Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

4.12.1793 Erik Wallenius, aateloituna 1832 Wallensköld 10840. * Tohmajärvellä 4.5.1779. Vht: kruununvouti, asessori Gabriel Wallenius 7060 (yo 1745, † 1808) ja Kristina Sofia Possenius. Porvoon lukion oppilas 3.3.1792 – 30.11.1792. Yksityistodistus s.d. Pääsykuulustelu 4.12.1793. Ylioppilas Turussa 4.12.1793 [Wallenius] Ericus, Wiburg _ 746:. Viipurilaisen osakunnan jäsen 4.12.1793 1793. d. 4. Decembr. Ericus Wallenius, natus d. ‹–› 1779, patre Vicario Judice Territoriali. Privatim institutus. | Praefectus Gubernii Aboënsis (Landshöfding), deinde Gubernii Kymmenegård. Ordd. Imp. de S:a Anna in 2:a et de S:o Wolod. in IV:a Cl. Eq. | Praeses summi Dicasterii Aboënsis A:o 1832. Nobilit. e. a. Merkitty v. 1796 Viipurilaisen osakunnan rinnakkaismatrikkeliin [1794] 5. Apr. \ Eric Wallenius | (adlad 1834. Wallensköld) \ 1779. \ v. Härads höfdinge \ Tohmajerfvi \ Ingeck i Kongl. Åbo Hof Rätt den 17: Junii 1799. | President dersammastädes. Kansliatutkinto 15.6.1799. Tuomarintutkinto 17.6.1799. Todistus kansliakollegion auskultointiluvan hakemista varten registratuurassa 19.6.1799. Turun hovioikeuden auskultantti 20.6.1799. Vaasan hovioikeuden auskultantti 10.5.1805. — Turun ja Porin läänin maanjako-oikeusasiain varalääninsihteeri 1800–01, 1806–08. Turun hovioikeuden ylim. notaari 1803. Varatuomari 1804. Vaasan hovioikeuden kanneviskaalin amanuenssi 1805–06. Turun diskonttauslaitoksen notaari 1806. Savon ja Karjalan läänin lääninsihteeri 1808. Hallituskonseljin (senaatin) talousosaston protokollasihteeri 1809, kansliatoimituskunnan esittelijäsihteeri 1811. Senaatin talousosaston jäsen ja kansliatoimituskunnan päällikkö 1816, ero 1820. Suomen vaihto-, laina- ja talletuskonttorin johtaja s.v. Turun ja Porin läänin varamaaherra 1822, maaherra 1826. Valtioneuvos 1823. Kyminkartanon läänin maaherra 1828, ero s.v. Turun hovioikeuden presidentti 1832, ero 1840. Aateloitu 1832. † Turussa 18.10.1846.

Pso: 1827 Vivika Eleonora Lagerborg tämän 2. avioliitossa († 1872).

Appi: Turun ja Porin laamannikunnan laamanni Johan Adolf Lagerborg 8577 (yo 1765, † 1805).

Poika: senaattori Adolf Valdemar Wallensköld 16229 (yo 1844, † 1873).

Yksityistod. antaja s.d.: Anders Johan Mennander 9756.

Viittauksia: HYK ms., Index s. 204a; HYK ms., Viip. osak. matr. I #1194; HYK ms., Viip. osak. matr. II; HYK ms. AKA:17, Konsistorin registratuura 1799–1800 s. 129; HYKA TAA Ef, Ylioppilaiden kirjoittautumisasiakirjat v. 1793; TMA Turun HO, Luettelo auskultanteista 1750–1896 #439. — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 354 (CXLV); B. Lunelund-Grönroos (julk.), Matriculum gymnasii Borgoensis 1725–1809. SSJ 17 (1946) #974; S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja II 1793–1828 (1968) s. 174. — A. Bergholm, Sukukirja II (1901) s. 1354 (Vallenius Taulu 37); A. Bergholm, Keisarillisen Suomen hallituskonseljin ja senaatin puheenjohtajat, jäsenet ja virkamiehet 1809–1909 (1912) s. 419; H. J. Boström, Wasa Hofrätts auskultanter 1776–1876. SSV 5 (1921) s. 94–133 #108; A. W. Westerlund, Turun hovioikeuden presidentit, jäsenet ja virkamiehet 1623–1923. I (1923) s. 62; M. Borgström, Kronofogden Gabriel Wallenius' efterkommande. SSV 21 (1937) s. 200; T. Carpelan, Ättartavlor för de på Finlands riddarhus inskrivna efter 1809 adlade, naturaliserade eller adopterade ätterna (1937–42) s. 322 (Wallensköld Tab. 1); Suomen kansallisbiografia 10 (2007) s. 285.

Päivitetty 22.12.2007.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Erik Wallensköld. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=10840>. Luettu 28.3.2023.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Wallenius, Ericus Vib. p. 746 || Vib. 1194: 4.12.1793. Hans far p. 403. Född 4.5.1779 å Jouhkola gård i Tohmajärvi. Gymnasist i Borgå 1792. Höll i akad. ett latinsk fägnetal öfver bilägret 1797. Betyg 19.6.1799 till auskult. i kanslikollegium. Auskultant i Åbo hofr. 20.6.1799. Vicelandssek. i Åbo o. Björneb. län 1800–01. Flere domare uppdrag. Extra notarie 1803. Vicehäradsh. 1804. Auskultant i Vasa hofr. 1805. Advokatfiskals amanuens der. Åter vicelandssekr. i Åbo o. Björneb. län 1806. Landssekr. i Kuopio län 1808. Protokollssekr. i regeringskonseljen 1809. Referendariesekr. der 1811. Ledamot i reger. konseljens (senatens) ekon. depart. såsom chef för kansliexped. 1816–20. Bankodirektör 1820. Vicelandshöfd. i Åbo o. Björneb. län 1822; ordinarie 1826. Statsråd 1823. Landshöfd. i Kymmenegårdslän 1828. Afsked s. å. President i Åbo hofr. 1832. Adlad s. å.: Wallensköld. Afsked 1840. Död 18.10.1846 å Storheikkilä boställe vid Åbo.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 354.

Tallenna tiedot muistiin