Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Hakutulos

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Hakutulokset: *V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906)

Hakuehdolla tietokannasta löytyi 3475 henkilöä. Olet sivulla 19 / 70.

< edellinen   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70   seuraava >

Voit valita ruksaamalla ne tietueet, jotka haluat tulostaa tai tallentaa. Napsauttamalla henkilönumeroa voit lukea henkilön täydelliset tiedot.

Valitse tältä sivulta kaikki  |  Tyhjennä kaikki

s. 41 3707 Werander, Magn... En Magn. Werander postmästare i Helsingfors 1701–08, enl. Kugelberg.
s. 41 4486 Andreas Caroli. Se Kiemmer i LX.
s. 41 3801 Avander, Nic... Landtmätare i Nyland 1697. Blef fången 1711. (Ekstr.).
s. 41 3818 Brumerus, Eric... Erici. Skolaris i H:fors.
s. 41 3771 Dahlman, Sv... Fadren stupade 1675 (i Bremen). Född 1670.
s. 41 3788 Fabricius, Er... Fr. Åbo sk. 15.10.1691.
s. 41 3779 Joh. Caspari Kiscoensis. – Enl. Lib. Sch. Ab.: ad acad. societatem receptus 3.10.1691 och sedermera sacellanus in Carislojo. Således = Joh. Lunderberg, f. 1674, sockneadj. i Kisko 1693, kpl 1703 o. kh 1729 i Karislojo, † 1747.
s. 41 3817 Krebs läs von Krebs.
s. 41 3779 Landerberg, i Index: Lauderberg läs Lunderberg Joh... Se här ofvan Joh. Caspari.
s. 41 U1236 Mechelinus, Henr. Jacobi. – Nämnes som skolaris i H:fors 1691 och kpl i Kuopio 1697 † 1729. Student(?) ehuru ej i Index.
s. 41 3832 Mudelius läs Madelius.
s. 41 3802 Peuronius, Jac... Skolaris i H:fors. Äfven en Er. Erici Peuronius samtidigt skolaris där.
s. 41 3819 Prytz, Joh... Född 1690 (1694?) † 1767. Osäkert, om varit rådman; se Ruuth sid. 479.
s. 41 3785 Tacku, Er... Thomae Hvittensis. Skolgång i Åbo.
s. 42 3891 Achrenius, Zach... Skolaris i H:fors 1691. Under ryska väldet kh i Esbo, sedan åter kollega.
s. 42 3898 Biur, Joh... Erici. Skolaris i H:fors, blef militärpräst.
s. 42 3893 Castelius, Er. Sigfridi.. Skolaris i H:fors kallad Casselius.
s. 42 3899 Colliander, Zach. Tavast.. Sat. 366 strykes, ty hör till Collinus strax nedanför. (Detta tryckfel föranledt misstaget i Sukukirja tab. 8). Hans far Zach. i XIX. Skolaris i H:fors 1691. Pastorsadj. i Padasjoki etc.
s. 42 3911 Collinus, Joh. Joh:is Satac. p. 199 || Sat. 366. Okänd. Jfr här ofvan i LI.
s. 42 3866 Franzelius, Henr.. Sat. 360 läs 359.
s. 42 3895 Helsingius, Nic. läs Helingius.
s. 42 3888 Hoffrenius, Jac... Hans far p. 33 (ej 30). Död 1733 (ej 1731).
s. 42 3852 Höök, Theod. = Thure Höök, advokat vid Åbo hofr. † 1708, begr. 22.6. (Selin).
s. 42 3896 Lagus, Petr... Georgii. Skolg. i Åbo.
s. 42 3906 Lepus [Lagus], Joh.. Något mer om honom hos Leinb. (Skolst.) och Färling sid. 31. Död 1.1.1740.
s. 42 3508 Lundelius, Andr... Kpl i Vasa läs i Nykarleby.
s. 42 3930 Lööf läs Lööff.
s. 42 3903 Meissner, Petr... Peter Johan, f. 1680 i Sth, son af sekreteraren o. rådm. Joh. M. i Sth samt styfson till teol. lektorn o. prosten mag. Ge. Silnaeus i Strengnäs († 1683), hade enl. Stiernmans adelsmatr. studerat 14 år [?] vid akademierna i Upsala o. Åbo då han 1699 blef auskultant i Åbo hofr. Följande år fänrik i Finland, där han vid olika regem. under kriget tjänade sig upp till öfverstelöjtn.; adlades 1725 Gyllenecker och dog 1748.
s. 42 3909 Melartopaeus, Jos. [Christierni Cangasalensis] – Sat. 363 läs 364. Hans far i XXVII. Skolg. i Åbo.
s. 42 4033 Munck, Gust. Adam. – I Index utan p., näst efter Henr. M. Okänd.
s. 42 3867 Polviander, Joh... Sat. 360:a läs 360.
s. 42 5347 Ritz, Car., se Tillägg och Rättelser. Jfr dock i LXXV.
s. 42 3924 Spoof, Jonas.. Erici. Fadren befallningsman i Lempälä. Skolg. i Åbo.
s. 42 3871 Stadius, Chr. läs Stodius.
s. 42 3894 Wichtelius, Ge... Skolaris i H:fors. Köpman i Åbo.
s. 42 3914 Winter, Joh. Ab... Fadren hette Johan och var boktryckare.
s. 43 4001 Backman, Petr.. läs Baeckman, Petr.
s. 43 3533 Carlenius, Sigfr. Redan i XLIX.
s. 43 3935 Chydenius, Andr... Bondeson från Kytiniemi gård i Nykyrka.
s. 43 4019 Condelius, Joh. läs Condelinus.. Antagl. = Joh. Condeliin, präst vid Bjb. tremänningsregem., gift 1703 i Vichtis. (Bergholm).
s. 43 U427 Fant, Mich... Död 1717 läs 1714.
s. 43 4002 Forsmarck, Andr... Marci. Skolaris i H:fors 1691. Adj. hos pastor Fabritius i Björkö. Hans bror i LXII.
s. 43 3947 Hahn, Nic... Flykting i Sverige under stora ofreden. Pvgd 1729. På förslag till Tammela pastorat 1732.
s. 43 3975 Hartman, Gabr... Under stora ofreden flykting i Sverige.
s. 43 3977 Keckonius, Andr... p. 263 (ej 203). Hans far Gabr. i XXIII. Född 1665.
s. 43 3634 Lange, Petr. Vib. p. 204, så i Index, men läs Långe l. Longhe Petr., om hvilken i L.
s. 43 4013 Melartopaeus, Joh. Joh:is... Skolg. i Åbo. Pedagog i Nöteborg. Kh i Gubanits. Hans far i XII, son i LXXXI.
s. 43 3970 Muur, Joh... i Borgå läs i Viborg. Enl. Hülpers kh i Tavastland, medan brodren Andreas kh i Nyland.
s. 43 3999 Nicaknius l. Virelius, Henr... läs 15.6.1705 (ej 15.6.1703).
s. 43 4026 Nidellberg, Jac... Död 1736?

Siirry sivulle:
< edellinen   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70   seuraava >