Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Hakutulos

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Hakutulokset: *V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95)

Hakuehdolla tietokannasta löytyi 8144 henkilöä. Olet sivulla 129 / 165.

< edellinen   1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160   seuraava >

Voit valita ruksaamalla ne tietueet, jotka haluat tulostaa tai tallentaa. Napsauttamalla henkilönumeroa voit lukea henkilön täydelliset tiedot.

Valitse tältä sivulta kaikki  |  Tyhjennä kaikki

s. 542 12802 Frenckell, Petrus Edv. [l. Evert] Aboens. p. 1060 || Ab. 73: 6.6.1815 [3.6]. Hans far p. 536. Född 25.9.1798. Betyg 29.4.1820 till rätteg.v. Ausk. i Åbo hofr. 3.5. Landtbrukare på Yli Lemo i S:t Karin. Död 12.2.1880.
s. 542 12752 Frosterus, Jac. Justus Ostrob. p. 1050 || Ob. 1853: 17.10.1814. Hans far p. 594. Född 3.4.1798. Betyg 16.12.1817 till pvg (17.12). Pred. vid kronohäktet och kurhuset i Uleåborg 1823. Kpl i Esse 1830. Död 29.11.1865.
s. 542 12753 Frosterus, Nicolaus, Ostrob. p. 1050 || Ob. 1849: 17.10.1814 [15.10]. Föregåendes bror. Född 16.4.1795. Respondens 1822 u. sin kusin Benj. Frosterus, 1827 pro gradu u. Pipping. Magister 10.7.1827. Betyg 1.6.1829 till pvg (11.6.1830). Tjenstgj. i Muonioniska, Öfverkimingi, Lappajärvi. Kpl i Toholampi 1848. Död 1852.
s. 542 12763 Gadd, Car. Petrus [Edv.]. Tav. p. 1052 || Tav. 146: 10.2.1815. Hans far (Car. Chr.) p. 598. Född 7.8.1800. Stipendiat 1815–17. Respondens 8.6.1816 u. Sjöström. Betyg 16.12.1817 till rätteg.v. Ausk. i Åbo hofr. 18.12. Extra notarie. Vicehäradsh. 1821. Kanslist. Registrator. Extra fiskal. Politie borgm. i Åbo 1831. Assessor i hofr. 1833. Redaktör i lagkommissionen 1837–42. Hofrättsråd. Ledamot i senaten 1856. Prokurator s. å. President i Viborgs hofr. 1863. Afsked 1868. Död 1883.
s. 543 12808 Gadolin, Jac. Algoth. Aboens. p. 1061 || Ab. 74: 19.6.1815. Hans far p. 552. Född 27.11.1797 (28.11). Respondens 9.12.1818 u. sin far Joh. G., 26.6.1819 pro gradu u. Hällström; 1821 för teol. kand. grad u. Gust. Gadolin, 1832 för teol. doktors grad u. Benj. Frosterus; sjelf præses 1823 etc. Magister 23.6.1819. Teol. docens 1822, kand. 1825, licent. 1828, d:r 1840. Teol. adjunkt med Esbo prebende pastorat 1834. Förestod skilda teol. professurer 1829, 1830, 1832–35, 1839–42, 1846. Professors tit. 1845. Professor i bibl. exegetik 1846. Död 29.5.1848 i H:fors. Skrifter, se Marklin; Elmgr. II, 55; Renvall.
s. 543 12792 Grahn, Fredr. Aug. Tav. p. 1058 || Tav. 151: 6.5.1815 [8.5]. Hans far p. 587. Född 24.9.1794. Gymnasist i Borgå 1800. Betyg 10.9.1816 till pvg (14.12). Aman. vid domkap. 1816–20. E. o. bataljonspred. Pastorsadj. i Lampis 1820. Tjenstgj. vidare på Sveaborg och Hauho. Kpl der 1825. Vicepastor i Korpilax 1838. Död 21.8.1861.
s. 543 12834 Grundström [Groundström], Daniel [läs: Dav.] Bor. F. p. 1066 || Bor. 952: 21.6.1815, Raumoens. Född 29.12.1794. Betyg 20.6.1818 till pvg i Borgå stift.
s. 543 12799 Grönberg, Car. Fredr. Vib. p. 1059 || Vib. 1598: 29.5.1815. Son af postinsp., sedan kamreraren i postdir. assess. Karl Fr. G. (afsked 1838). Född 24.10.1797. Betyg 5.1816. Extra kammarskr. i senaten. Död 19.6.1819 genom drunkning i Vanda å.
s. 543 12820 Grönlund, Carolus Satac. p. 1064 || Sat. 1471: 16.6.1815, Aboens. Hans far p. 636? Född 7.10.1798. Stipendiat 1818–25. Respondens 4.12.1816 u. Schultén, 27.10.1819 för stip. teser u. Ahlstedt, 5.12.1821 d:o u. Hvasser, 14.6.1823 pro gradu u. Sahlberg, 1832 för medic. grad u. Ursin. Magister 27.6.1823. Medic. kand. 1823, licent. 1825, d:o 20.6.1832. Kanslist i kolleg. med. 1825. Sekret. vid medicinalstyrelsen 1829. Stadsfysiker i H:fors 1835. Död 10.1.1841.
s. 543 12764 Gylling, Nicol. Ulr. Vib. p. 1053 || Vib. 1580: 26.11.1814. Son af magasinsförv. och postm. i Heinola, fältkamr. Joh. Ulr. G. Född 3.6.1798. Gymnasist i Borgå 1812. Betyg 5.1816. E. o. kammarskr. i senaten 5.7, ordin. 1820. Kammarförvandt 1824. Koll. assess. 1837. Kamrerare i senaten 1843. Afsked 1858. Död 1.2.1860 i Borgå.
s. 543 12771 Gylling, Wilh. Ulr. Vib. p. 1054 || Vib. 1583: 20.2.1815 [16.2]. Hans far (C. Fr.) p. 549, bröder p. 963, 972, 1007, 1022, 1043. Född 7.9.1797. Gymnasist i Borgå 1811. Betyg 10.6.1816 till rätteg.v. Ausk. i Åbo hofr. 19.6. Extra notarie. E. o. kopist i senaten 1820. Kopist. Kanslist. Prot. sekr. 1833. Referend. sekr. 1841. Afsked 1859. Död 27.2.1873 i H:fors.
s. 543 12782 Hackzell, Andr. [Chr.] Vib. p. 1056 || Vib. 1589: 11.3.1815 [9.3]. Son af länsm. i Uleåb. län Matth. H. († 1815). Född 24.4.1797 (22.4) i Saarijärvi. Stipendiat 1816–19. Respondens 15.12.1819 u. Ursin. Betyg 27.3.1824 till pvg i Borgå stift (21.6). Pastorsadj. i Pyhäjärvi s. å., i Vilmanstrand 1835. Kollega vid pedagogin i Borgå 1836. Skolkollega i H:fors s. å. Kpl i Strömfors s. å. Kh i Luumäki 1853. Död 22.8.1860.
s. 543 12747 Hjerpe, Eric. Daniel Aboens. p. 1049 || Ab. 70: 17.10.1814 [10.10]. Född 30.12.1794. Betyg 10.6.1818 till pvg (16.6). Pred. i Velkua 1823. Sockneadj. i Masku 1828. Suspenderad 1835 och 1839–41. Död 1851.
s. 544 12811 Hjorth, Car. Aug. Bor. F. p. 1062 || Bor. 948: 17.6.1815. Son af häradsskr. Jac. Henr. H. i Masku härad. Född 7.12.1797 (5.12). Stipendiat 1816–23. Respondens 17.5.1818 u. Schultén, 2.6.1819 pro gradu u. Pipping. Magister 28.6.1819. T. f. skolkollega i Åbo 1820, ordin. 1823. Rysk språklärare vid triv. skolan i Björneborg 1824. Pvgd 1825. Kh i Bjerno 1833. Kontraktsprost. Död 1851.
s. 544 12761 Hœckert [Höckert], Car. Adolph. p. 1052 || Bor. 946: 9.11.1814 [7.11]. Född 8.8.1796 på Åland. Betyg 6.3.1818 till pvg i Borgå stift (23.4). Pastorsadj. i Lappträsk s. å. Tjenstgjorde vidare i Thusby, Nurmijärvi, Helsinge, Nurmis och Nilsiä. Kpl i Heinävesi 1830. Död 23.1 s. å. innan tillträdet.
s. 544 12828 Hollmén, Ephraim Satac. p. 1065 || Sat. 1473: 21.6.1815 [19.6], Ulfsbyens. Född 8.2.1796. Betyg 15.6.1818 till pvg i Borgå stift (26.10). Kaplansadj. i Orimattila s. å. Tjenstgjorde derefter i Luopiois, Tohmajärvi, Sulkava, Joutseno, Taipalsaari. Kpl i Kakkis 1832. Vicepastor. Död 8.8.1847.
s. 544 12737 Holmberg, Henr. Ol. Tavast. p. 1047 || Tav. 144: 23.6.1814. Hans bror p. 1025. Född 11.5.1799. Betyg 15.6.1818 till rätteg.v. Ausk. i Åbo hofr. 20.6. Extra notarie. E. o. kammarskr. i senaten 1820. Extra revisor 1822. Andre revisor 1825, förste 1826. Kamrerare i general tulldirekt. 1826. Kolleg. assess. 1840. Ledamot i flere komiteer. Kammarråd 1860. Död 28.3.1863 i H:fors. Skrift, se Elmgr. II, 59; Spåre.
s. 544 12783 Homann, Car. Vib. p. 1056 || Vib. 1590: 11.3.1815, förut i Dorpat. Fadren skräddare i Viborg. Född 4.6.1792. Elem. lärare i Viborg 1815. Afsked 1827.
s. 544 12754 Hornborg, Carolus [Gust.] Vib. p. 1051 || Vib. 1573: 22.10.1814 [17.10]. Son af kolleg. rådet, sedan ståthållaren i Vilmanstrand Ge. H. († 1808). Född 24.1.1796. Betyg 27.10.1820. Apotekare.
s. 544 12829 Hällfors, Isaac. Eman. Satac. p. 1065 || Sat. 1474: 21.6.1815 [19.6], Ikal. Hans far p. 550. Född 20.12.1795. Betyg 16.12.1817 till pvg (17.12). Tjenstgjorde i Messuby 1823. Sockneadj. i Keuru 1829. Kpl i Pälkäne s. å. Kh der 1834. Död 1845.
s. 544 12767 Inberg, Gabriel Satac. p. 1053 || Sat. 1477: 19.10.1815, Ulfsbyens. Född 13.1.1795. Landtbrukare.
s. 544 12793 Jung, Andr. Magnus Bor. F. p. 1058 || Bor. 947: 12.5.1815 [11.5]. Hans far p. 572. Född 18.2.1797. Betyg 10.6.1818 till pvg (16.6). Pastorsadj. i Hammarland s. å. Tjenstgj. sedan i Sund, Hammarland, Eckerö. Kpl i Pargas 1831, i Larsmo 1838. Död 1849.
s. 544 12826 v. Kræmer, Rob. Casp. Diet. Nob. Tav. p. 1065 || [Tav. 160]: 8.3.1816 [17.6.1815]. Son af kom. lm Fr. v. K. († 1809 på Piätilä i Hauho). Född 13.1.1799 i Hauho. Sergeant vid artilleriet 1808. Betyg från akad. 10.12.1816. Fänrik vid Skånska inf. reg. 1817. Kapten 1838. Fängelsedirekt. i Kalmar 1855. Tilltalad för tjenstefel 1860; af rådhusr. dömd till suspension. Afsked. Död 11.7.1880 i Lidköping.
s. 545 12749 Kranck, Jacob. Andr. Ostrob. p. 1050 || Ob. 1850: 17.10.1814 [15.10]. Hans far p. 564. Född 29.12.1796 (30.12) i Simo. Betyg 16.12.1817 till pvg (17.12). Pastorsadj. i Uleåborg s. å. Tjenstgjorde derefter i Simo (1818–20) och Öfverkimingi. Pred. i Piippola 1823. Kpl i Lochteå 1831. Suspenderad 1836–37. Död 13.7.1858.
s. 545 12743 Leiste, Sam. Fredr. Edv. Vib. p. 1048 || Vib. 1572: 10.10.1814. Fadren arkitekt i Riga. Född 10.11.1791.
s. 545 12768 Liljedal, Joh. Aug. Ostrob. p. 1053 || Ob. 1854: 22.2.1815. Son af advokatfiskalen i Vasa hofr., lagm. Ol. L. († 1814)? Född 24.8.1797.
s. 545 12745 Lindström, Henr. Joh. Nyl. p. 1049 || Student 3.10.1814. Född 28.11.1798. Stipendiat 1815–17. Respondens 2.6.1817 u. Walbeck, 17.6.1818 pro gradu u. Fattenborg. Magister 28.6.1819. Betyg 26.5.1820. Rektor vid pedagogin i Borgå 1820. Gymn. adjunkt 1823. T. f. eloqv. lektor 1824, ordin. 1827. Pvgd 1825. Död 29.5.1836.
s. 545 12795 Lode, Otto Joh. Vib. p. 1058 || Vib. 1596: 20.5.1815. Son af öfverstelöjtn., bankdir. Otto Herm. L. († 1852 i Åbo). Född 15.4.1799. Betyg 12.12.1817 till rätteg.v. Ausk. i Åbo hofr. 18.12. Extra notarie. Vicehäradsh. 1823. Död 25.11.1830 i H:fors.
s. 545 12738 Lundenius, Johann. Fridr. Bor. F. p. 1047 || Bor. 945: 25.6.1814 [23.6]. Hans far p. 524 († 1830). Född 26.4.1795. Stipendiat 1814–16. Betyg 10.12.1816 till pvg (11.12). Kaplansadj. i Houtskär s. å. Kpl i Brändö 1829, i Houtskär 1830 (efter fadren). Kh i Korpo 1843. Död 3.3.1867.
s. 545 12805 Lybecker, Georg. Henr. L. B Nyl. p. 1061 || Student 16.6.1815. Son af major Ge. Henr. L. († 1828 på Tuokila i Virmo). Född 29.9.1799. Betyg 5.6.1817 till topogr. inrättn. på Haapaniemi. Kadett i Fredriksh. Fänrik vid kejserl. sviten (generalstaben) 1821. Löjtn. 1829. Bevistade turk. fälttåget s. å. Stabskapten. Kapten. Öfverstelöjtn. Öfverste. Generalmajor 1855. Afsked s. å. Bosatt på sin egendom Prästbacka i Askola. Död 21.5.1885.
s. 545 12798 Löfman, Christian Vib. p. 1059 || Vib. 1597: 29.5.1815. Fadren kapten i Valkeala. Född 14.11.1796.
s. 545 12801 Mallén [Malén], Car. Joh. Vib. p. 1060 || Vib. 1599: 3.6.1815. Fadren major (Karl Joh:?) i S:t Mikel. Född 5.7.1798. Possessionat.
s. 545 12788 Masalin, Daniel Vib. p. 1057 || Vib. 1594: 6.5.1815. Fadren kapten i S:t Mikel. Född 16.11.1797. Betyg 3.1816.
s. 545 12816 Mollin, Joh. Henr. Ostrob. p. 1063 || Ob. 1858: 17.6.1815. Hans far p. 555. Född 5.12.1796. Stipendiat 1816–19. Respondens 25.10.1817 u. Renvall, 1823 pro gradu u. Hällström. Magister 27.6.1823. Vice apologist i Åbo skola 1821. T. f. kollektor der 1822, ordin. 1823. T. f. lektor der 1830. Rektor s. å. Pvgd 1835. Kh i Vehmo 1837. Död 12.4.1867.
s. 545 12748 Neovius, Andr. Fabian. Vib. p. 1049 || Vib. 1575: 22.10.1814 [10.12?]. Hans far p. 565, bröder p. 931, 944, 950. Född 26.9.1793 (6.9). Gymnasist i Borgå 1811. Stipendiat 1814–17. Betyg 21.2.1817 till pvg (17.5). T. f. kpl i Borgnäs s. å. Kollega vid Borgå pedagogi s. å.; rektor 1818. Skolkollega i Lovisa 1820, i H:fors 1821, t. f. konrektor 1829. Kh i Pielavesi 1830. Död 19.5.1854.
s. 545 12791 Nordensvan, Joh. Henr. Nob. Tav. p. 1058 || Tav. 150: 6.5.1815. Hans far p. 567. Född 19.5.1801 i T:hus. Stipendiat, Ekest. 1817, 1818. Betyg 17.12.1818 till rätteg.v. Ausk. i Åbo hofr. 22.12. E. o. kammarskr. s. å. Extra revisor 1822. Revisor. Kammarförvandt. Landskamr. i T:hus län 1832. Kammarråd 1848. Bankdirektör 1856. Afsked 1858. Död 5.11.1862 i T:hus.
s. 546 12832 Nordlund, Joh. Henr. Bor. F. p. 1066 || Bor. 951: 21.6.1815 [19.6], Raumoens. Hans far p. 510. Född 31.5.1797. Betyg 10.6.1818 till pvg (16.6). Pastorsadj. i Kangasala s. å. Tjenstgjorde i T:hus 1820–22. Kh i Kuhmalax 1822. Kh i Lappo 1832, i Karkku 1844. Död 6.5.1858.
s. 546 12804 Olsoni, Joh. Fredr. Vib. p. 1060 || Vib. 1601: 3.6.1815. Fadren fänrik i Pelgjärvi. Född 12.12.1797. Betyg 15.6.1818 till rätteg.v. Vicehäradsh.
s. 546 12772 Ottelin, Joh. Adolph. Vib. p. 1054 || Vib. 1584: 20.2.1815 [16.2]. Hans bröder p. 1001, 1043. Född 5.4.1798 i Elimä. Gymnasist i Borgå 1811. Betyg 9.12.1820 till pvg (6.6.1821). Pastorsadj. i Kuopio s. å. T. f. skolkollega i Kuopio 1822, ordin. 1823. Kpl i Koskis 1829. Kh i Kaavi 1831. Tjenstledig sedan 1777. Död 22.1.1786.
s. 546 12807 Pahlman, Joh. Adolph. Nyl. p. 1061 || Student 1815. Respondens 1818 u. M. Bæck (p. 951). Lemnade akad. 1820 vt. Hans far p. 502?
s. 546 12739 Palmén, Henr. Jac. Satac. p. 1048 || Sat. 1462: 22.10.1814. Född 10.11.1794. Vid tulldirekt. 1820. Landtbrukare.
s. 546 12740 Palmén, Car. Aug. Satac. p. 1048 || Sat. 1463: 22.10.1814, Hvittiens. Född 30.12.1798. Ausk. i tulldirekt. 1817. Kammarskr. der 1819. Dispens från examina 1824. Tullförv. i Jakobstad 1824, i Björneb. 1825, i Brahestad 1828. Död 16.3.1832.
s. 546 12824 Pippingsköld, Just. Joach. Nob. Ab. p. 1064 || Ab. 78: 19.6.1815 [16.6]. Hans far (prof., årets rektor † 26.2.1815) p. 562, bror p. 977. Född 30.3.1795. Betyg 28.2.1817 till landthush. Possessionat i Lemo. Död 11.2.1826.
s. 546 12744 Ramsay, Adolph. Henr. Nob. Vib. p. 1049 || Vib. 1570: 10.10.1814 [1.10], I Upsala 1812. Son af landshöfd. i Kymmenegårds län Otto Vilh. R. († 1806 på Esbogård). Född 5.3.1797 på Jackarby i Borgå s:n. Betyg 20.5.1817 till Upsala, der studerade bergvetenskaperna. Hofrättsexamen der 1819. Återflyttade till Finland och bebodde Esbogård. Försålde denna egendom 1824 och bosatte sig å nyo i Sverige. Brukspatron på Krokfors i Örebro län. Död der 21.10.1838.
s. 546 12786 Relander, Car. Fredr. Viburg. p. 1057 || Vib. 1592: 8.4.1815 [11.4]. Hans far p. 715. Född 15.7.1796. Gymnasist i Borgå 1809. Stipendiat 1815–19. Respondens 26.6.1816 u. Hvasser, 21.6.1819 u. Fattenborg. Magister 28.6.1819. Betyg 3.11.1819 till pvg i Borgå stift (11.12). Kaplansadj. i Ithis s. å. Tjenstgjorde derefter i Anjala 1820. E. o. bataljonspred. 1822–28. T. f. lärare vid finska kadettkåren 1823–24. Vicepastor i Perno 1823. Kh i Ithis 1838. Kontraktsprost. Död 17.5.1857.
s. 546 12827 Renqvist, Henr. Viburg. p. 1065 || Vib. 1603: 16.5.1815 [19.6]. Son af bonden Kukkonen i Ilomants. Född 1.8.1789. Betyg 21.2.1817 till pvg i Borgå stift (17.5). Pastorsadj. i Libelits s. å. T. f. rektor vid Borgå pedagogi 1824. Fånghuspred. på Svartholms fästn. 1826. Kpl i Sordavala 1835. Vicepastor. Död 5.11.1866.
s. 547 12787 Resander, Olavus Vib. p. 1057 || Vib. 1593: 6.5.1815. Fadren timmerman i Kuopio. Född 15.6.1790 (24.11.1788). Gymnasist i Borgå 1810, från Kuopio sk. Betyg 20.2.1816 till pvg i Borgå stift (20.4). Kaplansadj. i S:t Mikel. Tjenstgj. derefter i Kristina. Kpl i S:t Mikel 1839. Vicepastor. Död 16.7.1844.
s. 547 12794 Ringbom, Car. Henr. Satac. – Sat. 1466: 25.5.1815, Loimijok. Ej i Index. Född 6.10.1798 (8.8). Stipendiat 1817–26. Respondens 5.5.1819 u. L. J. Prytz, 12.5.1823 pro gradu u. Ahlstedt, 20.5.1820 för stip. teser u. Sahlberg, 19.3.1823 för medic. grad u. Törngren, 1832 för medic. doktors grad u. Kalm. Magister 27.6.1823. Medic. kand. 1824, licent. 1826, d:r 20.6.1832. Extra kanslist vid kolleg. med. 1816. Bataljonsläk. vid 1 finska skarpsk. bat. Stadsläk. i Raumo 1828. Prov. läk. i T:fors 1834, i Åbo 1844. Koll. assess. 1840. Död 18.6.1856.
s. 547 12746 Rosenbom, Fredr. Viburg. p. 1049 || Vib. 1571: 10.10.1814. Hans far p. 593, bror p. 1072. Född 14.1.1795 (14.1.1796, 24.1.1796). Gymnasist i Borgå 1810. Stipendiat 1815–25. Respondens 30.11.1816 u. Ursin, 9.6.1819 pro gradu u. Joh. Bonsdorff, 1832 för med. doktorsgrad u. Ursin. Magister 28.6.1819. Med. licent. 1825, d:r 20.6.1832. Läkare vid 6 finska jägarereg. 1826. Prov. läkare der 1834, i Ekenäs 1840. Afsked 1841. Död 30.3.1849.
s. 547 12776 Ruuth, Gustavus Vib. p. 1055 || Vib. 1586: 4.3.1815 [2.3]. Hans far p. 529, bror p. 901. Född 29.3.1792. Betyg 3.11.1815 till pvg i Borgå stift (15.12). Kpl i Perno 1820. Död 28.5.1827.

Siirry sivulle:
< edellinen   1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160   seuraava >