Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Hakutulos

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Hakutulokset: *V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95)

Hakuehdolla tietokannasta löytyi 8144 henkilöä. Olet sivulla 150 / 165.

< edellinen   1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160   seuraava >

Voit valita ruksaamalla ne tietueet, jotka haluat tulostaa tai tallentaa. Napsauttamalla henkilönumeroa voit lukea henkilön täydelliset tiedot.

Valitse tältä sivulta kaikki  |  Tyhjennä kaikki

s. 643 13761 Polon, Fredr. Tavast. p. 87,7 || Tav. 268: 19.3.1823 [18.3]. Son af bonden Henr. H. i Hollola. Född der 26.8.1802. Gymnasist i Borgå 1819. Betyg 28.10.1825 till pvg. Obefordrad.
s. 643 13802 v. Qvanten, Car. Fredr. Abelard. Nob. Satac. p. 93,3 || Sat. 1587: 18.6.1823 [17.6]. Son af fänr. Henr. Gust. v. Q. († 1808 i striden vid Lappo). Född 18.7.1804 i Tyrvis. Skolg. i Björneb. Betyg 10.6.1826 till pvg (12.6). Sockneadj. i Tammela 1834. Kpl i Esbo 1844. Kh i Loppis 1853. Död 20.11.1867.
s. 643 13728 Ramsay, Gust. Henr. Nob. Vib. p. 83,1 || Vib. 1830: 13.12.1822 [11.12]. Son af kapt. och landträntm. i Kuopio Alex. R. († 1851 i Kuopio). Född 4.5.1806 i Libelits (Kondiolax). Sergeant vid finska jägarereg. 1824. Fänr. vid finska skarpsk.bat. 1827, vid Viatska reg. 1829. Bevistade turk. kriget s. å. Död 3.10 s. å. i Eski Serai vid Adrianopel.
s. 643 13820 v. Rehausen, Car. Alfr. Victor Viburg. p. 95,1 || Vib. 1858: 21.6.1823 [19.6]. Hans bror p. 5,2. Född 30.4.1806 i Vichtis. Skolg. i Åbo. Kadett i F:hamn 1.1824. Fänr. 1828. Underlöjtn. vid 10 artilleri brigaden 1832. Stupade s. å. i maj under kriget i Polen.
s. 643 13696 Reutervall, Gust. Er. Ostrob. p. 79,2 || Ob. 2010: 5.10.1822 [2.10]. Fadren smed. Född 16.2.1803. Skolg. i Vasa. Betyg 11.12.1824 till pvg (18.2.1825). Kpl i Kaustby 1835. Död 12.1842.
s. 643 13817 Ringvall, Henr. Joh. Aboens. p. 94,7 || Ab. 208: 20.6.1823 [19.6]. Född 3.10.1802 i Åbo. Skolg. der. Hans bror p. 1011?
s. 643 13762 Rosenström, Car. Otto Nyland. p. 88,1 || Nyl. 95: 18.3.1823. Hans far p. 656. Född 1804. Gymnasist i Borgå. Blef sinnessvag, hölls som sådan ännu på 1830-talet i ett lider i fadrens gård i H:fors.
s. 643 13804 Rostedt, Matthias Satac. p. 93,5 || Sat. 1589: 18.6.1823 [17.6]. Född 23.8.1800 i Nackila. Skolg. i Björneborg. Hållkarl 1829. Död 1843.
s. 644 13687 Runeberg, Johannes Ludovicus Ostrob. p. 78,1 || Ob. 2001: 5.10.1822 [2.10]. Hans far p. 720. Född 5.2.1804 i Jakobstad. Skolg. i Vasa. Stipendiat 1826–29. Respondens 7.10.1826 u. A. J. Lagus, 1827 pro gradu u. Sahlberg; sjelf præses 1830, 1833. Magister 10.7.1827. Aman. vid k:m 24.2.1830–23.8.1834. Docens i vältaligheten 25.8.1830. På förslag i 2 rummet till adjunkturen i grek. och rom. litt. 1833. Betyg 11.7.1836. Lektor vid Borgå gymn. i rom. litt. 19.4.1837, i grek. litt. 13.4.1842. Professors tit. 1844. Afsked 1857. Teol. d:r s. å. Ledamot i psalmbokskomitén 1853 samt af flere lärda och vittra samfund. Slagrörd sedan hösten 1863. Död 6.5.1877 i Borgå. Skrifter, se Marklin; Renvall; flerstädes.
s. 644 13719 Ruuth, Andr. Viburg. p. 81,7 || Vib. 1824: 1.11.1822 [31.10]. Bondeson. Född 5.5.1800 (24.5) i Tuusniemi. Gymnasist i Borgå 1818. Betyg 13.11.1824 till pvg (15.6). Vice pastors adj. i Ilomants s. å. Kaplans adj. i Libelits 1827. Kpl i Kivijärvi 1831. Vicepastor. Död 11.5.1848.
s. 644 13737 Salenius, Esaias Boreal. p. 84,3 || Bor. 997: 20.12.1822 [17.12]. Född 23.2.1805 i Euraåminne. Skolg. i Björneb. Relegerad 4.8.1831.
s. 644 13801 Salonius, Henr. Satac. p. 93,2 || Sat. 1586: 18.6.1823 [17.6]. Son af kyrkovärden Henr. Salgén å Otamo Isotalo hmn i Sikais. Född 29.11.1801. Skolg. i Björneb. Betyg 7.6.1825 till pvg (13.6). Sockneadj. i Tyrvis 1831. Kpl i Vambula 1853. Död 14.1.1861.
s. 644 13732 Sanmark, Nic. Herm. Tavast. p. 83,5 || Tav. 264: 16.12.1822. Hans far (C. E.) p. 597. Född 15.9.1804. Betyg 13.12.1828 till rätteg.v. Vicehäradsh. Död 1846.
s. 644 13814 Schalien, Brod. Gust. Aboens. p. 94,4 || Ab. 206: 30.6.1823 [19.6]. Hans bror p. 60,3. Född 4.4.1804 i Bjerno. Skolg. i Åbo. Betyg 26.5.1825, 21.3.1829 till pvg. Pastorsadj. (i Sääminge?). Död 30.4.1833.
s. 644 13736 v. Schantz, Phil. Guilielm. Nob. Tav. p. 84,2 || Tav. 265: 16.12.1822. Son af öfverstelöjtn. Joh. Eberh. v. S. († 1837). Född 16.2.1806 i Björneb. Lm ausk. 1827. Vice lm. Kom. lm i Uleåb. län 1839, i Åbo och Björneb. län 1840. Död 5.1.1852 på Aitaluoto vid Björneborg.
s. 644 13710 Sevén, Andr. Gust. Nyl. p. 80,6 || Nyl. 84: 14.10.1822. Inspektorsson. Född 12.5.1800 i Thusby. Gymnasist i Borgå 1818. Betyg 24.2.1825 till pvg i Borgå stift (15.6.1825). Tjenstgj. i Mäntsälä och Sibbo. Pred. på Mariefors järnbruk 1829. Kpl i Anjala 1838, i Heinola 1839, i Puumala 1861. Död 1869.
s. 644 13725 Silljander, Nic. Adolph. Viburg. p. 82,6 || Vib. 1829: 20.11.1822 [21.11]. Fadren sergeant. Född 11.1.1802 i Rantasalmi. Lm ausk. 5.6.1824. Vice lm. Kom. lm i Vasa län 1833, i Nyl. län 1842. Död 185X.
s. 644 13700 Snellman, Joh. Guilielm. Ostrob. p. 79,6 || Ob. 2015: 5.10.1822. Hans far (Chr. H.) i CXLVIII. Född 12.5.1806. Skolg. i Uleåb. Stipendiat i teol. fakult. 1825, i filos. d:o 1829–34. Respondens 1830 u. J. L. Runeberg; sjelf præses 1835, 1836, 1848. Magister 21.6.1832. Docens i filosofin 1835. T. f. kurator för Österb. afdeln. 1834–35. Utrikes resor 1837, 1839–42, 1847. Skolrektor i Kuopio 1843, afsked 1849. På förslag i 1 rummet till professuren i filosofi 1848. Professor i sedeläran och vetenskapernas system 1856. Kansliråd 1859. Senator och chef för finans exp. 1863–68. Adlad 1866. Ordförande i hypoteksföreningens direktion 1869–81. Landtdagsman 1867, 1872, 1877. Död 4.7.1881 under sommarvistelse på Danskarby i Kyrkslätt. Ledamot i flere lärda sällsk. Skrifter, se Renvall; Biogr. Nimikirja; flerstädes.
s. 645 13793 Solinius, Andr. Fredr. Boreal. o. 92,1 || Bor. 1000: 17.6.1823 [11.6]. Född 9.8.1802 i Rimito. Betyg 4.5.1831 till landtm.
s. 645 13707 Stenberg, Otto Eman. Satac. p. 80,3 || Sat. 1579: 30.10.1822 [11.10]. Son af klädesfabrikören och färgaren Matts S. i Björneb. Född der 28.3.1805. Skolg. der. Stipendiat 1824–27. Respondens 1825 u. Henr. Tallqvist (p. 32). Magister 21.6.1832. Betyg 6.12.1827 till pvg (12.12). Kaplansadj. i Suoniemi s. å. D:o i Hausjärvi. Kuramgerens i Loimijoki. Vicepastor. Död 17.11.1837.
s. 645 13788 Stenbäck, Joh. Henr. Tavast. p. 91,4 || Tav. 272: 12.6.1823 [11.6]. Son af klockaren Joh. S. i Rautalampi. Född 6.2.1804 (26.2). Betyg 5.1829 till landtm. Lm ausk. T. f. kom. lm i Viborgs län 1833, ordin. i Uleåb. län 1849, sedan i Vasa län. Död 1859?
s. 645 13756 Sticht, Car. Er. Gust. Nob. Vib. p. 87,1 || Vib. 1838: 26.2.1823 [25.2]. Son af öfversten Klas Er. S. († 1806 på Stendala i Jorois). Född 20.5.1804 i Jorois. Fänr. vid finska jägarereg. 1826. Underlöjtnants afsked. Possessionat å Bergvik i Ithis. Död 22.12.1873 i H:fors.
s. 645 13783 Stjernvall, Car. Aemilius Canut. Nob. Satac. p. 90,7 || Sat. 1582: 4.6.1823 [3.6]. Son af landsh. i Viborgs län Karl Joh. S. († 1815). Född 16.11.1806 i Björneb. Betyg 12.7.1825. Underfänr. vid Vilmanstrandska inf. reg. 1825. Fänr. vid Tifliska inf. reg. 1829. Bevistade turk. fälttåget 1829. Tjenstgj. i Kaukasien. Transp. till lifgardets Pauloffska reg. 1831. Underlöjtn. der 1834. Anstäld för särsk. uppdrag hos minist. statssekr. för Finland 1837 och för särsk. uppdrag rör. universitetet hos tronföljaren 1841. Titulärråd s. å. Kammarjunkare 1840. Prot. sekr. tit. 1842. Kanslerssekr. 1844–55. Hofråd. Kollegiiråd. Statsråd 1851. Adopterad af sin stjuffar geheimerådet baron Karl Joh. Walleen: Stjernvall-Walleen 1854. Kammarherre 1855. Anstäld vid statssekretariatet s. å. Adjoint hos ministerstatssekr. 1857. Geheimeråd 1861. Statssekr. tit. 1863. Verkl. geheimeråd 1875. Ministerstatssekr. 1876. T. f. kansler för univ. 1881. Afsked s. å. Död 14.10.1890 i H:fors.
s. 645 13708 Stiervald, Car. Fredr. Vib. p. 80,4 || Vib. 1819: 12.10.1822 [11.10]. Fadren länsman i Mäntyharju. Född 3.4.1804. Gymnasist i Borgå 1817, sedan privatist. Betyg 13.12.1827 till rätteg.v.
s. 645 11617 Strandberg, Magn. Nathan. Nyland. p. 87,6 || Nyl. 94: 11.3.1823, för andra ggn inskr., se p. 876. Född 24.2.1785 i Kisko. Betyg 8.10.1829.
s. 645 13726 Strandman, Philipp. Joh. Nyland. p. 82,7 || Nyl. 88: 2.10.1822. Hans bror p. 45,7. Född 30.5.1802 i Vichtis. Gymnasist i Borgå 1818.
s. 645 13748 Sucksdorff, Henr. Nyland. p. 86,2 || Nyl. 92: 14.2.1823. Son af handl. Joh. S. i Lovisa. Född der 12.7.1805. Gymnasist i Borgå 1819. Betyg 15.6.1825 till rätteg.v. Enl. Nyl. matr.: handl. i Sverige.
s. 646 13792 Sumelius, Aug. Timoth Satac. p. 91,8 || Sat. 1583: 18.6.1823 [11.6]. Klockareson från Kangasala. Född 12.3.1804. Betyg 14.11.1829 till pvg (19.12). Kpl i Brändö 1839. Suspenderad 1840. Afsatt 1845.
s. 646 13717 Sundberg, Adolph. Fredr. Nyland. p. 81,5 || Nyl. 86: 24.10.1822. Son af arrendatorn af Viks ladugårds bost. i Helsinge, sedan af Holmgårds bost. i Strömfors And. S. Född 15.7.1802 i Sibbo. Gymnasist i Borgå 1819, från sk. i H:fors. Betyg 10.12.1825 till rätteg.v. Ausk. i Åbo hofr. 25.12. E. o. kopist i senaten 1826, ordin. 1833. Landsfiskal i Nyl. och T:hus län. Död 10.11.1838 i H:fors.
s. 646 13785 Svanström, Car. Andr. Tavast p. 91,1 || Tav. 271: 7.6.1823 [3.6]. Son af vice lm Er. Gust. S. i Sysmä. Född 2.1.1801 i Luhango. Gymnasist i Borgå 1816. Betyg 26.3.1825 till pvg (17.12). Tjenstgj. i Tuulois, Hollola, Heinola. Tjenstefri för sjuklighet 1832. Bosatte sig på sin egendom Stensdal i Luhango. Död 1853.
s. 646 13794 Söderholm, Isaac. Aboens. p. 92,2 || Ab. 202: 20.6.1823 [13.6]. Född 2.8.1802. Lemnade snart studierna.
s. 646 13720 Tavast, Alexand. Nob. Vib. p. 82,1 || Vib. 1825: 1.11.1822 [31.10]. Son af koll. ass. Kristoffer T. († 1811). Född 26.2.1803. Gymnasist i Viborg. Betyg 1.6.1832 till rätteg.v. Kopist vid postdirekt. 1830, afsked 1831. Possessionat. Kontorsskr. vid tullkammaren i Viborg 1853. Afsked 1860. Vågmästare i Viborg s. å. Död der 3.12.1868.
s. 646 13767 Telén, Victor Viburg. p. 88,6 || Vib. 1848: 26.4.1823 [23.4]. Son af förste lm. kammarrådet Reinh. Joh. T. (p. 596). Född 3.1.1806 i Jorois. Betyg 14.6.1828 till rätteg.v.
s. 646 13750 Ticcander, Car. Fredr. Tavast. p. 86,4 || Tav. 267: 1.3.1823 [25.2]. Hans far p. 558, bröder p. 1055, 1069. Född 1.10.1805 (2.10) i Sysmä. Gymnasist i Borgå 1820. Stipendiat 1824–27, 1829–30. Respondens 5.2.1825 för stip. teser u. Jac. Bonsdorff, 1826 u. Rein, 7.7.1827 u. Avellan. Gymn. adjunkt i Borgå 1830. LL lektor der 1835. Död 30.7.1849.
s. 646 13755 Toppelius, Jac. Fredr. Ostrob. p. 86,9 || Ob. 2023: 26.2.1823 [25.2]. Son af handl. i Uleåb. Mich. T. († 1808). Född der 19.6.1806. Skolg. der. Betyg 12.12.1828 till landtm. Vice lm 1837. Död 1847.
s. 646 13754 Törnquist, Laur. Henr. Ostrob. p. 86,8 || Ob. 2022: 26.2.1823 [25.2]. Född 4.4.1806 i Torneå. Skolg. i Uleåb. Betyg 12.11.1828, 9.4.1831 till pvg. T. f. apologist 1828 och kollega 1829 i Uleåb. sk. Pastorsadj. i Muhos 1831. Död 21.4.1835.
s. 646 13697 Törnudd, Constantin. Ostrob. p. 79,3 || Ob. 2011: 5.10.1822. Hans far p. 747. Född 20.3.1805. Skolg. i Uleåb. Stipendiat 1826–29. Respondens 1826 för stip. teser u. Hällström, 1827 u. Linsén. Magister 21.6.1832. Aman. vid domkap. 1830. Notarie der 1835. Teol. lektor i Vasa gymn. 1845. Kh i Brahestad och Salo 1851. Död 19.2.1858.
s. 646 13724 Tötterman, Joh. Fredr. Tavast. p. 82,5 || Tav. 263: 21.11.1822. Hans far p. 705. Född 21.4.1804 i Esbo. Skolg. i H:fors. Betyg 9.6.1827 till pvg (17.6). Kaplansadj. i Ingo s. å., i Esbo 1828. Kpl i Reso 1835. Död 8.3.1836 innan tillträdet, å Pyhämaa prestg.
s. 647 13753 Uhlenius, Otto Zach. Nyland. p. 86,7 || Nyl. 93: 25.2.1823. Hans bror p. 54,6. Född 4.2.1805 i H:fors. Gymnasist i Borgå 1819. Betyg 30.10.1830. T. f. konrektor vid triv. skolan i H:fors 1830–35.
s. 647 13744 Wacklin, Fredr. Ostrob. p. 85,3 || Ob. 2021: 26.2.1823 [12.2]. Hans bröder p. 1051 samt i CLXIXb. Född 22.7.1807. Betyg 10.5.1823 & 28.10.1825. Handl. i Uleåborg.
s. 647 13800 Wahlberg, Jac. Satac. p. 93,1 || Sat. 1585: 18.6.1823 [17.6]. Hans far p. 792. Född 31.10.1802 (29.10, 28.10) i Urdiala. Betyg 10.6.1826 till pvg (12.6). Sockneadj. i Lemo 1830, i Pöytis 1836. Kpl i Orihpää 1841, i Kauvatsa 1843. Död 13.6.1861.
s. 647 13782 Wallin, Car. Isr. Aug. Tavast. p. 90,6 || Tav. 270: 28.5.1823 [26.5]. Hans far p. 711. Född 22.10.1807 i Sund på Åland. Betyg 27.4.1824. Sjöman?
s. 647 13738 Weber, Conr. Adolph. Viburg. p. 84,4 || Vib. 1832: 20.12.1822 [19.12]. Son af exped. fogden Germ. W. i S:t Mikel. Född 13.4.1802 i Mäntyharju. Betyg 23.6.1825 till landtm. Lm ausk. 9.7. Vice lm i Uleåb. län 1828. Kom. lm s. å. Tredje lm i Viborgs län 1831. Död 30.9.1845.
s. 647 13786 Weckström, Matth. Nyland. p. 91,2 || Nyl. 98: 3.6.1823. Son af fältkamr. Karl Gust. W. (p. 544). Född 12.7.1803 i H:fors. Gymnasist i Borgå 1819. Betyg 12.6.1826 till rätteg.v. Ausk. i Åbo hofr. 20.6. E. o. kopist i senaten s. å. Registrator i postdirekt. 1831. Expeditör der 1835. Afsked 1855. Död 7.9.1873. Ifrig samlare. Skrifter, se Elmgr. II, 157; Biogr. Nimikirja.
s. 647 13729 Wehman [Weman], Joh. Guilielm. Aboens. p. 83,2 || Ab. 198: 8.2.1823 [13.12.1822]. Hans bror i CLXIXb. Född 20.2.1804 i Kimito. Betyg 20.5.1831 till landtm.
s. 647 13691 Westerberg, Joh. Jac. Ostrob. p. 78,5 || Ob. 2008: 5.10.1822 [2.10]. Fadren garfvare. Född 9.5.1806. Skolg. i Vasa. Betyg 25.2.1826.
s. 647 13739 Wigren, Sam. Andr. Aboens. p. 84,5 || Ab. 201: 8.2.1823 [24.12.1822]. Son af skepparen Er. W. Född 6.6.1803 i Åbo. Betyg 22.12.1826 till landtm. & 13.12.1828.
s. 647 13722 Winter, Car. Ertvind. Viburg. p. 82,3 || Vib. 1827: 20.11.1822 [21.11]. Son af kapt. Karl Henr. W. Född 18.8.1804 i Rantasalmi. Juris exam. 12.1825. Betyg 19.12.1825 till kameralv. Extra kammarskr. i senaten 23.5.1826. Kronofogde i Kuopio härad 1832. Titulärråd 1841. Död
s. 647 13821 Winter, Nic. Gust. Viburg. p. 95,2 || Vib. 1860: 21.6.1823 [19.6]. Fadren lm direkt. Född 15.7.1805 i Hollola. Betyg 26.3.1825 till militären.
s. 647 13769 Wrede, Rabbe Fab. Gust. [L. B.] Viburg. p. 88,8 || Vib. 1846: 26.4.1823 [25.4]. Son af öfverstelöjtn. baron Gust. W. († 1830 på Varkaus i Leppävirta). Född 8.5.1802 på Anjala. Betyg 11.8.1825. Löjtn. i sv. tjenst. Död 16.5.1837 på Anjala.

Siirry sivulle:
< edellinen   1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160   seuraava >