Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Hakutulos

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Hakutulokset: *V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95)

Hakuehdolla tietokannasta löytyi 8144 henkilöä. Olet sivulla 160 / 165.

< edellinen   1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160   seuraava >

Voit valita ruksaamalla ne tietueet, jotka haluat tulostaa tai tallentaa. Napsauttamalla henkilönumeroa voit lukea henkilön täydelliset tiedot.

Valitse tältä sivulta kaikki  |  Tyhjennä kaikki

s. 688 14221 Ziliachus, Bernh. Magn. Viburg. p. 168,4 || Vib. 1955: 14.6.1826. Son af häradsskr. i Jääskis titulärrådet Henr. Bened. Z. († 1829). Född 29.4.1802 g. st. i Ruokolax. Gymnasist i Borgå 1821. Betyg 29.10.1828 till pvg (11.3.1829). Tjenstgj. i Joutseno, Elimä (huspred. å Moisio gård 1829), Jääskis, Rautjärvi, åter i Joutseno (1834), S:t Andrée, Sakkula, Impilax, Jaakimvaara, Nykyrka (1840). Kpl i Uguniemi 1842. Vicepastor. Död 31.12.1856.
s. 688 14222 Ziliachus, Alexand. Bened. Viburg. p. 168,5 || Vib. 1956: 14.6.1826. Föregåendes bror. Född 27.3.1804 g. st. i Ruokolax. Gymnasist i Borgå 1821. Betyg 29.10.1828 till pvg (11.3.1829). Tjenstgj. i Kirvus, Kronoborg, S:t Andrée, Ithis, Elimä, Räisälä, Sakkula. Kpl i Kuolemajärvi 1845, i Ruskeala 1850. Vicepastor. Död 7.3.1886.
s. 688 14197 Åberg, Nic. Vilh. Viburg. p. 164,8 || Vib. 1946: 8.4.1826 [10.4]. Son af länsm.. Jak. Å i Jaakimvaara. Född der 28.2.1807. Betyg 11.3.1829 till pvg (21.6). Pastorsadj. i Lappvesi och Vilmanstrand s. å. Tjenstgj. derefter i Ingermanland (Spanko & Kolpana 1832–35), Lappvesi. Rysk språkl. vid finska kadettkåren 1836, tillika pastor der 1847. Kh i Mola 1848. Död 22.6.1858.
s. 689 14261 Åkerman, Joh. Jac. Viburg. p. 172,7 || Vib. 1960: 23.6.1826. Son af kapt. Jak. Å. Född 17.10.1801 i Rantasalmi. Lm ausk. 1830. Kom. lm i Uleåb. län 1849. Död 187X.
s. 689 14262 Åkerman, Daniel Viburg. p. 172,8 || Vib. 1961: 23.6.1826. Föregåendes bror. Född 18.9.1805 i Rantasalmi. Lm ausk. 1829. T. f. kom. lm i Viborgs län 1833.
s. 689 14178 Öberg, Joh. Ostrob. p. 162,6 || Ob. 2114: 18.2.1826 [17.2]. Son af sjökapt. Erik. Ö. Född 18.11.1804 i Jakobstad. Betyg 12.6.1829 till rätteg.v. T. f. landssekr. i Uleåb. och Kajana län 1834. Död 1835 i Uleåborg.
s. 689 14120 Örnström, Robert Ostrob. p. 153,4 || Ob. 2102: 11.10.1825 [10.10]. Fadren stadsfiskal i G. Karleby. Född der 5.9.1807. Skolg. i Vasa. Betyg 24.2.1830 till pvg (11.6). Kaplansadj. i Korsnäs 1831. Död 1841.
s. 689 Lue CLXXVIII.
Rectore Gust. Gadolin IV 30.6.1826.
Studiosi inscripti 143. Pagg. 174–193.
Ab. 264–273; Bor. 1031–1039; Nyl. 152–171; Ob. 2118–2158; Sat. 1639–1653; Tav. 341–359; Vib. 1963–1987.
s. 689 14319 Achrén, Laurent. Joseph. Ostrob. p. 183,1 || Ob. 2145: 10.3.1827 [8.3]. Hans far p. 737. Född 21.1.1811 i Oravais. Stipendiat 1832–33. Respondens 1829 u. J. J. Nervander, 1833 för stip. teser u. Benj. Frosterus. Magister 21.6.1832. Betyg 16.11.1833 till pvg (22.2.1834). Kaplansadj. i Oravais s. å., i Lappo 1836. Nådårspred. i Lillkyro. Kaplansadj. i Munsala 1841. Död 12.8.1843.
s. 689 14342 Adlercreutz, Car. Henr. Alexand. Napoleon Nob. Nyland. p. 186,3 || Nyl. 162: 5.6.1827, i nat. 1828. Hans far p. 678. Född 11.11.1811 i Sjundeå. Privatist. Betyg 12.12.1832 till rätteg.v. Ausk. i Åbo hofr. 30.12. Possessionat. Död 4.7.1850 på Gumböle i Esbo.
s. 689 14379 Aeimelæus, Nic. Ostrob. p. 190,7 || Ob. 2157: 23.6.1827 [22.6]. Hans far p. 525. Född 30.4.1810 i Storkyro. Skolg. i Vasa. Betyg 3.3.1831 till pvg (13.6). Tjenstgj. i Sääxmäki, Masku, Janakkala. Kh vid sv. församl. i Reval 1842. Död der 2.5.1853.
s. 689 14288 Alopæus, Paul. Gust. Viburg. p. 178,2 || Vib. 1967: 28.10.1828 [23.10]. Hans far p. 676. Född 24.2.1807 (18.2.1807, 18.2.1828) i Hiitola. Gymnasist i Viborg. Betyg 19.1.1828, 10.5.1831 till rätteg.v. Ausk. i Åbo hofr. 30.6. T. f. vicelandssekr. i Nyl. län 1836, ordin. 1841. Afsked 1849. Död 24.1.1855.
s. 690 14320 Antell, Samuel Henr. Viburg. p. 183,1 || Vib. 1975: 14.3.1827 [12.3]. Son af regem. skr. vid Savolax infant., sedan landsfiskalen i S:t Mikels län, koll. ass. Sam. Joh. A. Född 25.7.1810 i Rantasalmi. Munsterskrifvare innan student och ända tills 1830. Betyg 13.12.1834 till rätteg.v. Kopist i gen.guvernem. kansliet 1835–36. Ausk. i Åbo hofr. 1836. E. o. kopist i senaten 1838. Tillika rysk translator vid guvernörsembetet i Nyl. län 1838–41. Kanslist vid gen.guv. kansliet 1839. Chefsadjoint vid 2 exped. 1841 samt tillika translator för finska spr. 1844. Polit. borgm. i Viborg 1845. Förste exped. sekr. vid statssekretariatet 1854. T. f. direktor vid gen.guv. kansliet 1856, ordin. 1857. Statsråd 1856. Guvernör i Nyl. län 1858. Senator 1859. Guvernör i Kuopio län 1862. Adlad 1866. Åter senator och chef i civilexped. s. å. Geheimeråd 1873. Död 31.10.1874 i H:fors. Varit ledamot i en stor mängd komitéer.
s. 690 14324 Asp, Alexander Tavast. p. 183,5 || Tav. 347: 20.3.1827 [13.3]. Hans far i CXLVIII. Född 26.6.1808 (28.6, 9.7) i Kuhmois. Gymnasist i Borgå 1823. Betyg 8.12.1832 till pvg (19.12). Tjenstgj. i Kuhmois, Jämsä, Korpilax, Petäjävesi, Uguniemi, Joutseno, Padasjoki. Kpl i Jämsä 1843. Vicepastor. Död 22.9.1853.
s. 690 14368 Avellan, Jac. Vilh. Tavast. p. 189,5 || Tav. 353: 19.6.1827. Hans far p. 740. Född 25.2.1806 (26.2) i Somero. Skolg. i Åbo. Betyg 15.4.1829 till pvg (6.6). Pastorsadj. i Nagu s. å. Rysk språklärare i T:hus sk. 1830–79 då uppförd på indragningsstat. Studerade i Kasan 1841. Död 30.12.1891 i T:hus. Öfversatt ett par ryska språkläror.
s. 690 14279 Bergman, Car. Eric. Ostrob. p. 176,5 || Ob. 2121: 17.10.1826 [14.10]. Son af klockaren Joh. Er. B. i Nerpes. Född der 12.9.1805. Skolg. i Vasa. Betyg 24.5.1828 till pvg (3.6). Tjenstgj. i Eckerö 1831. Pedagog i Kristinestad 1834. Lärare vid elem. sk. der 1842. Kpl i Replot s. å., i Lappfjärd 1854, i Nerpes 1864. Död 2.11.1868.
s. 690 14273 Bergstedt, Car. Gust. Ostrob. p. 175,7 || Ob. 2130: 17.10.1826 [14.10]. Fadren skomakare. Född 25.7.1807 i Uleåb. Skolg. der. Betyg 8.12.1832 till rätteg.v. Ausk. i Vasa hofr. 19.12. Vicehäradsh. 1835. Vicelandssekr. i Kuopio län 1840. Borgmäst. i Kuopio 1844, i Uleåb. 1847. Död 186X.
s. 690 14293 Birkelin, Petr. Mich. Adrian. Boreal. p. 179,1 || Bor. 1031: 5.12.1826 [27.11]. Hans far p. 599, bror p. 90,1. Född 21.2.1807 i Rimito. Betyg 22.6.1832 till landtm.
s. 690 14386 Björkman, Car. Nyland. p. 191,5 || Nyl. 168: 25.6.1827, i nat. 28.9.1828. Son af klockaren Karl B. i Karis. Född der 14.3.1808. Skolg. i T:hus. Betyg 28.3.1830 till pvg (11.6). Sockneadj. i Sjundeå 1837. Död 18.6.1868.
s. 690 14391 Björkman, Ernest. Fredr. Satac. p. 192,1 || Sat. 1647: 26.6.1827 [25.6]. Son af handl. Nic. Fr. B. i Björneb. Född der 21.12.1810. Skolg. der. Betyg 11.6.1836 till rätteg.v. Ausk. i Åbo hofr. 21.6.
s. 690 14306 Björkroth, Gust. Nyland. p. 181,3 || Nyl. 154: 16.2.1827, i nat. 1828. Son af timmerman Stefan B. Född 11.5.1803 i Borgå. Gymnasist der 1824. Stipendiat 1829–30 ht. Respondens 1830 u. Sjöström, s. å. för stip. teser u. Linsén. Död
s. 691 14366 Björman, Joh. Christoph. Aboens. p. 189,3 || Ab. 269: 21.6.1827 [19.6]. Son af färgaren Henr. Joh. B. i Åbo. Född der 6.1.1809. Skolg. der. Betyg 15.12.1830 till pvg.
s. 691 14277 Blank, Jac. Fredr. Ostrob. p. 176,3 || Ob. 2122: 17.10.1826 [14.10]. Fadren timmerman. Född 24.2.1808 i Vasa. Skolg. der. Stipendiat 1829–36. Respondens 1832 & 1835 u. Sahlberg, 1847 för medic. grad u. Ilmoni. Magister 1840. Medic. d:r 1847. Extra kanslist i kolleg. med. Stadsläkare i Nykarleby 1849. Död 15.4.1860 genom sjelfmord.
s. 691 14266 Borg, Aaron Gust. Ostrob. p. 174,3 || Ob. 2118: 17.10.1826 [14.10]. Hans far p. 575. Född 11.5.1810 i Vihandi. Skolg. i Uleåb. Respondens 1830 u. Sjöström, 10.3.1830 för stip. teser u. J. J. Tengström; sjelf præses 1839 etc. Magister 21.6.1832; jubelmag. 1882. T. f. apologist vid T:hus sk. 1832–33. Teol. kand. 1836, licent. 1838, d:r 1840. Teol. docens 1839. Pvgd 21.8 s. å. LL lektor vid gymnas. i Åbo 1841. Professor i bibl. exegetiken 1842, med Nurmijärvi prebendepastorat 1843. Kh i Limingo 1845. Kontraktsprost. Förslag i 1 rummet till bisk. i Kuopio nya stift 1850. Domprost i Kuopio 1857. Ledamot i ständerutskottet 1862. Landtdagsman 1863–64, 1867, 1872, 1877–78. Död 28.7.1883 i Kuopio. Skrifter, se Marklin; Renvall.
s. 691 14375 Bygdén, Car. Adolph. Ostrob. p. 190,3 || Ob. 2153: 23.6.1827 [22.6]. Son af lm Karl Gust. B. Född 5.4.1810 i Lappfjärd. Skolg. i Vasa. Stipendiat 1833–36. Respondens 1835 u. Sjöström. Magister 21.6.1836. Lärare vid vexelundervisnings sk. i Vasa 1827–29. T. f. aman. vid k:m 1832, ordin. 1834–42. T. f. lektor i latin vid Borgå gymnas. några månader 1840. Konrektor vid högre elem. sk. i H:fors 1842 och t. f. rektor 1843–46. Lektor i rom. litt. vid Kuopio gymnas. 1846. Rektor der 1853. Pvgd 1.8.1851. Död 28.8.1854 i Kuopio.
s. 691 14303 Cajan, Christian. Viburg. p. 180,6 || [Vib. 2073]: 6.6.1831 [3.1.1827]. Hans far p. 655. Född 13.10.1806 i Ilomants. Gymnasist i Borgå 1823. Kadett vid strömrensningskåren 19.11.1827, afsked 8.2.1831. Betyg från univ. 12.6.1834. E. o. kammarskr. i senaten 17.6. Kopist 1836. Kronofogde i Karelens norra härad (Ilomants) 1838. Kolleg. assess. 1865. Afsked 1867. Död 28.1.1873 (26.1) i Kuopio.
s. 691 14369 Churberg, Joh. Gust. Aboens. p. 189,6 || Ab. 270: 21.6.1827 [19.6]. Skomakareson. Född 22.12.1804 i S:t Karin, Kurala by. Skolg. i Åbo. Betyg 8.11.1828 till pvg (17.12). Sockneadj. i Kalvola 1833, i Sääxmäki 1835. Kpl i Hiittis 1846. Död 1848 af kolera.
s. 691 14294 Cygnæus, Zachar. Viburg. p. 179,2 || Vib. 1971: 2.12.1826. Hans far (J. H.) p. 603. Född 3.9.1808 i Rantasalmi. Betyg 14.10.1834. Rysk translator vid länestyr. i Vasa 1840. T. f. rysk språkl. der 1842, i Kuopio 1849. Död 31.3.1854.
s. 691 14384 Cygnæus, Uno Viburg. p. 191,3 || [Vib. 1998]: 25.6.1827, i nat. 15.10.1828. Hans far (Jac. Ge.) p. 603. Född 13.10.1810 (12.10) i T:hus. Skolg. der. Stipendiat 1830–36. Respondens 1832 u. Sahlberg. Magister 21.6.1836; jubelmag. 1886. Pvgd 14.6.1837 till pastorsadj. i Viborg. T. f. kpl der 1838. Fångpred. der s. å. Luth. pastor i rysk-amerikanska kolonierna (station Nyarkangelsk på ön Sitka) 1839–46. Inspektor vid S:t Katarina svenska och S:t Marie finska kyrkoskolor i Petersb. samt religionslärare 1847–58. Med statsunderstöd studerat folkskoleväsendet i Finland och utlandet 1858–59. Utarbetade förslag till organisat. af folkskoleväsendet i landet 1860. Öfverinspektor för folkskolorna 1861. T. f. direktor för seminariet i Jyväskylä 1863–69. Ledamot i öfverstyr. för skolväsendet 1870. Hedersdoktor i filos. fakult. vid Upsala univ. 1877. Död 2.1.1888. Ledamot i åtsk. sällskap. Skrifter, se progr. till mag. prom. 1886.
s. 692 14339 Dammert, Car. Fabian. Aboens. p. 185,6 || Ab. 264: 2.6.1827 [31.5]. Fadren sjökapten Gust. Ad. († 1830). Född 10.3.1804 i Åbo. Betyg 17.10.1828 till pvg (19.12). Död 29.10.1829 i Åbo.
s. 692 14382 Ekestubbe, Axel. Florentin. Nob. Aboens. p. 191,1 || Ab. 272: 28.6.1827 [25.6]. Hans far p. 550. Född 8.6.1809 i Halikko. Skolg. i T:hus. Betyg 8.6.1833 till rätteg.v. Ausk. i Åbo hofr. 21.6. Extra notarie. Vicehäradsh. 1836. Kanslist 1837. Registrator 1840. Extra fiskal. Notarie. Protonotarie 1847. Assessor 1851. Död 26.5.1856 i Åbo.
s. 692 14307 Eklund, Car. Gust. Nyland. p. 181,4 || Nyl. 155: 16.2.1827, i nat. 1828. Son af rusth. Fredr. E. Född 21.3.1807 i Helsinge. Gymnasist i Borgå 1823. Betyg 1.6.1829 till pvg (16.1.1830). Kaplansadj. i Thusby 1830. Tjenstgj. sedan i Borgå. Landskaplan der 1842. Kh i Kangasniemi 1851. Död 1882.
s. 692 14308 Eklund, Andr. Gust. Nyland. p. 181,5 || Nyl. 156: 16.2.1827, i nat. 1828. Son af gårdsfogden And. E. Född 10.8.1805 i Borgå. Gymnasist der 1821. Betyg 6.12.1827 till pvg (19.12). Vicepastorsadj. i Perno s. å. Derefter kaplansadj. i Petäjävesi. Afsatt 1840.
s. 692 14348 Ekman, Joh. Julius Aboens. p. 187,1 || Ab. 266: 21.6.1827 [16.6]. Son af handl. Petr. Magn. E. Född 7.12.1810 i Sth. Betyg 8.6.1833 till rätteg.v. Ausk. i Åbo hofr. 21.6. E. o. kanslist vid statssekretariatet 1835. Guvern. sekr. tit. 1841. Arkivarie der s. å. Andre exped. sekr. der. Död 186X.
s. 692 14344 Elfström, Fredr. Vilh. Viburg. p. 186,5 || Vib. 1985: 5.6.1827. Son af koll. assess. Herm. Fr. E. Född 23.5.1808 i Viborg. Studerade landtmäteri.
s. 692 14334 Elfving [Elving], Joh. Viburg. p. 185,1 || Vib. 1983: 5.5.1827 [4.5]. Son af direkt. för gen. guv. kansliet statsrådet Henr. Rud. E. († 1857). Född 16.6.1808 i Viborg. Betyg 8.6.1833 till rätteg.v. Ausk. i Åbo hofr. 1831. Extra notarie. E. o. kopist i senaten 1834. Notarie vid poliskam. i H:fors några månader 1835. Kopist i prokurators exped. 1839. Vicelandskamr. i Viborgs län 1842. Landskamrerare tit. 1859. Assessor i revisionsrätten 1860. Ledamot i öfverstyr. för pressärendena 1868. Kammarråds tit. 1876. Död 10.11.1891.
s. 692 14321 Europæus, Aemil. Viburg. p. 183,2 || Vib. 1978: 14.3.1827 [13.3]. Hans far p. 527. Född 24.7.1807 g. st. i Savitaipale. Rysk translator vid landskansliet i Åbo och Björneb. län på 1830-talet. Begaf sig till Kaukasien.
s. 693 14292 Fabritius, Benjamin Viburg. p. 178,6 || Vib. 1970: 28.10.1826. Hans far p. 648, bror p. 43,3. Född 27.7.1805 i Tohmajärvi. Gymnasist i Borgå 1823. Betyg 29.3.1828 till pvg (21.6). Pastorsadj. i Ithis s. å. Kaplanssadj. i Kides 1837. Kpl i Ilomants 1839. Vicepastor. Död 12.5.1856.
s. 693 14347 Fabritius, Mart. Henr. Viburg. p. 186,8 || Vib. 1986: 6.6.1827, i nat. 8.10.1828. Son af klockaren Mart. F. i Libelits. Född der 21.9.1809. Gymnasist i Borgå 1824. Stipendiat 1829–32. Betyg 11.2.1833 till pvg (22.6). Tjenstgj. i Sordavala, Viborg, Ruokolax, Kronoborg, Ilomants, Brääkylä. Kpl i Kontiolax 1848, i Kides 1855. Död 29.1.1857.
s. 693 14314 Fellman, Nic. Ostrob. p. 182,3 || Ob. 2139: 28.2.1827 [26.2]. Hans far p. 757. Född 24.6.1807 (22.6) i Limingo. Skolg. i Uleåb. Betyg 19.6.1830 till pvg (8.6.1831). Pastorsadj. i Limingo 1831. Tjenstgj. sedan i Kaustby (der susp. på 1 år 1838), Siikajoki, Hvittis, Haapajärvi. Död 1864.
s. 693 14340 Flygtman, Gabr. Tavast. p. 186,1 || Tav. 349: 8.6.1827 [2.6]. Torpareson. Född 27.12.1805 i Laukas. Gymnasist i Borgå 1824. Betyg 21.3.1829 till pvg (20.6). Tjenstgj. i Jämsä, Laukas, Hauho, Kuukkajärvi (bönehus under Saarijärvi) 1838. Död 1843.
s. 693 14312 Fontell, Joh. Ostrob. p. 182,1 || Ob. 2141: 28.2.1827 [26.2]. Son af handl. Mik. Mikaelsson, som kallade sig Fontell. Född 2.4.1810 i Brahestad. Skolg. i Uleåb. Skrifvare vid 1 finska sjöekip. Lm?
s. 693 14343 Forsberg, Joh. Nyland. p. 186,4 || Nyl. 163: 5.6.1827, i nat. 1828. Fadren torpare. Född 12.8.1802 i Siggböle, Borgå landsförs. Gymnasist i Borgå 1823. Betyg 29.7.1828 till pvg (18.10). Kaplansadj. i Kuhmois s. å. Tjenstgj. sedan i Hauho, Thusby, Helsinge. Kpl i Nurmijärvi 1843. Död 11.3.1846.
s. 693 14315 Frosterus, Jac. Arvid. Ostrob. p. 182,4 || Ob. 2143: 28.2.1827 [26.2]. Son af kronolänsm. Joh. Jak. F. i Pyhäjoki († 1845). Född der 22.3.1807. Skolg. i Uleåb. Betyg 23.3.1833 till pvg (13.12.1834). Pastorsadj. i Hyrynsalmi 1834. Kaplansadj. i Suomussalmi 1837. Kpl i Karlö 1851. Död 1860.
s. 693 14270 Gallenius, Svante Ostrob. p. 175,4 || Ob. 2123: 17.10.1826 [14.10]. Son af sjömannen Joh. G. Född 30.4.1807 i Uleåborg. Skolg. der. Gymnastiklärare vid kadettkåren i F:hamn 1839. Hofråd. Död 186X.
s. 693 14353 Garvoli, Joh. Ostrob. p. 187,6 || Ob. 2151: 19.6.1827. Son af andre lm i Uleåb. län Joh. Jak. G. († 1848). Född 21.6.1806 i Kalajoki. Betyg 9.7.1834 till landtm. Lm ausk. 1834. Vice lm 1837.
s. 693 14396 Gestrin, Francisc. Fredr. Satac. p. 192,6 || Sat. 1652: 26.6.1827 [25.6]. Son af fanjunkaren Elias G. Född 14.8.1805 i Kumo. Skolg. i Björneb. Betyg 16.5.1836 till lägre uppbördsverk. Skrifvare.
s. 693 14380 Granberg, Car. Jac. Ostrob. p. 190,8 || Ob. 2158: 23.6.1827 [22.6]. Son af handl. Petr. Nic. G. Född 16.3.1809 i Vasa. Provisor der. Handl. i Kaskö.
s. 694 14278 Grönberg, Car. Jac. Ostrob. p. 176,4 || Ob. 2124: 17.10.1826 [14.10]. Son af kommerserådet Joh. G. i Vasa. Född der 30.7.1809. Skolg. der. Handl. der. Död 20.6.1876 i Kotka.
s. 694 14341 Grönberg, Henr. Joh. Aboens. p. 186,2 || Ab. 265: 14.6.1827 [5.6]. Timmermansson. Född 17.3.1807 i Åbo. Studerade landtmäteri.

Siirry sivulle:
< edellinen   1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160   seuraava >