Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Hakutulos

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Hakutulokset: *V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95)

Hakuehdolla tietokannasta löytyi 8144 henkilöä. Olet sivulla 130 / 165.

< edellinen   1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160   seuraava >

Voit valita ruksaamalla ne tietueet, jotka haluat tulostaa tai tallentaa. Napsauttamalla henkilönumeroa voit lukea henkilön täydelliset tiedot.

Valitse tältä sivulta kaikki  |  Tyhjennä kaikki

s. 547 12809 Rönnbäck, Petrus Satac. p. 1061 || Sat. 1467: 16.6.1815, Tavastkyr. Hans far p. 523, bröder p. 791, 805, 909. Född 16.9.1797. Betyg 10.6.1820 till pvg (14.6). Pastorsadj. i Virmo s. å. Sockneadj. i Euraåminne 1823, i Sagu 1824. Kpl i Lemo och Villnäs s. å. Vicepastor och pastorsadj. i Loimijoki 1828. Kpl der 1834. Död 14.3.1767.
s. 547 12810 Sanmark, Fredr. Gabr. Satac. p. 1062 || Sat. 1468: 16.6.1815, Tyrvisens. Hans far (J. Fr.) p. 597. Född 21.8.1798 (22.8). Skolgången i Åbo. Stipendiat 1816–21. Respondens 11.3.1818 u. Hvasser, 15.5.1819 pro gradu u. Sahlberg, 1832 för med. doktorsgrad u. Törngren. Magister 28.6.1819; jubelmag. 1869. Resor i Lappmarken 1819, 1820. Med. kand. 1822, licent. 1825, d:r 20.6.1832. Kanslist vid kolleg. med. 1825. Lasaretts- och kurhusläkare i Vasa 1826. Resa i Danmark och Tyskland 1828–29. Stadsfysiker i Åbo 1834. Stadsläk. i Vasa 1839. Lasaretts- och kurhusläkare i Åbo 1843. Öfverläkare vid allm. hospitalet i H:fors 1849. Afsked 1860. Derefter förestod vaccindepoten i H:fors. Död 4.8.1886.
s. 547 12818 Sanmark, Car. Anton. Satac. p. 1063 || Sat. 1470: 16.6.1815, Tyrvis. Föregåendes bror. Född 15.5.1800 (16.5). Stipendiat 1816–21. Respondens 18.10.1817 u. L. J. Prytz, 21.6.1819 pro gradu u. Pipping. Magister 28.6.1819; jubelmag. 1869. Betyg 14.12.1821 till rätteg.v. Ausk. i Åbo hofr. 19.12. Juriskand. 1823. E. o. kopist i senaten 1815, ordin. 1826. Andre revisor 1828. Kronofogde i Savolax nedredels härad 1829, i Jokkas härad 1832. Kamrerare i postdirekt. 1840. Afsked 1867. Död 18.5.1875.
s. 548 12762 af Schultén, Car. Gust. Aboens. p. 1052 || Ab. 71: 22.1.1814. Hans far p. 482, bröder p. 1070 och i CLXIII. Född 25.9.1795. Underlöjtn. vid väg- och vattenkommunikationskåren 1822. Afsked 1830. Död 2.12.1854 på Lehtimäki i Rusko.
s. 548 12797 Segersvärd, Carolus Nob. Tav. p. 1059 || Tav. 152: 20.5.1815. Son af bataljonsadjutanten vid Nyl. inf. Adam Fr. S. († 1803 på sitt boställe Berg i Ingo). Född 6.11.1796. Stipendiat, Ekest. 1816–18. Betyg 17.12.1818 till rätteg.v. Vicehäradsh. Ordf. i Hollola och Ithis socknars egodelningsrätt. Död 11.11.1850 i Ithis. – Af ointroducerad ätt.
s. 548 12741 Sonck, Laur. Gust. Nyland. p. 1048 || Student 20.9.1814. Född 1.1.1796 i Ingo. Kamrealexam. 18.6.1817. Betyg 10.6.1818. E. o. kammarskr. i senaten s. å. Extra revisor 1823. Andre revisor 1825. Häradsskr. i Raseborgs vestra härad 1828. Död 12.12.1858 på sin egendom i Pojo.
s. 548 12766 Stjernvall, Car. Edvard. Nob. Tav. p. 1063 || Tav. 149: 11.3.1815 [21.12.1814]. Son af majoren sedan landsh. i Nyl. och T:hus län Fr. Gust. S. († 1815). Född 30.5.1797. Betyg 15.6.1818 till rätteg.v. Ausk. i Åbo hofr. 20.6. E. o. kopist i senaten 1819. Extra notarie i Åbo hofr. 1821. Kopist i senaten 1822. Vicehäradsh. 1826. Prot. sekret. 1834. Referend. sekret. tit. 1841, ordin. 1858. T. f. öfverkommissarie i revisionsrätten 1866–69. Afsked från referend. sekret. tjensten 1867. Statsråd s. å. Död 26.4.1873 i H:fors.
s. 548 12825 Stjernvall, Fredr. Adolph. Nob. Tav. p. 1065 || Tav. 155: 4.10.1815 [17.6]. Föregåendes bror. Född 17.6.1798 (28.6). Betyg 15.6.1818 till rätteg.v. Ausk. i Åbo hofr. 20.6. E. o. kopist i senaten 1820, ordin. 1813. Kanslist 1829. Kronofogde i öfre Hollola härad 1834. Död 18.9.1847 i H:fors.
s. 548 12755 Stråhlman, Arvid. Vib. p. 1051 || Vib. 1574: 22.10.1814 [17.10]. Son af kh i Gubanits Ge. Joh. S. († 1829). Född 21.9.1795. Betyg 23.12.1816 till pvg i Petersb. Kompastor i Gubanits 1829–36.
s. 548 12758 Strömborg, Car. Gust. Vib. p. 1051 || Vib. 1577: 26.10.1814. Bondeson från Mörskom. Född 24.8.1793 (8.8.1793, 1794). Gymnasist i Borgå 1811. Betyg 31.11.1815 till pvg i Borgå stift (15.12). Vicepastorsadj. i Mörskom s. å. Pred. i Kexholm. Kuramgens i Jämsä. Vicepastor 1824. Kpl i Petäjävesi 1829. Utn. kh i Uguniemi 1838. Död 9.4 s. å. innan tillträdet.
s. 548 12835 Sundholm, Johannes Nyl. p. 1066 || Student 21.6.1815. Afförd emedan 2 år uteblifvit. Å nyo inskr. 21.3.1821. Ännu år 1826 vid akad.
s. 548 12765 Sundvall, Car. Gust. Satac. p. 1053 || Sat. 1464: 11.2.1815 [20.12.1814], Pöyttiens. Hans far p. 593, bror p. 987. Född 6.4.1798. Betyg 16.6.1817 till rätteg.v. Ausk. i Åbo hofr. 20.6. Extra notarie. Vicehäradsh. 1819. Kanslist 1823. Aktuarie. Extra fiskal. Notarie. Protonotarie 1833. Häradsh. i Raseborgs vestra doms. 1834. Död 4.12.1878.
s. 548 12813 Svahn, Car. Ulr. Bor. F. p. 1062 || Bor. 949: 17.6.1815. Född 12.8.1794. Stipendiat 1816, 1817. Respondens 19.4.1817 u. Schultén, 26.5.1819 pro gradu u. Pipping. Magister 28.6.1819. Betyg 5.6.1817 till pvg (11.6). Pastorsadj. i Vehmo 1818. Sockneadj. i Töfsala 1821. Drunknade 10.1827.
s. 549 12800 Svenson, Andr. Joh. Nyl. p. 1060 || Student 3.6.1815. Son af skomakaren Sven Illman i Fagervik. Född 14.8.1796. Stipendiat 1815–17. Betyg 16.12.1817 till pvg (17.12). Kaplansadj. i Vichtis. Sockneadj. i Messuby 1833. Kpl der 1837. Kh i Somero 1850. Död 19.9.1862.
s. 549 12806 Telén, Joseph. Gabr. Vib. p. 1061 || Vib. 1602: 16.6.1815. Fadren fabrikör i Åbo. Född 7.8.1796. Lm ausk. 10.6.1816. Vice lm 1824. Kom. lm i Kuopio län s. å. Ingeniör vid lm kontoret 1832. Död 28.4.1848.
s. 549 12815 af Tengström, Anton. Fredr. Nob. Ostrob. p. 1063 || Ob. 1857: 17.6.1815. Hans far (erkeb.) p. 531, bröder p. 909, 997. Född 9.12.1798. Respondens 14.11.1818 u. sin bror Car. Jac., 23.2.1822 pro gradu u. Ahlstedt. Magister 27.6.1823. Betyg 1.7.1823. Fänrik vid 37 ryska jägarereg. s. å. Underlöjtnant. Bevistade turkiska kriget 1828. Död 24.12.1828 i Varna.
s. 549 12822 Tennberg, Johannes Satac. p. 1064 || Sat. 1472: 16.6.1815, Tammerfors. Född 18.2.1797. Stipendiat 1816–25. Respondens 11.6.1818 u. Hvasser, 1821 d:o, 1823 pro gradu u. Pipping. Magister 27.6.1823, ultimus. Medic. kand. 1824. Död 1825 på hösten i Åbo.
s. 549 12777 Ticcander, Tobias Jac. Tav. p. 1055 || Tav. 147: 2.3.1815. Hans far p. 558 (Tryckfel: Tillander). Född 13.1.1792. Gymnasist i Borgå 1810. Betyg 13.2.1816 till pvg i Borgå stift (10.4). Kaplansadj. i Nastola 1816–30. Tjenstgj. derefter i Sibbo och Orimattila. Kpl i Gust. Ad. s:n 1834. Död 5.11.1842.
s. 549 12778 Ticcander, Johannes Tav. p. 1055 || Tav. 148: 2.3.1815. Föregåendes bror. Född 2.2.1794 (1.2.1794, 4.2.1795). Gymnasist i Borgå 1810. Betyg 10.6.1816 till rätteg.v. Ausk. i Åbo hofr. (22.6), i Vasa 11.3.1818. Vicehäradsh. 1821. Många förordnanden. Hofrättskanslist 1823. Extra fiskal. Notarie. Viceadvokatfiskal 1834. Häradsh. i Torneå doms. 1835, i Österbottens östra doms. 1846. Död 12.6.1859.
s. 549 12854 Ticcander, Andr. Dav. – Tav. 154, se p. 1069.
s. 549 12781 Ticklén, Ericus Ostrob. p. 1056 || Ob. 1855: 8.4.1815 [7.3]. Hans far p. 569, bror p. 1016. Född 9.1794. Betyg 5.6.1817 till pvg (11.6). Tjenstgjorde i Kronoby, Vasa och Ilmola. Kpl i Kärsämäki 1824. Död 10.1827.
s. 549 12830 Tortberg, Esaias Satac. p. 1066 || Sat. 1475: 21.6.1815 [19.6], Björneb. Son af borgaren Jac. T. i Björneb. (hvars far bonde i Tortila by af Ulfsby). Född 9.6.1796 (9.3). Betyg 12.6.1819 till pvg (22.6). Pastorsadj. i Östermark s. å. Sockneadj. i Euraåminne 1825. Kpl i Jurva 1832, i Ilmola 1845. Vicepastor. Död 1860.
s. 549 U1016 v. Troil, Sam. Vern. – Student i Upsala, jemte sin bror Uno, 14.10.1814: spondente cel prof. Gust. Knös. Son af landsh. och geheimerådet bar. Knut v. T. († 1825 i Sth). Född 3.4.1798. Kansliexamen 1817. Kornett 1818. Återflyttade till Finland 1822. Fänrik vid Åbo bat. af 1 finska inf. reg. Underlöjtnant 1823. Löjtnant 1830 Afsked 1831. Anstäld för särskilda uppdrag hos landsh. i Åbo och Björneborgs län 1832. Prot. sekr. tit. 1834. Direktör vid Finlands bank 1837; vid dess vexelkontor i Åbo 1840. T. f. guvernör i Åbo och Björneb. län 1856. Guvernör i S:t Mikels län s. å., i T:hus län 1863. Död 37.8.1865 i T:hus.
s. 550 13263 v. Troil, Uno. – Student i Upsala 14.10.1814, i Åbo 14.1.1819; se i CLXX.
s. 550 12814 Tulindberg, Joh. Ostrob. p. 1062 || Ob. 1856: 17.6.1815 [16.6]. Född 10.9.1796. Stipendiat 1818, 1819. Respondens 11.6.1817 u. Walbeck, 26.6.1819 u. Fattenborg. Magister 28.6.1819. T. f. kollektor i Åbo några månader 1823. Betyg 24.1.1824. Kmn vid finska församl. i Sth s. å. Död 1843.
s. 550 12780 Uggla, Gust. Fredr. Nob. Viburg. p. 1056 || Vib. 1587: 4.3.1815 [2.3]. Son af kapt. Berndt Gust. U. († 1810 på Seppälä i Sysmä). Född 30.8.1795 på Hofvarböle i Borgå s:n. Gymnasist i Borgå 1811. Stipendiat, Ekest. 1816, 1817. Betyg 16.6.1817 till rätteg.v. Ausk. i Åbo hofr. 26.6. Possessionat, egde Seppälä. Död der 17.12.1879.
s. 550 12757 Uimoin, Alex. Gotofr. Viburg. p. 1051 || Vib. 1576: 26.10.1814. Fadren handl. i Sordavala. Född 24.9.1791 (29.5.1789). Protokollist vid postexpeditionen 1.9.1815. T. f. postinsp. i T:hus 1816, i Åbo 1820. Registrator vid postdirekt. 1818. Titulärråd 1819. Ordningsman i Sordavala 1820. Postmästare der 1822. Död 22.7.1826. – Kallade sig ock Espensee i tysk öfvers. af Haapajärvi, ett hmn tillhörigt hans far.
s. 550 12756 Wacklin, Jacob. [Zachariae] Ostrob. p. 1051 || Ob. 1848: 17.10.1814. Son af råd- och handelsm. konsul Zachr. Ephraimsson W. (f. 1772, student – i Upsala? – † 1823); jfr Alcen. p. 258. Född 16.11.1795. Reste kring Europa. Död 9.9.1828 („före 1840“ enl. Ob. matr.).
s. 550 12803 Wænerberg [äfv. Wennerberg], Car. Ephraim. Vib. p. 1060 || Vib. 1600: 3.6.1815. Hans bror p. 1043. Född 1.9.1800. Stipendiat 1819, 1820. Betyg 25.12.1820 till rätteg.v. Ausk. i Åbo hofr. 18.12, i Vasa 1822. E. o. kopist i senaten 1826. Vicehäradsh. 1828. Vice landssekr. i Nyl. och T:hus län 1829. Häradsh. n. o. v. Advokatfiskal i tulldir. 1839. Tullförv. i F:hamn 1850. Död 185X.
s. 550 12819 Wegelius, Adolph. Wilh. Ab. p. 1063 || Ab. 76: 19.6.1819 [16.6]. Hans far († 1837) p. 552. Född 9.3.1799. Stipendiat 1816–22. Respondens 15.12.1817 u. Linsén, 2.12.1820 för stipendiatteser och 1822 pro gradu u. Sahlberg. Magister 27.7.1823; jubelmag. 1873. T. f. lärare i ryska spr. vid katedr. skolan i Åbo 1823, 1824. E. o. aman. vid k:m 1825, ordin. 1828. Universitetssekr. 1829. Univ. kamrerare 1840. Afsked 1860. Död 23.9.1888 på sin egendom Persböle i Pojo.
s. 550 12773 Zidén, Henr. Gust. Viburg. p. 1054 || Vib. 1581: 22.2.1815. Fadren kom. lm i Idensalmi (p. 567). Född 15.3.1794 (15.4) i Idensalmi. Gymnasist i Borgå 1812. Stipendiat 1816–18. Respondens 23.10.1816 u. C. G. Ottelin, 26.6.1819 pro gradu u. J. H. Avellan. Magister 28.6.1819. Betyg 17.12.1818 till rätteg.v. Ausk. i Vasa hofr. 4.1.1819. Vicehäradsh. 1822. Kanslist s. å. Aktuarie 1823. Borgmästare i Vasa 1824. Död 23.7.1833.
s. 550 12796 Zilliacus, Henricus [Jonas] Vib. p. 1059 || Vib. 1595: 20.5.1815 [13.5]. Hans bror p. 1041. Född 24.6.1797 (12.6). Betyg 26.5.1820 till lägre kamerala tjenster. Kam. exam. 13.12.1821 och nytt betyg 1.2.1822 till kamerala tjenster. E. o. kammarskr. i senaten 29.10. Häradsskrifvare i Lappvesi härad 1825, i Jääskis härad 1828. Död 185X.
s. 551 12785 Åkerstedt, Car. Gust. Vib. p. 1057 || Vib. 1591: 5.4.1815 [28.3]. Hans far p. 551. Född 3.5.1791 g. st. Betyg 17.12.1822 till rätteg.v. Ausk. i Åbo hofr. Död 1838.
s. 551 Lue CLVII.
Rectore Joh. Fr. Wallenio 1815.
Studiosi inscripti 100. Pagg. 1067–1078.
Ab. 79–97; Bor. 953–958; Ob. 1860–1872; Sat. 1478–1484; Svg. II, 154; Tav. 156–166; Vib. 1604–1636.
s. 551 12889 Allén, Gust. Joh. Bor. F. p. 1073 || Bor. 954: 8.3.1816. Född 16.8.1799. Militär 1825.
s. 551 12887 Aminoff, Gregor. Nob. Vib. p. 1073 || Vib. 1620: 9.3.1816 [6.3]. Son af major Berndt Ad. A. († 1826 i Kuopio). Född 29.4.1798. Student i Upsala 16.10.1818. Respondens der 1823 u. Södermark. Åter till Finland 1829. Aman. vid domkap. i Borgå 1830. Pvgd 1831. Pastorsadj. i Ilomants s. å. Fånghuspred. i Kuopio s. å. Tillika t. f. skolkollega der, ordin. 1836. Kretsskollärare i Nyslott 1838. T. f. kollega vid högre elem. skolan der 1841. Kpl i Pielisjärvi 1843. Vicepastor. Död 23.8.1877.
s. 551 12888 Aminoff, Adolph. Fredr. Nob. Vib. p. 1073 || Vib. 1621: 9.3.1816 [6.3]. Föregåendes bror. Född 7.9.1799 (27.10). Fänr. vid finska jägarereg. 1821. Underlöjtn. der 1823, vid finska skarpsk. bat. 1827, vid ryskt jägarereg. 1828. Bevistade turkiska kriget 1829. Död s. å. i Turkiet.
s. 551 12852 Annersten, Laur. Petr. Sveog. p. 1069 || Svg. II, 154: 6.10.1815. Född 27.2.1784 (24.2.1787). Kirurgie kand. 1820, mag. 1822. T. f. slottsläkare i Åbo 1819. Tjenstgj. derefter i Kuopio och som militärläkare. Slotts-, lasaretts och kurhusläk. i Heinola 1829, i T:hus 1842. Död der 6.11.1848.
s. 551 12845 Becker, von, Johannes [Gideon] Nob. Vib. p. 1068 || Vib. 1611: 4.10.1815. Hans bröder p. 953, 970. Född 20.12.1797 (12.12) i Kangasniemi. Stipend. 1816–25. Respondens 2.5.1821 u. Arvidsson, 1823 pro gradu u. Joh. Gadolin. Magister 27.6.1823. T. f. skolkollega i Kuopio 1828, ordin. 1831. Pvgd 1839. Kh i Pelgjärvi 1845. Död der 18.9.1846.
s. 551 12923 Berg, Jonas Fredr. Aboens. p. 1077 || Ab. 91: 21.6.1816 [20.6]. Son af fabriksdirekt. å Dalsbruk i Kimito Fr. Otto B. från Sverige. Född 21.9.1796 (20.9). Betyg 17.12.1818 till pvg (18.12). Pred. vid Fagerviks bruk 1821. Kpl i Ingo 1835. Död 7.6.1864.
s. 551 12882 Bergh, Joh. Fredr. Viburg. p. 1072 || Vib. 1617: 24.2.1816 [22.2]. Hans far p. 658. Född 17.6.1795. Gymnasist i Borgå 1812. Respondens 22.6.1818 u. J. A. Edman (p. 867). Betyg 8.1818 till pvg i Borgå stift (26.10). Kaplanssubstitut i Gust. Ad. s:n s. å. Tjenstgj. vidare i Sysmä, Pelgjärvi, Suonenjoki, Kuopio. Kpl i Nurmijärvi 1826. Kh i Jaakimvaara 1842, i Rantasalmi 1857. Teol. d:r 1864. Död 30.9.1866. Skrifter, se Ax. Bergholm, Sukukirja p. 117.
s. 552 12868 Bjugg, Gust. Alb. Tavastensis. p. 1071 || Tav. 157: 4.12.1815. Son af apotek. Lars Joh. B. i T:hus. Född 12.6.1800. Relegerad af nationen 13.12.1820. Apotekare i T:hus. Död 1848.
s. 552 12853 Blomqvist, Alexander Nyl. p. 1069 || Student 6.10.1815. Född 29.12.1796 i H:fors. Gymnasist i Borgå 1811, från H:fors skola. Stipendiat 1816–19. Respondens 19.6.1817 u. Schultén, 23.6.1819 pro gradu u. Hällström. Magister 28.6.1819, ultimus. E. o. aman. vid bibliot. 1820. Kammarskr. vid univ. 1822. T. f. akademifogde i nedra fögderiet 1822–24. Docens i grek. litt. 1823. Bibliotekarie vid stadsbibliot. i H:fors 1826. Adjunkt och vicebibliotekarie vid univ. 1828. Professor i lärdomshist. 1838. Inspektor för Nyl. afdeln. 1840–47. Bibliotekarie 1845. Död 18.12.1848 i H:fors. Redaktör för finl. Allm. Tidn. 1826–48. Skrifter, ett par diss.
s. 552 12907 Bonsdorff, Jacob. Wilh. Vib. p. 1075 || Vib. 1633: 6.6.1816 [1.6]. Hans far p. 578. Född 27.7.1800. Betyg 17.12.1819 till rätteg.v. Ausk. i Åbo hofr. 20.12. Notarie vid poliskammaren i Åbo. Död 27.7.1848.
s. 552 12899 Brunow, Gust. Rob. Nob. Ostrob. p. 1074 || Ob. 1870: 11.5.1816 [10.5]. Hans bror p. 962. Född 7.3.1799 (3.6) i Lappo. Betyg 13.6.1822 till rätteg.v. Ausk. i Åbo hofr. 19.6. E. o. kammarskr. i senaten 1824, ordin. s. å. Tullförvaltare i Brahestad 1832, i F:hamn 1859. Afsked 1868. Död 23.6.1873 i F:hamn.
s. 552 12837 Cajander, Andr. Fredr. Viburg. p. 1067 || Vib. 1607: 12.9.1815. Fadren kom. lm i Rantasalmi. Född 26.5.1796. Betyg 2.1816. E. o. kammarskr. i senaten 28.2. Häradsskr. i Stranda härad 1817, i Euräpää 1823. Guvernem. sekr. 1827. Kronofogde i Euräpää härad 1827, i Kymmene d:o 1831. Fältkamrerare 1848.
s. 552 12883 Calonius, Matth. Johannes Vib. p. 1073 || Vib. 1618: 24.2.1816 (22.2). Son af kom. lm i Kuopio län Isr. C. († 1838). Född 12.1.1797. Gymnasist i Borgå 1813, från Kuopio skola. Betyg 17.12.1819 till rätteg.v. Ausk. i Åbo hofr. 20.12, i Vasa 13.10.1820. Vicehäradsh. 1824. Kanslist 1827. Aktuarie. Extra fiskal. Notarie. Häradsh. n. o. v. 1835. Häradsh. i Korsholms norra doms. 1842. Död 20.11.1852.
s. 552 12876 Carp, Car. Fredr. Ostrob. p. 1072 || Ob. 1866: 10.2.1816 [8.2]. Hans far p. 545. Född 24.6.1798 (6.7). Student i Upsala 18.10.1816. Återkom 1817. Löjtnant vid Petersb. ulanreg. Död 14.1.1828 i staden Beltzi i Bessarabien.
s. 552 12896 von Christiersson, Car. Ulr. Nob. Nyl. p. 1074 || Student 9.5.1816. Son af öfverstelöjtn. Karl Vilh. C. († 1828 i H:fors). Född 13.2.1795 (9.2) i H:fors. Inskr. vid pagekåren i Petersb. 1811. Stipendiat, Ekest. 1816, 1817. Betyg 15.6.1818 till rätteg.v. Ausk. i Åbo hofr. 20.6. Extra notarie. E. o. kopist i senaten, ordin. 1824. Vicehäradsh. s. å. Kanslist. Biträdde i egenskap af translator i ryska sppr. vid gränsereglerringen mellan Arkangelska guvern. och Uleåborgs och Kajana län somrarne 1827, 1829. Registrator. Prot. sekr. Referend. sekr. 1839. Afsked 1846. Bosatt på sin egendom Gerknäs i Lojo. Död der 26.2.1861.
s. 553 U1020 De Geer, Rob. Fredr. – Student i Upsala 19.3.1816: spondente mag. Car. Er. Hakström. Son af geheimer. gr. Rob. Vilh. De Geer († 1820). Född 9.5.1797 i Sverige. Sergeant vid 3 finska jägarereg. 1816. Löjtn. Stabskapten vid lifgardets Pavlovska reg. Kaptens afsked 1830. Död 22.9.1847 på Radelmaa i Piikkis.

Siirry sivulle:
< edellinen   1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160   seuraava >