Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Hakutulos

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Hakutulokset: *V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95)

Hakuehdolla tietokannasta löytyi 8144 henkilöä. Olet sivulla 131 / 165.

< edellinen   1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160   seuraava >

Voit valita ruksaamalla ne tietueet, jotka haluat tulostaa tai tallentaa. Napsauttamalla henkilönumeroa voit lukea henkilön täydelliset tiedot.

Valitse tältä sivulta kaikki  |  Tyhjennä kaikki

s. 553 12849 Durkman [Durchman], Andreas Ostrob. p. 1068 || Ob. 1862: 7.10.1815 [5.10]. Son af handl. Mik. D. i Brahestad. Född 15.11.1798. Betyg 17.12.1818 till rätteg.v. Ausk. i Vasa hofr. 8.1.1819. Vicehäradsh. 1826. Borgm. i Kajana 1828. Afsatt 1843. Död 1.1.1857.
s. 553 12846 Elfvengrén, Andr. Fredr. Vib. p. 1068 || Vib. 1612: 4.10.1815. Fadren sergeant i Kides. Född 24.8.1796. Betyg 12.12.1817 till rätteg.v. Ausk. i hofrätten.
s. 553 12873 Enberg [Ehnberg], Joh. Jac. Aboens. p. 1071 || Ab. 84: 10.2.1816 [20.12.1815]. Född 3.1.1795. Betyg 17.12.1819 till rätteg.v. Ausk. i Åbo hofr. Vicehäradsh. 1827. E. o. kammarskr. i senaten. Häradsh. i Piikkis härad 1832. Död 24.5.1840. Hans far p. 599?
s. 553 12856 Eneberg, Car. Magnus Nyl. p. 1069 || Student 9.10.1815. Son af kommendantssekr. på Sveaborg Joh. Fr. E. Född 16.6.1798 (11.6) i Borgå s:n. E. o. kammarskr. i senaten 1816, ordin. 1820. Död 17.1.1822 i H:fors.
s. 553 U1019 Engman, Er. Ostrob. – Student i Upsala 8.12.1812: spondente pro moribus E. C. Grenandro. Hans far i CXLII. Född 9.2.1802. Löjtn. i svensk tjenst.
s. 553 12857 Ernwall, Joseph. Aboens. p. 1069 || Ab. 80: 14.10.1815 [11.10]. Född 5.11.1795. Betyg 16.12.1817 till pvg (17.12). Tjenstgj. i Piikkis, Kustö, Angelniemi, Töfsala (past. adj. 1840).
s. 553 12841 Fabritius, Johannes Vib. p. 1068 || Vib. 1608: 4.10.1815 [2.10]. Son af rådm. i Nyslott koll. ass. Gabr. F. († 1824). Född 23.3.1800 (21.3 g. st.). Stipendiat 1817–21. Respond. 18.6.1817 u. Renvall, 21.6.1819 pro gradu u. Hällström. Magister 28.6.1819. Betyg 2.10.1821. Possessionat. Död 2.3.1833.
s. 553 12842 Fabritius, Gabriel [Joh.] Vib. p. 1609 || Vib. 1609: 4.10.1815 [2.10]. Fadren klockare i Brääkylä. Född 8.1.1792 (6.1.1791). T. f. kretsskollärare i Nyslott 1816, ordin. 7.8.1822. Betyg 27.2.1818 till skolverket. Pvgd 1822. Kh i Sordavala 1835. Kontraktsprost. Död 9.11.1862.
s. 553 12922 Federley, Axelius Aboens. p. 1077 || Ab. 90: 21.6.1816 [20.6]. Son af akad. kamreraren Ant. Kr. F. († 1819). Född 9.7.1798 (7.7). Kammarskr. vid akad. 1817. Kameralexam. 13.10. Betyg 15.6.1818. Ausk. i Åbo hofr. 20.6. Universitetskamrerare efter sin far 1820. Koll. assess. 1835. Direktör i Finlands bank 1840. Död 14.8.1854 i H:fors.
s. 553 12925 Federley, Bernhard. Aboens. p. 1077 || Ab. 93: 21.6.1816 [20.6]. Föregåendes bror. Född 22.12.1799. Betyg 15.6.1818 till rätteg.v. Ausk. i Åbo hofr. 20.6. Extra notarie. E. o. kopist. Kopist. Kanslist. Prot. sekr. 1832. Biträd. referend. sekr. 1833–37. Lagmans tit. 1835. Referend. sekr. 1837. Öfverdirektör för tullverket 1841. Guvernör i Vasa län 1847, i Kuopio län 1854. Afsked 1855. Ledamot i senaten 1856; Död 13.1.1863 i H:fors.
s. 554 12844 Finnander, Zachar. Tav. p. 1068 || [Tav. 153]: 2.10.1815. Son af klockaren Zach. F. i Hollola. Född 22.5.1794 (22.2.1793). Gymnasist i Borgå 1809. Betyg 16.3.1816 till pvg i Borgå stift (20.4). T. f. pastor i Duderhof 1821, ordin. 1829. Afsked 1862 med konsistorialråds tit. Flyttade till Rantasalmi derifrån gift.
s. 554 12855 Florin, Johannes Isaacus Nyl. p. 1069 || Student 9.10.1815. Hans far (Is.) p. 515. Född 1.2.1797. Gymnasist i Borgå 1812. Stipendiat 1818–23. Respondens 12.12.1818 u. Linsén, 1823 pro gradu u. Pipping. Magister 27.6.1823. Skolkollega i T:hus. T. f. rektor der 1838. Rektor vid triv. skol. i Björneborg 1839. Död 1845.
s. 554 12924 Forsström, Ulr. Magnus Aboens. p. 1077 || Ab. 92: 21.6.1816 [20.6]. Fadren länsman i Kimito. Född der 4.7.1796. Betyg 17.12.1818 till pvg (18.12). Pastorsadj. i Jomala. Kpl i Finström och Geta 1830. Kh i Saltvik 1844. Död 187X.
s. 554 12875 Gadelli, Joh. Fredr. Aboens. p. 1072 || Ab. 86: 13.3.1816 [8.2]. Hans far p. 501, bror p. 996? Född 19.8.1800 (19.7). Betyg 17.12.1817 till rätteg.v. Ausk. i Åbo hofr. 20.12. Extra notarie. E. o. kopist i senaten 1824, ordin. 1826. Kanslist. Prot. sekr. tit. 1835, ordin. 1841. Död 28.10.1841 i H:fors.
s. 554 12890 Grahn, Christian. Gabr. Vib. p. 1073 || Vib. 1625: 23.3.1816 [18.3]. Fadren regem. fältskär i Lovisa (p. 705?). Född 31.10.1797. Betyg 13.11.1819.
s. 554 12861 Gräsbeck, Gust. Nyland. p. 1070 || Student 19.10.1815. Fadren borgare i H:fors. Född der 5.4.1796. Gymnasist i Borgå 1810. Stipendiat 1816. Betyg 14.9.1818 till pvg i Borgå stift (26.10). Kaplansadj. i Perno s. å., i Rantasalmi 1823. Kpl i Jorois 1823. Kh der 1839. Död 30.9.1848.
s. 554 12864 Grönros, Gust. Severin. Nyl. p. 1070 || Student 27.11.1815. Född 25.12.1798 i Kisko. Kameralexamen 12.1818. Betyg 8.12.1818. E. o. kammarskr. i senaten 1820. Extra revisor. Häradsskr. i Raseborgs östra härad 1825. Död 19.7.1845 i Kyrkslätt.
s. 554 12893 Gyldén, Fredr. Fabian. Ab. p. 1074 || Ab. 87: 23.4.1816. Hans far p. 659. Född 31.12.1797 (23.12). Underofficer 1815. Lm ausk. 1817. Vice lm 1818. Fanjunkare s. å. Kom. lm i Viborgs län 1820, i Åbo och Björneborgs län 1827. Lm direkt. 1831. Förste lm i S:t Mikels län 1835, i T:hus län 1838. Död 1853.
s. 554 12867 Helén, Henr. Aboens. p. 1071 || Ab. 82: 18.12.1815. Fadren okänd. Född 27.5.1789 (27.5.1788) i Pemar. Privatist, skilt sig från Åbo skola 1809.
s. 554 12900 Hildén, Eric. Nicol. Ostrob. p. 1075 || Ob. 1871: 22.5.1816 [20.5]. Hans far p. 620, bror p. 985. Född 30.6.1798 på Härmälä bat. pred. boställe i Limingo. Betyg 12.6.1819 till pvg (22.6). Interimspred. i Nykarleby s. å. Pastorsadj. i Lappajärvi 1820. Pred. i Lehtimäki 1826. Kpl i Temmes 1832. Kh i Akkas 1845. Död 24.10.1882.
s. 554 12840 Hisinger, Car. Gust. Nob. Nyl. p. 1067 || Student 1815. Hans far p. 606. Född 28.1.1800 på Åminne i Pojo. Sergeant vid 1 finska inf. reg. 6.10.1819. Fänrik. Underlöjtn. Löjtn. der 1824, vid lifgard. finländska reg. 1828. Bevistade polska kriget 1831, 1832. Stabskapt. 1832. Major vid Petroffska inf. reg. 1833. Öfverstelöjtn. afsked 1834. Lotsmajor 1837. Död 30.3.1846 i H:fors.
s. 555 12918 Hjulberg, Jacobus Satac. p. 1076 || Sat. 1482: 19.6.1816, Björneb. Född 25.8.1797 (28.7). Betyg 17.12.1819 till rätteg.v. Ausk. i Vasa hofr. E. o. kopist i senaten. Vicehäradsh.
s. 555 12878 Hœckert [Höckert], Fredr. Wilh. Ostrob. p. 1072 || Ob. 1869: 10.2.1816 [8.2]. Född 16.7.1798. Student i Upsala 14.10.1816. Åter till Finland 1820. Död vansinnig.
s. 555 12862 Holmberg, Joh. Robert. Vib. p. 1070 || Vib. 1614: 21.10.1815. Fadren regem. kommissarie i Lovisa. Född 20.12.1795 (24.12). Gymnasist i Borgå 1811. Betyg 14.12.1816 till rätteg.v. Ausk. i Åbo hofr. s. å.
s. 555 12863 Hornborg, Gust. Adolph. Satac. p. 1070 || Sat. 1478: 19.10.1815, Karckuens. Hans bror p. 907? Född 23.1.1797. Stipendiat 1816, 1817. Betyg 16.12.1817 till pvg (17.12). Pastorsadj. i Ruovesi s. å. Tjenstgj. vid Mariefors bruk, i Ullava, Lemo (t. f. sockneadj. 1840).
s. 555 12879 Ingman, Gust. Henr. Ostrob. p. 1072 || Ob. 1868: 10.2.1816 [9.2]. Son af kom. lm i Vasa län Henr. Joh. I. († 1819). Född 16.4.1799. Stipendiat 1818–21. Respondens 13.3.1819 u. P. U. Sadelin, 1823 pro gradu u. Pipping. Magister 27.6.1823. T. f. rysk språkl. vid Vasa triv. skola 1822–25. T. f. skolkollega der. T. f. apologist i Åbo katedr. skola 1827. Betyg 6.12.1827 till pvg. Kuramgerens i Rimito 1828, 1829. Apologist vid Uleåborgs skola 1829. Suspenderad en tid 1835. Kaplansadj. i Purmo 1835. Kpl i Kauhava 1839. Död 26.7.1842.
s. 555 12905 Johnsson, Johannes Vib. p. 1075 || Vib. 1631: 29.5.1816 [27.5]. Bondeson från Leppävirta. Född 9.6.1797. Betyg 28.4.1818 & 16.10.1819 till pvg i Borgå stift (6.6.1821). Pastorsadj. i Leppävirta s. å. Tjenstgj. derefter i Tuusniemi, Tohmajärvi, Ilomants. Andre kpl i Idensalmi 1828. Död 20.12.1831.
s. 555 12897 Järnefelt, Gust. Adolph. Nob. Vib. p. 1074 || Vib. 1627: 15.5.1816. Son af fänr. Joh. Ad. J. († 1818). Född 24.7.1791 (9.7). Extra landskontorist i Kuopio län. Kronofogde i Karelens nedra härad 1820. Död 17.5.1838 på Hovila i Tohmajärvi.
s. 555 12848 Kihlgren, Carolus Ostrob. p. 1068 || Ob. 1861: 7.10.1815 [5.10]. Född 8.4.1798 (8.4.1797). Betyg 13.6.1822 till rätteg.v. Ausk. i Vasa hofr. Vicehäradsh.
s. 555 12928 Knorring, Car. Eberh. [l. Evert] Nob. Ab. p. 1077 || Ab. 96: 21.6.1816 [20.6]. Son af löjtn. Ev. Reinh. K. († 1813 på Tiurala i Lempälä). Född 20.7.1796 (22.7, 9.7). Stipendiat, Ekest. 1817, 1818. Betyg 17.12.1818 till rätteg.v. Ausk. i Åbo hofr. 22.12. Extra notarie 1821. E. o. kammarskr. i senaten 1825. Notarie vid poliskammaren i H:fors 1826. Kammarskr. vid finska krigskommissariatet 1827. Kassör der 1829. Vicehäradsh. 1833. Notarie vid rådsturätten i H:fors. Häradsh. i Sordavala doms. 1842, i Janakkala doms. 1846. Död 23.11.1861.
s. 555 12826 v. Kræmer, Rob. Casp. Dietr. – Tav. 160, se p. 1065.
s. 555 12895 Krogerus, Gust. Adolph. Vib. p. 1074 || Vib. 1626: 4.5.1816. Fadren ekon. direkt. i Leppävirta. Född 29.2.1800 (19.2). Betyg 1821. Ausk. i Åbo hofr. 1.6, i Vasa 1825. Extra landskontorist i Kuopio 1821. Vicehäradsh. 1828. Häradsh. 1828. Häradsskr. i Karelens nedra härad 1829. Kronofogde i Rautalampi härad 1842. Död 185X.
s. 556 12836 Krogius [Edelheim], Paullus Henr. Vib. p. 1067 || Vib. 1604: 26.6.1815 [23.6]. Hans far p. 669. Född 5.3.1801 på Boosgård i Borgå s:n. Respondens 2.12.1818 u. Sjöström, 19.6.1819 pro gradu u. J. Fr. Wallenius. Magister 28.6.1819. Juris kand. 1823, d:r 1840. Betyg 1.7.1823 till rätteg.v. Ausk. i Åbo hofr. 18.10. E. o. kopist i senaten 1824, ordin. 1826. Kanslist 1832. Prot. sekr. 1837. Krigsfiskal 1837–49. Referend. sekr. 1841. Ledamot i senaten 1844. Statsråd 1854. Död 24.6.1855.
s. 556 12904 Lanzert [Landzet], Paullus Constant. Vib. p. 1075 || Vib. 1630: 29.5.1816 [27.5]. Hans far (sist kh i Valkiasaari, † 1818) p. 542. Född 9.7.1797 g. st. Betyg 20.5.1817 till pvg i Petersb. Kh i Valkiasaari efter fadren 1820–37.
s. 556 12866 Leidenius, Car. Henr. Bor. F. p. 1070 || Bor. 953: 29.11.1815. Hans far p. 678. Född 7.7.1795 (12.9.1793) i Uskela. Betyg 10.6.1818 till pvg (16.6). Pred. vid Koskis järnbruk 1819. Kpl i S:t Bertil 1824. Kuramgens i Uskela 1825–26, 1830–31. Vicepastor. Kpl i Korsnäs 1845. Död 6.2.1878.
s. 556 12850 Lilljeqvist, Joh. Gust. Ostrob. p. 1068 || Ob. 1863: 7.10.1815 [5.10]. Född 5.4.1797. Extra landskontorist i Uleåborg 1816. Betyg 29.6.1820 till rätteg.v. E. o. kammarskr. i senaten 26.9. T. f. kronofogde i Uleå härad 1821, ordin. 1824. Koll. assess. 1836. Död 185X. Hans bror i CLXIXa?
s. 556 U1018 Limnell, Abr. Nic. Aboa Fenno. – Student i Upsala 28.11.1815. Född 6.7.1791. Kameralexam. i Upsala 1817. Hans far p. 476?
s. 556 12839 Lind [äfv. Lindh], Car. Fredr. Vib. p. 1067 || Vib. 1606: 12.9.1815. Löjtnantsson från S:t Mikel. Född 6.12.1797 (1793). Lm ausk. 10.1.1816. Vice lm 1817. Kom. lm i Viborgs län 1819. Tredje lm der 1820, andre 1831, förste 1839. Kolleg. sekr. 1830. Lm direkt. 1834. Adjoint hos öfverdir. för landtmäteriet 1850. Hofråd. Död 186X.
s. 556 12914 Lindeman [läs: Linderman], Joh. Bor. F. p. 1076 || Bor. 957: 19.6.1816. Bondeson från Euraåminne Koivisto. Född 28.10.1798 (10.10). Betyg 9.12.1820 till pvg (13.12). Pastorsadj. i Lemland s. å.; sedan i Sund 1824–29. Kpl i Lundo 1830. Kh i Kiikala 1836. Död 1853.
s. 556 14199 Lindström [äfv. Linderström], Gust. Magn. Aboa Fenno. – Student i Upsala 14.11.1815. Född 22.2.1798.
s. 556 12865 Lundberg, Adam Fredr. Aboens. [Austr.]. p. 1070 || Ab. 81: 1.12.1815 [29.11]. Född 12.9.1793. Betyg 29.6.1818 till pvg (1.7). T. f. lärare vid Åbo pedagogi 1818. Interimspred. vid slottsförsaml. i Åbo 1820. Afsatt 1839.
s. 556 12885 Löwegren, Carolus Nyl. p. 1073 || Student 1816.
s. 556 12870 Malleen, Brod. Eric. Aboens. p. 1071 || Ab. 83: 18.12.1815 [15.12]; efter frånvaro å nyo inskr. 18.5.1822 (i nationen 22.6). Hans far p. 495, 697? Född 22.5.1800. Kameralexam. 11.12.1817. Betyg 15.6.1818. E. o. kammarskr. i senaten 8.12. Entledigades på begärand 1820. Blef lm ausk. 17.7.1823. Vice lm 1825. Tredje lm i Åbo och Björneb. län 1831 samt justerare på Åland. Död 185X.
s. 557 12909 Malleen, Reinh. Wilh. Vib. p. 1076 || Vib. 1634: 15.6.1816. Hans bror p. 1060. Född 23.5.1801.
s. 557 12930 Malm, Petrus Ostrob. p. 1077 || Ob. 1872: 20.6.1816. Son af kommerserådet Pet. M. i Jakobstad. († 1827). Född 22.9.1800. Handl. i Jakobstad. Kommerseråd 1837. Landtdagsman 1863–64. Död 8.8.1868.
s. 557 12838 Molander, Car. Aug. p. 1067 || Vib. 1605: 12.9.1815 [11.9]. Hans far (bisk.) p. 595. Född 3.7.1795 i Kuopio. Gymnasist i Borgå 1811. Betyg 9.6.1817 till pvg (8.12). Pastorsadj. i Ilomants s. å. Kuramgerens och vicepastor der 1821. Kpl der 1823. Kh der 1838. Död 19.8.1858.
s. 557 12913 Nordlund, Bernh. Adolph. Bor. F. p. 1076 || Bor. 956: 19.6.1816. Hans bror p. 1066. Född 11.7.1799. Stipendiat 1818, 1819. Betyg 12.6.1819 till pvg (22.6). Pastorsadj. i Kangasala s. å. Sjukling. Obefordrad.
s. 557 12886 Nordström, Gust. Magn. Vib. p. 1073 || Vib. 1622: 9.3.1816 [4.3]. Hans far p. 679. Född 18.11.1798. Gymnasist i Borgå 1812. Stipendiat 1816–20. Respondens 22.6.1818 u. Edman (p. 867), 1820 pro gradu u. Sahlberg. Magister 27.7.1823. Betyg 19.6.1820 till pvg i Borgå stift (13.12). Pastorsadj. i Pyttis s. å. T. f. lärare vid kretsskolan i Kexholm 1822, d:o vid kretsskolan i F:hamn 1824, d:o vid Viborgs gymnas. 1825. Förste lärare vid kretsskolan i F:hamn 1826, rektor 1841. Kh i Jämsä 1842. Död 10.4.1867.
s. 557 12902 Nyberg, Andr. Aug. Nyl. p. 1075 || Student 1816. Död 31.7.1819 i H:fors i sitt 20 år.
s. 557 12935 Nygren, Joh. Vilh. Vib. p. 1078 || Vib. 1636: 29.6.1816 [26.6]. Son af exped. fogden i Ilomants Er. Joh. N. Född 31.3.1797. Betyg 16.6.1817 till rätteg.v. Ausk. i Åbo hofr.

Siirry sivulle:
< edellinen   1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160   seuraava >