Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Hakutulos

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Hakutulokset: *T. Carpelan, Studentmatrikel (1928–30)

Hakuehdolla tietokannasta löytyi 2627 henkilöä. Olet sivulla 13 / 53.

< edellinen   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53   seuraava >

Voit valita ruksaamalla ne tietueet, jotka haluat tulostaa tai tallentaa. Napsauttamalla henkilönumeroa voit lukea henkilön täydelliset tiedot.

Valitse tältä sivulta kaikki  |  Tyhjennä kaikki

s. 44 15128 Ernst Oskar Stenberg f. Björneborg 25.8.1812. Fdr kakelugnsmakaren Mikael S. och Brita Stina Johansdotter. Vb Åbo gymn. Satak. Teol.ex. 1836. Slottspredikant i Åbo 1848. † där 11.6.1861.
s. 44 15129 Wilhelm Pomell [Pomoell] f. Tyrvis 4.11[1.9].1809. Fdr rusthåll. i Karkku Elias Pundo (Haapaniemi) och Maria Tomasdotter (Raitajoki). Vb Åbo gymn. Satak. Teol.ex. 1835. Sockneadjunkt i Kangasala 1853. † där 1.4.1885.
s. 44 15130 Joel Jakob Boxström f. Viitasaari 14.8.1812. Fdr khd i Rautalampi FD och TD Johan B. och Eva Fredrika Krogius. Vb H. S. Savenius. Tav. Betyg 1849. Jordbrukare i Leppävirta. Flyttade till Jyväskylä 1865, extrafiskal. † Viborg 2.6.1886.
s. 45 15131 Johan Leonard Häggroth f. Åbo 17.5.1816. Fdr viktualiehandl. Johan H. och Maria Friberg. Vb J. G. Östman. Aboens. FK 1839. FM 1840. MK 1843. ML 1846. MKD 1847. E. o. läkare vid medicinalstyr. 1848. † Helsingfors 26.10.1851.
s. 45 15132 Carl Ludvig Östring f. Närpes 21.5.1815. Fdr tf khd Per Ö. och Fredrika Lovisa Holstius. Vb L. J. Achrén. Österb. Lantm.ex. 1849. Extra kommissionslantmätare i Kuopio län 1867. † Pälkäne 10.1.1869.
s. 45 15133 Per Samuel Ceder f. Borgnäs 26.3.1813. Fdr khd i Kesälax Samuel C. och Johanna Sofia Randelin. Vb Borgå gymn. Sav.kar. Teol.ex. 1838. Pastorsadjunkt i Elimä 1838. † där 31.3.1845.
s. 45 15134 Frans Josef Wadén f. Björneborg 19.2.1816. Fdr sjökapt. Josef W. och Maria Helena Aakula. Vb G. Asp. Satak. Teol.ex. 1839. Kapellan i Nakkila 1854. Utn. kyrkoherde i Karkku 1866. † Karkku 15.7.1867.
s. 45 15135 Frans Otto Matias Enegren f. Föglö 12.10.1817. Fdr khd FM Matias E. och hans andra hustru Charlotta Katarina Svebilius i hennes 2 gifte. Vb G. Asp. Satak. Domarex. 1838. Justitierådman i Lovisa 1853, avsked 1859. Sinnessjuk. † Lovisa juni 1859 (?)
s. 45 15136 Anders Israel Grottelin f. Lohteå 6.3.1815. Fdr kartasigillataombudsm. Israel G. och hans andra hustru Brita Teresia Törnudd. Vb C. Törnudd. Österb. Teol.ex. 1837. Kapellan i Kemi 1865. † där 30.9.1888.
s. 45 15137 Mikael Willehard Färding f. Euraåminne 8.11.1813. Fdr vicelänsm. Mikael Färdig och Kristina Ludovika Lindahl. Vb H. S. Savenius. Bor. Betyg till milit. 1835. Skrivare vid finska sjöekipagets stab 1841. † med namnet Färdt i Helsingfors 30.11.1842.
s. 45 15138 Tobias Pettersson f. Nakkila 2.11.1812. Fdr rusthåll. i Lammais Petter Klomsi och Justina Mattsdotter. Vb H. S. Savenius. Satak. Teol.ex. 1840. Kapellan i Keuru 1855. † där 6.11.1868.
s. 45 15139 Fredrik Wilhelm Strömberg f. Åbo (?) 23.10.1815. Fdr koff.kaptenen Johan S. och Antoinetta Charlotta Mesterton. Vb G. Rein. Aboens. Lantm.ex. 1843. Kartaritare vid generallantmäterikontoret 1845. Bokhållare i Finlands bank 1848. † Helsingfors 22.5.1855.
s. 45 15140 Johan Blechard Knut Lybecker f. Uskela 16.10.1814. Fdr kaptenen frih. Carl Otto L. och Agneta Eleonora de la Motte. Vb A. G. Dahl. Aboens. Domarex. 1837. Tullförvaltare i Ekenäs 1855, avsked 1859. † sinnessjuk på Lappviks sjukhus i Helsingfors 4.2.1865.
s. 45 15141 Otto Werner Nordanwehr f. Lampis 12.11.1811. Fdr häradsskriv. Gustav N. och Helena Gustava Nikander. Vb W. S. Schildt. Tav. Landskontorist i Tavastehus 1844. Länsbokhållare 1847. † där 15.11.1871.
s. 45 15142 Adolf Juselius f. Loimijoki 5.5.1814. Fdr expeditionsfogden Carl Fredrik J. och Eva Lovisa Katarina Forselius. Vb L. I. Ahlstubbe. Nyl. Domarex. 1841. Borgmästare i Lovisa 1851. Lantdagsman. † Lovisa 10.7.1884.
s. 45 15143 Lorenz Christian Tallberg f. Tavastehus 29.9.1814. Fdr guld- och silverarbetaren Bengt Christian T. och Sofia Gustava Åström. Vb G. Rein. Tav. Renskrivare i Senaten. † Helsingfors 7.8.1849, i kolera.
s. 46 15144 Herman Gustav Grönberg f. Vasa 14.4[14.5].1817. Fdr postinspektorn Gustav G. och Hedvig Helena Höckert. Vb L. I. Ahlstubbe. Österb. Skiljebetyg 1837. Kontorsskrivare vid Vasa postkontor 1842, avsked 1857. † 24.6.1882.
s. 46 15145 Carl Johan Roos f. Kristinestad 30.11.1815. Fdr kap. Johan Henrik R. och hans första hustru Maria Lovisa Wänman. Vb L. I. Ahlstubbe. Österb. Teol.ex. 1838. Kyrkoherde i Lappfjärd 1876. † där 9.6.1886.
s. 46 15146 Nils Ludvig Emil Hjelt f. Lundå 4.7.1817. Fdr boktryckaren FD Christian Ludvig H. och Hedvig Lovisa Chytraeus. Vb J. E. Ahlstedt. Aboens. Domarex. 1839. Referendariesekreterare i finansexp. 1858, avsked 1880. † Helsingfors 21.11.1881.
s. 46 15147 August Henrik Sundell [Sundel] f. Kristinestad 6.9.1816. Fdr vicehäradshövd. Henrik S. och Brita Agata Bergström. Vb L. I. Ahlstubbe. Österb. Teol.ex. 1840. Kyrkoherdeadjunkt i Finström 1847. † där 12.9.1850.
s. 46 15148 Fredrik Wilhelm Fabritius f. Tohmajärvi 24.6.1816. Fdr kap. FM Johan F. och hans andra hustru Anna Marta Stråhlman. Vb U. W. Telén. Sav.kar. Lärare vid elementarsk. i Kexholm 1842. † där 23.6.1848.
s. 46 15149 Carl Harlin f. Rantasalmi 7.2[8.2].1813. Fdr länsmannen kornetten Carl H. och Margareta Lovisa Brusin. Vb J. E. Ahlstedt. Sav.kar. Lantm.ex. 1835. Kommissionslantmätare i Uleåborgs län 1859, avsked 1879. † Paldamo 28.4.1885.
s. 46 15150 Fredrik Constantin Kruskopf f. Petersburg 7.1.1816. Fdr häradshövd. Petter K. och Maria Charlotta Rickneck. Vb H. G. Borenius. Vib. FK och FM 1840. MK 1844. ML 1846. MKD 1847. Stadsläkare i Kuopio 1851. † där 12.10.1853.
s. 46 15151 Salomon Mollerus f. Libelits 23.4.1816. Fdr häradshövd. Salomon M. och Hedvig Elisabet Possenius. Vb H. S. Savenius. Sav.kar. Skiljebetyg 1839. Godsägare. † Libelits 2.11.1860.
s. 46 15152 Erik Johan Högman f. Kuhmo[niemi] 4.12.1815 [1814]. Fdr kap. Jonas Gustav H. och Greta Kristina Ståhlberg. Vb A. Ingman. Österb. Lantm.ex. 1839. Kommissionslantmätare i Uleåborgs län 1869, avsked 1884. † Kajana 28.7.1901.
s. 46 15153 Gustav Simolin f. Vihtis 10.12.1796. Fdr rusthåll. på Lepperlä Simola Nils Nilsson och Margareta Sederholm. Vb P. A. Ervast. Nyl. Lantbruksbokhållare. † Orimattila 15.6.1868.
s. 46 15154 Gustav Fredrik Domander f. Kalvola 8.10.1816. Fdr khd Gabriel D. och Johanna Gustava Floor. Vb P. A. Ervast. Tav. Kam.ex. 1840. Lanträntmästare i Tavastehus 1865, avsked 1879. † på sin egendom Frantsila i Kalvola 12.5.1886.
s. 46 15155 Gabriel Johan Pettersson f. Pyhäjoki 7.2.1815. Fdr vicelänsm. i Muhos Rafael P. och Brita Charlotta Lescelius. Vb P. A. Ervast. Österb. Landskontorist i Uleåborg 1842. Kronolänsman i Muhos 1846, avsked 1853. † Muhos 27.2.1855.
s. 46 15156 Wilhelm Ferdinand Tallgren f. Petersburg 23.9.1815 g. st. Fdr kantorn Samuel T. och Eva Katarina Schultz. Vb L. I. Ahlstubbe. Vib. Lärare vid Åbo gymn. (elem. lärov.) 1842, på indragningsstat 1874. † Åbo 3.5.1889.
s. 46 15157 Carl Bernhard Sjöberg f. Kristinestad 1.7.1816. Fdr handl. och rådm. Johan Bernhard S. och Margareta Lovisa Lebell. Vb L. I. Ahlstubbe. Österb. Betyg 1844. »För ett liderligt liv i Kristinestad» (AM). † Kristinestad 10.3.1890.
s. 47 15158 Johan Petter Snellman f. Muhos 5.7.1814. Fdr khd i Laihela Erik Johan S. och Anna Maria Cajaner. Vb L. I. Ahlstubbe. Österb. Teol.ex. 1837. Kapellan i Tyrnävä 1856. † där 22.10.1876.
s. 47 15159 Johan Grahn f. Nastola 28.5.1813. Fdr klockaren August G. och Anna Maria Polon. Vb G. Rein. Lantmäterielev. Tav. Lantm.ex. 1837. Vicelantmätare 1842. Sinnesrubbad. Försvann 19.7.1851 och hittades 23.7 s. å. död med avskuren hals.
s. 47 15160 Gustav Albert Kåhlman f. Helsingfors 5.5.1816. Fdr handl. Gustav Fredrik K. och Lovisa Fredrika Sundling. Vb J. V. Snellman. Nyl. Ingick i handelsståndet 1837. Handlande i Helsingfors. † där 21.7.1851.
s. 47 15161 Erik Johan Boije f. Borgå sn (Drägsby) 25.4.1816. Fdr majoren Anders Erik B. och Johanna Kristina Nordenskjöld. Vb J. E. Ahlstedt. Vib. † student i Helsingfors 24.3.1838.
s. 47 15162 Johan Emil Holm f. Borgå 3.9.1815. Fdr vicehäradshövd. Johan H. och Eva Amalia Krook. Vb W. S. Schildt. Nyl. Militär. Godsägare. † på sin egendom Härkälä i Vihtis 2.9.1882.
s. 47 15163 Carl Henrik Elfving f. Uleåborg 26.1.1816. Fdr khd i Lohteå Carl Gustav E. och hans första hustru Sofia Kristina Höckert. Vb P. A. Ervast. Österb. Teol.ex. 1840. Kyrkoherde i Pyhäjoki 1870. † där 27.12.1880.
s. 47 15164 Johan Erik Ahlström f. Raumo 20.7.1811. Fdr handl. Johan Henrik A. och Katarina Ulrika Högman. Vb G. Asp. Bor. Teol.ex. 1839. Kyrkoherde i Toksova (Ingermanland) 1857. † där 19.12.1894.
s. 47 15165 Johan Mauritz Polviander f. Mouhijärvi 20.11.1811. Fdr khd Daniel P. och Katarina Sofia Tollet. Vb G. Asp. Satak. Kameralex. 1841. Revisionskommissarie 1866. † Helsingfors 6.10.1872.
s. 47 Lue Fredrik Wilhelm Pippings rektorat
20.12.1833–26.6.1839
s. 47 15166 Alexander Wilhelm Mansner f. Hiitola 23.5.1814. Fdr kap. Gustaf Adolf M. och Sofia Kristina Schwindt. Vb Viborgs gymn. Vib. Teol.ex. 1842. Kapellan i Mäntyharju 1865. † Petersburg 25.4.1870, på resa.
s. 47 15167 Carl Algot Edvard Nyman f. Åbo 19.1.1814. Fdr handl. Henrik Johan N. Eriksson och Ulrika Amalia Björkbom. Vb G. Rein. Aboens. † student i Åbo 20.2.1838, i lungsot.
s. 47 15168 Tomas Johan Kumlin f. Heinävesi 12.5.1814. Fdr sågägaren Carl K. och Adonia Agander. Vb G. Rein. Sav.kar. Lantm.ex. 1835. Vicelantmätare 1847. Anställd vid Saima kanalarbete 1857. Godsägare. † Leppävirta Oravakoski 30.12.1866.
s. 47 15169 Fredrik Kyander f. Heinävesi 19.8.1816. Fdr hovsekreter. Johan Henrik K. och Margareta Elisabet Bohm. Vb J. E. Ahlstedt. Sav.kar. Godsägare. † på sin egendom Kopolanniemi i Leppävirta 21.11.1881.
s. 47 15170 Fredrik Wilhelm Salonius f. Kuopio 7.7.1815. Fdr magasinsförv. och borgmäst. Gustav S. och Katarina Sofia Wallens. Vb G. Rein. Sav.kar. Jordbrukare. † Kuopio Hiltulanlahti 16.4.1883.
s. 47 15171 Otto Carl von Fieandt f. Rantasalmi 27.7.1812. Fdr kaptenen Carl Magnus v. F. och Maria Elisabet Ehrnrooth. Vb C. H. Ståhlberg. Lantmäterielev. Sav.kar. Lantm.ex. 1836 Äldre kommissionslantmätare 1874, avsked 1882. † Nyslott 18.1.1883.
s. 48 15172 Georg Fredrik von Fieandt f. Sulkava 7.5.1815. Fdr kaptenen Carl Magnus v. F. och Maria Elisabet Ehrnrooth. Vb C. H. Ståhlberg. Lantmäterielev. Sav.kar. Lantm.ex. 1836. Vicelantmätare 1844. Underforstmästare vid överstyrelsen för lantmäteriet och forstväsendet 1854. † Kajana 12.7.1864.
s. 48 15173 Julius Ursin f. Åbo 13.1.1816. Fdr prof. Nils Abraham U. och Gustava Wilhelmina Barck. Vb C. Backman. Sav.kar. FK och FM 1840. FK 1847. Gymnasiilektor i Kuopio 1852, på indragningsstat 1857. † Lovisa 26.12.1894.
s. 48 15174 Christian Stenberg f. Fredrikshamn (?Veckelax) 14.2.1814. Fdr murarmäst. Anders Jöransson S. och Maria Tomasdotter. Vb Viborgs gymn. Vib. FK och FM 1840. Kollega vid högre elementarsk. i Nyslott 1843, rektor 1854. † där 5.6.1883.
s. 48 15175 Bernt Gustav Emil Blåfield f. Sääksmäki (Lotila) 25.8.1816. Fdr häradshövd. Gustav Adolf B. och Maria Fredrika Le Bell. Vb B. O. Lille. Tav. Domarex. 1842. Häradshövding i Övre Satakunta nedredels domsaga 1870. † Pälkäne Myttälä 30.3.1874.
s. 48 15176 Knut Gustav Reinhold Blåfield f. Sääksmäki (Lotila) 26.9.1817. Fdr häradshövd. Gustav Adolf B. och Maria Fredrika Le Bell. Vb B. O. Lille. Tav. FK och FM 1840. Skollärare 1844. Kyrkoherde i Valkeala 1866. † där 23.12.1873.

Siirry sivulle:
< edellinen   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53   seuraava >