Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Hakutulos

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Hakutulokset: *T. Carpelan, Studentmatrikel (1928–30)

Hakuehdolla tietokannasta löytyi 2627 henkilöä. Olet sivulla 16 / 53.

< edellinen   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53   seuraava >

Voit valita ruksaamalla ne tietueet, jotka haluat tulostaa tai tallentaa. Napsauttamalla henkilönumeroa voit lukea henkilön täydelliset tiedot.

Valitse tältä sivulta kaikki  |  Tyhjennä kaikki

s. 55 15277 Johan Gustav Heinricius f. Jorois 7.4.1818. Fdr khd Johan H. och Hedvig Charlotta Forsius. Vb J. G. Norring. Sav.kar. Domarex. 1842. Politieborgmästare i Viborg 1877, avsked 1895. † Viborg 3.1.1901.
s. 55 15278 Carl Otto Fabrell f. Uskela [S:t Bertils] 24.4.1813. Fdr possessionaten Carl Benjamin F. och Anna Brita Lundén. Vb Åbo gymn. Aboens. Domarex. 1841. Justitierådman i Åbo 1851. † där 1.8.1853, i kolera.
s. 55 15279 Lars Gustaf Wilhelm Törnvall f. Tammerfors 26.10.1819. Fdr bokhållaren vid pappersbruket Otto Wilhelm Törnros och Anna Helena Gestrin. Vb G. Asp. Satak. Teol.ex. 1841. Kyrkoherde i Bjärnå 1875. † där 31.10.1893.
s. 55 15280 Anders Gustav Indrén f. Etseri 3.8.1815. Fdr förre studenten Abraham Niklas I. och Kristina Elisabet Kingelin. Vb L. I. Ahlstubbe. Aboens. Teol.ex. 1838. Kyrkoherde i Laukas 1868. † där 13.6.1874.
s. 55 15281 Alexis Neuimin f. Sordavala 13.3.1817. Fdr inspektorn vid Ruskeala marmorbrott Andrej Davidoff N. och Paraskovia Markoff. Vb U. W. Telén. Vib. Translator vid länsstyr. i Viborg 1839. Första expeditionssekreterare vid finska statssekretariatet 1877, avsked 1879. † Nischni Novgorod 30.3.1889.
s. 55 15282 Gustav Bäckström f. Esbo 2.12.1805. Fdr bonden på Kvarnby Petas Johan B. och Maria Amner. Vb S. J. Backman. Nyl. Teol.ex. 1837. Kapellan i Sordavala 1869. † där 13.11.1882.
s. 55 15283 Bernt Johan Wilhelm Wiksten f. Sulkava 3.5.1817. Fdr khd Gustav Wilhelm W. och hans första hustru Katarina Sofia Gadd. Vb S. J. Backman. Nyl. Domarex. 1841. Vicehäradshövding 1843. † Helsingfors 27.2.1851.
s. 56 15284 Johan Mikael Schale f. Gävle 14.8.1812. Fdr kofferdikapt. Mikael S. och Greta Bergsten. Vb A. G. Borg. Österb. † student i Helsingfors 16.4.1839.
s. 56 15285 Per Birkman f. Letala 21.1.1814. Fdr klockaren Johan B. och Sofia Birkman. Vb C. W. Ahrenberg. Bor. Länsman i Sastmola, Vittisbofjärd m. fl. 1845, avsked 1869. † på sin egendom Lyttskär i Björneborgs landsförs. 1.7.1882.
s. 56 15286 Bernt Mauritz von Torcken f. Nykyrko 23.9.1813. Fdr fänriken Edvard Wilhelm von T. och Kristina Charlotta Hollberg. Vb J. J. Amnell. Bor. Länsman i Masku och Nousis 1836, i Letala 1838. Avsked 1869. † Nykyrko Torlax 24.11.1877.
s. 56 15287 Gustav Abraham Ancherus f. Itis 16.12.1809. Fdr klockaren Erik A. och Maria Stark. Vb A. G. Lindforss. Tav. Kollega i Borgå 1836, avsked 1839. Teol.ex. 1838. Kapellansadjunkt i Säkkijärvi 1846. † där 19.10.1849.
s. 56 15288 Nils Durchman f. Ijå 12.3.1817. Fdr kap. Gustav D. och Brita Maria Sarelius. Vb F. G. Hedberg. Österb. Teol.ex. 1839. Kyrkoherdeadjunkt i Keuru 1840. † Tammerfors 25.5.1845.
s. 56 15289 Carl Fredrik Londén f. Valkeala 10.2.1815. Fdr länsmannen Johan Gustav L. och Maria Amalia Hornborg. Vb Borgå gymn. Vib. Skollärare 1836. Rektor vid högre elementarsk. i Fredrikshamn 1857. Kyrkoherde i Ruokolax 1862. † där 20.5.1890.
s. 56 15290 Fredrik Teodor Alcenius f. Lappajärvi 29.9.1813. Fdr khd i Pyhäjoki Henrik Gabriel A. och hans andra hustru Anna Gustava Lithovius. Vb P. A. Ervast. Österb. Landskontorist i Uleåborg 1843. Länsman i Säräisniemi 1847. † där 19.1.1850.
s. 56 15291 Carl Henrik Bergström f. Tusby (Mariefors) 12.12.1813. Fdr mästersvennen Carl B. och Maria Henriksdotter. Vb Borgå gymn. Nyl. Underlärare vid univ. gymnastikinr. 1837. Teol.ex. 1839. Kyrkoherde i Impilax 1852. † där 24.5.1867.
s. 56 15292 Albert Teodor Synnerberg f. Åbo 6.7.1817. Fdr prokuratorssubstituten Erik Johan S. och Helena Kristina Charlotta von Knorring. Vb J. J. Nordström. Nyl. Betyg till milit. 1835. Fänrik i rysk tjänst 1837, vid finska gardet 1842. Överstelöjtnant 1854. Åter i rysk tjänst 1857. Överste 1859. † Kovno 5.8.1864.
s. 56 15293 Herman Ingman f. Alavo 10.6.1816. Fdr komm. lantmät. Harald I. och Katarina Margareta Grönlund. Vb A. G. Borg. Österb. FK och FM 1840. Teol.ex. 1840. Kyrkoherde i Kuusamo 1872. † där 28.2.1875.
s. 56 15294 Johannes Forsblom f. Orimattila 10.11.1814. Fdr kantorn Johan F. och Johanna Brummer. Vb A. G. Lindforss. Tav. Betyg till milit. 1838. Underlöjtnant i rysk tjänst 1844. † i Kaukasien aug. 1847.
s. 56 15295 Henrik Johan Helenius [Hellenius] f. Åbo 30.10.1811. Fdr borgaren Henrik H. och Katarina Ihalin. Vb P. A. Ervast. Aboens. Lantm.ex. 1837. Vicelantmätare 1846. † Saltvik Kvarnbo 21.9.1849.
s. 57 15296 Henrik Gottlieb Perander f. Libelits 29.1.1818. Fdr khd Nils Johan P. och Gustava Charlotta Savenius. Vb Borgå gymn. Sav.kar. FK och FM 1840. Skollärare 1842. Lektor vid Kuopio gymn. 1858, avsked 1880. † Sammatti 10.6.1883.
s. 57 15297 Bernhard Alexander Nordvik f. Fredrikshamn 28.10.1817. Fdr apotekaren Alexander N. och Gustava Amalia von Brandenburg. Vb A. F. Laurell. Vib. † Fredrikshamn 3.3.1839.
s. 57 15298 Anders Nord f. Janakkala (Saurala) 6.8.1812. Fdr landbonden i Loppis Anders N. och Beata Adamsdotter. Vb Borgå gymn. Tav. Teol.ex. 1837. Kapellan i Orimattila 1860. † där 8.3.1862.
s. 57 15299 Jonas Mennander f. Kisko 13.10.1815. Fdr khd FM Jonas Henrik M. och Maria Helena Mennander. Vb P. U. Florin. Tav. Farmacieelev i Tammerfors 1837, sedan tingsskrivare. † Hattula 2.8.1865.
s. 57 15300 Alexander Edvard Modén [Modeen] f. Narva 6.3.1817 g. st. Fdr khd vid svensk-finska förs. Filip M. och Natalia Katarina Borenius. Vb A. F. Borenius. Vib. FK och FM 1840. Lektor vid Viborgs gymnasium (lyceum) 1842, avsked 1883. † Viborg 31.3.1899.
s. 57 15301 Johan Ferdinand Borenius f. Halikko 29.7.1811. Fdr kap. Johan Fredrik B. och Sofia Albertina Dammert. Vb F. Hertzberg. Tav. Extra landskanslist i Åbo 1837. Länsman i Töfsala 1845, avsked 1853. † där 24.3.1861.
s. 57 15302 Carl Henrik Forsius f. Borgå 11.6.1815. Fdr khd i Lappträsk FD och TD Gustav Henrik F. och Henriette Karolina Tesche. Vb Borgå gymn. Sav.kar. FK och FM 1840. Skollärare. Rektor vid högre elementarsk. (sedan lyceilektor) i Borgå 1859, avsked 1886. † Borgå 23.10.1889.
s. 57 15303 Olof Henrik Helander f. Salo kap. 16.7.1814. Fdr khd i Haapajärvi Anders H. och Anna Magdalena Kihlgren. Vb A. G. Borg. Österb. Teol.ex. 1838. Kapellan i Pedersöre 1854. Lantdagsman. † där 1.6.1868.
s. 57 15304 Robert Rudolf von Rehausen f. Vihtis (Veikkola) 10.4.1816. Fdr kaptenen Adolf Gotthard von R. och Karolina Sofia Richter. Vb F. L. Schauman. Nyl. Underofficer i rysk tjänst 1837. Stabskapten 1854. † Åbo 13.8.1855.
s. 57 15305 Carl Otto Helsingius f. Hattula 20.3.1818. Fdr kronofogden Carl Johan H. och Johanna Gustava Florin. Vb F. Hertzberg. Tav. »Sæpius Universitati valedixit et mutato consilio rediit.» Kam.ex. 1843. Landskamrerare i Kuopio 1869, avsked 1884. † Ikalis 26.3.1899.
s. 57 15306 Carl August Simelius f. Reisjärvi 2.4.1818. Fdr kap. i Laihela Johan S. och Elisabet Margareta Aejmelæus i hennes 2 gifte. Vb A. G. Borg. Österb. FK 1843. FM 1844. Rektor vid lägre elementarsk. i Gamlakarleby 1844. † där 20.12.1862.
s. 57 15307 Carl Gabriel Poppius f. Jockas 13.2.1818. Fdr vicehäradshövd. Daniel P. och hans andra hustru Eva Gustava Wunsch. Vb F. Hertzberg. Sav.kar. Domarex. 1841. Landssekreterare i S:t Michel 1881. † S:t Michel Saksala 13.3.1885.
s. 57 15308 Jakob Johan Strömmer f. Pielisjärvi 31.5.1816. Fdr khd FM Jakob Abraham S. och hans andra hustru Hedvig Dorotea Agander. Vb B. O. Lille. Sav.kar. Teol.ex. 1843. Sockneadjunkt i Kontiolax 1858. † där 24.2.1870.
s. 57 15309 Bernt Gustav Palmros [Palmroos] f. Åbo 30.11.1814. Fdr handl. Henrik P. och Hedvig Fredrika Hjelt. Vb E. J. Bonsdorff. Aboens. Domarex. 1839. Förste kammarförvant i Senaten 1858. † Helsingfors 19.2.1893.
s. 58 15310 Adolf Fredrik Drejer [Dreijer] f. Ekenäs 3.1.1817. Fdr gördelmak. Adolf D. och Eva Katarina Giöllström. Vb G. S. Crusell. Nyl. Teol.ex. 1847. Kyrkoherde på Runö i Liffland 1871. † där 26.5.1892.
s. 58 15311 Carl Ferdinand Kjemmer f. Gamlakarleby 20.1.1816. Fdr handl. Anders K. och Margareta Gustava Laurin. Vb H. Heikel Österb. Betyg till milit. 1842. † Odessa 19.2.1847.
s. 58 15312 Fredrik Oskar Stenhagen f. Gamlakarleby sn 3.5.1818. Fdr sockneadjunkten Fredrik S. och Katarina Elisabet Carlenius. Vb H. Heikel. Österb. † Gamlakarleby sn 23.6.1837.
s. 58 15313 Axel August Barck f. Åbo 13.12.1816. Fdr advokatfisk. Axel Gustav B. och Anna Charlotta Smalén. Vb C. Törnudd. Aboens. Domarex. 1843. Justitierådman i Björneborg 1871. † där 18.12.1874.
s. 58 15314 Nikolai Konstantin Olsoni f. Pieksämäki 12.11.1814. Fdr kronofogden Carl Fredrik O. och hans första hustru Sofia Magdalena Ahnger. Vb Borgå gymn. Sav.kar. FK 1841. FM 1844. Rektor vid lägre elementarsk. i Lovisa 1842, avsked 1849. † på sin egendom Ersta i Nastola 3.5.1861.
s. 58 15315 Carl Jakob Keckman f. Uleåborg 15.2.1819. Fdr handl. o. skeppsbygg. Anders Kekkonen (Keckman) och Lea Jannunen. Vb P. A. Ervast. Österb. FK och FM 1840. Teol.ex. 1841. Kyrkoherde i Kemiträsk 1861. † där 30.4.1861.
s. 58 15316 August Asmund Levonius f. Brahestad 25.2.1819. Fdr stadsfiskalen i Uleåborg Gustav L. och Rakel Rechardt. Vb P. A. Ervast. Österb. Domarex. 1841. Justitierådman i Björneborg 1871. † där 12.1.1883.
s. 58 15317 Carl Fredrik von Fieandt f. Kristina (Byvik) 23.6.1817. Fdr majoren Johan Fredrik von F. och Karolina Albertina Charpentier. Vb J. E. Öhman. Sav.kar. Domarex. 1842. Landskamrerare i S:t Michel 1868, avsked 1882. † på Byvik 4.8.1895.
s. 58 15318 Petter Johan Holmström f. Kristinestad 27.9.1818. Fdr rådmannen Nils H. och Maria Rebecka Brunström. Vb A. G. Borg. Österb. FK 1839. FM 1840. Skiljebetyg 1841. † Kristinestad 16.10.1851, i lungsot.
s. 58 15319 Carl Hidström f. Pargas 6.9.1813. Fdr gårdsinsp. på Rövarnäs Carl H. och Kristina Katarina Lönnqvist. Vb C. J. Ahllöf. Aboens. Domarex. 1842. Justitierådman i Helsingfors 1851. † där 2.10.1886.
s. 58 15320 Johan Daniel Dahl f. Åbo 17.6.1816. Fdr hovrättsassessorn Samuel D. och Fredrika Eleonora Pipping. Vb C. H. Palin. Aboens. Domarex. 1841. Senator i just.dep. 1868, avsked 1882. † Helsingfors 1.2.1892.
s. 58 15321 Jakob Henrik Roos f. Kristinestad 26.6.1818. Fdr kap. Johan Henrik R. och hans första hustru Maria Lovisa Wänman. Vb A. G. Borg. Österb. Teol.ex. 1842. Kyrkoherde i Ingå 1867. Lantdagsman. † Ingå 5.11.1885.
s. 58 15322 Henrik Mathlin f. Uleåborg 11.9.1818. Fdr byggmäst. Henrik M. och Brita Candelin. Vb H. Heikel. Österb. † student i Helsingfors 23.5.1839, i lungsot.
s. 58 15323 Herman Ferdinand Hornborg f. Nykyrka 25.8.1816. Fdr kap. Herman Emanuel H. och Maria Platan. Vb A. F. Laurell. Vib. Underofficer i rysk tjänst 1841, underlöjtnant 1844, avsked 1845. Ånyo i tjänst 1854–55, från 1860. Överförd till ingenjörkåren 1862. † Schlüsselburg 17.4.1891.
s. 59 15324 Ivan Beläjeff f. Tavastehus 16.4.1819. Fdr bokhåll. vid kronoapoteksmagas. Jegor Ivanoff B. och Susanna Ramlin. Vb Gabr. Borg. Tav. FK 1841. FM 1844. MK 1846. ML och MKD 1847. Läkare i Petersburg 1849. Läkare vid finska statssekretariatet 1858. † Petersburg 5.12.1887.
s. 59 15325 Johan Gustav Kirmén f. Hauho 25.3[20.3].1814. Fdr rusthållaren Johan Gustav Kirmula och Lena Danielsdotter. Vb P. A. Ervast. Tav. I rysk militärtjänst 1838. Kapten 1855, avsked med majors grad 1859. † Hauho 8.4.1865.
s. 59 15326 Alexander Nikander f. Kiikala 22.12[20.12].1815. Fdr murarmästaren Mikael N. och Ulrika Johansdotter. Vb A. F. Laurell. Nyl. Betyg till milit. 1839. Underofficer; avsked. Landskontorist vid länsstyr. i Viborg 1857, arkivarie 1861. Avsked 1875. † Viborg 15.6.1880.

Siirry sivulle:
< edellinen   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53   seuraava >