Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Hakutulos

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Hakutulokset: *V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906)

Hakuehdolla tietokannasta löytyi 3475 henkilöä. Olet sivulla 16 / 70.

< edellinen   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70   seuraava >

Voit valita ruksaamalla ne tietueet, jotka haluat tulostaa tai tallentaa. Napsauttamalla henkilönumeroa voit lukea henkilön täydelliset tiedot.

Valitse tältä sivulta kaikki  |  Tyhjennä kaikki

s. 33 2661 Brennerus, Car... Fråget. strykes; hans bror i XXX (p. 99). Kpl i Novasolka 1683. Domkyrkosyssloman i sv. församl. i Narva 1687. Kh i Globitz 1690. Flyktade vid Ryssarnes infall 1703 med hustru o. barn till sin bror i Esbo och dog där 1706.
s. 33 2658 Frostman, Magn... Vexionensis. Student i Upsala 29.3.1677.
s. 33 2688 Hellichius, Andr... Student i Upsala 12.3.1674.
s. 33 2742 Homenius, Andr... Apologist i Uleåb. skola 1685. Död omkr. 1693.
s. 33 2739 Lagus, Gabr... Död 17.3.1695, några dagar efter fadren.
s. 33 2697 Mellinus, Zach... Student i Upsala 23.8.1675.
s. 33 2705 Nirco, Sigfr... Kpl i Valkeala 1692. Död 13.6.1699. (Bergholm; ej hos Akiander).
s. 33 2664 Olenius, Ol... Månne Ol. Olijn skolmästare i Lojo till 1725? Jfr Leinberg sid. 93.
s. 33 2693 Prytzius, Gabr... Hans bröder p. 63, 89. Död 1715.
s. 33 2695 Rennerus, Mich... Om hans poesier se A. Hultin i Sv. litt. sällsk. i Finl. Skrifter XXIV. Enl. M. Brenner, som i sagda Skrifter (XLVII, 221 ff.) utredt hans genealogi, var han född 1660, bosatt i Åbo 1690, dog efter 1698.
s. 33 2666 Ståhlberg, Jac. Olai Holmensis... Student i Upsala 29.8.1677.
s. 33 2659 Tamonius, Er... Holmensis. Student i Upsala 4.2.1678.
s. 33 2730 Walstenius, Petr... I Liber Sch. Aboensis nämnes på rektorsklassen 26.7.1677 en Petr. Petri W. „filius pastoris olim in Loimijoki“ (se i I); denne?
s. 34 2683 Wickmannus, Jac... Flykting i Sverige 1713. Död i Borgå omkr. 1725.
s. 34 2425 Winblad, Gust.. Jfr Pampineus i XXXVI.
s. 34 2647 Witstock, Joach... Flydde till Viborg. Död där år 1709.
s. 34 2758 Ahlgren, Andr. Andreae Vib. p. 143 || Vib. 149 etc.
s. 34 2832 Boelius, Petr. Skrifves ock Bodelius. Skolg. i Åbo.
s. 34 2799 Brotzenius, Er. p. 144 (ej 141).
s. 34 2826 Burs, Nic... Död 3.6.1712. (Bergholm).
s. 34 2846 Criander l. Kreander, Jac... Gift student.
s. 34 2835 Galle, Er. O[lai]... Fadren hofmästare hos landshöfd. i Åbo o. Bjb län baron Er. von der Linde († 1666). Skolg. i Åbo. Af adlig börd?
s. 34 2770 Gudmund, Andreae Åbyensis, p. 143 || Från Åby i Östergötland?
s. 34 2586 Gyllenhof (baron Gyldenhoff), Gust. Johan. – Son af sist landshöfd. i Vestmanland baron Balthasar G. († 1689). Student i Upsala 13.6.1680, ex acad. Aboensi c. praeceptore suo Nic. Cruzelio (se i XXXVIII), phil. candidato. Lefde utan tjänst i Sverige.
s. 34 2670 Hagman, Jacob. – Född i Nyland 12.12.1671, af obekant härkomst. Blef enl. (mindre trolig) uppgift i Stiernmans adelsmatrikel, efter 8 års studier vid Åbo akad. och 4 års matem. undervisning i Narva, 1690 vice lm i Ingermanland, öfver hvilken provins han uppgjorde en noggrann karta. Afreste till Sth 1695 och tog examen, hvarefter vid därv. lm kontor. Inspektor 1699, direktör 1709, adlad 1719: Nordencreutz, öfverdirektör 1720. Död i Sth 1747.
s. 34 2802 Jansenius, Joh. läs: Jansonius.
s. 34 2763 Krook, Nic... Död 1722.
s. 34 2794 Munsterus, Andr... Fadren † 1696.
s. 34 2809 Strand, Henr. Vbotn. p. 144 || Från Piteå.
s. 34 2804 Thun, Jos... Student i Upsala 1.2.1679, ex Gymnas. Strengn.
s. 34 2784 Wrigstadius, Nic... Hans far Jonas var omkr. 1650 apologist i samma skola.
s. 35 2919 Alanus, Claud... Postinspektor i Åbo 1695. Död där 1734.
s. 35 2770 Amnelius, Gudm... Född 1650 läs 1659.
s. 35 2893 Berg, Laur... Student i Upsala 15.11.1679.
s. 35 2985 Brunnius, Er... Död 1741.
s. 35 2860 Cajanus, Joh., se Tillägg och Rättelser. Född 1655.
s. 35 U351 Cajanus, Eric. – Föregåendes bror och med honom student i Upsala 1671, där ock pvgd vid 18 års ålder 1676. Kh i Paldamo under växlande öden. Död 1723.
s. 35 2885 Callenius, Joh... Jfr i LI.
s. 35 2933 Ekenbom, Joh... prosteri läs fögderi.
s. 35 2853 Gollsten, Petr... Son af sekret. vid landsstaten i Viborg, sedan underlagmannen och lagläsaren i Kronoborgs grefskap Er. G. (1663).
s. 35 2888 Hirn, Andr... Död 1712.
s. 35 2889 Hirn, Dan. läs Dav. (äfven i Registret). Fråget. strykes.
s. 35 2545 Lechander, Nic... Se i XXXVIII.
s. 35 2441 Mollerus, Henr... Se i LXI.
s. 35 2870 Scröderus, Bened. läs Schröderus.
s. 35 3009 Sellinger l. Selling, Laur... Medelpadius. Student i Upsala 11.1680. Medelplan läs Medelpad.
s. 35 3011 Bergudd, Gust... Enligt Ekstrand = XLIII, lm 1695, tjänstgj. i Vasa län, blef landträntmästare 1696.
s. 35 2951 Boja, Joh. Petri... Skolg. i Åbo.
s. 35 2965 Cretalenius, Matth... Död 1730.
s. 35 2939 Mellin, Abr... Född 1663. Kh i Habo 1694, liksom fadren.

Siirry sivulle:
< edellinen   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70   seuraava >