Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Hakutulos

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Hakutulokset: *V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91)

Hakuehdolla tietokannasta löytyi 7357 henkilöä. Olet sivulla 20 / 150.

< edellinen   1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140   seuraava >

Voit valita ruksaamalla ne tietueet, jotka haluat tulostaa tai tallentaa. Napsauttamalla henkilönumeroa voit lukea henkilön täydelliset tiedot.

Valitse tältä sivulta kaikki  |  Tyhjennä kaikki

s. 58 929 Limmingius, Samuel. p. 46 || Ob. 99. – Föregåendes bror. Kh i Pudasjärvi 1686, i Ijo 1688. Död 1692.
s. 58 910 Lindeskææl, Eric. Holsteni Verm. p. 45.
s. 58 971 Lindormi, Nic. Smol. – Var väl ej stud. i Åbo, men respondens 1653 u. Vexionius, och promoverades till magister s. å. (jfr prot. 22.3.1643). T. f. lektor vid Åbo gymnasium 1637. Rektor vid Helsingfors skola 1642. Kh i Pyttis 1655. Död 1671.
s. 58 942 Lindsbergius, Nic. Andreæ Vesm. p. 46 || Från Lindesbergs socken i Vestmanland?
s. 58 955 Liuhander, Thomas [Johannis?]. Sat. 72: sacellanus in Lempälä || En Th. Joh:is Tyrvensis nämd i prot. 19.4.1654. Enl. Strandb.: Th. Luihander (sic!) sockneadjunkt i Tyrvis 1659, död 1670; men Th. Liuhander kpl i Lempälä 1679, död 1699. – Möjl. af samma slägt med prof. A. Wanochius, hvilken jemväl var Satacundens från Tyrvis och ursprungligen (ännu såsom respondens u. Bång 1672) kallade sig Liuhander.
s. 58 887 Mathesius, Petr. Josephi Ostrob. p. 45 || Ob. 90. – Son af kh i Kalajoki Jos. Mathesius (1648, † 1685). Respondens 21.5.1653 u. Petræus. Kpl i Kalajoki 1692. Död 1693.
s. 58 889 Mullovius, Henr. Thomæ Ostrob. p. 45 || Ob. 92. – Bondeson från Mullo hemman i Lillkyro. Enl. Strandb. och Alcenius kpl i Lillkyro 1651, pastor vid Jemtlands regem. 1654, men årtalen origtiga, ty 23.4.1655 var han ännu student.
s. 59 886 Murenius, Boetius Boetii Aland. p. 45 || Bor. 63. – Hans far och bröder i V. Kpl i Saltvik 1670. Sjuklig, insatt på hospital 1697.
s. 59 897 Nezelius, Joh. And:æ Sud. p. 45 || Pastorsson från Näshulta; fadren kallade sig Kråkstenius († 1670). Student i Upsala 1650. Respondens i Åbo 10.1655 u. Vexionius. Magister 5.6.1656. Lektor i Strengnäs. Kh i Aspö 1660, i Sorunda 1672. Död 1676.
s. 59 907 Nicolaus Ivari. – Deponerad med Holstenius, altså 1652 (jfr prot. 18.1.1654).
s. 59 949 Nulenius, Henr. Pauli Aland. p. 47 || Bor. 69.
s. 59 911 Olaus Amberni. – Deponerad på samma gång med Holstenius (jfr prot. 18.1.1654), d. ä. 5.10.1652. Nämd vidare i prot. 23.4.1655.
s. 59 939 Palonius, Matth. Thomæ Ab. p. 46 || En Matth. Thomæ i prot. 1653, 1654.
s. 59 928 Peldanus, Gabr. Jacobi Ostrob. p. 46 || Ob. 98. – I prot. 23.4.1656. Född 1630. Kpl 1652 och kh 1673 i Ilmola. Död 1699. Hans bror p. 28.
s. 59 953 Prochopæus, Henr. Petri Uskil. p. 47 || Son af Petr. Procopæus, kpl i S:t Bertils under Uskela († 1679). Regementspastor. Kh i Somero 1665. Död 1678.
s. 59 892 Purmerus [äfv. Burgman], Joh. Joh. Ab. p. 45 || Son af rådmannen eller borgm. Joh. Purmerus i Åbo*). I hemmet informerad af Gyllenius sedan 1649. Höll en orat. De litteris amplectendis 19.2.1654. Respondens 1655 u. Kexlerus. Bullersam. Relegerad på 1 år 1659. Tyckes dragit till Sverige. — *) I Åbo lefde samtidigt tvenne bröder Joh. J. Purmerus, den ena borgmästare, den andra rådman.
s. 59 935 Revalius [Revallius], Sigfr. Sigfr. Pemar. p. 46 || Trol. son af kpl Sigfridus i Pemar († omkr. 1632). Kpl i Pälkäne 1670. Död 1688.
s. 59 915 Rothmannus, Eric. Svenonis. p. 46 || Sm. 66: 25.10.
s. 59 946 Ruschovius, Sigfr. Stephani Masco. p. 46 || Bor. 66. – En Sigfr. Stephani nämd i prot. 12.12.1655 och, såsom gift student, varnad till flit 15.2.1660.
s. 59 943 Rybetius, Ericus Petri Vestm. p. 46.
s. 59 950 Salonius, Joh. Erici Letal. p. 47 || Bor. 70: obiit pastor in Letala [1701]. – Enl. Strandb. född 1658!
s. 59 922 Simon Laurentii Rymmetensis. – Nämd i prot. 15.12.1653. Respondens 2.1653 u. Petræus. Hette enl. sin grat. till Joh. Tuderi diss. 1.2.1655: Riander.
s. 59 944 Stigæus [Stigelius], Joh. Michaelis Aland. p. 46 || Bor. 64. – Son af Mich. Henrici Stigelius, kpl i i Saltvik (1631, 1651). Respondens 2.1652 u. Petræus. Nämd i prot. 1658, 1659, 1663? Var apologist i Tavastehus skola 1666. Kpl i Nagu 1676. Död 1691.
s. 59 945 Stigæus [Stigelius], Henricus Michaelis Aland. p. 46 || Bor. 65. – Föregåendes bror. Stipendiat 1658–60. Pvgd 1659 till fältpredikant. Slottsprest i Åbo. Pedagog i Ekenäs. Kh i Karis 1677. Död 1700.
s. 59 912 Sund, Olaus Erasmi Vg. p. 46 || Svg. 38: 25.10.1652.
s. 59 898 Sundius, Laur. Olai Suderm. p. 45 || Stipendiat 1654–57. Respondens 26.4.1656 u. Thauvonius. Kh i Husby, Södermanland 1660. Död 1686.
s. 60 920 Swaan, Joh. Joh. Smol. p. 46 || Sm. 71: 8.11. – Höll i Åbo en orat. De justitia 1654, utg. i Stockh.
s. 60 913 Syonius [Siggonius], Laur. Og. p. 46 || Student i Greifswald 1651, der råkat i gräl, i Åbo 1653. Stipendiat 1654–57. Orerade De studiosor. privilegiis, Ab. 1654 o. 2.12.1655 De verbi divini sufficientia. Respondens 9.5.1656 u. Nycopensis. Kh i Agunnaryd, Småland 1662. Död 1694.
s. 60 930 Tastenius [äfv. Tast], Joh. Matthiæ. Ob. 100: sacell. in G. Carleby 1660; obiit 1665. – Tast, ett hemman i Nedervetil.
s. 60 902 Thelaus, Israel Eliæ Angerm. p. 45 || Kommin. i Edebo, Upland.
s. 60 903 Tunensis [Thunesius], Salom. Laur:ii Upland. p. 45 || Från Roslagen. Resp. 27.4.1653 u. Petræus.
s. 60 911 Ullenius, Ol. Thorbeni Verm. p. 46 || Följde 1652 i aug. med Gyllenius till Åbo.
s. 60 940 Utopæus, Eric. Marci Ab. p. 46 || En Eric. Marci kpl i Piikis 1659, död 1674; trol. den samme, som nämd i prot. 12.4.1654 samt ofta 1658, 1659. Jfr till Is. Nicolai i XVIII.
s. 60 891 Wallenius, Sam. Olai Aboens. Wallenstjerna. p. 45 || Son af ass. i Åbo hofr. Ol. Wallenius, adlad (1678) Wallenstjerna († 1687). Född 1644. Student 1653. Respondens 1661 u. Thuronius och Kempe. I delo med stadens trumslagare 1662, hvarför bötfäld. Vice advokatfiskal 1664. Assessor 1674. Död 1694.
s. 60 947 Wellerus, Mart. Zachariæ Nag. p. 47 || Bor. 67. – Son af hospitalspredikanten på Sjählö under Nagu, sedan kh i Raumo Zach. Raumannus l. Wellerus († 1666). Nämd i prot. 14.3.1655. Kpl i Nagu 1658. Kh i Raumo 1667. Död 1671. Hans bröder p. 60.
s. 60 899 Westenius, Magn. Ungeri Nerik. p. 45 || Respondens 1657 u. Petræus.
s. 60 900 Westius, Sam. Joh:is Suderm. p. 45 || Son af kh Joh. Westhius i Fogdö, sedan i Nyköping († 1647). Student 1653. Nämd i prot. 18.4.1654. Respondens 1654 u. Er. Justander, hvarpå återvände till Sverige. – Skrift (af denne?), se Elmgr. I, 105.
s. 60 U148 Wibonius, Joh. N. Bothn. – Respondens pro gradu i Upsala 1653 u. Ol. Unonius. Tyckes hvarken stud. i Finland eller der blifvit anstäld.
s. 60 Lue XIV.
Rectore Mich. Gyllenstolpe [Vexionio] II 1653.
Studiosi inscripti 57. Pagg. 49–50.
Bor. 71–78; Ob. 101–108; Sat. 76–82; Sm. 73–75; Svg. 0; Vib. 23, 24.
s. 60 1028 Alanus, Joh. Sephani. – Nämd i prot. 3.4.1654.
s. 60 979 Allenius [ej Allanius], Joh. Henrici Nousiens. p. 49 || Bor. 72. – Stipendiat (efter fåfäng ansökan 12.4.1654) 1658–64. Respondens 1658 o. 4.5.1661 u. Thuronius. Magister 1661 (jfr prot. 6.12 samt stipendiatlistorna). Var kh i Nousis 1665. Död 1669.
s. 61 983 Andreas Thomæ Ab. – Nämd i prot. 9.11.1653, 1654.
s. 61 989 Arctopolitanus, Gregorius [Gregorii]. Sat. 76 || Hans bror i VIII. Bötfäld för överfall på akad. vaktmästare 1658. Stipendiat 1659–64. Respondens 6.1655 u. Vexionius, 1662 u. Svenonius, 1664 u. Kempe. Rektor i Björneborgs skola 1675.
s. 61 1007 Brochius, Car. Laur. Patricius Aboensis. p. 50 || Son af borgm. i Åbo Laur. Brochius. Bullersam, enl. prot. 1658–62. Stadssyndikus i Åbo kr. 1671.
s. 61 1008 Brochius, Magnus Laurentii Patricius Aboensis. p. 50 || Föregåendes bror. Född 1645. Jemväl bullersam som student. Respondens 18.4.1660 u. Svenonius, 1670 o. 11.5.1672 u. Jac. Flachsenius. Magister 1672, primus. Akad. sekreterare o. adjunkt 1671 (se prot. 19.5.1671). Död 1673.
s. 61 976 Bromen, Henr. Christophor. p. 49 || Vib. 23: Broman nobilis Livonus, 5.10.1653.
s. 61 977 Bromen, Eric. Jacobus (sic!) Nob. Liv. p. 49 || Vib. 24: Er. Jacob, 5.10.1653. – Nämd i prot. 12.4.1654.
s. 61 1010 Callinus, Carol. Simonis Uskel. p. 50 || En Carol. Simonis nämd i prot. 9.5.1663. – En Carol. Callenius kpl i S:t Bertil under Uskela 1679. Död 1687.
s. 61 1027 Canutus Henrici Pelkenens. – Nämd i prot. 12.4.1654. Tyckes förvexlad med
s. 61 1027 Canutus Sigfridi Pelkenens. – Jfr prot. 13.3.1654 o. 12.4. En Revallius?

Siirry sivulle:
< edellinen   1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140   seuraava >