Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Hakutulos

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Hakutulokset: *V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906)

Hakuehdolla tietokannasta löytyi 3475 henkilöä. Olet sivulla 17 / 70.

< edellinen   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70   seuraava >

Voit valita ruksaamalla ne tietueet, jotka haluat tulostaa tai tallentaa. Napsauttamalla henkilönumeroa voit lukea henkilön täydelliset tiedot.

Valitse tältä sivulta kaikki  |  Tyhjennä kaikki

s. 35 2907 Ranström, Nic. J.[onae].. Son af borgaren Jonas Nilsson i Viborg († 1685). Handl. i Viborg. (G. Lagus).
s. 35 2972 Rauthelius, i Index Routhelius, hvilken okänd, om ej hans bröder i XXXVIII. Artikeln om Rauthelius hör till LV.
s. 35 2952 Winblad, Chr... Hans bröder (Pampineus) se till XXXVI.
s. 36 3065 Angilander, Henr... Michaelis... ej = Argillander, Henr., ty denne hör till XLVIII.
s. 36 3024 Asp, Henr... Son af kapt. vid Bjb regem. Ge. Asp, inflyttad från Ångermanland.
s. 36 3011 Bergudd, Gust... Se i XLII.
s. 36 3060 Brunnius, Joh... Pedagog i Raumo 1691–99 då flyttade med pedagogin till Bjb.
s. 36 3013 Carlstedt, Joh. – Student i Åbo 1682, i Upsala 1690. Son af Salom. Carlstadius, borgm. i Karlstad (här i I), Född 1663. Skolkollega i Karlstad 1694. Död 1700. (Hammarin).
s. 36 3029 Forsander, Thom... p. 29 läs 23. Skolaris i Åbo.
s. 36 3069 Fumulander, Salom. Mar:ni Ab. p. 156 || I Index äfv. Tumulander, som är det riktiga.
s. 36 2999 Lanesius, Sam. läs Lanerius.
s. 36 3012 Peldanus, Henr... Student i Upsala 15.9.1680, cum literis testimonialibus Rectoris Scholae in Nykarleby.
s. 36 3030 Rindelius, Ge... Salig stud. Rindelii begrofs enl. Åbo förs. finska historiebok 29.6.1692. (Selin).
s. 36 3021 Rotkerus, Matth... Skolkollega i Åbo 1688. Drunknade samma år.
s. 36 3026 Stoukerus, Er... Stadsfiskal i Bjb kring 1711. Från gården Stoukari där?
s. 36 3044 Tönnerus, Samson.. En Samuel T. kpl i Pukkila 1703–10.
s. 36 3059 Wallius, Sam., se Tillägg och Rättelser = Sam. Joh:s Nondalensis, borgareson, skolg. i Åbo.
s. 36 3155 Bjuur, El... Postmästare i T:hus 1706–23.
s. 36 U412 Carlenius, Henr... Tevola läs Tervola.
s. 36 3143 Colliander, Henr... Hans far i I.
s. 36 3115 De la Motte, Gust. Magn. p. 159 || Föregåendes bror. Kvartermästare vid Åbo läns kavalleri. Kornett där 1700. Ryttmästare 1701. Död 1704 i Narva.
s. 37 3123 Drysell, Henr. Eric. läs Erici.
s. 37 3158 Hasselquist, Bened... u. Hahn läs u. prof. A. Hasselquist.
s. 37 3119 Herkepaeus, Er... En person med detta namn blef lm 1695. (Ekstr.)
s. 37 3125 Mexmontanus, Joh... Hans far (Joh.) i I.
s. 37 3120 Nycopensis, Aron... Sist löjtnant, deltog i norska tåget 1718. Afsked 1719.
s. 37 3091 Psilander, Sam... Respondens i Lund 1693 u. Ehrenborgh och 1697 „pro gradu magisterii“ u. Riddermarck.
s. 37 3145 Ruuth, Jac... Fadren trädgårdsmästare i Åbo († 1681). Student i Upsala 1694.
s. 37 3146 Ruuth, Joh... Död som student i Åbo 1692.
s. 37 3160 Strömmius, Joh. läs Strommius.
s. 37 3107 Tammelinus, Gabr... Hellre häradsh. i Sääksmäki härader 1704, † på flykten 1716. Om vicepastorn i Sagu se i LXXIII.
s. 37 3234 Achrenius, Sim... kh läs kpl.
s. 37 U423 Borin, Petr. Haquini. – Född i Borås 1663. Student i Upsala o. Åbo 1684. Kollega i Borås 1686. Kh i Kinneved, Skara stift 1707, † 1711.
s. 37 3197 Cajanus, Andr... Son af länsman i Paldamo Jerem. Gyllenhjerta (Cajanus).
s. 37 3240 Ekelund, Joh... Pedagog i Nådendal (1689, 1696).
s. 37 2408 Grip, Nic. & Andr. Petri.. Holmenses. Studenter i Upsala 20.11.1675, Aboae depositi, quod ex testimoniis ipsorum constat.
s. 37 2407 Grip, Nic. & Andr. Petri.. Holmenses. Studenter i Upsala 20.11.1675, Aboae depositi, quod ex testimoniis ipsorum constat.
s. 37 3242 Justander, Joh... Skolkollega i Åbo 1696–98.
s. 37 3209 Mellinus, Bernh. Joh... Ej = ättartaflornas Ernst Johan, utan var född 24.11.1669 † 5.3.1685 och begrofs i Pyttis kyrka; saknas i ättartaflorna. (R. Hausen).
s. 37 3251 Trander, Er., läs Tzander.
s. 37 3228 Ursinus, Joh... Son af kpl Joh. U. i Valkeala († 1691).
s. 38 3314 Bergman, Joh. Möjl. den „venerandus dn“, som blef skolkollega i Bjb 1727 (1728?), † 1738.
s. 38 U429 Boisman, Reinh. – Student i Upsala 20.9.1685. Ingermannus, cum. testim. e. gymn. Viburgensi. Möjl. den som upptages i Sukukirja p. 153, tab. 10. Se i LVII.
s. 38 3291 Bonerus, Henr... Hans far Ol. Mattsson egde gården Bondila i Bjb. Rektor vid pedagogin där 1709, † 1717.
s. 38 3274 Cajanus, Andr. Samuelis... Hans far länsm. i Idensalmi. Pedagog o. kpl i Kajana.
s. 38 3290 Indrenius, Er... Son af borgaren Sim. I. i Bjb.
s. 38 3322 Lagus, Joh. Georgii p. 162 läs 168.
s. 38 3271 Ulstadius, Gust... Lm 1694 i Österb. Död 26.6.1705. (Ekstr.).
s. 38 3383 Argillander, Ivar.. Hans bröder här ofvan i XXXVIII & XXXIX.
s. 38 3341 Bergius, Andr... Om ej hellre den stud. Andr. Bergh, som begrofs i Åbo 1.6.1694 efter 3 månaders bisättning. (Bergholm). Nej! Fråget. strykes. (Hagström).

Siirry sivulle:
< edellinen   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70   seuraava >