Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Hakutulos

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Hakutulokset: *V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95)

Hakuehdolla tietokannasta löytyi 8144 henkilöä. Olet sivulla 159 / 165.

< edellinen   1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160   seuraava >

Voit valita ruksaamalla ne tietueet, jotka haluat tulostaa tai tallentaa. Napsauttamalla henkilönumeroa voit lukea henkilön täydelliset tiedot.

Valitse tältä sivulta kaikki  |  Tyhjennä kaikki

s. 684 14254 Nyberg, Anton. Sam. Satac. p. 171,9 || Sat. 1636: 23.6.1826 [22.6]. Son af rådm. Gust. Ad. N. i Björneb. Född der 27.10.1804. Skolg. der. Död som student 6.1836.
s. 684 14143 Nyman, Eman. Nyland. p. 157,3 || Nyl. 137: 19.11.1825. Bondeson. Född 26.4.1806 i Snappertuna. Betyg 24.5.1828 till pvg (13.6). Obefordrad.
s. 684 14109 Ollberg, Joh. Nyland. p. 151,3 || Nyl. 135: 5.10.1825. Son af rusth. Henr. O. Född 10.6.1805 i Sibbo. Gymnasist i Borgå 1822, från sk. i H:fors. Betyg 25.10.1827 till pvg (19.12). Pastorsadj. i Uguniemi s. å. Nådårspred. i Sordavala 1828. Pastorsadj. i Räisälä 1829. Död 1836.
s. 684 14137 Palander, Car. Joh. Tavast. p. 156,3 || Tav. 317: 11.11.1825 [29.10]. Hans far p. 561. Född 29.5.1806 i Pyhämaa. Betyg 25.10.1827 till pvg (3.6.1828). Fånghus- och länelasarettspred. i T:hus 1835. Död 1854.
s. 684 14188 Parén, Car. Gust. p. 163,8 || Tav. 327: 13.3.1826. Bondeson. Född 13.10.1804 i Hollola. Gymnasist i Borgå 1821, från sk. i T:hus. Betyg 8.10.1829 & 16.6.1832 till pvg. Afsatt 1839.
s. 684 14176 Pentzin, Jac. Esaias Ostrob. p. 162,4 || Ob. 2112: 18.2.1826 [17.2]. Son af stadsskr. Jak. P. i Jakobstad. Född der 12.7.1807. Stipendiat 1830. Ausk. i Vasa hofr. 1830. Vicehäradsh. Död 1839.
s. 684 14177 Pentzin, Leonhard. Ostrob. p. 162,5 || Ob. 2113: 18.2.1826 [17.2]. Föregåendes bror, l. son af skeppsredaren Er. P.? Född 26.9.1809 i Jakobstad. Betyg 12.6.1829 till rätteg.v. Ausk. i Vasa hofr. T. f. vicelandssekr. i Uleåb. län 1832. Vicelandskamrer der 1834. Fältkamrers tit. 1837. Landssekr. i sagda län 1846. Död 187X.
s. 685 14158 v. Pfaler, Henr. Gust. Nob. Satac. p. 160,2 || Sat. 1621: 17.12.1825. Hans far p. 785. Född 30.5.1808 i Tyrvis. Betyg 24.4.1830 till pvg (11.6). Kaplansadj. i Tyrvis s. å. Kpl i Norrmark 1837. Vicepastor. Död 21.1.1850.
s. 685 14104 Pihlgren, Joh. Magn. Ostrob. p. 150,1 || Ob. 2091: 27.6.1825 [30.6]. Son af postm. i Torneå Joh. A. Pihlgren (afsatt 1826)? Född 10.7.1806. Relegerad på 1 år 2.9.1829. Betyg 15.7.1835.
s. 685 14163 Pihlman, Joh. Adam Satac. p. 160,7 || Sat. 1626: 17.12.1825. Fadren kyrkoväktare i Nackila. Född der 26.5.1805. Relegerad af nationen 1828. Matros vid finska sjöekip. 1831. Död 184X.
s. 685 14172 Piper, Axel. Maurit. Comes Svecus. p. 161,8 || Svg. II, 170: 21.12.1825. Son af kammarherrn gr. Axel Ad. P. († 1827 i Åbo, begr. i Sverige, Engsjö). Född 17.2.1810 i Sth. Betyg 21.6.1826. Kornett 1827. Ryttmästare. Afsked 1841. Fideikommissarie af Engsjö.
s. 685 14240 Pippingsköld, Machaon Nob. Aboens. p. 170,4 || Ab. 260: 21.6.1826 [17.6]. Hans far (prof.) p. 562, halfbröder p. 977, 1064. Född 30.12.1807 i Åbo. Sergeant vid 1 finska skarpsk. bat. 25.11.1826. Många transporter. Kaptens afsked 1844. E. o. kontorsskr. vid postkontoret i Åbo 1845. Postförvalt. i Nådendal 1849. Död 14.1.1859.
s. 685 14193 Rautiain, Anton. Viburg. p. 164,4 || Vib. 1947: 8.4.1826 [30.3]. Son af sågskrifvaren (länsman?) Pet. R. Född 15.1.1808 i Mäntyharju. Lm 1831.
s. 685 14195 Remander, Gust. Fredr. Nyland. p. 164,4 || Nyl. 144 a: 31.3.1826. Son af handl. Fr. R. i H:fors. Född der 3.3.1803 (5.3.1804). Privatist. Handl. i H:fors.
s. 685 14135 Roschier, Eric. Joh. Viburg. p. 156,1 || Vib. 1934: 29.10.1825. Son af länsm. Vilh. R. i Piexämäki. Född der 20.2.1806. Gymnasist i Borgå 1821. Betyg 24.5.1828 till pvg (21.6). Kaplansadj. i Anjala s. å. Tjenstgj. derefter i Rantasalmi (1829–37), Heinävesi. Kpl i Rantasalmi 1840. Död 1878.
s. 685 14138 Salovius, Car. Gust. Tavast. p. 156,4 || Tav. 316: 11.11.1825 [29.10]. Hans far p. 604. Född 24.12.1805 (4.12.1804). Betyg 6.12.1827 till pvg (12.12). Kpl i Paattis 1831. Afsatt 1849.
s. 685 14116 Sandelin, Broder. Abrah. Ostrob. p. 152,5 || Ob. 2092: 11.10.1825 [10.10]. Son af sist vicelandssekr. i Uleåb. län Abr. S. († 1824). Född 24.4.1808. Afreste från akad. 1826. Återkom och inskrefs efter ny examen 1.12.1832. Relegerad. Fogdeskrifv. i Karelen.
s. 685 14182 Savenius, Henr. Samuel Tavast. p. 163,2 || Tav. 325: 3.3.1826 [1.3]. Hans bror p. 117,2. Född 9.4.1805 i Luopiois. Gymnasist i Borgå 1820. Stipendiat 1829–30. Respondens 1829 u. Jac. Bonsdorff. Magister 21.6.1832. Skolkollega i H:fors 1830. Afsatt 1839. Död 184X.
s. 685 14165 Saxbäck, Gust. Adolph. Tavast. p. 161,1 || Tav. 320: 17.12.1825. Son af sockneskräddaren Er. Joh. S. i Sahalax. Född der 25.9.1805. Betyg 24.5.1828 till pvg (3.6). Sockneadj. i Mårtens 1831. Kpl i Hattula 1832. Kh i Karlö 1838, i Hyrynsalmi 1857, i Leppävirta 1868. Landtdagsman 1863–64. Död 187X.
s. 686 14146 v. Schildt, Wollmar Styrbjörn Nob. Viburg. p. 158,1 || Vib. 1937: 7.12.1825 [1.12]. Son af kapt. Wollm. Joh. S. († 1838). Född 31.7.1810 i Laukas, Pernasaari gård. Stipendiat 1832, 1835–36. Respondens 1832 u. v. Becker, 1835 för stip. teser u. von Haartman; sjelf præses 1840. Magister 21.6.1836. Medic. kand. s. å., licent. 1838, d:r 1840. E. o. läk. vid kolleg. medik. 1838. Provins. läk. i Saarijärvi, sedan i Jyväskylä distr. 1839. Utr. resa 1847–48. Död 1893.
s. 686 14250 Selin, Francisc. Isaac. Satac. p. 171,5 || Sat. 1632: 23.6.1826 [22.6]. Son af borgaren och skeppsredaren Dan. S. Född 10.9.1810 i Björneb. Skolg. der. Betyg 14.4.1832 till pvg (19.12). Adj. i Kyrkslätt s. å. Tjenstgjorde i Reso 1834. Kpl i Snappertuna 1838, i Solf 1858. Död 26.12.1872.
s. 686 14263 Siercken, Car. Aug. Aboens. p. 173,1 || Ab. 262: 6.12.1826 [22.2]. Son af sjökapt. Karl S. i Åbo. Född der 6.9.1805. Betyg 31.8.1833 till landtm.
s. 686 14125 Silfverberg, Joh. Gabr. Ostrob. p. 154,3 || Ob. 2105: 11.10.1825 [10.10]. Fadren handl. i Vasa. Född der 9.8.1806. Skolg. der. Stipendiat 1826–28. Kontorist vid landskansliet i Viborgs län.
s. 686 14175 Silfverberg, Simon Petr. Nyland. p. 162,3 || Nyl. 141: 17.2.1826. Son af garfvaren Sim. S. i Ekenäs. Född der 3.1.1806. Privatist. Tjenstgj. vid Åbo hofr. Possessionat.
s. 686 14127 Sirén, Adolph. [Fredr.] Viburg. p. 154,5 || Vib. 1933: 12.10.1825. Hans far p. 572, bröder p. 1087 (i CLXVIII). Född 20.4.1807. Betyg 15.4.1829 till pvg (16.1.1830). T. f. skolkollega i Lovisa 1827, s. å. i Borgå. Aman. vid domkap. der 1.8.1829. Tillika sånglärare vid gymnas. 1831. T. f. notarie vid domkap. 1842, ordin. 1846. Kh i Hauho 1852. Kontraktsprost. Död 14.5.1868. Skrift: Borgå Stifts Matr. för 1842 & 1854.
s. 686 14171 Sjöblom, Joh. Fredr. Boreal. p. 161,7 || Bor. 1023: 21.12.1825 [20.12]. Son af sjömannen Henr. S. Född 19.2.1806 i Rimito. Betyg 10.5.1831 till rätteg.v. Ausk. i Åbo hofr. s. å. Extra notarie 1832. Vicehäradsh. 1838.
s. 686 14149 Stadius, [Joh.] August. Aboens. p. 158,4 || Ab. 248: 16.12.1825 [12.12]. Hans far p. 599, halfbror 1018. Född 20.9.1807 i Halikko. Betyg 4.5.1831 till landtm. Kom. lm i Åbo och Björneb. län. Död 188X.
s. 686 14161 Stenberg, Joh. Jac. Satac. p. 160,5 || Sat. 1624: 17.12.1825. Son af kopparslagaren And. S. i Björneb. Född der 17.12.1807. Skolg. der. Betyg 3.3.1830 till pvg. Afsatt. Död 17.7.1837.
s. 686 14208 Stoffel, Nicol. Albert. Aboens. p. 166,4 || Ab. 261: 15.11.1826 [11.5]. Son af handl. Lars S. i Åbo. Född der 7.1.1807. Betyg 15.6.1831 till militären.
s. 686 14227 Stolpe, Joh. Eric. Ostrob. p. 169,1 || Ob. 2117: 17.10.1826 [14.6]. Son af kyrkovaktm. Abr. S. Född 13.4.1805 i Vasa. Lm.
s. 686 14201 Stormbom, Gust. Vilh. Tavast. p. 165,4 || Tav. 329: 28.4.1826. Son af löjtn. Fredr. S. Född 1.1.1807 i Sääxmäki. Fältväbel då blef student. Betyg 25.2.1829 till landtm. Vice lm. T. f. kom. lm i T:hus län 1849, ordin. 1850.
s. 687 14194 Stråhlman, Adolph. Eberh. Viburg. p. 164,5 || Vib. 1943: 8.4.1826 [31.3]. Hans far p. 505. Född 2.2.1809 i Valkjärvi. Gymnasist i Viborg. Betyg 12.12.1832 till rätteg.v. Ausk. i Åbo hofr. 20.12. Extra notarie 1833. E. o. kopist i senaten s. å. Notarie vid poliskammaren i Viborg 1836. Vicehäradsh. 1838. Magistratssekret. i Viborg 1840. Vicelandssekr. i Viborgs län 1842. Kolleg. sekret. 1844. Landssekret. i Kuopio län 1846. Assess. vid öfverstyr. för väg- och vattenkommunik. Lagmans tit. Död 17.4.1868.
s. 687 14260 Stråhlman, Georg. Ulric. Viburg. p. 172,6 || Vib. 1959: 23.6.1826. Föregåendes bror. Född 21.9.1800 g. st. i Valkjärvi. Gymnasist i Borgå 1819. Betyg 22.12.1827 till pvg (17.5.1828). Pastorsadj. i Valkjärvi 1828. Kpl der 1837. Vicepastor. Död 29.6.1847.
s. 687 14133 Synnerberg, Vilh. Tavast. p. 155,5 || Tav. 315: 26.10.1825 [24.10]. Son af rusth. Joh. Mårtensson Pentilä. Född 17.11.1801. Renskrifvare 1826. Jordbrukare i Hauho.
s. 687 14259 Söderström, Joh. Nyland. p. 172,5 || Nyl. 151: 23.6.1826. Bondeson. Född 30.9.1806 i Ingo. Privatist. Possessionat.
s. 687 14154 Tammelander, Victor Maur. Leonh. Tavast. p. 159,3 || Tav. 322: 21.12.1825 [15.12]. Hans far p. 594. Född 1.8.1809 i Esbo. Afgick 1827 till Heinola på apotek. Åter vid akad. tills 1829. Apotek. i G. Karleby.
s. 687 14251 Tamlander, Ernest. Vilh. Satac. p. 171,6 || Sat. 1633: 23.6.1826 [22.6]. Hans far p. 688, bror p. 19. Född 29.4.1809 i Björneb. Skolg. der. Betyg 9.3.1833 till pvg (29.6). Pastorsadj. i Keuru. Tjenstgj. i Tottijärvi 1836–39. Kpl i Ylöjärvi 1840. Vicepastor. Död 14.9.1866.
s. 687 14164 Tastén, Reginald. Satac. p. 160,8 || Sat. 1627: 17.12.1825. Son af kyrkoväktaren Joh. T. i Eura. Född der 5.12.1801. Skolg. i Björneb. Klockare i Pöyttis. Afsatt 1840.
s. 687 14139 Taxell, Gust. Satac. p. 156,5 || Sat. 1617: 9.11.1825 [8.11]. Son af kronof. assess. Er. Joh. T. (på Åland 1811, sedan i nedre Satak., afsatt för balans). Hans bröder p. 998, 70? Född 11.11.1805 i Finström. Betyg 8.6.1833 till landtm.
s. 687 14174 Telén, Uno Vilh. Viburg. p. 162,2 || Vib. 1939: 18.2.1826 [17.2]. Hans far p. 69. Född 25.9.1807 i Kides. Gymnasist i Borgå 1823, från sk. i Nyslott. Stipendiat 1829–32. Respondens 1830 u. Geitlin, 1831 för stip. teser u. Ursin. Magister 21.6.1832. Betyg 10.5.1831. Pvgd 19.12.1832. T. f. kretsskollärare vid Vib. gymnas. 1832, d:o öfverlär. 1834. Kpl i Kides 1835. Kh der 1854. Död 19.7.1890.
s. 687 14249 Thurén, Vilh. Tavast. p. 171,4 || Tav. 339: 20.6.1826 [19.6]. Bondeson från Turengi i Janakkala. Född der 23.10.1806. Skolg. i T:hus. Betyg 6.6.1829 till pvg (19.12). Sockneadjunktssubstitut i Esbo s. å. Kpl i Tenala 1841. Drunknade 14.8.1845.
s. 687 14111 Ticklén, Gust. Ostrob. p. 151,5 || Ob. 2095: 11.10.1825 [10.10]. Hans far p. 569, bröder p. 1016, 1056 & 38. Född 14.5.1807 i Pyhäjärvi. Betyg 12.2.1830 till pvg (11.6). T. f. apologist i Åbo sk. 1835, i Björneb. 1836. Kpl i Vesilax 1837, i Munsala 1850, i Vasa och Mustasaari 1853. Kh i Vesilax 1858. Död 6.4.1882.
s. 687 12957 Tjeder, Michael Aboens. p. 166,5 || Å nyo inskr. 12.6.1826. Se i CLXVIII.
s. 688 13263 v. Troil, Uno L. B. p. 151,1 || Å nyo inskr. 27.9.1825 efter det uttagit betyg 13.9.1825. redan i CLXX.
s. 688 14239 Wallenius, Car. Gust. Aboens. p. 170,3 || Ab. 259: 21.6.1826 [17.6]. Son af skräddaremästaren Jonas W. i Åbo († 1840, se Wallen. geneal. tillägg p. 7). Född der 20.2.1808. Skolg. der. Lm ausk. 1830. Vice lm 1837. Kom. lm i Åbo och Björneb. län 1849. Död 185X.
s. 688 14219 Wallin, Jac. Ostrob. p. 168,2 || Ob. 2116: 7.6.1826 [6.6]. Son af landsfiskalen i Uleåb. län Ol. W. Född 9.6.1809 i Muhos. Artist, skicklig tecknare. Hemmansbrukare i Muhos.
s. 688 14167 Wendell, Aug. Laurent. Viburg. p. 161,3 || Vib. 1936: 17.12.1825. Hans far p. 614. Född 26.8.1806 i Kuopio. Betyg 5.9.1831 till pvg (19.12.1832). Tjenstgj. i Idensalmi (1832) och Kaavi (1835). Biskopens vicepastor i S:t Andrée 1838. Död 26.7.1846.
s. 688 14258 Werlander [l. Weurlander], Adolph. Fredr. Nyland. p. 172,4 || Nyl. 150: 23.6.1826. Son af handl. i H:fors And. Joh. W. Född der 14.2.1808. Privatist. Betyg 10.5.1831 till rätteg.v. Ausk. i Åbo hofr. 20.6, i Vasa hofr. 1833. Extra kopist i senaten 1831. Vicehäradsh. 1835. Vice landssekr. i Nyl. län 1839. Död 29.4.1850.
s. 688 14190 Winter, Gabr. Viburg. p. 164,1 || Vib. 1940: 11.3.1826 [13.3]. Hans far (Gabr.) p. 648. Född 5.5.1805 i Kides. Gymnasist i Borgå 1822. Betyg 4.3.1829 till pvg (20.6). Elem. lärare i Nyslott 1830. Död 7.3.1840.
s. 688 14253 Wirzén, Joh. Ernest. [Adhemar] Satac. p. 171,8 || Sat. 1635: 23.6.1826 [22.6]. Son af apotekaren Joh. Jak. W. (p. 814) i Björneb. Född der 20.1.1812. Skolg. der. Stipendiat 1829–36. Respondens 1830 u. Sahlberg, 1837 för medic. grad u. Ilmoni; s. å. sjelf præses. Magister 21.6.1832. Bereste Lappmarkerna 1830, Savolax och Karelen 1832 samt delar af Ryssland ända till Krigissteppen och Kasp. hafvet 1833, 1835, särskilda delar af Finland samt Sverige, Danmark och Tyskland 1837–41. Kurator för Satak. afdeln. 1835, 1836. Medic. kand. 1836, licent. 1837, d:r 1840. T. f. stabsläkare vid finska sjöekip. 1837. Medic. adjunkt och botan. demonstrator 1839. Ansökte utan framgång professur i medic. fakult. 1845 & 1849. Pvgd i Åbo 21.6.1854. Död 18.1.1857 i H:fors. Skrifter, se Marklin; Renvall.

Siirry sivulle:
< edellinen   1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160   seuraava >