Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

30.5.1791 vapaaherra Robert Henrik Rehbinder 10630. * Paimiossa 15.7.1777. Vht: tilanomistaja Paimion Viksbergissä, majuri, vapaaherra Reinhold Johan Rehbinder († 1824) ja Kristina Margareta af Palén. Ylioppilas Turussa 30.5.1791 [Rehbinder] Rob. Henr. Lib. Baro _ 716. Tuomarintutkinto 11.6.1795. Turun hovioikeuden auskultantti 16.6.1795. FT h.c. 20.7.1840. — Kersantti henkirakuunarykmentissä 1787, kornetti 1788, ero 1795. Turun hovioikeuden ylim. notaari 1796. Oikeusrevision toimituskunnan ylim. kanslisti Tukholmassa 1797. Kamarijunkkari hovissa 1802. Kihlakunnantuomarin arvonimi 1805. Turun hovioikeuden apujäsen s.v., asessori 1807. Suomen valtiosihteerin apulainen Pietarissa 1809. Valtioneuvos s.v. Hallituskonseljin prokuraattorinsijainen 1810, ero 1811. Todellinen kamariherra keisarillisessa hovissa 1810. Hovioikeudenneuvos Turun hovioikeudessa 1811, ero 1822. Suomen valtiosihteeri 1811, ministerivaltiosihteeri 1834. Samalla Suomen asiain komitean jäsen 1814–26, sen vt. puheenjohtaja 1818–21, Turun akatemian asiain esittelijä kanslerin luona 1816, Suomen passiviraston päällikkö Pietarissa 1819 ja yliopiston vt. kansleri 1826–41. Todellinen valtioneuvos 1812. Salaneuvos 1820. Kreivi 1826 (ei introd.). Todellinen salaneuvos 1834. Venäjän hallitsevan senaatin jäsen 1841. Omisti Paimion Viksbergin. Valtiopäivämies 1800 ja 1809. Suomen lähetyskunnan jäsen Aleksanteri I:n luona 1808. † Pietarissa (ruots. seurak.) 24.2.1841. ‡ Paimioon.

Pso: 1805 Anna Elisabet Charlotta Hedenberg († 1845).

Äidin isä: Turun ja Porin laamannikunnan laamanni Erik Johan Paléen, aatel. 1770 af Palén 5836 (yo 1731, † 1788).

Kasvattipoika: Suomen passitoimiston päällikön apulainen Karl Ludvig Hedenberg 13686 (yo 1822, † 1858).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 157b; HYK ms. AKA:15, Konsistorin registratuura 1795–1798 s. 78 (12.6.1795, Todistus Turun hovioikeuden auskultointiluvan hakemista varten); KA Ansioluettelokokoelma; TMA Turun HO, Luettelo auskultanteista 1750–1896 #377. — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 331 (CXLII). — G. Heinricius, Skildringar från Åbo akademi 1808–1828. SSLS 101 (1911) passim; A. Bergholm, Keisarillisen Suomen hallituskonseljin ja senaatin puheenjohtajat, jäsenet ja virkamiehet 1809–1909 (1912) s. 355; A. W. Westerlund, Turun hovioikeuden presidentit, jäsenet ja virkamiehet 1623–1923. I (1923) s. 273; G. Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor VI (1931) s. 202 (friherrliga ätten Rehbinder Tab. 11); T. Carpelan, Ättartavlor II H–R (1958) s. 877 (Rehbinder Tab. 11); Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #8601; Suomen kansallisbiografia 8 (2006) s. 177.

Päivitetty 22.12.2007.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Robert Henrik Rehbinder. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=10630>. Luettu 18.6.2019.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Rehbinder, Rob. Henr. Lib. Baro. p. 716 || Student 13.5.1791. Son af major Joh. Reinh. R. († 1824 i Petersb.). Född 15.7.1777 på Viksberg i Pemar. Hans informatorer Lithell p. 639 o. Wadell p. 690. Inskr. som sergeant vid lifdragonreg. 1787. Fänrik. Kornett. Afsked från militären 1795. Pensionär i Åbo hos Porthan (se denne bref till Calonius). Betyg 21.12.1795 till auskult. i Åbo hofr. Extra notarie. E. o. kanslist vid justitierevisions exped. i Sth 1797. Riksdagsman i Norrköping 1800. Kammarjunkare 1802. Assessor i Åbo hofr. 1807. Hofrättens ombud till Petersb. 1808. Adjoint hos statssekret. för finska ärenderna i Petersb. 1809. Bevistade landtdagen i Borgå. Ledamot i komitén för utarbetande af förslag till Finlands civila styrelse. Verklig kammarherre. Statsråd 1809. T. f. prokurators substitut 1810. Hoffrätsråd i Åbo hofr. 1811. Statssekreterare s. å. Föredragande af akadem. ärender hos kansler 1816. Geheimeråd 1820. T. f. kansler 1826–41. Grefve 1826, men ej introducerad. Verkl. geheimeråd 1834. Ministerstatssekreterare (blott namnförändring) för Finland s. å. Honorär fil. d:r 1840. Medlem af ryska ministerkonseljen 1841. Död 8.3.1841 i Petersb.; begr. i sin familjegraf i Pemar. Medalj öfver honom slagen 1844: „Viro meritie de patria inclyto pietas civium“. Skrifter, se Spåre.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 331.

Tallenna tiedot muistiin