Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Hakutulos

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Hakutulokset: *T. Carpelan, Studentmatrikel (1928–30)

Hakuehdolla tietokannasta löytyi 2627 henkilöä. Olet sivulla 14 / 53.

< edellinen   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53   seuraava >

Voit valita ruksaamalla ne tietueet, jotka haluat tulostaa tai tallentaa. Napsauttamalla henkilönumeroa voit lukea henkilön täydelliset tiedot.

Valitse tältä sivulta kaikki  |  Tyhjennä kaikki

s. 48 15177 Alexander Finckenberg f. Lokalax 4.12.1812. Fdr löjtnanten Carl Erik F. och Maria Lovisa Alan. Vb F. L. Schauman. Bor. Länsman i Korpo och Houtskär 1839, i Lappi och Raumo 1841; avsked 1842. † Lokalax Väättäis 20.2.1870.
s. 48 15178 Otto Mauritz Hohenthal f. Lohteå 3.5.1811. Fdr sergeanten Johan Arvid Bogislaus H. och Maria Damskata. Vb L. I. Ahlstubbe. Österb. Teol.ex. 1836. Kyrkoherde i Lappo 1867. † Stockholm 7.7.1881.
s. 48 15179 Wilhelm Leván f. Janakkala (Nuoliala) 16.2.1811. Fdr bonden Gustaf Eriksson Lähmälä och Eva Lisa Johansdotter. Vb A. G. Borg. Tav. Teol.ex. 1838, men ej prästvigd på grund av dövhet. † Janakkala 11.12.1839.
s. 48 15180 Samuel Strömmer f. Pielisjärvi 27.3.1813. Fdr khd Jakob Abraham S. och hans andra hustru Hedvig Dorotea Agander. Vb Borgå gymn. Sav.kar. Teol.ex. 1835. Kyrkoherde i Limingo 1880. † där 3.2.1889.
s. 48 15181 Otto Fabian Nimrod Granfelt f. Hausjärvi (Ryttylä) 13.12.1818. Fdr överjägmäst. August Fredrik G. och Magdalena Elisabet af Enehjelm. Vb J. Ph. Palmén. Satak. Domarex. 1837. Vicepresident i Åbo hovrätt 1874. † Åbo 17.5.1878.
s. 48 15182 Carl Gustav Mauritz Grönlund f. Björneborg 2.11.1814 [8.11.1813]. Fdr logarvaren Gustav G. och Maria Stina Revell. Vb G. Asp. Satak. Teol.ex. 1838. Sockneadjunkt i Tammela 1850. † där 27.12.1883.
s. 48 15183 Johan Bergström f. Helsinge 16.5.1811. Fdr rusthåll. på Sonaby Anders B. och Ulrika Sundberg. Vb A. M. Höglund. Nyl. Betyg till milit. 1837. Rusthållare på Sonaby. † där 5.12.1851.
s. 48 15184 Carl Liljeqvist f. Libelits (Oravisalo) 18.3.1812. Fdr kronobonden Carl Puhakka och Elisabet Makkonen. Vb Borgå gymn. Sav.kar. Teol.ex. 1836. Kapellansadjunkt i Säkkijärvi 1849. † Hirvensalmi 2.9.1849.
s. 48 15185 Johan Fredrik Björkman f. Mörskom 23.1.1813. Fdr hemmansägaren Carl Karlsson Koivisto och Maria Kristina Johansdotter. Vb Borgå gymn. Nyl. † student i Mörskom 20.11.1835.
s. 49 15186 Immanuel Smedberg f. Raumo 13.7.1815. Fdr borgaren Johan S. och Eva Qvarnberg. Vb G. Rein. Bor. Teol.ex. 1837. Kapellan i Kyrkslätt 1859. † där 12.12.1878.
s. 49 15187 Johan Fredrik Hjerpe f. Tusby (Mariefors) 25.5.1811. Fdr spiksmedsmästaren Olof Johan H. och Maria Stina Lindström. Vb Borgå gymn. Nyl. Teol.ex. 1838. Kapellan i Askola 1848. † där 1.4.1868.
s. 49 15188 Axel Wilhelm Edvard von Numers f. Esbo 27.1.1816. Fdr kaptenen Claës Johan von N. och Henrietta Gustava Stjernschantz. Vb F. L. Schauman. Nyl. Domarex. 1841. Vicelandskamrerare i Nylands län 1853, avsked 1862. † Helsingfors 27.7.1865.
s. 49 15189 Bror Ernst Hannibal Schildt f. Lampis 13.2.1817. Fdr kaptenen Ernst Christoffer S. och Charlotta Sofia Wadenstjerna. Vb Borgå gymn. Sav.kar. FK 1838. FM 1840. Skollärare 1840. Rektor vid högre elementarsk. i Heinola 1848; på indragningsstat 1877. † Valkeala Virranniemi 4.2.1880.
s. 49 15190 Nils Wilhelm Rosberg f. Leppävirta 21.9.1815. Fdr expeditionsfogden Erik Wilhelm R. och Wendla Albertina Hjelmman. Vb G. Rein. Sav.kar. Mindre kam.ex. 1835. Lantm.ex. 1836. Kommissionslantmätare i Kuopio län 1857. † Leppävirta Juhanala 17.12.1862.
s. 49 15191 Christian Willenius f. Tyrvis (Ruismala) 17.10.1812 (1809). Fdr bonden på Filppula Anders Persson och Eva Johansdotter. Vb G. Asp. Satak. Övergav studierna (AM). † f. d. studerande i Tyrvis Tyrväänkylä 30.8.1860.
s. 49 15192 Torsten Gustav Collan f. Leppävirta 27.12.1815. Fdr kaptenen Johan Wilhelm C. och Beata Katarina Jung. Vb G. Rein. Sav.kar. Lantm.ex. 1837. Vicelantmätare 1842. Länsforstmästaradjoint 1852. Överforstmästare 1862, avsked 1868. † Kuopio 25.10.1869.
s. 49 15193 Anders Johan Linde f. Saarijärvi 6.10.1810. Fdr kap. i S:t Michels sn Carl Fredrik L. och Maria Kristina Järnefelt i hennes 2 gifte. Vb O. Z. Uhlenius. Sav.kar. Lantm.ex. 1837. Vicelantmätare 1855. Avhände sig livet i S:t Michel apr. 1855.
s. 49 15194 Viktor Krogerus f. Puumala 9.10.1814. Fdr stadsfiskalen Julius Adolf K. och Maria Charlotta Lindgren. Vb Viborgs gymn. Vib. Landskontorist i Viborg 1846. Magistratssekreterare och notarius publicus i Helsingfors 1849. † omkom 24.8.1851.
s. 49 15195 Reinhold Teodor Berg f. Gamlakarleby 5.4.1818. Fdr provinsialläk. Sven Petter B. och Katarina Henrietta Gummer. Vb A. G. Borg. Österb. Elev vid lantbruksinst. i Filipstad 1836. Bruksbokhållare i Viborg 1840. Handlande i Gamlakarleby 1844. † där 5.12.1846.
s. 49 15196 Edvard August Stenfeldt [Stenfelt] f. Pielavesi 12.10.1814. Fdr expeditionsfogden Gustav Adolf S. och Fredrika Forstén. Vb E. A. Ingman. Sav.kar. Uppbördsskrivare. Gränsetullfiskal i Viborgs län 1843. † Rautus 10.2.1862.
s. 49 15197 Carl Lundahl f. Tammerfors 29.6.1818. Fdr kommerserådet Gustav L. och Anna Charlotta Rung. Vb C. H. Ståhlberg. Satak. FK och FM 1840. MK 1844. ML och MKD 1847. † Tammerfors 17.5.1855.
s. 49 15198 Carl Oskar Lignell f. Sund 4.3.1815. Fdr ekonomiedirektören Per L. och hans andra hustru Elisabet Hoffman. Vb L. I. Ahlstubbe. Bor. Kam.ex. 1840. Kronofogde på Åland 1853. † Sund 17.12.1880.
s. 50 15199 Gustav Pettersson f. Kimstad, Östergötland 17.9.1811. Fdr klädesfabrikören Erik P. och Lena Kajsa Laurell. Vb H. E. Arnell. Aboens. Domarex. 1843. Borgmästare i Nådendal 1858. † där 9.6.1862.
s. 50 15200 Emanuel Olán f. Euraåminne 14.10.1812. Fdr rusthållaren Henrik Henriksson Uola och Helena Mårtensdotter. Vb H. S. Savenius. Bor. Flyttningsbetyg 1837 till Helsingfors, men där icke anträffad.
s. 50 15201 Gustaf Zachris Ramstadius f. Multia 24.12.1813. Fdr kap. Zakarias R. och Maria Kristina Smulter i hennes 1 gifte. Vb L. I. Ahlstubbe. Österb. Teol.dim. 1840. Kyrkoherdeadjunkt i Kumlinge 1852. Sinnessvag 1855.
s. 50 15202 Fabian Collan f. Idensalmi 18.12.1817. Fdr khd TD Per Johan C. och Kristina Elisabet Crohns. Vb Borgå gymn. Sav.kar. FK 1839. FM 1840. Docent i historia 1843. Gymnasiilektor 1844. FL 1849. FD 1850. Adjunkt i filosofi vid Univ. 1850. † Helsingfors 17.2.1851.
s. 50 15203 Fredrik Ferdinand Idman f. Kuru 27.2.1819. Fdr godsägaren FM Nils Johan I. och Elisabet Eleonora Gardiemeister. Vb J. J. Amnell. Satak. FK 1839. FM 1840. Bergsex. 1844. Bergskonduktör 1844. † Helsingfors 9.4.1845.
s. 50 15204 Gustaf Wilhelm Oredder f. Helsingfors 20.4.1814. Fdr borgaren Abraham O. och Helena Lönnberg. Vb Borgå gymn. Nyl. † student i Helsingfors 17.9.1848.
s. 50 15205 Jakob Esaias Wegelius f. Oravais 2.2[28.1].1817. Fdr khd i Malax FD och MD Jakob W. och hans första hustru Kristina Charlotta von Essen. Vb L. I. Ahlstubbe. Österb. FK 1839. FM 1840. Teol.ex. 1840. Kyrkoherde i Munsala 1874. † där 5.3.1877.
s. 50 15206 Johan Samuel Roos f. Merimasku 29.12.1813. Fdr kronolänsm. Salomon R. och Fredrika Sevón. Vb P. U. Florin. Bor. Länsman i Rimito och Merimasku 1836. † Rimito Kaupila 12.12.1849.
s. 50 15207 Edvard Gottlieb Uppström f. Rautalampi 3.10.1815. Fdr kap. Jakob U. och Katarina Elisabet Eschner. Vb J. V. Snellman. Tav. Lantm.ex. 1836. Lantmäteriauskultant 1836. † Libelits 17.2.1838.
s. 50 15208 Gustav Ferdinand Brummer f. Itis 3.8[3.3].1816. Fdr landsfiskalen Gustav Johan B. och hans första hustru Gustava Karolina Hammar. Vb P. A. Ervast. Tav. † f. d. student i Petersburg 1.5.1847.
s. 50 15209 Petter Probus Heinricius f. Idensalmi 20.3.1817. Fdr vicehäradshövd. Gabriel H. och Sofia Charlotta Gummerus. Vb B. C. J. Witting. Sav.kar. Teol.ex. 1845. Skollärare 1847. Kollega vid fruntimmersskolan i Kuopio 1875, avsked 1887. † där 7.4.1889.
s. 50 15210 Carl Henrik von Hartmansdorff f. Saltvik (Haga) 11.4.1814. Fdr löjtn. Carl Jakob von H. och Gustava Wallin i hennes 2 gifte. Vb E. A. Ingman. Bor. Domarex. 1841. Tullförvaltare i Björneborg 1854. † där 6.10.1858.
s. 50 15211 Johan Niklas Sevon f. Uleåborg 23.2.1818. Fdr garvaren Johan Wilhelm S. och Elisabet Lund. Vb A. G. Borg. Österb. Domarex. 1840. Vicehäradshövding 1843. † Uleåborg 2.4.1869.
s. 50 15212 Carl Anton Nystedt f. Åbo 30.11.1815. Fdr politierådm. Anders N. och hans andra hustru Klara Maria Gylling. Vb J. J. Amnell. Aboens. Kanslist vid poliskammaren i Åbo 1837. Domarex. 1840. Kämnärsrättsordförande i Åbo 1847. † där 20.7.1872.
s. 51 15213 Johan Fredrik Tillman f. Lappo 16.11.1815. Fdr expeditionsfogden Johan Henrik T. och Brigitta Helena Gummerus. Vb L. I. Ahlstubbe. Österb. »Liderlig och oregerlig» (Univ. logislista). Teol.ex. (dålig) 1840. »Reste kort därpå till Ryssland» (AM). Lantbrukare i Lappo (där han ej anträffats).
s. 51 15214 Carl August Finelius f. Vasa 9.7.1814. Fdr färgaren Carl Ulrik F. och Anna Elisabet Lundqvist i hennes 2 gifte. Vb A. G. Borg. Österb. FK 1839. FM 1840. Teol.ex. 1840. Rektor vid lägre elementarsk. i Brahestad 1843. Kapellan i Gamlakarleby 1851, kyrkoherde 1890. † där 10.12.1894.
s. 51 15215 Matias Albert Laurén f. Kronoby 1.11.1816. Fdr kap. i Vasa Matias L. och Brita Maria Möller. Vb P. A. Ervast. Österb. FK 1843. FM 1844. Kollega vid högre elementarsk. (lyc.) i Vasa 1852. † där 22.7.1899.
s. 51 15216 Fredrik Möller f. Gamlakarleby 4.1.1817. Fdr handl. Fredrik M. och Maria Kristina Wijse. Vb P. A. Ervast. Österb. Kofferdikapten, sedan renskrivare. † Gamlakarleby 30.12.1872.
s. 51 15217 Fredrik Hedberg f. Oravais 10.5.1815. Fdr bruksbokhåll. Elias Reinhold H. och Brita Ulf. Vb A. G. Borg. Österb. Teol.ex. 1842. Kyrkoherde i Oravais 1882. † där 4.3.1892.
s. 51 15218 Josef Reinhold Hedberg f. Oravais 25.2.1817. Fdr bruksbokhåll. Elias Reinhold H. och Brita Ulf. Vb A. G. Borg. Österb. Teol.ex. 1842. Kapellan i Bergö 1853. † där 8.1.1855.
s. 51 15219 Gustav Wilhelm Forsinius f. Kauvatsa 29.8.1815. Fdr khd i Nystad Anders Wilhelm F. och Klara Fredrika Avellan. Vb L. I. Ahlstubbe. Satak. Domarex. 1839. Vicehäradshövding 1843. † Helsingfors 3.2.1855, i koppor.
s. 51 15220 Georg Otto Reinhold von Essen f. Heinola Paaso 7.3.1815. Fdr löjtn. Georg Reinhold von E. och Maria Gustava Tandefelt. Vb B. O. Lille. Sav.kar. Domarex. 1840. Sekreterare i överstyrelsen för väg- och vattenkommunikationerna 1861. † Helsingfors 8.3.1877.
s. 51 15221 Christian Wilhelm Westerholm f. Vasa 24.2.1815. Fdr handl. Erik W. och Maria Eliasdotter. Vb P. A. Ervast. Österb. Teol.ex. 1841. Tf kapellan i Nykarleby 1867. † där 6.1.1868.
s. 51 15222 Gustav Sundström f. Vasa 31.10.1814. Fdr vagnmakaren Gustav S. och Kaisa Lena Österman. Vb P. A. Ervast. Österb. † Vasa 10.7.1834.
s. 51 15223 Caspar Lööf [Löf] f. Puumala (Hamula) 16.9.1812. Fdr tullförv. Esaias L. och Ebba Beata Schatelowitz. Vb A. Laurell. Lantmäterielev. Sav.kar. Lantm.ex. 1838. Kommissionslantmätare i Kuopio län 1863, avsked 1876. † Puumala 25.1.1891.
s. 51 15224 Gustav Otto Grotenfelt f. Jorois (Frugård) 27.4.1817. Fdr översten Bernt Adolf G. och hans andra hustru Lovisa Wunsch. Vb G. F. Aminoff. Sav.kar. Domarex. 1840. Vicepresident i Viborgs hovrätt 1877, avsked 1888. † Viborg 11.4.1900.
s. 51 15225 Nils Carl Elias Grotenfelt f. Jorois (Järvikylä) 28.12.1817. Fdr godsägaren Gustav Bernt G. och Anna Margareta Paldani. Vb G. F. Aminoff. Sav.kar. Domarex. 1840. Hovrättsråd i Viborg 1866. † där 1.4.1868.
s. 51 15226 Gottfried August Schéle [Scheele] f. Jockas 10.8.1814. Fdr kronofogden Samuel Jakob S. och Anna Gustava Meinander. Vb G. F. Aminoff. Sav.kar. Ägnade sig åt milit. 1835. Ägare av Kaipola gård i Sulkava. Sedan sågskrivare på Kuhankoski. † Sulkava 9.3.1882.

Siirry sivulle:
< edellinen   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53   seuraava >