Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Hakutulos

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Hakutulokset: *V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91)

Hakuehdolla tietokannasta löytyi 7357 henkilöä. Olet sivulla 139 / 150.

< edellinen   1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140   seuraava >

Voit valita ruksaamalla ne tietueet, jotka haluat tulostaa tai tallentaa. Napsauttamalla henkilönumeroa voit lukea henkilön täydelliset tiedot.

Valitse tältä sivulta kaikki  |  Tyhjennä kaikki

s. 453 U701 Snellman, Petrus Ostrob. – Student i Upsala 8.10.1731 jemte föreg. sin bror. Född 1714. Sockneadjunkt i Vörå. Död 1785.
s. 453 6401 Sonck, Carol. Ostrob. p. 365 || Se i XC.
s. 453 6363 Stenholm, Simon. – Bor. 421: Læthalensis, 28.3.1737; habitat in Læthala et ibidem rusticatur. Bevistade sist akademin 1746.
s. 453 6351 Steven, Johan. Vib. p. 364 || Vib. 579: 15.2.1737. Gymnasist i Borgå 1733.
s. 453 6398 Sundelius, Johan. p. 365.
s. 453 6396 Thalin, Isaac. Isaaci. – Sat. 639: Birckalensis; in vesaniam mentis delapsus studiis valedixit. Hans far i LXV.
s. 453 6390 Tolpo [äfv. Tålpo], Gabr. Ab. p. 365 || Son af borgaren Henr. Tolpo i Åbo († 1734). Född 1720. Stipendiat 1738–45. Respondens 27.7.1741 u. Matth. Hallenius, 3.5.1745 (kallar sig då redan choralis) pro gradu u. Scarin. Magister 18.7.1745. Choralis vid Åbo finska församling 1745. Död 1754.
s. 453 6382 Tolpo [äfv. Tålpo], Eric. Johannis Ab. p. 365 || Hans far (Joh. Simonis T.) p. 197? Discipel af Ramklou p. 318.
s. 453 U688 Upstedt, – en student (trol. från Sverige) uppmanas i prot. 29.4.1737 att låta immatrikulera sig, men svarar, att han icke kommit till akad. för att studera, utan för att söka någon tjenst vid hofrätten eller annorstädes.
s. 453 6350 Wahrnberg [Wahrenberg], Nathan. Satac. p. 364 || Sat. 631: Ulfsbyensis, 10.2.1737. Född 1716. Pvgd 1751 till kaplansadjunkt i Ilmola. Hans far p. 255; (Hvittisbofjärd kapell under Ulfsby).
s. 453 6349 Waldenius, Jacob. [Thomae] Satac. p. 364 || Sat. 630: 29.1.1737. I en sak med Avellanus, se ofvan.
s. 453 6605 Wallbom, Nic. Vg. – Svg. 219: se p. 379.
s. 453 6364 Wessman, Nathan. Bor. p. 364 || Bor. 422: 20.4.1737. Son af landträntmästaren i Åbo och Björneborgs län Nath. Wessman. Liqvidationskommissarie. Bosatt i Raumo. Vid akademin sist 1746.
s. 453 6371 Wetter, Abrah. Nyl. p. 364 || Son af auditören, sedan borgm. i Helsingfors Abr. Wetter. Stipendiat 1738–39. Informator hos hofrättsr. Er. Adlercreutz. Auskultant i Åbo hofrätt 1739.
s. 453 6322 Vigilander, Jonas Smol. p. 362 || Sm. 508: 12.9.1736, i nation 29.9. Från Visingsö. Född i Jönköping 1713. Expektant 1738, 1739.
s. 453 6321 Wiikar, Jonas [Jacobi] Ostrob. p. 362 || Ob. 715: 1736. Hans far p. 221. Handlande i Stockholm. Död 1761.
s. 453 6316 Wiikholm, Nicol. Smol. p. 362 || Sm. 504: 20.7.1736, i nation 5.8. Hans far p. 223. Född 1717. Stipendiat 1742. Respondens 16.6.1742 u. Scarin. Bortreste undan kriget till Lund. Respondens der 1743 pro gradu u. Filenius. Magister der. Kh i Kråkshult 1752. Död 1759.
s. 454 6365 Wolstedt [läs Wolfstedt], Georg. [Georgii] Satac. p. 364 || Sat. 635: Hvittensis, 27.4.1737. Pvgd 1740 till t. f. domkyrkosysloman i Åbo. Respondens 27.4.1742 (med ded. till sin nutricius, domkyrkosyslomannen Jac. Gavelin) u. Andr. Bergius. Kh i Kiikola 1745. Död 1754.
s. 454 6393 Åkerblom, Joh. Aboens. p. 365 || En Joh. Åkerblom kpl i Rautus 1742, en tid suspenderad 1745, † 1746.
s. 454 6367 Åkeson, Ericus Nyl. p. 364 || Gymnasist i Borgå 1732. Student 1736.
s. 454 Lue XC.
Rectore Herm. Diet. Spöring 1737.
Studiosi inscripti 96. Pagg. 367–372.
Bor. 429–435; Ob. 737–752; Sat. 640–651; Sm. 513–520; Svg. 224–232; Vib. 584–592.
s. 454 6434 Ahlgren, Gust. Johan. – Vib. 585: 17.12.1737.
s. 454 5949 Ahlman. – En student med detta namn i prot. 2.9.1738 stämd, konditionerade då på Sjählö.
s. 454 6428 Antilius, Simon Isaaci Ostrob. – Ob. 741: 1737. Hans far p. 211. Student i Upsala 14.10.1734. Född 1712. Pvgd 1738 till kaplansadjunkt i Pyhäjoki. Kpl der 1740. Död 1743.
s. 454 6464 Appelrooth, Salom. – Gymnasist i Borgå 1730. Kallas „eximiæ spei juvenis“ och erhöll 20.12.1737 afgångsbetyg till akad. Ovisst dock om der inskrifven.
s. 454 6418 Arenander, Petr. Smol. p. 367 || Sm. 513: 28.9.1737, i nation 22.10. Stipendiat 1739–29.6.1744 då anmäld afliden.
s. 454 6407 Aspegren, Carolus Ostrob. p. 367 || Ob. 737: 1737. Hans far p. 238, bror p. 327. Student i Upsala 28.8.1736. Pvgd 1738 till sin fars adjunkt. Kpl och pedagog i Kristinestad 1740. Död 1760 (1766 enl. Strandb.).
s. 454 6485 Astenius, Henric. Nyland. p. 371 || Hans far p. 229? Student 1.7.1738. Efter 1742 följde han häradsh. Ingelitz på ting.
s. 454 6484 Astenius, Jacobus Nyland. p. 371 || Föregåendes bror.
s. 454 6411 Avenius, Jac. Aboens. p. 367 || Född 1716 i Åbo. Kpl i Esbo 1743. Död 1776.
s. 454 6409 Backman, Jonas Tavast. p. 367 || Gymnasist i Borgå 1735. Inskr. i nation 16.8.1737. Respondens 9.7.1742 (med ded. till sin bror Er. B. häradsbokhållare i Kymmene härad) u. Brovallius, 13.7.1748 pro gradu u. Hassel. Magister 30.7.1751 (enl. prot. 27.7.1748 utesluten från årets promot. såsom öfvertalig). Rektor vid triv. skolan i Fredrikshamn 1748. T. f. kpl och vicepastor i Valkeala 1751. Kh der 1754. Död 1758.
s. 454 6436 Bæckman, Joh. Nyland. p. 369.
s. 454 6482 Berg [äfv. Bergh], Fried. Johann. Bor. p. 371 || Bor. 433: Vehmoensis, 16.6.1738. Född 1721. Adjunkt och 1757 kpl i Lokalax. Död 1762.
s. 455 6412 Bergencrantz, Otto Eric. p. 367 || Son af kapten B. i Nagu. Informerad jemte sin bror af N. Blidberg (p. 336). Enl. prot. 4.10.1737 önskade kansler, att Upsala prof. Enmans tvenne unga söner finge stipendium; svaras: menas väl Bergencrantzarne, ty Enman ej haft söner och hans enka gift med kapt. B., men de äro i skäligen goda vilkor.
s. 455 6413 Bergencrantz, Carol. Frieder. p. 367 || Föregåendes bror.
s. 455 6499 Bergroth, Henr. Nyl. p. 372 || Bondeson från Näckelä by i Nummis kapell under Lojo, slägtens stamfar. Sockneadjunkt 1739 och kpl 1755 i Birkala. Död 1783.
s. 455 6476 Björkman, Andr. Vib. p. 371 || Vib. 592: 1.6.1738. Gymnasist i Borgå 1737, från skolan i Vilmanstrand.
s. 455 U1273 Björkman, David. – Ej i Index eller Vib. matrikeln. Föregåendes bror. Gymnasist i Borgå 1737, från skolan i Fredrikshamn. 1744. Tillika kantor. Död 1758.
s. 455 6432 Blohm [Blom], Christophor. Ostrob. p. 368 || Ob. 745: 1737; scriba primum militaris, dein in cancellaria provinciæ; 1750 publicorum collector et minister (Befallningsman).
s. 455 6475 Bruun, Salomon Vib. p. 371 || Vib. 591: 1.6.1738. Gymnasist i Borgå 1737, från skolan i Vilmanstrand. Pvgd 1746. Kpl i Kymmene 1748. Afsatt 1763; benådad. Åter afsatt 1765 för fylleri etc. Pedagog i Nyslott 1772. Död 1780.
s. 455 6417 Candelin, Arv. Vib. p. 367 || Vib. 584: 27.9.1737. Gymnasist i Borgå 1735. En Arv. Kristofer C., f. 1719, son af kh i Fredrikshamn Arv. Candelin († 1739).
s. 455 6497 Carenius, Joh. Austr. – Student 3.7.1738 och mest alla terminer freqventerat akad., men 1748 på våren mottagit barn att informera på landet, säges i en nationsförteckning.
s. 455 6414 Cavonius, Jacob. [Joh.] Nyl. p. 367 || Respondens, kallad Aboens, 13.10.1759 och pro gradu 21.6.1760 u. Is. Ross. Magister 25.8.1760. Predikant på Sjählö 1768. Död 1788.
s. 455 6448 Cordell, Joh. Satac. p. 369 || Sat. 645: Euraensis, 11.2.1738; navigaturæ se applicuit. Besökte sedan sin inskrifning alsicke akad.
s. 455 6496 Costiander, Gust. Tavast. p. 372.
s. 455 6447 Dahl, Joh. Satac. p. 369 || Sat. 644: Orivesiensis, 7.2.1738; obiit studiosus.
s. 455 6502 Deutsch, Immanuel Bor. p. 372 || Bor. 435: Lætalensis, 16.6.1738; auscultans dicast. Holmensis.
s. 455 6441 Ekeberg, Car. Gustavus Suderm. – Svg. 231: 1738. Enl. en anteckning saknades hans namn i Album. Son af frälsekamreraren Gust. E. hos grefvarne Brahe. Född 1716 på Djursholm vid Stockholm. Provisor i Åbo. For derifrån som skeppsläkare till Spanien. Navigatör. Ostindiefarare (10 resor). En af Linnés insamlare. Berömd äfven som resebeskrifvare. Död 1784. Hans lefnadsteckning i Sv. Biogr. Lex. IV, 212–216.
s. 455 6469 Ekman, And. Smoland. p. 370 || Sm. 520: 12.5.1738, i nation 16.5. Född i Kimito 23.8.1726. Började läsa 1734. Tullförvaltare i Kalmar?
s. 455 6452 Enckel, Andr. [Joh:is] Satac. p. 370 || Sat. 646: Karckuensis, 23.2.1738. Hans far p. 151, bror p. 281. Född 1712. Sockneadjunkt i Ilmola 1759. Död 1784.

Siirry sivulle:
< edellinen   1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140   seuraava >