Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Hakutulos

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Hakutulokset: *V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906)

Hakuehdolla tietokannasta löytyi 3475 henkilöä. Olet sivulla 13 / 70.

< edellinen   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70   seuraava >

Voit valita ruksaamalla ne tietueet, jotka haluat tulostaa tai tallentaa. Napsauttamalla henkilönumeroa voit lukea henkilön täydelliset tiedot.

Valitse tältä sivulta kaikki  |  Tyhjennä kaikki

s. 26 2003 Kythraeus, Andr... Kallas i prot. 10.9.1669: Andr. Patur (af gammal borgaresläkt).
s. 26 1969 Lauraeus, Ol... Hans bröder p. 89 (ej 27), 121.
s. 26 1446 Mellenius, Henr... Jfr Mallenius här i XXIII.
s. 26 1979 Rodzelius... obs. den alfab. ordn.!
s. 26 2000 Streng, Andr... Fråget. strykes. Född 1635.
s. 26 2001 Streng, Elias... Lagläsare i Raseborgs län, † 1697.
s. 26 986 Talpaeus, Henr... Från Lojo. Blef krigspräst redan 1659 (ehuru ofrivilligt försummat kompaniets afmarsch) och hör således till ett tidigare rektorat. Med Nummis förstås sacellaniet under Lojo.
s. 26 2010 Tyrvenius, Andr... „Sockneadj. i Lundo 1682“ utgår här, ty gäller T. i XXXV. (Bergholm).
s. 26 1982 Wesander, Matth... Jfr i LX (p. 230).
s. 26 1622 Wettersten, Petr. = Wisingius i XXIV.
s. 26 2016 Åberg, Isr. – Gammal gift student, nämnd som sådan i Åbo, prot. 24.5.1669. Kanske Isr. Olai i XX.
s. 26 1883 Åhlman, Gabr... Fråget. strykes. Trol. = Ahlman, Gabr. Petri i prot. 1667, 1668.
s. 26 1216 Andreas Henrici... Annan än Hujander?
s. 26 2039 Gothelius, Ol.. Så i Index; i prot. 26.1.1671: Scottelius, Ol. Neric.
s. 26 2044 Gradinus, Arv... Student i Upsala 22.11.1664; åter 15.3.1672, per triennium abfuit, interea Aboae et Helmstadii studia coluit.
s. 27 2040 Grimsteen, Joh... Student i Upsala 25.2.1677, studiosus ex acad. Aboensi.
s. 27 1771 Håf, Petr. – I prot. 20.10.1670 söker stipendium.
s. 27 2062 Pontinus, Sam... Student i Upsala 22.7.1674 (ej 1669), ex acad. Aboensi laudabili cum commendatione advenit. Hans bröder p. 116, 125.
s. 27 2059 Ringius, Nic... Att han var yngsta son af kh i Korpo säges uttryckl. i domkap. prot. 9.7.1659 där Gust. Bjelke (frih. till Korpo etc.) begär djeknepengar för honom, hvartill svaras, att gossen bör först sättas i skolan. Således mycket möjligt att han var född (posthumus) 1649 och i så fall densamme som sedan adlades Lindecrantz. Af andra skäl synes dock troligare att Lindecrantz är = Nic. Ringius Ostrob. i XXXI; Korpoensens öden bli då okända.
s. 27 2076 Rothovius, Laur... Från Åbo skola 15.4.1670.
s. 27 2056 Sarchovius, El. Caroli.. Son af akad. vaktmästaren Car. Flesk (se prot. 30.6.1670).
s. 27 2083 Carlenius, Cph... Hans bror i XXIV.
s. 27 2117 Elias Laurentii Aboens. – Enl. Liber Scholae Aboensis dimitterad 18.2.1671 såsom skolans primus och notarius. Trol. = Berg i XXXVI.
s. 27 U329 Floreen, Gabr. – Student i Upsala 1670, slutl. kh i Nyed, † 1705. Ej mag. i Åbo, såsom Hammarin uppger.
s. 27 U332 Asproth, Georg. Joh:is Ostrob. – Student i Upsala 7.6.1671. Första kpl i Ala Härmä 1683. Hans söner p. 246, 254.
s. 27 2092 Hörling, Jon... Student i Upsala 7.3.1679: Jonas Hörlingh, Mart. Fil. Holm., ex Acad. Aboensi.
s. 27 2093 Portus, så i Index, trol. Porteus liksom i XLIV. Student (Porteus) i Upsala 20.11.1675, Aboae depositus.
s. 27 2084 Ringius, Nic... Student i Upsala 2.11.1664, Carleburgo c. testim. Son af kh Nic. Olai Ringius i Nykarleby (se i I). Förväxling i XXX, ty det mesta Nils Ringius Ostrob. adlad Lindecrantz. Att Klas Tott patrocinerade honom, kom sig däraf att Tott var grefve till Carleborg samt egde flere gods i Nykarleby socken och Österbotten. Hans utnämn. till e. o. prof. förtröt k:m, som i bref till P. Brahe af 23.11.1678 endast „efterlät mag. Ringio att privatim öfva ungdomen i Sveriges Lagbok“. Hans öfvergång till den prakt. jurid. banan föranleddes häraf.
s. 28 2085 Ringius, Carol... Student i Upsala 4.10.1668.
s. 28 2118 Rothovius, Gabr. & Jac. Gudmundi... Från Åbo skola 18.2.1671.
s. 28 2119 Rothovius, Gabr. & Jac. Gudmundi... Från Åbo skola 18.2.1671.
s. 28 2105 Thavast, Gabr... Fadren † 1657 (ej 1660).
s. 28 2127 Bonderus, Joh. Nicol... Väl icke den Joh. Nicolai, hvilken jämte Henr. Sigfridi (= Ilcander) och Mich. Benedicti (Farrelius) 11.5.1671 dimitterades från Åbo sk. „ritus depositionis subituri“.
s. 28 2129 Forrelius, Mich... läs Farrelius; se ofvan Bonderus.
s. 28 2153 Gerdt, Joh. Laurentii... Lorens Gerdt var handl. i Åbo.
s. 28 2182 Gutrath, Car... Son af handl. Henr. G. i Viborg.
s. 28 2128 Ilcander, Henr., se ofvan Bonderus.
s. 28 2151 Lilius, Gust... Hans far p. 34 läs hans bror.
s. 28 2178 Menpserus, Menseröer, Ad... Trol. = Menschover, Ad. Son af borgm. Henr. M. i Viborg († 1678). Kämnersnotarie i Viborg. Död 1700 l. 1701. (G. Lagus).
s. 28 2179 Roselius, Aron... kpl läs kh.
s. 28 2259 Borgerus, Gabr... Militärpräst?
s. 28 2249 Colchonius, Greg... läs Colhonius.
s. 28 2251 Frisius, Sam... Jämte Chr. F. från Åbo sk. 10.5.1673.
s. 28 2199 Frondelius, Sv... Son af Er. Simonius, som sedan kallade sig Löfgren, lektor i Linköping, kh i Vadstena, f. 1625 † 1688.
s. 28 2225 Gottleben, Gabr... Son af rådm. Gabr. G. i Björneborg, hemma frän Lÿbeck († 1673).
s. 28 2231 Horn, Carol... „anförd p. 51“, läs p. 5. Utan tvifvel (icke „mindre troligt“ såsom läses i hufvudtexten) son af Gust. Evertson H. (och bror till Evert H. i XII), icke af Gust. Henriksson H., som hvarken var baron l. egare af Kankas m. m. Dessutom hette den senares son icke blott Karl (ehuru så i Ättartaflorna) utan Karl Magnus. Det cit. prot. 6.7.1681, står uppenbarligen i smh. med ifrågavarnade Karls förh. till sin stjufsyster och sedan hustru friherrinnan Elsa Creutz.
s. 29 U1228 Horn, Arvid Bernhard, f. 1664 † 1742, den fräjdade statsmannen, uppgifves hafva, innan sitt inträde (1682) på militärbanan, studerat vid Åbo akad., hvars kansler han blef 1723–35. Dock förekommer lika litet han som nyssnämnde Karl Magnus eller någon annan af hans bröder bland de många Hornarne i Index.
s. 29 2622 Krook [Gyllenkrok], Nic... Hör till XXXVIII, hvaraf synes, att han verkl. varit student.
s. 29 2255 Levanus, Joh... Från Åbo sk. 10.5.1673.
s. 29 2227 Lilljenstedt.. i Index Lilliestedt.

Siirry sivulle:
< edellinen   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70   seuraava >