Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

1655/56 Nils Buscheus, myöhemmin (1662) Hammar (myös Hammarmannus) Nicolaus Matthiæ, Rändämäkensis 1108. Vht: Maarian kappalainen ja Hamaron tilan omistaja Matias (Matthias Jacobi, Piikensis, † 1666) ja Margareta Klemetsdotter Stichaeus. Ylioppilas Turussa 1655/56 Buscheus Nic. Matt:æ Rennemæk _ 53. — Maarian kappalainen 1667. † Maariassa 1690.

Pso: Lisa Mattsdotter.

Eno: Pusulan kappalainen Jakob Stigelius 67 (yo 1640, † 1679).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 34b; KA valtakunnanregistratuura 10.9.1681 f. 613 (Confirmation för [Capellanen wid S:te Maria i Åbo] Nicolao Hammar på Rustningz hemmanet Hammara); KA mf. ES 1921 (mm 5) Loimaan käräjät 11.–15.12.1640 f. 92v (Opå her Jörens i Peldois [Georgius Bartholdi Agricola] på her Matz Jacobis Cappalans i Rändämäkj wegne kärande och Erich Peerssons i Orippä swarande); KA mf. ES 1844 (kk 4) Raision ja Maarian käräjät 7.–8.10.1658 s. 81 (Wådheeldh); KA mf. ES 1845 (kk 7) Raision ja Maarian käräjät 16.–17.9.1675 f. 86 (Cappellanen i Wårfrukyrkia Sochnen Wähl:de H:r Nils Hammermannus), Raision ja Maarian syyskäräjät 1679 f. 41v (H:r Nilss Hammar), Raision ja Maarian käräjät 30.7.–1.8.1681 f. 45 (Dömbdes Capellanen i Wårfrukyrkie Sochn wyrdige och Wählärde H:r Nicolaus Hammermannus att tillställa Pijgan Agnnis Bengtzd:er ifrån Åbo Stadh des resterande pijge Lööhn), Raision ja Maarian käräjät 13.–16.7.1683 f. 66 (Förekom Capellanen uthi Wårfru Kyrckie S:n Wyrdige och Wällärde Her Nicolaus Hammarmannus och gaf rätten tillkänna, huru såssom han bekomet des H:n Hammara under Rustienst, och äger ganska ringa höö bohl der under), Raision ja Maarian käräjät 15.–16.10.1683 f. 87v (Nils Hammar), Raision ja Maarian käräjät 14.–17.3.1684 f. 26v (Nicolaus Hammerman), Raision ja Maarian käräjät 8.–10.3.1686 f. 18v (Nills Hammar); KA mf. ES 1846 (kk 8) Pöytyän käräjät 21.–24.1.1687 s. 59 (Bewilliades att een ägande Syyn skall skee uthi dhen Skogztwist emellan Cappellanens Wyrdige och Wällärde H:r Nils Hammar och Hammara Ryttare Hemmans wägnar och dhe Ullaisboer); KA mf. ES 1386 (q 1) Naantalin RO 27.2.1696 (Bårgaren ifrån Åbo Hindrich Mattsson Tammi, upwiste H:r Baron och Landhzhöfdingens Excutions Skrefft af d: 21 Febru: nästl: till Borgmestare och Rådh angåendhe dhe 20 D: Kop:r m:t Som Borgaren Sal: Jören Kåntj här sammastädes hafwer af Cappelan Sal: H:r Nils Hammar tillåns tagit, hwar å des Syster Hust: Lisbeta Hammar låter fordra, Begärandes bem: Borgare at han kundhe på bem: Jören Kåntis effterlåtne ägendom Excusion ährnå); KA mf. ES 1387 (q 2) Naantalin RO 6.6.1700 (Rusthållaren Mattz Jörensson ifrån Hamare och Wårfrukyrkio Sochn, kärdhe till Tullnären Mårthen Portman om dhe 20 d: k: m:t Som han sigh effter hans Swåger Sahl: Hindrich Mattsson Tammi i Åbo till ägnat, Ährflytandes af dhen gäld, Borgaren Sal: Jören Kåntj warit hans Swåger H:r Nils Hammar skyldigh, Som war d: 12 Augusti 1686 honom försträkt, fordrandes samma Penningar af Tullnären). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 67 (XVI). — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 123; A. M. Tallgren, Maarian pitäjän paimenmuisto 1500- ja 1600-luvuilla. HArk 44 (1938) s. 52; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #2037G (1662, Nicolaus M. Hammar); Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #1840.

Päivitetty 20.11.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Nils Hammar. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=1108>. Luettu 6.6.2020.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Buscheus, Nic. Matthiæ Rennemaek. p. 53.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 67.

Tallenna tiedot muistiin