Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Hakutulos

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Hakutulokset: *V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95)

Hakuehdolla tietokannasta löytyi 8144 henkilöä. Olet sivulla 132 / 165.

< edellinen   1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160   seuraava >

Voit valita ruksaamalla ne tietueet, jotka haluat tulostaa tai tallentaa. Napsauttamalla henkilönumeroa voit lukea henkilön täydelliset tiedot.

Valitse tältä sivulta kaikki  |  Tyhjennä kaikki

s. 557 12931 Peterson, Brod. Petr. Malch. Tav. p. 1078 || Tav. 163: 22.6.1816 [21.6]. Oäkta son af häradsh. Pet. Adr. Gadd (p. 598). Född 15.12.1801 i Hattula. Betyg 15.12.1820 till rätteg.v. Ausk. i Åbo hofr. 19.12. Vicehäradsh. 1826. Kanslist 1843. Registrator. Extra fiskal. Notarie. Viceadvokatfiskal. Sekreterare 1842. Assessor 1846. Hofrättsråd tit. 1856. Prokurators substitut. Ledamot i senaten 1857. Hofrättsråd i Åbo hofr. Prokurator 1867. Afsked 1870. Död 1878.
s. 557 12858 Petrelius, David Vib. p. 1069 || Vib. 1613: 14.10.1815. Hans far p. 500, bror p. 1027. Född 24.6.1792 (23.6, 24.7). Gymnasist i Borgå 1806. Betyg 20.2.1816 till pvg i Borgå stift (20.4). Kaplansadj. i Brääkylä s. å., i Kihtelysvaara 1820. Kpl der efter fadren 1827. Död 31.7.1830.
s. 557 12884 Petrelius, Axel Vib. p. 1073 || Vib. 1619: 24.2.1816. Föregåendes bror. Född 16.9.1796. Gymnasist i Borgå 1813. Lm ausk. 1819. Vice lm 1821. Kom. lm i Uleåb. län 1823, i Kuopio län 1828. Död 1849.
s. 557 12915 von Pfaler, Henr. Joh. Satac. p. 1076 || Sat. 1479: 19.6.1816, Euraens. Hans far p. 636 (Kiukkais kapell till Eura). Född 6.9.1796. Betyg 20.6.1818 till pvg i Borgå stift (26.10). Pastorsadj. i Hollola s. å. Pred. vid Mariefors järnbruk 1822. Kpl i Mäntsälä 1826, i Heinola 1829. Kh i Kangasniemi 1838, i Mäntyharju 1850. Kontraktsprost. Död 19.7.1867.
s. 558 12908 Plantin, Adolph. Fredr. Bor. F. p. 1075 || Bor. 955: 12.6.1816. Född 26.7.1796. Kopist vid tulldirekt. 1818. Kontorsskr. der 1820.
s. 558 12851 Prockman, Jac. Ostrob. p. 1068 || Ob. 1864: 7.10.1815. Född 2.2.1796. Barnalärare på fattighuset i Uleåborg 1834.
s. 558 12906 Prytz, Laur. Haquin. Nob. Vib. p. 1075 || Vib. 1632: 6.6.1816 [1.6]. Hans far p. 466, bröder p. 922, 940, 1020. Född 4.11.1799 i Åbo. Student i Upsala 7.11.1817. Respondens der 5.6.1819 u. Jos. Wallin. Åter till Åbo 1821 ht. Betyg 12.6.1824 till rätteg.v. Ausk. i Åbo hofr. 15.6, i Vasa 1825. Död 26.4.1836 i Åbo.
s. 558 12877 Ramstedt, Joh. Israel Ostrob. p. 1072 || Ob. 1867: 10.2.1816 [8.2]. Son af orgelnisten i Vasa Joh. R. († 1835). Född 22.4.1798. Stipendiat 1822–24. Kameralexam. 1824. Lm ausk. s. å. Orgelnist i Vasa. Sånglärare i skolan der. Död 1861.
s. 558 12874 Ritz, Car. Adrian. Aboens. p. 1071 || Ab. 85: 10.2.1816. Hans bror p. 956? Född 7.10.1795. Lm ausk. 1822. Vice lm 1825. Kom. lm i Vasa län 1828, i Nyl. län 1836. Död 29.9.1841.
s. 558 12891 Roschier, David Vib. p. 1073 || Vib. 1623: 23.3.1816 [19.3]. Hans far p. 511, bröder p. 854, 905, 989. Född 9.6.1794. Gymnasist i Borgå 1812. Betyg 7.10.1816 till pvg i Borgå stift (14.12). Pastorsadj. i Saarijärvi s. å. Tjenstgj. derefter i Viitasaari och åter i Saarijärvi. Kpl i Karstula 1827, i Saarijärvi 1830. Kh der 1835. Kontraktsprost. Död 19.6.1851.
s. 558 12892 Roschier, Gabriel Vib. p. 1073 || Vib. 1624: 23.3.1816 [19.3]. Föregåendes bror. Född 10.6.1796. Gymnasist i Borgå 1812. Betyg 10.12.1822 till pvg i Borgå stift (14.12). Pastorsadj. i Saarijärvi s. å., sedan i Klemis och Savitaipale. Kpl i Saarijärvi 1838. Död 10.7 s. å.
s. 558 12917 Rosenback, Erlandus Satac. p. 1076 || Sat. 1481: 19.6.1816, Björneb. Född 11.12.1797 (22.4). Betyg 17.12.1819 till rätteg.v. Ausk. Rådman i Björneborg 1823. Kämnerspræses der. Död 183X.
s. 558 12880 Rosenbom, Eric. Joh. Viburg. p. 1072 || Vib. 1615: 24.2.1816 [17.2]. Hans bror p. 1049. Född 19.12.1798 (19.1, 19.6). Gymnasist i Borgå 1810. Betyg 16.6.1817 till rätteg.v. Ausk. i Åbo hofr. 20.6. Vicehäradsh. 1821. Flera förordnanden. Vice landssekr. i Viborgs län 1829. Häradsh. i Salmis doms. 1841. Död 18.4.1859.
s. 558 12871 Sahlberg, Joh. Wilhelm. Tav. p. 1071 || Tav. 158: 4.12.1815. Hans far p. 576. Född 9.8.1799 i Nykyrka. Betyg 27.8.1818 till militären. Underofficer vid 1 finska inf. reg. Fänriks afsked 1821. Å nyo i krigstjenst 1822. Stabskaptens afsked 1827. E. o. kammarskr. i tulldirekt. 1828, ordin. 1833. Förestått tullkammaren i Nådendal, i Brahestad, i F:hamn, i Ekenäs. Tullförvaltare i Kaskö 1834, i Kristinestad 1839, i Nådendal 1845. Afsked 1850.
s. 558 12910 Sahlberg, Axel. Herm. Tav. p. 1076 || Tav. 161: 14.6.1816. Föregåendes bror. Född 29.11.1802. E. o. kammarskr. i senaten 1825. T. f. kronofogde i Perno härad, ordin. 1837. Död 185X.
s. 558 12916 Salovius, Samuel Fredr. Satac. p. 1076 || Sat, 1480: 19.6.1816, Ikal. Född 6.5.1795. Betyg 10.6.1818 till pvg (16.6). Pastorsadj. i S:t Karins s. å. Kpl der 1832. Död 1839.
s. 559 12847 Saxa, Carolus Ostrob. p. 1068 || Ob. 1860: 7.10.1815 [5.10]. Hans far p. 532. Född 5.9.1796. Pedagog i Kajana 1817–19. Betyg 17.12.1818 till pvg (18.12). Tjenstgj. i Suomussalmi. Kpl der 1822. Kh i Hyrynsalmi 1846. Död 7.6.1849.
s. 559 12933 Saxman, Petr. Ulric. Tavast. p. 1078 || Tav. 166: 22.6.1816. Son af rådm. Joh. S. i T:hus. Född 18.6.1800. Afgick snart från akademin.
s. 559 12860 af Schultén, Nathan. Gerh. Ab. p. 1070 || Ab. 79: 24.10.1815 [18.10], i Upsala 23.6.1809. Hans far p. 482, bröder i CLXIII, p. 1052. Född 16.6.1797 i Nagu. Respondens i Upsala 1814 och pro gradu 1815 u. Jöns Svanberg. Magister der 15.6.1815, ultimus. Kurator för Vestmanlands nation s. å. Præses i Åbo för diss. 22.11.1815 ff. Docens i tillämpad matematik 10.5.1816. Adjunkt i matem. och fysik. 1817. Prisbelönt af vet. akad. i Sth med Fernerska priset 1819. Bestred matem. professuren 1824–25. Vetenskaplig resa till Paris 1824. Professor i matem. 1826. Inspektor för Åbo nation 1826–38. Promotor i filos. fakult. 21.6.1844. Afsked såsom emeritus 1855. Kansliråd. Död 5.8.1860 i Åbo. Ledamot af flere lärda sällsk.; en af finska vet. soc:s stiftare och dess ständiga sekret. 1838–55. Skrifter, se Marklin; Elmgr. II, 73; Renvall.
s. 559 12932 Selin, Joh. Fredr. Tavast. p. 1078 || Tav. 164: 22.6.1816 [21.6]. Hans far p. 671. Född 22.6.1801 i T:hus. Betyg 15.6.1818 till rätteg.v. Ausk. i Åbo hofr. 20.6. Extra notarie. Vicehäradsh. 1823. Kanslist. Registrator. Extra fiskal. Notarie. Viceadvokatfiskal 1835. Assessor i Viborgs hofr. 1839. Hofrättsråd 1845. Död 22.4.1859 i Viborg.
s. 559 12934 Selin, Aug. Wilh. Tav. p. 1078 || Tav. 165: 22.6.1816 [21.6]. Föregåendes bror. Född 27.11.1802. Betyg 29.4.1820 till rätteg.v. Ausk. i Åbo hofr. 3.5. Vicehäradsh. 1827. Notarie vid poliskammaren i H:fors s. å. E. o. kammarskr. i senaten s. å. Vicelandskamrer i Nyl. och T:hus län 1839. Kronofogde i Raseborgs östra härad 1831. Koll. assess. 1840. Afsked 1844. Död 19.6.1851 i Vichtis.
s. 559 12912 Sevon, Ulric. Ephraim. Ab. p. 1076 || Ab. 89: 21.6.1816. Född 17.11.1797. Betyg 20.6.1818.
s. 559 12929 Starck, Reinh. Gust. Nob. Aboens. p. 1077 || Ab. 97: 21.6.1816 [20.6]. Hans far p. 588. Född 5.2.1798 i Åbo. Betyg 31.3.1818. E. o. kammarskr. i senaten 8.12.1818. Kammarskr. vid krigskommissariatet 1821. D:o i senaten 1823, derjemte ekonom 1824–39. Kammarförvandt 1827. Koll. assess. 1833. Afsked 1838. Död 24.2.1844.
s. 559 12869 Stenbäck, Joseph. Ostrob. p. 1071 || Ob. 1865: 15.12.1815 [14.12]. Hans far p. 601. Född 27.1.1800. Betyg 12.12.1817 till rätteg.v. Ausk. i Vasa hofr. 24.1.1818. Vicehäradsh. 1822. Kanslist 1823. Aktuarie. Notarie. Viceadvokatfiskal. Sekreterare 1834. Advokatfiskal 1839. Assessor 1843. Död 11.10.1852.
s. 559 12919 Stenman, Bernh. Olavus Satac. p. 1076 || Sat. 1483: 19.6.1816, Ikal. Hans far p. 658, bror p. 1037. Född 6.8.1798. Klockare i Ikalis. Död 26.7.1843.
s. 559 12903 Stråhlman [äfv. Strohlman], Johannes Vib. p. 1075 || Vib. 1629: 29.5.1816 [27.5]. Hans bror p. 1051. Född 8.7.1798 g. st. Betyg 28.4.1818 till pvg i Petersburg. Död kort derpå.
s. 560 12872 Tammelander, Adam. Wilh. Tav. p. 1071 || Tav. 159: 6.2.1816 [20.12.1815]. Son af fänr. Karl Fr. T. (p. 481?). Född 21.7.1794. Betyg 12.4.1817 till militären.
s. 560 12927 Tengström, Jac. Fredr. Aboens. p. 1077 || Ab. 95: 21.6.1816 [20.6]. Född 22.9.1799. Betyg 21.6.1820 till rätteg.v.
s. 560 12898 Tenlén, Gust. Adolph. Ab. p. 1074 || Ab. 88: 14.5.1816 [10.5]. Född 5.12.1796 (5.12.1795). Betyg 29.4.1820 till rätteg. verket.
s. 560 12854 Ticcander, Andr. David Tav. p. 1069 || [Tav. 154]: 14.10.1815 [9.10]. Hans bröder p. 1055. Född 12.8.1796. Gymnasist i Borgå 1811. E. o. kammarskr. i senaten 1816. Betyg 16.6.1817 till rätteg.v. Ausk. i Åbo hofr. 20.6. Kopist 1818. Kanslist 1822. Afsked 1832. Död 3.5.1868 å Lillbacka i Sysmä.
s. 560 12901 Törn [äfv. Törne], Aug. Gabr. Viburg. p. 1075 || Vib. 1628: 20.5.1816. Fadren regem. skrifvare i Hollola. Född 30.8.1799. Betyg 2.6.1821 till rätteg.v.
s. 560 12926 Wegelius, David Joh. Aboens. p. 1077 || Ab. 94: 21.6.1816 [20.6]. Hans bror p. 1063. Född 17.5.1797. Betyg 17.12.1818 till pvg (18.12). Tjenstgj. i Åbo. Kpl vid sv. församl. i Åbo 1828. Tillika t. f. domkyrkosysloman 1823–31. Död 1831.
s. 560 12921 Widenius, Henr. Borea F. p. 1077 || Bor. 958: 21.6.1816 [20.6]. Hans far (Henr.) p. 445. Född 20.11.1797. Skolgången i Åbo. Stipendiat 1817–21. Respondens 30.5.1818 u. Kalm, 19.5.1819 pro gradu u. Ahlstedt. Magister 28.6.1819; jubelmag. 1869. Besökte Sverige 1822. Juriskand. 15.12.1824. Ausk. i Åbo hofr. 1824. E. o. kopist i senaten 1826, ordin. 1828. Kanslist. Prot. sekr. tit. 1838, ordin. 1839. Referend. sekr. 1841. Resa i Sverige och Tyskland 1843. Afsked 1858. Statsråd. Död 1879.
s. 560 12859 Wiens, Car. Edvard. Tav. p. 1070 || Tav. 156: 14.10.1815. Hans far (sekreterare, bosatt i Somero) p. 696. Född 18.9.1794. Betyg 5.1816.
s. 560 12911 Wiens, Axel. Gabr. Tav. p. 1076 || Tav. 162: 18.6.1816. Föregåendes bror. Född 8.12.1798. Betyg 2.6.1821 till rätteg.v. Ausk. i Åbo hofr. Död 25.8.1822 i Somero, vådligen.
s. 560 12843 Wirenius, Gust. Wilh. Viburg. p. 1068 || Vib. 1610: 4.10.1815 [2.10]. Hans far p. 667. Född 11.3.1798 g. st. Stipendiat 1815–17. Respond. 14.5.1817 u. C. G. Ottelin, 13.6.1818 pro gradu u. Fattenborg. Magister 28.6.1819. Betyg 20.3.1818 till skolverket, 2.4.1819 till pvg i Borgå stift (22.6). Ministeriiadj. i Vederlax s. å. Pred. vid kronohäktet i Viborg 1820. Andre kpl der 1824, förste 1834. Kh i Nykyrka 1836. Kontraktsprost. Död 24.5.1864.
s. 560 12920 Wirzén, Andr. Gust. Satac. p. 1077 || Sat. 1484: 19.6.1816, Kyroens. Son af kom. lm Pet. W. († 1812 i Tavastkyro) p. 491. Född 10.7.1798. Länsman i Marie & Reso 1822, i Virmo 1826.
s. 560 12894 Wulfert, Alexander Vib. p. 1074 || Vib. 1635: 20.6.1816 [30.4]. Fadren handl. i Viborg (p. 551?). Född 19.6.1790 g. st. Lärare i tyska spr. vid kretsskolan i Villmanstrand 1809, i Viborg 1811. Afsked 1813. Anstäld för särskilda uppdrag hos generalguv. gr. Steinheil 1813. Guvernementssekr. 1814. Betyg från akad. 30.9.1820. Notarie vid justitiekolleg. i Petersb. 1820. Koll. sekr. 1823. Anstäld för särsk. uppdrag vid finska statssekretariatet 1823–25. Titulärråd 1828. Koll. assess. 1829. Redaktör vid (offic.) tidningar i Petersb. 1826–28. Translator vid k:m och utsedd redaktör af den tilltänkta tyska akad. tidningen 1829. Hofråd 1830. Kollegiråd 1833. T. f. postdirektör 1833, ordin. 1834. Statsråd 1835. Död 9.12.1855. Skrift, se Elmgr. II, 159.
s. 561 12881 Zitting, Andr. Wilh. Vib. p. 1077 || Vib. 1616: 24.2.1816. Hans far p. 627. Född 16.9.1797 (16.9.1796) i Hollola. Gymnasist i Borgå 1810. Betyg 1.5.1818 till landtm. Lm ausk, 5.5. Vice lm 1821. Kom. lm i Viborgs län s. å., i T:hus län 1822. Lm direkt. 1833. Afsked 1850.
s. 561 Lue CLXVIII.
Rectore Henr. Snellman 29.6.1816–27.6.1817.
Studiosi inscripti 97. Pagg. ?*).
Ab. 98–114; Bor. 959–967; Ob. 1873–1895; Sat. 1485–1490; Svg. II, 0; Tav. 167–173; Vib. 1637–1661.

*) Se noten till CLXVI.
s. 561 12944 Aejmelé, Car. Fredr. || Ob. 1878: 12.10.1816. Hans far p. 595. Född 15.11.1798. Lemnade akad. 1818. Blef sinnesrubbad. Död 1861.
s. 561 12998 Ahlgren, Bernh. Joh. || Tav. 171: 24.5.1817. Hans far p. 631. Född 19.7.1797. Gymnasist i Borgå 1812. Relegerad 29.11.1817. Sjöman.
s. 561 12943 Alcenius, Jos. Joach. || Ob. 1877: 12.10.1816. Hans far p. 485. Född 2.4.1798. Stipendiat 1818–25. Respondens 13.3.1819 u. P. U. Sadelin (p. 916, 1823 pro gradu u. Hällström; 1832 för medic. grad u. Kalm. Magister 27.6.1823. Medic. kand. 1824, licent. 1826, d:r 20.6.1832. Stadsläkare i Jakobstad 1826. E. o. läkare i Finland 1829. Reste i England, Tyskland, Schweiz, Danmark och Sverige 1831–32. Slotts- och lasar. läkare i Vasa 1835. Afsked 1849. Reste s. å. utrikes. Död 29.1.1853 i H:fors.
s. 561 12981 Alcenius, Elias Rob. || Ob. 1888: 27.2.1817 [26.2]. Hans far p. 449. Född 7.7.1796 (10.7) i Storå. Betyg 14.12.1819 till pvg (17.12). Pastorsadj. i Pyhäjoki s. å. Kpl i Kalajoki 1826. Kh i Lappfjärd 1856. Död 10.4.1875. Utgaf Genealogia Sursilliana, Helsingfors 1850.
s. 561 13004 Aschan, Nic. || Vib. 1661: 14.6.1817. Son af länsm. Nils A. i Libelits († 1805). Född 13.12.1796 (13.12.1794). Gymnasist i Borgå 1813. Pvgd 1818. Tjenstgj. i Tohmajärvi, Jorois, Leppävirta, Brääkylä. Kpl i Heinävesi 1830, i Kihtelysvaara 1831. Vicepastor. Död 26.4.1847.
s. 561 12945 Bæck, Joh. Fredr. || Ob. 1879: 16.10.1816 [12.10]. Hans far p. 625. Född 28.6.1799. Betyg 17.12.1819 till rätteg.v. Ausk. i Åbo hofr. 20.12. E. o. kopist i senaten 1821, ordin. 1823. Kanslist. Registrator 1836. Koll. assess. 1845. Död 23.10.1862. Donerat till univ. en stipendiifond för nordösterb. studenter.
s. 562 13003 Barck, Nic. Magn. || Vib. 1660: 4.6.1817 [6.6]. Fadren landsfiskal i Libelits. Född 23.8.1796 (19.8). Betyg 15.6.1818 till rätteg.v. Ausk. i Åbo hofr. 20.6. Extra notarie 1820. Inskr. i Vasa hofr. 1821. Vicehäradsh. 1823. Kanslist. Aktuarie. Extra fiskal. Notarie. Protonotarie. Sekreterare 1840. Häradsh. i Österbottens nedra doms. 1842. Död 1871.
s. 562 12961 Broman, Gabr. Alexander || Ab. 101: 25.2.1817 [16.12.1816]. Hans far p. 672. Född 23.11.1797 (14.11). Betyg 21.6.1820 till rätteg.v.
s. 562 12960 Bröijer, Nils Adolph. || Vib. 1644: 14.12.1816. Majorsson från Hollola. Född 28.10.1798. Betyg 29.6.1820 till komitén för finska ärendens beredning. Possessionat.
s. 562 12991 Caloander, Adolph. Nic. || Ab. 102: 29.4.1817. Född 23.4.1799.

Siirry sivulle:
< edellinen   1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160   seuraava >