Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

1.3.1797 Gustaf Henrik Forsius 11085. * Helsingissä 3.12.1780. Vht: Mikkelin kirkkoherra, FM ja TT Henrik Forsius 7707 (yo 1753, † 1813) ja Hedvig Malm. Porvoon lukion oppilas 13.12.1793. Ylioppilas Turussa 1.3.1797 Forsius Gust. Henr. Vib. _ 783. Viipurilaisen osakunnan jäsen 1.3.1797 [1797] d. 1. Martii. Gustavus Henricus Forsius. natus d. 3. Decembr. 1780 patre pastore & Præposito ad Ecclesiam S. Michaëlis Savolaxiæ Mag. Henrico Forsio. E Gymnasio Borgoënsi. | Philos. Magister d. 15. Junii 1802. | Theol. Docens 1805. Histor. Lector Borg. 180‹–›. Praep. Honor. Theol. D:r 1826. Merkitty Viipurilaisen osakunnan rinnakkaismatrikkeliin 3.3.1797 [1797] 3. Mart. \ Gustaf Henric Forsius \ 1780. \ Contracts Probst \ St. Michel \ Promov. den 15 Junii 1802. | Theol. Docens d. 6 Aug. 1805. | Histor. Lector i Borgå och Prost. Theol. D:r 1825. Respondentti 29.5.1799 pro exercitio, pr. Anders Johan Lagus 10906. FK. Matkapassi muutaman viikon Tukholman-matkaa varten 20.6.1801. Respondentti 9.6.1802 pro gradu, pr. Frans Mikael Franzén 10162. FM 15.6.1802. Respondentti 17.6.1805 pro candidatura theologica, pro venia docendi, pr. Gustaf Gadolin 9990. Preeses 6.6.1807. Preeses 6.6.1807. Todistus Porvoon lukion apulaisen viran hakemista varten registratuurassa 30.10.1809. Vihitty papiksi Porvoon hiippakunnassa 27.11.1811. TT 24.12.1827 (nim. 3.9.1826). — Viipurilaisen osakunnan kuraattori 1805–09. — Turun akatemian teologian dosentti 1805. Porvoon lukion vt. kaunopuheisuuden lehtori 1809–11, apulainen 1810, historian ja siveysopin lehtori 1812, teologian lehtori 1837, samalla palkkapitäjänsä Lapinjärven kirkkoherra s.v. Porvoon tuomiokapitulin jäsen 1811. Vt. lääninrovasti 1823–25. Rovasti 1823. Painotarkastaja Porvoossa 1820–30. † Porvoossa 28.9.1842.

Pso: 1813 Henrika Karolina Tesche († 1851).

Poika: Porvoon lyseon rehtori, FM Karl Henrik Forsius 15302 (yo 1835, † 1889).

Poika: Porvoon yläalkeiskoulun kollega, FM Lorentz Anton Axel Forsius 15907 (yo 1841, † 1861).

Poika: piirilääkäri, FM ja LKT Kristian Fredrik Forsius 16120 (yo 1843, † 1905).

Poika: porvoolainen tilanomistaja Johan Vilhelm Forsius 16368 (yo 1846, † 1897).

Vävy: piirilääkäri, KM Julius Edgren 16770 (yo 1849, † 1877).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 65b; HYK ms., Viip. osak. matr. I #1233; HYK ms., Viip. osak. matr. II; HYKA TAA Bd, Passiluettelo 1771–1808; HYKA TAA Da, Konsistorin registratuura 1809; HYKA TAA Ha, Ylioppilaiden opintosuoritus- ja opiskelutodistukset 1731–1828 (12.12.1799); KA Collianderin kokoelma, Suomen kirkon paimenmuisto #922. — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 375 (CXLVIII); B. Lunelund-Grönroos (julk.), Matriculum gymnasii Borgoensis 1725–1809. SSJ 17 (1946) #1003; S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja II 1793–1828 (1968) s. 181. — M. J. Alopæus, Borgå gymnasii historia III–V (1807–17) s. 440; M. Akiander, Skolverket. BNF 9 (1866) s. 200, 204, 210; M. Akiander, Herdaminne I. BNF 13 (1868) s. 459; Släktbok I. SSLS 107 (utg. A. Wilskman, 1912–16) sp. 76 (Forsius Tab. 12); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #1009–1010P, 1023R, 1173R, 2112R; E. Koskenvesa, Porvoon hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1722–1829. SKHSV 70–71 (1981) s. 164.

Doria respondentti
Doria praeses

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Gustaf Henrik Forsius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=11085>. Luettu 18.8.2022.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Forsius, Gust. Henr. Vib. p. 783 || Vib. 1233: 1.3.1797 [3.3]. Hans far p. 437. Född 3.12.1780. Gymnasist i Borgå 1793. Informator hos handl. John i Åbo. Respondens 20.5.1799 u. A. J. Lagus, 9.6.1802 (med ded. till sin far) pro gradu u. Fanzén; 11.6.1805 u. Gust. Gadolin; sjelf præses 6.6.1807. Magister 15.6.1802. Teol. docens 6.8.1805. T. f. eloqv. lektor i Borgå 1809–11. Gymnasiiadj. der 1810. Pvgd 16.11.1811. Lektor i hist. o. moralen 1812, i teol. 1837. Teol. d:r 1826. Död 28.9.1842. Skrifter, se Alop. p. 441.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 375.

Tallenna tiedot muistiin