Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Hakutulos

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Hakutulokset: *V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91)

Hakuehdolla tietokannasta löytyi 7357 henkilöä. Olet sivulla 140 / 150.

< edellinen   1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140   seuraava >

Voit valita ruksaamalla ne tietueet, jotka haluat tulostaa tai tallentaa. Napsauttamalla henkilönumeroa voit lukea henkilön täydelliset tiedot.

Valitse tältä sivulta kaikki  |  Tyhjennä kaikki

s. 456 6446 Esbjörn, Detlav. Satac. p. 369 || Sat. 643: Birckalensis, 7.2.1738; litteris valedixit.
s. 456 6473 Europæus, Matth. Reinhold. Vib. p. 371 || Vib. 589: 1.6.1738. Son af kpl i Parikkala Matth. E. († 1736). Född 1716. Gymnasist i Borgå 1737, från skolan i Vilmanstrand. Kpl 1746 och kh 1750 i Parikkala. Död 1777.
s. 456 6474 Europæus, Jacob. Johannes Vib. p. 371 || Vib. 390: 1.6.1748. Föregåendes bror, jemte hvilken gymnasist i Borgå. Kpl 1745 och kh 1751 i Nykyrka. Död 1758.
s. 456 6466 Fellenius, Dav. Michaelis Tav. p. 370 || Pvgd 1746. Kpl i S:t Mikel 1763. Död 1784.
s. 456 6437 Fontenius, And. Austr. p. 369 || Hans bror p. 324?
s. 456 6451 Forenius, Dan. Nyl. p. 369 || Student 2.3.1738. Begaf sig till Stockholm 1742, hvarest informator enl. prot. 25.8.1746, 1749.
s. 456 6459 Forshaell, Joh. Henrici Ostrob. p. 370 || Ob. 749: 1738. Född 1718. Stipendiat 1739–40. Respondens 31.5.1745 (med ded. till sin far – styffar? – handl. P. Houreen i Brahestad; jfr dock Alcen. p. 302 och här p. 190) samt pro gradu 28.6.1745 u. Hassel. Magister 18.7.1745. Pvgd 1745. Kpl i Törnävä 1749, i Limingo 1764. Kh i Nykarleby 1770. Död 1792. Af honom „Välment Fägnedicht“ vid promot. 1751.
s. 456 6427 Ganander, Matth. Ostrob. p. 368 || Ob. 740: 1737. Student i Upsala 15.10.1733. Död 1740.
s. 456 U726 Gedda, Abrah. Ostrob. – Student i Upsala 15.10.1737: sub informatione privata d:n Joh. Löfmark Angerm. Hans far i LXIV?
s. 456 5895 Granrot, Joh. Henr. – Gymnasist i Borgå 1729, derifrån erhöll afgångsbetyg 1738. En Joh. Henr. Granroth kh i Impilax 1731–38, enl. Akiander. Jfr p. 336.
s. 456 6429 Grapius, Salomon Vestrob. p. 368 || Ob. 742: 1737. Student i Upsala 1734. Kpl i Sandaniemi annex under Öfver Torneå. Död 1764.
s. 456 6430 Grapius, Olaus Vestrob. p. 368 || Ob. 743: 1737; sacellanus Tornoæ; pastor in Öfver Torneå 1765.
s. 456 6431 Grapius, Isaacus Vestrob. p. 368 || Ob. 744: 1737. Student i Upsala 1734; pædagogus in Juckjärfvi Lapponiæ; obiit 1756. – Dessa tre bröder voro söner af Is. Salomonis Grape i LXX.
s. 456 6455 Gylling, Frid. Stockh. p. 370 || Svg. 232: 15.3.1738, Uplandus. Vistades dels i Åbo, dels hos sin mor i Pargas. Flyktade 1743. Pvgd 16.8.1746. Kpl i Pargas 1765. Död 1783.
s. 456 6410 Hæggström, Nathanael Ostrob. p. 367 || Ob. 739: 1737. Auskultant i Åbo hofr. 1746. Borgmästare i Jakobstad.
s. 456 6460 Haks, Joh. Henr. Austr. p. 370 || Auditör Östmans styfson. Informerad af Jon. Dillborg (se i LXXXV). Enl. prot. 30.4.1739 angifven att skjutit skarpt genom fru Lagerflychts fenster. Derom vidare 18.5, 5.6, 15.6, 19.6.
s. 456 6463 Halenius, Eric. Tavast. p. 370 || Gymnasist i Borgå 1728. Student 1737.
s. 456 6462 Helsingberg, Alexand. [Andreæ] Nyl. p. 370 || Son af borgaren Anders Helsingberg i Helsingfors. Gymnasist i Borgå 1733. Student 1738. Vikarierande kollega vid pedagogin der redan 1735. Director cantus 1740 och skolkollega 1742 i Helsingfors. Pvgd 1740 till ministerii adjunkt der. Kpl der 1744. Tillika artilleripredikant der 1749. Kh i Kangasniemi 1758. Död 1786.
s. 457 6495 Holmborg, Claud. Austr. p. 372 || Från Pargas. Student 3.7.1738. År 1761 säges i en förteckning öfver Austral. nationens d. v. medlemmar, att han i 23 år tillhört akad., är 46 år gml, gift och vistas på ett hemman i Pargas.
s. 457 6468 Holmudd, Gabr. [G.] Ostrob. p. 370 || Ob. 752: 1738. Borgareson från Vasa (enl. prot. 1.4.1745; ej hans far här p. 305, såsom Alcen. p. 105 uppger). Född 1720. Stipendiat 1745–28.11.1749 då afförd, ty sedan promotionen vistas i Österb. Respondens 4.7.1745 (med ded. till sin kusin Er. Holmudd i Vasa, p. 305) u. Brovallius, 13.6.1748 pro gradu u. Mennader. Magister 3.8.1748. Pvgd 1751. Kpl i Pedersöre 1757. Kh i Malax 1783. Död 1795. Af honom „Ährekrantz“, lyckönskan vid promotionen 1745.
s. 457 6435 Holst, Carol. [Laur.] Stockh. p. 368 || Sm. 518: 5.10.1737. Född i Stockholm. Son af Laur. Holst, kmn vid Jakobs o. Johannes förs., (1715), sist kh i Solna (1735, † 1753).
s. 457 6408 Huss, Johann. [Erici junior] Jemptland. p. 367 || Svg. 224: 11.8.1737. Hans bröder i LXXXIX och p. 413. Född 1711. Student i Upsala 1729. Respondens i Åbo 23.11.1737 (med ded. bl. a. till mag. Joh. Laurent. Huss, krigsprest, „consanguineus“, och mag. Er. Huss, conr. sch. triv. Frösloens. „affinis“) u. Scarin, 21.6.1738 (med grat. af sin bror Sam. er. i Upsala – här p. 413) pro gradu u. Hassel. Magister 4.7.1738. Kurator i nationen 1738. Efter promot. till Stockholm, der pvgd till vicepastor i Sunne och Försön. Sist kh i Refsund, Hernösands stift, 1764. Död 1768.
s. 457 6489 Hyllén, Henr. Ab. p. 372 || Stadsfogdeson från Åbo (enl. prot. 13.5.1739). Född 29.9.1718 (1721 enl. prot.). Stipendiat 1739–41. H. G. Porthans informator 1739. Under flykten student i Lund. Respondens der 1745 u. Sv. Bring. Reste till Greifswald, der respondens och magister 1746. Docens i logik och metaf. i Åbo 6.12.1750. Amanuens vid biblioteket 1755. E. o. filos. adjunkt 11.11.1755. Kurator för Åbo nation 1757. Bibliotekarie 19.1.1764. Kh i Hollola 1770. Riksdagsman 1778. Teol. doktor 1779. Död 1804. Skrift, en dissertation, se Lidén.
s. 457 6136 Hysing, Paulus Holm. – Svg. 230. I nations matr. erinras, att ej i akad. Album (således ej identisk med, men möjl. bror till J. P., p. 351) samt antecknas att 1734 student i Åbo, 1737 i staden, 1738 informator hos en handtverkareenka i Åbo, 1739 död. Jfr i LXXXVI.
s. 457 6457 Idman, Gustav. [Nicolai] Satac. p. 370 || Sat. 647: Hvittensis, 29.4.1738. Hans far p. 224, bröder p. 322, 354. Född 1723. Notarie, kanslist, viceadvokatfiskal 1752, ordinarie 1759, assessor 1762, hofrättsråd 1768 i Åbo hofrätt. Lagman i Österbottens lagsaga 1776. Afsked 1794. Död 1795.
s. 457 6445 Keckonius, Joseph. Satac. p. 369 || Sat. 642: Ruovesiensis, 7.2.1738; vitae rurali sua consecravit studia.
s. 458 6503 Kempe, Israel Tavast. p. 372 || Hans far p. 287. Kpl i Rengo 1744. Död 1790.
s. 458 6498 Kiællberg [Källberg], Georg. Tav. p. 372 || Sockneadjunkt i Bertils kapell 1741, äfven i Salo 1743. Död 1767.
s. 458 6425 Kiellblad, Jonas Vg. p. 368 || Svg. 228: 26.10.1737. Informator hos baron Rehbinder 1738–39. For hem 1739.
s. 458 6426 Kiellin, Petr. – Svg. 229: se p. 374.
s. 458 6488 Kriander, Barthold. [Thomae] Satac. p. 372 || Sat. 649: Karckuensis, 15.6.1738. Hans far p. 175 (Criander). Efter honom sockneadjunkt i Karkku 1751. Kpl i Tavastkyro 1770. Död 1774.
s. 458 6477 Kuhlström, Mich. Austr. p. 371.
s. 458 6483 Lagman, Jer. Boreal. p. 371 || Bor. 434: Vehmoensis, 16.6.1738; obiit 1742.
s. 458 6438 Laurell, Axelius [Henrici] Tavast. p. 369 || Gymnasist i Borgå 1735. Pvgd 1740. Kpl i Asikkala 1744. Död 1790. Utgaf på svenska och finska en beskrifn. om potatis plantering m. m., Åbo 1773.
s. 458 4867 Leistén, Dav. Austr. p. 371 || Jfr p. 255.
s. 458 6439 Levenius, Henr. [Joh:is] Nyl. p. 369 || Student 11.3.1738. Gymnasist i Borgå 1735. Barnlärare. Skall såsom student kallat sig Leverius.
s. 458 6420 Lieberwirth, Henr. Smol. p. 368 || Sm. 515: Johan Henrik, 29.9.1737. Son af fänrik vid ett Sachsiskt regemente i Göteborg. Född 1718. Stipendiat 1744–16.7.1746 affört, emedan vistas i Småland. Respondens 28.9.1744 u. Scarin, 17.6.1745 (med lat. grat. af sin disc. Bernh. Otto Rehbinder från Kankas) pro gradu u. Hassel. Magister 18.7.1745. Vikarie vid Jönköpings skola. Kollega der 1767. Konrektor och kmn i Visingsö 1776. Död 1788.
s. 458 6486 Limnelius, Christian. Tav. p. 371 || Inskr. i nationen 1.7.1738. Stipendiat 1744–46. Respondens, „De Tavastia“, 28.3.1748 och pro gradu 13.6.1748 u. Hassel. Magister 3.8.1748. Pvgd 1746. Arkivarie i konsist. ecklesiast. Kh i Kyrkslätt 1753. Död 1779.
s. 458 6450 Lufween, Joh. [Georg] Bor. p. 369 || Bor. 430: Raumoensis, 24.3.1738. Pastorsadjunkt på Åland 1754. Död som pastorsadjunkt i finska församlingen i Stockholm.
s. 458 6494 Manelius, Matth. Austr. p. 372 || Sockneadjunkt i Bjerno 1744. Död 1754.
s. 458 6423 Martin, Anton. Gevaliensis. – Svg. 227: 1.10.1737. Son af rådman Anton Martin i Gefle († 1712). Student i Upsala 1733. Respondens 10.5.1740 (med ded. till sin farbror Roland Martin, sekreterare i Åbo hofrätt, och på sv. vers till sin styffar rådman Sivest Bistedt i Sundsvall) u. Scarin, 16.7.1741 pro gradu u. Hassel. Magister 18.7.1741. Afreste hem till Sundsvall 1741.
s. 458 6491 Melarthin, Arv. Jos[ephus Christiani] Satac. p. 372 || Sat. 650: Cangasalensis, 15.6.1738. Pvgd 1742. Kpl i Hirvensalmi 1745. Sträng räfst mot honom i domkap. 1753 (se derom Akiander). Skildes från tjensten med half lön 1773. Död 1782.
s. 458 6470 Mellenius, Sam. Bor. p. 370 || Bor. 431: Neostadiensis, 19.5.1737. Född 1721. Pvgd till pastorsadjunkt i Nystad. Kpl der 1748 och kh 1757. Kh i Pöyttis 1776. Död 1797 (1798?).
s. 459 6465 Möller [vanl. Mollerus], Car. Fredr. Tav. p. 370 || Student 1738. Son af tullnär i T:hus. Född 1715 (enl. prot. 12.12.1740). Stipendiat 1740–50. Respondens 6.3.1742 (med grat. på finsk runovers af C. Gust. Melartopæus) och pro gradu 12.1744 u. Brovallius. Magister 18.7.1745. Docens 1748. Tavastensernes kurator 1748–50. Höll tal på finsk runovers öfver prins Karls födelse, tr. i Åbo 1749 (se derom prot. 21.1, 4.4.1749). Kpl i Korpo 1751. Död 1787.
s. 459 6416 Nordquist, Magn. Angerm. p. 367 || Svg. 225: 14.9.1737. Informator dels i Töfsala hos ryttm. Starck 1737–38, dels i Tenala, dels hos borgm. i Åbo 1739. Afreste 1740.
s. 459 6493 Olin, Henr. Austr. p. 372.
s. 459 6415 Oslander, Elias Tav. p. 367.
s. 459 6492 Parenius, Joh. Austr. p. 372 || Från Pemar. Student 7.1738. Född 1713. Vid akad. ännu 1749; teolog.
s. 459 6444 Rajalin, Mich. Satac. p. 369 || Sat. 641: Hvittensis, 7.2.1738. Kaplansadjunkt i Hvittis 1746. Sockneadjunkt der 1751. Död 1756.
s. 459 6449 Renner, Claudius Bor. p. 369 || Bor. 429: Raumoensis, 24.3.1738; profectus est Muscoviam et bis rediit; postea auscultans curiæ Raumoensis. Hans far p. 209.

Siirry sivulle:
< edellinen   1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140   seuraava >