Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Hakutulos

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Hakutulokset: *HYK ms., Häm. osak. matr.

Hakuehdolla tietokannasta löytyi 648 henkilöä. Olet sivulla 13 / 14.

< edellinen   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14   seuraava >

Voit valita ruksaamalla ne tietueet, jotka haluat tulostaa tai tallentaa. Napsauttamalla henkilönumeroa voit lukea henkilön täydelliset tiedot.

Valitse tältä sivulta kaikki  |  Tyhjennä kaikki

599 16518 1848. Febr: 28. Otto Ferdinand Grönholm, född den 12 Maji 1827. i Jämsä Socken, har vid Student examen den 7 October 1847. erhållit vittsordet Laudatur, grundadt på 24. bifallsröster. | Fadren Krono Länsman och Gouvernements Sekreterare. | Bivistat Borgå Gymnasium. | Närv. H.T. 1848, | V.T. 1849. | V.T. 1850. | Undergick Theologisk dimissions examen den 5. Junii 1851. med 9. bifallsröster. Undfick Afdelningsbetyg den 7. Junii 1851. med vitsord af berömlig flit, samt ett i alla afseenden hedrande och berömvärdt uppförande. | Prest i Borgå Stift.
600 16528 1848 Febr. 28. Carl Bergroth, född den 11 Maji 1826 i Sahalax Socken Student examen den 7 October 1847 med vitsordet Approbatur cum laude grundadt på 18 bifallsröster. Fadren Kyrkoherde i Sahalax Nils Aaron Bergroth. | Uttagit Afdelning-intyg den 6 Januarii 1849. | Återinkommen till Afdelningen hösttterminen 1849. | Närv. H.T. 1849. | Afdelningsbetyg den 8. October 1850 för att i Prestaståndet ingå.
601 16571 1848. Februari 28. Frans Henrik Björkstén, född den 28 Augusti 1829 undergick Student examen den 15 Februarii 1848, med vitsord Approbatur cum laude, grundat på 15 bifalls röster. Fadren Bror, Ulrik Björkstén Statsråd och Ledamot i Kejserliga Senatens Oeconomie Departement. | Närv. V.T. 1848. | H.T. 1848. | V. och H.T. 1849. | Logices Examen i Maj 1850. | Uttagit Afdelningsbetyg den 27. Martii 1851. för erhållande af tillstånd att resa utrikes. Vitsord: Uppförande i 1:sta kl. och Flit i 3:dje klasssen. | Domare Examen den 27. Maji 1852. | Uttagit Afdelningsbetyg den 2. Junii 1852. för att i HofRätten ingå. Vitsord: Berömlig Flit och ett i alla afseenden hedrande och berömvärdt uppförande.
602 16549 [1848] Februari 28. Kuno, Jacob, Olivier Björkstén, född den 21 Junii 1829. undergick Student examen den 10 December, 1847, med vitsordet Laudatur, grundadt på 22 bifallsröster. Fadren: Jacob, Johan Björkstén, Prost och Kyrkoherde i Hauho. | Närv. V. o. H.T. 1848, V. o. H.T. 1849.
603 16655 1848. Oktob. 26. Johan August Hällfors född den 1 November 1830. undergick Student examen den 23‹!› Junii 1848 med vitsordet Laudatur, grundadt på 23 bifallsröster. Fadren, Isak Imanuel Hällfors, Prost och Kyrkoherde i Pelkäne. | död 1845. | Skrifvit pro exercitio d. 25 Novemb. 1848 med vitsordet Admittitur. | Närv. V.T. 1849. | H.T. 1849.
604 16627 1848. Oktober 26. Frithiof Gustaf Utter, född den 26 Julii 1831. undergick Student examen den 17 Junii 1848 med vitsordet Laudatur grundadt på 24 bifallsröster. Fadren Otto Gustaf Utter Lands Sekreterare i Tavastehus län. | Närv. H.T. 1849. | Logices Examen h.t. 1849. | Undergått Domare examen den 8. December 1851. Undfått Afdelningsbetyg den 10. December 1851. med vitsord af berömlig flit samt hedrande och berömvärdt uppförande.
605 16623 1848. Oktober 26. Gustaf. Werner. Holmberg, född den 1 November 1830 undergick Student-examen den 17 Junii 1848 med vitsordet Laudatur grundadt på 26 bifallsröster. Fadren Olof. Henrik. Holmberg Kollegii Assessor. | Närvarande H.T. 1849.
606 16643 [1848] Oktober 26. Evald Joachim Fredric Streng, född den 13 Septemb: 1828, undergick Student examen 21 Junii 1848 med vitsordet Laudatur grundadt på 23 bifallsröster. Fadren Johan Streng Apothekare. | Närv. H.T. 1848 | V.T. 1849.
607 16604 [1848] Oktober 26. Gustaf Oscar Aspelin född den 5. Mars 1830. undergick Student examen den 14. Junii 1848 med vitsordet approbatur cum laude grundadt på 14. bifallsröster. Fadren Krono Fogden Titulair Rådet Eric Samuel Aspelin. | Närv. V.T. 1849.
608 16607 [1848] Oktober 27. Bror Carl August Tamelander född den 10. Aprill 1827 undergick Student examen den 14 Junii 1848 med vitsordet apobatur grundadt på 10 bifalls röster. Fadren Bror Adam Tamelander, Lagman i Karelska Lagsagan. | Närv. H.T. 1849. | Afled i Helsingfors den 26. September 1851.
609 16633 [1849] Februari 8. Gustaf Oscar Theodor Nordström, son till Prosten och Kyrkoherden Gustaf Magnus Nordström och dess kära maka Augusta Mathilda Eleonora Uggla, är född den 12 Maij 1830 i Fredrikshamn, blef, efter wid Borgå Gymnasium idkade studier, den 20 Junii 1848 inskrifven wid Universitet, sedan jag undergått wederbörlig student-examen, hvarwid 30 röster och epithetet Laudatur mig tillföll. | Närv. H.T. 1849. | ‹Lyijykynämerkintä: Kyrkoherde i Jämsä, +.›
610 16682 [1849] Februarii 9. Carl Victor Hansson, son till Färgaren Carl Wilhelm Hansson och dess kära maka Hedvig Elisabeth Ammondt, är född den 18 December 1828, blef, efter enskild handledning idkade studier, den 12 December 1848 inskrifven vid Universitetet, sedan jag undergått vederbörlig student examen, hvarvid 11 röster och epithet approbatur mig tillföll. | Närv. V.T. 1849. | H.T. 1849. | Rysk examen d. 21 Febr. 1850. | Afdelningsbetyg utfärdadt den 30. Mars 1851. Uppförande 1:sta Kl., Flit 2:dra Klassen. | d:o d:o den 15. December 1851. med enahanda vitsord.
611 16606 [1849] Februarii 14. Otto Wilhelm Segerswärd, son till vice Häradshöfdingen Carl Segerswärd och dess kära maka Carolina Sundström, är född den 10 Martii 1825. i Orimattila Socken, blef, efter, vid Borgå Gymnasium idkade studier, den 13 junii 1848 inskrifven vid Universitetet, sedan jag undergått vederbörlig student-examen, hvarvid 18‹!› röster och epithetet Abrobatur cum laude mig tillföll. | Närv. V.T. 1849. | H.T. 1849. | Undergått Theologisk dimissions examen den 10 Junii 1852. Afdelningsbetyg utfärdadt den 12. Junii 1852. om nöjaktig flit samt hedrande och berömvärdt uppförande.
612 16713 [1849] Juni 13. Otto Frithiof Gylling, född den 27 November 1833 i Tavastehus, har vid Student Examen den 9 Juni 1849 erhållit vitsordet Approbatur cum Laude, grundadt på 16 Bifalls röster. Fadren Capitainen H. O. Gylling. Modren, I. C. Nordensvan. | Med betyg af privat lärare. | Rysk examen d. 10. Dec. 1850. | Logices examen d. 17. Junii 1852.
613 16719 [1849] ‹–› Carl Harald Felex Furuhjelm, född den 13 Maj 1830 i Helsingfors, har vid Student-Examen den 12 Juni 1849 erhållit vitsordet Approbatur cum Laude, grundadt på 16. Bifalls röster. | Fadren Hof-Rådet O: W: Furuhjelm. Modren U: J: F: Fock. | Närv. H.T. 1849. | Rysk examen d. 20 Febr. 1850. | Logices examen d. 18. Junii 1851.
614 16722 [1849] Sept. 27. Sigfrid A. Heurthén, född den 30 Augusti 1826 i Orihvesi Socken, har vid Student Examen den 12 Juni 1849 erhållit vitsordet approbatur, grundadt på 12 bifallsröster. Fadren Rusthållare. | Närv. H.T. 1849.
615 16730 [1849] October 2. Gustaf W: Bergroth född den 10 Junii 1831 i Sahalax Socken har vid Student examen den 19 Junii 1849 erhållit vitsordet Laudatur grundadt på 24 bifallsröster. Fadren Afledne Kyrkoherden i Sahalax Nils Aron Bergroth. | Närv. H.T. 1849. | Undfått Afdelningsbetyg den 29. April 1851. med vitsord om Uppf. i 1:a och Flit i 3:dje Kl.
616 16641 [1849] October 2. S. Majander född den 28 Maji 1822 i Ithis Socken har vid Student examen den 20 juni 1848 erhållit vitsordet Laudatur grundadt på 23 bifalls röster. Fadren Bonde, Hemmansägare. | Dimitterad ifrån Borgå Gymnasium. | Närv. H.T. 1849. | Theologisk Dimissions Examen Dec. 1850. | Afdelningsbetyg den 9 Jan 1851. Uppf. 1 kl: Flit 2 kl:
617 16711 [1849] October 2. Axel Gabriel Björkstén född den 30 Augusti 1832 i Hfors har vid Student examen den 9 Juni 1849 erhållit vitsordet approbatur cum laude grundadt på 18 bifals röster. | Fadren Statsrådet, Ledamoten i K. Senaten för Finland, Bror Ulrich Björkstén. | Närvar. H.T. 1849. | Rysk examen d. 20 Febr. 1850. | Logices examen d. 14. Dec. 1850. Domare Examen d. 14. Dec. 1852. Undfått Afdelningsbetyg den 13. Dec. 1852. med vitsord af Berömlig flit och ett i alla afseenden hedrande och berömvärdt uppförande.
618 16709 [1849] October 2. Gustaf Richard Idestam, född den 7 Februarii 1832 i Helsingfors; har vid Studentexamen d 11 Juni 1849 erhållit vittsordet approbatur cum laude grundat på 19 bifalls röster. | Fadren Bergmästare, bosatt i Tyrvändö Kapell af Hattula Socken. | Närv. H.T. 1849.
619 16723 [1849] Oct. 2. Carl Holmberg, född den 16 October 1830 i Helsingfors; har vid Studentexamen d 14 Junii 1849 erhållit vitsordet approbatur cum laude, grundadt på 18 suffragier. | Fadren vice Häradshöfdnig och f. d. Magistrats Sekreterare i Helsingfors. | Närv. 1849 H.T.
620 16710 [1849] October 2. Reinhold Agricola född den 9 December 1831 i Helsingfors har vid Studentexamen den 11 Juni 1849 erhållit vitsordet approbatur cum laude grundadt på 19 bifalsröster. Fadren Protocoll Secreterare. | Närv. H.T. 1849.
621 16603 [1849] October 9. Alexander Wilhelm Wahlroos, född den 28 Julii 1827 i Tavastehus har vid Studentexamen den 13 Junii 1848 erhållit vitsordet approbatur cum laude grundadt på 15 bifallsröster. Fadren Handlande. | Närv. H.T. 1849. | Filosofiska Landtmäteri Examen d. 22. Maj 1850. | Juridisk d:o d:o den 27. Mars 1851. | Undfått Afdelningsbetyg den 1. April 1851. Uppförande 1:a kl., Flit 2:dra klassens vitsord.
622 16772 [1849] October 9. Albert August; Född den 22 Maji 1831 i Wiitasaari har vid Student examen den 9 October 1849 erhållit vitsordet Approbatur grundadt på 11. bifallsröster. Fadren Johan Petter Lindbohm Krono Länsman. | ‹Teksti Dimitterad ifrån Kuopio Gymnasium. on yliviivattu.›
623 16632 [1850] Februarii 2. Gustaf Julius Strömborg född den 4 October 1830 i Jämsä Socken. Efter genomgången kurs vid Borgå Gymnasium undergått Student-examen den 20 Junii 1848 med vitsordet Laudatur. grundadt på 30 bifallsröster. Fadren Carl Gustaf Strömborg, Pastor i Uguniemi. | Skrifprof pro exercitio Vårterminen 1851. Disp. pro exercitio d. 10. Maji 1851.
624 16785 [1850] Februarii 12 Nehemias Werin född den 7 October 1823 i Pelkäne Socken Undergått Student-Examen den 11 December 1849 med vitsordet Laudatur, grundadt på 21 Bifallsröster. Fadren Johan Weräväin Bonde i Pelkäne.
625 16794 [1850] Februarii 12 Otto Wilhelm Oscar Segercrantz född den 25 Januarii 1833 i Kalvola Socken, Undergått Student-Examen den 11 Februarii 1850 med vitsordet Approbatur, grundadt på 13 Bifallsröster. Fadren, O. I. Segercrantz, Löjtnant, boende i Akkas.
626 16795 [1850] Februarii 12, Eduard Albert Widell född den 14 Februari 1830 i Koskis kapell. Undergått Student-Examen den 11 Februari 1850 med Vitsordet Approbatur, grundat på 13 Bifallsröster. Fadren David Ulrik Widell, Apothekare, Boende i Koskis.
627 16820 [1850] September 24. Carl Henrik Kahelin, född den 13 Januarii 1832 i Kiwijärwi Kapell af Wiitasaari socken. Efter genomgången kurs wid Wasa Gymnasium undergått Studentexamen den 26 Junii 1850, med witsordet Laudatur, grundadt på 31 bifallsröster. Fadren Henrik Gabriel Kahelin, Klockare i Saarijärwi.
628 16843 [1850] October 5 Carl Robert Tamelander född den 25 Mars 1828 i Åbo. Efter genomgången kurs vid Åbo Gymnasium undergått Studentexamen den 2 October 1850, med vittsordet Laudatur grundadt på 21 bifallsröster. Fadren Fredrik Reinhold Tamelander. Häradshöfding och Policemästare i Åbo. | Logices Examen den 10. Nov. 1852. Rysk examen d. 10. Dec. 1850.
629 16806 [1850] October 11. Fredrik Wilhelm Boucht, född den 30 September 1829 i Hollola socken. Efter genomgången kurs vid Borgå Gymnasium undergått Studentexamen den ‹–› Junii 1850 med vitsordet Laudatur grundadt på 25 bifallsröster. Fadren Fredrik Boucht Landthushållare i Hollola.
630 16852 [1850] Octob. 11. Carl Johan Ahonius, född den 27. Januarii 1826. i Rengo Kapel. Undergått Student Examen den 11. October med vittsordet Approbatur cum laude, grundadt på 15. bifallsröster. Fadren Josef Ahonius, vice Pastor aoch Kapellan i Akkas.
631 16857 [1850] Oct. 13. Frans Edwin Ahonius, född den 13. Junii 1829. i Rengo Kapell, undergått Student Examen den 10. Junii 1850. med vittsordet Approbatur cum laude, grundadt på 16. bifallsröster. Fadren Josef Ahonius, vice Pastor och Kapellan i Akkas.
632 16875 [1851] Februari 6. Thure Wolter Hamilcar Blåfield född den 25 Februari 1832 uti Sääksmäki Socken. Undergått Student Examen den 14 December 1850 med vittsordet Approbatur, grundadt på Tolf bifallsröster. Fadren Carl Johan Blåfield, Häradshöfding, död 1834.
633 16882 [1851] Februari 16. Anders Emil Theodor Gadding född den 9:de November 1823 uti Sysmä Socken. Undergått Student Examen den 12 December 1850 med vittsordet Approbatur, grundadt på Elfva bifallsröster. Fadren Gustaf Adolf Gadding, Kapten, död 1844.
Lue [1851] Under Professoren J. Ph. Palméns Inspectorat:
634 16924 [1851] Junii 11. Erik Ivar Ephraim Rancken född den 24 October 1832 uti Åbo. Undergått Student examen den 10. Junii 1851. med vitsordet Approbatur, grundadt på Tio bifallsröster. Åtnjutit privat undervisning. Fadren, Engelbr. Rancken, Kapellan i Mietois. | 1870. Kronofogde i Öfre Satakunda Öfredels härad
635 16992 [1851] September 22. Johan Adolph Colérus född den 14 October 1830 i Pyhäma. Efter fulländad kurs i Borgå Gymnasium undergått Student examen den 16. Junii 1851, med vitsordet Laudatur, grundadt på tjugusju bifallsröster. Fadren, Fredrik Johan Colerus, Sockne Adjunkt i Orihvesi. + 1843.
636 16997 [1851] October 4. Axel Heimbürger, född den 10. October 1834. på Stjernsund i Tyrvändö kapell. Efter åtnjuten undervisning dels i Tavastehus Högre Elementarskola, dels af privat lärare, undergått Student examen den 17. Junii 1851. med vitsordet Approbatur cum laude, grundadt på fjorton bifallsröster. Fadren, Possessionaten Petter Philip Heimbürger, död 1847. | 1852. den 2. Junii uttagit Afdelningsbetyg för att skiljas. Vitsord: Berömlig Flit och ett i alla afseenden hedrande och berömvärdt uppförande.
637 16928 [1851] October 7. Johan Wilhelm Lindbohm, Kronolänsman i Wiitasaari socken, född den 10. September 1825. Efter åtnjuten undervisning dels i Kuopio Högre Elementarskola dels af privat lärare, undergått Student examen den 14. Juni 1851. med vitsordet Approbatur cum laude, grundadt på femton bifallsröster. Fadren, Expeditionsfogden Johan Petter Lindbohm, död 1851.
638 16936 [1851] October 8. Herman Ekman, född den 8. October 1826. i Ithis Socken. Efter åtnjuten undervisning i Borgå Gymnasium, undergått Studentexamen den 16. Junii 1851. med vitsordet Laudatur, grundadt på Tjuguen bifallsröster. Fadren, Simon Ekman, Sockneskräddare i Ithis. +
639 16934 [1851] October 20. Carl Wilhelm Ferdinand Boisman, född den 17. October 1831, i Syssmä. Efter åtnjuten undervisning i Helsingfors högre Elementarskola och Borgå Gymnasium, undergått Student examen den 16. Junii 1851. med vitsordet Laudatur, grundadt på Tjugusex blifallsröster. Fadren, vice Häradshöfdingen Otto Henrik Boisman.
640 16932 [1852] Januarii 23. Arndt Wilhelm von Hausen, född den 18. December 1835. i Helsingfors Stad. Efter åtnjuten undervisning i Lyceum derstädes och undergången Student examen med vitsordet Laudatur, grundadt på Tjugusex bifallsröster, inskrifven vid Universitetet den 17. Junii 1851. Fadren, Referendarie Sekreteraren Arndt Johan von Hausen.
641 17024 [1852] Februarii 13. Henrik Nordman, född den 3. November 1827. i Kaukala by och Hauho Socken. Efter åtnjuten enskild undervisning, sednast af Phil. Magistern Henrik Reinh. Krogell, och undergången Student Examen med vitsordet Approbatur, grundadt på Tio bifallsröster, inskrifven vid Universitetet den 12. Februarii 1852. Fadren, Emanuel Henriksson Mikkola i förenämnde by, Bonde.
642 17019 [1852] Martii 15. Magnus Konstantin Lindfors, född den 15. November 1830. i Hyvikkälä by af Janakkala Socken. Efter åtnjuten undervisning i Tavastehus högre Elementar Skola och Åbo Gymnasium, samt undergången Student Examen med vitsordet Laudatur, grundadt på Trettiosex bifallsröster, inskrifven vid Universitetet den 10. Februarii 1852. Fadren Constantin Lindfors, Sockneskräddare i förenämnde by. | Skrifprof pro exercitio Vår Terminen 1852. | Disp. pro exercitio och skrifprof pro Gradu Höst Terminen 1852.
643 17030 [1852] Maji 13. Johan August Ferdinand Björkstén, född den 14. Maji 1827, i Malmö Stad uti Sverige. Efter åtnjuten undervisning i Ystads högre Elementarskola och undergången Student Examen, inskrifven vid Universitetet i Lund, och sedermera, den 1. Maji 1852. vid Kejserl. Alexanders Universitetet i Finland. Fadren Gustaf Magnus Björkstén, f. d. Öfverste Lieutenant i Kongl. Svensk tjenst och Post Kommissarie i Ystad. († 1842.)
644 17066 [1852] October 6. Evert Gustaf Adolf Rotkirch. Född den 23. Junii 1836. uti Helsinge Kyrkoby. Efter åtnjuten undervisning uti Lyceum i Helsingfors och undergången Student examen med vitsordet Laudatur, grundadt på Tjugutre bifallsröster, inskrifven vid Universitetet den 5. October 1852. Fadren, Lieutenanten Carl Axel Evert Rotkirch. | Rysk examen den 10. December 1852.
645 16970 [1852] October 6. Otto Oscar Leonhard Lindbohm. Född den 9. April 1829 i Wiitasaari Socken. Efter åtnjuten undervisning i Kuopio Skola och Gymnasium och undergången Student examen med vitsordet Laudatur grundadt på Tjuguen bifallsröster, inskrifven vid Universitetet den 20. Junii 1852. Fadren, Expeditionsfogden Johan Petter Lindbohm. + | Rysk examen den 10. December 1852.
646 17063 [1852] October 14. Georg Otto Wasenius. Född den 3. Julii 1833 i Helsingfors. Efter åtnjuten undervisning uti Lyceum derstädes och undergången Student examen med vitsordet Approbatur cum laude, grundadt på Tjugu bifallsröster, inskrifven vid Universitetet den 5. October 1852. Fadren, Handlanden Gustaf Otto Wasenius. +
647 17088 [1852] October 18. Carl Malin. Född den 18 Augusti 1832 i Wåno Socken. Efter åtnjuten undervisning i Tavastehus högre Elementarskola och Åbo Gymnasium, samt undergången Student examen med vitsordet Laudatur, grundadt på Tjugutre bifallsröster, inskrifven vid Universitetet den 11. October 1852. Fadren, Bonden Matthias Kappola i Kappola by och Wåno Socken.

Siirry sivulle:
< edellinen   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14   seuraava >