i tulldirekt. 1823. Assessor der 1840. Adjoint hos öfverdir. för tullverket 1848. Lagmans tit. 1862. Afsked 1869. Död 29.3.1876 i H:fors.
s. 502 12371 Cajaner, Nicol. Petr. Ostrobotn. p. 1002 || Ob. 1778: 9.10.1810. Hans far p. 602. Född 7.1.1790 (7.1.1789). Pvgd 18.12.1812. Tjenstgj. i Muhos 1813, i Pidisjärvi 1821. Pedagog i Jakobstad 1822. Sockneadj. i Reisjärvi 1824. Vicepastor. Död 16.11.1841.
s. 502 12397 Chydenius, Jacob. Gust. Ostrob. p. 1006 || Ob. 1786: 18.2.1811 [16.2]. Hans far p. 569. Född 17.11.1793. Stipendiat 1815–17. Respondens 3.12.1814 u. J. J. Tengström, 12.12.1818 pro gradu u. Joh. Gadolin. Magister 28.6.1819. Aman. vid domkap. 1819. T. f. notarie der 1824, ordin. 1829. Pvgd 1832. Kh i Jomala 1835. Kontraktsprost. Död 6.6.1863. Skrift, se Elmgr. II, 50.
s. 503 12398 Chydenius, Andr. Johan. Ostrob. p. 1006 || Ob. 1787: 18.2.1811 [16.2]. Föregåendes bror. Född 11.4.1795 (12.4) i Pedersöre. Stipendiat 1813–19. Respondens 18.11.1815 u. H. J. Walbeck (p. 964), 21.6.1819 pro gradu u. Pipping. Magister 28.6.1819. Juriskand. 1823. Betyg 5.5.1823 till ausk. i Åbo hofr. (6.5). E. o. kammarskr. i senaten 1824. E. o. kopist s. å. Vicehäradsh. 1827. Kopist i prokurators exp. 1829. Ombudsman vid univ. 1829–61. Kanslist i eckles. exp. 1832, i kammar- och räkenskaps exp. 1834. Assess. i revisionsrätten 1841. Öfverkommissarie der 1861. Död 4.9.1865 på Nordsjö i Helsinge. Skrifter, se Renvall; Spåre.
s. 503 12410 Chydenius, Carol. Frid. Ostrob. p. 1008 || Ob. 1790: 24.4.1811 [16.3]. Hans far p. 422, bröder p. 882, 983. Född 3.5.1792. Betyg 9.12.1814 till pvg (17.12). T. f. skolkollega i Vasa 1818. Fånghuspred. vid Korsholms häkte 1820. Sockneadj. i Vasa och Mustasaari 1823. Vicepastor. Död 29.5.1866.
s. 503 U1008 Ekman, Gust. Fenno. – Student i Upsala 15.6.1811: natus 1793; injuratus admissus ad examen camerale subeundum (1812). Ausk. i Åbo hofr. 1814. Anstäld vid finska komitén i Petersb. Protokollssekr. 1819. Afsked 1821. Död 1.4.1868.
s. 503 12396 Elfving, Carol. Joh. Ostrobotn. p. 1006 || Ob. 1785: 13.2.1811. Son af handl. Karl E. i Uleåborg († 1801). Född 8.6.1793 (3.6). Sjökapten.
s. 503 12445 Fellman, Jacobus Ostrob. p. 1013 || Ob. 1794: 1.7.1811 [27.6]. Hans far (Es.) p. 461, bröder p. 757, 958. Född 23.3.1793. Respondens 18.10.1817 u. L. J. Prytz (p. 922). Betyg 10.6.1815 till pvg (14.6). Kh i Utsjoki och Enare 1819, i Lappajärvi 1832. Medlem af flere in- och utl. sällskap. Död 8.3.1875. Skrifter, se Hornborgs matr. samt Biogr. Nimikirja och flerstädes.
s. 503 12439 Forselius, Gustav. Satac. p. 1012 || Sat. 1416: 9.10.1811 [22.6], Luviens. Hans far p. 505. Född 9.7.1793. Betyg 17.12.1813 till pvg (18.12). Kaplansadj. i Luvia s. å. Pastorsadj. i Nådendal 1816–32, der ock t. f. pedagog. Kpl i Vichtis Pyhäjärvi 1829 (tilltr. 1832), i Tyrvis och Kiikka 1847. Död 18.10.1867.
s. 503 12421 Forselles, Adam Magn. Phil. af, Nob. Vib. p. 1009 || Vib. 1478: 12.6.1811. Hans far (Jac.) i CXX, bröder p. 799, 990. Född 21.2.1797 (19.2) på Peipola.Fänrik vid 2 lifgardet 1816. Löjtn. 1820. Kapten i generalstaben 1825. Afsked s. å. Kammarherre. Majors afsked 1828. Egare af Ekenbergs i Södermanland. Död der 20.6.1882.
s. 503 12469 Forsman [Forssman], Gustav. Borealis. p. 1012 || Bor. 930: 10.10.1811 [9.10]. Född 29.1.1794. Betyg 9.12.1814 till pvg (17.12). Tjenstgj. i Åbo, Tenala och Kyrkslätt. Sockneadj. i Lojo 1821. Pastor vid finska sjöekip. 1832. Drunknade 1837 på svag is invid H:fors.
s. 503 12369 Frosterus, Benjamin Ostrob. p. 1002 || Ob. 1776: 9.10.1810. Hans far p. 509, bröder p. 754, 827, 888. Född 29.4.1792 (28.4) i Pudasjärvi. Respondens 13.12.1815 u. G. Renvall, 21.6.1819 pro gradu u. J. Fr. Wallenius, 1820 för teol. kand. grad u. Gust. Gadolin, 1829 för teol. doktors grad u. Melartin; sjelf præses 1821, 1822 etc. Magister 28.6.1819. Docens i teol. 1821. Teol. kand. 1823. Sekret. i kyrkokomit. 1824. Pvgd s. å. Förestod teol. prof. 1826–29. Professor i kyrkohist. 1829, med Ingo prebende 1831. Direktor för teol. seminariet 1833. Utn. kh i Vasa och Mustasaari 1837, tilltr. 1838. Teol. d:r 1840. Död 19.7.1856 i Vasa. Ledamot af åtskilliga sällsk. Skrifter, se Renvall.
s. 504 12370 Frosterus, Robert. Wallent. Ostrob. p. 1002 || Ob. 1777: 9.10.1810 (egendoml. ant. i Ob. matr.). Föregåendes bror. Född 14.2.1795. Respondens, liksom brodren, 13.12.1815 u. G. Renvall, 21.6.1819 pro gradu u. J. Fr. Wallenius, 1820 för teol. kand. grad u. Jac. Bonsdorff, 11.6.1825 för teol. doktors grad u. Jac. Bonsdorff. Magister 28.6.1819; jubelmag. 1869. Docens i teol. 1821. Teol. kand. 1823, licent. 1824, d:r 1840. Pvgd 1826. Teol. adjunkt och seminarii pastor 1829. Förestod teol. professur 1829, 1830. Kh i Idensalmi 1835, tilltr. 1837. Biskop i Kuopio nya stift 1851. Landtdagsman 1863. Adelskap 1875. Död 20.5.1884. Skrifter, se Marklin; Renvall.

Siirry sivulle:
< edellinen   1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160   seuraava >