Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Hakutulos

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Hakutulokset: *V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95)

Hakuehdolla tietokannasta löytyi 8144 henkilöä. Olet sivulla 133 / 165.

< edellinen   1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160   seuraava >

Voit valita ruksaamalla ne tietueet, jotka haluat tulostaa tai tallentaa. Napsauttamalla henkilönumeroa voit lukea henkilön täydelliset tiedot.

Valitse tältä sivulta kaikki  |  Tyhjennä kaikki

s. 562 13022 Canth, Car. Fredr. || Bor. 965: 20.6.1817. Fadren landthush. i Raumo landsförs. Född 11.2.1798. Betyg 10.6.1820 till pvg (14.6). Sockneadj. i Sjundeå 1822. Kpl i Pälkäne 1835. Vicepastor. Död 1849.
s. 562 13023 Canth, Hans Gust. || Bor. 966: 20.6.1817. Föregåendes bror. Född 12.8.1800. Relegerad 1821. Fänrik i svensk tjenst. Död 22.3.1833 på Gottland.
s. 562 13021 Cederstein, Petr. Isaac. || Bor. 964: 20.6.1817. Född 21.1.1800. Betyg 26.8.1828 till rätteg.v.
s. 562 12973 Collin, Fredr. Nyl. || Student 17.2.1817. Hans far (Fr.) p. 465. Född 16.2.1797 (1798). Gymnasist i Borgå 1813. Student i Upsala 27.10.1818. Juris exam. 1821. Död 27.4.1822 i H:fors, gml 24, 2 m.
s. 562 12965 Dreilick, Joh. Adolph. Nyl. || Student 20.12.1816. Son af disponenten af Högfors bruk i Vichtis, f. d. ledamoten i Finlands banks vexelkontor Joh. Jac. D. (afsked 1816). Född 25.4.1801 i Pojo. Betyg 14.12.1819 till rätteg.v. Ausk. i Åbo hofr. 20.12. E. o. kammarskr. i senaten 1820, ordin. 1822. Tullförvaltare i Borgå 1835, i Jakobstad 1845. Afsked 1864. Död 20.6.1872.
s. 562 12990 Elenius, Sam. || Ob. 1893: 26.4.1816 [21.4]. Född 10.10.1796. Betyg 15.12.1819 till pvg (17.12). Pastorsadj. i Kalajoki. Död 4.6.1828.
s. 562 13025 Elers, Fredr. || Tav. 172: 20.6.1817. Son af exped. befallningsm. Fr. Adr. E. i Urdiala. Född 5.12.1795. Betyg 10.6.1820 till pvg (14.6). Interimsprd. i Urdiala. Sockneadj. i Hvittis 1827. Kpl i Nyby 1829. Kh i Loppis 1835. Död 8.1852.
s. 562 12939 Estlander, Gust. Eric. Adolph. || Ob. 1874: 12.10.1816 [9.10]. Hans far (Rud. Jos.) p. 551, bror p. 839. Född 30.10.1797 (31.10). Stipendiat 1818–21. Respondens 20.2.1819 u. Sjöström, s. å. för stip. teser u. Pipping, 1822 pro gradu u. Hällström. Magister 27.6.1823. Betyg 13.6.1822 till civila verk. Ausk. i Vasa hofr. 12.7. Vicehäradsh. 1827. E. o. kammarskr. i senaten 1827. E. o. kopist s. å. Kopist 1828. Arkivarie 1833.
s. 562 12940 Estlander, Car. Jos. || Ob. 1875: 12.10.1816 [9.10]. Föregåendes bror. Född 27.1.1800. Stipendiat 1818–26. Respondens 20.2.1819 u. Sjöström, 1822 pro gradu u. Hällström, 1823 för teol. kand. grad u. G. Gadolin, 1829 för teol. doktors grad u. Melartin; 1825 & 1826 sjelf præses. Magister 27.6.1823; jubelmag. 1873. E. o. aman. vid bibliot. 1821, ordin. 1829. E. o. aman. vid k:m 1823–25. Docens i teologin 1824. Teol. kand. 1825, licent. 1827, d:r 1840. Förestod professur i teol. fakult. 1829. LL lektor vid Åbo gymn. 1829. Rektor der 1834–39. Kh i Vörå 1839. Död 28.1.1874. Skritfter, se Marklin; Elmgr. II, 52 f.; Renvall.
s. 563 12977 Europæus, Andr. Jos. || Vib. 1651: 22.2.1817 [24.2]. Hans far p. 680. Född 19.11.1797. Gymnasist i Borgå 1815, från gymnas. i Viborg. Stipendiat 1817. Respondens 11.11.1818 u. Linsén, 13.12.1820 pro gradu u. Sahlberg. Magister 27.6.1823. Betyg 30.1.1821. Lärare i ryska spr. vid skolan i Lovisa 28.2.1821, d:o samt i franska och teckning vid kretsskolan i Nyslott 1822. Öfverlärare i hist. i Vib. gymn. 1825. Pvgd 1829. Kh i Libelits 1832. Kontraktsprost. Teol. d:r 1857. Ledamot i januariutskottet 1862 och landtdagsman 1863. Död 24.5.1870. Skrifter, se Biogr. Nimikirja.
s. 563 12993 Forsman, Georg. Jac. || Ob. 1894: 19.5.1817 [14.5]. Hans far p. 607. Född 14.3.1798. Stipendiat 1820–23. Respondens 1819 u. Sjöström, 1823 pro gradu u. Joh. Gadolin. Magister 27.6.1823; jubelmag. 1873. T. f. skolkollega i Vasa 1824, ordin. 1825. Konrektor der 1837. Pvgd 1834. Kh i Tavastkyro 1842. Kontraktsprost. Död 22.8.1875.
s. 563 12994 Forsman, Johan. || Ob. 1895: 19.5.1817 [14.5]. Föregåendes bror. Född 6.6.1800. Stipendiat 1824–27. Respondens 1819 u. Sjöström, 1823 pro gradu u. Joh. Gadolin. Magister 27.6.1823. Studerade medicin. Betyg 12.6.1829. Landtbrukare å Knuutila i Kauhajoki. Död 1850.
s. 563 12947 Frosterus, Gust. Alric. || Ob. 1881: 16.10.1816 [12.10]. Hans far (Jac.) p. 609. Född 28.6.1797 (20.6). Betyg 12.6.1819 till pvg (22.6). Pastorsadj. i Torneå. Kpl i Karungi 1825, i Siikajoki 1833, i Pidisjärvi 1838. Död 1853.
s. 563 12968 Frosterus, Joh. Jac. || Ob. 1886: 1.2.1817. Föregåendes bror. Född 9.1.1796. Betyg 15.6.1818 till rätteg.v. Ausk. i Åbo hofr. E. o. kammarskr. i senaten 1820. Justitie rådman i H:fors. Polismäst. der 1826. Auditör. Rymde från landet.
s. 563 13017 Gadolin, Jac. Joh. af || Bor. 960: 20.6.1817. Hans far p. 623. Född 23.3.1801. Respondens 1823 u. Linsén, 1827 pro gradu u. Joh. Gadolin. Magister 10.7.1827. Rysk språkl. vid Åbo triv. skolan. Död 18.3.1849, slöt ätten.
s. 563 13018 Gadolin, Gust. Vilh. af || Bor. 961: 20.6.1817. Föregåendes bror. Född 27.12.1802. Respondens 18.12.1822 u. Linsén, 19.6.1823 u. J. Fr. Wallenius. Magister 27.6.1823. Betyg 12.6.1824. T. f. skolkollega i Åbo 1825, ordin. 1826. T. f. rektor vid triv. skolan i T:hus 1827. Konrektor i Uleåborgs triv. skola 1829. Död 26.1.1838 i Åbo.
s. 563 12958 Gadolin, Joh. Eman. || Ab. 100: 11.12.1816. Hans far p. 552, bror p. 1061. Född 21.1.1801. Rigtade som student i Åbo värjstygn mot Isr. Hvasser. Blef sinnesrubbad. Vårdades i uselt tillstånd på Olkkala gård i Vichtis. Död der 8.11.1871.
s. 563 13006 Gestrin, Axel. Gabr. || Ab. 103: 21.6.1817. Son af kommerserådet Gabr. G. i Åbo († 1831). Född 26.8.1801. Död 7.1819 på Koristo säteri vid Åbo.
s. 564 12987 Godenhjelm, Berndt Abr. || Vib. 1656: 19.3.1817. Hans far p. 627. Född 30.3.1799 i Mäntyharju. Gymnasist i Borgå 1813. I Sth studerat måleri 1816. Betyg 15.12.1820 till rätteg.v. Ausk. i Åbo hofr. 19.12. Vicehäradsh. 1826. Med publikt understöd genomgått målareakad. i Petersburg 1827–32. Lärare vid finska konstföreningens ritskola 1848–69. Död 14.12.1881 i H:fors.
s. 564 12982 Granlund, Johan || Ob. 1889: 27.2.1817 [26.2]. Hans far p. 461. Född 12.2.1798 (17.2). Student i Upsala 7.11.1817. Åter till Finland 1818. Betyg 21.6.1820 till rätteg.v. Ausk. i Vasa hofr. 26.7. Vicehäradsh. 1824. Kanslist. Registrator. Aktuarie. Extra fiskal. Notarie. Viceadvokatfiskal. Sekreterare 1844. Assessor 1847. Senator 1858–67. Död 20.1.1876 i H:fors.
s. 564 12986 Grotenfelt, Herm. Berndt || Vib. 1655: 19.3.1817. Son af kapt., sist öfverstelöjtn. Karl Herm. G. († 1824 på Vehmais i Jokkas). Född 14.1.1800 i Jokkas. Gymnasist i Borgå 1811. Kadett på Haapaniemi. Betyg 17.12.1819 till rätteg.v. Ausk. i Åbo hofr. 19.12. Extra notarie. Vicehäradsh. 1824. Sekreterare 1828 och ordförande 1841 i Viborgs läns egodelningsrätt. Assessors tit. 1856. Hofrättsråds d:o 1865. Död 2.11.1875 i Viborg.
s. 564 12954 Gylling, Car. Fredr. || Vib. 1642: 23.10.1816 [21.10]. Hans bror (N. U.) p. 1053. Född 2.11.1799. Gymnasist i Borgå 1813. Betyg 17.12.1818 till rätteg.v. Ausk. i Åbo hofr.
s. 564 12956 Hammarin, Adolph. Fredr. || Vib. 1643: 30.10.1816 [29.10]. Fadren lm i Jokkas. Född 3.8.1799. Gymnasist i Borgå 1813. Betyg 17.12.1819 till rätteg.v. Ausk. i Åbo hofr. 20.12, i Vasa 18.6.1821. Vicehäradsh. 1823. Kanslist s. å. Död 31.5.1827.
s. 564 13008 Hartvall, Vict. Erici || Ab. 105: 21.6.1817. Son af handl. Er. Joh. H. Född 27.10.1800 i Åbo. Stipendiat 1818–23. Respondens 1821 u. L. J. Prytz, 1823 pro gradu u. P. A. Bonsdorff; sjelf præses 1824. Magister 27.6.1823. Docens 1.8.1824 och adjunkt 17.8.1825 i kemin. Kurator för Åbo nation 1825–27. Kallad till Odessa att anlägga mineralvattenanstalten der 1828. Föreståndare för kontrollverket i Finland 1833. Bergskommissarie 1834. Bergmästare tit. 1840. Död 8.8.1857. Skrifter, se Renvall.
s. 564 12969 Hasselblatt, Car. Israel || Vib. 1646: 8.2.1817 [6.2]. Hans far p. 606. Född 22.4.1798 (23.3). Betyg 21.6.1820 till rätteg.v. Ausk. i Åbo hofr. 10.10. Vicehäradsh. 1824. Häradsh. n. o. v. 1833; ordin. i Sordavala doms. 1840. Död 27.11.1841.
s. 564 12972 Hipping, Car. Henr. Nyl. || Student 11.2.1817. Hans far (Dav.) p. 546, bröder p. 904. Född 24.1.1799. Gymnasist i Borgå 1812. Betyg 12.2.1820 till pvg i Borgå stift (6.6.1821). Nådårspred. i Perno 1821. Pastorsadj. i Lovisa 1822. Kpl der 1831. Vicepastor. Död 1873.
s. 564 12938 Holm, Otto Fredr. Nyl. || Student 5.10.1816. Hans bror p. 826. Född 20.7.1795. Gymnasist i Borgå 1813, från skolan i H:fors. Betyg 29.4.1820 till rätteg.v. Ausk. i Åbo hofr. 3.5. E. o. kopist i senaten s. å., ordin. 1824. Vicehäradsh. 1830. Kanslist. Registrator 1836. Koll. assess. 1840. Afsked 1844. Död 186X i Borgå.
s. 564 13029 Homén, Joh. Fredr. || Sat. 1486: 20.6.1817, Euraens. Hans far p. 600, farfar p. 387. Född 16.11.1797. Stipendiat 1820–22. Respondens 1822 u. Ursin, 1823 pro gradu u. Sahlberg. Magister 27.6.1823. Betyg 21.8.1823. Aman. vid domk. i Borgå s. å. T. f. lektor i nat. hist. vid gymn. der 1825–28. Gymn. adjunkt 1827. Rektor vid Kuopio triv. skola 1829. Pvgd 1839. Kh i Piexämäki 1842. Kontraktsprost. Död 7.1.1862.
s. 565 12976 Hougberg, Gabr. Vilh. || Vib. 1650: 22.2.1817 [24.2]. Hans far p. 637. Född 24.3.1798 (18.3.1797). Stipendiat 1817–20. Respondens 2.12.1818 u. Sjöström. Betyg 10.6.1820. Rysk språkl. i Lovisa skola 1822. Filos. d:r i Kiel 8.9.1824 på grund af en diss. „De Lovisa urbe“. Pvgd 1828. Kh i Juotseno 1840, i Lappvesi 1847. Kontraktsprost. Död 1870? Utgifvit rysk elementarbok, H:fors 1830.
s. 565 12988 Häggström, Car. Vilh. || Ob. 1891: 26.4.1817 [21.4]. Född 18.6.1798. Betyg 13.6.1822 till rätteg.v.
s. 565 12955 Ignatius, Gust. Henr. || Ab. 99: 8.11.1816 [29.10].. Hans far p. 563. Född 2.9.1800 (2.9.1801). Betyg 13.6.1822 till rätteg.v. Ausk. i Åbo hofr. 1822. Vicehäradsh. 1826. T. f. borgm. i Nådendal. Vicelandssekr. i Åbo och Björneborgs län 1829. Koll. assess 1840. Död 5.6.1844.
s. 565 12996 John, Car. Henr. || Tav. 168: 22.5.1817. Hans far p. 665. Född 14.12.1801 (6.12). Stipendiat 1818–23. Respondens 1821 u. Sjöström, 12.5.1823 pro gradu u. Ahlstedt. Magister 27.6.1823. Betyg 6.12.1826 & 29.5.1827. Possessionat i Padasjoki. Död 1849.
s. 565 12975 Kniper, Henr. Gabr. || Vib. 1649: 19.2.1817. Son af kapt. Gabr. K. Född 11.10.1798 i Ithis. Gymnasist i Borgå 1813. Betyg 13.6.1819 till kameralverket. E. o. kammarskr. i senaten 1819. Revisor 1822, förste 1827. Tullförv. i Jakobstad 1835, i Kaskö 1843. Afsked 1847. Å nyo i tjenst som förste revisor 1849. Revisionskommissarie 1861. Assess. tit. 1864. Afsked 1866. Död 5.12.1871 i H:fors.
s. 565 12949 Kranck, Jul. Alex. || Ob. 1883: 16.10.1816 [12.10]. Hans far p. 532. Född 30.5.1793. Betyg 10.6.1820 till pvg (14.6). Pastorsadj. i Hyrynsalmi. Kpl i Merijärvi 1828, i Haukipudas 1832. Vicepastor. Död 188X.
s. 565 13033 Kyrén, Car. Fredr. || Sat. 1490: 20.6.1817, Björneb. Född 20.4.1800. Död 12.5.1821 i Björneborg.
s. 565 12997 Lagermarck, Adam Joh. || Tav. 170: 22.5.1817. Son af kapt. Karl Gust. L. († 1825 i Björneb.). Född 9.4.1802. Betyg 21.6.1820 till rätteg.v. Ausk. i Åbo hofr. 10.10. Extra notarie. Vicehäradsh. 1827. Kanslist. Registrator. Extra fiskal. Notarie. Viceadvokatfiskal. Advokatfiskal 1841. Assessor 1842. Hofrättsråd 1856. Afsked 1863. Död 2.2.1879 i Åbo.
s. 565 12999 Lampenius, Gust. Nyl. || Student 24.5.1817. Född 1799. Betyg 13.6.1822 till rätteg.v. Rådman i H:fors?
s. 565 12979 Lassenius, Joh. Eman. || Vib. 1653: 22.2.1817 [24.2]. Länsmansson från Parikkala. Född 15.7.1796 g. st. Gymnasist i Borgå 1815, från gymn. i Viborg. Betyg 14.10.1817 till pvg i Borgå stift (8.12). Kaplansadj. i Parikkala s. å. Tjenstgj. sedan i Ruokolax (1822–26), i Vuoles (1826–31). Kpl i Luumäki 1832, i Ruokolax 1839. Vicepastor. Död 13.10.1863.
s. 565 12984 Lavonius, Magn. Vilh. || Vib. 1654: 1.3.1817. Son af guvernements translatorn i Viborg, kolleg. sekr. Abr. L. († 1802). Född 11.4.1800 g. st. Betyg 17.12.1818 till rätteg.v. Ausk. i Åbo hofr. 22.12. Justitie rådm. i Viborg 1823. Häradsh. i Salmis doms. 1832, i Lappvesi doms. 1836, i Stranda doms. 1847. Hofrättsassess. tit. 1846. Lagmans tit. Död 1875.
s. 566 12963 Leidenius, Fredr. Joh. || Bor. 959: 28.2.1817 [18.12.1816]. Hans far p. 678. Född 3.2.1799. Betyg 10.6.1820 till pvg (14.6). Kaplansadj. i S:t Bertils s. å. Sockneadj. i Uskela 1823. Kpl i Suomusjärvi 1829. Sockneadj. i Lojo 1833. Kpl i Kurikka 1849. Död 9.4.1877.
s. 566 13012 Lignell, Alb. Joh. || Ab. 109: 21.6.1817 [20.6]. Född 13.3.1798. Betyg 16.12.1824 till rätteg.v. Ausk. i Åbo hofr. 20.12. Vicehäradsh. 1829. Kämnerspr. i Åbo 1834. Justitie borgm. der 1841. Död 1873.
s. 566 13032 Limnell, Andr. || Sat. 1489: 20.6.1817, Hvittisens. Son af klockaren i Kauvatsa Gabr. L. Född 8.5.1797. Betyg 14.12.1819 till pvg (17.12). Pastorsadj. i Sastmola s. å. Kpl i Pyhämaa 1829. Vicepastor. Död 1845.
s. 566 13013 Lindstedt, Gust. Adolph. || Ab. 110: 21.6.1817 [20.6]. Son af akad. trädgårdsmästaren Joh. Er. L. Född 28.8.1800 (20.8). Orangör och t. f. akad. trädgårdsm. 1817, ordin. efter fadren 1822. Med offentl. understöd i Petersb. 1829. Anlade botan. trädg. i H:fors 1830–33. Ekon. direktörs tit. 1834. Afsked 1861. Död 9.4.1863 i H:fors.
s. 566 13020 Mansner, Car. Fredr. || Bor. 963: 20.6.1817. Född 28.2.1802. Betyg 2.6.1821 till rätteg.v. Död ung.
s. 566 12936 Meinander, Emil || Vib. 1637: 4.7.1816 (5.7). Hans far p. 559, bror p. 1023. Född 24.6.1799 (23.6, 24.7). Gymnasist i Borgå 1812. Betyg 19.6.1821 till rätteg.v. Rådman i Borgå.
s. 566 13002 Meron, Sim. || Vib. 1659: 4.6.1814 [6.6]. Borgareson från Kexholm. Född 27.1.1797 g. st. Betyg 15.6.1818 till rätteg.v. Ausk. i Åbo hofr. 20.6. Extra notarie. E. o. kopist i senaten 1821. Borgm. i Kexholm 1822. Död 185X.
s. 566 13016 Mesterton, Ernst Aug. [ej Gust.] || Ab. 113: 21.6.1817 [20.6]. Född 19.5.1800. Betyg 21.6.1820 till rätteg.v. Ausk. i Åbo hofr. 10.10. Extra notarie 1823. Vice landssekr. i Kymmenegårds län 1826. Många förordnanden. Landssekr. i Kuopio län 1843. Häradsh. i S:t Mikels doms. 1846. Död 6.7.1846.
s. 566 12951 Norberg, Joh. Ferd. || Vib. 1639: 16.10.1816. Son af bergstådet, sedan verkl. statsrådet i rysk tjenst Joh. Er. N. († 1818 i Petersb.). Född 7.9.1796. Död 1818.
s. 566 12952 Norberg, Er. Vilh. || Vib. 1640: 16.10.1816. Föregåendes bror. Född 12.6.1798. Betyg 6.1820 till komitén i Petersb. E. o. kanslist der 12.7. Ausk. i Åbo hofr. 1824. Handsekr. hos finska statssekreteraren 1826. Arkivarie vid statssekretariatet s. å. Död 1830.
s. 566 13009 Nordgren, Vilh. Alex. || Ab. 106: 21.6.1816 [20.6]. Född 8.9.1799. Stipendiat 1817–21. Respondens 7.10.1820 för stipend. teser u. Afzelius, 12.5.1821 u. L. J. Prytz. Inskr. i teol. seminar. 10.5.1824, men fortsatte ej studierna. Betyg 22.11.1825.

Siirry sivulle:
< edellinen   1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160   seuraava >