Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Hakutulos

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Hakutulokset: *V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95)

Hakuehdolla tietokannasta löytyi 8144 henkilöä. Olet sivulla 128 / 165.

< edellinen   1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160   seuraava >

Voit valita ruksaamalla ne tietueet, jotka haluat tulostaa tai tallentaa. Napsauttamalla henkilönumeroa voit lukea henkilön täydelliset tiedot.

Valitse tältä sivulta kaikki  |  Tyhjennä kaikki

s. 536 12720 Nordling, Joh. Maur. Aboens. p. 1044 || Ab. 66: 20.6.1814 [13.6]. Född 14.2.1796. Betyg 10.3.1815.
s. 536 12736 Nummelin, Anton. Dav. Satac. p. 1045 || Sat. 1460: 22.6.1814. Född 20.9.1797. Handlande.
s. 536 12672 Nystén, Carol. Eric. Viburg. p. 1040 || Vib. 1543: 7.10.1813. Hans bror p. 1004. Född 15.3.1797 (13.3). Gymnasist i Borgå 1808. Stipendiat 1813–20. Betyg 13.3.1826 till landtmäteriet.
s. 536 12708 Ottelin, Adam. Vib. p. 1043 || Vib. 1566: 9.5.1814. Hans bror p. 1001. Född 24.4.1796. Vice lm 1818. Kom. lm i Vasa län 1820. Afsked. Död 16.3.1785, gml 83 år.
s. 537 12723 Pahlman, Adam Johan Aboens. p. 1044 || Ab. 68: 20.6.1814 [17.6]. Hans far p. 551. Född 15.3.1793. Betyg 15.12.1815 till rätteg.v. Död ung.
s. 537 12726 Petrelius, Petr. Ostrob. p. 1044 || Ob. 1847: 18.6.1814. Född 2.3.1798 (2.2). Jfr i CXI och Alcen. p. 1044.
s. 537 12674 Platen, Fredr. Aug. von, Nob. Tavast. p. 1040 || [Tav. 133]: 13.10.1813. Son af öfversten Gust. Bogisl. v. P. († 1830 på Juttila). Född 7.10.1790. Kadett på Haapaniemi 1804. Kornett 1805. Vid krigets utbrott 1808 tjenstgj. på Sveaborg, råkade vid fästningens öfvergång i rysk fångenskap. Fördes till Vologda. Återkom 1809. Anstäld hos svenska ambassadören i Petersb. 1810. Kornett vid Skånska husarreg. s. å. Student i Upsala 16.11.1810. Kansliexam. der 1811. Kopist vid hofkanslers exked. Afsked från svensk tjenst 1813. E. o. kanslist vid finska komitén i Petersburg s. å. Ausk. i Åbo hofr. 10.6.1814. Translator i sagda komité 1816. D:o vid utrikes kolleg. hos grefve Kapodistria 1817. Protok. sekr. tit. 1819. Afsked från tjensten vid komitén 1821. Possessionat. Mycket originell. Död 1.4.1868 på Gammelgård. Af honom hvarjeh. anteckningar i ms.
s. 537 12683 Platen, Jac. Reinh. von, Nob. Tavast. p. 1041 || Tav. 136: 18.12.1813. Son af regementsqvartermästaren vid T:hus läns reg. öfverstelöjtn. Karl Aug. v. Platen (ointroducerad, † 1836 i T:hus). Född 27.12.1794 (29.12) i Asikkala. Betyg 14.6.1815 till rätteg.v. Ausk. i Åbo hofr. 19.6. E. o. kopist i senaten 1817, ordin. 1819. Magasinsförv. i Heinola 1828, i Nyslott 1853. Afsked 1855. Död 12.3.1859 i Heinola.
s. 537 12732 Rosenlew. Otto Wilh. Nobilis Borealis. p. 1045 || Bor. 944: 22.6.1814. Son af kapt. Alex. Vilh. R. († 1808). Född 23.10.1797 (20.10.1796). Stipendiat 1816–19. Respondens 1818 u. Matth. Bæck (p. 951), 19.6.1819 pro gradu u. Ahlstedt. Magister 28.6.1819. Studerade medicin. Död 14.1.1820 i Raumo.
s. 537 12667 Savander, Wilh. Ostrob. p. 1039 || Ob. 1835: 16.10.1813. Född 21.2.1791. Extra kammarskr. i reger. konselj. 5.7.1816. Häradsskr. i Korsholms medledels härad 1820. Död 8.3.1829.
s. 537 12689 Selan, Andr. [Joh.] Viburg. p. 1041 || Vib. 1556: 5.2.1814. Hans bror p. 873. Född 24.1.1795 (21.1). Betyg 31.1.1816 till pvg (20.4.1816). Pastorsadj. i Björkö s. å., i Valkjärvi 1819. Elementarlärare i Vilmanstrand s. å. och tillika spinnhuspred. der. Kh i Jämsä 1836. Död 4.4.1841.
s. 537 12712 Sivén, Sigfrid. Tav. p. 1043 || Tav. 141: 17.6.1814. Fadren lm i Padasjoki. Född 4.5.1788 (4.6.1787). Gymnasist i Borgå 1810. Betyg 2.12.1814 till pvg i Borgå stift (12.5.1815). Kaplansadj. i Asikkala s. å. Kpl i Pyttis 1821, i Orimattila 1832. Vicepastor. Död 31.12.1857.
s. 537 12677 Sjögren, Andr. Joh. Viburg. p. 1040 || Vib. 1549: 19.10.1813. Fadren skomakaren Mik. S. i Ithis. Född 8.5.1794 (1792). Gymnasist i Borgå 1809, från Lovisa skola. Stipendiat 1814–20. Respondens 9.12.1815 u. H. Longström (p. 977), 21.6.1819 pro gradu u. Fattenborg. Magister 28.6.1819. Forskningsresor i Ryssland 1819 ff. Adjunkt vid Vet. akad. der 1829. Ordinarie akademiker der. Statsråd. Död 18.1.1855. Skrifter, se Elmgr. II, 74.150; Biogr. Nimikirja.
s. 538 12734 Sjöholm, Elias Satac. p. 1045 || Sat. 1458: 22.6.1814 [20.6], Kjuloens. Son af inspekt. på Kjuloholm. Född 15.10.1794 (10.10) i Ulfsby. Betyg 17.12.1818 till pvg (18.12). Kpl i Harju och Ylöjärvi 1820, i Tavastkyro 1839. Död 1855.
s. 538 12717 Stårck, Jacob. Reinh. Ostrob. p. 1044 || Ob. 1845: 6.6.1814. Son af sv. adelsmannen Jak. S., som utan tjenst lefde i Finland (jfr Anrep IV, 286 och Alcen. p. 118). Född 17.10.1797 (17.10.1798). Betyg 15.7.1819. Student i Upsala. Underofficer vid Wendes reg. 1821. Underlöjtn. der 1824. Lärare vid teknol. instit. i Sth 1826. Löjtnant vid Svea artill. reg. 1830. Kapten 1839. Ledamot af krigsvet. akad. 1843. Afsked ur krigstjenst 1850.
s. 538 12722 Syrenius, Jacob. Boreal. p. 1044 || Bor. 942: 18.6.1814. Född 31.8.1793. Stipendiat 1817–21. Respondens 18.11.1818 u. Schultén. Afförd såsom frånvarande 20.10.1824. Hans bror Bor. 962: i CLXVIII?
s. 538 12695 Tammelander [Tamlander], Fred. Reinh. Tav. p. 1042 || Tav. 139: 24.2.1814. Hans far p. 594, bröder p. 1010 (Car. Gust.), 1026. Född 12.8.1797 i Esbo. Betyg 10.6.1816 till rätteg.v. Ausk. i Åbo hofr. 19.6. Extra notarie 1817. Notarie vid poliskammaren i Åbo 1818. E. o. kopist i senaten 1820, ordin. 1824. Polismästare i Åbo 1826. Häradsh. namn med befordringsrätt 1834. Död 8.4.1863 i Åbo.
s. 538 12696 Tammelander [Tamlander], Adolph. Vilh. Tav. p. 1042 || Tav. 140: 24.2.1814. Föregåendes bror. Född 5.4.1800. Afgick utan betyg till militären. Platsmajor på Åland.
s. 538 12715 Tavaststjerna, Joh. Vilh. Nob. Vib. p. 1043 || Vib. 1569: 6.6.1814. Son af fältväb. Gust. Vilh. T., egare af Hällinmäki hmn i Piexämäki († 1799). Född 19.2.1790 (19.3). Inskr. som volontär vid Savol. inf. 1799. Lm elev 1810. Lm ausk. 1814. Kom. lm i Viborgs län 1821, i Kuopio län 1825, i Kymmenegårds (S:t Mikels) län 1832. Död 19.11.1852 på Heyrilä i Piexämäki.
s. 538 12713 Torcken, von, Bernh. Dav. Nob. Ab. p. 1043 || Ab. 65: 26.5.1814 [25.5]. Född 14.2.1796 (29.2). Betyg 10.4.1818 till militären. Öfverfyrvaktare på Hangö båk.
s. 538 12731 Törnrot [Törnroth], Laurent. Henr. Satac. p. 1045 || Sat. 1456: 22.6.1814 [20.6], Euraåm. Hans far p. 535. Född 24.11.1796 i Kjulo. Stipendiat 1816–22. Respondens 15.3.1817 u. Renvall, 26.6.1819 u. Hällström, 1832 för medic. grad u. Ursin. Magister 28.6.1819. Medic. kand. 1821, licent. 1822, d:r 20.6.1832. Tjenstgj. vid Serafimer lasarettet och accouchementsh. i Sth 1821. E. o. bataljonsläk. vid 2 finska inf. reg. 1822. Stadsfysiker i Lovisa s. å. Provinsialläkare i Saarijärvi 1824, i T:fors 1829. Slotts- och lasar. läk. i Viborg 1833. Stadsfysiker i Åbo s. å. Adjunkt i kirurgi och barnförlossningskonst 1834. Vetenskaplig resa 1835–36. Kurator för Sat. afd. 1834–38, inspektor 1841–46. Professor i kirurgi och barnförlossningskonst 1838. Arkiater 1844. Univ. prorektor 1848–55. T. f. generaldirektör för medicinalverket 1855, ordin. 1857. Afsked från professuren såsom emeritus 1857; från generaldirekt. embetet 1863. Död 13.8.1864 i H:fors. Ledamot af flere lärda sällsk. Skrifter, se Marklin; Elmgr. II, 79. 156; Renvall.
s. 539 12710 Wænerberg, Nic. Gust. Vib. p. 1043 || Vib. 1564: 9.5.1814. Son af fältsk. vid Varkaus flottfördelning af Sveaborgs eskader Joh. Efr. W. Född 15.9.1798. Kallade sig framdeles Gust. Maur. E. o. kammarskr. i senaten 1816. Betyg 14.12.1816 till rätteg.v. Ausk. i Åbo hofr. 20.12. Kammarskr. i senaten 1817. Kanslsit 1821. Andre kamr. i banken 1822. Förste revisor 1826. Landskamrer i Åbo och Björneb. län 1831. Död 22.12 s. å. i Åbo.
s. 539 12686 Wallenius, Gabr. Jerem. Ostrob. p. 1041 || Ob. 1841: 2.2.1814. Hans far p. 652. Född 14.1.1794. Vanl. blott kallad Gabr. (ej Jerem.). Stipendiat 1814–19. Respondens 19.6.1816 u. E. G. Ehrström, 26.5.1819 pro gradu u. Pipping. Magister 28.6.1819. Besökte Petersb. att lära känna vexelundervisningsskolorna der. Förste lärare vid Lancasterskolan i Åbo 1820 från juni till dec. Pedagogie rektor i Jakobstad 1826. Pvgd 1837. Kh i Birkala 1839. Kontraktsprost. Död 28.10.1862.
s. 539 12724 Wallenius, August. Wilh. Boreal. p. 1044 || Bor. 943: 18.6.1814. Hans far p. 553. Född 2.8.1795. Stipendiat 1816–23. Respondens 30.11.1816 (med ded. till sin far) u. sin bror Iv. Ulr. W. (p. 1010), 17.2.1819 pro gradu u. Joh. Gadolin; 1832 för medic. grad u. Törngren. Magister 28.6.1819. Medic. kand. 1821, licent. 1823, d:r 20.6.1832. Bataljonsläkare 1822. Lasaretts- och kurhusläk. i Åbo 1824. Tillika t. f. slottsläkare der 1829. Stadsläkare der 1835. Död 12.8.1853.
s. 539 12665 Wegelius, Joseph. Viburg. p. 1039 || Vib. 1540: 23.9.1813 [21.9], i Dorpat 12.8.1811–13. Hans far (Herm.) p. 528. Född 11.6.1794 (25.6). Gymnasist i Viborg. Stipendiat 1817. Respondens 18.6.1817 u. Renvall, 10.6.1818 pro gradu u. Fattenborg. Magister 28.6.1819. Betyg 19.2.1814. Kretsskollärare i Nyslott 1814–19. Öfverlärare vid Viborgs gymnas. 1819. Pvgd 1825. Kh i Ruokolax 1837. Kontraktsprost. Teol. d:r. Död 1.8.1859.
s. 539 12727 Wegelius, Christ. [läs: Carol.] Gabr. Ab. p. 1044 || Ab. 69: 20.6.1814 [14.6]. Hans far p. 552 († 1837). Född 11.7.1793 (18.7 „enl. akad. matr.“). Kameralexam. 11.2.1817. Betyg 20.2.1818. Ausk. i tulldirekt. 1816. Kammarskr. vid tullkammaren i H:fors 1819. E. o. kammarskr. i senaten 1825. Bokhållare i banken 1827. Kassör i kartasigill. kont. 1833. Kamrerare tit. 1843. Död 1856.
s. 539 12687 Zilliacus, Petr. [Vilh.]. p. 1041 || Vib. 1555: 27.1.1814. Son af häradsskr. i Jääskis härad titulärrådet Henr. Bened. Z. († 1830). Född 20.6.1795. Betyg 23.5.1815. Gymnasist i Viborg. Vice lm i en för beredning af finska ärenden i Petersb. nedsatt komité 1811. E. o. kammarskr. i reger. konselj. 1.7.1815, ordin. 1817. Häradsskr. i Kexholms södra härad 1817. Guvern. sekret. tit. 1831. Död 16.1.1839 i Kexholm.
s. 539 12688 Zitting, Joh. Magn. Viburg. p. 1041 || Vib. 1552: 5.2.1814. Hans far p. 627. Född 17.11.1794 i Mäntsälä (Hollola?). Gymnasist i Borgå 1809. Respondens 16.12.1817 u. Linsén. Betyg 20.12.1817 till befordran. Kollega vid Borgå pedagogi 1818, vid triv. skolan i Lovisa 1821. Kretsskollärare i Kexholm 1824. Pvgd 1830. Kh i Pyhäjärvi 1835. Kontraktsprost. Tjenstledig sedan 1866. Död 8.7.1786.
s. 540 12693 Åkesson, Bernh. Fredr. Nyl. p. 1042 || Student 1814. Hans bror p. 904. Född 1.7.1794 i Borgå. Gymnasist der 1810. Stipendiat 1814–16. Kirurgie mag. Underläkare vid 2 finska inf. reg. 1815. Bataljonsläk. 1820. Lasaretts- och kurhusläk. i T:hus 1821; tillika slottsläk. der 1822. Död 20.5.1842.
s. 540 Lue CLXVI.
Rectore Joh. Pippingsköld 1814.
Studiosi inscripti 99. Pagg. 1047–1066*).
Ab. 70–78; Bor. 945–952; Ob. 1847–1859; Sat. 1462–1477; Svg. II, 153; Tav. 143–155; Vib. 1570–1603.

*) Akademins gamla Album slutade, såsom fullskrifvet, urspungligen med Hällströms rektorat och p. 1046 (rätteligen 1045, ty den följande var tom). Men härtill fogades enl. konsist. beslut af 14.11.1817 (se Prooem. p. XLIX) ett antal blad att upptaga, under fortlöpande paginering, inskrifningarna jemväl från de närmast följande, eller Pippingskölds, Wallenii, Snellmans och början af Myreens rektorat, — näml. ända till 30.10.1817, det nya akademihusets invigningsdag, hvarefter det nya Album borde användas. Huru långt pagineringen sträckte sig kan, sedan det gamla Album förlorats, icke anges, alldenstund från Snellmans rektorat blott tvänne namn — J. Stenius p. 1086 och C. W. Sirén p. 1087 —, samt för Myreens intet enda inregistrerats i Index. Endast totalsumman meddelas i Index åtföljande tabellen (jfr Prooem. p. IX). Man har från andra håll uppletat de skilda namnen.
s. 540 12821 Allén, Adolph. Axel. Aug. Bor. F. p. 1064 || Bor. 950: 17.6.1815. Född 18.12.1800. Respondens 28.4.1819 u. Iv. Ulr. Wallenius. Död 29.12.1822 i Åbo.
s. 540 12742 Almqvist. Car. Jon. Ludv. Sveog. p. 1048 || Svg. II, 153: 26.9.1814, i Ups. 11.6.1808. Den bekante sv. skalden och författaren. Son af krigskommissarien Car. Gust. A. Född 28.11.1793. Fil. kand. i Upsala 17.3.1815. Magister der. Återkom till Åbo mot slutet af maj s. å. Betyg 12.9.1815. Tjenstgj. i eckles. exped. 1817–23. Lefde derefter som bonde i Vermland. T. f. lektor i Karlberg. Lärare vid nya elementarskolan i Sth 1828. Rektor der 1829. Pvgd. Regem. pastor vid lifbeväringsreg. Tog afsked och egnade sig uteslutande åt skriftställeri. Anklagad vid domkap. i Upsala för sedeslösa läror, men gick fri 1842. Halft förvunnen till bedrägeri och förgiftningsförsök, afvek till Amerika 1851. Privatsekret. hos presidenten Lincoln till dennes död. Återvände derpå till Europa. Lefde under namn af „professor Westermann“ i Bremen. Död 26.9.1866. – Om sin vistelse i Finland (Sveaborg och H:fors) talar han sjelf i ett bref till Z. Topelius, af denne meddeladt till Svea 1892.
s. 541 12790 Armfelt, Magn. Reinh. Comes Aboens. p. 1058 || Ab. 72: 6.6.1815. Son af generaladj. och verkl. kammarherren Aug. Fil. A. († 1839 på Storvik i Kimito). Född 18.3.1801. Adopterad af sin farbror gr. Gust. Maur. A. 1812. Sergeant vid finska jägarereg. 1817. Stabskaptens afsked. Död 20.4.1845 i Strassburg.
s. 541 12833 Bergbom, Car. Gust. Ostrob. p. 1066 || Ob. 1859: 26.6.1815 [21.6]. Hans far p. 657. Född 23.12.1798. Stipendiat 1820, 1821. Respondens 1820 u. Myreen. Betyg 17.4.1821 till rätteg.v. E. o. kammarskr. i senaten 5.6. T. f. revisor 1823. Extra revisor 1824. Landskamrer i Uleåborgs och Kajana län 1826. Koll. assess. 1835. Afsked 1860. Köpte Hertonäs invid H:fors och flyttade dit. Död der 27.1.1861.
s. 541 12812 Björkbom, Algoth Magn. Satac. p. 1062 || Sat. 1469: 16.6.1815, Tavastkyr. Hans far (G. M.) p. 577. Född 7.6.1796. Betyg 16.6.1817 till rätteg.v. Ausk. i Åbo hofr. 20.6. Extra notarie. Vicehäradsh. 1822. Vicelandssekr. i Åbo och Björneb. län 1823. Kämnerspræses i Åbo 1833. Död 3.2.1834.
s. 541 12770 Björkman, Aug. Wilh. Satac. p. 1054 || Sat. 1465: 11.2.1815, Björneb. Född 3.2.1799. Handl. i Björneborg.
s. 541 12769 Björkstén, Brod. Ulric. Tav. p. 1054 || Tav. 145: 10.2.1815 [9.2]. Hans far p. 495, bröder p. 800, 848. Född 9.9.1795. Gymnasist i Borgå 1808. Betyg 15.12.1815 till rätteg.v. E. o. kammarskr. i reger. konselj. 4.7. Ausk. i Åbo hofr. 19.12. Kopist i senaten 1816. Tillika t. f. sekret. i öfverkrigsdomst. 1819–24. Protok. sekr. tit. 1822. Biträdande referend. sekr. Prot. sekr. Referend. sekr. 1832. Ledamot i senaten 1837. Statsråd 1839. Verkl. statsråd 1850. Adlad 1853: af Björksten. Afsked 1853. Död 14.9.1856 på sin egendom Bodom i Esbo.
s. 541 12759 Bonsdorff, Car. Gust. [von] Viburg. p. 1052 || Vib. 1578: 5.11.1814 [30.10]. Hans far (Gabr) p. 578. Född 4.1.1798. Respondens 25.6.1817 u. sin bror P. A. v. Bonsdorff, 9.6.1819 pro gradu u. sun farbror Joh. B. Magister 28.6.1819; jubelmag. 1869. Betyg 17.12.1819 till rätteg.v. Ausk. i Åbo hofr. 20.12. Extra notarie. Kanslist i revisionsrätten 1825. Länebokhållare i Åbo och Björneb. län 1827. Landskamr. tit. 1834. Kronofogde i Halikko härad 1835. Afsked 1848. Död 16.4.1877 på Karlberg i Uskela. Skrift, se Elmgr. II, 48.
s. 541 12823 Breitholtz, Gust. Gideon Nob. Aboens. p. 1060 || Ab. 77: 19.6.1815 [16.6]. Hans far p. 496. Född 14.7.1798. Betyg 12.10.1818. Underlöjtn. vid Svea artilleri s. å. Löjtn. 1827. Död 20.8.1829.
s. 541 12817 Brummer, Vilh. Fredr. Nob. Aboens. p. 1063 || Ab. 75: 19.6.1815. Hans bror p. 1036. Född 20.2.1798. Respondens 27.2.1819 u. H. J. Walbeck; 1820 pro gradu u. Sahlberg. Magister 27.6.1823. Possessionat på Bolstaholm. Död der 8.9.1837.
s. 541 12751 Candelin, Joh. Abrah. Ostrob. p. 1050 || Ob. 1852: 17.10.1814. Född 14.10.1796. Handl. i Uleåborg.
s. 541 12775 Dykander, Fredr. Vib. p. 1055 || Vib. 1585: 25.2.1815. Fadren handl. i Viborg. Född 24.5.1795. Kopist vid gen.guvern.kansliet 1811. Extra kanslist der 1813. Kolleg. registr. tit. 1816. Registrator der 1819. Titulärråd 1822. Postmäst. i F:hamn 1828. Tullförv. der 1831. Afsked 1850.
s. 542 12774 Ekeblom, Gabr. Christian. Vib. p. 1055 || Vib. 1582: 20.2.1815 [16.2]. Fadren landskamr. i Kuopio (jfr p. 566). Född 27.1.1798. Betyg 17.4.1821 till rätteg.v. Ausk. i Åbo hofr. 4.5. Vicehäradsh. 1826. Landssekr. i Viborgs län 1827. Afsked 1835.
s. 542 12760 Ekelund, Gust. Adolph. Vib. p. 1052 || Vib. 1579: 5.11.1814. Hans bror p. 943. Född 9.7.1798. Betyg 16.6.1817 till rätteg.v. Ausk. i Åbo hofr. 6.1817. Vicehäradsh. Extra kopist i senaten 1826. Auditör vid finska militären 1827. Ledamot i tulldir. 1832. Häradsh. n. o. v. med befordr. rätt 1833 Öfverauditör vid krigsdomst. 1837. Ombudsman i banken 1841. Lagmans tit. Assessor i tulldir. 1849. Död 2.1.1854 i H:fors.
s. 542 12789 Enckell, Matth. Tav. p. 1057 || Student 1815. Ej i Tav. matr. Bondeson från Hauho. Född 25.3.1789. Gymnasist i Borgå 1810, derifr. demitterad till akad. redan 3.6.1813.
s. 542 12831 Fagerdahl, Adolph. Fredr. Satac. p. 1066 || Sat. 1476: 21.6.1815. Född 15.6.1799. Död 12.3.1822 i Björneborg, gml 29, 9.
s. 542 12844 Finnander, Zach. – Tav. 153, se p. 1068.
s. 542 12784 Finnér, Ericus Nyland. p. 1056 || Student 25.3.1815. Bondeson från Vichtis. Född 1794. Gymnasist i Borgå 1810. Betyg 3.12.1816. Pvgd i Petersb. 9.2.1817. Adjunkt i Katarina sv. församl. der 1818–20. Pastor i Strelna tyska koloniförsaml. invid Petersb. 1823.
s. 542 12750 Forbus, Adolphus Ostrob. p. 1050 || Ob. 1851: 17.10.1814 [15.10]. Son af sjökapt. Karl F., hvars far i CXIX. Född 25.1.1795. Betyg 10.6.1818 till pvg (16.6). Pedagog i Kajana 1819. Kpl i Paldamo 1839. Död 16.7.1870.
s. 542 12779 Forstadius, Otto Magnus Viburg. p. 1055 || Vib. 1588: 4.3.1815. Fadren fältväbel i Ithis. Född 1.2.1792. Extra kammarskr. 1816. Regementskommissarie 1818. Afsked 1831. Magasinsförvaltare i Kristina 1841. Död 185X.

Siirry sivulle:
< edellinen   1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160   seuraava >