Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Hakutulos

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Hakutulokset: *V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95)

Hakuehdolla tietokannasta löytyi 8144 henkilöä. Olet sivulla 157 / 165.

< edellinen   1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160   seuraava >

Voit valita ruksaamalla ne tietueet, jotka haluat tulostaa tai tallentaa. Napsauttamalla henkilönumeroa voit lukea henkilön täydelliset tiedot.

Valitse tältä sivulta kaikki  |  Tyhjennä kaikki

s. 675 14156 Bergelund, Henr. Joh. Satac. p. 159,5 || Sat. 1619: 17.12.1825. Son af borgaren i T:fors Henr. Berglund. Född der 5.4.1807. Skolg. i T:hus och Björneb. Betyg 14.11.1829 till pvg (19.12). T. f. pedagog i Raumo 1828–31. Kaplanssubstitut i Snappertuna 1831. Kpl i Vestanfjärd 1836, i Reso 1837. Död 2.12.1854.
s. 675 14128 Bergman, Andr. Gust. Nyland. p. 154,6 || Nyl. 136: 13.10.1825. Son af sjökapt. Gust. B. i Lovisa. Född der 20.12.1806. Privatist. Gymnasist i Borgå 1823. Betyg 12.6.1830 till rätteg.v. Ausk. i Åbo hofr. Notarie vid poliskammaren i H:fors. Död 185X.
s. 675 14153 Björkman, Nic. Joh. Satac. p. 159,2 || Sat. 1618: 17.12.1825 [16.12]. Son af handl. i Björneb. Is. B. Född 13.10.1806. Död 9.1826.
s. 675 14252 Björkqvist, Fredr. Adolph. Satac. p. 171,7 || Sat. 1634: 23.6.1826 [22.6]. Son af skräddaren i Björneb. Dan. B. Född der 13.5.1808 Skolg. der. Betyg 8.10.1829 till pvg (11.6.1830). Tjenstgj. i Brunkala, Masku, Villnäs, Nådendal. Kpl i Hinnerjoki 1843. Vicepastor. Död 5.9.1870.
s. 675 14132 Blomqvist, Aug. Tav. p. 155,4 || Tav. 312: 26.10.1825 [24.10]. Rusthållareson från Hollola. Född 21.3.1802. Skolg. i T:hus. Gymnasist i Borgå 1820, från T:hus skola. Betyg 25.10.1827 till pvg (19.12). Pastorsadj. i Nilsiä s. å. Tjenstgj. derefter i Hollola, Hauho, Uguniemi, Kihtelysvaara, Bräkylä. Obefordrad.
s. 676 14212 Blomqvist, Joh. Fredr. Satac. p. 167,1 || Sat. 1630: 26.5.1825 [24.5]. Timmermansson. Född 24.1.1805 i Björneb. Relegerad 1828.
s. 676 14204 Blum, Aug. Reginald. Tavast. p. 165,6 || Tav. 330: 5.5.1826 [3.5]. Son af kapt. Joh. Er. B. Född 17.11.1807 i Janakkala. Betyg 12.12.1832 till rätteg.v. Vicehäradsh.
s. 676 14203 Blum, Otto Vilh. Tavast. p. 165,7 || Tav. 331: 5.5.1826 [3.5]. Föregåendes bror. Född 1.7.1809 i Janakkala. Betyg 12.12.1832 till rätteg.v. Ausk. i Åbo hofr. 20.12. Vicehäradsh. Just. rådman i Lovisa. Kronofogde i Raseborgs östra härad 1860, i Perno härad s. å. Afsked 1868.
s. 676 14213 Bonsdorff, Evert Jul. Viburg. p. 167,2 || Vib. 1952: 3.6.1826 [25.5]. Hans far (prof.) p. 67,8. Född 24.9.1810 i Åbo. Stipendiat 1829–36. Respondens 1831 u. Sahlberg, 1830 för stip. teser u. Melartin, 1835 d:o u. C. D. v. Haartman, 1831 u. Sahlberg, 1836 för medic. grad u. Ursin; sjelf præses 1837 etc. Magister 21.6.1832, ultimus; jubelmag. 1882. Medic. kand. 1834, licent. 1836, d:r 1840, primus. T. f. öfverläkare vid finska sjöekip. 1835, tillika vid gardet 1836. Bataljonsläk. vid gardet 1837. Adjunkt i anatomin och fysiologin samt anatom. prosektor 1837. Bestred rektors föreläsningar 1839–46. Professors tit. 1841. Ledamot i koll. med. s. å. Professor i anatomin och fysiologin 1846. Dekanus i medic. fakulteten 1856–71. Arkiaters tit. 1859. Afsked som emeritus och statsråd 1871. Ledamot af flere sällsk. Skrifter, se Marklin; Renvall.
s. 676 14220 Bonsdorff, Nic. Otto Vilh. Viburg. p. 168,3 || Vib. 1953: 10.6.1826 [7.6]. Hans far p. 635. Född 31.8.1808. Possessionat å Tapila i Sagu. Död 15.5.1880.
s. 676 14108 Borenius, Alexand. [Ferdinand.] Viburg. p. 151,2 || Vib. 1931: 5.10.1825. Hans far p. 659, bror p. 63. Född 26.12.1807 g. st. (7.1.1808) i Nykyrka. Gymnasist i Viborg. Stipendiat 1828–32. Respondens 1829 u. Rein, s. å. för stip. teser u. af Schultén. Magister 21.6.1832. Betyg 7.2.1828, 1.2.1832. T. f. öfverlärare vid gymnas. i Viborg 1833. Lektor i matem. vid gymnas. i Borgå 1833. Pvgd 1837. Kh i Lappträsk prebendepastorat 1852. Landtdagsman 1863–64, 1867, 1872, 1877–78. Assessor i Borgå domkap. 1870–81. Afsked från lektoratet 1873. Död 3.4.1881 i Borgå. Skrifter, se Hornborgs matr. och Bergholms Sukukirja.
s. 676 14155 Borgenström, Car. Adolph. Nob. Tavast. p. 159,4 || Tav. 323: 11.2.1826 [17.12.1825]. Hans bror p. 70,10. Född 31.12.1811 i Rengo. Betyg 17.3.1830.
s. 676 14202 v. Brandenburg, Car. Nob. Viburg. p. 165,5 || Vib. 1949: 29.4.1826 [2.5]. Son af kapt. Karl Henr. v. B. († 1846). Född 25.3.1810 i Kristina. Extra lm. T. f. kom. lm i Vib. län 1849; ordin. 1851. Död 21.6.1862 i Räisälä.
s. 676 14181 Broman, Laur. Nyl. p. 163,1 || Nyl. 143: 21.2.1826. Fadren guldsmed i Borgå. Född der 15.1.1806. Gymnasist der 1822. Stipendiat 1829, 1830. Betyg 12.6.1830 till pvg. T. f. skolkollega i H:fors 1828, ordin. 1830. Död 1879.
s. 676 14224 Brunow, Car. Joh. Viburg. p. 168,7 || Vib. 1957: 14.6.1826. Hans bror p. 80. Född 22.3.1804 i Rantasalmi. Lemnade studierna 1833.
s. 676 14112 Cajanus, Andr. Gust. Ostrob. p. 152,1 || Ob. 2093: 11.10.1825 [10.10]. Son af kom. lm i Uleåb. län And. C. († 1840). Född 4.4.1807 i Pyhäjoki. Skolg. i Uleåb. Betyg 4.5.1829 till pvg (6.6). Tjenstgj. i Lappo och Alavo. Kpl i Karvia 1834, i Pedersöre 1852. Kh i Orihvesi 1863. Död 15.2.1879.
s. 677 14119 Cajanus, Jac. Adolph. Ostrob. p. 153,3 || Ob. 2104: 11.10.1825 [10.10]. Hans far p. 712. Född 27.2.1807 i Ullava. Skolg. i Vasa. Stipendiat 1831–32. Respondens 1830 u. G. Fr. Aminoff. Magister 21.6.1832. Med stadsunderstöd i Kasan 1833, 1834 för stud. af ryska spr. Betyg 7.12.1835. Rysk språkl. vid triv. sk. i H:fors 1837. Pvgd 1842. Pastor vid finska sjöekip. s. å. Kh i Kronoby och fältprost 1853. Kontraktsprost. Död 16.6.1872.
s. 677 14134 Carger, Andr. Herm. Georg. Ostrob. p. 155,6 || Ob. 2108: 26.10.1825 [24.10]. Hans far i CXLIII. Född 20.3.1809. Stipendiat 1829–32. Respondens 1829 u. Rein. Filos. kand. Studerade medicin. Död 25.7.1833 i Uleåborg.
s. 677 14243 Cederblad, Car. Joh. Tavast. p. 170,7 || Tav. 334: 20.6.1826 [19.6]. Son af kapt. Joh. Vilh. C. Född 31.12.1805 i Hollola. Skolg. i T:hus. Stipendiat 1829–30. Betyg 26.9.1829 till pvg (12.1.1830). Pastorsadj. i Impilax s. å. Tjenstgj. sedan i Kronoborg, Jääskis, Kangasniemi, Sysmä, Korpilax, Lampis (1841). Obefordrad.
s. 677 14106 Danielsson, Aug. Viburg. p. 150,3 || Vib. 1938: 15.2.1826 [16.7.1825]. Länsmansson från Lappo (Viitasaari). Född der 7.4.1805.
s. 677 14123 Ehrström, Otto Vilh. Ostrob. p. 154,1 || Ob. 2100: 14.11.1825 [10.10]. Hans far p. 513, bröder p. 1020, 78, 109. Född 18.7.1806. Skolg. i Vasa. Betyg 4.11.1829 till pvg (19.12). Pastorsadj. vid sv. församl. i Petersb. s. å. Religionslärare vid dess sk. 1830–36. Kh vid evang. luth. församl. i Kronstadt 1836; tillika divisionspastor vid Baltiska flottan. Kh i Vasa och Mustasaari 1858. Kontraktsprost. Död 17.4.1871.
s. 677 14198 Ekelund, Joh. Henr. Viburg. p. 165,1 || Vib. 1945: 8.4.1826 [10.4]. Son af sockenskolmäst. sergeanten Er. E. i Rantasalmi. Född der 12.12.1804. Gymnasist i Borgå 1823, från sk. i Nyslott. Betyg 14.5.1827 till pvg (5.9). Pastorsadj. i Ruokolax s. å. Tjenstgj. sedan i F:hamn, Impilax, Mola. Stadskpl i F:hamn 1836. Kpl i Puumala 1841. Vicepastor. Död 17.11.1859.
s. 677 14184 Ekestubbe, Reginald. Ferdin. Nob. Aboens. p. 163,4 || Ab. 263: 21.2.1827 [6.3.1826]. Hans far p. 550. Född 20.5.1807 i Halikko. Underofficer 1828. Fänrik 1831. Underlöjtn. afsked 1834. Betyg från univ. 15.11.1834. Dispens från examina 1835. Kontorsskr. vid postkont. i H:fors s. å., i T:hus 1840. Expeditör. Postförvalt. i Heinola 1846, i T:hus 1853. Postinspekt. i T:hus län. Afsked 1870. Död 5.10.1880 i Ischevsk.
s. 677 14236 Ekqvist, Bernh. Joh. Aboens. p. 169,10 || Ab. 256: 21.6 [17.6]. Född 31.12.1808 i Åbo. Skolg. der. Betyg 3.11.1830 till landtm.
s. 677 14168 Ericsson, Car. Gust. Aboens. p. 161,4 || Ab. 250: 21.12.1825 [17.12]. Son af krögaren i Åbo Karl E. Född der 30.12.1805.
s. 677 14244 Erlander, Henr. Tavast. p. 170,8 || Tav. 335: 20.6.1826 [19.6]. Fadren landtbrukare. Född 16.4.1805 i Pälkäne. Skolg. i T:hus. Fick af nationen consilium abeundi 11.11.1828.
s. 678 14237 Erlin, Jonas Anton. Aboens. p. 170,1 || Ab. 257: 21.6.1826 [17.16]. Son af tulluppsyningsman Jonas E. i Åbo. Född der 12.12.1809. Skolg. der. Betyg 23.3.1833 till pvg (22.2.1834). T. f. lärare i Bell-Lancast.- och söndagssk. i Åbo 1834, ordin. 1835. Kh i Lillkyro 1851. Död 21.2.1875.
s. 678 14238 Erlin, Francisc. Victor Aboens. p. 170,2 || Ab. 258: 21.6.1826 [17.6]. Föregåendes bror. Född 20.2.1811 i Åbo. Betyg 12.6.1830 till rätteg.v. Extra notarie i Åbo hofr. 1831. Vicehäradsh. Vicelandssekr. i Åbo och Björneb. län 1834. Afsked s. å. Död
s. 678 14118 Ervast, Petr. Andr. Ostrob. p. 153,2 || Ob. 2103: 11.10.1825 [10.10]. Son af handl. And. E. i Brahestad. Född der 30.11.1806. Skolg. i Vasa. Stipendiat 1829–35. Respondens 1830 u. Sjöström, 1833 för stip. teser u. af Schultén; sjelf præses 1840. Magister 21.6.1832. Betyg 6.7.1833. Medic. d:r 1840. T. f. slotts och lasar. läk. i T:hus 1837, 1838. T. f. prov. läk. i Ekenäs distr. 1838, 1839. E. o. läk. och kanslist vid med. styrelsen 1838. Prov. läk. i Kuopio distr. 1840. Död 13.5.1849.
s. 678 14150 Evander, Christian. Aboens. p. 158,5 || Ab. 249: 21.12.1825 [12.12]. Skomakareson. Född 23.2.1805 i Åbo.
s. 678 14115 Flander, Car. Petr. Ostrob. p. 152,4 || Ob. 2097: 11.10.1825 [10.10]. Hans far p. 647. Född 20.3.1806 i Paldamo. Skolg. i Uleåb. Betyg 11.2.1832 till rätteg.v. Ausk. i Vasa hofr. 28.2. Vicehäradsh. 15.12.1834. Vicelandskamr. i Uleåb. län 1846. Afsked 1879. Död 188X.
s. 678 14247 Florin, Joh. Gust. Tavast. p. 171,2 || Tav. 337: 20.6.1826 [19.6]. Hans far p. 749. Född 4.5.1809 i Piikkis. Skolg. i T:hus. Betyg 8.6.1833 till administr.v. Extra kammarskr. i senaten 26.6. Kopist i revis. rätten s. å. Kanslist der 1834. Revisor i revis. kont. 1836. Sekret. der s. å. Kronofogde i Raseborgs östra härad 1844. Fältkamr. tit. 1849. Afsked. Död 26.1.1883.
s. 678 14234 Fogelholm, Gust. Eric. Boreal. p. 169,8 || Bor. 1030: 19.6.1826 [17.6]. Son af kantorn i Föglö Karl Gust. F. Född der 17.6.1806. Respondens 1830 u. Kalm. Magister 21.6.1832. T. f. pedagog i Jakobstad 1831, 1832. Skolkollega i Björneb. 1833, i Åbo 1837. Pvgd 1838. T. f. konrektor vid Åbo sk. 1839. Rektor vid Uleåb. sk. s. å. Kh i Uleåborg 1855. Död 19.7.1873.
s. 678 14110 Fonselius, Car. Henr. Ostrob. p. 151,4 || Ob. 2094: 11.10.1825 [10.10]. Hans far p. 599. Född 4.11.1804 (8.11). Betyg 9.6.1827 till pvg (17.6). Kpl i Sideby 1836, i Storå 1843, vid moderkyrkan (Lappfjärd) 1847. Kh i Kalvola 1853, i Pemar 1857. Död 9.9.1869.
s. 678 14144 Fonselius, Joh. Eman. Ostrob. p. 157,4 || Ob. 2110: 26.11.1825 [19.11]. Föregåendes bror. Född 4.2.1803 i Pyhäjoki. Betyg 24.5.1828 till pvg (3.6). Kaplansadj. i Terijärvi. Död 28.11.1837.
s. 678 14225 Forsberg, Herm. Fredr. Nyland. p. 168,8 || Nyl. 146: 14.6.1826. Fadren gårdsfogde. Född 30.11.1804 i Lappträsk. Gymnasist i Borgå 1820. Betyg 25.10.1827 till pvg (19.12). Pastorsadj. i Ruokolax s. å. Tjenstgj. sedan i Elimä, Borgå, Impilax. Kpl i Pielisjärvi 1838. Afsatt 1841. Död 1868.
s. 679 14229 Forsman, Car. Selim Nyland. p. 169,3 || Nyl. 147: 17.6.1826. Hans far p. 708, bror p. 20,4. Född 31.8.1808 i Kimito. Skolg. i Åbo. Stipendiat 1829–31. Betyg 8.6.1831 till rätteg.v. 20.6. Extra notarie 1832. E. o. kopist i senaten 1833. Kopist 1834. Vicehäradsh 1836. Kanslist 1841. Prot. sekret. 1849. Död 12.2.1856 i H:fors.
s. 679 14223 Fredricsson, Joh. Fredr. Aboens. p. 168,6 || Ab. 253: 21.6.1826 [14.6]. Skomakareson. Född 6.6.1808 i Kaxkerta. Betyg 19.4.1827 & 14.6.1828.
s. 679 14107 Fröberg, Car. Aug. Viburg. p. 150,4 || Vib. 1930: 23.9.1825 [21.9]. Hans bror p. 130,2. Född 29.9.1808 i Kexholm. Extra kopist i postdirekt. 1830. Länsman i Räisälä 1834, sedan i Hiitola. Häradsskr. i Kexholms härad 1847. Död 30.6.1848.
s. 679 14147 Furuhjelm, Harald. Vict. Vilh. Nob. Tav. p. 158,2 || Tav. 318: 3.12.1825 [1.12]. Son af öfversten Elis F. († 1835). Född 12.4.1810 på Finnby i Tenala. Betyg 25.1.1828. Student i Upsala 18.3.1828. Respondens der 1829 u. Sellén, 1830 pro gradu u. Tranér. Magister (fil. d:r) der 16.6.1830. Åter inskr. vid finska univ. 1831. Betyg 1.6.1832 till rätteg.v. Ausk. i Åbo hofr. 20.6. Extra notarie s. å. Kanslist 1833. Assessor i Vib. hofr. 1839. Redaktör i lagkommissionen 1847–55. Hofrättsråd i Åbo hofr. 1851. Prokuratorssubstitut och t. f. prokurator 1854. Statsråd 1855. Ledamot i senaten s. å. och chef för eckles. exped. 1857. President i Vib. hofr. 1868. Åter senator 1869. Död 1.1.1872 i H:fors.
s. 679 14157 Färling, Joh. Fredr. Satac. p. 160,1 || Sat. 1620: 17.12.1825. Son af brofogden Joh. F. Född 19.2.1807 i Ulfsby. Skolg. i Björneb. Betyg 14.11.1829 till pvg (19.12). Tjenstgj. i Storå, Kuortane, Keuru, Vasa, Kangasala (1840).
s. 679 14183 Gestrin, Joh. Er. Tavast. p. 163,3 || Tav. 326: 3.3.1826 [1.3]. Hans bror p. 113,5. Född 7.12.1806 i Padasjoki. Fosterson hos sekret. Joh. Wiikman i Sysmä. Gymnasist i Borgå 1822. Stipendiat 1829–36. Betyg 26.4.1834. T. f. musiklärare vid univ. 1833–34. T. f. sånglärare vid Vasa sk. 1840–52 och ordin. vid gymnasiet 1844–65. Tillika t. f. gymnastiklärare der och t. f. lärare vid Jakobstads lägre elem. sk. 1861–63. Afsked 1865. Död 26.9.1875.
s. 679 14241 Grahn, Fredr. Otto Tavast. p. 170,5 || Tav. 340: 6.10.1826 [19.6]. Hans far p. 687. Född 27.10.1809 i Jämsä. Betyg 1841 till pvg (12.6). Nådårspred. i Jämsä s. å. Lärare vid lägre elem. sk. i Jyväskylä 1847. Död 1864.
s. 679 14228 Granfelt, Car. Gust. Adolph. Nob. Satac. p. 169,2 || Sat. 1638: 7.11.1826 [14.6]. Son af öfverjägmäst. Aug. Fr. G. († 1863 på Ryttilä i Hausjärvi). Född 25.3.1811 i Lempälä. Betyg 10.5.1831 till rätteg.v. Ausk. i Åbo hofr. 20.6. Vicehäradsh. 1836. Possessionat å Ryttilä. Död der 11.8.1871.
s. 679 14217 Grönberg, Joh. Satac. p. 167,6 || Sat. 1631: 10.6.1826 [6.6]. Torpareson. Född 13.9.1805 i Teisko. Fyllbult. Releg. af nationen 15.5.1832.
s. 679 14205 Gyldén, Gust. Adolph. Viburg. p. 166,1 || Vib. 1950: 10.5.1826. Hans far p. 749, bror p. 56. Född 26.11.1803 i S:t Mikel. T. f. kom. lm i S:t Mikels län. E. o. kom. lm i Kuopio län; ordin. 1850. Död 1859.
s. 680 14226 Haartman, Gust. Bened. Aboens. p. 168,9 || Student 14.6.1826, ej inskr. i nation. Hans far p. 671. Född 6.9.1809 i Åbo. Torde ej närvarit vid akademin.
s. 680 14242 Hagerlund, Francisc. Vict. Aboens. p. 170,6 || Ab. 254: 21.6.1826 [19.6]. Son af slagtaren Er. H. Född 23.5.1807 i Åbo. Lemnade univ. 1830.
s. 680 14207 Handolin, Car. Gust. Nyland. p. 166,3 || Nyl. 145: 10.5.1826. Son af rusth. Joh. H. Född 21.3.1803 i Helsinge. Gymnasist i Borgå 1822, från sk. i H:fors. Betyg 26.9.1829 till pvg (12.1.1831). Pastorsadj. i Nurmijärvi 1831. Tjenstgj. sedan i Mola och Vilmanstrand. Kpl i Petäjävesi 1839. Död 18.10.1867.
s. 680 14200 Hanelius, Joh. Henr. Satac. p. 165,3 || Sat. 1629: 17.5.1826 [26.4]. Son af jordbrukaren Gust. Hannula i Nyby. Född 25.11.1806 i Ulfsby. Skolg. i Björneb. Betyg 29.10.1828 till pvg (6.6.1829). Sockneadj. i Nyby 1837, i Somero & Sommarnäs 1840. Död 1.1.1857.

Siirry sivulle:
< edellinen   1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160   seuraava >