Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

2.1794 Johan Fredrik Stichaeus 10850. * Helsingissä 22.2.1778. Vht: Helsingin kämnerinoikeuden esimies, varapormestari Alexander Stichaeus († 1797) ja Patientia Kristiana Ignatius. Helsingin triviaalikoulun oppilas 29.3.1786 – 20.12.1793 (betyg). Helsingin maistraatinsihteerin (isänsä) apulainen 1792. Pääsykuulustelu 17.2.1794. Ylioppilas Turussa 2.1794 [Stichæus] Johannes Frider. Nyland. _ 747:. Tuomarintutkinto 7.6.1794. Turun hovioikeuden auskultantti 16.6.1794. Vaasan hovioikeuden auskultantti 30.7.1798. — Sotakanslisti Suomen sotakomissariaatissa 1796. Turun hovioikeuden ylim. notaari s.v. Savon ja Karjalan läänin isojakoasiain varalääninsihteeri 1797. Varatuomari 1799. Oikeusraatimies ja kämnerinoikeuden puheenjohtaja Helsingissä 1801, samalla kaupunginnotaari 1804 ja Suomen tykistörykmentin varasotatuomari s.v. Suomen tykistörykmentin sotatuomari 1807, samalla sotakomissariaatin sotasihteeri 1808. Porvarissäädyn sihteeri Porvoon valtiopäivillä 1809. Hallituskonseljin (senaatin) valtiovaraintoimituskunnan esittelijäsihteeri 1809, samalla prokuraattorinsijainen 1812–16, vt. senaatin yleinen esittelijäsihteeri 1816–28, ero 1828. Valtioneuvos 1826. Hämeen läänin maaherra 1831, ero 1841. Omisti Askolan Tampin (Dampbacka). † Askolassa 28.11.1853.

Pso: ~1799 Fredrika Eleonora Ekholm († 1819).

Äidin isä: Haminan triviaalikoulun rehtori, arkkidiakoni Sigfrid Christoger Ignatius 5671 (yo 1729, † 1760).

Poika: luutnantti Fredrik Verner Stichaeus 13125 (yo 1818).

Sisarenpoika: Vaasan hovioikeuden asessori Lars Thuring 11359 (yo 1800, † 1820).

Sisarenpoika: kapteeni Gustaf Fredrik Thitz 12598 (yo 1813, † 1864).

Vävy: sotatuomari Johan Jakob Frosterus 12968 (yo 1817).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 183b; HYK ms. AKA:16, Konsistorin registratuura 1789–1794 s. 187'' (12.6.1794, Todistus Turun hovioikeuden auskultointiluvan hakemista varten); HYKA TAA Ef, Ylioppilaiden kirjoittautumisasiakirjat v. 1794; KA Ansioluettelokokoelma; TMA Turun HO, Luettelo auskultanteista 1750–1896 #361. — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 354 (CXLV); A. Jörgensen, Nyländska avdelningens matrikel 1640–1868 (1911) #828; R. Rosén, Liber scholae Helsingforsensis 1691–1865. SSJ 12 (1936) s. 95; B. Åkerman, Bouppteckningar i Helsingfors stad 1679–1808. SSJ 13 (1937) #1002. — A. Bergholm, Keisarillisen Suomen hallituskonseljin ja senaatin puheenjohtajat, jäsenet ja virkamiehet 1809–1909 (1912) s. 392; H. J. Boström, Wasa Hofrätts auskultanter 1776–1876. SSV 5 (1921) s. 94–133 #80; M. Ruuth, Muuan akateeminen toveriseura [Sällskapet pro natura] Turussa 1790-luvulta. HArk 32:15 (1924) s. 6; A. Gräsbeck, S:t Johannes Logen S:t Augustins matrikel 1762–1808. SSV 35 (1951–54) #444; J. Hedberg, Kungliga finska artilleriregementet. SSLS 404 (1964) s. 282; Suomen kansallisbiografia 9 (2007) s. 304.

Päivitetty 22.12.2007.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Fredrik Stichaeus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=10850>. Luettu 26.9.2022.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Stichæus, Johannes Frider. Nyland. p. 747 || Student 2.1794. Son af stadssekret. o. kämnerspræses samt viceborgm. i H:fors Alex. S. (f. 1732 † 8.11.1797). Född 2.2.1778 i H:fors. Biträde åt fadren redan 1792. Betyg 12.6.1794 till auskult. i Åbo hofr. (16.6). Fältkanslist vid krigskommissariatet 1796. E. o. notarie i hofr. Vicelandssekret. i Savolax o. Karelens län. Auskult. i Vasa hofr. 1798. Kämnersrättsordför. i H:fors 1801; tillika stadsnotarie 1804 samt viceaudotör. Audotör 1807; tillika fältsekret. Vid Borgå landtdag borgareståndets sekret. Referendariesekret. i reger. konseljens finans exped. 1809. Derjemte prokurators substitut 1812. T. f. allmän referend. sekr. i senaten 1816–28. Afsked 1828. Landshöfding öfver T:hus län 1831. Afsked 1841. Död 28.11.1853 å sin egendom Dampbacka i Askola, nära Borgå. Utgifvit författningssamlingar. Efterlemnade en dyrbar, sedermera förskingrad mynt- och medaljsamling.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 354.

Tallenna tiedot muistiin