Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

kl. 1654 Per Ringius Petrus Nicolai, Korpoensis 1024. Vht: Korppoon kirkkoherra Nils Ringius (Nicolaus Magni, † 1649) ja Susanna Jönsdotter. Ylioppilas Turussa kl. 1654 [Ringius] Petrus [Nicolai Corpoens _ 50]. Nimi on kopioitu Albumista v. 1693 Boreaalisen osakunnan matrikkeliin [1653/54] Petrus [Nicolai Ringius, Korpoënsis.] | Pastor in Lemland. — Lemlandin kirkkoherra 1674. † Lemlandissa 1689.

Pso: Elisabet Brynielsdotter († 1696).

Veli: sotilaspappi Måns Ringius 1023 (yo 1654).

Poika: sotilas Nils Ringius 4088 (yo 1695).

Opettaja: Petter Gyllenius 647.

Viittauksia: HYK ms., Index s. 159a; HYK ms., Bor. osak. matr. #77; Esko Karisalmen tiedonanto 30.11.2008 (Turun kämnerinoikeus 17.6.1693: Fordom kyrkoherdens i Lemland och Åhland sahl. hr Pehr Rings enckia, dygdsamma hustru Elisabetha Böriesdotter); KA valtakunnanregistratuura 19.7.1689 f. 798 (Fullmacht för H. Matthiæ Johannis 1679 på Lemblands pastorat ... såsom Lemblands Försambling på Åhland H:r Peer Ringij dödelige afgång worden utan Siälesöriare); KA mf. ES 3235 (Åland 8) Jomalan ja Lemlandin käräjät 15.3.1676 (Fordom Kyrkioheerden j Lemmeland H: Matthias Hedemoræus 498 kärade til sin Successorem Wyrd: H: Per Ringium), Jomalan ja Lemlandin käräjät 12.2.1677, Jomalan ja Lemlandin käräjät 6.11.1677, Lemlandin käräjät 24.10.1679; KA mf. ES 3236 (Åland 8) Lemlandin käräjät 26.1.1682; KA mf. ES 3236 (Åland 9) Lemlandin käräjät 30.8.1688 (dess barns Information, katso 2870), Lemlandin käräjät 20.2.1690 (Pastoris Änkia härj Lämmeland), Föglön ja Kökarin käräjät 25.8.1690 (Sahl: Pastoris Arfwingar j Lämlandh); KA mf. ES 3236 (Åland 10) Lemlandin käräjät 14.2.1693 (Beswärade sigh Kyrkioherdens H:r Per Ringij Änkia at hon hafft sin Son Magnus, om sine 14 åhr förleden höstas åth Stockholm ... då han förlorat de Segellöhren han fåth); KA mf. ES 3237 (Åland 10) Lemlandin käräjät 11.–13.8.1694 s. 59 (Cappellan H:r Michael Stigelius 2828 befullmehtigat af för detta Sahl: Kyrkioheerdens Enckia Lissbetta Brynielsdåtter föregaff huru såssom Sigfred Matsson i Söderby har tagit en häst öfwer winteren af henne på foder, hwilcken sedermehra är worden hoos honom omkommen), 72, Lemlandin käräjät 17.–19.8.1696; KA mf. ES 3238 (Åland 11) Lemlandin ja Lumparlandin käräjät 21.–23.8.1700 (Alldenstund Michel Ersson i Nårby oppå Rättens godtfinnande sampt Cantzelisten, Mons: Magni Ringii påstående med sielfwe sins Eede befrijat sigh eij hafwa ingådt medh Ringius eller dess Med Erfwingar något wist kiöp om een Boda dem tilhörig). — R. Hausen (utg.), Diarium Gyllenianum eller Petrus Magni Gyllenii dagbok 1622–1667 (1880–82) s. 147, (150), 153, 154, (162), 163, 164, 168, (214), 241, 242 (deponerad 2.1654), 243; K. F. Ignatius, SHS:n pöytäk. 18.1.1883 [Eräs v:n 1658 ylioppilasmeteliin liittyvä jäljennös]. HArk 8 (1884) s. 386; V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 63 (XIV), 481 (Tillägg och rättelser. XIV); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller II [1654–64] (utg. A. G. Fontell, 1887) s. 139 (25.11.1658), 184–185, 187, 255, 259, 265–266, 267, 334 (Petrus Rungius), 355 (Petrus Rungius), 507; Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller II 1658–1661. SKHST 3 (utg. Ad. Neovius, 1902) s. 442; R. Hausen (utg.), Utdrag ur Åbo domkyrkas räkenskaper 1634–1700 (1901) s. 249 (6.6.1696, Betalt för pastoris i Lembland enkias siählringning). — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 16; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #1412D, 3700G.

Doria dedikaation kohde

Päivitetty 21.4.2011.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Per Ringius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=1024>. Luettu 11.12.2019.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Ringius, Petrus Nicolai Corpoensis. p. 50 || Bor. 77. – Föregåendes bror. Jemväl informerad af Gyllenius. Deponerad 2.1654. Låg vid akad. ännu 1664. Kh i Lemland 1674. Död 1689. – Yngste brodren, Nicolaus, adlad Lindecrantz, p. 100.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 63.

Ringius... Se rättelsen p. 100.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 481.

Tallenna tiedot muistiin