Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Hakutulos

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Hakutulokset: *V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95)

Hakuehdolla tietokannasta löytyi 8144 henkilöä. Olet sivulla 163 / 165.

< edellinen   1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160   seuraava >

Voit valita ruksaamalla ne tietueet, jotka haluat tulostaa tai tallentaa. Napsauttamalla henkilönumeroa voit lukea henkilön täydelliset tiedot.

Valitse tältä sivulta kaikki  |  Tyhjennä kaikki

s. 703 14329 Örnhjelm, Georg. Fredr. Nob. Bor. p. 184,3 || Bor. 1032: 11.4.1827 [5.4]. Hans bror p. 58. Född 10.4.1808 i Mouhijärvi. Betyg 22.6.1830. Underofficer. Fänr. 1834. Underlöjtn. Löjtn. Stabskapten 1845. Major 1848. Öfverstelöjtnants afsked 1857. Postförvaltare i Joensuu 1863. Afsked. Död 7.9.1890.
s. 704 Lue CLXXIX.
Rectore Gust. Gabr. Hällström III 12.7.1827–26.8.1828*).
Studiosi inscripti 127. Pagg. 194–207.
Ab. 274 ff.; Bor. 1040–1053; Nyl. 172–191; Ob. 2159–2181; Sat. 1654–1672; Tav. 360–365; Vib. 1988 ff.

*) Hela detta rektorat och något mer än en månad af det följande (Myréens) höra ännu till Akademins Åbo-period. Ty väl timade den ödesdigra branden redan 4–5.9.1827, hvarpå i oktober reskript emanerade angående förflyttning af Akademin, under namn af Alexanders-Universitet, till Helsingfors, men dess verksamhet härstädes kunde dock först inpå ht 1828 vidtaga. Ett i k:m 9.9.1828 (ännu i Åbo) väckt förslag, att en alldeles ny Studentmatrikel borde ombesörjas i anledning af de nya förhållandena, vann intet medhåll, utan bibehölls och fortsattes den i Åbo 1817 påbörjade (jfr Prooem. p. XLIX f.).
s. 704 14409 Adlercreutz, Gust. Fredr. Joh. Nob. Ostrob. p. 194,3 || Ob. 2195: 20.10.1827. Son af öfversten Thom. Henr. A. († 1827 på Myttylä i Pälkäne). Född 22.11.1812. Underofficer vid 1 finska sjöekip. 1831. Midskipsman 1832. Död 14.3.1834 på Nokia i Birkala på resa.
s. 704 14467 Aeimilæus, Laur. Joh. Boreal. p. 201,4 || Bor. 1048: 16.6.1828. Hans far p. 602. Född 10.8.1810 i Vasa. Betyg 20.10.1832 till pvg (19.12). Kaplansadj. i Teisko. Sockneadj. i Nykyrka 1839. Kpl i Urdiala 1845. Död 29.10.1863.
s. 704 14468 Aeimilæus, Nicol. Boreal. p. 201,5 || Bor. 1049: 16.6.1828. Föregåendes bror. Född 11.9.1812 i Vasa. Betyg 14.3.1835 till pvg (4.7 i Borgå). Pastorsadj. i Sulkava s. å. Tjenstledig för sjuklighet 1838–44. T. f. aman. vid domkap. i Borgå 1844, ordin. 1847. Notarie der 1853. Död 20.8.1854. Skrift, se Elmgr. II, 45.
s. 704 14461 Ahlqvist, Gust. Joh.Viburg. p. 200,6 || Vib. 2011: 2.6.1828. Hans far p. 905. Född 15.4.1810 g. st. Gymnasist i Borgå 1825, från sk. i H:fors. Stipendiat 1832–35. Respondens 1833 u. Sahlberg; sjelf præses 1840 för med. grad. Filos. kand. Med. d:r 1840. Död 14.11.1846.
s. 704 14513 Ahlsten, Aron Adrian. Satac. p. 205,9 || Sat. 1668: 28.6.1828. Hans far p. 763. Född 5.12.1807 i Mouhijärvi. Skolg. i Bjöneb. Lemnade studierna.
s. 704 14478 Alcenius, Fredr. Vilh. Ostrob. p. 202,4 || Ob. 2172: 21.6.1828. Hans far p. 766. Född 16.8.1808. Skolg. i Vasa. Stipendiat 1833–36. Respondens 1835 u. Tulindberg. Filos. kand. 1836. Med. kand. Kanslist i kolleg. med. Död 3.5.1841 i H:fors. Rediger. H:fors Morgonbl. 1837.
s. 705 14447 Amnell, Francisc. Henr. Satac. p. 199,2 || Sat. 1655: 7.5.1828 [6.5]. Hans far p. 663. Född 23.11.1811 i Loimijoki. Betyg 23.11.1833 till pvg (11.6.1834). Pastorsadj. i Letala s. å.
s. 705 14526 Axelsson, Abrah. Joh. Nyland. p. 207,2 || Nyl. 190: 30.6.1828, i nat. 6.12. Torpareson. Född 27.3.1808 i Lojo. Skolg. i Åbo. Pvgd 1831. Brukspred. och pedagog i Svartå 1837. Död 1840.
s. 705 14448 Barck, Car. Fredr. Nyland. p. 199,3 || Nyl. 181: 6.5.1828, i nat. 28.9. Fadren bleckslagare. Född 8.10.1806 i Borgå. Gymnasist der 1822. Betyg 24.4.1830 till pvg (22.6.1831). T. f. kollega vid Borgå pedagogi 1830–32. Pastorsadj. i Luumäki 1832. Tjenstgj. sedan i Sääminge (1834), Lappträsk. Kpl i Pukkila 1838, i Lappträsk 1840. Vicepastor. Död 19.9.1844.
s. 705 14437 Bergholm, Gust. Henr. Viburg. p. 198,1 || Vib. 1992: 2.4.1828, i nat. 8.10. Hans far p. 645. Född 20.1.1808 (3.5.1807) i Borgå. Gymnasist der 1823. E. o. kammarskr. i senaten 1831. E. o. kopist i revis.rätten 1837. E. o. kontorsskr. i banken 1838. Bitr. kassör der 1841. Tredje kamrerare der 1850. Afsatt 1868. Död 27.8.1873 i H:fors.
s. 705 14529 Bergman, Rob. Magn. Nyland. p. 207,5 || Nyl. 191: 30.6.1828, i nat. 28.9. Fadren krigskommissarie. Född 2.6.1801 i Artsjö. Gymnasist i Borgå 1822, från sk. i Lovisa. Betyg 9.6.1829 till pvg (16.1.1830). Tjenstgj. i Hollola, Heinola, F:hamn. Kpl i Björkö 1835. Död 1880.
s. 705 14509 Björkman, Gust. Maur. Satac. p. 205,5 || Sat. 1664: 28.6.1828. Hans bror p. 192. Född 4.1.1812 i Björneb. Skolg. der. Död der 1831.
s. 705 14456 Bonsdorff, Anton. Vilh. Viburg. p. 200,1 || Vib. 1999: 21.5.1828, i nat. 15.10. Hans far p. 635, bror p. 168. Född 31.8.1810. Privatist. Militär (sist major) i Sverige. Afsked. Bosatt i Savolax. Död 17.10.1887.
s. 705 14418 v. Brandenburg, Axel. Nob. Viburg. p. 195,9 || Vib. 1989: 17.12.1827, i nat. 8.10.1828. Hans bror p. 67. Född 27.2.1809 i S:t Mikel. Privatist. Stipendiat 1833–36. Respondens 1834 u. Laurell. Magister 21.6.1836. Betyg 27.10.1836. T. f. apologist i Lovisa 1837. T. f. skolkollega der 1840, i Borgå 1841; ordin. 1843. Pvgd 1852. Afsked 1857. T. f. kpl i Sysmä. Död 17.2.1859.
s. 705 14492 Cajanus, Elias Efr. Ostrob. p. 203,8 || Ob. 2175: 25.6.1828. Son af kom. lm i Uleåb. län And. C. († 1840). Född 6.5.1808 i Pyhäjoki. Skolg. i Uleåb. Betyg 9.1838 till landtm. Vice lm. Död 20.1.1854 i Utajärvi.
s. 705 14431 Carger, Car. Aemil. Ostrob. p. 197,4 || Student 27.2.1828, ej i Ob. matr. Hans bror p. 155. Född 22.7.1811 i Uleåborg. Privatist. Apotekare i H:fors 1838. Död 1872.
s. 705 14480 Carlenius, Gust. Maur. Ostrob. p. 202,6 || Ob. 2169: 21.6.1828. Hans far p. 532. Född 28.7.1809 i Kelviå. Skolg. i Vasa. Stipendiat 1833–36. Död 2.7.1836 i H:fors.
s. 705 14493 Castrén, Esaias Ostrob. p. 203,9 || Ob. 2176: 25.6.1828 (12.0.1809). Hans far p. 777. Född 14.1.1808 i Rovaniemi. Skolg. i Uleåb. Betyg 24.2.1830 till pvg (11.6). Tjenstgj. i Muonioniska, Ylivieska, Ullava. Kpl i Rautio 1839. Död 18.5.1848.
s. 705 14487 Cavén, Jonas Reginald. Tavast p. 203,3 || [Tav. 369]: 16.9.1829 [21.6.1828]. Hans far p. 690. Född 24.9.1808 i Lampis. Skolg. i T:hus. Betyg 17.3.1832 till pvg.
s. 706 14449 Cederström, Claud. Jac. Ludov. L. B. Svecus p. 199,4 || Student 7.5.1828, ej inskr. i nation. Son af kammarherren, sist generaladjutanten baron Er. And. C. († 1853 i Örebro). Född 29.3.1812. Betyg 24.5.1828. Fänr. vid sv. lifgardet 1830. Löjtn. 1837. Afsked s. å.
s. 706 14517 Collin, Abrah. Nyland. p. 206,3 || Nyl. 188: 30.6.1828, i nat. 6.12. Fadren godsegare i Lojo. Född der 14.8.1806. Skolg. i Åbo. Betyg 16.4.1831 till pvg (8.6). Nådårspred. i Suoniemi 1840.
s. 706 14384 Cygnæus, Uno. – Vib. 1998, se p. 191.
s. 706 14525 Dahl, Oscar Emil. Aboens. p. 207,1 || Ab. 279: 11.10.1828 [30.6]. Hans far p. 639. Född 1.5.1811 i Åbo. Skolg. der. Stipendiat 1832–36. Respondens 1832 u. J. J. Nordström, 1840 för med. grad u. Törnroth. Magister 21.6.1836; jubelmag. 1886. T. f. kurator i afdeln. 1838. Med d:r 1840. E. o. läkare 1841. Sekreterare i med. öfverstyr. s. å. Prov. läkare i Ekenäs distr. 1857. Afsked 1871. Död 1.6.1890.
s. 706 14464 Degerdt, Car. Fredr. Nyland. p. 200,9 || Nyl. 185: 11.6.1828, i nat. 28.9. Rusthållareson från Vichtis. Född der 6.7.1805. Gymnasist i Borgå 1824, från sk. i H:fors.
s. 706 14541 Degerman, Mart. Ostrob. [p. 210,8] || Ob. 2173: 10.1828], i Upsala 21.10.1805. Född 20.4.1788 i Torneå. Betyg 19.6.1829 till landtm. Vice lm.
s. 706 14451 Ekbom, Petr. Ali Aboens. p. 199,6 || Ab. 277: 11.10.1828 [17.5]. Fadren vicehäradsh. (p. 750?). Född 22.10.1809. Afskedad qvartermäst. vid 1 finska sjöekip. då erhöll akad. betyg 30.3.1833.
s. 706 14502 Eldén, Eric. Satac. p. 204,8 || Sat. 1659: 28.6.1828. Son af rusth. Matth. Nääs. Född 5.9.1810 i Sastmola. Skolg. i Uleåb. Betyg 3.4.1833 till pvg (29.6). Interimspred. i Brändö 1838–39. Pastorsadj. i Kumlinge. Sockneadj. i Sagu 1841. Död 17.5.1882.
s. 706 14494 Enegren, Aug. Otto Matth. Ostrob. p. 203,10 || Ob. 2177: 25.6.1828. Hans far p. 688. Född 19.6.1809 i Vasa. Skolg. i Uleåb. Sjöman.
s. 706 14523 af Enehjelm, Andr. Gust. Nob. Aboens. p. 206,9 || Ab. 284: 14.2.1829 [30.6.1828]. Hans far p. 811. Född 17.7.1810 i Åbo. Stipendiat 1829–33. Respondens 1832 u. J. J. Nordström. Död 5.4.1833 i H:fors.
s. 706 14528 Enlund, Car. Henr. Aboens. p. 207,4 || Ab. 285: 14.2.1829 [30.6.1828]. Fadren garfvare. Född 6.4.1809 i Åbo. Skolg. der. Betyg 26.10.1832 till landtmäteriet.
s. 706 14489 Eskolin, Andr. Tavast. p. 203,5 || Tav. 362: 15.10.1828 [21.6]. Bondeson från Eskola hmn i Tyrvändö. Född der 20.12.1809. Betyg 17.3.1832 till pvg (13.6). T. f. pedagog i Nystad 1838, i Kajana 1840. T. f. lärare i Kajana lägre elem. sk. 1842. Död 15.4.1844.
s. 706 14446 Fock, Reinhold. Gabr. Nob. Aboens. p. 199,1 || Ab. 281: 1.11.1828 [30.4]. Son af afsk. löjtn. Otto Reinh. F. († 1856 på Saustila i Sagu). Född 2.4.1809 i Åbo. Betyg 9.7.1835. Lärare vid landtbruksinstit. 1838. Direktor 1848. Afsked 1849. Direktor för tekn. realsk. i Åbo s. å. Afsked 1859. Död 31.12.1871 i Sagu.
s. 706 14497 Fontell, Fredr. Ferdin. Ostrob. p. 204,3 || Ob. 2178: 25.6.1828. Hans bror p. 182. Född 18.11.1811 i Brahestad. Skolg. i Uleåb. Skeppare i Brahestad.
s. 707 14505 Forselius, Gust. Satac. p. 205,1 || Sat. 1661: 28.6.1828. Bondeson. Född 23.12.1804 i Kjulo. Skolg. i Björneb. Vice vaccinatör i Eura distr. 1832. Klockare i Hvittis 1833.
s. 707 14420 Forsten, Francisc. Mich. Viburg. p. 196,2 || Vib. 1991: 22.12.1827, i nat. 8.10.1828. Hans far p. 674. Född 11.10.1809 i Kontiolax. Privatist. Betyg 22.6.1832 till landtm.
s. 707 14411 Frosterus, Bernh. Leonh. Ostrob. p. 195,2 || Ob. 2161: 27.10.1827. Hans far p. 688. Född 10.7.1808. Skolg. i Uleåb. Pvgd 13.6.1832. Pastorsadj. i Lochteå. Pred. i Töysä 1839. Kpl i Kärsämäki 1844. Kh der 1861. Död 10.2.1887. Skrifter, se Hornb. matr.
s. 707 14514 Giers, Otto Vict. Satac. p. 205,10 || Sat. 1669: 28.6.1828. Son af länsm. Joh. Vilh. G. Född 21.11.1807 i Kumo. Skolg. i Björneb. Landtbrukare. Död 183X.
s. 707 14508 Graan [äfv. Grahn], Car. Constantin. Satac. p. 205,4 || Sat. 1663: 28.6.1828. Fadren guldsmed. Född 26.8.1811 i Björneb. Skolg. der. Betyg 25.9.1834 till pvg (20.12). Pred. på Mariefors bruk 1838. Andra kpl i H:fors 1847, första 1855. Vicepastor. Tjenstledig och försedd med substitut sedan 1852.
s. 707 14519 Grahn, Jonas Gabr. Tavast. p. 206,5 || Tav. 361: 30.6.1828. Hans far p. 587. Född 19.3.1809 i Hauho. Betyg 9.5.1835 till pvg (6.7). Tjenstgj. i Tohmajärvi 1835–40, Kihtelysvaara 1841.
s. 707 14421 Grönmark, Christ. Fredr. Nyland. p. 196,3 || Nyl. 174: 22.12.1827, i nat. 28.9.1828. Bondeson från Sjundeå. Gymnasist i Borgå 1823, från sk. i H:fors. Tog namnet Rosenmark 6.1834. Betyg 28.4.1836 till landtm.
s. 707 14417 Grönroos, Car. Abrah. Boreal. p. 195,8 || Bor. 1042: 13.12.1827 [8.12]. Född 25.1.1808 i Vehmo. Privatist. Betyg 8.5.1830 till pvg (8.6.1831). Tjenstgj. i Angelniemi 1833–35, i Rusko 1836. Kpl i Rusko 1837. Död 4.11.1886.
s. 707 14520 Grönström, Joh. Boreal. p. 206,6 || Bor. 1052: 1.7.1828 [30.6]. Född 8.8.1809 i Nystad. Skolg. i Åbo. Betyg 16.2.1833 till pvg (29.6). Kaplansadj. i Ylistaro s. å. T. f. pedagog i G. Karleby 1835. Lärare vid Ahlmanska sk. i Kangasala 1841. Död 9.9.1852.
s. 707 14438 Gulin, Alexand. Nyland. p. 198,2 || Nyl. 179: 2.4.1828, i nat. 28.9. Son af fabrikören Paul. Ad. G. Född 20.6.1808 (18.9.1810) i Lovisa. Gymnasist i Borgå 1824. Pvgd 23.12.1835. Kaplansadj. i Sulkava s. å. Tjenstgj. i Savitaipale sedan 1839. Kpl i Vederlax 1847. Vicepastor. Död 1869.
s. 707 14415 v. Haartman, Joh. Rob. Nob. Ab. p. 195,6 || Ab. 280: 1.11.1828 [23.11.1827]. Hans far (prof.) p. 532. Född 21.7.1811 i Åbo. Privatist. Studerade på graden, men blef vansinnig. Död 29.11.1838.
s. 707 14764 Heikel, Vilh. Ostrob. || [Ob. 2236]: 1.10.1830 [30.9], i Upsala 9.11.1827: pro moribus spondet C. J. Lundvall, professor. Hans far p. 815, bror p. 102. Född 28.4.1811. Stipendiat 1832–36. Respondens 1834 för stip. teser u. Benj. Frosterus, 1835 u. Tulindberg. Magister 21.6.1836. T. f. konrektor i Åbo 1837, i Uleåb. 1838; ordin. 1839. Lärare vid finska kadettkåren 1843. Pvgd s. å. Kh i Nystad och Nykyrka 1856. Död 1.12.1883 i Nystad.
s. 708 14458 Heintzie, Car. Gust. Godofr. Nyland. p. 200,3 || Nyl. 183: 24.5.1828. Fadren löjtn. Född 15.2.1811 i Orimattila. Gymnasist i Borgå 1824. Stipendiat 1830–36. Respondens 30.4.1832 u. J. A. Gadolin. Magister 21.6.1836. Betyg s. d. T. f. skolkollega i H:fors vt 1832. Lärare vid kretsskr. i Kexholm 1837, i Nyslott 8.1.1840. Död 25.6.1840.
s. 708 14532 Hellstedt, Andr. Joh. Aboens. p. 207,8 || Student 14.7.1828; ej i Ab. matr. Fadren dagsverkare. Född 29.11.1808 i Åbo. Skolg. der, sedan privatist.
s. 708 14477 Hellström, Henr. Vilh. Aboens. p. 202,3 || Ab. 297: 3.10.1829 [20.6.1828]. Fadren fabriksarbetare. Född 28.11.1809 i Åbo. Betyg 29.8.1831. Pred. och pedagog vid Fagerviks bruk 1835. Kpl i Karis 1844, i Esbo 1854. Kh i Vichtis 1857. Död 8.10.1869.

Siirry sivulle:
< edellinen   1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160   seuraava >