Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Hakutulos

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Hakutulokset: *V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95)

Hakuehdolla tietokannasta löytyi 8144 henkilöä. Olet sivulla 20 / 165.

< edellinen   1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160   seuraava >

Voit valita ruksaamalla ne tietueet, jotka haluat tulostaa tai tallentaa. Napsauttamalla henkilönumeroa voit lukea henkilön täydelliset tiedot.

Valitse tältä sivulta kaikki  |  Tyhjennä kaikki

s. 77 7598 Indrenius, Andr. Tav. p. 431 || Student 1751. Hans far p. 327. Född 1734. Nämd i prot. 3.7.1751 att Sat. nation, emedan fadren hört dit, vill tillbörda sig honom och hans bror; k:m låter dock bero vid den redan skedda immatrikulationen. Respondens 19.6.1756 (med ded. till sin far) u. Kalm, 26.7.1757 (med ded. till sin farbror Is. I. vicepastor och kpl i Valkeala) pro gradu u. Clevberg. Magister 2.8.1757. Betyg 17.5.1763. Kpl i Ruovesi (Kuru) 1773. Död 1805.
s. 77 7599 Indrenius, Abrah. Tav. p. 431 || Student 1751. Föregåendes bror. Född 1736. Respondens 28.6.1755 (med ded. till sin far) u. Clevberg, 8.6.1757 pro gradu u. Kalm. Magister 2.8.1757. Kpl i Vehmo 1766. Kh i Keuru 1772. Död 1796.
s. 77 7573 Jung, Albert. Suderm. p. 430 || Svg. 311: 16.10.1750, i nat. 16.10. Återreste s. å. till Sverige.
s. 77 7565 Lagerman, Gudmund [Christ.] Smol. p. 430 || Sm. 568: 22.8.1750, i nat. 13.9. Född i Tofteryd s:n, Skyllingaryd gård 1.11.1728. Informator i Savolax 1751, i Nyland 1757. Studerade teologi.
s. 77 7614 Laxenius, Matth. Nyl. p. 432 || Student 1751. Bondeson. Född 1730 (1727?). Skolgången i Åbo. Teolog. Vistades på hemorten 1761.
s. 77 7612 Leman, Andr. Boreal. p. 432 || Bor. 520: 8.7.1751. Klockareson från Lemo. Född 1730 (1732?). Informator i Lemo 1760. Nämd i prot. 26.7.1766 ännu student, angifven i hofrätten för ovarsamt förh. vid klockareval i Rimito och dömd till böter eller 14 dagars fängelse.
s. 77 7564 Lilliander, Jon. Smol. p. 430 || Sm. 567: 22.8.1750, i nat. 13.9. Född i Sandsjö s:n, gården Lillahult 5.1726. Informator hos kapt. Chr. Boije vid Borgå 1751, i Tavastland 1757. Stipendiat 1755–60. Respondens 7.7.1755 (med ded. bl. a. till sagde kapt. Boije och grat. af sin discipel O. Chr. Boije) u. Bilmark, 17.10.1759 pro gradu u. Jac. Gadolin. Magister 25.8.1760. Betyg 28.7.1761 åt honom, då i Sth, till pvg. Nytt betyg 12.12.1776. Konrektor i Jönköpings skola 1779. Död 1788.
s. 77 7583 Lindblad, Gust. Vib. p. 431 || Vib. 700: 8.3.1751. Hans far p. 327 (i Registret tryckfel 72 i st. f. 82). Född 1732. Skolgången i S:t Mikel. Respondens 23.12.1757 (med ded. till sin far) u. Kalm. Betyg 17.12.1762 att pvg i F:hamn till adj. åt kh P. Heintzius i Savitaipale. Pvgd (enl. Akiander) 27.6.1764. Kpl i Juuga 1772. Död 1791.
s. 77 7591 Majorin, Jon. Nyl. Borgo. p. 431 || Student 1751. Bondeson från Jordanböle vid Borgå. Född 1725. Gymnasist i Borgå 1745; afgångsbetyg 1.1751. Jfr p. 343.
s. 78 7592 Mallén, Israel Tav. p. 431 || Student 1751. Från Jämsä. Hans far p. 297. Född 20.3.1737 (enl. Akiander).
s. 78 7572 Melander, Gabr. Bor. p. 430 || Bor. 514: 10.10.1750. Hans far p. 306? Född 23.2.1730.
s. 78 7605 Menander, Joh. [läs: Jonas] Henr. Tav. p. 432 || Student 1751. Från Kangasala. Hans far p. 301. Född 1731. Expektant 1757, 1758. Respondens 14.11.1759 (med ded. till sina farbröder Jon. M. kh i Urdiala & Andr. M. kpl i Pälkäne) u. Mesterton, 23.4.1760 pro gradu u. Kalm. Magister 25.8.1760. Sockneadj. i Sahalax 1759. Slottspredikant i Åbo 1774. Kh i Urdiala 1778, i Akkas 1785. Död 1800.
s. 78 7588 Miltopæus, Joh. Ab. p. 431 || Student 1751. Son af stadsfogden Mart. M. i Åbo. Född 1730. Informator i Lovisa; får ej dröja längre borta, enl. prot. 3.12.1754. Landtmätare.
s. 78 7617 Molin, A. Vib. – Kallas i en förteckn. af 24.3.1759 student sedan 9 år, gml 26. Ej i Index, ej i Vib. matr.
s. 78 7096 Nordenius [äfv. Nordin], Adam Vib. p. 430 || Vib. 696: 28.6.1750. Å nyo inskr.; se p. 404. Begär 31.7.1751 betyg till auskult. i hofr., hvilket bifalles, emedan restituerad till sin heder. Nämd i prot. 17.4.1752 att skyldig i Tav. nation; 27.11.1753 att blifvit förhörd i juridiken, får godt betyg „till någon anställning“. Afreste 1753.
s. 78 7597 Palander, Alexand. Nyl. p. 431 || Hans bror p. 396? Stipendiat 1763, 1764 afförd emedan pvgd (enl. prot. 14.5.1764).
s. 78 7602 Palander, Gabr. Tav. p. 432 || Student 1751. Från Hattula. Hans far p. 298. Född 1730. Stipendiat 1760–63. Betyg 5.10.1762 till pvg. Kpl 1774 och kh 1793 i Vånå. Död 1802.
s. 78 7608 Palander, Axelius Austr. p. 432 || Student 6.1751. Född 8.1730. Från Rimito l. Kimito.
s. 78 7587 Rimstrell [läs: Limstrell], Eric. Satac. p. 431 || Sat. 799: Limstrell, 5.2.1751, Ulfsbyensis; natus 1733; vitæ rusticæ sua obtulit studia. Bondeson. Besökte Björneborgs skola. Vistades i Ulfsby 1760.
s. 78 7578 Rothovius, Isaac. Satac. p. 431 || Sat. 797: 5.2.1751, Ikalensis. Hans far p. 281, bror p. 427. Född 26.6.1732. Respondens 23.6.1759 (med ded. till sin far) u. Gadd, 24.3.1760 pro gradu u. Mesterton. Magister 25.8.1760. Pvgd 1762. Kpl i Hongilax 1769. Kh i Pungalaitio 1779. Död 1786.
s. 78 7613 Rönnlund, Christian Satac. p. 432 || Sat. 801: 5.7.1751, Loimijokiensis. Bondeson. Född 1731. Betyg 21.11.1757 till pvg. Pvgd 1759. Predikant vid Eura predikohus 1792. Död 1806.
s. 78 7577 Salonius, Fridr. Bor. p. 430 || Bor. 517: 1.3.1751. Hans far p. 248, bror p. 394. Född 1732 (1733?). Expektant 1753, stipendiat 1756–60. Studerade landtmäteri. Vistades i Norrland 1760. T. f. länelandtmätare. Död 1765.
s. 78 7610 Schæfer [Schæffer], Carol. Austr. p. 432 || Student 6.1751. Hans bror p. 409. Född 4.1729. Respondens 10.12.1757 (med ded. till sin bror Joh. Christoph. Schæffer, vdm i Vichtis) och pro gradu 4.7.1760 u. Mesterton. Magister 25.8.1760. Kpl i Levanpeldo 1768, i Kumo 1775. Kh i Somero 1791. Död 1792.
s. 79 7611 Sommarfeldt, Gregor. Austr. p. 432 || Student 6.1751. Dragonson från Lundo. Född 8.1730. Betyg 21.11.1757 till pvg. Kpl i Töfsala 1776. Död 1802.
s. 79 7580 Ström, Vilhelm Tav. p. 431 || Student 2.1751. Qvartermästareson från Hollola. Född 1732. Gymnasist i Borgå 1747. Teolog. Ännu 1757 vid akad.
s. 79 7581 Tenlenius, Gust. Bor. p. 431 || Bor. 516: 1.2.1751. Klockareson. Född 1730. Vistades i Loimijoki 1751, i Nykyrka 1752. Drunknade 1756.
s. 79 7594 Thalin, Gabr. Tav. p. 431 || Student 1751. Ville gå till Satac. nation, men emottogs ej (enl. prot. 3.7.1751). Född 1731 i Birkala. Nämd i prot. 17.4.1752 att fordras till krigstjenst (i fall ej detta gäller Is. Thalin i LXXXIX, som dock hörde till Sat. nat.). Var ännu 1757 vid akad. och studerade teologi.
s. 79 7575 Wiikman, Immanuel. p. 430.
s. 79 7590 Åhlström, N.[?]. – Var 29.6.1751, enl. en förteckn., ¼ års student. Jfr ofvan Ahlström.
s. 79 Lue CIII.
Rectore Henr. Hassel III 1751.
Studiosi inscripti 63. Pagg. 433–435.
Bor. 0; Ob. 941–948; Sat. 802–810; Sm. 569; Svg. 313, 314; Vib. 701–716.
s. 79 7623 Allenius [läs: Alcenius], Johannes Satac. p. 433 || Sat. 802: Joh. Alcenius, 22.10.1751, Ikalensis. Hans far p. 307. Född 1732. Betyg 14.7.1755 att pvg till kaplansadj. i Lappfjärd. Kpl i Nedervetil 1771. Död 1782.
s. 79 7672 Bergius, Andreas Austral. p. 435 || Student 1752. Född 1732. Var 1761 för nationen obekant. Jfr p. 401.
s. 79 7674 Bergman, Carol. Nyland. p. 435 || Student 1752. Son af råd- och handelsman Karl B. i Ekenäs. Född 1734. Respondens 19.12.1759 (med ded. till sin far) u. Mesterton, 4.8.1760 för „Beskr. öfver Ekenäs“ (med grat. af sina bröder Er. Joh. B., dat. Ekenäs 22.7, & Gabr. B., dat. Sth 18.7) u. Kalm. Magister 25.8.1760. Pedagog i Ekenäs 1760. Informator i Åbo hos handl. Baër 1760, 1761. Betyg 5.10.1762 till pvg. Bruksprest i Fagervik 1771. Kpl i Ingo 1776. Bataljonspred. Kh i Korpo 1789. Död 1804.
s. 79 7657 Björnberg, Sim. Satac. p. 434 || Sat. 806: 2.3.1752, Björneburgensis. Tullskrifvareson. Född 1732. Död som student.
s. 79 7668 Bodén, Eric. Sudermann. p. 434 || Svg. 314: 6.6.1752. Son af kh Jonas Bodén i Mariefred († 1756). Bokhållare i drottningehuset i Sth.
s. 79 7628 Bohm, Samuel [Andreæ] Ostrob. p. 433 || Ob. 946: 1751. Klockareson från Uleåborg. Född 1732. Expektant 1753. Betyg 25.4.1758 att pvg till pastorsadj. i Siikajoki. Kpl i Sotkamo 1763. Kh i Siikajoki 1785. Död 1800.
s. 80 U781 Brunnius, Car. Olai. – Student 1752 i Upsala, ej i Åbo. Son af Ol. Erici B., stud. 1720 i Upsala, kpl i Torneå, † 1757. Född 1734. Pedagog i Juckasjärvi 1762. Kpl i Torneå s:n 1763. Död 1772. Slägten från Brunne by i Ångermanland.
s. 80 7662 Böökman [Bökman], Gust. Adolph. Vib. p. 434 || Vib. 713: 13.4.1752. Född 1734. I prot. 28.4.1752 klaga Tavasterne att ej inskrifvits till deras nation.
s. 80 7626 Cajanus [Cajaner], Zacharias. p. 433 || Ob. 944: 1751. Hans far i LXVII. Född 1732 i Paldamo. Ombytte som student sitt namn till Cajaner. Respondens 28.6.1759 u. Mesterton, 17.5.1760 (med ded. till sin styffar Petr. Calamnius, kpl i Ijo) pro gradu u. Kalm. Magister 25.8.1760. Kh i Sodankylä 1769. Död 1784.
s. 80 7625 Carlborg, Jacob. [Henrici]. p. 433 || Ob. 943: 1751. Hans far i LXXIV, bror Joh. (ej Jac.) p. 365, hvilken artikel till det mesta hör hit*). Född 1733. Student i Upsala 32.6.1753. Respondens der 1757 u. N. Wallerius, 1758 pro gradu u. Ekerman; magister 1758. Betyg af k:m i Åbo 28.7.1761 att pvg på erhållen fullmagt som e. o. esqvadronspred. vid lifdragonerne. Kongl. hofpredik. 1765 och ledamot i hofkonsist. Kh i Pojo 1770. Död 1773. — *) Ty om Carlborg, Joh. Henr. heter det i Ob. matr.: variis agitatus fatorum ventis a:o 1749 tandem Viburgi Moscorum Notarii munere, quod ad magnam Cancellariam, Gouvernements Cantzlin dictam, honoratus, in Nerpis, maniacus, animam expiravit a:o 1762.
s. 80 7673 Cavonius, Jac. [Joh.] Aboens. p. 435 || Student 1752. Född 1733. Expektant 1757, 1758. Betyg 29.10.1761 till pvg. Respondens etc., enl. p. 367, ty uppenbarligen annan än Cavonius, Jacob. Nyl.
s. 80 7637 Colliander, Zacharias Smol. p. 433 || Sm. 569: 9.12.1751, i nat. 13.12. Student i Upsala 1747. Son af kh Nic. Colliander i Elghult († 1762). Född 25.1.1730 i Vexiö. Respondens 24.10.1753 (med ded. bl. a. till sin far) och pro gradu 29.5.1754 (med ded. till sina bröder Erland och Anders) u. Clevberg. Magister 25.7.1754. Pvgd i Vexiö s. å. till adj. hos fadren. Bataljonspred. Dödskjuten i Pommern 1762.
s. 80 7664 Colliander, Johann. Viburg. p. 434 || Vib. 715: 4.4.1752. Son af kapten vid T:hus infanteri Arv. Colliander († 1765). Född 1734 i Sysmä. I prot. 28.5.1752 göra Tavastenserne anspråk på honom. Respondens 8.12.1759 (med ded. till sin far) u. Bilmark, 22.8.1760 (med ded. bl. a. till sin bror Sigfr. Joachim, fänrik vid T:hus infanteri) pro gradu u. Kalm. Magister 25.8.1760. Pvgd 9.4.1763 till hospitalspred. i H:fors. Kpl i Korpilax 1795. Död 1801.
s. 80 7618 De l'Ecluse, Jacob. Ab. p. 433 || Student 31.7.1751, befriad från afgift till fiskus, men till biblioteket böra nu och hädanefter alla betala. Son af franska språkm. vid akad. Stipendiat 1752, 1753. Betyg 4.2.1753 såsom vorden kadett vid artilleriet i H:fors.
s. 80 7670 Ekman, Gust. Fridr. Satac. p. 435 || Sat. 807: 8.7.1752, Loimijokiensis; vitam adoptavit œconomicam. Fadren landtmätare. Född 1731.
s. 81 7624 Enholm [äfv. Eneholm], Gust. Frid. p. 433 || Sat. 803, Ulfsbyensis. Student 1751. Född 1733. Betyg 28.6.1753 till auskult. i hofr. Liqvidationskommissarie, sedan advokat i hofr. Död 1767.
s. 81 7655 Favorin, Nic. Satac. p. 434 || Sat. 804: 2.3.1752, Ikalensis; pagimagister in Ikalis 1759. Hans bröder p. 428. Född 1733.
s. 81 7675 Foenander, Jacob. Tavast. p. 435 || Student 18.6.1752. Rusthållareson från Hattula. Hans bror p. 388? Född 1731. Respondens 15.12.1759 (med ded. till sin farbror Imman. Foenander i Janakkala) u. Gadd, 13.8.1760 pro gradu u. Mart. J. Wallenius. Magister 25.8.1760. Lefde utan tjenst i Åbo ännu 1794; se Porthans bref till Calonius p. 54. 111.
s. 81 7676 Groenström, Mich. Satac. p. 435 || Sat. 808: 8.7.1752, Euraensis. Informator hos befallningsman Gadelius 1760. Betyg 2.5.1763 till pvg. Pastorsadj. i Messuby, sedan i Ruovesi. Kpl i Teisko 1777. Död 72-årig 1802.
s. 81 7622 Hægglund, Eric. Ostrob. p. 433 || Ob. 942: 1751. Född 1729. Expektant 1757. Respondens 5.7.1756 u. Kalm. Betyg 27.9.1757 att pvg till kaplansadj. i Nerpes. Sockneadj. i Malax 1783. Död 1788.

Siirry sivulle:
< edellinen   1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160   seuraava >