Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Hakutulos

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Hakutulokset: *V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95)

Hakuehdolla tietokannasta löytyi 8144 henkilöä. Olet sivulla 161 / 165.

< edellinen   1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160   seuraava >

Voit valita ruksaamalla ne tietueet, jotka haluat tulostaa tai tallentaa. Napsauttamalla henkilönumeroa voit lukea henkilön täydelliset tiedot.

Valitse tältä sivulta kaikki  |  Tyhjennä kaikki

s. 694 14311 Grönblad, Alex. Canut. Ferdinand Ostrob. p. 181,8 || Ob. 2144: 28.2.1827 [26.2]. Hans far p. 805. Född 16.9.1810 (8.9) i Åbo. Skolg. i Uleåb. Betyg 1.6.1832 till rätteg.v. Ausk. i Vasa hofr. Vicehäradsh. 1835. T. f. vicelandssekr. i Uleåb. län; ordin. i Viborgs län 1837. Häradsh. t. o. b. 1.1840. Död 24.11.1840.
s. 694 14385 Gullström, Gust. Tavast. p. 191,3 || Tav. 335: 25.6.1827. Son af soldaten (snickaren) Mik. G. Född 9.7.1807 i T:hus. Skolg. der. Renskrifvare.
s. 694 14401 Gyllenbögel, Andr. Gust. Albert. Nob. Aboens. p. 193,2 || Ab. 273: 30.6.1827 [29.6]. Son af öfverstelöjtn. And. G. († 1852 i Åbo). Född 23.1.1810 i Björneb. Fänr. 1830 och sedan underlöjtn. vid ryska milit. Död 29.11.1836 i Novgorod.
s. 694 14381 v. Haartman, Gust. Reginald. Nob. Aboens. p. 190,9 || Student 23.6.1827; ej i Ab. matr. Hans far (prof.) p. 532. Född 6.3.1810 i Åbo. Kornett. Löjtnants afsk. 1838. Länsman på Lavansaari utö 1844. Död 10.4.1849.
s. 694 14267 Hedberg, Fredr. Gabr. Ostrob. p. 175,1 || Ob. 2119: 17.10.1826 [14.10]. Son af länsm. och exped. fogden Er. Joh. H. i Salo. Född der 15.7.1811. Skolg. i Uleåb. Stipendiat 1829–32. Respondens 1830 u. Sjöström, s. å. för stip. teser u. J. J. Tengström. Magister 21.6.1832; jubelmag. 1882. Betyg 16.11.1833 till pvg (22.2.1834). Pastorsadj. i Sjundeå. Tjenstgj. vidare i Lojo, Pemar, Uleåb. (1840), Replot. Sockneadj. i Pöyttis 1842. Kh i S:t Karin 1853, i Kimito 1862. Kontraktsprost. Död 19.8.1893. Skrifter, flere religiösa tidskrifter m. m., se Hornborgs matr. och Biogr. Nimikirja.
s. 694 14316 Hellén, Andr. Satac. p. 182,5 || Sat. 1640: 3.3.1827 [1.3]. Torpareson. Född 6.11.1805 i Teisko. Betyg 14.14.1832 till pvg. Kaplansadj. i Kuru 1832. Tjensteårspred. i Alajärvi. Död 1840.
s. 694 14389 Hertzberg, Fredr. Satac. p. 191,8 || Sat. 1645: 26.6.1827 [25.6]. Hans bror p. 122. Född 1.10.1808 i Björneb. Skolg. der. Stipendiat 1832–36. Respondens 1832 u. Sjöström; sjelf præses 1837. Magister 21.6.1836. Docens i grek. litt. 1837. Kurator för Satak. afd. 1838–43. Licentiat 1839, d:r 1840 ultimus. Lektor i grek. spr. och litt. vid Åbo gymn. 1843; rektor 1850. Pvgd 1844. Kh i Loimijoki 1857. Kontrakssprost. Landtdagsman 1863–64. Död 9.11.1865 (11.11 enl. domkap. cirkulär). Skrifter, se Marklin; Renvall.
s. 694 14071 Hilander, Abel. – Vib. 1965, se p. 143.
s. 694 14361 Hildén, Gust. Henr. Boreal. p. 188,7 || Bor. 1034: 20.6.1827 [19.6]. Hans far p. 682. Född 25.12.1806 i Halikko. Skolg. i Åbo. Betyg 8.10.1829 till pvg (19.12). Pastorsadj. i Esbo s. å. Kpl i Angelniemi (af Halikko) 1833. Död 8.4.1838.
s. 694 14387 Hirn, Dan. Christian. Tavast. p. 191,6 || Tav. 356: 25.6.1827. Hans far (Dav.) p. 540. Född 14.11.1807 i Gust. Ad. s:n. Skolg. i T:hus. Betyg 29.10.1831 till pvg (7.7.1832). Tjenstgj. i Vederlax, Gust. Ad. s:n, Hauho, Viborg. Kpl i Hauho 1840, i Mola 1850, i Säkkjärvi 1856. Död 9.3.1884.
s. 695 14268 Holmström, Andr. Nic. Ostrob. p. 175,2 || Ob. 2125: 17.10.1826 [14.10]. Hans far p. 799. Född 27.11.1808 i Lochteå. Betyg 27.11.1830 till pvg (8.6.1831). Tjenstgj. i Pyhäjoki Haapajärvi, Rautio. Kpl i Alavo 1839, i Kuhmoniemi 1847. Kh i Haapajärvi 1856. Död 187X.
s. 695 14317 Hyrén, Andr. Viburg. p. 182,6 || Vib. 1974: 7.3.1827 [2.3]. Fadren torpare i Luumäki. Född 15.11.1804. Gymnasist i Borgå 1822, från sk. i F:hamn. Betyg 29.7.1828 till pvg (18.10). Pastorsadj. i Savitaipale s. å. Död 1838.
s. 695 14282 Häggström, Car. Joseph. Ostrob. p. 177,2 || Ob. 2131: 17.10.1826 [14.10]. Hans bror p. 82,8. Född 3.12.1806 i Oravais. Skolg. i Vasa. Betyg*) 12.9.1828 till pvg (6.6.1829). Pastorsadj. i Lappo 1839. Kpl i Sideby 1844, i Terijärvi 1849, i Lillkyro 1861. Vicepastor. Död 11.12.1880. — *) Det sista i Åbo utfärdade.
s. 695 14284 Högman, Jonas Vilh. Ostrob. p. 177,4 || Ob. 2132: 17.10.1826 [14.10]. Hans far p. 647. Född 25.11.1808 (22.11, 27.11) i Gefle. Skolg. i Vasa. Betyg 30.6.1831 till landtm.
s. 695 14393 Inberg, Claud. Eric. Satac. p. 192,3 || Sat. 1649: 26.6.1827 [25.6]. Son af rusth. Joh. Rob. I. i Hvittisbofjärd. Född der 22.7.1807. Betyg 3.12.1827 till pvg (11.6.1830). Sockneadj. i Messuby 1839. Kpl der 1851, i Kangasala 1856, i Teisko 1859. Död 3.10.1866.
s. 695 14374 Ingman, Eric. Alexander Ostrob. p. 190,2 || Ob. 2152: 23.6.1827 [22.6]. Hans bröder p. 1072, 79. Född 14.2.1810 i Lochteå. Skolg. i Vasa. Stipendiat 1830–34. Respondens 1832 (sjelf auktor) u. C. N. Keckman, s. å., stip. teser u. Sjöstedt; sjelf præses 1842, 1857. Magister 21.6.1836. Kanslist i medicinalstyrelsen 1835. Med. kand. 1836, licent. 1838, d:r 1840 ultimus. Stadsläk. i Kristinestad 1838. Adjunkt i kirurgi och barnförlossningskonst 1842. Utr. resor 1842–43, 1847–48. T. f. läk. vid allm. hospit. i H:fors 1843–47. Kurator för Österb. afdeln. 1849–52. Professors tit. 1856. Professor i barnförlossningskonst och barnsjukdomarnas klinik 1858. Död 14.5.1858 i H:fors. En af finska litt. sällsk. stiftare samt ledamot af ett par andra sällsk. Skrifter, se Marklin; Renvall.
s. 695 14376 Jung, Car. Reginald. Ostrob. p. 190,4 || Ob. 2154: 23.6.1827 [22.6]. Son af löjtn. Lars Fr. J. Född 22.4.1810 (28.4) i Lochteå. Skolg. i Vasa. Betyg 9.6.1832 till rätteg.v. Ausk. i Vasa hofr. s. å. Vicehäradsh. 1835. Död 18.10.1849 i H:fors.
s. 695 14304 Justén, Jonas Tavast. p. 181,1 || Tav. 345: 3.3.1827 [24.1]. Fadren bysmed. Född 13.7.1804 i Jämsä. Gymnasist i Borgå 1822. Betyg 26.9.1829 till pvg (19.12.1832). Tjenstgj. i Pukkila, Kristina, Uguniemi, Parikkala. Kpl i Sippola 1843. Vicepastor. Död 11.1.1865.
s. 695 14322 Krogius, Edvard. Viburg. p. 183,3 || Vib. 1977: 14.3.1827 [13.3]. Hans far p. 680, bror p. 1028. Född 16.4.1810. Betyg 12.12.1832 till rätteg.v. Vicehäradsh. 1838. Kämnersrätts ordf. i F:hamn. Död 186X.
s. 696 14297 Krook, Car. Aug. Satac. p. 179,5 || Sat. 1641: 28.5.1827 [21.12.1826]. Hans far p. 677. Född 1.8.1811 i Åbo. Militär 1829. Fänr. vid lifgardets skarpsk. bat. Underlöjtn. 1835. Löjtn. 1838. Kapten vid Sibir. grenad. reg. Generalmajor. Död 6.8.1868.
s. 696 14333 Krook, Bened. Gust. Viburg. p. 184,7 || Vib. 1984: 5.5.1827 [2.5]. Son af häradsskr. i Savolax nedra härad Karl Joh. K. Född 4.6.1805 i Kristina. E. o. kom. lm i T:hus län 1850. Död 188X.
s. 696 14283 Kullhem, Jac. Ostrob. p. 177,3 || Ob. 2133: 17.10.1826 [14.10]. Son af bonden Henr. Mattsson å Kulla hmn i Såka by af G. Karleby s:n. Född der 25.3.1804. Skolg. i Vasa. Betyg 6.12.1827 till pvg (12.12). T. f. rysk språkl. vid Björneb. sk. 1834. Pred. vid Korsholms kronohäkte samt kurhuset och lasarettet i Vasa s. å. Tillika t. f. rysk språkl. vid Vasa sk. Kh i Kyrkslätt 1846. Död 15.5.1868.
s. 696 14346 Lagerstedt, August. Tavast. p. 186,7 || Tav. 350: 19.6.1827 [15.6]. Son af fanjunkaren Henr. Ludv. L. Född 30.1.1807 (28.1.1803) på Sveaborg. Betyg 11.12.1830 till landtm.
s. 696 14395 Langén, Car. Fredr. Satac. p. 192,5 || Sat. 1651: 26.6.1827 ]25.6]. Son af landtbrukaren Is. L. Född 9.1.1807 i Björneb. Skolg. der. Betyg 15.6.1836, lemnade studierna för sjuklighet.
s. 696 14327 Laurell, Alexander Fredr. Viburg. p. 184,1 || Vib. 1980: 31.3.1827 [27.3]. Hans far p. 660, bröder p. 9. Född 4.4.1811 i Kuopio. Stipendiat 1829–33. Respondens 1829 för stip. teser u. Jac. Bonsdorff och s. å. u. A. J. Lagus samt 1833 u. Ursin, 22.2.1832 u. Nervander, 1839 för medic. grad u. Törnroth; sjelf præses 1839. Magister 21.6.1832, primus. Med. kand. 1835, licent. 1839. Utr. resa 1837–38. Adjunkt i kirurg. och barnförlossningskonst 1839. Död 19.5.1840. Skrifter, se Marklin; Renvall.
s. 696 14345 Liljeqvist, Fredr. Aug. Ostrob. p. 186,6 || Ob. 2147: 14.6.1827 [7.6]. Son af kronof. i Uleå härad assess. Er .Vilh. L. († 1830). Född 25.10.1810 i Uleåb. Betyg 22.3.1837 till militären. Afsked 1842. Skrifvare vid finska sjöekip. Fogdeskrifvare.
s. 696 14372 Lind [äfv. Lindh], Car. Georg. Boreal. p. 189,9 || Bor. 1039: 20.6.1827 [19.6]. Född 8.5.1809 i Vehmo. Skolg. i Åbo. Betyg 30.9.1831 till landtm.
s. 696 14295 Lindeberg, Joh. Henr. Viburg. p. 179,3 || Vib. 1972: 9.12.1826 [5.12]. Son af guvern. sekr. Karl Henr. L. Född 18.8.1807 i Viborg. Lm 1829.
s. 696 14398 Lindeblad, Aug. Samuel Tavast. p. 192,8 || Tav. 359: 29.6.1827 [28.6]. Son af länsm. Sam. L. Född 15.10.1806 i Janakkala. Landskanslist i Heinola. Död 183X.
s. 696 14371 Lindeström, Car. Dan. Tavast. p. 189,8 || Tav. 354: 19.6.1827. Hans far p. 871. Född 11.12.1811 i Somero. Skolg. i Åbo. Betyg 27.10.1832 till landtm.
s. 696 14404 Lindgren, Car. Adam. Nyland. p. 193,5 || Nyl. 170: 29.6.1827, i nat. 14.10.1828. Hans far p. 640. Född 16.1.1810 i Kyrkslätt. Privatist. Betyg 8.10.1829. Studerat landtmäteri.
s. 696 14336 Lindholm, Car. Adolph. Nyland. p. 185,3 || Nyl. 161: 10.5.1827. Son af fanjunk. And. Vilh. L. Född 4.11.1807 i Borgå s:n (Jakkarby). Gymnasist i Borgå 1822. Betyg 12.6.1830 till pvg (12.1.1831). Tjenstgj. i Nastola, Lappträsk, Borgå (domkyrkoadj.). Skolkollega i Lovisa 1835. Vicepastor i Mörskom 1840. Död 28.1.1844.
s. 697 14271 Litzell, Christian. Vilh. Ostrob. p. 175,5 || Ob. 2126: 17.10.1826 [14.10]. Hans far p. 683. Född 1.1.1806 i Sideby. Skolg. i Uleåb. Betyg 12.9.1828 till pvg (6.8.1829). Tjenstgj. i Toholampi 1835–39, sedan i Törnävä. Kpl i Kuolajärvi 1839, i Lappo 1851. Vicepastor. Död 30.10.1883.
s. 697 14373 Lundqvist, Car. Gust. Aboens. p. 190,1 || Ab. 271: 21.6.1827 [19.6]. Son af skepparen Er. L. Född 12.10.1806 i Åbo. Betyg 23.6.1831 till landtm. Kom. lm i Vasa län. Död 187X.
s. 697 14301 Löfman, Car. Joh. Vilh. Tavast. p. 180,4 || Tav. 343: 19.2.1827 [23.12.1826]. Fadren sergeant. Född 17.2.1808 i Hauho. Betyg 4.5.1831 till landtm.
s. 697 14310 Lövenmark, Gust. Ostrob. p. 181,7 || Ob. 2140: 28.2.1827 [26.2]. Son af garfvareålderman Joh. L. Född 1.11.1810 i Brahestad. Skolg. i Uleåb. Betyg 17.11.1832 till pvg (19.12). Tjenstgjorde i Rovaniemi (1836), Pidisjärvi, Pyhäjoki, Sotkamo. Kpl i Puolango 1844. Kh i Piippola 1865. Död 23.5.1877.
s. 697 14280 Malm, Herm. Ostrob. p. 176,6 || Ob. 2127: 17.10.1826 [14.10]. Son af handl. Matth. M. Född 23.6.1809 i Jakobstad. Skolg. i Vasa. Stipendiat 1829–36. Respondens 1835 u. Sjöström. Magister 21.6.1836; jubelmag. 1886. Reste till sjös 1843. Skolkollega i Uleåb. 1848. Afsked 1868. Derefter bosatt i Ijo. Död 9.1.1887.
s. 697 14377 Malmberg, Nic. Gust. Ostrob. p. 190,5 || Ob. 2155: 23.6.1827 [22.6]. Hans far p. 822. Född 16.2.1807 i Storkyro. Skolg. i Vasa. Betyg 24.2.1830 till pvg (11.6). Tjenstgj. i Kalajoki, Pidisjärvi, Lappo der kaplansadj. 1838, sockneadj. 1842. Död 21.9.1858.
s. 697 14383 Mattheiszen, Brod. Thure Sigism. Nyland. p. 191,2 || Nyl. 167: 25.6.1827, i nat. 28.9.1828. Hans far († 1836) p. 786. Född 16.6.1811 i Helsinge. Skolg. i T:hus. Stipendiat 1829–32. Betyg 12.12.1832 till rätteg.v. Ausk. i Åbo hofr. s. å. E. o. notarie 1833. Kanslist i tulldirekt. Död 185X.
s. 697 14406 Melartin, Fredr. Napoleon. Viburg. p. 193,7 || Vib. 1987: 9.7.1827, i nat. 8.10.1828. Hans far (prof., erkeb.) p. 783. Född 9.6.1811 i Viborg. Privatist. Respondens 1831 u. Rein. Magister 21.6.1836. Ausk. i Åbo hofr. 1839. Extra notarie der. E. o. kammarskr. i senaten 1840. E. o. kanslist i statssekretariatet s. å. Biträd. exped. i sekr. der s. å. Registrator 1845. Protok. sekr. tit. 1849. Andre exped. sekr. 1850, förste 1857. Statsråd 1860. Död 6.9.1861 i Petersb.
s. 697 14265 Montin, Abrah. Ostrob. p. 174,2 || Ob. 2134: 17.10.1826 [14.10]. Son af handl. och rådman Mik. M. i Brahestad († 1843). Född der 30.10.1805. Skolg. i Uleåb. Respondens 1833 u. Lindforss. Öfverliggare vid univ. Ifrig sportman. Öfvervapenmästare vid finska gardet 1843. Död
s. 697 14397 Morén, Laurent. Gust. Satac. p. 192,7 || Sat. 1653: 26.6.1827 [25.6]. Son af löjtn. Lars M. Född 26.5.1804 i Kumo. Skolg. i Björneb. Betyg 8.4.1829 till pvg (6.6). Tjenstgj. i Harjavalda 1831–34, Levanpeldo l. Kulla 1835. Kpl der 1837. Död 1853.
s. 698 14405 Nordenborg, Gust. Maur. Nyland. p. 193,6 || Nyl. 171: 5.7.1827, i nat. 14.10.1828. Son af kapt. Er. Ad. N. Född 14.6.1804 i Esbo. Privatist. Betyg 20.1.1829.
s. 698 14296 Nordensvan, Otto Nob. Tavast. p. 179,4 || Tav. 342: 11.12.1826 [8.12]. Hans far (G. G.) p. 668. Född 13.11.1811 i Åbo. Betyg 13.2.1830. Öfverflyttade till Sverige. Sergeant vid Svea artilleri reg. 1830. Underlöjtn. Löjtn. Kapten 1849. Major. Öfverstelöjtn. Öfverste. Generalmajor. Afsked. Ledamot af sv. krigsvet. akad.
s. 698 14392 Nordlund, Joh. Satac. p. 192,2 || Sat. 1648: 26.6.1827 [25.6]. Fadren jordarbetare. Född 28.11.1802 i Kumo. Skolg. i Björneb. Underofficer vid finska sjöekip. 1831.
s. 698 14289 Nyberg, Joh. Jac. Nyland. p. 178,3 || Nyl. 152: 25.10.1826. Son af fältkassören på Sveaborg, räntmäst. And. N. Född 13.4.1807 i H:fors. Skolg. der. Gymnasist i Borgå 1823. Betyg 9.12.1836 till admin.v. E. o. kammarskr. i senaten 1837. Kopist 1842. Tillika kassör i H:fors stads fattigvårdsdirekt. Arkivarie i senaten 1852. Död 21.3.1856 i H:fors.
s. 698 14351 Nyberg, Car. Fredr. Nyland. p. 187,4 || Nyl. 166: 16.6.1827, i nat. 1828. Född 9.10.1809 i Nurmijärvi. Privatist. Betyg 30.11.1831 till landtmäteriet.
s. 698 14337 Nyman, Car. Gust. Ostrob. p. 185,4 || Ob. 2146: 16.5.1827 [10.5]. Son af handskmak. Karl N. i Vasa. Född der 17.12.1806. Lm.
s. 698 14363 Palander, Gust. Fredr. Tavast. p. 188,9 || Tav. 351: 19.6.1827. Hans far p. 561, bror p. 156. Född 25.7.1808 i Pyhämaa. Skolg. i Åbo. Stipendiat 1829–35. Betyg 30.10.1830 till pvg (8.6.1831). Kpl i Merimasku 1839. Tog afsked 1841. Pastorsadj. i Akkas. Död 1847.
s. 698 14302 Palenius, Mich. Satac. p. 180,5 || Sat. 1639: 17.2.1827 [23.12.1826]. Fadren rusth. i Kangasala, Palo by. Född der 17.7.1802. Betyg 23.3.1835 till pvg (15.6.1836). Tjenstgj. i Kauvatsa 1840. Sockneadj. i Akkas 1845. Kpl i Luvia 1851. Död 27.10.1859.

Siirry sivulle:
< edellinen   1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160   seuraava >