Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Hakutulos

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Hakutulokset: *V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95)

Hakuehdolla tietokannasta löytyi 8144 henkilöä. Olet sivulla 158 / 165.

< edellinen   1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160   seuraava >

Voit valita ruksaamalla ne tietueet, jotka haluat tulostaa tai tallentaa. Napsauttamalla henkilönumeroa voit lukea henkilön täydelliset tiedot.

Valitse tältä sivulta kaikki  |  Tyhjennä kaikki

s. 680 14160 Hellman, Joh. Satac. p. 160,4 || Sat. 1623: 17.12.1825. Fadren dagakarl. Född 25.8.1802 i Ruovesi (Kuru). Skolg. i Björneb. Död 24.11.1826, gml 23, 2, 29.
s. 680 14248 Herlin, Axel. Tavast. p. 171,3 || Tav. 338: 20.6.1826 [19.6]. Son af hattmakaren And. H. i Nådendal, sedan i T:hus. Född 19.12.1807 i Nådendal. Skolg. i T:hus. Betyg 3.3.1830 till pvg (11.6). Kpl i Nådendal 1833. Död 2.4.1839.
s. 680 14131 Hidén, Henr. Tavast. p. 155,3 || Tav. 313: 26.10.1825 [24.10]. Son af borgaren i T:hus Henr. H. Född der 1806. Skolg. der. Betyg 4.6.1828 & 2.6.1829 till pvg (11.6.1830). Kaplans substitut i Sääxmäki 1840.
s. 680 14126 Hjelmman, Adolph. Fredr. Viborg. p. 154,4 || Vib. 1932: 12.10.1825 [10.10]. Son af f. d. fanjunkaren Ad. H. i Jorois. Född der 10.2.1804. Gymnasist i Borgå 1822, från sk. i Nyslott. Betyg 21.10.1826 till pvg (20.12). Nådårspred. i Ithis s. å. Tjenstgj. sedan i Vilmanstrand och Jokkas. Rysk språkl. i Kuopio 1835. Kh i Nilsiä 1835. Död 1864.
s. 680 14235 Hillbom, [Ernst?] Ulric. Aboens. p. 169,9 || Ab. 255: 21.6.1826. Son af sadelmak. Joh. Henr. H. Född 25.8.1807 i Åbo. Skolg. der. Vice lm. E. o. kom. lm i S:t Mikels län 1849. Hans bror p. 71.
s. 680 14121 Holm, Joh. Fredr. Ostrob. p. 153,5 || Ob. 2106: 11.10.1825 [10.10]. Hans bror p. 99. Född 17.9.1805 i Nykarleby. Skolg. i Vasa. Vice lm. Kom. lm i Vasa län 1850. Död 186X.
s. 680 14210 Holmberg, Car. Boreal. p. 166,7 || Bor. 1025: 23.5.1826 [16.5]. Son af styrman Henr. H. Född 25.11.1791 i Föglö. Betyg 30.6.1830 till landtm.
s. 680 14180 Hongelin, Joh. Eric. Nyland. p. 162,8 || Nyl. 142: 21.2.1826. Nämdemansson. Född 27.2.1807 i Borgå. Gymnasist der 1821. Stipendiat 1829–32. Respondens 1830 u. Rein, s. å. för stip. teser u. Ekelund och Linsén. Magister 21.6.1832. På statens bekostn. studerat ryska i Kasan 1833–35. Betyg 6.4.1835. Rysk språkl. vid gymnas. i Borgå 1835. Död 19.6.1843.
s. 680 14185 Hymander, Joh. Tavast. p. 163,5 || Tav. 328: 13.3.1826. Bondeson. Född 1.1.1803 i Hauho, Hyömäki by. Gymnasist i Borgå 1823, från sk. i H:fors. Betyg 17.3.1827 till pvg (21.6). Pastorsadj. i Hauho s. å. Kaplanssubstitut i Luopiois 1835. Kpl i Borgnäs 1837, i Nastola 1847, i Kerimäki 1860, i Ruokolax 1864, i Parikkala 1866. Afsked 1871. Död 1877.
s. 681 14162 Hällfors, Nic. Gabr. Satac. p. 160,6 || Sat. 1625: 17.12.1825. Hans far p. 550. Född 20.11.1804 i Siikais. Skolg. i Björneb. Betyg 1.3.1834 till landtm. Död 183X.
s. 681 14117 Hällstén, Jacob. Ostrob. p. 153,1 || Ob. 2099: 11.10.1825 [10.10]. Son af bonden Matts Hällis i G. Karleby. Född der 9.5.1807. Skolg. i Uleåb. Respondens 1830 u. Aminoff; sjelf præses 1837. Magister 21.6.1832. Betyg 14.4.1832 till pvg (13.6). Pastorsadj. i Jomala s. å. Pedagog i Ekenäs 1834. Afsked 1837. Docens i lärdomshist. s. å. Kurator för Sydösterb. afdeln. året 1838. T. f. konrektor i Åbo sk. 1840. Pastorsadj. i Sund s. å. Skild från docenturen 1841. Kpl i Finström och Geta 1845. Död 6.11.1851. Skrifter, se Marklin; Renvall.
s. 681 14140 Hœckert, Laur. Reginald. Boreal. p. 156,6 || Bor. 1022: 15.11.1825 [8.11]. Son af länsm. Theod. Mart. H. Född 29.12.1802 i Euraåminne.
s. 681 14105 Jack, Nic. Gust. Tavast. p. 150,2 || Tav. 311: 8.10.1825 [16.7]. Son af andre lm i T:hus län Joh. Nic. J. (f. 1778, afsked 1849). Född 1.6.1805 i Jämsä. Betyg 22.4.1829 till pvg (12.1.1831). Kaplansadj. i Askola s. å., i Maaninga 1834. Kpl i Maaninga 1841. Tjenstledig.
s. 681 14169 Jalander, Gust. Fredr. Ostrob. p. 161,5 || Ob. 2111: 20.12.1825 [17.12]. Svarfvareson från Uleåb. Född der 17.2.1807. Betyg 5.6.1834. E. o. kopist vid postkont. i H:fors. Kontorsskr. vid postkont. i Uleåb. 1837.
s. 681 14170 Idman, Daniel Satac. p. 161,6 || Sat. 1628: 6.3.1826 [20.12.1825]. Son af sjökapt. Fredr. I. Född 27.6.1810 i Hvittis. Lemnade studierna 22.3.1837. Död 1843.
s. 681 14124 Juvelius, Joseph. [Fredr.] Ostrob. p. 154,2 || Ob. 2101: 11.10.1825 [10.10]. Hans far p. 666. Född 7.5.1807 i G. Karleby. Skolg. i Vasa. Betyg 14.3.1829 till pvg. Kaplansadj. i Nedervetil. Död 1837.
s. 681 14142 Järnefelt, Georg. Magn. Nob. Viburg. p. 157,2 || Vib. 1935: 9.11.1825 [8.11]. Hans bröder p. 1033, 1074, 14. Född 2.1.1803 i Rantasalmi. Gymnasist i Borgå 1823, från Kuopio sk. Betyg 9.3.1827 till pvg (22.6). Pastorsadj. i Ilomants. Tjenstgj. derefter i Puumala, Ruokolax, Valkjärvi, Räisälä. Kpl i Kymmene 1844, i Luumäki 1845. Död 4.8.1855.
s. 681 14187 Järnefelt, Joh. Adolph. Nob. Viburg. p. 163,7 || Vib. 1944: 8.4.1826 [13.3]. Föregåendes bror. Född 17.5.1806 i Rantasalmi. Gymnasist i Borgå 1823, från Kuopio sk. Betyg 1.3.1828 till pvg (21.6). Pastorsadj. i F:hamn s. å., derefter i Elimä. Tjenstledig för sjuklighet sedan 1837. Död 19.8.1843 på Eknäs i Borgå s:n.
s. 681 14231 Kellbach, Gust. Vilh. Boreal. p. 169,5 || Bor. 1027: 19.6.1826 [17.6]. Son af fänr. Joh. Jak. K. Född 29.8.1807 i Marie. Skolg. i Åbo. Betyg 11.3.1829 till pvg (23.9).
s. 681 14192 Kellgren, Car. Gust. [Sveog.]. p. 164,3 || Svg. II, 171: 28.3.1826 [17.3]. Den sista i Sveog. l. Svenska nationen vid finska univ. inskrifne. Son af handl. Joh. Jak. K. Född 24.6.1802 i Strömstad. Gymnasist i Göteborg. Betyg 23.5.1829 till Sverige åter. Idkat studier i fysik, kemi och nyare språk samt aflagt skriftprof i filos. fakult. Jfr Skalden J. H. Kellgrens Finska Lefnadsminnen, p. 328 not.
s. 682 14179 Kellstrand [äfv. Kjellstrand], Joh. Fredr. Tavast. p. 162,7 || Tav. 324: 23.2.1826 [21.2]. Son af bonden Elias Kelius. Född 2.9.1802 i Pihtipudas (Asikkala?). Gymnasist i Borgå 1822, från Lovisa sk. Betyg 21.3.1827 till pvg (22.6). Kaplansadj. i Asikkala s. å. Tjenstgj. sedan i Elimä och Anjala. Kpl i Viitasaari 1837. Vicepastor. Död 30.7.1865.
s. 682 14191 Kepplerus, Jonas Vilh. Viburg. p. 164,2 || Vib. 1941: 11.3.1826 [13.3]. Son af landskamr. i Savol. och Karelens län Gust. Fredr. K. († 1813). Född 22.10.1807 i Kuopio. Gymnasist i Borgå 1823. Lm 1830.
s. 682 14206 Kepplerus, Car. Leonh. Viburg. p. 166,2 || Vib. 1951: 10.5.1826. Föregåendes bror. Född 7.3.1809 i Kuopio. Gymnasist i Borgå 1824. Betyg 15.12.1830 till landtm., 8.6.1833 till admin.v. Lm ausk. 17.6.1831. Ausk. i Vasa hofr. 18.6.1833. Extra kammarskr. i senaten 1835. Vice lm titel 1838. Vice häradsh. s. å. Vicelandskamr. i Kuopio län 1839. Död 185X.
s. 682 14218 Kiljander, Georg. Magn. Viburg. p. 168,1 || Vib. 1954: 10.6.1826 [6.6]. Hans far p. 569. Född 13.9.1807 (11.9) i Kaavi. Gymnasist i Borgå 1823. Betyg 1.5.1830 till pvg (22.6). Nådårspred. i Kaavi s. å., i Libelits 1832, i Hauho 1835. Rysk språkl. i Kuopio sk. s. å. Kpl i Tuusniemi 1841, i Kivineb 1858. Vicepastor. Död 1874.
s. 682 14141 Korsman, Joh. Jac. Boreal. p. 157,1 || Bor. 1021: 9.11.1825 [8.11]. Son af handl. Isr. K. i Raumo. Född der 30.7.1803. Betyg 6.12.1827 till pvg (12.12). Kaplansadj. s. å. och sedan nådårspred. i Pyhämaa. Kpl i Nystad 1833. Kh i Sastmola. Död 18.1.1868.
s. 682 14189 Krogerus, Aug. Vilh. Viburg. p. 163,9 || Vib. 1942: 11.3.1826 [13.3]. Son af exped. fogden och ekon. direktören, sist kronofogden i Savolax härad Nic. Henr. K. († 1816). Född 11.3.1804 i Leppävirta. Gymnasist i Borgå 1823, från Kuopio sk. Betyg 24.5.1828 till pvg (21.6). Kaplans substit. i G. Adolfs s:n s. å. Tjenstgjorde derefter i Lappträsk, Leppävirta, Kaavi, Kihtelysvaara, Juuga, Pielisjärvi, Eno. Kpl i Juuga 1845. Vicepastor. Död 1869.
s. 682 14196 Kroijerus, Zachar. Adolph. Viburg. p. 164,7 || Vib. 1948: 8.4.1826 [10.4]. Hans bröder p. 72 & 86. Född 23.2.1807 i Mäntyharju. Betyg 26.9.1829 till pvg (22.6.1830). Kaplansadj. i Savitaipale s. å. Tjenstgj. derefter i Pielisjärvi (1834), Nurmis, Vederlax, Ruokolax. Död 13.3.1847.
s. 682 14186 Lagerstam, Car. Maur. Nyland. p. 163,6 || Nyl. 144: 13.3.1826. Son af exped. fogden Karl Axel L. Född 6.8.1807 i Elimä. Gymnasist i Borgå 1823, från Lovisa sk. Betyg 9.6.1829 till pvg (6.1.1830). Pastorsadj. i Sordavala s. å. Tjenstgj. derefter i Lovisa, åter i Sordavala, Uguniemi, Ruskeala, Tuusniemi, åter Ruskeala, Elimä, Kymmene, Hogland, Parikkala, Mäntyharju, Joutsa, Laukas och G. Adolfs s:n. Död 24.11.1856.
s. 682 14246 Lagerstedt, Car. Magn. Tavast. p. 171,1 || Tav. 336: 20.6.1826 [19.6]. Son af löjtn. Fr. Magn. L. Född 12.1.1806 i Vichtis. Skolg. i T:hus. Betyg 4.9.1830. Löjtn. vid finska sjöekip. 1839. Kaptenlöjtn. der.
s. 683 14230 Lagus, Fredr. Vilh. Viburg. p. 169,4 || Vib. 1958: 21.6.1826 [17.6]. Hans bror p. 59. Född 18.2.1811 i Åbo. Skolg. der. Stipendiat 1832–33. Ausk. i Åbo hofr. 20.12.1833. E. o. kopist i senaten 1840, ordin. 1841. Sekret. i Finlands bank 1842. Bankkommissarie vid bankens vexelanstalt i Uleåb. 1853. Afsked 1866. Död 1875 i H:fors.
s. 683 14148 Laurentz, Joh. Gust. Tavast. p. 158,3 || Tav. 319: 10.12.1825 [9.12]. Son af fältväbeln Karl Gust. L. Född 16.11.1804 i Loppis. Död som student 183X.
s. 683 14257 Lemström, Joh. Fredr. Nyland. p. 172,3 || Nyl. 149: 23.6.1826. Son af exped. fogden Karl Joh. L. Född 15.10.1807 i Ingo. Privatist. Possessionat.
s. 683 14151 Levan, Car. Joh. Nyland. p. 158,6 || Nyl. 139: 16.12.1825. Hans far p. 636. Född 26.1.1803 i Sagu. Betyg 14.12.1829 till pvg (11.6.1830). Pastorsadj. i Orihvesi s. å. Kpl i Eräjärvi 1843, i Tyrvändö 1844, Nerpes 1869. Vicepastor. Död 14.8.1881.
s. 683 14152 Levan, Adolph. Vilh. Nyland. p. 159,1 || Nyl. 140: 16.12.1825. Föregåendes bror. Född 24.6.1806 i Sagu. Betyg 14.12.1829 till pvg. Sockneadj. i Karislojo 1833. Död 1838.
s. 683 U1046 Levan, Fr. Gust. – Student i Lund 1825, från gymnas. i Göteborg. Föregåendes bror. Född 1804. Pvgd 1827 i Göteborg. Pastorsadj. i Kalf. Sist kh i Vallda och Släp 1847. Död der 1.2.1895.
s. 683 14136 Lillström, Henr. Fredr. Ostrob. p. 156,2 || Ob. 2109: 11.11.1825 [29.10]. Son af sjömannen Elias L. Född 7.12.1804 i Uleåb. Betyg 28.5.1831 till landtm.
s. 683 14199 Lindeström [äfv. Lindström], Gust. Magn. Aboens. p. 165,2 || Ab. 252: 13.6.1826 [14.4]. Fadren kassör vid tobaksfabrik. Född 21.2.1798 (22.2). Student i Upsala 1815. Se i CLXVII.
s. 683 14173 Lindgren, Joseph. Aboens. p. 162,1 || Ab. 251: 2.3.1826 [23.12.1825]. Son af kyrkoväktaren i Pargas Henr. L. Född der 16.12.1802. Betyg 17.10.1828 till pvg (23.12). Tjenstgj. i Dragsfjärd 1836, i Ingo 1838.
s. 683 13884 Lindqvist, Andr. Joh. – Sat. 1616, se i CLXXV.
s. 683 14113 Lindström, Gust. Reginald. Ostrob. p. 152,2 || Ob. 2096: 11.10.1825 [10.10]. Son af sockenskrifv. i Kalajoki kommissarien Gust. Fredr. L. Född der 15.2.1807. Skolg. i Uleåb. Lm ausk. 1827. Vice lm 1834. Kom. lm i Uleåb. län 1849. Död 187X.
s. 683 14255 Lovén, Joh. Ernest. Satac. p. 172,1 || Sat. 1637: 23.6.1826 [22.6]. Son af sjökapt. Joh. L. Född 18.5.1810 i Björneb. Skolg. der. Betyg 12.12.1832 till pvg (28.6.1833). Kaplansadj. i Merimasku s. å. Kuramgerens i Lempälä 1840.
s. 683 14211 Lundelin, Herm. Henr. Boreal. p. 166,8 || Bor. 1026: 23.5.1826 [16.5]. Son af klockaren i Masku. Född 15.1.1804 i Mårtens. Betyg 12.12.1831 till landtm.
s. 683 14145 Löfman, Magn. Henr. Nyland. p. 157,5 || Nyl. 138: 30.11.1825. Son af magasinsförv. Joh. Andr. L. Född 17.10.1806 i Helsinge. Kom. lm i Nylands län. Död 186X.
s. 683 14214 Mesterton, Gust. Vilh. Tavast. p. 167,3 || Tav. 332: 26.5.1826. Hans far p. 486. Född 16.6.1800 i Heinola. Löjtn. i sv. tjenst då blef student. Betyg 11.8.1832 till landtm.
s. 684 14232 Mittler, Jac. Vilh. Boreal. p. 169,6 || Bor. 1028: 19.6.1826 [17.6]. Son af fältväb. Jac. Joh. M. Född 24.10.1802 i Virmo. Skolg. i Åbo. Betyg 6.12.1827 till pvg (3.6.1828). Pastorsadj. i Virmo 1828. Blef sinnessvag.
s. 684 14233 Mittler, Aug. Fredr. Boreal. p. 169,7 || Bor. 1029: 19.6.1826 [17.6]. Föregåendes bror. Född 8.2.1805 i Virmo. Skolg. i Åbo. Betyg 6.12.1828 till pvg (6.6.1829). Kpl i Lappo 1837, i Hongilax 1841. Kh i Tyrvis 1869. Död 31.1.1887.
s. 684 14215 Molander [Nordenheim], Adolph. Joachim. Viburg. p. 167,4 || Vib. 1962: 27.10.1826 [31.5]. Hans bröder p. 43, 131. Född 11.5.1809. Betyg 3.12.1829 till militären. Underofficer vid finska gardet. Underfänriks afsked 1829. Derpå i rysk militärtjenst. Underlöjtnants afsked 1834. Död 5.5.1843.
s. 684 14166 Montell, Gabr. Gust. Tavast. p. 161,2 || Tav. 321: 17.12.1825. Son af underoffic. Gabr. Gust. M. Född 16.8.1803 i Borgå. Död som student 25.2.1832 i T:hus.
s. 684 14114 Montin, Eric. Gust. [läs: Aug.] Ostrob. p. 152,3 || Ob. 2098: 11.10.1825 [10.10]. Hans far p. 748. Född 27.11.1805 i Tervola. Skolg. i Uleåb. Betyg 4.11.1829 till pvg (19.12). Pastorsadj. i Siikajoki s. å. Tjenstgj. i Pudasjärvi 1833–36. Kpl i Siikajoki 1839, i Kalajoki 1857. Kh i Laihela 1864. Död 15.1.1884.
s. 684 14245 Nordgren, Samuel Tavast. p. 170,9 || Tav. 333: 20.6.1826 [19.6]. Hans far p. 673. Född 28.4.1807 i Tammela. Skolg. i T:hus. Betyg 11.3.1829 till pvg (6.6). Tjenstgj. i Karuna (1829), Jokkis (1836), Virmo (1839). Suspenderad 1838–39. Död obefordrad 1840.

Siirry sivulle:
< edellinen   1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160   seuraava >