Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Hakutulos

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Hakutulokset: *V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95)

Hakuehdolla tietokannasta löytyi 8144 henkilöä. Olet sivulla 162 / 165.

< edellinen   1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160   seuraava >

Voit valita ruksaamalla ne tietueet, jotka haluat tulostaa tai tallentaa. Napsauttamalla henkilönumeroa voit lukea henkilön täydelliset tiedot.

Valitse tältä sivulta kaikki  |  Tyhjennä kaikki

s. 698 14349 Palenius, Car. Gust. Nyland. p. 187,2 || Nyl. 164: 16.6.1827, i nat. 1828. Son af kyrkoväktaren Jak. P. i Pusula. Född der 24.2.1807. Gymnasist i Borgå 1824, sedan privatist. Betyg 15.6.1831 till militären.
s. 698 14354 Palmén, Joh. Philipp. Satac. p. 187,7 || Sat. 1644: 20.6.1827 [19.6]. Son af kronofogden, sedan kamreraren i tulldirekt. Henr. Joh. P. Född 31.10.1811 i Björneb. Skolg. i Revals Ritter- und Domschule 1823–24, derefter i Åbo sk. Stipendiat 1829–36. Respondens 9.2.1831 u. Sahlberg, 1838 och för jurisdoktors grad 11.3.1840 u. V. G. Lagus; sjelf præses 1840 etc. Magister 21.6.1832; jubelmag. 1882. Juriskand. 1836, licent. 1839, d:r 1840. Betyg 28.5.1836. Ausk. i Åbo hofr. 9.6. Extra notarie der 1836. Vicehäradsh. 1837. E. o. kopist i senaten 1837–40. T. f. extra fiskal i Åbo hofr. sommaren 1838. Adjunkt i Finlands allmänna samt rom. och rysk lagfarenhet 1840. Förestod professuren i rom. och rysk lagfarenhet 1840–44. Sekret. i lagkommissionen 1843–47. Professor i rom. och rysk lagfarenhet 1844, i kriminal- och statsrätt samt rysk lagfarenhet 1853, i civil lagfarenhet och rom. rätt 1858. Inspektor för universitetets ränteri 1849–66. Inspektor för Tav. afdeln. 1851–52. Dekanus i jurid. fakult. 1853–67. Promotor i d:o 1860. Kansliråd 1861. Statsråd 1866. Prorektor 1866–67. Senator i just. depart. 1867, i ekon. depart. och chef för eckles. exped. 1868. Tillika ledamot i den nyinrättade skolöfverstyr. 1869–72. Prokurator 1871. T. f. vicekansler 1873. Adlad 1875. Landtdagsman 1877. Senator och viceordf. i just. depart. s. å. Friherre 1883. Deltagit i en mängd komitéer. Ledamot i några sällsk. Donator af stipendier till universit. och polytekn. institutet. Skrifter, se Marklin; Renvall.
s. 699 14330 Peron, Jonas Nyland. p. 184,4 || Nyl. 160: 6.4.1827, i nat. 1828. Son af tullskr. i Lovisa, sist tullförv. i Borgå Joh. Fr. P. († 1833). Född 29.11.1806 i Lovisa. Privatist. Betyg 12.3.1831 till landtm. Lm ausk. 9.11.1832. Kontorsskr. i banken 1834, ordin. 1838. Bokhållare der 1841. Andre kassör der. Död 185X.
s. 699 14286 Peronius, Fredr. Ephraim. Viburg. p. 177,6 || Vib. 1968: 28.10.1826 [23.10]. Son af kpl i Kaukola, sist kh i Rautus Fr. P. († 1843). Född 13.6.1808 g. st. i Kaukola. Gymnasist i Viborg. Betyg 22.12.1827 till Dorpats univ. Pvgd 18.3.1834 i Petersb. T. f. kh i Lempala, Ingermanl. 1838, ordin. 1841.
s. 699 14360 Pippingsköld, Achilles Nob. Aboens. p. 188,6 || Ab. 268: 21.6.1827 [19.6]. Hans bror p. 170. Född 16.2.1809 i Åbo. Skolg. der. Stipendiat 1829–32. Kirurgie magister 1846. Någon tid läkare på rysk-amerikanska kompaniets fartyg i Sitka 1846. Läkare i Salo köping 1849. Prov. läk. i Kajana distr. 1859. Död 17.6.1866 i Kajana.
s. 699 14355 Planman, Eric. Otto Ostrob. p. 188,1 || Ob. 2148: 19.6.1827. Hans far p. 713. Född 4.2.1810 i Jokkis. Stipendiat 1829–30. Respondens 1829 u. Geitlin. Död som student 5.9.1830.
s. 699 14269 Polviander, Fredr. August. Ostrob. p. 175,3 || Ob. 2128: 17.10.1826 [14.10]. Hans far p. 657. Född 11.8.1810 i Uleåb. Skolg. der. Betyg 2.5.1828. Reste till Lübeck, hvarest ifrade för Herrenhutism. Biträd. lärare i Stockholms allm. barnskola 1839. Lärare i Uleåb. lägre elem. sk. 1843. Rektor der 1859. Afsked 1864.
s. 699 14272 Ramberg, Gust. Ostrob. p. 175,6 || Ob. 2129: 17.10.1826 [14.10]. Son af skepparen And. Vilh. R. Född 13.9.1805 i Uleåb. Skolg. der. Betyg 4.6.1831 till landtm.
s. 699 14335 Rehnström [äfv. Renström], Car. Aug. Tavast. p. 185,2 || Tav. 348: 11.5.1827 [4.5]. Hans far p. 836. Född 3.4.1809 i Petalax. Betyg 10.5.1831 till landtm. Kom. lm i Kuopio län. Läne lm der 1862. Kammarråd.
s. 699 14362 Renström, Otto Abrah. Boreal. p. 188,8 || Bor. 1035: 20.6.1827 [19.6]. Hans far p. 683. Född 26.2.1806 i Vehmo. Skolg. i Åbo. Betyg 18.4.1829 till pvg (6.6). Död 31.8.1840.
s. 699 14352 Riddelin, Car. Joh. Satac. p. 187,5 || Sat. 1643: 18.6.1827. Hans far p. 628. Född 21.3.1811 i Tavastkyro. Betyg 13.12.1834 till rätteg.v. Ausk. i Åbo hofr. 19.12. Vicehäradsh. 1841.
s. 699 14305 Rosenblad, Gust. Adolph. Tavast. p. 181,2 || Tav. 344: 19.2.1827 [12.2]. Fadren okänd, men modren Anna Johansdotter, som sedermera äktade lm ausk. Gust. Fr. R. Född 16.2.1802 i Hollola. Studerade landtmäteri.
s. 700 14378 Roundell, Car. Dan. Ostrob. p. 190,6 || Ob. 2156: 23.6.1827 [22.6]. Son af handl. och borgm. i Vasa Pet. R.; hans bror p. 100? Född 23.6.1808 i Vasa. Skolg. der. Betyg 23.6.1831 till lägre kamerala tjenster, 7.6.1834 till rätteg.v. Ausk. i Vasa hofr. 1834.
s. 700 14281 Råglund, Joh. Jac. Ostrob. p. 177,1 || Ob. 2135: 17.10.1826 [14.10]. Son af handl. Jak. R. i Vasa. Född der 22.5.1804. Skolg. der.
s. 700 14338 Sahlberg, Reginald. Ferdinand. Satac. p. 185,5 || Sat. 1642: 29.5.1827 [28.5]. Hans far (prof.) p. 757. Född 23.11.1811 i Åbo. Respondens (sjelf auktor) 1834 u. sin far; sjelf præses 1840 etc. Magister 21.6.1836. T. f. aman. vid univ. museum 1829, ordin. 1833. Reste i Lappland 1830. Medic. kand. 1838, licent. 1839, d:r 1840. Vetenskaplig resa till Sitka 1839; läkare i rysk-amerik. kompaniets tjenst 1840–41. Återkom genom Sibirien 1841–43. T. f. musei inspekt. 1843. Adjunkt i zoologi och botanik samt musei inspektor 1845; tjensten indragen 1852. Förestod professuren i zool. och botan. 1847–49. Resa i Brasilien 1849–51. Skänkte till univ. zoolog. samlingar. Död 18.3.1874 i Yläne. Skrifter, se Marklin; Renvall.
s. 700 14356 Schauman, Francisc. Ludovic. Aboens. p. 188,2 || Ab. 267: 21.6.1827 [19.6]. Son af regem. skr. sedermera senatskamreraren kammarrådet Karl S. († 1852). Född 24.9.1810 i S:t Marie. Skolg. i Åbo. T. f. skolkollega i H:fors någon tid 1828, 1830, 1832. Respondens 1830 u. Sjöstedt; sjelf præses 1837 etc. Magister 21.6.1832. E. o. aman. vid univ. bibliot. 1834. Kurator för Åbo afdeln. 1834–38. Teol. kand. 1834, licent. 1836, d:r 1840. T. f. teol. lektor vid gymnas. i Åbo ht 1837. T. f. teol. adjunkt och seminarii pastor vid univ. 1837, ordin. 1838. Pvgd 21.7.1837. Förestod professuren i kyrkohist. 1838–40, i bibl. exeget. 1840–41, i teol. moral (prakt. teologi) 1843–47, i pedag. och didaktik 1853–55, 1856–58. Professor i prakt. teologi 1847; med Ingå prebende pastorat. Ledamot i kyrkolagskomitén 1852 och redaktör af nytt kyrkolagsförslag. Dekanus i teol. fakult. 1853–65. Promotor i teol. fakult. 1857. Ledamot i januariutskottet 1862. Landtdagsman 1863–64, 1867. Biskop i Borgå stift 1865. Honorär filos. d:r i Upsala 1877. Död 28.6.1877 i Borgå. Ledamot af flere sällsk. Skrifter, se Marklin; Renvall; Hornborgs matr.
s. 700 14325 Schogster, Albrecht. Vilh. Nyland. p. 183,6 || Nyl. 158: 13.3.1827, i nat. 1828. Son af rusth. Henr. S. Född 30.1.1806 i Thusby. Gymnasist i Borgå 1823. Betyg 22.4.1829 till pvg (20.6). Tjenstgj. i Sibbo. Kpl der 1835, i Sysmä 1844, i Nykyrka 1858. Vicepastor. Död 30.7.1886.
s. 700 14326 Schogster, Car. Fredr. Nyland. p. 183,7 || Nyl. 159: 13.3.1827, i nat. 1828. Föregåendes bror. Född 24.2.1804 i Thusby. Gymnasist i Borgå 1823. Betyg 10.5.1831 till militären. Död som löjtn.
s. 700 14287 Schroeder, Constant. Viburg. p. 178,1 || Vib. 1969: 28.10.1826 [23.10]. Hans far p. 802. Född 29.6.1808 g. st. i Uguniemi. Gymnasist i Viborg. Betyg 30.11.1833 till pvg (15.3.1834). Kh i Valkeasaari 1837. Död 9.8.1868.
s. 701 14291 Segercrantz, Christoph. Vict. Leonh. Nob. Tav. p. 178,5 || Tav. 341: 1.11.1826 [28.10]. Son af kapt. Fr. S. († 1813). Född 28.9.1805 i Akkas. Kadett i Petersb. Gymnasist i Borgå 1825. Stipendiat 1827–30. Respondens 1829 u. Ekelund. Magister 21.6.1832. Betyg 29.9.1830. Rysk språklär. i Åbo sk. 1831. Tillika t. f. gymnas. adjunkt 1832 och undertranslator för ryska spr. vid länestyr. der. 1834. Tysk språklär. vid Åbo gymnas. 1842. Afsked 1856. Pvgd 1842. Död 21.6.1864 i Åbo.
s. 701 14370 Seikov. Joh. Petr. Boreal. p. 189,7 || Bor. 1038: 20.6.1827 [19.6]. Son af handl. Pet. S. i Nystad. Född der 2.11.1811. Skolg. i Åbo. Död som student 16.3.1831 i Åbo.
s. 701 14323 Sirelius, Joh. Napol. Viburg. p. 183,4 || Vib. 1976: 14.3.1827 [13.3]. Hans far p. 802. Född 13.4.1806 i Elimä. Gymnasist i Borgå 1824. Betyg 3.3.1830 till pvg (22.6). Pastorsadj. i Hirvensalmi s. å. Kpl i G. Adolfs s:n 1843, i Hirvensalmi 1852. Utn. kh i G. Ad. s:n. Död 23.1.1863 före tilltr.
s. 701 14359 Sjöman, Car. Christian. Boreal. p. 188,5 || Bor. 1033: 20.6.1827 [19.6]. Hans far p. 735. Född 28.10.1809 i Åbo. Skolg. der. Betyg 12.6.1830 till rätteg.v. Ausk. i Åbo hofr. 21.6. Extra notarie. Vicehäradsh. 1834. E. o. kammarskr. i senaten 1835. Kopist 1837. Prot. sekr. 1853. Referend. sekr. 1858. Afsked 1872. Död 18.10.1873 i H:fors.
s. 701 14350 Smaléen, Joh. Gust. Sam. Nyland. p. 187,3 || Nyl. 165: 16.6.1827, i nat. 1828. Hans far p. 886. Född 29.4.1813 i Nurmijärvi. Stipendiat 1829–32. Respondens 1831 för stip. teser u. Fattenborg, 1834 u. Törnroth, 1849 för teol. grad u. Lille. Magister 20.7.1840, ultimus. Gymnasii adj. i Borgå 1843. Teol. kand. 1844, licent. 1846, d:r 1857. LL lektor vid Borgå gymn. 1850. Tjenstledig sedan 1860. Död 15.12.1870 i Nurmijärvi.
s. 701 14331 Sonne, Henr. Viburg. p. 184,5 || Vib. 1981: 21.4.1827 [20.4]. Klockareson från Parikkala. Född der 7.6.1803 g. st. Gymnasist i Borgå? Betyg 2.5.1828 till pvg (11.3.1829). Pastorsadj. i Parikkala 1829. Obefordrad.
s. 701 14390 Sourander, Joh. Ernest. Satac. p. 191,9 || Sat. 1646: 26.6.1827 [25.6]. Son af handl. Jak. S. i Björneb. (p. 796). Född der 3.7.1812. Skolg. der. Stipendiat 1833–36. Respondens 1833 u. Sahlberg, 1840 för med. grad u. Törnroth. Magister 21.6.1836. Med. kand. 1837, licent. 1840, d:r s. å. Stadsläkare i Björneb. 1842. Prov. läkare der 1856. Död der 28.4.1857.
s. 701 14403 Spaak, Car. Magn. Nyland. p. 193,4 || Nyl. 169: 29.6.1827, i nat. 1828. Son af kapt. Henr. Magn. S. Född 29.8.1808 på Sveaborg. Privatist. Studerade landtmäteri.
s. 701 14357 Stenbäck, Joh. Mich. Ostrob. p. 188,3 || Ob. 2149: 19.6.1827. Hans far p. 577, bror p. 7. Född 28.9.1809 i Kuortane. Skolg. i Åbo. Respondens 16.6.1830 u. Aminoff. Betyg 31.3.1832 till pvg (13.6). Tjenstgj. i Utsjoki och Enare. Pastorsadj. i Vörå. Kpl i Ijo 1843, i Paavola 1854. Död 1861.
s. 701 14358 Stenbäck, Laurent. Jacob. Ostrob. p. 188,4 || Ob. 2150: 19.6.1827. Föregåendes bror. Född 26.10.1811 i Kuortane. Skolg. i Åbo. Respondens 16.6.1830 u. Aminoff. Betyg 19.8.1830. Student i Upsala 21.10.1830 – 9.2.1832. Magister i H:fors 20.7.1840. T. f. aman. vid bibliot. 1841–42. Pvgd 1842. Teol. kand. 1843, licent. 1845. Disputerade 22.5.1844 för docentur och gillades, men blef för sina religiösa åsigter ej utnämd. Rektor vid Vasa sk. 1846. Professor i pedagogik och didaktik 1855. Kh i Storkyro s. å. Teol. d:r 1857. Död 21.4.1870. Skrifter (äfv. skaldestycken), se Marklin; Renvall.
s. 702 14364 af Stenhoff [-hof], Gust. Nob. Bor. p. 189,1 || Bor. 1036: 20.6.1827 [19.6]. Son af löjtn. i sv. tjenst, sist prot. sekr. i finska komitén i Petersb. Gust. af S. († 1818). Född 8.5.1807 på Kahiluoto i Töfsala. Skolg. i Åbo. Stipendiat 1830–32. Betyg 12.12.1832 till rätteg.v. Ausk. i Åbo hofr. 20.12. Vicehäradsh. 1840. Död 22.12.1844 i Åbo, slöt ätten.
s. 702 14285 Steven, Vilh. Viburg. p. 177,5 || Vib. 1966: 28.10.1826 [23.10]. Son af stadskassör Vilh. Er. S. i F:hamn. Född der 18.9.1809 g. st. Gymnasist i Viborg. T. f. translator vid gen.guv. kansliet 1830. Betyg 11.12.1830 till rätteg.v. Ausk. i Åbo hofr. 30.12. Arkivarie i gen.guv. kansliet 1831. Adjoint hos exped. chefen der 1835. Andre sekr. vid statssekretariatet 1839. Kollegiiråd 1842. Chef för passexped. Verkl. statsråd. Död 186X.
s. 702 14365 Sulin, Benjamin Boreal. p. 189,2 || Bor. 1037: 20.6.1827 [19.6]. Torpareson. Född 30.10.1803 i Pyhämaa. Skolg. i Åbo. Betyg 9.9.1828 till pvg (17.12). Tjenstgj. i Nystad och Nykyrka 1830–35, i Sjundeå 1835–37. Pedagog i Raumo 1836. Lärare i lägre elem. sk. der 1842. Rektor der 1842; i lägre elem. sk. i Nystad 1844. Kh i Kumlinge 1846, i Hattula 1864. Död 27.12.1871.
s. 702 14275 Svahn, Gust. Adolph. Viburg. p. 176,1 || Vib. 1963: 14.10.1826. Son af fanjunkaren Joh. Henr. S. Född 4.11.1806 i Kuopio. Gymnasist i Borgå 1824. Betyg 16.4.1831 till pvg (22.6). Kaplansadj. i Viitasaari s. å. Tjenstgj. sedan i Nurmis, Rautalampi, Nilsiä, Kuopio, Nilsiä, Idensalmi, Pielavesi, Leppävirta. Kpl i Kides 1858. Död 1876.
s. 702 14388 Tammelander, Car. Tavast. p. 191,7 || Tav. 357: 25.6.1827. Son af löjtn. Er. T. Född 4.1.1806 i Akkas. Skolg. i T:hus.
s. 702 14309 Tavon, Joh. Henr. Nyland. p. 181,6 || Nyl. 157: 19.2.1827. Rusthållareson. Född 12.1.1801 i Karislojo. Privatist. Studerade landtmäteriet. Ambulatorisk barnlärare i Karislojo.
s. 702 14367 Taxell, Bernh. Tavast. p. 189,4 || Tav. 352: 19.6.1827. Son af löjtn. And. Bernh. T. Född 7.10.1808 i Humpila. Skolg. i Åbo. Betyg 19.3.1831 till pvg (8.6). Sockneadj. i Tammela kapeller 1838, i moderförsamlingen 1845. Kpl i Metsämaa 1848, i Koskis 1854, i Lappfjärd 1864. Vicepastor. Död 30.6.1879.
s. 702 14298 Thunberg, Bened. Adolph. Nyland. p. 180,1 || Nyl. 153: 21.12.1826, i nat. 28.9.1828. Son af smeden Adolf T. Född 10.11.1806 i Vichtis. Studerade juridik.
s. 702 14394 Tudeer, Matth. Canut. Ferdin. Satac. p. 192,4 || Sat. 1650: 26.6.1827 [25.6]. Son af löjtn. Jak. T. Född 10.2.1809 i Björneb. Skolg. der. Stipendiat 1829. Betyg 26.6.1833 till landtm.
s. 703 14264 Törnudd, Adolph. Ostrob. p. 174,1 || Ob. 2136: 17.10.1826 [14.10]. Hans far p. 747, bror p. 79. Född 7.2.1809 i Merijärvi. Skolg. i Uleåb. Lm ausk. 1830. Vice lm. Kom. lm i Uleåb. län 1849. Död 187X.
s. 703 14276 Wacklin, Fredr. Mich. Ostrob. p. 176,2 || Ob. 2120: 17.10.1826 [14.10]. Skolg. i Vasa. Betyg 10.5.1831 & 22.1.1833 till militären. Lm i Muhos enl. Ob. matr.
s. 703 14299 Wegelius, Adolph. Ostrob. p. 180,2 || Ob. 2138: 23.12.1826. Hans far (Joh.) p. 679. Född 30.12.1805 i Hyrynsalmi. Egare af Sopala frälsehmn i Sotkamo.
s. 703 14400 Wialén, Joh. Robert. Satac. p. 193,1 || [Sat. 1675]: 30.5.1829 [29.6.1827]. Torpareson. Född 5.7.1810 i Kangasala. Betyg 19.10.1833 till pvg (22.2.1834). Pedagog i Kisko 1836–39. Tjenstgj. sedan i Loimijoki. Sockneadj. der 1857. Kh i Nagu 1865. Död 11.2.1869.
s. 703 14313 Wilander, Car. Vilh. Ostrob. p. 182,2 || Ob. 2142: 28.2.1827 [26.2]. Hans far p. 688. Född 21.5.1809 i Karlö. Skolg. i Uleåb. Betyg 28.6.1833 till landtm. Lm ausk. 1834.
s. 703 14300 Winter, Andr. Viburg. p. 180,3 || Vib. 1973: 10.2.1827 [23.12.1826]. Hans far (Gabr.) p. 648. Född 28.12.1803 i Kides. Gymnasist i Borgå 1822. Betyg 26.9.1829 till pvg (12.1.1831). Kaplansadj. i Kides s. å. Tjenstgj. sedan i Pelgjärvi, åter i Kides, Vilmanstrand, Kesälax, Jaakimvaara, Jääskis. Kpl i Kirvus 1844. Död 1872.
s. 703 14332 Winter, Georg. Henr. Viburg. p. 184,6 || Vib. 1982: 25.4.1827 [24.4]. Son af löjtn. And. Gust. W. vid f. d. Karelska jägarne, bosatt i Kides. Född der 27.1.1805. Betyg 1830 till landtm. Kronolänsman i Rantasalmi.
s. 703 14318 Wirén, Adam. Tavast. p. 182,7 || Tav. 346: 7.3.1827 [3.3]. Torpareson. Född 14.4.1799 i Luhango. Gymnasist i Borgå 1821. Betyg 25.10.1827 till pvg (19.12). Tjenstgj. i Luhango, Uurais, Korpilax, Sulkava. Kpl i Jyväskylä 1840. Död 2.5.1847.
s. 703 14328 Wirolin [Estlander], Joh. Viburg. p. 184,2 || Vib. 1979: 31.3.1827 [29.3]. Son af kontoristen Joh. W. i Petersb. Född der 16.1.1807 g. st. Uppbördsskr. innan student. Kallade sig Estlander. Extra kammarskr. i postdirekt. 1835. Revisor s. å. Guvernem. sekret. 1841. Postmästare i Nådendal 1847. Postinspektor i Åbo 1849. Postförvaltare der. Död 187X.
s. 703 14274 Zitting, Joachim. Viburg. p. 175,8 || Vib. 1964: 14.10.1826. Hans far p. 748. Född 11.6.1806 i Hankasalmi (Rautalampi). Gymnasist i Borgå 1822. Respondens 1831 u. Rein. Magister 20.7.1840. T. f. skollärare i Borgå s. å., i Lovisa 1841. Skolkollega i Borgå 1842. Lektor i grek. litt. vid Kuopio gymnas. 1844. Ledamot i Kuopio domkap. 1851. Pvgd 1852. Afsked från lektorstjensten 1872. Död 5.6.1876.
s. 703 14399 Åkerberg, Henr. Tavast. p. 192,9 || Tav. 358: 29.6.1827 [25.6]. Fadren färgare i T:hus. Född der 19.4.1808. Död som student.
s. 703 14402 Åkerman, Adolph. Viburg. p. 193,3 || Vib. 2006: 11.2.1829 [30.6.1827]. Hans bröder p. 172. Född 27.9.1803 i Rantasalmi. Privatist. Betyg 15.12.1830 till landtm.

Siirry sivulle:
< edellinen   1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160   seuraava >