Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Hakutulos

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Hakutulokset: *HYK ms., Satak. osak. matr. I

Hakuehdolla tietokannasta löytyi 1381 henkilöä. Olet sivulla 14 / 31.

< edellinen   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31   seuraava >

Voit valita ruksaamalla ne tietueet, jotka haluat tulostaa tai tallentaa. Napsauttamalla henkilönumeroa voit lukea henkilön täydelliset tiedot.

Valitse tältä sivulta kaikki  |  Tyhjennä kaikki

568 5740 [1730] d: 13 Febr: Jeremias Steen. Vesilaxiensis | Adjunctus Pastoris in Pudasjerfvi. | postea Sacellanus ibidem.
569 5741 [1730. d: 13 Febr:] Abraham Indrenius. Messubyensis. | die 24 Maji A. 1732 ordinatus Coadjutor Pastoris in Ruowesi | Jam Sacellanus in Virdois. | 1747. constit:s vicarius Pastor in Keuru. | jam Pastor ibidem
570 5742 [1730. d: 13 Febr:] Jacobus Carenius. Huittensis | die 1. Maji 1731 ordinatus Adjunctus Huittensis | dein iterum 1751 promotus ad Sacellaniam ibidem.
571 5743 [1730. d: 13 Febr:] Abrahamus | Joh:s | Utter. Orivesiensis. | die 5 Maji. 1737 Borgoæ Ordinatus Adjunctus Præpositi et Past:is in Helsingfors. | Dehinc Pastor Regiminis. obiit A:o 1744.
572 5744 [1730. d: 13 Febr:] Samuel Erenius. Kangasalensis | die 24 Maji ord. Adjunctus in Säxmäki.
573 5745 [1730. d: 13 Febr:] Gustavus Lindblad. Ulfzbyensis. | Sacellanus in Villmanstrand. | dein Pastor Legionis pedestris Sawolaxiæ | deinde Pastor in Sulcava.
574 5746 [1730. d: 13 Febr:] Matthias Svedelius. Längelmäkiensis | Coadjutor Sacellani in Padasjoki.
575 5747 [1730. d: 13 Febr:] Daniel Wirtzenius. Tyrvensis [Fratres Andrea filii] | wice Pastor. obiit 1740. ‹Virheellinen tieto.›
576 5748 [1730. d: 13 Febr:] Andreas Wirtzenius. Tyrvensis [Fratres Andrea filii] | sacros suscepit ordines die 1 Maji Anni 1731. atq: curam concionum anni gratiæ post B. suum Parentem. | jam Adj. Ministerii in Toerwis | postea Sacellanus | et tandem Pastor in Tyrfvis
577 5749 [1730. d: 13 Febr:] Gabriel Johannis Favorin Ikalensis | ordin. adjunctus Pastoris in Ikalis, iam v. Sacellanus in Akas A:o 1737 constitutus | jam vero Pastor ibidem 1765 constitutus
Lue Sub Rectoratu Moralium Professoris Celeberrimi Alg: Schariin
578 5820 A:o 1731 d: 5 Februarii Henricus Brander Ulfsbyensis. | constitutus inf: collega scholæ triv. Biörneburgensis 1737. | Collega Superior ibidem 1756. | obiit 1789.
579 5821 [1731] d: 9 Febr: Johannes Johannis Taulerus Kyroënsis | Obiit ‹Sana studiosus on yliviivattu ja sen päälle on kirjoitettu Candidatus Ministerii.› A:o 1737 d. ‹–› Maji.
580 5822 [1731. d: 9 Febr:] Thomas Caroli Hammar. Biörneburgensis | 1737 ordinatus Adjunctus Sacell. in Lill Kyro.
581 5825 [1731] d: 15 [Febr:] Andreas Henrici Lilius Messubyensis | coronatus et promotus Magister scientiarum A:o 1738 d: 4 Juliii. | A:o 1740. Sacro ordini initiatus et constitutus Substit. Parentis Pastoris in Messuby. | A:o 1745. Pastor ibid. post obitum B:i Parentis. | jam vero Præpositus ibidem. | obiit
582 5826 [1731. d: 15 Febr:] Laurentius Forselius Messubyensis | Adjunctus Ruovesiensis die 26 Febr. ord. ss. initiatus 1734. deinde Adiunctus in Orivesi A:o 1737. constitutus. | Jam Pastor in Ruovesi. | atq: Præpositus.
583 5827 [1731. d: 15 Febr:] Andreas Johannes Paccalenius Ruovesiensis | E vivis excessit Studiosus.
584 5838 [1731] d: 3 Junii Andreas Litzelius. Tyrvensis | Coronatus philosophiæ Magister d: 11 Julii 1735 | et constitutus Collega Sch. Cath. Aboënsis. | Postea Pastor in Pöytis. | jam Pastor et Præpositus in Wirmo.
585 5849 [1731. d: 3 Junii] Matthias Forsinius Loimijokiensis | die 24 Maji 1732 ord. concionator anni grat. in Wehmo. | dein Adj. Minist. in Ulfzby. | jam Sacellanus ibid. obiit 1754.
Lue Sub Rectoratu Phil. Theoret. Prof. Joh. Haartman
586 5868 [1731] den 4 Julii Gabriel Collin Ruovesiensis | S. ordinibus initiatus et constitutus adjunctus Parentis Pastoris in Ruovesi die 10 Maji 1738. | confirm. Sacellanus in Cuortane A:o 1740. ‹Lopussa yksi yliviivattu rivi.›
587 5896 A:o 1732. d: 10. Febr. Carolus Nicolai Polviander Ikalensis | Philosophiæ Magister 1745. promotus. 1749. constitus Pastor in Lappo. | ‹Sana jam on yliviivattu.› pastor in Eura 1770 | et Præpositus 1777.
588 5897 [1732. d: 10. Febr.] Carolus Joachimi Brander Ulfzbyensis | Pædagogus Raumoënsis. | obiit
589 5899 [1732] d: 17 Febr. Gabriel Jacobi Torrlund, Ikalensis | 1732. ordinat. Adj. Ministerii in Hattula. | postea Adjunct. Pastoris in Lampis. | Inde Concionator anni g. in portu Friderici tandem Sacellanus ibid. | ubi obiit 1738.
590 5900 [1732. d: 17 Febr.] Jeremias Johannis Lundwijk Karckuensis | Philosophiæ Magister promotus 1745. | initiatus Sacris ordinibus d. 24. Martii 1757: et constitutus V. Pastor in Pungalaitio | obiit A:o 1755.
591 5901 [1732. d: 17 Febr.] Johannes Johannis Edenius Kangasalensis | constitutus Adjunctus ministerii et simul substitutus Sacellani in Birckala die 21 Martii 1739. | Sacellanus ibidem confirm. A:o 1740
592 5902 [1732. d: 17 Febr.] Henricus Johannis Indren Biörneburgensis | Compastor Legionis Equestris Nylandensis. | postea Pastor Regionis ejusdem.
593 5903 [1732. d: 17 Febr.] Carolus | Magnus | Gabrielis Rydeen Ulfsbyensis | Sacr. Ord. initiatus die 30. Nov. 1738. et constitutus Adj. Min. in Ulfsby.
594 5904 [1732] d: 29 Febr. Samuel Johannis Aspholm Kangasalensis | Sacellanus in Cuhmois.
595 5905 [1732. d: 29 Febr.] Carolus Simonis Boge Cumoënsis. | Obiit Studiosus anno 1750.
596 5915 [1732] d: 16 Martii Balthasar Balthasaris Wikman Birckalensis | Adjunctus Pastoris in Sahalax. | hinc Sacellanus in Kikala.
597 5957 [1732] d: 20 Junii Israël Israëlis Hartman Birckalensis. | ordinatus Comminister Ecclesiæ Fennicæ Holmiensis | jam Pastor in Siundo Nylandiæ a R. M. constitutus
598 5955 [1732] d: 26 Junii Ericus Thun. | Adjunct Pastoris in Pyttis, deinde Concionator Nosocomii Nylandensis A:o 1738. | postea Sacellanus Weckelaxensis
Lue Sub Rectoratu Math. Professoris Ampliss. Nic. Hasselbom.
599 5989 A:o 1733. d. 6 Febr. Ericus Johannis Myllander, Euraënsis | Borgoæ Sacro ordini initiatus
600 5997 [1733] d: 27 Febr. Henricus Henrici Lilius, Messubyensis. | Edita de Convallariæ specie, Lilio Convallium, Dissertatione, Anno 1742. Philosophiæ Candidatus et A:o 1745 Magister renunciatur. | A:o 1749. die 31 Jan. constituitur Docens ad Academ. ab Illustrissimo ejusd. Cancellario. Eodem anno die 4. Augusti Pastor in Sahalax. A:o 1754 e vita excessit. | Curator Nationis.
601 6027 [1733] den 31 Maji. Gabriel Israëlis Hartman. ‹Sana Ikalensis on yliviivattu.› | Philos. Magister. Collector Scholæ Cathedr: Aboësis constitutus A:o 1742. Ordinatus vice Pastor in Pijckis A:o 1744. | Constitutus Pastor in Carislojo A:o 1748. | Mortuus A:o 1762. | Curator Nationis.
602 6035 [1733. den 31 Maji.] Johannes Cannelin. Huittensis. Concionator Anni gratiæ in Rimito. Obiit A:o 1737.
603 6038 [1733. den 31 Maji.] Jacobus Ammelin. Loimjokiensis. | Adj. Min. in Mörskom.
604 6039 [1733. den 31 Maji.] Henricus Levonius. Loimjokiensis. | Adj. M. in Loimjoki | jam Sacellanus ibidem. | mortuus A:o 1767.
Lue Sub Rectoratu LL. OO. Prof. Isaaci Biörklund.
605 6068 A:o 1734. den 30 Januarii. Johannes Johannis Haberfelt. Euraënsis. | A:o 1738 d: 10 Maji ordinatus Adiunctus ministerii in Mouhijerfwi. | jam wero sacellanus ibidem
606 6069 [1734. den 30 Januarii.] Andreas Michaëlis Eeneberg. Biörneburgensis. | primo vice dein ordin. Apologista Arctopolit. | Pastor in Sastmola | obiit 1788.
607 6074 [1734] d: 9 Febr. Andreas Andreæ Wagnbäck. Tyrvensis. | Adj. Minist. in Eura die 30 Nov. 1738. Sacr. Ord. initiatus Sacellanus ibidem A:o 1750. | Sacellanus anno 1769 in Loimijoki. | denatus An. ‹–›
608 6075 [1734. d: 9 Febr.] Thomas Thomæ Kriander. Karckuensis. | [die 30. Nov. 1738.] Sacris initiatus Ord. et constitutus Substitutus Parentis, Adjuncti Min. in Carcku. | Deinde Adjunctus in Tyrfvis. | obiit A:no 1754.
609 6090 [1734] den 9 Martii Isaac Erici Indrenius. Messubyensis. | S. ordinibus initiatus Borgoæ A:o 1737 d: 21 decembris. | et constitutus Adjunctus Pastoris in Walckiala | deincept Sacellanus ibidem, jam wero pastor ejusdem ecclesiæ
610 6091 [1734. den 9 Martii] Michaël Henrici Lilius. Messubyensis. | Juris Studiosus. | A:o 1741. Notarius Urbis Aboënsis et A:o 1742. Legionis Pedestr. Biörneburgens. Auditor /:Auditeur:/ constitutus est. | A:o 1751. Judex territorialis Nylandensis. | Assessor Dicasterii Aboënsis, jam wero Consiliarius ibidem
611 6133 [1734] d: 15 Julii Nicolaus Petri Wijdbohm Cangasalensis | Philosoph. Magister. 1745 creatus. sacris initiatus 1749 substitutus Pastoris in Cangasala | obiit 1758.
Lue Sub Rectoratu Eloquentiæ Profes:ris Amplissimi Henrici Hassel
612 6158 1735 d: 18 Febr. Arvidus Johannis Taulerus Kyröensis | Adj. Ministerii in T. Kyro. 1739: in Majo Sacris initiatus Ordinibus. Dissertationem conscripsit De Rebus Indifferentibus jam Philos: Magister et Sacellanus. | ac vice Pastor in Kyrö. | A:o 1758 Pastor ibidem.

Siirry sivulle:
< edellinen   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31   seuraava >