Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Hakutulos

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Hakutulokset: *V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91)

Hakuehdolla tietokannasta löytyi 7357 henkilöä. Olet sivulla 130 / 150.

< edellinen   1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140   seuraava >

Voit valita ruksaamalla ne tietueet, jotka haluat tulostaa tai tallentaa. Napsauttamalla henkilönumeroa voit lukea henkilön täydelliset tiedot.

Valitse tältä sivulta kaikki  |  Tyhjennä kaikki

s. 421 6015 Beckman, Carol. [Joh.] Ostrob. p. 343 || Ob. 672: 1732 [jfr p. 349]. Son af rådm. i Åbo Joh. Beckman († 1735; jfr p. 221, 267). Stipendiat 1736–45, – dock om denna förlängning i prot. 12.11.1740 häftig tvist, hvarunder isht Brovallius vidlyftigt och skarpt framhöll orättvisan deraf att personer, som redan i tjenst, bibehållas vid stipendium. Respondens 16.10.1736 u. Scarin, 7.6.1738 pro gradu u. Joh. Wallenius. Magister 4.7.1738. Pvgd 1739 till nådårspredikant vid finska församl. i Åbo. Bataljonspredikant 1743 och regementspastor 1747 vid lifdragonregementet i Åbo. Kh i Töfsala 1765. Död 1777. Skrift, se Strandb. I, 171; Elmgr. I, 122.
s. 421 5965 Bergenholtz, Joh. [läs: Jonas] Smol. p. 341 || Sm. 487. Inskrifven vid akad. 19.8.1732, vid nationen 6.9. Född i Småland 25.7.1709. Stipendiat 1736–40. Respondens 15.12.1736 u. Hasselbohm, 22.4.1738 u. Hassel. Magister 4.7.1738. Pvgd (i Åbo?) 1740. Kmn i Nässjö 1750, i Virestad 1765. Kh i Nottebäck 1771. Död 1776.
s. 421 6000 Bong [äfv. Bång], Gustav. Boreal. p. 343 || Bor. 399: Bång, Raumoensis, 8.3.1733. Hans bror p. 338. Född 1719 (enl. prot. 1.4.1745). Stipendiat 1745–54. Respondens 18.4.1748 u. Scarin, 21.6.1748 pro gradu u. Hassel. Magister 3.8.1748, gratist. Eloqv. docens 1751. Borealernes kurator 1754. Pvgd 8.4.1754 till vice pastor i Lundo. Kpl der 1755. Död 1786. Jfr Bånge nedan.
s. 422 6001 Brochman [Prochman?], Hermannus Nyl. p. 343.
s. 422 6002 Brochman [Prochman?], Johannes Nyl. p. 343 || En Joh. Prochman häradsh. i Nyland; jfr p. 246. Brochman i st. f. Prochman äfven p. 253.
s. 422 6023 Brunnerus, Joh. Aboens. p. 344 || En Joh. Brunnerus sockneadj. i Loimijoki 1744. Död 1758.
s. 422 6016 Bånge [läs: Bange], Carol. Boreal. p. 344 || Bor. 400: Bange, Car. Andreæ, 31.5.1733. Auskultant i Åbo hofrätt. Borgmästare i Nådendal 1744. Afsked 1764 med titel af ekonomie direktör.
s. 422 6031 Calonius, Henricus Aboens. p. 344 || Hans bror p. 339? Nämd i prot. 12.10.1734 att bör betala kursor.
s. 422 6035 Cannelin, Johan. Johan. Satac. p. 344 || Sat. 602: Hvittensis, 31.5.1733. Nådårspredikant i Rimito. Död 1737.
s. 422 5986 Cederhjelm, Adam Josias. p. 342 || Son af riksrådet baron Josias Cederhjelm († 1729). Född 1723. Student först i Åbo, sedan i Lund, hvarest död 1740.
s. 422 6007 Cederwald antea Scichæus dict. p. 343 || Se Stichæus.
s. 422 5971 Cleverus, Asmund. Laur:ii Vg. p. 341 || Svg. 199: 16.9.1732. Son af kh i Örlösa Lars Cleverus († 1736). Född 1711. Afreste till Upsala 1734. Sist kh i Säfvared. Död 1789.
s. 422 6036 Cumelius, Henr. Austrof. p. 345.
s. 422 6022 Diikman, Andr. Nyl. – I en nationsförteckning af 11.6.1749 heter det om honom: „är nu vicarius pædagogiæ i Ekenäs, 16 års student“.
s. 422 5963 Dillborg, Jonas Vg. – Svg. 195: 14.8.1732. Bondeson. Informator dels i Töfsala, dels i Åbo (hos tullinspektor And. Schenbäck, handl. Heldt, advokat Östman och kapten Bergencrantz) 1732–40. Stipendiat 1734–41. Kurator för Sveogoterne 1741. „Studiis valedixit“ 1742. Anstäld vid rådstugurätten 1745; sedan rådman i Åbo. Af honom sorgeqväde öfver f. d. advokatfiskalen Berndt Munsters enka, Elsa Rosskamp, död 24.10.1733 och begrafven 13.11 i Åbo domkyrka, tr. i Åbo.
s. 422 5970 Fægerholm, Andr. Vg. – Svg. 198: 16.9.1732. Bondeson. Informator hos major Eschner i Piikis 1733–34, i Åbo hos borgm. Merthen 1735, handl. Imberg 1736, apotekar Synnerberg 1737–41. Stipendiat 1735–41. Angifven, jemte stud. Arv. Boman (p. 362), af en bränvinsadvokat Joh. Pryss (hvars far p. 55) för edsöresbr. hvarom i prot. 12.4.1738–17.2.1739–16.6.1741; studenterne friades. Afreste åter till Vestergötland 1741.
s. 422 6024 Fœnander, Immanuel Tav. p. 344 || Sockneadjunkt i Pelgjärvi 1739. Kh i Janakkala 1747. Död 1769.
s. 422 5984 Frosterus, Jacob. [Abrahami] Ostrob. p. 342 || Ob. 670: 1732. Hans far p. 220. Född 1711. Pvgd 1734 till nådårspredikant i Sotkamo. Kpl i Paldamo 1738, i Uleå 1744. Kh i Lochteå 1755. Död 1794. Skrifter, se Strandb. II, 139.
s. 422 5999 Friden, Petr. Bor. p. 343 || Bor. 398: Frideen, Raumoensis, 4.3.1733. Kaplansadjunkt i Somero 1739. Bataljonspredikant vid Nylands infanteri 1743. Död i denna tjenst. Hans far Er. Frideen (notarie i Raumo rådhusrätt etc. sist kh i Lappo, † 1748)?
s. 422 6027 Hartman, Gabriel [Israelis] Satac. p. 344 || Sat. 601: Ikalensis, 31.5.1733. Hans far p. 275. Född 1714. Respondens 14.6.1740 (med ded. till sin „patruus“ kh Gabr. Lauræus i Loimijoki, fadrens styfbror) u. Scarin, 5.7.1741 (med ded. till sina morbröder Mennander) pro gradu u. Brovallius. Magister 18.7.1741. Kurator för Satak. nation och kollektor i Åbo skola 1743, ännu 1748 (Se prot. 25.2). Pvgd 1744 till vicepastor i Piikis. Kh i Karislojo 1748. Död 1762 (1763?).
s. 423 6019 Heldan, Mich. Austr. p. 344 || Sockneadjunkt i Töfsala 1740. Afsatt 1753.
s. 423 U710 Hellander [äfv. Hellant], Andr. – Son af rådm. Abr. Hellander i Torneå. Född 1718. Student i Upsala 1733. Respondens der 1738 u. A. Celsius. Pvgd i Hernösand 1740 till kaplansadjunkt i Öfver Torneå. Predikant i Utsjoki 1742. Kh der 1746. Död 1757. Skrifter, se Strandb. II, 242; Elmgr. I, 129.
s. 423 6009 Holmström, Isaac. Vg. p. 343 || Svg. 194: 1732. Bondeson. Gymnasist i Visingsborg. Student i Upsala 1726, sedan i Åbo. Informator hos handl. Heldt. Stipendiat 1733–34. Pvgd i Åbo 1734. Kallad till adjunkt hos kh Th. Eneberg i Varola. Vicekmn i Elgarås 1741. Död som adjunkt i Timmelhed 1768.
s. 423 6012 Hornberg, Jonas Ab. p. 343 || Nämd i prot. 28.6.1736 att för oregerlighet m. m. dömd till böter och häkte, 8 dar på vatten och bröd.
s. 423 6028 Hortenius, Henr. Ab. p. 344.
s. 423 6021 Ingman, Carol. Nyl. p. 344 || || Gårdsfogde. Hans bröder p. 324, 329.
s. 423 6003 Krook, Jacob. Benedicti Nyl. p. 343 || Hans far p. 221, bröder p. 327, 357. Student, jemte sin bror Benedikt, i Upsala 19.6.1736. Respondens der 1741 u. P. Ullén. 1743 pro gradu u. Joh. Ihre. Magister der 1743. Sjelf præses der 1747. Pvgd 1747 till fadrens vicepastor. E. o. hofpredikant 1748. Kh i Rantasalmi 1750, i Hollola s. å. Död 1768. Af honom Carmen votivum vid promot. i Åbo 1735.
s. 423 6026 Levin, Andr. Tavast. p. 344 || Sockneadjunkt vid kapellen (Alastaro och Metzämaa) under Loimijoki 1738. Död 1790.
s. 423 6039 Levonius, Henr. Satac. p. 345 || Sat. 604: Loimijokiensis, 31.5.1733. Gymnasist i Borgå 1729. Sockneadjunkt 1737 och kpl 1744 i Loimijoki. Död 1767. Hans far p. 135.
s. 423 5997 Lilius, Henric. [Henrici] Satac. p. 343 || Sat. 600: Messubyensis, 27.2.1733. Hans far p. 230. Född 1714. Respondens „De lilio convallario“ 27.7.1741 (med ded. till sin far och grat. af honom) samt pro gradu 11.7.1744 u. Brovallius. Magister 18.7.1745. Stipendiat 1746–49. Kurator för Satakundenserne. Docens 31.1.1749. Kh i Sahalax s. å. Död 17.5.1754; öfver hans frånfälle verser af hans bror Johan (p. 388), tr. i Åbo.
s. 423 5977 Lindmark, Petr. Smol. p. 342 || Sm. 490: 21.10.1732. Född i Vexiö 13.2.1709. Student i Upsala 1729. Afreste från Åbo till Petersburg.
s. 423 6013 Lindström, Christian. Austr. p. 343 || Hans bror p. 333? Från Sagu. Student 2.6.1733. Länge informator i Sagu, der ock öfvat sig i predikande. Vid akad. ännu 1748.
s. 424 6029 Linnelius, Matth. Nyl. p. 344 || Kaplanssubstitut i Hausjärvi. Kpl i Pusula med rysk fullmagt 1742, sedan af svenska regeringen underkänd.
s. 424 5974 Ljung, Eric. Petri Nerik. p. 341 || Son af kmn Petr. Ljung i Ekeby, Nerike († 1723). Student i Upsala 1728. Respondens der 1730 u. Hermansson, i Åbo 24.11.1733 (med grat. af Jac. Krook på grekiska, se ofvan) pro gradu u. Hassel. Magister 11.7.1735. Pvgd 1734 till pastorsadjunkt i Österhaninge, Strengnäs stift. Skolkollega i Nyköping. Kh i Husby 1744, i Duncker 1770. Död 1780.
s. 424 5993 Lundelin, Mich. Bor. p. 342 || Bor. 395: Lappoensis, 12.2.1733. Pastorsadjunkt 1740 och kpl 1757 i Virmo. Död 1782.
s. 424 5964 Lundmarck, Andr. Smol. p. 341 || Sm. 486: 19.8.1732. Från Vexiö gymn. Född 1708. Stipendiat 1734–40. Nämd i prot. 13.10.1733 att deltagit i Smålänningarnes stora slagsmål. Jemte sin discipel, curator honorarius Reinh. Fock (i LXXXIX), sköter göromålen i Smål. nation, enl. dess prot. 17.10.1738. Respondens 20.9.1740 u. Hasselbohm.
s. 424 5979 Lång [äfv. Langh], Joh. [läs: Nic.] Smol. p. 342 || Sm. 492: 22.10.1732. Född i Småland 8.10.1711. Nämd i prot. 13.10.1733 att med i Smålänningarnes stora slagsmål. Respondens 17.5.1738 (med ded. till sin far, Petr. Bohman, borgare i Vexiö, och sin bror Joh. Langh, handl. der) u. Hassel. Kmn i Himmesjö, Vexiö skift, 1758. Död 1765.
s. 424 6004 Majorin, Simon Nyl. p. 343 || Gymnasist i Borgå 1728. Student 1733. Kpl 1734 och kh 1745 i Nurmijärvi. Suspenderad 1755. Död s. å.
s. 424 6017 Malmström, Sim. Nyl. p. 344 || Född 1712. Student 14.4.1733. Blef aldrig annat; ännu 1750 vid akad., men derefter på sin hemort.
s. 424 6010 Meurman, Petr. Holmens. p. 343.
s. 424 5989 Mylander [l. Myllander], Eric. [Joh:is] Satac. p. 342 || Sat. 599: Euraensis, 6.2.1733. Pvgd i Borgå.
s. 424 5969 Norlind, Ericus Vg. p. 341 || Svg. 197: 16.9.1732. Bondeson. Född 1707. Informator hos hofrättsr. Ehrenmalm. Återreste 1736. Pvgd 1737. Kmn i Norunga 1741. Död 1753.
s. 424 5978 Orre, Abrah. Smol. p. 342 || Sm. 491. Inskrifven vid akad. 22.10.1732, i nationen 6.11. Född 6.1.1712. Jfr i XXXVI (farfadren, hvilken der origtigt säges vara bortglömd hos Rogberg; fadren var Sam. Orre, kh i Kalfsvik, † 1738).
s. 424 6040 Pellmark, Jacob. [Arvidi] Tavast. p. 345 || Född 1711. Gymnasist i Borgå 1731, från skolan i T:hus. Student 1733. Sockneadjunkt 1735 och kpl 1737 i Hattula. Död 1782.
s. 424 U706 Pihlkar, Daniel [Danielis] Ostrob. – Student i Upsala 24.10.1732. Död der. Borgareson från Uleåborg.
s. 424 5393 Ross, Jacobus. – Ob. 667: 1732. Se p. 302.
s. 424 6032 Salinus, Jacob. Austr. p. 344.
s. 424 5982 Sarelius, Johan. Ostrob. p. 342 || Ob. 668: 1732. Hans far p. 195. Född 1713. Kpl i Simo 1738. Död 1761. (1763?).
s. 424 5985 Simelius, Joh. Ostrob. p. 342 || Ob. 671: 1732. Pvgd 1734 till kaplansadjunkt i Sikajoki. Sockneadjunkt i Paavola 1739. Kpl i Franzila 1745. Kh i Salo och Brahestad 1774. Död 79-årig 1794.
s. 425 6005 Solitander, Jonas Nyl. p. 343 || Gymnasist i Borgå 1729. Student 1733.

Siirry sivulle:
< edellinen   1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140   seuraava >