Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Hakutulos

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Hakutulokset: *V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91)

Hakuehdolla tietokannasta löytyi 7357 henkilöä. Olet sivulla 141 / 150.

< edellinen   1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140   seuraava >

Voit valita ruksaamalla ne tietueet, jotka haluat tulostaa tai tallentaa. Napsauttamalla henkilönumeroa voit lukea henkilön täydelliset tiedot.

Valitse tältä sivulta kaikki  |  Tyhjennä kaikki

s. 459 6490 Rindelius, Matth. Austr. p. 372 || Född 1713. Kpl i Angelniemi under Halikko 1750. Död 1777.
s. 459 6461 Roos, Elias Xphori Nyl. p. 370 || Hans far p. 267. Adjunkt hos sin far. Kh efter honom i Kisko 1753. Död 1783.
s. 459 6421 Ruchman [Ruckman], Magn. – Sm. 516: 28.9.1737, i nation 22.10. Född i Habo s:n, Vestergötland. Från Jönköpings skola. Hofpredikant hos hofrättsr. vicepresidenten baron Sten Karl Bjelke i Åbo.
s. 459 6440 Rydman, Johan. Ab. p. 369.
s. 459 6454 Saarman, Adam. Smol. p. 370 || Sm. 519: 10.3.1738, i nation 27.3.
s. 459 6501 Sartelius, Henr. Austr. p. 372.
s. 459 6424 Schmidt, M. Joann. Stockh. p. 368 || Sm. 517: 5.10.1737. Född i Stockholm. Reste vid unga år till Rostock, der han blef docens. Sedan till Jena, hvarest utgaf en teol. diss. u. Walchius samt en skrift „De ingeniis Svecorum ad studia natis factisque“. Magister i Jena. Predikade i flera tyska städer. Återvände hem vid ännu ej fylda 21 år. Erbjöds presttjenst, men for till Åbo för att vidare studera. Presiderade här för sina „Theses miscellaneæ“ 11.3.1738, samt utgaf 13.4.1738 en diss. „De stimulis sapientiæ“ (med utförlig grat. af antiqvarien Er. Jul. Biörner, dagtecknad Holmiæ 11.12.1737). Derom mycket liflig och vidlyftig – flere folia i prot. – samt för de akad. tidsförhållandena särdeles upplysande debatt i k:m 20.4, 22.4, 3.5.1738. Beslöts 26.4.1738 att till kansler inberätta, det docentes vid akad. ej vore särdeles behöfliga och synnerligast Schmidt dertill otjenlig. Han återreste kort derpå. Blef hofpredikant hos baron Sam. Åkerhjelm.
s. 459 6478 Silke, Henr. Bor. p. 371 || Bor. 432: Neostadiensis, 16.6.1738; in Russia obiisse fertur. Bor. matr. innehåller dessutom om honom följande åter utstrukna anteckning: „Percursitat Russiam æque ac Jerusalemi sutor totum orbem. Philos. adjunct“. Afreste efter pingst 1749 till Tyskland. År 1748 på kondition i Jorois, 1750 vid akademin, 1752 åter på kondidion i Nystad. Född 1717.
s. 460 6467 Sinius, Eric. Erici Ostrob. p. 370 || Ob. 750: 1.5.1738. Hans far p. 285. Född 1718. Pvgd 1742. Skolkollega och sockneadjunkt i Vasa 1746. Kpl der 1757. Kh i Ijo 1774. Död 1791. Far åt 19 barn.
s. 460 6481 Sjundelin, Joh. Nyl. p. 371 || Student 1.7.1738. Socknelärare i Sjundeå 1746.
s. 460 6401 Sonck, Carol. – Ob. 738: ruri fundum colit exiguum. Se p. 365.
s. 460 6500 Strandman, Abrah. Joh:is Satac. p. 372 || Sat. 651: Hvittensis, 15.6.1738; obiit sacerdos.
s. 460 6422 Sundin, Eric. [Andr.] Jemtius p. 368 || Svg. 226: 30.9.1737. Informator hos en handtverkare i Åbo 1737–40, för Bergencrantzarne i Nagu 1741–42, hos häradsh. Er. G. Salonius först i Stockholm sedan i Åbo 1743. Sveogoternes kurator 1744–45 och verksam för deras förening med Smålänningarne, hvilken dock från desses sida afslås (enl. prot. 2.4.1745). Informator hos adjutant Paul Heintzius i Karelen 1746–48, hos räntm. Helenius i Helsingfors 1749. Respondens 1.6.1745 och pro gradu 9.7.1748 (med ded. bl. a. till nämnde P. Heintzius „patris loco“ och grat. på sv. vers af Herm. J. Heintzius) u. Scarin. Magister 3.8.1748. Erhöll vid sin hemresa hedrande testim. af k:m 28.8.1750. Skolman.
s. 460 6458 Svedielin, Isaac. Ostrob. p. 370 || Ob. 748: 1738. Stadsnotarie i G. Karleby. Drunknade 1750.
s. 460 6443 Thormarck, Andr. Satac. p. 369 || Sat. 640: Ruovesiensis, 7.2.1738. Pvgd 1751 till hjelpprest i Ruovesi, sedan i Sahalax.
s. 460 6433 Tornberg, Sigfrid. Vbotn. p. 368 || Ob. 746: 1737; mercaturam exercet Tornoæ.
s. 460 6419 Trolle, Laurent. Smol. p. 368 || Sm. 514: 28.9.1737, i nation 22.10. Gästgifvareson från Marbäck i Östergötland. Född 1716. Skolgången i Visingsö, Småland. Stipendiat 1739–42 och efter flykten 1745–16.3.1747 då afförd, emedan begifvit sig till Småland. Respondens 11.5.1745 u. Brovallius, 27.6.1745 pro gradu u. Hassel. Magister 18.7.1745. Smålänningarnes kurator 1745. Studerade i Åbo teologi.
s. 460 6487 Turdin, Nicol. Aboens. p. 371 || Student 1738. Son af vicetullskrifvare i Åbo. Född 1720 (enl. prot. 13.3.1739, der han dock kallas Joh., liksom äfven i stipendiatlistorna ända till 1747, då namnet Nic., påtagligen för samma person, framträder). Stipendiat 1739–56. Respondens 18.3.1747 u. Mart. Cerenius (p. 310), 1748 pro gradu u. Scarin. Magister 3.8.1748. Docens och kollektor 1756 samt konrektor 1759, lektor 1768, rektor 1775 vid Åbo katedr. skola. Året 1758 rektor i Uleåborg. Död 1799.
s. 460 6497 Urenius, Joh. Austr. p. 372 || Hans bror p. 360?
s. 460 6471 Wahlberg, Petr. Vib. p. 371 || Vib. 588: 17.5.1738. Son af kpl Petr. W. i Jaakimvaara (omkr. 1715). Gymnasist i Borgå 1735. Pvgd 1740. Tjenstgjorde i Vilmanstrand. Vicepastor under kriget i Kerimäki. Kh der med rysk fullmagt 1742, stadfäst af domkap. 1747. Död 1754?
s. 461 6456 Wallgren, Arvid. Vib. p. 370 || Vib. 587: 15.3.1738. Son af kpl i Pyttis, sist kh i Saarijärvi G. Wallgren († 1752). Gymnasist i Borgå 1731. Pvgd 1745. Kpl i Saarijärvi 1754. Död 1759.
s. 461 6472 Verander, Carol. Michael. Ostrob. p. 371 || Ob. 751: 1738. Tullnär i Degerby (Lovisa).
s. 461 6479 Widbom, Nic. Satac. p. 371 || Sat. 648: Nic. Nicolai[?] Wijdbom Birckalensis, 15.6.1738. Född 1720. I prot. 2.11.1749 att novitien Petr. Widbom (p. 427) njutit privat information af sin bror studenten, väl denne? I hvad förh. till sin namne p. 351?
s. 461 6453 Wiikman, Otto Johan. Vib. p. 370 || Vib. 586: 4.3.1738. Son af löjtn. And. Wikman. Pvgd i Fredrikshamn 1744. Kpl i Luumäki 1750. Död 1757.
s. 461 6442 Zollin, Israel Joh. Ostrob. p. 369 || Ob. 747: 1738; auscultans i R. dicasterio Aboensi, deinde Holmensis.
s. 461 Lue XCI.
Rectore Andr. Pryss III 1738.
Studiosi inscripti 97. Pagg. 373–378.
Bor. 436–443; Ob. 753–768; Sat. 652–659; Sm. 521–532; Svg. 233–237; Vib. 593–599.
s. 461 6547 Achtman, Henr. [Matthiae] Satac. p. 375 || Sat. 654: Björneburgensis, 23.1.1739; sacellanus in Nerpis. Förvexling med Henr. Achtman predikant i Pörtom under Nerpes, f. 1745 † 1816. Menas väl Henr. Achtman, skomakareson från Björneborg, född 1715 (hos Strandb. II, 47 genom tryckfel: 1735), kpl i Östermark 1744, död 1765. Öfversatt från svenskan till finskan Baudeviens traktat om föräldrars och barns själabefrielse, Åbo 1752; Elmgr. I, 121.
s. 461 6577 Ahla, Dan. Ostrob. p. 377 || Ob. 768: 1739. Död 1740 i Åbo.
s. 461 6539 Ahlquist, Joh. [Matthiae] Tav. p. 374 || Gymnasist i Borgå 1735.
s. 461 6533 Antonius [Anthonius], Matth. Botn. p. 374 || Ob. 759: 1738. Pvgd 1740 till pastorsadjunkt i Kangasala. Sockneadjunkt der 1748 och kpl 1772. Död 1782.
s. 461 6553 Astelius, Johann. Bor. p. 375 || Bor. 438: Euraåminensis, 21.1.1739. Nämd i prot. 14.4.1748 att fordras till militären. Blef inspektor.
s. 461 6508 Axelson, Petr. Vexion. p. 373 || Sm. 521: 26.7.1738, i nation 30.8. Född i Småland 15.7.1714. Nämd i prot. 3.11.1739 att får hjelp ur fiskus.
s. 461 5959 Backmansson. – I prot. 28.8.1739 att k:m ej hört något, som kunde hindra studeranden Backmanssons giftermål. Okänd.
s. 462 6551 Barckman, Michael. Bor. fen. p. 375 || Bor. 436: Raumoensis, 31.1.1739. Klockareson från Raumo. Sedan 1748 på kondition i Raumo och Nystad. Skolkollega i Björneborg 1756. Död 1768.
s. 462 6314 Bergendorff, Carol. Smol. – Stipendiat, se p. 362.
s. 462 6512 Bergman [Borgman?], Johan. Calmar. p. 373 || Sm. 525: 26.7.1738, i nation 30.8. Född i Kalmar 14.6.1715.
s. 462 6562 Björnström, Sveno [Svenonis] Ostrob. p. 376 || Ob. 767: 1739. Tullskrifvareson från Uleåborg. Student i Upsala 30.9.1734. Apologist 1739 och lägre kollega 1743 i Uleåborgs skola.
s. 462 6582 Borgelin, Joh. [läs. Jon.?] Nyl. p. 377 || Jonas Borgelin gymnasist i Borgå 1737; student 1739. I prot. 28.2.1741 att stud. Jonas Borgelin gripen af vakten flytt till Nyland, 8.5 att bör inhemtas.
s. 462 6540 Carlstadius, Petrus Arvidus. p. 374.
s. 462 6513 Cedergren, Eric. Calmar. p. 373 || Sm. 526: 26.7.1738, i nation 30.8. Länsmansson. Född 15.4.1715. Pvgd i Kalmar 1743 till adjunkt i slottsförsamlingen der. Sist kmn i Thorsås. Död 1769.
s. 462 6418 Chronander. – Smålänning, prestson. Ansökte stipendium 13.3.1739, var då 23 år och studerade teologi. Okänd, ty kan ej vara identisk med Sam. Cronander, bondeson, född 1719 i Skatelöf, student i Lund 1742, sist domprost i Vexiö, † 1801.
s. 462 6564 Collanus, Claudius Vib. p. 376 || Vib. 599: 29.3.1739. Hans far p. 364. Född 1721. Gymnasist i Borgå 1737, från skolan i Nyslott. Kpl i Rantasalmi 1766. Död 1790.
s. 462 U1265 Collanus, Andreas. – Föregåendes bror och jemte honom gymnasist. Enl. Akiander II, 215: student. Okänd.
s. 462 6523 Dalin [Dahlin], Ingemarus Medelpad. p. 374 || Svg. 233: 5.9.1738. Afreste 1740.
s. 462 6542 Ehrenadler, Joh. Georg. p. 375 || Son af kaptenen vid artilleriet i Finland, sist öfversten i rysk tjenst Dan. Lindemeyer adlad Ehrenadler (1719, † i Moskva). Född 1720. Styckjunkare vid artilleriet. Major i rysk tjenst. Död 1758.
s. 462 6511 Elgh, Gustav. Calmar. p. 373 || Sm. 524: 26.7.1738, i nation 30.8. Född 9.11.1716.
s. 462 6517 Falander, Jacob. [Erici]. p. 373 || Ob. 753: 1738. Hans far p. 220. Född 1719. Respondens 27.4.1745 (med ded. till sin far) och pro gradu 16.7.1745 (med ded. till sin farbror, rådman J. J. Falander i G. Karleby) u. Hassel. Magister 18.7.1745. Kh i Karlö 1750. Död 1779.
s. 462 6519 Falander, Abr. [Erici]. p. 373 || Ob. 755: 1738. Föregåendes bror. Född 1723. Student i Upsala 9.10.1745. Respondens 22.4.1748 u. Mennander, 24.7.1751 pro gradu u. Mesterton. Magister 30.7.1751. Död som pastorsadjunkt i Limingo.
s. 462 6590 Fonselius, Johan. [Austr.] p. 377 || Student 25.6.1739. Från Pargas. Höll sig mest på sin mors rusthåll i Sääxmäki.
s. 462 6624 Forselius, Andr. – Bor. 422. Se p. 380.

Siirry sivulle:
< edellinen   1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140   seuraava >